• Tartalom

78/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

a Tiszadorogmai Göbe-erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2008.01.01.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 5/1984. (XII. 13.) OKTH számú rendelkezésével védetté nyilvánított Tiszadorogmai Göbe-erdő természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Tiszadorogmai Göbe-erdő természetvédelmi terület kiterjedése 171,9 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait a melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a morotvatóvá alakult egykori Tisza mellékág tájképi értékének és értékes ártéri növénytársulásainak (galériaerdők, láprétek, bokorfüzesek) megóvása, valamint a terület védett növény- és állatfajainak a megőrzése.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

Melléklet a 78/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Tiszadorogmai Göbe-erdő természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Egyek
0182, 0218/2, 0219
Tiszadorogma
0210, 0212/2, 0213/1, 0213/2, 0213/3, 0213/4, 0213/5, 0213/6, 0213/7, 0213/8, 0213/9, 0213/10, 0213/11, 0214/1, 0214/2, 0214/3, 0214/4, 0214/5, 0214/6, 0214/7, 0214/8, 0214/9, 0215, 0216, 0217/1, 0217/2, 0217/3, 0218
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére