• Tartalom

68/2007. (XII. 28.) IRM rendelet

68/2007. (XII. 28.) IRM rendelet

a katonai alakulatok és szállítmányok államhatáron történő átléptetéséről, a nemzetközi forgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek határforgalmi ellenőrzéséről, valamint a menet közbeni ellenőrzésre kijelölt vasútvonalakról és víziutakról

2023.01.01.

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a honvédelemért felelős miniszterrel, c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a közlekedésért, valamint az adópolitikáért felelős miniszterrel, d) pontjában kapott felhatalmazása alapján az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A katonai alakulatok és szállítmányok államhatáron történő átléptetésének rendje

1. § (1)1 Külföldi vagy magyar katonai alakulat és szállítmány államhatáron történő átlépésekor – nemzetközi szerződés vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – ellenőrizni kell a külföldi fegyveres szerv vagy a Magyar Honvédség által kiadott arcképes igazolványt, egyéni vagy csoportos menetparancsot.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben ellenőrizni kell a katonai alakulat polgári állományú tagjának úti okmányát.

(3) Ha nemzetközi szerződés vagy jogszabály a katonai szállítmány hazai biztosítására rendőri kísérést határoz meg, a katonai alakulat beléptetése csak a kísérő rendőri erők megérkezését követően hajtható végre.

2. §2

Menet közbeni ellenőrzés

3. § (1) A nemzetközi forgalomban közlekedő vasúti és vízijárműveken menet közbeni ellenőrzés a rendelet mellékletében felsorolt vasútvonalakon és víziutakon végezhető.

(2) A szomszéd állam területén lévő vasútvonalon a menet közbeni ellenőrzést – nemzetközi szerződés alapján – a nemzetközi szerződés rendelkezései szerint kell végrehajtani.

(3)–(6)3

(7) A menet közbeni ellenőrzés költségeit a kérelmezőnek meg kell térítenie.

4. §4

Hatásköri szabályok

5. § (1)–(3)5

(4)6 A szomszéd állam határrendészeti szerveinek hozzájárulását a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság szerzi be.

6. § (1)7 A kényszerleszállást végrehajtó – nemzetközi forgalomban közlekedő vagy külföldi – légi jármű továbbhaladását, az Európai Unió tagállamai közötti légi járat esetén a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitány önállóan, más légi járat esetén – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező vámhatóság parancsnokával együttesen engedélyezi.

(2)8 Külső légi járat továbbhaladását Pest vármegyében, Budapesten vagy olyan vármegyében, amelynek területe az államhatárt nem érinti a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező vámhatóság parancsnokával együttesen engedélyezi.

(3) A nemzetközi forgalomban közlekedő vízijármű kényszerkikötése esetén az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 2. §-ának (2) bekezdése 2008. március 30-án lép hatályba.

(3)9

Az Európai Unió jogának való megfelelés

8. §10 E rendelet a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i 2016/399/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. számú melléklet 1.2.1., 3.1.1., valamint 4.3. pontja végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Melléklet a 68/2007. (XII. 28.) IRM rendelethez


Menet közbeni ellenőrzésre kijelölt vasútvonalak
és víziutak

1. Menet közbeni ellenőrzésre kijelölt vasútvonalak

1. Debrecen–Záhony
2. Budapest–Gyékényes–Koprivnica (Kapronca)
3. Budapest–Győr–Hegyeshalom–Bruck an der Leitha*
4. Győr–Rajka–Rusovce (Oroszvár)–Bratislava (Pozsony)*
5. Hatvan–Somoskőújfalu–Filakovo (Fülek)–Zvolen (Zólyom)*
6. Budapest–Kelebia–Subotica (Szabadka)
7. Budapest–Komárom–Komárno–Nové Zámky (Érsekújvár)–Bratislava (Pozsony)*
8. Budapest–Lőkösháza–Curtici (Kürtös)
9. Budapest–Miskolc–Hidasnémeti–Cana (Csány)–Kosice (Kassa)*
10. Budapest–Murakeresztúr–Kotoriba (Kotor)
11. Budapest–Szob–Sturovó (Párkány)–Nové Zámky (Érsekújvár)*
12. Fertőszentmiklós–Pamhagen (Pomogy)*
13. Sopron–Loipersbach (Lépesfalva)–Schattendorf (Somfalva)*
14. Sopron–Baumgarten–Schattendorf (Somfalva)*
15. Sopron–Deutschkreutz (Sopronkeresztúr)*
16. Püspökladány–Biharkeresztes
17. Szeged–Röszke–Horgos (Horgos)
18. Komárom–Komárno (Révkomárom)–Bratislava (Pozsony)*
19. Szentgotthárd–Jennersdorf (Janafalva)*
20. Zalalövő–Hodos–Murska Sobota (Muraszombat)*
21. Komárom–Komarno (Révkomárom)–Nitra (Nyitra)–Bratislava (Pozsony) vasútvonal*
22. Magyarbóly–Beli Monastír (Pélmonostor) vasútvonal

2. Menet közbeni ellenőrzésre kijelölt víziutakon lévő személykikötők

1. Komárom–Budapest Nemzetközi Hajóállomás*
2. Esztergom–Budapest Nemzetközi Hajóállomás*
3. Mohács–Budapest Nemzetközi Hajóállomás
_______
* Belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállítása esetére.
1

Az 1. § (1) bekezdése a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 40. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 2. §-t és az azt megelőző alcímet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 32. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3. § (3)–(6) bekezdését a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 32. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 4. §-t a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 32. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 5. § (1)–(3) bekezdését a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 32. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 5. § (4) bekezdése a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 52. §-a, a 48/2022. (XII. 27.) BM rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 6. § (1) bekezdése a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 52. §-a, a 48/2022. (XII. 27.) BM rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 6. § (2) bekezdése a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 52. §-a, a 48/2022. (XII. 27.) BM rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 7. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 20. §-ának 3. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 8. § a 60/2016. (XII. 29.) BM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére