• Tartalom

64/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

a Mohácsi történelmi emlékhely természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2008.01.01.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 2/1975. OTvH számú határozatával védetté nyilvánított Mohácsi történelmi emlékhely természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Mohácsi történelmi emlékhely természetvédelmi terület kiterjedése 7,5 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma Sátorhely 0266.

3. § A védettség indoka és célja a mohácsi csatatér és a csatában elesettek tömegsírjainak megóvása, nemzeti múltunk sorsfordulójának színhelyéhez méltó természeti környezet biztosítása.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére