• Tartalom
Oldalmenü

74/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

a Szemlőhegyi-barlang felszíni védőterülete természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2008.01.01.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Tanács 388/1957. számú határozatával védetté nyilvánított Szemlőhegyi-barlang felszíni védőterülete természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Szemlőhegyi-barlang felszíni védőterülete természetvédelmi terület kiterjedése 1 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma Budapest II. kerület 15312.

3. § A védettség indoka és célja a különleges geomorfológiai értékkel rendelkező gyógybarlang és felszíni területének megóvása.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.