• Tartalom

7/2007. (III. 22.) KvVM rendelet

a magyarországi bioszféra-rezervátumokról

2007.03.30.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 29. §-ának (1) bekezdésében, valamint 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Bioszféra-rezervátummá minősítem az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (a továbbiakban: UNESCO) által az „Ember és bioszféra” program keretében bioszféra-rezervátumként elismert következő területeket:

a) az Aggteleki Nemzeti Park területén az Aggteleki bioszféra-rezervátumot (az UNESCO oklevél adományozásának éve 1979),

b) a Fertő-tavi Nemzeti Park területén a Fertő-tó bioszféra-rezervátumot (az UNESCO oklevél adományozásának éve 1979),

c) a Hortobágyi Nemzeti Park területén a Hortobágyi bioszféra-rezervátumot (az UNESCO oklevél adományozásának éve 1979),

d) a Kiskunsági Nemzeti Park területén a Kiskunsági bioszféra-rezervátumot (az UNESCO oklevél adományozásának éve 1979),

e) a Duna–Ipoly Nemzeti Park területén a Pilisi bioszféra-rezervátumot (az UNESCO oklevél adományozásának éve 1981).

2. § Az 1. § szerinti bioszféra-rezervátumok kiterjedését, valamint területük ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait az 1–5. számú melléklet tartalmazza.

3. § A kiemelkedő természetvédelmi értékek közvetlen megóvására az 1. § szerinti bioszféra-rezervátumokon belül magterületként jelölöm ki a 6–10. számú mellékletekben felsorolt helyrajzi számú területeket.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 7/2007. (III. 22.) KvVM rendelethez

Az Aggteleki bioszféra-rezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére