• Tartalom

2008. évi CXII. törvény

a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról1

2009.02.02.

1–24. §2

25. § E törvény 2009. február 1-jén lép hatályba.

26. § (1) Az Szjt. e törvény 1. §-ával megállapított 19. §-a (1) bekezdésének rendelkezéseit az e törvény hatálybalépését követően adott felhasználási engedélyekre kell alkalmazni.

(2) Az Szjt. e törvény 4. §-ával megállapított 23/A. §-a alapján a szerzőt megillető díjat a 2010. december 31-ét követően kölcsönzött műpéldányok nyilvános haszonkölcsönbe adása után kell megfizetni. A díj megállapításához, beszedéséhez és felosztásához szükséges adatokat 2011. január 1. napjától kezdve kell gyűjteni, ennek alapján a díjakat 2012-ben kell először felosztani.

(3) Az Szjt. e törvény 10–17. §-ával és 21–22. §-ával megállapított rendelkezéseit a törvény hatálybalépése után indult eljárásokra kell alkalmazni. Amíg a közös jogkezelő szervezet a díjszabást a Hivatalos Értesítőben a jóváhagyást követően nyilvánosságra nem hozza, addig az előző időszakra megállapított és jóváhagyott – a Magyar Közlönyben korábban nyilvánosságra hozott – díjszabást kell alkalmazni akkor is, ha az az időtartam, amelyre az utóbbi díjszabást megállapították, időközben lejárt.

27. §3

28–31. §4

1

A törvényt az Országgyűlés a 2008. december 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2008. december 29. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 9. § (2) bekezdés 40. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–24. § a 27. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 27. § a (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 28–31. § a 27. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére