• Tartalom

58/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

2008.01.02.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 8/1977. számú OTvH határozatával védetté nyilvánított és a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet bővítéséről szóló 10/1993. (III. 9.) KTM rendelettel bővített Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védettségét fenntartom.

2. § A Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet kiterjedése 9347,5 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait az 1. számú melléklet, fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a területre jellemző karsztos folyamatok és formakincs, valamint a Mecsek mészkőszurdokaira jellemző életközösségek megóvása, a védett növényfajok és a hozzájuk kapcsolódó állatközösségek életfeltételeinek megőrzése.

4. § (1) A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság.

(2) A természetvédelmi kezelési tevékenységeket a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és – erdő esetében – a külön jogszabály szerinti erdészeti hatósági nyilvántartásban szereplő erdőgazdálkodóval együttesen látja el.

(3) Az erdőgazdálkodásra vonatkozó részletes előírásokat az érvényes körzeti erdőterv tartalmazza.

5. § (1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2)1

1. számú melléklet az 58/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Apátvarasd
016 hrsz-ból 4,7 ha (016a, 016b, 016c), 017, 018, 019, 020, 021, 022 hrsz-ből 8,4 ha (022a, 022b), 023
Hosszúhetény
1501, 1502, 1503, 0504, 1505, 1506/1, 1506/2, 1507, 1508, 1509, 1510, 1512, 1513/1, 1513/2, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518/1, 1518/2, 1519, 1520, 1521/1, 1522, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535/1, 1535/2, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611/1, 1611/2, 1612/1, 1612/2, 1613, 1614, 1615/1, 1615/2, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629/1, 1629/2, 1630/1, 1630/2, 1630/3, 1630/4, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635/1, 1635/2, 1636, 1637/1, 1637/2, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645/1, 1645/2, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657/2, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665/1, 1665/2, 1667/1, 1667/2, 1668, 1669, 1670, 1671/1, 1671/2, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1712, 1713/2, 064 hrsz-ből 4,7 ha (064a, 064b), 068/3 hrsz-ből 83,8 ha (068/3a, 068/3b), 0187 hrsz-ből 118,5 ha (0187a, 0187b, 0187c, 0187d), 0188, 0189, 0190/1, 0190/3 hrsz-ből 82,1 ha (0190/3a, 0190/3b), 0190/4, 0190/5, 0191, 0192, 0193 hrsz-ből 59,9 ha (0193a, 0193b, 0193c), 0194/1 hrsz-ből 16,2 ha (0194/1a, 0194/1b, 0194/1c, 0194/1d), 0194/2 hrsz-ből 0,3 ha (0194/2a, 0194/2b), 0195, 0196 hrsz-ből 1,9 ha (0196a, 0196b, 0196c), 0197 hrsz-ből 4,3 ha (0197a, 0197b, 0197c), 0198, 0199/1 hrsz-ből 32,3 ha (0199/1a, 0199/1b, 0199/1c, 0199/1d, 0199/1f, 0199/1g), 0199/2, 0199/3, 0200 hrsz-ből 10,9 ha (0200a, 0200b, 0200c, 0200d), 0202, 0203 hrsz-ből 2,2 ha (0203a, 0203b), 0204, 0205 hrsz-ből 1 ha (0205a, 0205b, 0205c), 0206/1, 0206/2, 0207 hrsz-ből 1,7 ha (0207a, 0207b), 0208 hrsz-ből 66,1 ha (0208a, 0208b), 0209, 0210, 0211, 0212 hrsz-ből 13,2 ha (0212a, 0212b), 0213, 0214, 0215, 0216, 0217 hrsz-ből 49 ha (0217a, 0217b, 0217c), 0219, 0220, 0221, 0222/1, 0222/2, 0223, 0224/1, 0224/2 hrsz-ből 4,5 ha (0224/2a, 0224/2b), 0225, 0226/1, 0226/2, 0227, 0228/1 hrsz-ből 28,2 ha (0228/1a, 0228/1b, 0228/1c), 0228/2, 0229/1, 0229/2, 0230 hrsz-ből 7,5 ha (0230a, 0230b, 0230c, 0230d, 0230f), 0231, 0232/1 hrsz-ből 8 ha (0232/1a, 0232/1b), 0232/2, 0233, 0234/1, 0234/2, 0235, 0236, 0237 hrsz-ből 67,9 ha (0237a, 0237b, 0237c), 0238 hrsz-ből 76,9 ha (0238a, 0238b, 0238c), 0239-0245, 0246 hrsz-ből 67,3 ha (0246a, 0246b), 0247, 0248, 0249 hrsz-ből 58,2 ha (0249a, 0249b), 0250-0259, 0260 hrsz-ből 72,8 ha (0260a, 0260b), 0261-0263, 0264/1, 0264/2, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271 hrsz-ből 56,7 ha (0271a, 0271b); 0272 hrsz-ből 212,7 ha (0272/a, 0272/b, 0272/c), 0273 hrsz-ből 12 ha (0273a, 0273b, 0273/c), 0274/1 hrsz-ből 86,4 ha (0274/1a, 0274/1b), 0274/2, 0276, 0277/1, 0277/2, 0277/3
Kárász
07, 08, 09/1, 09/2 hrsz-ből 20,4 ha (09/2a, 09/2b), 010, 011, 012, 013, 014, 015/1, 015/2, 015/3, 016/1, 017/1
Magyaregregy
0158/4, 0169/2 hrsz-ből 0,7 ha (0169/2a, 0169/2b), 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 078, 0179, 0180/2, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195 hrsz-ből 58,1 ha (0195a, 0195b), 0196-0204, 0206, 0207, 0208/2, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220/2, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235/1, 0235/3, 0237/2, 0238, 0239, 0240, 0241, 0242, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251, 0252/1, 0252/2, 0253, 0254, 0255, 0256, 0257, 0258/1, 0259, 0260/1, 0262/1, 0277, 0278/1, 0279
Máza
0201, 0202 hrsz-ből 35,6 ha (0202a, 0202b, 0202c, 0202d), 0203, 0204 hrsz-ből 11,4 ha (0204a, 0204b), 0205, 0206, 0207, 0208, 0209 hrsz-ből 22,9 ha (0209a, 0209b, 0209c, 0209d), 0210, 0211, 0212, 0213 hrsz-ből 30,7 ha (0213a, 0213b, 0213c, 0213d), 0214, 0215, 0216 hrsz-ből 35,7 ha (0216a, 0216b, 0216c, 0216d), 0217, 0218, 0219, 0220, 0221 hrsz-ből 13,7 ha (0221a, 0221b), 0222, 0230/2, 0231/1, 0231/2, 0232/1, 0232/2 hrsz-ből 42,4 ha (0232/2a, 0232/2b, 0232/2c, 0232/2d), 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239/1, 0239/2, 0240/1, 0242/10 hrsz-ből 86,8 ha (0242/10a, 0242/10b, 0242/10c, 0242/10d, 0242/10f, 0242/10g, 0242/10h, 0242/10j, 0242/10k, 0242/10l), 0243, 0244, 0245
Mecseknádasd
1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210/1, 1210/2, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 285/2, 014 hrsz-ből 6 ha (014a, 014b, 014c), 015, 016/4, 017, 018, 019 hrsz-ből 0,8 ha (019/1a), 019/2, 019/3, 019/8, 020, 021/1, 021/2, 021/3, 021/4, 021/5, 021/6, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029/2, 029/3, 029/4, 029/5, 029/6, 029/7, 029/8 hrsz-ből 21,7 ha (029/8a, 029/8b, 029/8c, 029/8d), 030, 032/2, 033; 034/1 hrsz-ből 41,9 ha (034/1a, 034/1b, 034/1c, 034/1d, 034/1f), 034/2, 034/3, 035-038, 039-040, 0268/1, 0268/2 hrsz-ből 3,5 ha (0268/2a, 0268/2b), 0269, 0270/1, 0270/2, 0270/3, 0270/4 hrsz-ből 21,4 ha (0270/4a, 0270/4b, 0270/4c, 0270/4d), 0271-0273, 0274/1, 0274/2 hrsz-ből 23,6 ha (0274/2a, 0274/2b, 0274/2c, 0274/2d, 0274/2f, 0274/2g, 0274/2h, 0274/2j, 0274/2k, 0274/2l), 0275, 0276, 0277/1 hrsz-ből 32,8 ha (0277/1a, 0277/1b, 0277/1c, 0277/1d), 0277/2 hrsz-ből 1,3 ha (0277/2a, 0277/2b), 0278, 0279 hrsz-ből 22,7 ha (0279a, 0279b, 0279c), 0280 hrsz-ből 3,3 ha (0280/a, 0280/b, 0280/c), 0281, 0282/1, 0282/2, 0283-0288, 0289/1 hrsz-ből 23,1 ha (0289/1a, 0289/1b), 0289/2, 0290/1, 0290/2, 0290/3, 0290/4, 0291/1, 0291/2, 0292/1, 0292/2, 0293, 0294 hrsz-ből 52,1 ha (0294a, 0294b), 0295, 0296, 0297/1, 0297/3, 0297/4, 0297/5, 0297/6, 0297/7, 0297/8, 0297/9, 0297/10, 0297/11, 0298, 0299/2, 0299/3, 0299/4, 0299/5, 0299/6, 0300, 0301, 0302, 0303 hrsz-ből 1,7 ha (0303a, 0303b), 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322 hrsz-ből 32 ha (0322a, 0322b, 0322c), 0323, 0324/1, 0324/2
Óbánya
48, 153, 01, 02, 03/2, 03/3, 03/4, 03/5, 03/6, 03/7, 03/8, 03/9, 04, 05/2, 05/3 hrsz-ből 4,3 ha (05/3a, 05/3b), 05/4, 05/5, 06, 07 hrsz-ből 49,2 ha (07a, 07b, 07c, 07d, 07f, 07g, 07h, 07j, 07k), 08, 09, 010/2, 010/3, 010/5, 010/6 hrsz-ből 56,8 ha (010/6a, 010/6b, 010/6c), 010/8, 010/9, 010/10, 010/11, 010/12, 012, 013, 014/3, 014/4, 014/5, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022/1, 022/2, 023, 024/1, 025/1, 025/2, 025/3, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033 hrsz-ből 88,6 ha (033a, 033b, 033c, 033d), 034, 035, 036, 037 hrsz-ből 48,1 ha (037a, 037b, 037c), 038, 039 hrsz-ből 0,9 ha (039a, 039b), 040/1, 040/2, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050/1 hrsz-ből 35,6 ha (050/1a, 050/1b, 050/1c), 050/2, 051, 052, 053, 054, 055, 056/1, 056/2 hrsz-ből 1,9 ha (056/2a, 056/2b), 056/3, 057 hrsz-ből 17,6 ha (057a, 057b), 058, 059/1, 059/2, 059/3, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073/1, 073/2, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083 hrsz-ből 121,7 ha (083a, 083b, 083c, 083d, 083f, 083g, 083h, 083j, 083k), 084, 085
Pécsvárad
014, 015, 016, 017, 018-019, 020/1, 021/1, 021/2, 022, 023/1, 023/2, 023/3, 026 hrsz-ből 1,5 ha (026a, 026b), 027/2, 027/7 hrsz-ből 1,2 ha (027/7a, 027/7b), 029/1 hrsz-ből 3,5 ha (029/1a, 029/1b, 029/1c), 029/2, 031/4 hrsz-ből 11,2 ha (031/4a, 031/4b, 031/4c, 031/4d, 031/4f), 033/2, 034/4, 034/5, 039
Szászvár
2701/4 hrsz-ból 1,1 ha (2701/4a, 2701/4b, 2701/c, 2701/4d, 2701/4f), 2701/5, 2701/6, 2702/1, 2702/2 0173/2, 0177/1, 0179, 0180/1 hrsz-ből 35,2 ha (0180/1a, 0180/1b), 0180/2, 0181/2, 0182, 0183/1, 0183/3, 0183/4 hrsz-ből 0,4 ha (0183/4a, 0183/4b), 0183/5, 0184/1, 0184/2 hrsz-ből 65,4 ha (0184/2a, 0184/2b, 0184/2c), 0185 hrsz-ből 79,5 ha (0185a, 0185b, 0185c), 0186 hrsz-ből 55,3 ha (0186a, 0186b), 0187 hrsz-ből 37,3 ha (0187a, 0187b, 0187c), 0188, 0189/3, 0189/4 hrsz-ből 51,4 ha (0189/4a, 0189/4b, 0189/4c, 0189/4d), 0189/5, 0189/6, 0189/7, 0189/8, 0189/9, 0190/1 hrsz-ből 62,4 ha (0190/1a, 0190/1b, 0190/1c), 0190/2 hrsz-ből 26,8 ha (0190/2a, 0190/2b, 0190/2c, 0190/2d, 0190/2f, 0190/2g, 0190/2h, 0190/2j), 0195, 0196/2 hrsz-ből 137,1 ha (0196/2a, 0196/2b, 0196/2c, 0196/2d, 0196/2f, 0196/2g, 0196/2h, 0196/2j, 0196/2k), 0198
Váralja
056/6, 057/2, 057/3, 057/7 hrsz-ből 054,9 ha (057/7a, 057/7b, 057/7c, 057/7d), 058 hrsz-ből 68,8 ha (058a, 058b, 058c, 058d, 058f, 058g, 058h, 058j, 058k, 058l, 058m, 058n, 058p, 058r), 060/2 hrsz-ből 99,8 ha (060/2a, 060/2b, 060/2c, 060/2d, 060/2f, 060/2g, 060/2h, 060/2j), 061/2, 061/4 hrsz-ből 45,8 ha (061/4a, 061/4b, 061/4c), 062/4 hrsz-ből 24,8 ha (062/4a, 062/4b, 062/4c), 064, 065 hrsz-ből 26 ha (065/a, 065/b, 065/c, 065/d, 065/f), 066/2 hrsz-ből 49,3 ha (066/2a, 066/2b, 066/2c, 066/2d), 067 hrsz-ből 24,2 ha (067a, 067b), 069/5, 070 hrsz-ből 49,7 ha (070a, 070b, 070c, 070d, 070f), 071/4 hrsz-ből 38,1 ha (071/4a, 071/4b, 071/4c, 071/4d), 073 hrsz-ből 25,8 ha (073a, 073b), 074 hrsz-ből 44,3 ha (074a, 074b), 076, 077 hrsz-ből 50 ha (077a, 077b, 077c, 077d), 078 hrsz-ből 21,9 ha (078a, 078b, 078c), 079/2, 080 hrsz-ből 4,9 ha (080a, 080b), 081, 082/1 hrsz-ből 6,1 ha (082/1a, 082/1b, 082/1c, 082/1d), 082/2, 083 hrsz-ből 29 ha (083a, 083b, 083c, 083d), 084/1 hrsz-ből 29,9 ha (084/1a, 084/1b), 085/1, 085/3, 085/8 hrsz-ből 1,6 ha (085/8a, 085/8b), 085/9 hrsz-ből 2,1 ha (085/9a, 085/9b), 0141/1, 0142
Vékény
04, 096/2 hrsz-ből 18,9 ha (096/2a, 096/2b, 096/2c), 097, 098, 099/2, 0100, 0101, 0102/2, 0105/2, 0106-0109, 0110/2 hrsz-ből 18,3 ha (0110/2a, 0110/2b, 0110/2c, 0110/2d), 0111-0120, 0121/1, 0121/2, 0121/3, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 030, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158
Zengővárkony
031/3, 031/4, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047 hrsz-ből 43,1 ha (047a, 047b, 047c), 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057 hrsz-ből 19 ha (057a, 057b, 057c), 058/1, 059 hrsz-ből 8,4 ha (059a, 059b)
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok, illetve alrészletek területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.

2. számú melléklet az 58/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Hosszúhetény
0193 hrsz-ból 7,9 ha (0193b, 0193c), 0221, 0222/1, 0222/2, 0223, 0224/2 hrsz-ból 4,5 ha (0224/2a, 0224/2b), 0225, 0237 hrsz-ból 67,9 ha (0237a, 0237b, 0237c), 0238 hrsz-ból 76,9 ha (0238a, 0238b, 0238c), 0246 hrsz-ból 67,2 ha (0246a, 0246b), 0251, 0252, 0253, 0254, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0260 hrsz-ból 72,8 ha (0260a, 0260b), 0262, 0263, 0264/1, 0264/2, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271 hrsz-ból 56,6 ha (0271a, 0271b), 0272 hrsz-ból 212,7 ha (0272a, 0272b, 0272c)
Magyaregregy
0195 hrsz-ból 58,1 ha (0195a, 0195b), 0196, 0197
Mecseknádasd
0322 hrsz-ból 31,9 ha (0322a, 0322b, 0322c), 0323, 0324/1, 0324/2
Óbánya
055, 059/1, 059/2, 059/3, 063, 073/1, 083 hrsz-ból 121 ha (083a, 083b, 083c, 083f, 083g, 083j, 083k)
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok, illetve alrészletek területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.
1

Az 5. § (2) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére