• Tartalom

80/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

a Tiszatelek-Tiszaberceli-ártér természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2008.01.01.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 10/1978. OKTH számú határozatával védetté nyilvánított Tiszatelek-Tiszaberceli-ártér természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Tiszatelek-Tiszaberceli-ártér természetvédelmi terület kiterjedése 1021,3 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait a melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a Tisza-menti táj jellegzetes tájképi értékeinek és a területen előforduló, az ártérre jellemző természetes növénytársulásoknak (fűz-nyár ligeterdők, tölgy-kőris-szil ligeterdők) megőrzése, valamint a terület sajátos növény- és állatvilágának a megóvása.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

Melléklet a 80/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Tiszatelek-Tiszaberceli-ártér természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Ibrány
0374, 0381/1, 0381/2, 0385, 0387, 0388, 0389/1, 0389/2, 0390/1, 0391/1, 0392/4, 0392/5, 0393/1, 0394/1, 0394/2, 0395/1, 0396/1, 0398/1, 0398/3, 0399, 0400/1, 0400/2, 0402, 0404, 0407/1, 0407/2, 0407/3, 0415/1, 0421/1, 0421/2, 0422
Paszab
022/1, 022/2, 023, 024, 025
Tiszabercel
0158, 0161, 0162, 0163, 0165, 0169/1, 0169/2, 0171, 0275, 0276, 0277, 0278, 0283, 0284, 0287, 0294/1, 0294/2, 0295, 0296, 0298/1, 0298/4, 0298/5, 0298/6, 0298/7, 0299, 0304/2
Tiszacsermely
0177, 0186/4, 0186/5, 0186/6, 0186/7, 0186/8, 0186/9, 0187/1, 0187/4, 0187/5, 0187/6, 0187/7, 0187/8, 0187/9
Tiszakarád
0277, 0280/1, 0280/2, 0280/3, 0281/1, 0281/2, 0281/3, 0284/1, 0284/2, 0284/3
Tiszatelek
0202, 0216, 0217/16, 0217/17, 0217/18, 0217/20, 0217/21, 0217/22, 0218/4, 0218/5, 0218/6, 0219/1
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére