• Tartalom

68/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

a Rinyaszentkirályi-erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2008.01.01.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 3/1984. (XII. 13.) OKTH számú rendelkezésével védetté nyilvánított Rinyaszentkirályi-erdő természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § (1) A Rinyaszentkirályi-erdő természetvédelmi terület kiterjedése 62,8 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai Rinyaszentkirály 0209/2 hrsz-ból 62,9 ha (0209/2a, 0209/2b, 0209/2c).

(2) Az (1) bekezdésben szereplő helyrajzi számú ingatlan területe az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősül.

3. § A védettség indoka és célja a Belső-Somogy egykori képét idéző erdő (kőrissel és szillel elegyes tölgyes, égerláp, füzes foltok) és zsombékos gyékényes mocsárrétekkel szegélyezett nagy kiterjedésű nyílt vízfelületek megőrzése, a terület kiemelkedő jelentőségű élővilágának megóvása, különös tekintettel a védett madárfajokra.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére