• Tartalom

9/2007. (II. 15.) EüM rendelet

9/2007. (II. 15.) EüM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosításáról1

2008.05.16.

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. §-a (5) bekezdésének g) és o) pontjában, valamint a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1–3. §2

4. § (1) Ez a rendelet 2007. február 15-én lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követően kiállított vények esetén kell alkalmazni.

(2)3

1

A rendeletet a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 39. §-a hatályon kívül helyezte 2018. február 14. napjával.

2

Az 1–3. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 26. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 4. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 26. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére