• Tartalom

1054/2008. (VIII. 14.) Korm. határozat

1054/2008. (VIII. 14.) Korm. határozat

az oktatási célú humánszolgáltatást nyújtó nem állami fenntartókat megillető központi támogatás megállapítására, folyósítására és a felhasználás ellenőrzésére felhasználható összeg meghatározására1

2008.08.14.

1. A Kormány a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 31. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a normatív állami hozzájárulás és támogatás, a kiegészítő támogatás feltételeinek megállapítására, folyósítására és a felhasználás ellenőrzésére felhasználható összeg nagyságát az alábbiak szerint határozza meg:

a) a nem állami közoktatási intézmények finanszírozására rendelkezésre álló előirányzatán belül a normatív támogatás és hozzájárulás, a kiegészítő támogatás feltételeinek megállapítására, folyósítására és a felhasználás ellenőrzésére felhasználható összeg nagysága az ellenőrzéssel érintett „Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás” előirányzat, azaz a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. Humánszolgáltatások normatív állami támogatása és a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcím előirányzata együttes összegének a 0,5%-a, azaz 450 millió Ft;

b) az a) pont szerinti összeg az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcím előirányzat terhére kerül elkülönítésre;

c) a forrás biztosítja a nem állami közoktatási humánszolgáltatást végző intézmények vonatkozásában az Oktatási Hivatal, a Magyar Államkincstár regionális szervei, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága ellenőrzési és monitoring feladatainak forrását, az Oktatási és Kulturális Minisztérium monitoring tevékenységének ellátásához szükséges fedezetet, továbbá a költségvetési törvény 5. számú mellékletének 6., 15., 16., 18., 22. pontjában biztosított támogatások igénylési és monitoring feladatai ellátásának fedezetét a nem állami intézmények tekintetében.

Felelős: oktatási és kulturális miniszter

Határidő: 2008. augusztus 30.

2. A Kormány felhívja az oktatási és kulturális minisztert, valamint a pénzügyminisztert, hogy a felügyeletük alá tartozó támogatott ellenőrző szervek – a támogatási szerződés szerint benyújtott – elszámolását és értékelő beszámolóját ellenőrizze.

Felelős: oktatási és kulturális miniszter, pénzügyminiszter

Határidő: 2009. június 30.

1

A határozatot az 1380/2011. (XI. 8.) Korm. határozat 4. pontja hatályon kívül helyezte 2011. november 9. napjával. Alkalmazására lásd e határozat 7. pontját.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére