• Tartalom

70/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

a Sárréti Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

2008.01.01.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 3/1986. (III. 9.). OKTH számú rendelkezésével védetté nyilvánított Sárréti Tájvédelmi Körzet védettségét fenntartom.

2. § A Sárréti Tájvédelmi Körzet kiterjedése 2219,6 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait az 1. számú melléklet, fokozottan védett területének helyrajzi számait a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a mocsári és lápréti növénytársulásoknak és az ezekre jellemző védett növényfajoknak, az állatvilág életfeltételeinek, valamint a túzok (Otis tarda) élőhelyének megóvása és fenntartása.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

1. számú melléklet a 70/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Sárréti Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Csór
0160/5, 0163, 0170, 0171, 0172/1, 0172/2, 0174, 0175/1, 0175/2, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182/1, 0182/2, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0189/2, 0190/1, 0190/2, 0191, 0192/1, 0192/2, 0193, 0194/1, 0194/2, 0195, 0196/1, 0196/2, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202/1, 0202/11, 0202/12, 0202/13, 0202/14, 0202/15, 0202/16, 0202/17, 0202/18, 0202/19, 0202/28, 0202/29, 0202/30, 0202/31, 0202/32, 0202/33, 0207/2, 0210/1, 0210/2, 0210/3, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215/1, 0215/2, 0215/3, 0215/4, 0216/1, 0216/2, 0216/3, 0216/4, 0216/5, 0216/6, 0217, 0218, 0219/1, 0219/2, 0219/3, 0220, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0240, 0241, 0242, 0243, 0244, 0245, 0248/2, 0248/4, 0248/5, 0248/15, 0248/16, 0248/17, 0248/18, 0248/19, 0248/20, 0248/21, 0248/22, 0248/23, 0248/24, 0248/25, 0248/26, 0248/27, 0248/28, 0248/29, 0248/30, 0248/31, 0248/32, 0248/33, 0248/34, 0248/35, 0248/36, 0248/37, 0248/38, 0248/39, 0248/40, 0248/41, 0248/42, 0248/43, 0248/44, 0248/45, 0248/46, 0248/47, 0248/48, 0248/49, 0248/50, 0248/51, 0248/52, 0248/53, 0248/55, 0248/56, 0248/57, 0248/59, 0248/60, 0248/61, 0248/62, 0248/63, 0248/64, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275, 0276, 0278/4, 0278/5, 0278/6, 0278/7, 0279, 0280
Sárszentmihály
093, 094, 095, 096, 097, 098/1, 098/2, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0129/3, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150/4, 0150/5, 0150/6, 0150/7, 0150/8, 0151, 0152, 0153, 0154, 0156
Sárkeszi
086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.

2. számú melléklet a 70/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Sárréti Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Csór
0171, 0172/1, 0172/2, 0174, 0175/1, 0175/2, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182/1, 0182/2, 0189/2, 0190/1, 0190/2, 0191, 0192/1, 0192/2
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére