• Tartalom

11/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet

egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervekről

2008.05.02.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § b) pontjában, valamint az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a)–c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Magyar Királyi Földmívelésügyi Miniszter 80.855/1942. számú rendelkezésével védetté nyilvánított, és a Nagycenki-hársfasor természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 159/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel fenntartott védettségű Nagycenki-hársfasor természetvédelmi terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság.

2. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal 69/1963. számú OTvH határozatával védetté nyilvánított, és a Pannonhalmi arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 154/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel fenntartott védettségű Pannonhalmi arborétum természetvédelmi terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság.

3. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 1/1977. számú OTvH határozatával védetté nyilvánított, és a Soproni Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 141/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel fenntartott védettségű Soproni Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság.

4. § Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 15/1978. számú OKTH határozatával védetté nyilvánított, és a Soproni botanikus kert természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 160/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel fenntartott védettségű Soproni botanikus kert természetvédelmi terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 1/1987. (III. 19.) OKTH rendelkezésével védetté nyilvánított, és a Szigetközi Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 143/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel fenntartott védettségű Szigetközi Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság.

6. § Az Országos Természetvédelmi Tanács 1050/1960. számú határozatával védetté nyilvánított, és a Jeli arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 109/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel fenntartott védettségű Jeli arborétum természetvédelmi terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság.

7. § Az Országos Természetvédelmi Tanács 115.010/1950 OTT határozatával védetté nyilvánított, és a Kámoni arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 162/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel fenntartott védettségű Kámoni arborétum természetvédelmi terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság.

8. § Az Országos Természetvédelmi Tanács 901/1958. számú OTT határozatával védetté nyilvánított, és a Körmendi-kastélypark természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 152/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel fenntartott védettségű Körmendi-kastélypark természetvédelmi terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság.

9. § Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal 2/1980. (V. 14.) OKTH rendelkezésével védetté nyilvánított, és a Kőszegi Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 164/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel fenntartott védettségű Kőszegi Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezeléséért felelős szerv az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság.

10. § Az egyes természeti területek védetté nyilvánításáról és tájvédelmi körzetek létesítéséről szóló 3/1989. (II. 22.) KVM rendelettel védetté nyilvánított, és a Nemesmedves történelmi emlékhely természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 112/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel fenntartott védettségű Nemesmedves történelmi emlékhely természetvédelmi terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság.

11. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 1/1975. számú határozatával védetté nyilvánított, és a Sághegyi Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 113/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel fenntartott védettségű Sághegyi Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezeléséért felelős szerv az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság.

12. § Az Országos Természetvédelmi Tanács 601/1952. számú határozatával védetté nyilvánított, és a Sárvári arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 114/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel fenntartott védettségű Sárvári arborétum természetvédelmi terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság.

13. § Az Országos Természetvédelmi Tanács 630/1952. számú határozatával védetté nyilvánított, és a Szelestei arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 117/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel fenntartott védettségű Szelestei arborétum természetvédelmi terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság.

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)1

1

A 14. § (2) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére