• Tartalom

2008. évi XI. törvény

2008. évi XI. törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület tagjai megbízatása megszűnésének egyes kérdéseiről1

2008.03.27.

Az Országgyűlés az Alkotmány 61. § (4) bekezdésében meghatározott tárgykörben a következő törvényt alkotja:

1. § (1) Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) e törvény hatálybalépését követően megválasztott elnökének és más tagjainak megbízatása a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 37. § (1) bekezdésében meghatározott eseteken kívül a törvény erejénél fogva akkor is megszűnik, ha az Rttv. hatályát veszti.

(2) Ha a Testület elnökének és más tagjainak a megbízatása az (1) bekezdésben meghatározott esetben szűnik meg, az érintett személyeket további hat hónapon keresztül a korábbi havi díjazásuknak megfelelő összegű külön juttatás illeti meg.

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a törvény az Rttv. hatályvesztését követő napon hatályát veszti.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2008. március 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2008. március 26. A törvényt a 2010: LXXXII. törvény 42. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezte 2010. szeptember 6. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére