• Tartalom

64/2007. (VII. 2.) GKM rendelet

64/2007. (VII. 2.) GKM rendelet

a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet módosításáról

2008.05.16.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdése b) pontjának 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1–2. §1

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)2

(3) Az ideiglenes forgalmi rend kialakításához szükséges olyan jelzőtáblákat, amelyek e rendelet hatálybalépését követően nem felelnek meg a rendeletben előírt követelményeknek, 2011. december 31-éig szabad alkalmazni.

(4) A (3) bekezdésben említett jelzőtáblák kivételével azokat a jelzőtáblákat, amelyek e rendelet hatálybalépését követően nem felelnek meg a JTSZ 4.3. pontjában foglalt előírásoknak, 2014. december 31-éig a követelményeket kielégítő jelzőtáblákra kell kicserélni.

(5) A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

Melléklet a 64/2007. (VII. 2.) GKM rendelethez3

Függelék
a 64/2007. (VII. 2.) GKM rendelethez4

1

Az 1–2. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. §-ának 5. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 3. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. §-ának 5. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. §-ának 5. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A függeléket a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. §-ának 5. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére