• Tartalom

69/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

a Rudabányai őshominida-lelőhely természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2008.01.01.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 16/1977. OTvH számú határozatával védetté nyilvánított Rudabányai őshominida-lelőhely természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Rudabányai őshominida-lelőhely természetvédelmi terület kiterjedése 2 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma Felsőtelekes 02/2.

3. § A terület védettségének indoka és célja Földünk egyik legfontosabb őshominida-lelőhelyének és természeti környezetének megőrzése.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére