• Tartalom

1040/2008. (VI. 19.) Korm. határozat

1040/2008. (VI. 19.) Korm. határozat

a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítésének finanszírozásáról1

2008.06.19.

A Kormány

1. a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak számára kifizetendő eseti kereset-kiegészítés fedezetére a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: KvTv.) 4. § (8) bekezdésében, valamint 52. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a X. Miniszterelnökség fejezet, 20. Tartalékok cím, 2. Céltartalékok alcím, 1. Különféle személyi kifizetések jogcímcsoport terhére 10 363 514 ezer forint, a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 39. Fejezeti tartalék jogcímcsoport, 2. Fejezeti egyensúlyi tartalék jogcím terhére 3 000 000 ezer forint átcsoportosítását rendeli el a melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter, az érintett fejezetek felügyeletét ellátó szervek vezetői

Határidő: azonnal

2. felhívja az érintett fejezetek felügyeletét ellátó szervek vezetőit, hogy az igénybe vett támogatással összefüggő elszámolási kötelezettség teljesítéséről a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítéséről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint intézkedjenek.

Melléklet az 1040/2008. (VI. 19.) Korm. határozathoz


ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*

Költségvetési év: 2008.

Ezer forintban

1

A határozatot az 1380/2011. (XI. 8.) Korm. határozat 4. pontja hatályon kívül helyezte 2011. november 9. napjával. Alkalmazására lásd e határozat 7. pontját.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére