• Tartalom

87/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

a Zselici Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

2008.01.01.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 6/1976. számú OTVH határozatával védetté nyilvánított Zselici Tájvédelmi Körzet védettségét fenntartom.

2. § A Zselici Tájvédelmi Körzet kiterjedése 8307,9 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait az 1. számú melléklet, fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a terület természetes élőhelyeinek (összefüggő erdőségek és vízjárta, mocsaras völgyek), növénytársulásainak, az itt található védett és fokozottan védett növény- és állatfajoknak a megőrzése, valamint a földtani- és felszínalaktani természeti értékek, kultúrtörténeti értékek és a jellegzetes tájképi adottságok megóvása.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

1. számú melléklet a 87/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Zselici Tájvédelmi Körzet
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Bárdudvarnok
047/2; 049; 050/3; 050/4; 051; 052/6; 052/7; 053; 054; 055; 059/1; 059/2; 059 hrsz-ból 9,4 ha (059/3a; 059/3b); 059/4 hrsz-ból 3,0 ha (059/4a; 059/4b); 059/5; 062-066; 067/1; 067/2 hrsz-ból 4,4 ha (067/2a; 067/2b; 067/2c); 067/3; 067/4; 068 hrsz-ból 9,7 ha (068a; 068b; 068c); 069; 070; 071/1; 071/3; 071/4; 071/5; 071/6; 072 hrsz-ból 3,8 ha (072a; 072b); 073-078; 079/1-7; 080; 082/1; 082/2; 083/1; 083/2; 083/3; 084; 085; 086/1, 086/2, 086/3, 086/4, 086/5, 086/6; 087/2; 087/3; 087/4 hrsz-ból 0,4 ha (087/4a; 087/4b); 087/5; 087/6 hrsz-ból 95,1 ha (087/6a; 087/6b; 087/6c; 087/6d; 087/6f; 087/6g); 087/7-14; 088/1; 088/2; 089; 090/2; 090/3 hrsz-ból 2,6 ha (090/3a; 090/3b); 090/4; 090/5; 090/6; 091-096; 097/1 hrsz-ból 0,6 ha (097/1a; 097/1b); 097/3 hrsz-ból 0,3 ha (097/3a; 097/3b); 097/4 hrsz-ból 0,4 ha (097/4a; 097/4b); 097/5; 097/6; 098/1 hrsz-ból 6,1 ha (098/1a; 098/1b); 098/2; 099/1; 099/2; 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 116; 0117; 0124, 0125, 0126, 0127, 0128; 0129/1 hrsz-ból 26,0 ha (0129/1a; 0129/1b; 0129/1c; 0129/1d); 0129/2; 0129/3; 0183 hrsz-ból 32,8 ha (0183/a; 0183/b; 0183/c); 0245; 0246/2; 0246/3 hrsz-ból 30,1 ha (0246/3a; 0246/3b; 0246/3c); 0246/4; 0246/5; 0247; 0248/1; 0248/2; 0249; 0250/1 hrsz-ból 3,6 ha (0250/1a; 0250/1b); 0250/2; 0250/3; 0251; 0252; 0253; 0256; 0257; 0264; 0404/1 hrsz-ból 0,4 ha (0404/1a; 0404/1b); 0404/2; 0405; 0406; 0429/5 hrsz-ból 22,6 ha (0429/5a; 0429/5b; 0429/5c; 0429/5d; 0429/5f; 0429/5g; 0429/5h); 0429/6-8; 0430; 0431; 0432/2 hrsz-ból 0,4 ha (0432/2a; 0432/2b); 0432/3 hrsz-ból 0,3 ha (0432/3a; 0432/3b); 0432/4 hrsz-ból 0,6 ha (0432/4a; 0432/4b); 0432/6; 0432/7; 0432/9; 0432/10 hrsz-ból 2,9 ha (0432/10a; 0432/10b); 0432/11; 0433; 0434; 0435/2 hrsz-ból 0,6 ha (0435/2a; 0435/2b); 0435/3; 0435/5; 0435/6; 0435/7; 0435/8; 0436; 0438/2 hrsz-ból 0,4 ha (0438/2a; 0438/2b); 0438/3 hrsz-ból 0,7 ha (0438/3a; 0438/3b); 0438/4 hrsz-ból 0,4 ha (0438/4a; 0438/4b); 0438/5; 0438/6 hrsz-ból 0,9 ha (0438/6a; 0438/6b); 0438/7 hrsz-ból 0,6 ha (0438/7a; 0438/7b); 0438/8; 0438/9; 0438/11; 0438/12; 0438/13; 0438/14; 0438/16; 0438/17; 0438/21-25; 0438/32; 0438/33 hrsz-ból 13,5 ha (0438/33a; 0438/33b; 0438/33c; 0438/33d; 0438/33f); 0438/34-42; 0438/43 hrsz-ból 7,7 ha (0438/43a; 0438/43b; 0438/43c; 0438/43d); 0438/44; 0438/45 hrsz-ból 2,8 ha (0438/45a; 0438/45b); 0438/46-52; 0438/54-58; 0439; 0441/2; 0441/3; 0441/4; 0441/5 hrsz-ból 0,4 ha (0441/5a; 0441/5b); 0441/6 hrsz-ból 0,5 ha (0441/6a; 0441/6b); 0441/7; 0441/8; 0441/9 hrsz-ból 0,6 ha (0441/9a; 0441/9b); 0441/10; 0441/11 hrsz-ból 0,5 ha (0441/11a; 0441/11b); 0441/12; 0441/13 hrsz-ból 0,4 ha (0441/13a; 0441/13b); 0441/14; 0441/16-19; 0441/20 hrsz-ból 38,4 ha (0441/20a; 0441/20b; 0441/20c; 0441/20d; 0441/20f); 0441/21-24; 0442-0444
Bőszénfa
0114/1 hrsz-ból 3,4 ha (0114/1a; 0114/1b; 0114/1c); 0114/2; 0114/3 hrsz-ból 43,1 ha (0114/3a; 0114/3b; 0114/3c); 0115/1; 0115/3 hrsz-ból 16,2 ha (0115/3a; 0115/3b); 0116/1 hrsz-ból 18,7 ha (0116/1a; 0116/1b; 0116c; 0116d); 0116/3 hrsz-ból 5,9 ha (0116/3a, 0116/3b, 0116/3c, 0116/3d); 0117; 0118/1; 0118/2; 0119; 0120/1; 0125; 0126; 0127; 0128; 0129 hrsz-ból 36,2 ha (0129a; 0129b; 0129c); 0133/1; 0133/2 hrsz-ból 1,4 ha (0133/2a; 0133/2b; 0133/2c); 0133/3; 0133/4 hrsz-ból 65,1 ha (0133/4a; 0133/4b; 0133/4c); 0277/1 hrsz-ból 143,1 ha (0277/1a; 0277/1b; 0277/1c; 0277/1d; 0277/1f; 0277/1g; 0277/1h; 0277/1j; 0277/1k; 0277/1l; 0277/1m; 0277/1n; 0277/1p; 0277/1r); 0277/2 hrsz-ból 116,5 ha (0277/2a; 0277/2b; 0277/2c; 0277/2d; 0277/2f; 0277/2g; 0277/2h; 0277/2j; 0277/2k; 0277/2l; 0277/2m; 0277/2n); 0278-0283; 0284 hrsz-ból 1,1 ha (0284a; 0284b; 0284c); 0285 hrsz-ból 7,9 ha (0285/a; 0285/b; 0285/c); 0286 hrsz-ból 152,8 ha (0286a; 0286b; 0286c; 0286d; 0286f; 0286g; 0286h; 0286j; 0286k); 0287-0293; 0294 hrsz-ból 149,8 ha (0294a; 0294b; 0294c; 0294d; 0294f; 0294g; 0294h); 0295 hrsz-ból 129,5 ha (0295a; 0295b; 0295c; 0295d; 0295f; 0295g; 0295h; 0295j; 0295k); 0296 hrsz-ból 80,9 ha (0296a; 0296b; 0296c; 0296d; 0296f; 0296g; 0296h; 0296j; 0296k; 0296l); 0297; 0298/1 hrsz-ból 40,0 ha (0298/1a; 0298/1b; 0298/1c; 0298/1d; 0298/1f); 0298/2; 0299 hrsz-ból 21,9 ha (0299a; 0299b; 0299c); 0300 hrsz-ból 44,3 ha (0300a; 0300b; 0300c; 0300d; 0300f; 0300g); 0301 hrsz-ból 39,2 ha (0301a; 0301b; 0301c; 0301d; 0301f; 0301g; 0301h; 0301j; 0301k; 0301l; 0301m); 0302 hrsz-ból 18,7 ha (0302/a; 0302/b); 0303/1; 0303/2 hrsz-ból 19,8 ha (0303/2a; 0303/2b; 0303/2c; 0303/2d; 0303/2f; 0303/2g; 0303/2h; 0303/2j; 0303/2k; 0303/2l; 0303/2m; 0303/2n; 0303/2p); 0304 hrsz-ból 18,7 ha (0304a; 0304b; 0304c; 0304d; 0304f; 0304g; 0304h; 0304j; 0304k; 0304l); 0305; 0306 hrsz-ból 52,1 ha (0306a; 0306b; 0306c; 0306d; 0306f; 0306g; 0306h); 0307 hrsz-ból 135,8 ha (0307a; 0307b; 0307c; 0307d; 0307f); 0308; 0309 hrsz-ból 67,6 ha (0309a; 0309b; 0309c; 0309d; 0309f; 0309g; 0309h; 0309j; 0309k); 0310 hrsz-ból 224,9 ha (0310a; 0310b; 0310c; 0310d; 0310f; 0310g; 0310h; 0310j; 0310k); 0311; 0312 hrsz-ból 132,9 ha (0312a; 0312b; 0312c; 0312d; 0312f; 0312g; 0312h; 0312j; 0312k); 0313 hrsz-ból 107,2 ha (0313a; 0313b; 0313c; 0313d; 0313f); 0314
Magyarlukafa
073; 076/12-16; 093/1; 093/2; 094-0105; 0106 hrsz-ból 3,6 ha (0106a; 0106b; 0106c); 0107-0109; 0110/1; 0110/2; 0110/3 hrsz-ból 2,7 ha (0110/3a; 0110/3b); 0111-0121; 0122 hrsz-ból 0,7 ha (0122a; 0122b); 0123/1 hrsz-ból 56,0 ha (0123/1a; 0123/1b; 0123/1c); 0123/2; 0124 hrsz-ból 11,2 ha (0124a; 0124b); 0125; 0126 hrsz-ból 18,0 ha (0126a; 0126b); 0127; 0128; 0129-0131
Patca
030/1 hrsz-ból 120,2 ha (030/1a; 030/1b; 030/1c; 030/1d; 030/1f; 030/1g; 030/1h); 030/2; 032/2; 034 hrsz-ból 54,3 ha (034a; 034b; 034c; 034d; 034f; 034g); 037/1; 038/1; 046
Somogyhárságy
0137 hrsz-ból 44,6 ha (0137a; 0137b; 0137c); 0140/4; 0188 hrsz-ból 35,5 ha (0188a; 0188b); 0190 hrsz-ból 41,4 ha (0190a; 0190b); 0194; 0196; 0197; 0198 hrsz-ból 37,2 ha (0198a; 0198b; 0198c; 0198d); 0199; 0205; 0206; 0213 hrsz-ból 44,7 (0213a; 0213b); 0215 hrsz-ból 70,7 ha (0215a; 0215b); 0220; 0221/1; 0221/2; 0221/3; 0222; 0224; 0225 hrsz-ból 62,8 ha (0225a; 0225b; 0225c); 0226 hrsz-ból 69,3 ha (0226a; 0226b; 0226c; 0226d); 0268; 0269; 0270; 0272/2 hrsz-ból 2,8 ha (0272/2a; 0272/2b); 0277 hrsz-ból 29,1 ha (0277a; 0277b)
Szenna
0299; 0300/1; 0300/2; 0301; 0302; 0305; 0308; 0309; 0310/1-4; 0311-0316; 0317/1; 0317/2; 0318; 0319/1-4; 0320; 0321; 0324-0330; 0477-0483; 0484/1 hrsz-ból 1,2 ha (0484/1a; 0484/1b); 0484/2-9; 0484/10 hrsz-ból 6,6 ha (0484/10a; 0484/10b; 0484/10c; 0484/10d; 0484/10f; 0484/10g; 0484/10h; 0484/10j); 0489/2; 0489/3; 0493; 0495-0501; 0504; 0505; 0511; 0512; 0513/2 hrsz-ból 0,9 ha (0513/2a; 0513/2b); 0514; 0515; 0516/2; 0543/2; 0556; 0557-0561; 0562; 0263; 0264-0577; 0580/2; 0581/1-3; 0582-0586; 0587/2; 0588
Zselickisfalud
022/2; 062/3 hrsz-ból 300,2 ha (062/3a; 062/3b; 062/3c; 062/3d; 062/3f; 062/3g; 062/3h; 062/3j; 062/3k; 062/3l; 062/3m; 062/3n; 062/3p; 062/3r; 062/3s); 062/4-6; 062/7 hrsz-ból 45,6 ha (062/7a; 062/7b; 062/7c; 062/7d; 062/7f); 063/1-3; 064/1 hrsz-ból 1,3 ha (064/1a; 064/1b); 064/2 hrsz-ból 71,2 ha (064/2a; 064/2b; 064/2c; 064/2d; 064/2f; 064/2g; 064/2h); 065/1 hrsz-ból 128,3 ha (065/1a; 065/1b; 065/1c; 065/1d; 065/1f; 065/1g; 065/1h; 065/1j; 065/1k; 065/1l; 065/1m; 065/1n; 065/1p; 065/1r; 065/1s; 065/1t; 065/1v; 065/1x); 065/3; 065/4 hrsz-ból 49,2 ha (065/4a; 065/4b; 065/4c; 065/4d; 065/4f; 065/4g; 065/4h); 065/5 hrsz-ból 18,8 ha (065/5a; 065/5b; 065/5c; 065/5d; 065/5f; 065/5g); 065/6 hrsz-ból 509,5 ha (065/6a; 065/6b; 065/6c; 065/6d; 065/6f; 065/6g; 065/6h; 065/6j; 065/6k; 065/6l; 065/6m; 065/6n; 065/6p; 065/6r; 065/6s; 065/6t; 065/6v; 065/6x; 065/6y); 065/7; 066/1 hrsz-ból 3,9 ha (066/1a; 066/1b; 066/1c; 066/1d); 066/2 hrsz-ból 222,7 ha (066/2a; 066/2b; 066/2c; 066/2d; 066/2f; 066/2g; 066/2h; 066/2j; 066/2k; 066/2l; 066/2m); 067; 068/1 hrsz-ból 0,4 ha (068/1a; 068/1b); 068/2 hrsz-ból 158,4 ha (068/2a; 068/2b; 068/2c; 068/2d; 068/2f; 068/2g; 068/2h; 068/2j; 068/2k; 068/2l); 069/5 hrsz-ból 71,2 ha (069/5a; 069/5b; 069/5c; 069/5d; 069/5f; 069/5g); 069/6 hrsz-ból 39,9 ha (069/6a; 069/6b; 069/6c; 069/6d; 069/6f; 069/6g; 069/6h; 069/6j; 069/6k; 069/6l; 069/6m)
Zselickislak
028 hrsz-ból 41,7 ha (028a; 028b); 029/1; 029/2; 030; 031/1; 031/2; 032/2 hrsz-ból 28,8 ha (032/2a; 032/2b); 032/3 hrsz-ból 284,6 ha (032/3a; 032/3b; 032/3c); 032/4-6; 033; 034 hrsz-ból 5,4 ha (034a; 034b; 034c); 035/1 hrsz-ból 58,6 ha (035/1a; 035/1b; 035/1c; 035/1d); 035/2 hrsz-ból 24,0 ha (035/2a; 035/2b; 035/2c; 035/2d); 036-038; 043 hrsz-ból 5,6 ha (043a; 043b; 043c)
Zselicszentpál
066; 067; 068 hrsz-ból 65,6 ha (068a; 068b; 068c); 076/1
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok, illetve alrészletek területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.

2. számú melléklet a 87/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Zselici Tájvédelmi Körzet
fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Bőszénfa
0298 hrsz-ból 16,8 ha (0298/1a); 0298 hrsz-ból 10,8 ha (0298/1c); 0299 hrsz-ból 12,8 ha (0299a); 0299b hrsz-ból 8,9 ha (a 11D erdőrészlet területén fekvő rész és a 11E erdőrészlet területén fekvő rész); 0301b hrsz-ból 2,8 ha (a 12D erdőrészlet területén fekvő rész); 0301 hrsz-ból 0,9 ha (0301f); 0301 hrsz-ból 0,8 ha (0301g); 0301h hrsz-ból 2,7 ha (a 12D erdőrészlet területén fekvő rész); 0301j hrsz-ból 4,8 ha (a 12D erdőrészlet területén fekvő rész); 0301l hrsz-ból 5,6 ha (a 12D erdőrészlet területén fekvő rész); 0302a hrsz-ból 4,7 ha (a 12D erdőrészlet területén fekvő rész); 0303/2a hrsz-ból 2,4 ha (a 12C erdőrészlet területén fekvő rész); 0303/2l hrsz-ból 1,5 ha (a 12D erdőrészlet területén fekvő rész)
Szenna
0561 hrsz-ból 7,4 ha (a 9F erdőrészlet területén fekvő rész és a 9K erdőrészlet területén fekvő rész); 0582 hrsz-ból 20,2 ha (a 15B erdőrészlet területén fekvő rész és a 15C erdőrészlet területén fekvő rész)
Zselickislak
032/2a hrsz-ból 1,5 ha (a 8H erdőrészlet területén fekvő rész); 032/3a hrsz-ból 59,5 ha (a 8B, 8E, 8F, 8G, 8J, 8Ti2 erdőrészletek területén fekvő rész)
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok, illetve alrészletek területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére