• Tartalom

58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet

58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet

a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról

2008.05.16.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a (3) bekezdése a) pontjának 9. alpontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1–13. §1

14. § (1)2 Ez a rendelet 2007. április 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet

a)–c)3

d) 7. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezését 2009. szeptember 1-jétől

kell alkalmazni.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

15. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2003/20/EK irányelve (2003. április 8.) a 3,5 tonnánál könnyebb járművekben a biztonsági öv kötelező használatára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 91/671/EK tanácsi irányelv módosításáról, a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelettel együtt;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/54/EK irányelve (2004. április 29.) a transzeurópai közúthálózat alagútjaira vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekről, III. melléklet 2.1. pont.

1

Az 1–13. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 131. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 14. § (1) bekezdése a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 131. pontja szerint módosított szöveg.

3

A 14. § (2) bekezdés a)–c) pontját a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 131. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére