• Tartalom

85/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

a Villányi Templom-hegy természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2008.01.01.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az egyes természeti területek védetté nyilvánításáról és tájvédelmi körzetek létesítéséről szóló 3/1989. (II. 22.) KVM rendelettel védetté nyilvánított Villányi Templom-hegy természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § (1) A Villányi Templom-hegy természetvédelmi terület kiterjedése 3,4 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai Villány 861, 862, 863, 867, 868, 871/8 hrsz-ből 2,4 ha (871/8a, 871/8b).

(2) Az (1) bekezdésben szereplő helyrajzi számú ingatlanok területei a 871/8 helyrajzi számú ingatlan területének kivételével az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.

3. § A védettség indoka és célja a villányi Templom-hegy földtani természeti értékeinek megóvása és fenntartása különös tekintettel az országban egyedülálló ősmaradvány-lelőhelyre.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére