• Tartalom

92/2007. (VIII. 24.) FVM rendelet

92/2007. (VIII. 24.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. §-a (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1–9. §2

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit – a 3. § (1)–(4) bekezdése, a 4. § és az 5. § (2) bekezdésének kivételével – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)–(7)3

1–2. számú melléklet a 92/2007. (VIII. 24.) FVM rendelethez4

1

A rendeletet a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 33. § 14. pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1–9. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 6. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 10. § (2)–(7) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 6. pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1–2. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 6. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére