• Tartalom

62/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

a Megyaszói-tátorjános természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2008.01.01.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 2/1987. (VII. 10.) OKTH számú rendelkezésével védetté nyilvánított Megyaszói-tátorjános természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § (1) A Megyaszói-tátorjános természetvédelmi terület kiterjedése 35,3 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai Megyaszó 098 hrsz-ból 17,4 ha (098a, 098b, 098c), 0102, 0103 hrsz-ból 6,9 ha (0103a, 0103b, 0103c, 0103d, 0103f).

(2) Az (1) bekezdésben szereplő helyrajzi számú ingatlanok, illetve alrészletek területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.

3. § A védettség indoka és célja a fokozottan védett tátorján (Crambe tataria) termőhelyének a megóvása.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére