• Tartalom

72/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

a Szársomlyói természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2020.11.12.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §1 A Magyar Királyi Földmívelésügyi Miniszter 237.610/1944. számú rendelkezésével védetté nyilvánított és a Szársomlyói Természetvédelmi Terület bővítéséről szóló 10/1991. (IV. 26.) KTM rendelettel bővített Szársomlyói természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. §2 A Szársomlyói természetvédelmi terület kiterjedése 224,74 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait az 1. számú melléklet, 125,05 ha kiterjedésű fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a területen található mészkedvelő sziklagyep, lejtősztyepprét, karsztbokorerdő és ezüsthárssal elegyes gyertyános tölgyes növénytársulásoknak, az e társulásokban élő védett és fokozottan védett növényfajoknak, különös tekintettel a jégkorszak előtti bennszülött magyar kikericsre (Colchicum hungaricum), továbbá a növénytársulásokhoz kapcsolódó állatvilág megőrzése, valamint a terület földtani és kultúrtörténeti értékeinek megóvása.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § (1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2)3

1. számú melléklet a 72/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez4

A Szársomlyói Természetvédelmi Terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

 

A

B

C

1.

Település

Fekvés

Területi lehatárolás ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok / Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV) koordináták alapján

2.

Nagyharsány

belterület

2297 hrsz.-ból az
    Y    X
602111,60    57027,20
602118,55    57026,62
EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 0,2056 hektár kiterjedésű rész,
2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2308

3.

külterület

0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0178, 0179/2, 0180, 0181, 0227, 0228, 0229/6, 0257, 0260, 0266,
0268 hrsz.-ból az
    Y    X
600856,63    56549,35
600865,71    56552,86
EOV koordináták által kijelölt vonaltól É-ra eső 0,0197 hektár kiterjedésű rész,
0270 hrsz.-ból az
    Y    X
600936,94    56581,88
600940,44    56584,20
EOV koordináták által kijelölt vonaltól É-ra eső 0,0071 hektár kiterjedésű rész,
0272, 0274,
0275 hrsz.-ból az
    Y    X
601346,42    56691,04
601348,29    56686,97
EOV koordináták által kijelölt vonaltól K-re eső 0,0494 hektár kiterjedésű rész,
0295

A mellékletben aláhúzással jelölt ingatlanok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek.

2. számú melléklet a 72/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez5

A Szársomlyói természetvédelmi terület fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

 

A

B

C

1.

Település

Fekvés

Területi lehatárolás ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok alapján

2.

Nagyharsány

külterület

0180,
0181 hrsz.-ból az
    Y    X
600864,65    57466,88
600912,66    57472,02
600955,18    57476,76
600995,23    57479,45
601044,05    57482,96
601089,46    57485,43
601119,60    57486,77
601154,89    57489,66
601181,32    57491,83
601272,12    57497,93
601401,69    57104,72
601572,57    57099,78
601719,34    57100,41
601779,51    57106,15
601801,79    57109,97
601827,90    57128,75
601829,95    57143,35
EOV koordináták által kijelölt vonaltól DNy-ra eső 25,0980 hektár kiterjedésű rész,
0229/6 hrsz.-ból az
    Y    X
600226,06    57055,09
600373,10    57097,33
600447,84    57110,17
600536,30    57132,88
600514,19    57215,13
600495,25    57278,86
600482,06    57325,14
600465,02    57384,68
600458,81    57406,49
600473,07    57412,20
600484,97    57416,97
600492,05    57419,68
600541,26    57434,77
600572,27    57439,13
600598,14    57442,85
600625,02    57447,15
600651,96    57451,39
600715,68    57454,52
600761,71    57462,59
600782,10    57464,18
600861,19    57469,97
600864,63    57466,7
EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 13,4721 hektár kiterjedésű rész,
0257

A mellékletben aláhúzással jelölt ingatlanok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek.
1

Az 1. § az 55/2020. (XI. 4.) AM rendelet 15. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 2. § az 55/2020. (XI. 4.) AM rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § (2) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. számú melléklet az 55/2020. (XI. 4.) AM rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. számú melléklet az 55/2020. (XI. 4.) AM rendelet 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére