• Tartalom

84/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

a Vértesszőlősi előembertelep természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2008.01.01.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 12/1976. OTvH számú határozatával védetté nyilvánított Vértesszőlősi előembertelep természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Vértesszőlősi előembertelep természetvédelmi terület kiterjedése 35 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait a melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a területen feltárt előember település és természeti környezetének védelme és megőrzése.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

Melléklet a 84/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Vértesszőlősi előembertelep
természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Vértesszőlős
060/3, 060/4, 060/5, 060/7, 060/8, 060/9, 060/10, 060/11, 060/12, 060/13, 060/14, 060/15, 060/16, 060/17, 060/18, 060/19, 060/20, 060/21, 060/22, 060/23, 060/24, 061/1, 062, 064/2, 064/4, 064/5, 064/6, 064/9, 064/11, 064/12, 064/13, 064/14, 064/15, 064/17, 064/18
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére