• Tartalom

1071/2008. (XI. 19.) Korm. határozat

1071/2008. (XI. 19.) Korm. határozat

a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítése finanszírozásának második üteméről1

2008.11.19.

Kormány

1. a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak számára kifizetendő 2008. évi eseti kereset-kiegészítés második ütemének fedezetére a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 4. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a X. Miniszterelnökség fejezet, 20. Tartalékok cím, 2. Céltartalékok alcím, 1. Különféle személyi kifizetések jogcímcsoport terhére 18 115 626 ezer forint átcsoportosítását rendeli el a melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter, az érintett fejezetek felügyeletét ellátó szervek vezetői

Határidő: azonnal

2. felhívja az érintett fejezetek felügyeletét ellátó szervek vezetőit, hogy az igénybe vett támogatással összefüggő elszámolási kötelezettség teljesítéséről a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítésének második üteméről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint intézkedjenek.

Melléklet az 1071/2008. (XI. 19.) Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2008.

Ezer forintban

1

A határozatot az 1380/2011. (XI. 8.) Korm. határozat 4. pontja hatályon kívül helyezte 2011. november 9. napjával. Alkalmazására lásd e határozat 7. pontját.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére