• Tartalom

2007. évi LXX. törvény

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról1

2007.07.04.

1. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 94. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az (1) és (3) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a határon túli támogatásokra.”

2. § Az Áht. 124. § (2) bekezdésének t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg]

t) a központi költségvetésből nyújtott határon túli támogatások e törvénytől eltérő szabályozásának rendjét;”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2007. június 18-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2007. június 26. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 140. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére