• Tartalom

86/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

a Zádor híd környéke természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2008.01.01.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 15/1976. OTvH számú határozatával védetté nyilvánított Zádor híd környéke természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § (1) A Zádor híd környéke természetvédelmi terület kiterjedése 88,5 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai Karcag 02292/13, 02314, 02315/1, 02347, 02348/1, 02348/2, 02349, 02350.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.

3. § A védettség indoka és célja a műemlék Zádor híd természeti környezetének, a szikes pusztai legelő növénytársulásainak (szikes legelő, szikpusztai gyeptársulás) és a területen előforduló védett növény- és állatfajoknak a megőrzése.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére