• Tartalom

12/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet

a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról1

2011.12.25.

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a)–c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó azon szakképesítések felsorolását, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelet 2. számú mellékletével kerülnek kiadásra.

(2) E rendelet 3. számú melléklete tartalmazza az egyes szakmacsoportok tekintetében a szakképzés megkezdéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemek (bemeneti kompetenciák) felsorolását.

(3) E rendelet 4. számú melléklete tartalmazza a külön jogszabályokban foglalt jogosultságok megfeleltetését az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel és az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések között.

(4) E rendelet 5. számú melléklete tartalmazza a szakmai ismeretek típusaihoz és a szakmai készségek szintjeihez tartozó meghatározásokat.

2. § (1) Ez a rendelet 2008. augusztus 1. napján lép hatályba.

(2) A folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor érvényes követelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a korábbi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, legkésőbb 2013. augusztus 31-ig van lehetőség.

3. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) a környezetvédelmi és területfejlesztési ágazatba tartozó egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 4/1997. (I. 10.) KTM rendelet;

b) a környezetvédelmi és területfejlesztési ágazatba tartozó egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 4/1997. (I. 10.) KTM rendelet módosításáról szóló 9/1999. (VIII. 18.) KöM rendelet;

c) a környezetvédelmi és vízügyi ágazatba tartozó szakképesítésekkel kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról szóló 5/2006. (II. 2.) KvVM rendelet;

d) a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 32/1995. (XII. 30.) KHVM rendelet mellékletében

da) az első táblázat csatornamű-kezelő szakképesítésre vonatkozó sora és a csatornamű-kezelő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei,

db) az első táblázat fürdő- és hévízüzem-kezelő szakképesítésre vonatkozó sora és a fürdő- és hévízüzem-kezelő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei,

dc) az első táblázat közlekedési és vízépítési búvár szakképesítésre vonatkozó sora és a közlekedési és vízépítési búvár szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei,

dd) az első táblázat víz- és környezetgazdálkodási technikus szakképesítésre vonatkozó sora és a víz- és környezetgazdálkodási technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei,

de) az első táblázat víz- és szennyvíztechnológus technikus szakképesítésre vonatkozó sora és a víz- és szennyvíztechnológus technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei,

df) az első táblázat víziközmű-építő szakképesítésre vonatkozó sora és a víziközmű-építő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei,

dg) az első táblázat vízkútfúró szakképesítésre vonatkozó sora és a vízkútfúró szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei,

dh) az első táblázat vízműkezelő szakképesítésre vonatkozó sora és a vízműkezelő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei,

di) az első táblázat vízügyi technikus szakképesítésre vonatkozó sora és a vízügyi technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei;

e) a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 32/1995. (XII. 30.) KHVM rendelet kiegészítéséről szóló 16/1996. (V. 17.) KHVM rendelet mellékletében

ea) az első táblázat csatornamű-kezelő szakképesítésre vonatkozó sora és a csatornamű-kezelő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei,

eb) az első táblázat fürdő- és hévízüzem-kezelő szakképesítésre vonatkozó sora és a fürdő- és hévízüzem-kezelő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei,

ec) az első táblázat vízkútfúró szakképesítésre vonatkozó sora és a vízkútfúró szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei,

ed) az első táblázat vízügyi technikus szakképesítésre vonatkozó sora és a vízügyi technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei;

f) a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 32/1995. (XII. 30.) KHVM rendelet módosításáról szóló 3/2000. (II. 8.) KHVM rendelet

fb) 1. számú mellékletében foglalt táblázat csatornamű-kezelő szakképesítésre, fürdő- és hévíz-üzemkezelő szakképesítésre, környezet- és vízgazdálkodási technikus szakképesítésre, közlekedési és vízépítési búvár szakképesítésre, víz- és szennyvíztechnológus technikus szakképesítésre, víziközmű-építő szakképesítésre, vízkútfúró szakképesítésre, vízműkezelő szakképesítésre, vízügyi technikus szakképesítésre vonatkozó sora,

1. számú melléklet a 12/2008. (IV. 30.) KvVM rendelethez2

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hatáskörébe utalt azon szakképesítéseinek a felsorolása,
amelyek szakmai és vizsgaköveteleményei e rendelettel kerülnek kiadásra

Sor-
szám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport megnevezése

sor-
száma

azonosító száma

megnevezése

1.

214.

54

582

05

0000

00

00

Vízépítő technikus

Építészet szakmacsoport

 

 

 

 

 

0100

31

01

Részszakképesítés: Víziközmű-építő

 

 

 

 

 

 

0001

54

01

Ráépülő: Vízépítési búvár

 

2.

215.

31

582

20

0000

00

00

Vízkútfúró

Építészet szakmacsoport

3.

265.

31

853

01

0000

00

00

Csatornamű-kezelő

Környezetvédelem-
vízgazdálkodás szakmacsoport

 

 

 

 

 

0100

21

01

Részszakképesítés: Csatornakarbantartó

 

 

 

 

 

 

0100

31

01

Részszakképesítés: Csatornaüzemi gépkezelő

 

4.

267.

31

851

01

0000

00

00

Hulladékfelvásárló

Környezetvédelem-
vízgazdálkodás szakmacsoport

5.

268.

33

853

01

0000

00

00

Hulladéktelep-kezelő

Környezetvédelem-
vízgazdálkodás szakmacsoport

 

 

 

 

 

0100

31

01

Részszakképesítés: Elektronikai hulladékválogató,
-feldolgozó

 

 

 

 

 

 

0100

31

02

Részszakképesítés: Hulladékfeldolgozógép-kezelő

 

 

 

 

 

 

0100

21

01

Részszakképesítés: Hulladékgyűjtő és -szállító

 

 

 

 

 

 

0100

21

02

Részszakképesítés: Hulladékválogató és
-feldolgozó

 

6.

269.

54

850

01

 

 

 

Környezetvédelmi technikus

Környezetvédelem-
vízgazdálkodás szakmacsoport

 

 

 

 

 

0010

54

01

Elágazás: Energetikai környezetvédő

 

 

 

 

 

 

0010

54

02

Elágazás: Hulladékgazdálkodó

 

 

 

 

 

 

0010

54

03

Elágazás: Környezetvédelmi berendezés üzemeltetője

 

 

 

 

 

 

0010

54

04

Elágazás: Környezetvédelmi méréstechnikus

 

 

 

 

 

 

0010

54

05

Elágazás: Nukleáris energetikus

 

 

 

 

 

 

0010

54

06

Elágazás: Vízgazdálkodó

 

7.

270.

54

851

01

0000

00

00

Települési környezetvédelmi technikus

Környezetvédelem-
vízgazdálkodás szakmacsoport

 

 

 

 

 

0100

52

01

Részszakképesítés: Települési környezetvédelmi ügyintéző

 

 

 

 

 

 

0100

51

01

Részszakképesítés: Településüzemeltető és
-fenntartó

 

8.

271.

54

850

02

0000

00

00

Természet- és környezetvédelmi technikus

Környezetvédelem-
vízgazdálkodás szakmacsoport

 

 

 

 

 

0100

33

01

Részszakképesítés: Agrárkörnyezetvédelmi ügyintéző

 

 

 

 

 

 

0100

33

02

Részszakképesítés: Természetvédelmi ügyintéző

 

9.

272.

52

853

02

 

 

 

Víz- és szennyvíztechnológus

Környezetvédelem-
vízgazdálkodás szakmacsoport

 

 

 

 

 

0010

52

01

Elágazás: Szennyvíztechnológus

 

 

 

 

 

 

0010

52

02

Elágazás: Víztechnológus

 

10.

273.

31

853

05

0000

00

00

Vízkárelhárító

Környezetvédelem-
vízgazdálkodás szakmacsoport

11.

274.

31

853

06

1000

 

 

Vízműkezelő

Környezetvédelem-
vízgazdálkodás szakmacsoport

 

 

 

 

 

0100

31

01

Részszakképesítés: Hidroforkezelő

 

 

 

 

 

 

0100

31

02

Részszakképesítés: Vízgépkezelő

 

12.

275.

54

853

01

0000

00

00

Vízügyi technikus

Környezetvédelem-
vízgazdálkodás szakmacsoport

13.

269.

61

850

01

0000

00

00

Klímareferens

Környezetvédelem-
vízgazdálkodás
szakmacsoport

2. számú melléklet a 12/2008. (IV. 30.) KvVM rendelethez3

Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei
1.
(214.)
VÍZÉPÍTŐ TECHNIKUS
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok
1. A szakképesítés azonosító száma: 54 582 05 0000 00 00
2. A szakképesítés megnevezése: Vízépítő technikus
3. Szakképesítések köre:
3.1. Részszakképesítés
Azonosítószám: 54 582 05 0100 31 01
Megnevezés: Víziközmű-építő
3.2. Elágazások: Nincsenek
3.3. Ráépülés
Azonosítószám: 54 582 05 0001 54 01
Megnevezés: Vízépítési búvár
4. Hozzárendelt FEOR szám: 3129
5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés/Ráépülés
megnevezése

Szakképzési évfolyamok
száma

Óraszám

Vízépítő technikus

2

2000

Vízépítési búvár

500

II.
Egyéb adatok
Szakképesítés megnevezése: Vízépítő technikus
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya: 60%
3. Gyakorlat aránya: 40%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben): 1 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Részszakképesítés megnevezése: Víziközmű-építő
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma: –
Óraszám: 1000
3. Elmélet aránya: 40%
4. Gyakorlat aránya: 60%
5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Ráépülés megnevezése: Vízépítési búvár
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai előképzettség: 54 582 05 0000 00 00 Vízépítő technikus
Előírt gyakorlat: 1 év búvár gyakorlat
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya: 30%
3. Gyakorlat aránya: 70%
4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
III.
Munkaterület
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

3129

Egyéb technikusok

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Előkészítő munkát végez
Földművet épít/építtet
Zsaluzást készít/készíttet
Árvízmentesítést végez
Közreműködik a tó- és folyószabályozásban
Részt vesz vízrendezésekben
Közreműködik a belvízvédelemben
Közreműködik vízi közmű építésében
Részt vesz a kivitelezés ügyvitelében, szervezésében, adminisztrációjában
Betartja, betartatja a vonatkozó előírásokat
Víz alatti építési munkálatokban közreműködik
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

54 582 03 0000 00 00

Magasépítő technikus4

54 582 04 0000 00 00

Mélyépítő technikus

54 215 01 0000 00 00

Műemlékfenntartó technikus

IV.
Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0459–06    Építőipari közös feladatok I.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felméri a munkaterületet, helyszíni bejárást végez
Felméri a munkafeladat időbeli végrehajthatóságát, megtervezi a munkafolyamatot
Anyagszükségletet számol
Gondoskodik a szükséges anyagokról, eszközökről, gépekről
Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat
Felvonul a megfelelő eszközökkel, munkaerővel a munkaterületre
Egyeztet a tervezővel, a kivitelezésben résztvevő más szakmák képviselőivel, a megrendelővel
Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet
Helyszíni méréseket végez
Értelmezi a kiviteli és technológiai terveket
A tervek alapján esetenként vázlatot készít
Megelőző munkafolyamat produktumát ellenőrzi
Eszközeivel levonul a munkaterületről
Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztán tartásáról
Összegyűjti és szakszerűen tárolja a keletkezett hulladékot
Anyagok, eszközök szakszerű tárolását biztosítja
Munkakörének megfelelő naplót vezet
Munkavédelmi, tűz- és környezetvédelmi oktatáson vesz részt
Ellenőrzi a munkavédelmi eszközöket
Használja (biztosítja) az előírt munkavédelmi eszközöket
Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét
Betartja a sajátos munkavédelmi előírásokat
Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket
Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik
Teljesíti a műemlékvédelmi, környezetvédelmi és egyéb jogszabályok, műszaki előírások rá vonatkozó rendelkezéseit
Megteszi a szükséges teendőket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban
Részt vesz a számlák összeállításában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Anyagmennyiség-meghatározás
C    Rendelési dokumentumok
C    Szállítás
C    Munka megkezdésének feltételei
B    Munkaterület átadás-átvételének szabályai
C    Az elvégzett munka dokumentálása
B    Hulladékkezelés
B    Anyagmennyiség, anyagszükséglet számítás
C    Építési ütemtervek (munkamenet, létszám ütemtervek)
C    Építési dokumentáció (építési napló, felmérési napló)
A    Munkavédelmi előírások
B    Elsősegélynyújtás
B    Tűzvédelem
A    Tűzveszélyes anyagok raktározása, szállítása, kezelése
C    Hatósági előírások
A    Védőruhák, védőeszközök használata
B    Környezetvédelem
C    Felmérés szabályai
C    Kiviteli tervek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Elemi szintű számítógéphasználat
3    Elemi számolási készség
3    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3    Köznyelvi beszédkészség
4    Építési ütemtervek olvasása, értelmezése
4    Építészeti jelképek értelmezése
4    Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
5    Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0480–06    Vízműépítési feladatok I.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Földművekhez kapcsolódó víztelenítéseket végez/végeztet
Rézsűt, koronát, padkát alakít/alakíttat ki
Vízzáró magot épít/építtet
Méretre szabott zsalutáblát készít/készíttet
Zsalutáblákat összeállít/összeállíttat
Összeállított zsalutáblákat rögzít/rögzíttet
Zsaluszerkezetet megtámaszt/megtámasztat, merevít/merevíttet
Vízszintes és magassági méreteket ellenőriz, szükség esetén korrigál
Elbontja/elbontatja a zsaluszerkezetet
Zsaluanyagot szögtelenít/szögteleníttet, tisztít/tisztíttat
Bontott zsaluanyagot méret szerint válogat/válogattat
Irányítás mellett árvízvédelmi műveket épít és helyreállít
Üzemelteti és fenntartja az árvízvédelmi műveket és azok kiegészítő létesítményeit
Fenntartja a hullámtéri véderdőket
Kidolgozza a vésztározási lehetőségeket
Fenntartja a hullámtéri csatornákat
Közreműködik az árvédelmi művek rendszeres felülvizsgálatában
Belvízi műtárgyakat épít, kezel
Csapadék elvezető hálózatot épít/építtet
Közreműködik a víznyerésben (ivóvíz, hévíz; kútfúrás, kútépítés; forrásfoglalás)
Csőhálózatot épít/építtet
Csőhálózati kisműtárgyat épít/építtet
Közreműködik vízműtelepek és szennyvíztisztítók építésében
Vízrajzi adatokat gyűjt, feldolgoz, értékel (csapadék, vízállás, elöntési terület stb.)
Geodéziai felmérést végez, feldolgoz
Közreműködik a hatósági, szakhatósági engedélyezés előkészítésében, eljárásaiban
Felméri az anyagnyerő helyeket
Munkakezdés előtt létrehozza a szükséges munkahelyi szociális infrastruktúrát
Részt vesz a tó- és folyószabályozási művek építésében (partvédő, vezetőművek, sarkantyú, mederkotrás)
Irányítja a tó- és folyószabályozási művek fenntartását
Vízlépcsőt és hajózsilipet üzemeltet, épít
Részt vesz a tavak helyreállításában, kotrást irányít
Tó- és folyószabályozási paramétereket mér
Közreműködik a patakszabályozásban (vízkormányzás, eséscsökkentők, tározók építése)
Irányítja a kisműtárgyak és csatornák építését, karbantartását, üzemeltetését
Meliorációs tevékenységeket irányít (alagcsövezés, útépítés, táblásítás stb.)
Részt vesz halastavak építésében
Anyag-, gép- és munkaügyi nyilvántartásokat vezet, jelentéseket készít, védelmi naplót ír ár- és belvízvédelem esetén
Építési adminisztrációt végez
Naprakészen vezeti az üzemeltetési dokumentációkat
Elkészíti a teljesítmény- és munkaidő igazolásokat
Folyamatosan szem előtt tartja tevékenysége során a környezet- és természetvédelmi előírásokat
Környezeti hatásvizsgálatot végez
Betartja és betartatja a munkavédelmi előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Talaj- és víz-mintavétel, talajfeltárás
B    Helyszíni vizsgálatok szabályai, eszközei
B    Laboratóriumi vizsgálati módszerek és szabályok
B    Laboratóriumi eszközök, berendezések, műszerek
C    Talajmechanikai szakvélemény értelmezése
A    Vízszintes és magassági terepfelmérés, kitűzés
B    Mérési eszközök és műszerek
B    Mérési módszerek
B    Mérési eredmények feldolgozása, ábrázolása
B    Vízszintmérés, vízhozammérés
B    Tervrajzok elkészítésének szabályai
B    Műszaki ábrázolási módok
B    Méretarányok, jelölések
E    Vázlattervek
E    Engedélyezési tervek
E    Kiviteli tervek
D    Műleírások tartalmi követelményei
B    Engedélyezési eljárások szabályai
B    Szakterületi hozzájárulások tartalma
B    Környezeti hatásvizsgálat tartalma, szabályai
C    Pályázatok készítésének szabályai
C    Pályáztatás, versenytárgyalások szabályai
C    Szerződéskötések
A    Építési napló vezetésének szabályai
A    Felmérési napló tartalma, vezetésének szabályai
A    Számlák elkészítésének szabályai
A    A kivitelezés eszközigénylésének megállapítása
A    Gépek kiválasztásának szempontjai
A    Az építési helyszín átvétele, berendezése
A    Gépek telepítése
A    Munkamenettervek és alkalmazásuk
A    Dolgozói létszám-szükséglet meghatározása
A    Munkajogi alapismeretek és ezek alkalmazása
A    A munka mennyiségének megállapítása, számítások, mérések
A    A munka minőségének ellenőrzése, kritériumok
A    Ütemtervek kidolgozása és betartatása
B    Földmunkák munkafolyamatai
B    Alapozások munkafolyamatai (elsősorban a mélyalapozások)
B    Töltés építésének munkái
B    Csatorna építésének munkái
B    Műtárgyak építése
A    Folyó- és tószabályozási művek építése
C    Mélyépítési kivitelezési feladatok koordinálása
C    Szakmunkás-szintű részvétel az egyszerűbb feladatokban
B    Állagvizsgálat, diagnosztika, folyamatos ellenőrzés
B    Tervszerű megelőző karbantartás
B    Felújítások
C    Zsaluzási technológiák
B    Építőipari munkagépek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    Idegen nyelvű műszer feliratok értelmezése, megértése
5    Elemi számolási készség
5    Tájékozódás
5    Térérzékelés
3    Építőanyag labortechnikai eszközök használata
3    Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
4    Földméréstan mérőeszközök használata
4    Talajmechanikai szakvélemény olvasása, értelmezése
4    Hidrológiai adatok értelmezése, vízrajzi mérőeszközök használata
4    Kiviteli tervek olvasása, értelmezése
4    Zsaluszerelési szerszámok használata
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Szervezőkészség
Térbeli tájékozódás
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Határozottság
Precizitás
Módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Rendszerező képesség
Tervezési képesség
Kontroll
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0481–06    Vízműépítési feladatok II.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Földművekhez kapcsolódó víztelenítéseket végez/végeztet
Rézsűt, koronát, padkát alakít/alakíttat ki
Vízzáró magot épít/építtet
Méretre szabott zsalutáblát készít/készíttet
Zsalutáblákat összeállít/összeállíttat
Összeállított zsalutáblákat rögzít/rögzíttet
Zsaluszerkezetet megtámaszt/megtámasztat, merevít/merevítteti
Elbontja/elbontatja a zsaluszerkezetet
Zsaluanyagot szögtelenít/szögteleníttet, tisztít/tisztíttat
Bontott zsaluanyagot méret szerint válogat/válogattat
Belvízi műtárgyakat épít, kezel
Csapadék elvezető hálózatot épít/építtet
Csőhálózatot épít/építtet
Csőhálózati kisműtárgyat épít/építtet
Közreműködik vízműtelepek és szennyvíztisztítók építésében
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Földmunkák munkafolyamatai
B    Alapozások munkafolyamatai (elsősorban a mélyalapozások)
B    Töltés építésének munkái
B    Csatorna építésének munkái
B    Műtárgyak építése
A    Folyó- és tószabályozási művek építése
C    Mélyépítési kivitelezési feladatok koordinálása
C    Zsaluzási technológiák
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Elemi számolási készség
4    Zsaluszerelési szerszámok használata
3    Kiviteli tervek olvasása, értelmezése
4    Építőipari munkagépek üzemeltetése
Személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Rendszerező képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0506–06    Vízépítési búvár feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Hatósági, szakhatósági engedélyezési és bejelentési eljárást végez
Részt vesz a víz alatti létesítmények kivitelezésének építéshelyi előkészítésében
Részt vesz a víz alatti munkavégzés szociális ellátásához szükséges, ideiglenes létesítmények kialakításában, berendezésében
Meghatározza a víz alatti munkák anyag-, gép- és eszközszükségletet
Gondoskodik a biztonságos víz alatti munkakörülmények kialakításáról
Vízi és víz alatti műtárgyakat épít, szerel
Vízi és víz alatti műtárgyakat ellenőriz
Speciális víz alatti munkához szükséges szerszámot használ
Ellátja a tevékenységéhez tartozó kommunikációs, dokumentációs feladatokat
Lokalizálja, illetve elhárítja a víz alatti létesítmények üzemeléséből, használatából származó károsodásokat
Használja (biztosítja) a speciálisan előírt munkavédelmi eszközöket
Betartja a merülési előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Merülési technikák
B    Víz alatti építési technikák
A    Buvárfelszerelés ellenőrzésének lépései
A    Búvár KRESZ
A    Merülési szabályzat
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5    Búvárfelszerelés használata
5    Víz alatt használatos szerszámok, eszközök használata
5    Búvár jelzésrendszer használata, értelmezése
Személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Stressztűrő képesség
Társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Módszerkompetenciák:
Körültekintés
Elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0684–06    Vízműépítési feladatok III.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Vízszintes és magassági méreteket ellenőriz, szükség esetén korrigál
Irányítás mellett árvízvédelmi műveket épít és helyreállít
Üzemelteti és fenntartja az árvízvédelmi műveket és azok kiegészítő létesítményeit
Fenntartja a hullámtéri véderdőket
Kidolgozza a vésztározási lehetőségeket
Fenntartja a hullámtéri csatornákat
Közreműködik az árvédelmi művek rendszeres felülvizsgálatában
Közreműködik a víznyerésben (ivóvíz, hévíz; kútfúrás, kútépítés; forrásfoglalás)
Vízrajzi adatokat gyűjt, feldolgoz, értékel (csapadék, vízállás, elöntési terület stb.)
Geodéziai felmérést végez, feldolgoz
Közreműködik a hatósági, szakhatósági engedélyezés előkészítésében, eljárásaiban
Felméri az anyagnyerő helyeket
Munkakezdés előtt létrehozza a szükséges munkahelyi szociális infrastruktúrát
Részt vesz a tó- és folyószabályozási művek építésében (partvédő, vezetőművek, sarkantyú, mederkotrás)
Irányítja a tó- és folyószabályozási művek fenntartását
Vízlépcsőt és hajózsilipet üzemeltet, épít
Részt vesz a tavak helyreállításában, kotrást irányít
Tó- és folyószabályozási paramétereket mér
Közreműködik a patakszabályozásban (vízkormányzás, eséscsökkentők, tározók építése)
Irányítja a kisműtárgyak és csatornák építését, karbantartását, üzemeltetését
Meliorációs tevékenységeket irányít (alagcsövezés, útépítés, táblásítás stb.)
Részt vesz halastavak építésében
Anyag-, gép- és munkaügyi nyilvántartásokat vezet, jelentéseket készít, védelmi naplót ír ár- és belvízvédelem esetén
Építési adminisztrációt végez
Naprakészen vezeti az üzemeltetési dokumentációkat
Elkészíti a teljesítmény- és munkaidő igazolásokat
Folyamatosan szem előtt tartja tevékenysége során a környezet- és természetvédelmi előírásokat
Környezeti hatásvizsgálatot végez
Betartja és betartatja a munkavédelmi előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Talaj- és víz-mintavétel, talajfeltárás
B    Helyszíni vizsgálatok szabályai, eszközei
B    Laboratóriumi vizsgálati módszerek és szabályok
B    Laboratóriumi eszközök, berendezések, műszerek
C    Talajmechanikai szakvélemény értelmezése
A    Vízszintes és magassági terepfelmérés, kitűzés
B    Mérési eszközök és műszerek
B    Mérési módszerek
B    Mérési eredmények feldolgozása, ábrázolása
B    Vízszintmérés, vízhozammérés
B    Tervrajzok elkészítésének szabályai
B    Műszaki ábrázolási módok
B    Méretarányok, jelölések
E    Vázlattervek
E    Engedélyezési tervek
E    Kiviteli tervek
D    Műleírások tartalmi követelményei
B    Engedélyezési eljárások szabályai
B    Szakterületi hozzájárulások tartalma
B    Környezeti hatásvizsgálat tartalma, szabályai
C    Pályázatok készítésének szabályai
C    Pályáztatás, versenytárgyalások szabályai
C    Szerződéskötések
A    Építési napló vezetésének szabályai
A    Felmérési napló tartalma, vezetésének szabályai
A    Számlák elkészítésének szabályai
A    A kivitelezés eszközigénylésének megállapítása
A    Gépek kiválasztásának szempontjai
A    Az építési helyszín átvétele, berendezése
A    Gépek telepítése
A    Munkamenettervek és alkalmazásuk
A    Dolgozói létszámszükséglet meghatározása
A    Munkajogi alapismeretek és ezek alkalmazása
A    A munka mennyiségének megállapítása, számítások, mérések
A    A munka minőségének ellenőrzése, kritériumok ismerete
A    Ütemtervek kidolgozása és betartatása
B    Állagvizsgálat, diagnosztika, folyamatos ellenőrzés
B    Tervszerű megelőző karbantartás
B    Felújítások
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    Idegen nyelvű műszerfeliratok értelmezése, megértése
3    Építőanyag labortechnikai eszközök használata
3    Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
4    Földméréstan mérőeszközök használata
4    Talajmechanikai szakvélemény olvasása, értelmezése
4    Hidrológiai adatok értelmezése, vízrajzi mérőeszközök használata
4    Kiviteli tervek olvasása, értelmezése
Személyes kompetenciák:
Felfogóképesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Rendszerező képesség
Tervezés
Kontroll
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Határozottság
Precizitás
Módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Rendszerező képesség
Tervezési képesség
Kontroll
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0688–06    Építőipari kivitelezés tervezése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Beszerzi a szükséges hatósági engedélyeket
Irányítás mellett terveket szerkeszt
Irányítás mellett költségvetést készít
Részt vesz a tervdokumentáció összeállításában
Kiviteli és organizációs terveket egyeztet
Irányítja az építési terület lekerítését
Megszervezi és irányítja az ideiglenes energiaellátás és közművek építését
Kijelöli, felépítteti, megrendeli az építkezés ideiglenes építményeit
Kijelöli, biztosítja a szállítási útvonalakat az építési területen belül, és kapcsolódását a külső úthálózattal
Koordinálja a szükséges erőforrásokat (munkaerő, gép, anyag)
Felméri az elvégzett munkákat
Megszervezi az átadás-átvételi eljárást
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Épületszerkezettan
B    Erőtan, statika
B    Épületfizika, hőtechnika
B    Előregyártott szerkezetek, épületegységek
B    Építőanyagok
B    Műemlékvédelem
C    Ideiglenes építmények tervezése
B    Organizáció (felvonulás-levonulás)
B    Ideiglenes energiaellátási szükségletek meghatározása
B    Öltöző és egyéb szociális létesítmények igénye
C    Tárolási előírások
C    Szállítóeszközök építési területen belül
C    Közúti és vasúti szállítás
C    Szervezeti felépítés (pl. építésvezető-munkahelyi mérnök-művezető)
B    Kapcsolattartás a hatóságokkal
B    Kapcsolattartás szabályai, előírásai a dolgozókkal, beosztottakkal
B    Árajánlatok készítésének szabályai
B    Költségvetési ismeretek
A    Mennyiségek meghatározása, matematikai műveletek
B    Adózási ismeretek (áfa)
B    Építésgépesítés (daru stb.)
B    Munkagödör körülhatárolása
B    Külső kapcsolatok dokumentálása (levelezés, számlák, engedélyek stb.)
B    Munkakörülmények meghatározása
B    Napi feladatok rögzítési követelményei
B    Balesetek, rendkívüli események rögzítése
B    Munkaterület átvételi jegyzőkönyv vezetése
B    Kész munka dokumentumai (mennyiségek)
B    Kész munka átadási jegyzőkönyve
B    Anyagok minőségének igazolási rendszere
A    Elektromos eszközökkel végzett munka
A    Anyagszállítás, terhelhetőség
A    Munkavégzés zajos, poros területen
A    Veszélyes anyagokkal végzett munka
B    Folyamatos munkavégzés, pihenőidő
B    Takarítás
B    Hulladékkezelés
B    Veszélyes hulladékok kezelése, tárolása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    ECDL 1. m. IT alapismeretek
2    ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2    ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2    ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2    ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3    ECDL Képszerkesztés
3    ECDL CAD
4    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3    Kézírás
4    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4    Köznyelvi beszédkészség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3    Idegen nyelvű fogalmazás írásban
3    Idegen nyelvű kézírás
3    Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3    Idegen nyelvű beszédkészség
3    Telefonálás idegen nyelven
4    Információforrások kezelése
5    Építészeti rajz olvasása, értelmezése
4    Építészeti, műszaki rajz készítése
4    Építőipari tervek, rajzok olvasása, értelmezése
5    Munkavédelmi, tűzrendészeti jelképek értelmezése
5    Elemi számolási készség
5    Mennyiségérzék
4    Mértani képesség
5    Irodatechnikai eszközök használata
5    Balesetelhárítás/kármentés érdekében szükséges eszközök kezelése
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Térlátás
Felelősségtudat
Döntésképesség
Precizitás
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Konszenzuskészség
Irányítási készség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Eredményorientáltság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1102–06    Építőipari közös feladatok V.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felméri a munkaterületet, helyszíni bejárást végez
Felméri a munkafeladat időbeli végrehajthatóságát, megtervezi a munkafolyamot
Gondoskodik a szükséges anyagokról, eszközökről, gépekről
Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat
Felvonul a megfelelő eszközökkel, munkaerővel a munkaterületre
Értelmezi a kiviteli és technológiai terveket
Megelőző munkafolyamat produktumát ellenőrzi
Anyagok, eszközök szakszerű tárolását biztosítja
Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztántartásáról
Összegyűjti és szakszerűen tárolja a keletkezett hulladékot
Munkavédelmi, tűz- és környezetvédelmi oktatáson vesz részt
Ellenőrzi a munkavédelmi eszközöket
Használja (biztosítja) az előírt munkavédelmi eszközöket
Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét
Betartja a sajátos munkavédelmi előírásokat
Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket
Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik
Teljesíti a műemlékvédelmi, környezetvédelmi és egyéb jogszabályok, műszaki előírások rá vonatkozó rendelkezéseit
Megteszi a szükséges teendőket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Munka megkezdésének feltételei
B    Hulladékkezelés
A    Munkavédelmi előírások
B    Elsősegélynyújtás
B    Tűzvédelem
A    Tűzveszélyes anyagok raktározása, szállítása, kezelése
C    Hatósági előírások
A    Védőruhák, védőeszközök használata
B    Környezetvédelem
C    Kiviteli tervek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3    Köznyelvi beszédkészség
4    Építési ütemtervek olvasása, értelmezése
4    Építészeti jelképek értelmezése
4    Kiviteli terv rajz olvasása, értelmezése
5    Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1103–06    Építőipari közös feladatok VI.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Egyeztet a tervezővel, a kivitelezésben részt vevő más szakmák képviselőivel, a megrendelővel
Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet
Helyszíni méréseket végez
A tervek alapján esetenként vázlatot készít
Anyagszükségletet számol
Munkakörének megfelelő naplót vezet
Eszközeivel levonul a munkaterületről
Részt vesz a számlák összeállításában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Anyagmennyiség-meghatározás
C    Rendelési dokumentumok
C    Szállítás
B    Munkaterület átadás-átvételének szabályai
C    Az elvégzett munka dokumentálása
C    Felmérés szabályai
B    Anyagmennyiség, anyagszükséglet számítás
C    Építési ütemtervek (munkamenet, létszám ütemtervek)
C    Építési dokumentáció (építési napló, felmérési napló)
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Elemi szintű számítógéphasználat
3    Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség

Az 54 582 05 0000 00 00 azonosító számú, Vízépítő technikus
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0459–06

Építőipari közös feladatok I.

0480–06

Vízműépítési feladatok I.

0688–06

Építőipari kivitelezés tervezése

Az 54 582 05 0100 31 01 azonosító számú, Víziközmű-építő
megnevezésű részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0481–06

Vízműépítési feladatok II.

1102–06

Építőipari közös feladatok V.

Az 54 582 05 0001 54 01 azonosító számú, Vízépítési búvár
megnevezésű ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0506–06

Vízépítési búvár feladatai

V.
Vizsgáztatási követelmények
1.A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével
2.A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0459–06    Építőipari közös feladatok I.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Kiviteli tervek alapján anyagmennyiség meghatározása, majd rögzítése számítógépen
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Adott munkaterületre felvonulás, helyszíni felmérés alapján a munkafolyamat megtervezése (időterv)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Munkavédelmi előírások, környezetvédelmi és hulladékkezelési ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 30%
2. feladat: 45%
3. feladat: 25%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0480–06    Vízműépítési feladatok I.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Talajmechanikai és hidrológiai mérések, vizsgálatok, ezek értékelése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Geodéziai mérés, kitűzés, mérési jegyzőkönyv készítése, értékelés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Adott műtárgy építési technológiájának, üzemeltetési, karbantartási folyamatának ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Kiviteli terv alapján kisműtárgy építése/építtetése, építés adminisztrációja, építésirányítás (csoportos feladat)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 20%
2. feladat: 25%
3. feladat: 25%
4. feladat: 30%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0481–06    Vízműépítési feladatok II.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott kisműtárgy építése irányítás mellett (csoportos feladat)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0506–06    Vízépítési búvár feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Helyszínen készített víz alatti műtárgyak kivitelezésének egyes részfeladatai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Búvár merülési ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Víz alatti építési technikák
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 60%
2. feladat: 20%
3. feladat: 20%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0684–06    Vízműépítési feladatok III.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Talajmechanikai és hidrológiai mérések, vizsgálatok, ezek értékelése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Geodéziai mérés, kitűzés, mérési jegyzőkönyv készítése, értékelés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Adott műtárgy építési technológiájának, üzemeltetési, karbantartási folyamatának ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Kiviteli terv alapján kisműtárgy építése/építtetése, építés adminisztrációja, építésirányítás (csoportos feladat)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 20%
2. feladat: 25%
3. feladat: 25%
4. feladat: 30%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0688–06    Építőipari kivitelezés tervezése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Költségvetés készítése kiviteli terv alapján számítógéppel, kiviteliterv-részlet számítógépes feldolgozása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Építés közben előforduló, azonnali intézkedést igénylő statikai problémák megoldása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 75 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Magyar nyelvű hivatalos levél megfogalmazása (kézírás)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 15 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Idegen nyelvű, építési technológiát ismertető szöveg feldolgozása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Építésszervezési előírások, követelmények ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 6. vizsgafeladat:
Építési terület berendezése, segédüzemek helyének kitűzése organizációs terv alapján (csoportos feladat)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 30%
2. feladat: 20%
3. feladat: 5%
4. feladat: 15%
5. feladat: 5%
6. feladat: 25%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1102–06    Építőipari közös feladatok V.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Kiviteli tervek alapján munkamennyiség, szerszám- és eszközigény meghatározása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Munkavédelmi előírások, környezetvédelmi és hulladékkezelési ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 50%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1103–06    Építőipari közös feladatok VI.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Kiviteli tervek alapján anyagmennyiség meghatározása, majd rögzítése számítógépen
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 75 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Adott munkaterületre felvonulás, helyszíni felmérés alapján a munkafolyamat megtervezése (időterv)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 50%
3.A szakmai vizsga értékelése %-osan:
A 54 582 05 0000 00 00 azonosító számú, Vízépítő technikus megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 60
6. vizsgarész: 20
A 54 582 05 0100 31 01 azonosító számú, Víziközmű- építő megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
3. vizsgarész: 80
7. vizsgarész: 20
A 54 582 05 0001 54 01 azonosító számú, Vízépítési búvár megnevezésű ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
4. vizsgarész: 100
A 54 582 05 0000 00 00 azonosító számú, Vízépítő technikus megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az 54 582 05 0100 31 01 azonosító számú, Víziközmű-építő megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
5. vizsgarész: 30
6. vizsgarész: 50
8. vizsgarész: 20
4.A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
5.A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
VI.
Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Vízépítő technikus

Víziközmű-építő

Vízépítési búvár

Kéziszerszámok

X

X

X

Építőipari kisgépek

X

X

 

Földmunkák kéziszerszámai

X

X

 

Műszaki dokumentáció

X

X

X

Számítógép

X

 

 

Szoftverek

X

 

 

Nyomtató

X

 

 

Irodatechnikai eszközök

X

 

 

Kitűző eszközök

X

 

 

Dúcolási és ácsmunkák kéziszerszámai

X

X

 

Ellenőrző és mérőeszközök

X

X

 

Nyomásfokozó berendezések

X

X

 

Csatornavizsgáló berendezések, készülékek

X

X

 

Szintező műszerek

X

X

 

Szivattyúk

X

X

 

Emelőgépek

X

X

 

Járművek, vízijárművek

X

X

X

Földmunkagépek

X

X

 

Építőipari gépek

X

X

 

Zsaluzó és dúcoló állványrendszerek

X

X

 

Könnyűbúvár felszerelés

 

 

X

Búváröltözet

 

 

X

Légszállító berendezés

 

 

X

Speciális víz alatti szerszámok, gépek, berendezések

 

 

X

Egyéni védőeszközök

X

X

X

Biztonsági berendezések

X

X

X

Zsaluszerelési kéziszerszámok

X

X

 

Labortechnikai eszközök

X

 

 

VII.
Egyebek
A szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítésre jelentkező fogyatékossággal élő személy tekintetében – különösen akkor, ha fogyatékosságának típusa a szakképesítés megszerzését követő foglalkoztatását kizárná, vagy megkérdőjelezné – a szakképzés megkezdésével kapcsolatban a szakképzést folytató intézmény vezetője dönt, a fogyatékosság típusának megfelelő érdekképviselet véleményének ismeretében.
2.
(215.)
VÍZKÚTFÚRÓ SZAKKÉPESÍTÉS
SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok
1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 20 0000 00 00
2. A szakképesítés megnevezése: Vízkútfúró
3. Szakképesítések köre:
3.1. Részszakképesítés: Nincs
3.2. Elágazások: Nincsenek
3.3. Ráépülés: Nincs
4. Hozzárendelt FEOR szám: 8325
5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése

Szakképzési évfolyamok
száma

Óraszám

Vízkútfúró

500

II.
Egyéb adatok
Szakképesítés megnevezése: Vízkútfúró
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is. Vagy
Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya: 30%
3. Gyakorlat aránya: 70%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
III.
Munkaterület
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

8325

Kútfúrógép-kezelő

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Előkészíti a fúrást
Összeállítja a fúróberendezést
Vízkútfúrást végez
Béléscsövezést végez
Speciális elemeket szerel, kútlezárást végez
Bővítő fúrást végez
Műszaki baleseteket kezel
Kútüzemeltetést végez
Betartja az előírásokat, szabályzatokat
Munkahelyi dokumentálást végez
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

IV.
Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0841–06    Vízkútfúró feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tanulmányozza a műszaki tervet
Előkészíti a munkafolyamatot a technológiának megfelelően
Kiválasztja a megfelelő fúrási technológiát
Kiválasztja és előkészíti a technológiának megfelelő gépeket, eszközöket, anyagokat
Egyszerű emelőgéppel rakodást végez
Összeépíti a fúrócsövet
Ellenőrzi a fúrószár elemeit (súlyosbító, forgatórúd)
Kiválasztja a megfelelő fúrótípust
Saruzást készít
Kiválasztja a segédberendezéseket (szivattyú, kompresszor)
Ellenőrzi a szivattyú működését, elhárítja a hibákat
Előkészíti, ellenőrzi az öblítőrendszert
Kiválasztja, meghatározza a fúrási iszap adalékanyagait
Elkészíti az öblítőfolyadékot
Kitűzi a fúrási pontot
Kezeli a fúróberendezést, kutat fúr
Öblítést végez
Eltávolítja a furadékot
Kiszivattyúzza az iszapot
Kiválasztja a megfelelő anyagú béléscsövet
Összeszereli a béléscsövet
Lyukba engedi az összeszerelt béléscsövet
Cementezi a béléscsövet
Összeállítja a cementezőrendszert
Cementtejet készít
Beszivattyúzza a cementet
Cementméréseket végez
Ékeli a béléscsövet
Beépíti a tömszelencét
Szűrőt, toldócsövet, iszapfogót épít be
Csősarut szerel
Lezárja a kutat
Tisztítószivattyúzást végez
Próbaszivattyúzást végez
Vízhozamnövelés érdekében bővítő fúrást végez
Mentési feladatokat végez, kezeli a mentőszerszámokat
Kimenti a fúrólyukba szorult fúrószárat, lyukba esett tárgyakat, szerelvényeket
Kábel- és kötélszakadást javít
Béléscsőszorulást korrigál
Béléscsőszakadás esetén béléscsövet cserél
Termelő kutak működését ellenőrzi
Ellenőrző méréseket végez, mért adatokat rögzít
Termelő kutak javítását, karbantartását végzi
Kútfelújításokat végez
Használaton kívüli kutakat megszüntet
Betartja a vízkútfúrásra vonatkozó műszaki és biztonsági előírásokat
Betartja a környezet-, munka- és tűzvédelmi előírásokat
Fúrási naplót vezet
Anyagelszámolást készít
Vízföldtani naplót ír
Részt vesz a kút műszaki átadás-átvételi dokumentációinak készítésében
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Kútfúrási hatósági engedélyezési eljárás
B    Fúró- és segédberendezések
C    Geológia
C    Kútszerkezetek technológiái
B    Kútszerkezetek kiképzési módjai
C    Termelő kutak üzemeltetése
C    Termelő kutak karbantartása
B    Kutak megszüntetése
B    Kúthely-kitűzés
C    Anyag- és szerszámszükséglet
B    Fúró- és segédberendezések
B    Fúrócső
B    Súlyosbító
B    Forgatórúd
B    Átmenetek
B    Fúrótípusok
B    Kezelőszerszámok
B    Mentőszerszámok
B    Kompresszorok
B    Szivattyúk
B    Béléscsövek (acél, műanyag, azbesztcement)
C    Fúrótelep előkészítése
C    Fúróberendezés telepítése
C    Keresőfúrás
C    Bővítőfúrás
C    Vízadó rétegek vizsgálata
C    Rétegtisztítás
C    Víz-, gázmintavétel
C    Kúthidraulikai műszeres vizsgálat
C    Vízhozamnövelő eljárások
C    Mélyfúrási Biztonsági Szabályzat
B    Környezetvédelmi eljárások
B    Kis mélységű kútszerkezetek (0–200 m)
B    Közepes mélységű kútszerkezetek (200–800 m)
B    Nagy mélységű kútszerkezetek (800 m alatti talpmélység)
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Elemi szintű számítógéphasználat
3    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3    Köznyelvi beszédkészség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
3    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Kútfúrási szakrajz olvasása, értelmezése
3    Kútfúrási rajz készítése
3    Tervdokumentáció olvasása, értelmezése
3    Fúrási munkahely organizációs tervének elkészítése
4    Fúrószerszámok használata
4    Segédberendezések használata
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Konszenzuskészség
Módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztántartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0886–06    Általános vállalkozási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Egyszerű árajánlatot készít
A tevékenységéhez biztosítja a szükséges vállalkozási (anyagi és tárgyi) feltételeket
Hirdeti, ajánlja a tevékenységét, tájékoztatást ad
Kapcsolatot tart az ügyfelekkel
Reklamációt intéz
Számlát állít ki az elvégzett munkáról
Elvégzi egyéni vállalkozás egyszerű indítási, működtetési feladatait
Közreműködik kisebb társas vállalkozás működtetésében
Tájékozódik a piaci igényekről
Tevékenységi körének alakításával rugalmasan alkalmazkodik a technológiai változásokhoz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D    Alapszintű munkajog (munkaadó, munkavállaló)
D    Vállalkozásokról szóló jogszabályok
D    A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
C    Számlázás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Kézírás
1    Elemi szintű számítógéphasználat
3    Információforrások kezelése
3    Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Rugalmasság
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Nyitott hozzáállás

A 31 582 20 0000 00 00 azonosító számú, Vízkútfúró megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0841–06

Vízkútfúró feladatai

0886–06

Általános vállalkozási feladatok

V.
Vizsgáztatási követelmények
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
2. A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0841–06    Vízkútfúró feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szakmai gyakorlat folyamán vezetett napló, dokumentumok bemutatása, értékelése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Tervdokumentáció alapján fúrási pont kijelölése, szükséges eszközök, szerszámok kiválasztása, sajátos biztonsági előírások bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Fúrógép összeszerelése, kezelése, működésének ellenőrzése, karbantartás lépései (csoportos feladat)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 135 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Béléscső szerelése, cementezése, beengedése (csoportos feladat)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Kútkarbantartás, kútfelújítás lépései, kútbólmentés elvégzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 10%
2. feladat: 25%
3. feladat: 30%
4. feladat: 25%
5. feladat: 10%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0886–06    Általános vállalkozási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számla-, nyugtakibocsátás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Vállalkozásindítás, piackövetés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 50%
3.A szakmai vizsga értékelése %-osan:
Az 31 582 20 0000 00 00 azonosító számú, Vízkútfúró megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 85
2. vizsgarész: 15
4.A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
5.A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
VI.
Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök és felszerelések minimuma

Vízkútfúró

Fúró berendezés

X

Kompresszor

X

Szivattyúk

X

Szerelőszerszámok

X

Csőszerelvények

X

Fémipari kéziszerszámok

X

Csőszerelő kéziszerszámok

X

Egyéni védőeszközök

X

Biztonsági berendezések

X

Környezetvédelmi berendezések

X

Mentőszerszámok

X

Műszaki dokumentáció

X

Számítógép

X

Szoftverek

X

Nyomtató

X

VII.
Egyebek
A szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítésre jelentkező fogyatékossággal élő személy tekintetében – különösen akkor, ha fogyatékosságának típusa a szakképesítés megszerzését követő foglalkoztatását kizárná, vagy megkérdőjelezné – a szakképzés megkezdésével kapcsolatban a szakképzést folytató intézmény vezetője dönt, a fogyatékosság típusának megfelelő érdekképviselet véleményének ismeretében.
A szakmai tevékenység ellátása során a fúró berendezés, a kompresszorok, az áramfejlesztők, a szivattyúk és az emelőgépek kezelésének feltétele a vízkútfúró szakképesítés esetén: a gépek kezelésére külön jogszabályban meghatározott érvényes gépkezelői jogosítvány.
3.
(265.)
CSATORNAMŰ-KEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS
SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok
1. A szakképesítés azonosító száma: 31 853 01 0000 00 00
2. A szakképesítés megnevezése: Csatornamű-kezelő
3. Szakképesítések köre:
3.1. Részszakképesítések
Azonosítószám: 31 853 01 0100 21 01
Megnevezés: Csatornakarbantartó
Azonosítószám: 31 853 01 0100 31 01
Megnevezés: Csatornaüzemi gépkezelő
3.2. Elágazások: Nincsenek
3.3. Ráépülés: Nincs
4. Hozzárendelt FEOR szám: 8232
5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése

Szakképzési évfolyamok
száma

Óraszám

Csatornamű-kezelő

2000

II.
Egyéb adatok
Szakképesítés megnevezése: Csatornamű-kezelő
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is. Vagy
Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya: 40%
3. Gyakorlat aránya: 60%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Részszakképesítés megnevezése: Csatornakarbantartó
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: nem igényel befejezett iskolai végzettséget
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma: –
Óraszám: 800
3. Elmélet aránya: 40%
4. Gyakorlat aránya: 60%
5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Részszakképesítés megnevezése: Csatornaüzemi gépkezelő
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is. Vagy
Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma: –
Óraszám: 800
3. Elmélet aránya: 40%
4. Gyakorlat aránya: 60%
5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
III.
Munkaterület
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

8232

Csatornaüzemi gépkezelő

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Működteti a szennyvíztisztítás technológiai berendezéseit, műtárgyait
Működteti az iszapkezelés technológiai berendezéseit, műtárgyait
Üzemelteti, ellenőrzi a szennyvíztelep gépészeti berendezéseit
Csatornahálózat-üzemeltetést végez
Karbantartási feladatokat végez
Környezetvédelmi és munkavédelmi tevékenységet végez
Ügyfélszolgálati tevékenységet lát el
Nyilvántartásokat vezet
Méréseket végez
Műszaki dokumentációt használ
Technológiai eljárásokat, műveleteket végez
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

31 853 06 1000 00 00

Vízműkezelő

31 853 03 0000 00 00

Fürdőüzemi gépész

IV.
Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1249–06    Csatornamű-kezelő, fürdőüzemi gépész és vízműkezelő feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Fertőtlenítő berendezést üzemeltet, ellenőriz
Figyelemmel kíséri, és szükség szerint beavatkozik a folyamatirányításba
Közreműködik hatósági mintavételezéseknél
Szivattyúkat működtet
Karbantartja a védőterületet
Szelektíven gyűjti a hulladékot
Közreműködik a veszélyes hulladékok szakszerű gyűjtésében, tárolásában, átadásában
Tisztán tartja a munkaterületet és védőterületet
Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Bejelentéseket fogad, tájékoztatást nyújt
Közreműködik a bejelentett hibák elhárításában
Leolvassa és rögzíti az üzemi paramétereket
Készletnyilvántartást vezet, jelzi az anyagszükségletet
Fizikai, kémiai jellemzőket mér gyorstesztekkel, műszerekkel
Egyszerűbb vízminőségi és technológiai jellemzőket számol
Alapvető villamos jellemzőket mér és számol
Csomóponti részletrajzot használ
Technológiai folyamatábrát használ
Technológiai utasítás alapján dolgozik
Fizikai eljárásokat, műveleteket végez
Kémiai eljárásokat, műveleteket végez
Biológiai eljárásokat, műveleteket végez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Aktív anyagú szűrők
C    Alapvető villamos jellemzők mérése és számítása
C    Csomóponti részletrajz
C    Egészségügyi alapismeretek
C    Egyéb vízgépészeti berendezések fajtái, működési elvük
C    Egyszerűbb vízminőségi és technológiai jellemzők meghatározása
C    Foglalkozási ártalmak és ellenük való védekezés
C    Folyamatirányítási rendszerek
C    Gépkönyvvezetés
C    Gravitációs és gépi víztelenítő berendezések működése
C    Hatósági mintavételezés folyamata
C    Készletnyilvántartás vezetési módszere
C    Környezetvédelmi előírások
C    Menetlevelek vezetése
C    Mérési jegyzőkönyvek vezetése
C    Munkahelyi balesetek során követendő eljárás
C    Munkanaplók vezetése
B    Munkavédelmi előírások
C    Szelektív hulladékgyűjtés módszerei
C    Szemcsés anyagú szűrés folyamata
C    Szitaszűrők és hálók alkalmazása
C    Technológiai utasítások
B    Tűzvédelmi előírások
C    Ülepítők fajtái, tulajdonságai
C    Üzemnaplók vezetése
B    Védőeszközök használata
C    Veszélyes hulladékok kezelési technológiái
C    Víz fertőtlenítésének folyamata
C    Víz fizikai jellemzőinek mérése
C    Víz kémiai jellemzőinek mérése
C    Víz kicsapatásos eljárásának folyamata
C    Vízhozam-mérések
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    ECDL 1. m. IT alapismeretek
2    ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2    ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2    ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2    ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2    ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3    Kézírás
3    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3    Köznyelvi beszédkészség
3    Olvasott szakmai szöveg megértése
3    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3    Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3    Elemi számolási készség
4    Mennyiségérzék
4    Tájékozódás
4    Térérzékelés
3    Laboratóriumi gyorstesztek, egyszerűbb mérőműszerek használata
4    Kézi szerelési szerszámok használata
4    Kis- és könnyűgépek használata
Személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Tűrőképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Monotónia-tűrés
Állóképesség
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1251–06    Vízműkezelő és csatornamű-kezelő feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tervszerű karbantartást végez a hálózaton (tűzcsapok, ejektoros kutak, hálózatmosatás stb.)
Csőtörést vagy egyéb hálózat rongálódást elhárít, megszüntet
Új rákötés kialakítása miatt földmunkát végez
Új rákötésnél vezetéket fektet
Eredeti állapotot helyreállít
Alapvető hidrometeorológiai méréseket végez
Helyszínrajz alapján tájékozódik
Hossz-szelvényt értelmez
Közműnyilvántartást használ
Gépi víztelenítő berendezést üzemeltet, ellenőriz
Iszapszikkasztó ágyat üzemeltet, ellenőriz
Ülepítőt, homokfogót üzemeltet, ellenőriz
Bioindikációt alkalmaz
Egyszerűbb hidrológiai, hidraulikai számításokat végez
Alapvető áramlástechnikai jellemzőket mér és számol
Haváriák elhárításában közreműködik
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Befejező munkák
C    Bioindikáció alkalmazása
C    Csapadékmérések
B    Csőtörések, egyéb hálózati rongálódások
C    Egyszerűbb hidrológiai, hidraulikai számítások
C    Építőanyagok
C    Földmunkák
C    Gravitációs vízmozgások meghatározása
C    Helyszínrajzok
C    Hossz-szelvények
C    Hőmérsékletmérések
C    Ivóvízcsövek anyagai
C    Közműnyilvántartások
C    Kúthidraulikai alapismeretek
C    Légnedvesség-mérések
C    Légnyomásmérések
C    Munkatér víztelenítési folyamata
C    Nyomás alatti vízmozgások meghatározása
C    Szélirány és sebesség mérések
C    Talajtani alapismeretek
C    Tervszerű karbantartás folyamata a hálózaton
C    Vezetéképítés folyamata
C    Víznyomás-meghatározási módszerek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Olvasott szakmai szöveg megértése
3    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3    Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Térlátás
Precizitás
Társas kompetenciák: –
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1258–06    Csatornamű-kezelő feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szennyvízrácsot üzemeltet, ellenőriz
Eleveniszapos rendszert üzemeltet, ellenőriz
Csepegtetőtestes rendszert üzemeltet, ellenőriz
A biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás műtárgyait üzemelteti, ellenőrzi
Foszforkicsapatást végez vegyszeradagolással
Üzemelteti a recirkulációs rendszert
Stabilizációs tavakat üzemeltet, ellenőriz
Szippantott szennyvizet fogad
A technológia ellenőrzéséhez szükséges mintát vesz
Üzemelteti és ellenőrzi az iszapsűrítő berendezéseket
Rothasztó berendezést üzemeltet, ellenőriz
Gáztartályt ellenőriz
Iszapkomposztálást végez
Végátemelőt működtet, ellenőriz
Fúvógépház berendezéseit működteti, ellenőrzi
Iszapeltávolítást végez WOMA és szippantó gépjárművel
Iszapeltávolítást végez csatornatisztító szerszámokkal
Nyomás alatti csatornarendszert üzemeltet, ellenőriz
Vákuumos csatornarendszert üzemeltet, ellenőriz
Üzembe helyezi a rákötést
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Kicsapatásos eljárások
C    Csatornahálózat rendszere
C    Csatornák helyszínrajzi elhelyezkedése
C    Csatornák mélységi elhelyezkedése
C    Vízszállítás módja
C    Csatornaszelvény kialakításának technológiája
C    Átemelők fajtái
C    Biztonsági műtárgyak
C    Zsilipaknák
C    Nyers szennyvizes vákuumos csatornázási rendszerek
C    Híg szennyvizes vákuumos csatornázási rendszerek
C    Fekete szennyvizes vákuumos csatornázási rendszerek
C    Telken, illetve épületen belüli csatornák
C    Szennyvízkibocsátói csatlakozóegység működése
C    Vákuum alatti csatornahálózat
C    Vákuumközpont kialakítása
C    Nyomás alatti csatornarendszerek műszaki felépítése
C    Nyomás alatti csatornarendszerek csoportosítása
C    Nyomás alatti csatornarendszerek helyszínrajzi kialakítása
C    Nyomásalatti csatornarendszerek üzemeltetési módjai
C    Recirkulációs rendszerek
C    Szippantott szennyvíz fogadásának technológiája
C    Átemelő gépészeti berendezései
C    Fúvógépház feladata
C    Csatornavizsgálatok
C    Nyomás alatti csatornarendszerek üzemeltetési feladatai
C    Vákuumos csatornarendszerek üzemeltetési feladatai
C    Gépi iszapeltávolítás folyamata
C    Iszapeltávolítás csatornatisztító szerszámokkal
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Olvasott szakmai szöveg megértése
3    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3    Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Társas kompetenciák: –
Módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1259–06    Csatornakarbantartó feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Végátemelőt működtet, ellenőriz
Szivattyúkat működtet
Fúvógépház berendezéseit működteti, ellenőrzi
Iszapeltávolítást végez WOMA és szippantó gépjárművel
Iszapeltávolítást végez csatornatisztító szerszámokkal
Nyomás alatti csatornarendszert üzemeltet, ellenőriz
Vákuumos csatornarendszert üzemeltet, ellenőriz
Új rákötés kialakítása miatt földmunkát végez
Új rákötésnél vezetéket fektet
Eredeti állapotot helyreállít
Üzembe helyezi a rákötést
Tervszerű karbantartást végez a hálózaton (tűzcsapok, ejektoros kutak, hálózatmosatás stb.)
Csőtörést vagy egyéb hálózat rongálódást elhárít, megszüntet
Haváriák elhárításában közreműködik
Szelektíven gyűjti a hulladékot
Közreműködik a veszélyes hulladékok szakszerű gyűjtésében, tárolásában, átadásában
Tisztán tartja a munkaterületet és védőterületet
Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Készletnyilvántartást vezet, jelzi az anyagszükségletet
Technológiai utasítás alapján dolgozik
Biztosítja az egészséges emberi környezetet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Csomóponti részletrajz
C    Egészségügyi alapismeretek
C    Foglalkozási ártalmak és ellenük való védekezés
C    Folyamatirányítási rendszerek
C    Gépkönyvvezetés
C    Készletnyilvántartás vezetési módszere
C    Környezetvédelmi előírások
C    Menetlevelek vezetése
C    Munkahelyi balesetek során követendő eljárás
C    Munkanaplók vezetése
B    Munkavédelmi előírások
C    Szelektív hulladékgyűjtés módszerei
B    Tűzvédelmi előírások
C    Üzemnaplók vezetése
B    Védőeszközök használata
C    Veszélyes hulladékok kezelési technológiái
C    Befejező munkák
C    Bioindikáció alkalmazása
B    Csőtörések, egyéb hálózati rongálódások
C    Egyszerűbb hidrológiai, hidraulikai számítások
C    Építőanyagok
C    Földmunkák
C    Helyszínrajzok
C    Hossz-szelvények
C    Közműnyilvántartások
C    Talajtani alapismeretek
C    Tervszerű karbantartás folyamata a hálózaton
C    Vezetéképítés folyamata
C    Csatornahálózat rendszere
C    Csatornák helyszínrajzi elhelyezkedése
C    Csatornák mélységi elhelyezkedése
C    Vízszállítás módja
C    Csatornaszelvény kialakításának technológiája
C    Biztonsági műtárgyak
C    Zsilipaknák
C    Nyers szennyvizes vákuumos csatornázási rendszerek
C    Híg szennyvizes vákuumos csatornázási rendszerek
C    Fekete szennyvizes vákuumos csatornázási rendszerek
C    Telken, illetve épületen belüli csatornák
C    Vákuum alatti csatornahálózat
C    Nyomás alatti csatornarendszerek műszaki felépítése
C    Nyomás alatti csatornarendszerek csoportosítása
C    Nyomás alatti csatornarendszerek helyszínrajzi kialakítása
C    Nyomásalatti csatornarendszerek üzemeltetési módjai
C    Csatornavizsgálatok
C    Nyomás alatti csatornarendszerek üzemeltetési feladatai
C    Vákuumos csatornarendszerek üzemeltetési feladatai
C    Iszapeltávolítás csatornatisztító szerszámokkal
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3    Olvasott szakmai szöveg megértése
3    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3    Elemi számolási készség
4    Mennyiségérzék
4    Kézi szerelési szerszámok használata
4    Kis- és könnyűgépek használata
Személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Tűrőképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Monotónia-tűrés
Állóképesség
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Megbízhatóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Térlátás
Precizitás
Pontosság
Társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1260–06    Csatornaüzemi gépkezelő feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Végátemelőt működtet, ellenőriz
Szivattyúkat működtet
Fúvógépház berendezéseit működteti, ellenőrzi
Iszapeltávolítást végez WOMA és szippantó gépjárművel
Iszapeltávolítást végez csatornatisztító szerszámokkal
Szelektíven gyűjti a hulladékot
Közreműködik a veszélyes hulladékok szakszerű gyűjtésében, tárolásában, átadásában
Tisztán tartja a munkaterületet és védőterületet
Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Készletnyilvántartást vezet, jelzi az anyagszükségletet
Technológiai utasítás alapján dolgozik
Biztosítja az egészséges emberi környezetet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Egészségügyi alapismeretek
C    Egyéb vízgépészeti berendezések fajtái, működési elvük
C    Foglalkozási ártalmak és ellenük való védekezés
C    Folyamatirányítási rendszerek
C    Gépkönyvvezetés
C    Gravitációs és gépi víztelenítő berendezések működése
C    Készletnyilvántartás vezetési módszere
C    Környezetvédelmi előírások
C    Menetlevelek vezetése
C    Munkahelyi balesetek során követendő eljárás
C    Munkanaplók vezetése
B    Munkavédelmi előírások
C    Szelektív hulladékgyűjtés módszerei
B    Tűzvédelmi előírások
C    Üzemnaplók vezetése
B    Védőeszközök használata
C    Veszélyes hulladékok kezelési technológiái
C    Átemelők fajtái
C    Biztonsági műtárgyak
C    Szennyvízkibocsátói csatlakozóegység működése
C    Vákuumközpont kialakítása
C    Recirkulációs rendszerek
C    Szippantott szennyvíz fogadásának technológiája
C    Átemelő gépészeti berendezései
C    Fúvógépház feladata
C    Gépi iszapeltávolítás folyamata
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3    Olvasott szakmai szöveg megértése
3    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3    Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3    Elemi számolási készség
4    Mennyiségérzék
4    Kézi szerelési szerszámok használata
4    Kis- és könnyűgépek használata
Személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Tűrőképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Monotónia-tűrés
Állóképesség
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Megbízhatóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Térlátás
Precizitás
Pontosság
Társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1261–06    Kiegészítő követelménymodul Csatornakarbantartók részére a Csatornamű-kezelő szakképesítéshez
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Fertőtlenítő berendezést üzemeltet, ellenőriz
Figyelemmel kíséri, és szükség szerint beavatkozik a folyamatirányításba
Közreműködik hatósági mintavételezéseknél
Karbantartja a védőterületet
Bejelentéseket fogad, tájékoztatást nyújt
Közreműködik a bejelentett hibák elhárításában
Leolvassa és rögzíti az üzemi paramétereket
Fizikai, kémiai jellemzőket mér gyorstesztekkel, műszerekkel
Egyszerűbb vízminőségi és technológiai jellemzőket számol
Alapvető villamos jellemzőket mér és számol
Csomóponti részletrajzot használ
Technológiai folyamatábrát használ
Fizikai eljárásokat, műveleteket végez
Kémiai eljárásokat, műveleteket végez
Biológiai eljárásokat, műveleteket végez
Ülepítőt, homokfogót üzemeltet, ellenőriz
Gépi víztelenítő berendezést üzemeltet, ellenőriz
Iszapszikkasztó ágyat üzemeltet, ellenőriz
Bioindikációt alkalmaz
Alapvető hidrometeorológiai méréseket végez
Egyszerűbb hidrológiai, hidraulikai számításokat végez
Alapvető áramlástechnikai jellemzőket mér és számol
Helyszínrajz alapján tájékozódik
Hossz-szelvényt értelmez
Közműnyilvántartást használ
Szennyvízrácsot üzemeltet, ellenőriz
Eleveniszapos rendszert üzemeltet, ellenőriz
Csepegtetőtestes rendszert üzemeltet, ellenőriz
A biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás műtárgyait üzemelteti, ellenőrzi
Foszforkicsapatást végez vegyszeradagolással
Üzemelteti a recirkulációs rendszert
Stabilizációs tavakat üzemeltet, ellenőriz
Szippantott szennyvizet fogad
A technológia ellenőrzéséhez szükséges mintát vesz
Üzemelteti és ellenőrzi az iszapsűrítő berendezéseket
Rothasztó berendezést üzemeltet, ellenőriz
Gáztartályt ellenőriz
Iszapkomposztálást végez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Aktív anyagú szűrők
C    Alapvető villamos jellemzők mérése és számítása
C    Egyéb vízgépészeti berendezések fajtái, működési elvük
C    Egyszerűbb vízminőségi és technológiai jellemzők meghatározása
C    Gravitációs és gépi víztelenítő berendezések működése
C    Hatósági mintavételezés folyamata
C    Mérési jegyzőkönyvek vezetése
C    Szemcsés anyagú szűrés folyamata
C    Szitaszűrők és hálók alkalmazása
C    Technológiai utasítások
C    Ülepítők fajtái, tulajdonságai
C    Víz fertőtlenítésének folyamata
C    Víz fizikai jellemzőinek mérése
C    Víz kémiai jellemzőinek mérése
C    Víz kicsapatásos eljárásának folyamata
C    Vízhozam-mérések
C    Csapadékmérések
C    Gravitációs vízmozgások meghatározása
C    Hőmérsékletmérések
C    Ivóvízcsövek anyagai
C    Kúthidraulikai alapismeretek
C    Légnedvesség-mérések
C    Légnyomásmérések
C    Munkatér víztelenítési folyamata
C    Nyomás alatti vízmozgások meghatározása
C    Szélirány és sebesség mérések
C    Víznyomás meghatározási módszerek
C    Kicsapatásos eljárások
C    Átemelők fajtái
C    Szennyvízkibocsátói csatlakozóegység működése
C    Vákuumközpont kialakítása
C    Recirkulációs rendszerek
C    Szippantott szennyvíz fogadásának technológiája
C    Átemelő gépészeti berendezései
C    Fúvógépház feladata
C    Gépi iszapeltávolítás folyamata
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    ECDL 1. m. IT alapismeretek
2    ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2    ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2    ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2    ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2    ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3    Kézírás
3    Köznyelvi beszédkészség
3    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3    Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4    Tájékozódás
4    Térérzékelés
3    Laboratóriumi gyorstesztek, egyszerűbb mérőműszerek használata
Személyes kompetenciák: –
Társas kompetenciák: –
Módszerkompetenciák: –
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1262–06    Kiegészítő követelménymodul Csatornaüzemi gépkezelők részére a Csatornamű-kezelő szakképesítéshez
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Fertőtlenítő berendezést üzemeltet, ellenőriz
Figyelemmel kíséri, és szükség szerint beavatkozik a folyamatirányításba
Közreműködik hatósági mintavételezéseknél
Karbantartja a védőterületet
Bejelentéseket fogad, tájékoztatást nyújt
Közreműködik a bejelentett hibák elhárításában
Leolvassa és rögzíti az üzemi paramétereket
Fizikai, kémiai jellemzőket mér gyorstesztekkel, műszerekkel
Egyszerűbb vízminőségi és technológiai jellemzőket számol
Alapvető villamos jellemzőket mér és számol
Csomóponti részletrajzot használ
Technológiai folyamatábrát használ
Fizikai eljárásokat, műveleteket végez
Kémiai eljárásokat, műveleteket végez
Biológiai eljárásokat, műveleteket végez
Ülepítőt, homokfogót üzemeltet, ellenőriz
Gépi víztelenítő berendezést üzemeltet, ellenőriz
Iszapszikkasztó ágyat üzemeltet, ellenőriz
Bioindikációt alkalmaz
Alapvető hidrometeorológiai méréseket végez
Egyszerűbb hidrológiai, hidraulikai számításokat végez
Alapvető áramlástechnikai jellemzőket mér és számol
Helyszínrajz alapján tájékozódik
Hossz-szelvényt értelmez
Közműnyilvántartást használ
Új rákötés kialakítása miatt földmunkát végez
Új rákötésnél vezetéket fektet
Eredeti állapotot helyreállít
Csőtörést vagy egyéb hálózat rongálódást elhárít, megszüntet
Haváriák elhárításában közreműködik
Nyomás alatti csatornarendszert üzemeltet, ellenőriz
Vákuumos csatornarendszert üzemeltet, ellenőriz
Üzembe helyezi a rákötést
Tervszerű karbantartást végez a hálózaton (tűzcsapok, ejektoros kutak, hálózatmosatás stb.)
Szennyvízrácsot üzemeltet, ellenőriz
Eleveniszapos rendszert üzemeltet, ellenőriz
Csepegtetőtestes rendszert üzemeltet, ellenőriz
A biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás műtárgyait üzemelteti, ellenőrzi
Foszforkicsapatást végez vegyszeradagolással
Üzemelteti a recirkulációs rendszert
Stabilizációs tavakat üzemeltet, ellenőriz
Szippantott szennyvizet fogad
A technológia ellenőrzéséhez szükséges mintát vesz
Üzemelteti és ellenőrzi az iszapsűrítő berendezéseket
Rothasztó berendezést üzemeltet, ellenőriz
Gáztartályt ellenőriz
Iszapkomposztálást végez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Aktív anyagú szűrők
C    Alapvető villamos jellemzők mérése és számítása
C    Csomóponti részletrajz
C    Egyszerűbb vízminőségi és technológiai jellemzők meghatározása
C    Hatósági mintavételezés folyamata
C    Mérési jegyzőkönyvek vezetése
C    Szemcsés anyagú szűrés folyamata
C    Szitaszűrők és hálók alkalmazása
C    Technológiai utasítások
C    Ülepítők fajtái, tulajdonságai
C    Víz fertőtlenítésének folyamata
C    Víz fizikai jellemzőinek mérése
C    Víz kémiai jellemzőinek mérése
C    Víz kicsapatásos eljárásának folyamata
C    Vízhozam-mérések
C    Befejező munkák
C    Bioindikáció alkalmazása
C    Csapadékmérések
B    Csőtörések, egyéb hálózati rongálódások
C    Egyszerűbb hidrológiai, hidraulikai számítások
C    Építőanyagok
C    Földmunkák
C    Gravitációs vízmozgások meghatározása
C    Helyszínrajzok
C    Hossz-szelvények
C    Hőmérsékletmérések
C    Ivóvízcsövek anyagai
C    Közműnyilvántartások
C    Kúthidraulikai alapismeretek
C    Légnedvesség-mérések
C    Légnyomásmérések
C    Munkatér víztelenítési folyamata
C    Nyomás alatti vízmozgások meghatározása
C    Szélirány és sebesség mérések
C    Talajtani alapismeretek
C    Tervszerű karbantartás folyamata a hálózaton
C    Vezetéképítés folyamata
C    Víznyomás meghatározási módszerek
C    Kicsapatásos eljárások
C    Csatornahálózat rendszere
C    Csatornák helyszínrajzi elhelyezkedése
C    Csatornák mélységi elhelyezkedése
C    Vízszállítás módja
C    Csatornaszelvény kialakításának technológiája
C    Zsilipaknák
C    Nyers szennyvizes vákuumos csatornázási rendszerek
C    Híg szennyvizes vákuumos csatornázási rendszerek
C    Fekete szennyvizes vákuumos csatornázási rendszerek
C    Telken, illetve épületen belüli csatornák
C    Vákuum alatti csatornahálózat
C    Nyomás alatti csatornarendszerek műszaki felépítése
C    Nyomás alatti csatornarendszerek csoportosítása
C    Nyomás alatti csatornarendszerek helyszínrajzi kialakítása
C    Nyomás alatti csatornarendszerek üzemeltetési módjai
C    Csatornavizsgálatok
C    Nyomás alatti csatornarendszerek üzemeltetési feladatai
C    Vákuumos csatornarendszerek üzemeltetési feladatai
C    Iszapeltávolítás csatornatisztító szerszámokkal
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    ECDL 1. m. IT alapismeretek
2    ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2    ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2    ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2    ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2    ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3    Kézírás
3    Köznyelvi beszédkészség
3    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4    Tájékozódás
4    Térérzékelés
3    Laboratóriumi gyorstesztek, egyszerűbb mérőműszerek használata
Személyes kompetenciák: –
Társas kompetenciák: –
Módszerkompetenciák: –

A 31 853 01 0000 00 00 azonosító számú, Csatornamű-kezelő
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

1249–06

Csatornamű kezelő, fürdőüzemi gépész és vízműkezelő feladatok

1251–06

Vízműkezelő és csatornamű-kezelő feladatok

1258–06

Csatornamű-kezelő feladatok

A 31 853 01 0100 21 01 azonosító számú, Csatornakarbantartó
megnevezésű részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

1259–06

Csatornakarbantartó feladatok

A 31 853 01 0100 31 01 azonosító számú, Csatornaüzemi gépkezelő
megnevezésű részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

1260–06

Csatornaüzemi gépkezelő feladatok

V.
Vizsgáztatási követelmények
1.A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
2.A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1249–06    Csatornamű kezelő, fürdőüzemi gépész és vízműkezelő feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Technológiai eljárások, műveletek ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Műszaki dokumentálás, folyamatirányítási rendszerek ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Környezetvédelem és biztonságtechnika
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Mintavételezések, minőségi és technológiai jellemzők mérése. A mérési eredmények számítógéppel való kiértékelése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Hidrológiai, hidraulikai alapfogalmak és a hozzájuk kapcsolódó számítások
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 6. vizsgafeladat:
Gépészet és automatizálás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 10%
2. feladat: 10%
3. feladat: 10%
4. feladat: 30%
5. feladat: 10%
6. feladat: 30%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1251–06    Vízműkezelő és csatornamű-kezelő feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Közműépítés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1258–06    Csatornamű-kezelő feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Csatornarendszerek üzeme, műtárgyai, berendezései
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szennyvíztisztítás és iszapkezelés technológiai berendezései, üzemeltetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 40%
2. feladat: 60%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1259–06    Csatornakarbantartó feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szennyvízcsatornák üzemeltetése, karbantartása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szennyvízcsatornák üzemeltetésének, karbantartásának környezetvédelmi és munkavédelmi feladatai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szennyvízcsatornák vizsgálati módszerei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 30%
2. feladat: 40%
3. feladat: 30%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1260–06    Csatornaüzemi gépkezelő feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Csatornaüzemi gépek kezelése, karbantartása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szennyvízcsatorna tisztító gépek üzemeltetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Környezetvédelem és biztonságtechnika
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 40%
2. feladat: 40%
3. feladat: 20%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1261–06    Kiegészítő követelménymodul Csatornakarbantartók részére a Csatornamű-kezelő szakképesítéshez
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szennyvíztisztítás és iszapkezelés technológiája, berendezései
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szennyvíztisztítás gépészete és automatizálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Mintavételek, méréstechnikai alapismeretek. Műszaki dokumentálás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Csatornaépítési gyakorlat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Hidrológiai és hidraulikai alapfogalmak és számítások
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 20%
2. feladat: 10%
3. feladat: 30%
4. feladat: 30%
5. feladat: 10%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1262–06    Kiegészítő követelménymodul Csatornaüzemi gépkezelők részére a Csatornamű-kezelő szakképesítéshez
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szennyvíztisztítás és iszapkezelés technológiája, berendezései
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Mintavételek, méréstechnikai alapismeretek. Műszaki dokumentálás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Csatornaépítési gyakorlat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Hidrológiai és hidraulikai alapfogalmak és számítások
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Csatornavizsgálatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 20%
2. feladat: 30%
3. feladat: 20%
4. feladat: 20%
5. feladat: 10%
3.A szakmai vizsga értékelése %-osan:
A 31 853 01 0000 00 00 azonosító számú, Csatornamű- kezelő megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 60
2. vizsgarész: 20
3. vizsgarész: 20
A 31 853 01 0100 21 01 azonosító számú, Csatornakarbantartó megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
4. vizsgarész: 100
A 31 853 01 0100 31 01 azonosító számú, Csatornaüzemi gépkezelő megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
5. vizsgarész: 100
A 31 853 01 0000 00 00 azonosító számú, Csatornamű- kezelő megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 31 853 01 0100 21 01 azonosító számú, Csatornakarbantartó megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
6. vizsgarész: 100
A 31 853 01 0000 00 00 azonosító számú, Csatornamű- kezelő megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 31 853 01 0100 31 01 azonosító számú, Csatornaüzemi gépkezelő megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
7. vizsgarész: 100
4.A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
5.A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
VI.
Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Csatornamű-kezelő

Csatornakarbantartó

Csatornaüzemi gépkezelő

Szívó-célgép

X

 

X

Mosó-célgép

X

 

X

Kombi célgép

X

 

X

Kommunikációs eszközök (URH, hívás- kijelző, mobiltelefon)

X

X

X

Forgalomterelő eszközök

X

X

X

Munkavédelmi eszközök

X

X

X

Különféle tisztítófejek

X

X

X

Különböző gyökérvágók (tömlőre szerelhetőek)

X

X

X

Különböző csörlőekék

X

X

X

Davy lámpa

X

X

X

Mosópisztoly

X

X

 

Kifolyóállvány tűzcsapra

X

X

 

Kéziszerszámok

X

X

X

Szerelőszerszámok

X

X

X

VII.
Egyebek
A szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítésre jelentkező fogyatékossággal élő személy tekintetében – különösen akkor, ha fogyatékosságának típusa a szakképesítés megszerzését követő foglalkoztatását kizárná, vagy megkérdőjelezné – a szakképzés megkezdésével kapcsolatban a szakképzést folytató intézmény vezetője dönt, a fogyatékosság típusának megfelelő érdekképviselet véleményének ismeretében.
A szakmai tevékenység ellátása során alkalmazott gépek kezelésének feltétele a csatornaüzemi gépkezelő részszakképesítés esetén: a gépek kezelésére külön jogszabályban meghatározott gépkezelői jogosítvány.
4.
(267.)
HULLADÉKFELVÁSÁRLÓ SZAKKÉPESÍTÉS
SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok
1. A szakképesítés azonosító száma: 31 851 01 0000 00 00
2. A szakképesítés megnevezése: Hulladékfelvásárló
3. Szakképesítések köre:
3.1. Részszakképesítés: Nincs
3.2. Elágazások: Nincsenek
3.3. Ráépülés: Nincs
4. Hozzárendelt FEOR szám: 5115
5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése

Szakképzési
évfolyamok
száma

Óraszám

Hulladékfelvásárló

500

II.
Egyéb adatok
Szakképesítés megnevezése: Hulladékfelvásárló
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a Környezetvédelem- vízgazdálkodás szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is. Vagy
Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya: 40%
3. Gyakorlat aránya: 60%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
III.
Munkaterület
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

5115

Felvásárló, átvevőhely-kezelő

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Marketingtevékenységet végez
Szerződéseket köt
Begyűjti a hulladékot
Előkezeli az átvett hulladékot
Megszervezi az értékesítésre kerülő hulladékok szállítását
Munkaerő-gazdálkodást végez
Elkészíti a munkaidő-beosztást
Adminisztrációs feladatokat lát el
Biztosítja a felvásárló telep pénzforgalmát
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

IV.
Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0005–06    A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja/betartatja a munka-, tűzvédelmi, környezetvédelmi és minőségirányítási szabályokat, higiéniai előírásokat
Betartja/betartatja a pénzelszámolási/pénzkezelési szabályokat
Betartja/betartatja a munkajogi szabályokat és a fogyasztói érdekvédelem előírásait
Eleget tesz az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségeinek
Felveszi a szükséges jegyzőkönyveket és üzleti leveleket ír
Nyitja, zárja és üzemelteti az üzletet/telephelyet/szalont a biztonsági és vagyonvédelmi előírásoknak megfelelően
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok, higiéniai előírások
C    A különböző áru- és vagyonvédelmi rendszerek jellemzői
B    Az áru- és vagyonvédelmi berendezések fajtái, használata
C    Az egyes áruféleségekre vonatkozó forgalmazási, környezetvédelmi követelmények
A    A pénzforgalom lebonyolításának módjai, szabályai
A    A pénzkezelésre vonatkozó szabályok
B    A számlázás, nyugtaadás szabályai
B    A munkaviszony jogi szabályozása, a jelentési kötelezettségek betartásának szabályai
B    A kereskedelmi egység működési rendjéhez kapcsolódó szabályok
B    Áruforgalmi nyilvántartások, készletnyilvántartó programok
A    Pénzforgalmi nyilvántartások
B    Munkaügyi nyilvántartások
C    A kereskedelmi, üzleti levelezés alapvető szabályai
B    A kommunikációs eszközök, fénymásolók használati módja
C    A számítógépek és perifériáik használata
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Olvasott szakmai szöveg megértése
1    Számítógép elemi szintű használata
4    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4    Köznyelvi beszédkészség
4    Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1232–06    Hulladékfelvásárló feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megismeri a felvásárolandó anyagféleségeket
Feltárja a hulladékforrásokat
Feltárja az értékesítési lehetőségeket
Összeveti az értékesítési és beszerzési lehetőségeket
Ajánlatokat ad a hulladék felvásárlására
Döntést hoz a felvásárlási lehetőségekről
Szakmai kapcsolatokat alakít ki
Kapcsolatot tart a lakossággal
Kapcsolatot tart intézményekkel, iskolákkal
Népszerűsíti a szelektív hulladékgyűjtést
Hulladék-fajtánként akciókat szervez
Tárgyalásokat folytat
Ismerteti a kedvezményes akciókat
Módosítja az ajánlatokat
Ellenőrizteti a szerződést a jogásszal
Megköti a szerződést
Karbantartja a szerződéseket
A határidőknek megfelelően ütemezi a munkákat
Koordinálja a hulladék beszállítását
Megszervezi a rakodási folyamatot
Biztosítja a balesetmentes rakodás feltételeit
Gondoskodik a rakodás személyi és tárgyi feltételeiről
Betartja és betartatja a munkavédelmi-, tűzvédelmi- és környezetvédelmi előírásokat
Szemrevételezi a beérkező hulladékot
Mintát vesz vagy vetet
Szabványelőírás alapján minősíti a beszállított hulladékot
Minőségeltérés esetén reklamál
Biztosítja a tároláshoz szükséges eszközöket és területeket
Gondoskodik a szelektíven begyűjtött hulladékok szelektív tárolásáról
Hulladékot válogat, vagy válogattat
Tárolja a nem hasznosítható anyagokat
Gondoskodik a nem hasznosítható anyagok elszállításáról, ártalmatlanításáról
Biztosítja a hulladéktárolás jogszabályokban előírt feltételeit
Hulladékot csomagol vagy csomagoltat
Nyilvántartja a begyűjtött hulladék mennyiségét
Ellenőrzi a gépek szabályos működését
Biztosítja a munkavégzéshez szükséges anyagokat
Karbantartja az eszközöket
Ellenőrzi az egyéni védőeszközök használatát
Megismeri az új eljárásokat, előírásokat
Racionalizálja a munkafolyamatokat
Értékesíti a hasznosítható hulladékot
Diszpozíciós keretet figyel
Megszervezi a rakodást
Rakodásnál ellenőrzi a hulladék minőségét
Szállítólevelet állít ki
Reklamációt kezel
Visszaigazolást fogad az áru megérkezéséről
Nyilvántartja a kiszállított mennyiséget
Megállapítja a létszámigényt
Megállapítja a munkakörökhöz szükséges feltételeket
Kialakítja a juttatási rendszert
Elkészíti a munkaköri leírásokat
Felveszi a szükséges munkaerőt
Megszervezi a dolgozók kötelező védőoltását
Megtartja a munkakörök betöltéséhez szükséges oktatásokat
Ellenőrzi a dolgozók munkavégzését
Működteti a juttatási rendszert
Ellenőrzi a működéshez szükséges engedélyeket
Ellenőrzi az engedélyek érvényességét
Alkalmazza a belső utasításokat, előírásokat
Nyilvántartja a szerződéseket
Jelentéseket készít
Anyagmérleget készít
Létszámnyilvántartást végez
Beszerzi a szükséges nyomtatványokat, bizonylatokat
Megállapítja az árakat
Ellenőrzi a számlákat
Alapfokú elsősegélynyújtást, eszköznélküli újraélesztést végez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Biztonságos anyagmozgatás és szállítás munka- és egészségvédelmi előírásai
C    Balesetelhárítás – telephelyen és telephelyen kívül – rendkívüli események kezelése
C    Elsősegélynyújtás alapjai és eszköz nélküli újraélesztés
B    Környezetvédelem tárgya, feladata
B    Természetvédelem tárgya, feladata
D    Környezeti elemek, körforgások
C    Szennyező források, antropogén hatások
D    Környezettechnikai alapműveletek
C    Tevékenységéhez kapcsolódó hulladékgazdálkodási gépek
B    Települési hulladékok
B    Termelési hulladékok
B    Veszélyes hulladékok, veszélyességi tényezők
B    Helytelen hulladéktárolás és kezelés környezeti és egészségügyi hatásai
B    Hulladékok osztályozása
B    Hulladékok előkészítése
B    Hulladékkezelés módjai
D    Hulladékártalmatlanítás módjai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4    Köznyelvi beszédkészség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Munkavédelmi jelölések (baleset-, tűz-, környezet-, érintés-, egészségvédelmi) azonnali felismerése
4    Elemi számolási készség
4    Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Döntésképesség
Precizitás
Rugalmasság
Szervezőkészség
Terhelhetőség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Segítőkészség
Motiváló készség
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Tervezési képesség

A 31 851 01 0000 00 00 azonosító számú, Hulladékfelvásárló
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0005–06

A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése

1232–06

Hulladékfelvásárló feladatok

V.
Vizsgáztatási követelmények
1.A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
2.A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0005–06    A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A kereskedelmi egységek működésére vonatkozó jogszabályi előírások ismertetése és értelmezése, a kereskedelmi gyakorlatban való alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A kereskedelmi egységekben használt bizonylatok elkészítése, formanyomtatványok kitöltése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 40%
2. feladat: 60%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1232–06    Hulladékfelvásárló feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Hulladékok besorolása, szelektív gyűjtése, előkezelése, nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Hulladékok csoportosítása, környezetkárosító hatásuk, a hulladék átadás-átvétel folyamata
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 50%
3.A szakmai vizsga értékelése %-osan:
A 31 851 01 0000 00 00 azonosító számú, Hulladékfelvásárló megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 40
2. vizsgarész: 60
4.A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
VI.
Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök és felszerelések minimuma

Hulladékfelvásárló

Anyagmozgató gépek, szállítóeszközök

X

Feldolgozógépek, válogatómű

X

Mérőeszközök, mérleg

X

Számítógép, nyomtató

X

Kommunikációs eszközök

X

Kéziszerszámok, hegesztőtrafó

X

Egyéni védőeszközök

X

Vágófelszerelések, daraboló-gépek

X

Konténerek

X

Tűzoltó eszközök

X

Takarító, tisztítóeszközök

X

VII.
Egyebek
A szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítésre jelentkező fogyatékossággal élő személy tekintetében – különösen akkor, ha fogyatékosságának típusa a szakképesítés megszerzését követő foglalkoztatását kizárná, vagy megkérdőjelezné – a szakképzés megkezdésével kapcsolatban a szakképzést folytató intézmény vezetője dönt, a fogyatékosság típusának megfelelő érdekképviselet véleményének ismeretében.
5.
(268.)
HULLADÉKTELEP-KEZELŐ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok
1. A szakképesítés azonosító száma: 33 853 01 0000 00 00
2. A szakképesítés megnevezése: Hulladéktelep-kezelő
3. Szakképesítések köre:
3.1. Részszakképesítések
Azonosítószám: 33 853 01 0100 31 01
Megnevezés: Elektronikai hulladékválogató, -feldolgozó
Azonosítószám: 33 853 01 0100 31 02
Megnevezés: Hulladékfeldolgozógép-kezelő
Azonosítószám: 33 853 01 0100 21 01
Megnevezés: Hulladékgyűjtő és -szállító
Azonosítószám: 33 853 01 0100 21 02
Megnevezés: Hulladékválogató és -feldolgozó
3.2. Elágazások: Nincsenek
3.3. Ráépülés: Nincs
4. Hozzárendelt FEOR szám: 5359
5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése

Szakképzési évfolyamok
száma

Óraszám

Hulladéktelep-kezelő

800

II.
Egyéb adatok
Szakképesítés megnevezése: Hulladéktelep-kezelő
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a Környezetvédelem- vízgazdálkodás szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is. Vagy
Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya: 40%
3. Gyakorlat aránya: 60%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Részszakképesítés megnevezése: Elektronikai hulladékválogató, -feldolgozó
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a Környezetvédelem- vízgazdálkodás szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is. Vagy
Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma: –
Óraszám: 150
3. Elmélet aránya: 40%
4. Gyakorlat aránya: 60%
5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Részszakképesítés megnevezése: Hulladékfeldolgozógép-kezelő
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a Környezetvédelem- vízgazdálkodás szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is. Vagy
Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma: –
Óraszám: 150
3. Elmélet aránya: 40%
4. Gyakorlat aránya: 60%
5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Részszakképesítés megnevezése: Hulladékgyűjtő és -szállító
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: nem igényel befejezett iskolai végzettséget
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma: –
Óraszám: 150
3. Elmélet aránya: 40%
4. Gyakorlat aránya: 60%
5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Részszakképesítés megnevezése: Hulladékválogató és -feldolgozó
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: nem igényel befejezett iskolai végzettséget
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma: –
Óraszám: 150
3. Elmélet aránya: 40%
4. Gyakorlat aránya: 60%
5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
III.
Munkaterület
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

5359

Egyéb lakás-, kommunális szolgáltatási foglalkozások

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Biztosítja a munkavégzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket
Biztosítja az üzemeltetési feltételeket
Minősíti vagy minősítteti a beérkező hulladékokat EWC-kód alapján
Intézkedik a hulladékok kezelésének módjáról (feldolgozás, tárolás)
Ellenőrzi a hulladékok kezelésének folyamatát
Gondoskodik a hulladékok elszállításáról (értékesíthető és nem hasznosítható anyagok)
Gondoskodik a technológiai mérések és a monitoring- vizsgálatok elvégzéséről
Elvégzi az adminisztrációs feladatokat
Kapcsolatot tart a partnerekkel
Részt vesz a rekultivációs munkákban
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

IV.
Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1233–06    Hulladéktelep-kezelő feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi a szükséges létszám meglétét
A dolgozók munkavégzésre alkalmas állapotát ellenőrzi – különösen a szondáztatást –, az egészségi problémát jelzi és intézkedik az egészségügyi szolgáltatáshoz történő irányításról
Intézkedik a létszám átcsoportosításáról a napi munkavégzés függvényében
Ellenőrzi a betöltött hulladék tömörítését
Ellenőrzi a gépek működését és a biztonsági követelményeket
Ellenőrzi az irányítástechnológiai berendezéseket
Biztosítja a téli és a nyári üzemeltetés feltételeit
Ellenőrzi az egyéni és a kollektív védőeszközök meglétét és állapotát
Anyag- és eszközbeszerzéseket elvégzi, elvégezteti
Ellenőrzi a berendezések üzemeltetéséhez szükséges engedélyek meglétét, érvényességét
Intézkedik a napi üzemvitelt gátló hibák azonnali megszüntetéséről
Elvégezteti a karbantartási feladatokat
Megszervezi saját és beosztottai munkáját
Betartja és betartatja a kapcsolódó környezetvédelmi előírásokat
Betartja a hatósági és vállalati előírásokat (engedélyek, technológia, monitoring)
Gondoskodik a szükséges tárolóeszközök és területek rendelkezésre állásáról
Gondoskodik a veszélyforrások felderítéséről
Közreműködik a veszélyt jelentő hibák kijavításában
Kezeli a kialakult vészhelyzeteket, hatáskörének megfelelően intézkedik
Közreműködik a haváriák következményeinek felszámolásában
Ellenőrzi a beérkező hulladékokat (bemeneti regisztrálás)
Szemrevételezi a beérkező hulladékot
Mintát vesz vagy vetet a beérkezett hulladékból
Intézkedik a minta laboratóriumba juttatásáról
A hulladékanalízis eredményétől függően dönt a hulladék átvételéről
Dönt a hulladék besorolásáról
Kiállítja vagy kiállíttatja az átvételi okmányokat (mérlegjegy, szállítólevél, átvételi jegy, számla)
Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el
Gondoskodik a hulladékok válogatásáról
Intézkedik a telepen lévő veszélyes hulladékok szakszerű gyűjtéséről és a begyűjtőnek történő átadásról
A tárolt anyag mennyiségének függvényében intézkedik a feldolgozásról (feldolgozási sorrend)
Intézkedik, hogy a feldolgozott hulladékok értékesítésre vagy tárolásra kerüljenek
Gondoskodik a másodnyersanyagok csomagolásáról
Betartja a technológiai, a szabvány és a vevői előírásokat
Ellenőrzi a feldolgozott hulladékok minőségét
Nem megfelelőség esetén intézkedik a hulladékok újrakezeléséről
Egyeztet az átvevővel az adott hulladék átvételéről
A feldolgozott mennyiség függvényében intézkedik a szállítóeszköz biztosításáról
Kiállítja vagy kiállíttatja a szállításhoz szükséges okmányokat (szállítólevél, SZ-jegy, K-jegy)
Biztosítja a rakodáshoz szükséges eszközt és munkaerőt
Megszervezi a rakodási folyamatot, ellenőrzi a hulladék csomagolását
Az esetleges átvevői reklamációkat megfelelően kezeli
Az előírásoknak megfelelően mintákat vesz vagy vetet
Elvégezteti a technológiai utasításban előírt ellenőrző méréseket
Meteorológiai jellemzőket mér
Gondoskodik a csurgalékvíz és a csapadékvíz mennyiségének méréséről
Elvégezteti a csurgalékvíz minőségi analízisét
A mérések eredményeit rögzíti (vizsgálati napló)
Gondoskodik a vizsgálati napló megküldéséről az illetékes környezetvédelmi hatóság részére
Rendkívüli ellenőrző méréseket végeztet
Folyamatosan figyeli a telepi árukészletet
Elkészíti, elkészítteti a napi jelentéseket (létszám, áru, pénz, termelési adatok)
Megszervezi a munkaidő beosztást
Biztosítja az áru forgalmazásához szükséges pénzeszközök meglétét
Ellenőrzi a gépnaplókat
Elvégzi a záráshoz szükséges feladatokat
Vezeti az oktatási naplókat
Jegyzőkönyvet készít
Bekéri a partnerek nyilvántartásához szükséges adatokat
Hatósági bevallások elkészítésében közreműködik
Kezeli a vevői, beszállítói minőségi reklamációkat
Gondoskodik a látogató csoportok biztonságos fogadásáról és vezetéséről
Egyeztet a beszállítókkal a szállítás ütemezéséről
Kapcsolatot tart a külső beszállítókkal
Kapcsolatot tart a környezetvédelmi hatóságokkal
Konzultál a társcégekkel
Kapcsolatot tart a szakmai és civil szervezetekkel
Részt vesz a folyamatos rekultivációs munkálatokban
Ellenőrzi a lerakott hulladék tömörítését
Ellenőrzi a napi földtakarás elvégzését
Részt vesz a végső rekultivációs munkákban
A munkát kiviteli terv alapján végezteti
Irányítja a rekultivált területek fenntartási munkáit
Alapfokú elsősegélynyújtást, eszköznélküli újraélesztést végez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    A biztonságos munkavégzés és anyagmozgatás szabályai
A    Elsősegélynyújtás alapjai
C    Rendkívüli események, haváriák megelőzése
D    A logisztika alapjai
A    Gépek és gépjárművek közelében végzett munka szabályai, biztonsági előírásai
C    Tűzesetek megelőzése, tűzoltás
D    Technológiai alapműveletek
C    Hulladékok fajtái, csoportosításuk
C    Hulladékok előkészítése
C    Hulladékártalmatlanítási módok
B    A végleges lerakás szabályai
C    A szelektív hulladékgyűjtés szabályai
B    Hulladékgazdálkodás és hulladékkezelés alapjai
B    Hulladékkezelés gépei
D    Környezeti elemek fogalma és a szennyezések forrásai
B    A szennyezés forrása (antropogén hatások)
C    Veszélyes hulladékok, veszélyességi jellemzők
C    Környezetvédelmi alapösszefüggések
B    Mintavételi szabványok, előírások
C    Meteorológiai mérések (csapadékvíz mennyiségének mérése)
B    Monitoring és technológiai vizsgálat fogalma (talajvízszint észlelő kutak)
B    Piaci tevékenységek
C    Pénzügyi alapfogalmak
C    Jogi és szakigazgatási alapfogalmak
C    Alapvető környezetvédelmi jogszabályok
C    Alapvető hulladékgazdálkodási jogszabályok
C    Munkahelyi balesetek, sérülések jogi következményei
C    Veszélyes anyagok környezeti és egészségügyi hatásai
C    A hulladékok egészségkárosító hatása, fertőzések, mérgezések
C    Szállítás, rakodás környezeti hatásai
C    Hulladékok átmeneti tárolása és végleges lerakása
C    Hulladékgazdálkodás gépeinek üzemeltetése
C    Zöldfelületek szerepe az egészséges környezet kialakításában
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Elemi szintű számítógép használat
4    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4    Kézírás
4    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4    Köznyelvi beszédkészség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
3    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Információforrások kezelése
5    Havária tervek rajzos mellékletei, rekultivációs tervek
5    Folyamatábrák olvasása, értelmezése
5    Munkavédelmi jelölések (baleset-, tűz-, környezet-, érintés-, egészségvédelmi) értelmezése
4    Elemi számolási készség
4    Mennyiségérzék
4    Telekommunikációs eszközök használata
4    Mérőműszerek használata
4    Kertészeti eszközök használata
4    Munkavédelmi eszközök, felszerelések használata
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Rugalmasság
Mozgáskoordináció
Stressztűrő képesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Tömör fogalmazás készsége
Motiválhatóság
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1234–06    Elektronikai hulladékválogató, -feldolgozó feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi a gépek működését és a biztonsági követelményeket
Ellenőrzi az irányítástechnológiai berendezéseket
Ellenőrzi az egyéni és a kollektív védőeszközök meglétét és állapotát
Betartja és betartatja a kapcsolódó környezetvédelmi előírásokat
Betartja a hatósági és vállalati előírásokat (engedélyek, technológia, monitoring)
Gondoskodik a szükséges tárolóeszközök és területek rendelkezésre állásáról
Gondoskodik a veszélyforrások felderítéséről
Közreműködik a veszélyt jelentő hibák kijavításában
Kezeli a kialakult vészhelyzeteket, hatáskörének megfelelően intézkedik
Közreműködik a haváriák következményeinek felszámolásában
Ellenőrzi a beérkező hulladékokat (bemeneti regisztrálás)
Szemrevételezi a beérkező hulladékot
Mintát vesz vagy vetet a beérkezett hulladékból
Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el
Gondoskodik a hulladékok válogatásáról
Gondoskodik a másodnyersanyagok csomagolásáról
Betartja a technológiai, a szabvány és a vevői előírásokat
Ellenőrzi a feldolgozott hulladékok minőségét
Biztosítja a rakodáshoz szükséges eszközt és munkaerőt
Megszervezi a rakodási folyamatot, ellenőrzi a hulladék csomagolását
Az előírásoknak megfelelően mintákat vesz vagy vetet
Folyamatosan figyeli a telepi árukészletet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    A biztonságos munkavégzés és anyagmozgatás szabályai
A    Elsősegélynyújtás alapjai
C    Rendkívüli események, haváriák megelőzése
A    Gépek és gépjárművek közelében végzett munka szabályai, biztonsági előírásai
C    Tűzesetek megelőzése, tűzoltás
D    Technológiai alapműveletek
C    Hulladékok fajtái, csoportosításuk
C    Hulladékok előkészítése
C    Hulladékártalmatlanítási módok
C    A szelektív hulladékgyűjtés szabályai
B    Hulladékgazdálkodás és hulladékkezelés alapjai
B    Hulladékkezelés gépei
D    Környezeti elemek fogalma és a szennyezések forrásai
B    A szennyezés forrása (antropogén hatások)
C    Veszélyes hulladékok, veszélyességi jellemzők
B    Mintavételi szabványok, előírások
C    A hulladékok egészségkárosító hatása, fertőzések, mérgezések
C    Hulladékgazdálkodás gépeinek üzemeltetése
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4    Köznyelvi beszédkészség
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5    Munkavédelmi jelölések (baleset-, tűz-, környezet-, érintés-, egészségvédelmi) értelmezése
4    Mennyiségérzék
4    Munkavédelmi eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Mozgáskoordináció
Stressztűrő képesség
Társas kompetenciák: –
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyén való alkalmazása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1235–06    Hulladékfeldolgozógép-kezelő feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi a gépek működését és a biztonsági követelményeket
Intézkedik a napi üzemvitelt gátló hibák azonnali megszüntetéséről
Elvégezteti a karbantartási feladatokat
Közreműködik a veszélyt jelentő hibák kijavításában
Betartja a technológiai, a szabvány és a vevői előírásokat
Ellenőrzi a feldolgozott hulladékok minőségét
Nem megfelelőség esetén intézkedik a hulladékok újrakezeléséről
Ellenőrzi a gépnaplókat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    A biztonságos munkavégzés és anyagmozgatás szabályai
A    Elsősegélynyújtás alapjai
A    Gépek és gépjárművek közelében végzett munka szabályai, biztonsági előírásai
C    Tűzesetek megelőzése, tűzoltás
D    Technológiai alapműveletek
C    Hulladékok fajtái, csoportosításuk
C    Hulladékok előkészítése
C    A szelektív hulladékgyűjtés szabályai
B    Hulladékkezelés gépei
D    Környezeti elemek fogalma és a szennyezések forrásai
B    A szennyezés forrása (antropogén hatások)
C    A hulladékok egészségkárosító hatása, fertőzések, mérgezések
C    Hulladékgazdálkodás gépeinek üzemeltetése
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4    Köznyelvi beszédkészség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5    Munkavédelmi jelölések (baleset-, tűz-, környezet-, érintés-, egészségvédelmi) értelmezése
4    Munkavédelmi eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Mozgáskoordináció
Stressztűrő képesség
Társas kompetenciák: –
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Áttekintő képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1236–06    Hulladékgyűjtő és -szállító feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Biztosítja a téli és a nyári üzemeltetés feltételeit
Ellenőrzi az egyéni és a kollektív védőeszközök meglétét és állapotát
Intézkedik a napi üzemvitelt gátló hibák azonnali megszüntetéséről
Megszervezi saját és beosztottai munkáját
Betartja és betartatja a kapcsolódó környezetvédelmi előírásokat
Betartja a hatósági és vállalati előírásokat (engedélyek, technológia, monitoring)
Gondoskodik a veszélyforrások felderítéséről
Közreműködik a haváriák következményeinek felszámolásában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    A biztonságos munkavégzés és anyagmozgatás szabályai
A    Elsősegélynyújtás alapjai
C    Rendkívüli események, haváriák megelőzése
A    Gépek és gépjárművek közelében végzett munka szabályai, biztonsági előírásai
C    Tűzesetek megelőzése, tűzoltás
C    Hulladékok fajtái, csoportosításuk
C    A szelektív hulladékgyűjtés szabályai
D    Környezeti elemek fogalma és a szennyezések forrásai
C    Veszélyes hulladékok, veszélyességi jellemzők
C    Szállítás, rakodás környezeti hatásai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4    Köznyelvi beszédkészség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5    Munkavédelmi jelölések (baleset-, tűz-, környezet-, érintés-, egészségvédelmi) értelmezése
4    Munkavédelmi eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Mozgáskoordináció
Stressztűrő képesség
Társas kompetenciák: –
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1237–06    Hulladékválogató és -feldolgozó feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi a betöltött hulladék tömörítését
Ellenőrzi a gépek működését és a biztonsági követelményeket
Ellenőrzi az egyéni és a kollektív védőeszközök meglétét és állapotát
Intézkedik a napi üzemvitelt gátló hibák azonnali megszüntetéséről
Elvégezteti a karbantartási feladatokat
Megszervezi saját és beosztottai munkáját
Betartja és betartatja a kapcsolódó környezetvédelmi előírásokat
Betartja a hatósági és vállalati előírásokat (engedélyek, technológia, monitoring)
Gondoskodik a szükséges tárolóeszközök és területek rendelkezésre állásáról
Gondoskodik a veszélyforrások felderítéséről
Közreműködik a veszélyt jelentő hibák kijavításában
Kezeli a kialakult vészhelyzeteket, hatáskörének megfelelően intézkedik
Közreműködik a haváriák következményeinek felszámolásában
Ellenőrzi a beérkező hulladékokat (bemeneti regisztrálás)
Szemrevételezi a beérkező hulladékot
Mintát vesz vagy vetet a beérkezett hulladékból
Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el
Gondoskodik a hulladékok válogatásáról
Intézkedik a telepen lévő veszélyes hulladékok szakszerű gyűjtéséről és a begyűjtőnek történő átadásról
A tárolt anyag mennyiségének függvényében intézkedik a feldolgozásról (feldolgozási sorrend)
Gondoskodik a másodnyersanyagok csomagolásáról
Betartja a technológiai, a szabvány és a vevői előírásokat
Ellenőrzi a feldolgozott hulladékok minőségét
Egyeztet az átvevővel az adott hulladék átvételéről
A feldolgozott mennyiség függvényében intézkedik a szállítóeszköz biztosításáról
Biztosítja a rakodáshoz szükséges eszközt és munkaerőt
Megszervezi a rakodási folyamatot, ellenőrzi a hulladék csomagolását
Az előírásoknak megfelelően mintákat vesz vagy vetet
Folyamatosan figyeli a telepi árukészletet
Ellenőrzi a gépnaplókat
Elvégzi a záráshoz szükséges feladatokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    A biztonságos munkavégzés és anyagmozgatás szabályai
A    Elsősegélynyújtás alapjai
C    Rendkívüli események, haváriák megelőzése
A    Gépek és gépjárművek közelében végzett munka szabályai, biztonsági előírásai
C    Tűzesetek megelőzése, tűzoltás
C    Hulladékok fajtái, csoportosításuk
C    Hulladékok előkészítése
C    Hulladékártalmatlanítási módok
C    A szelektív hulladékgyűjtés szabályai
B    Hulladékgazdálkodás és hulladékkezelés alapjai
B    Hulladékkezelés gépei
D    Környezeti elemek fogalma és a szennyezések forrásai
B    A szennyezés forrása (antropogén hatások)
C    Veszélyes hulladékok, veszélyességi jellemzők
B    Mintavételi szabványok, előírások
C    A hulladékok egészségkárosító hatása, fertőzések, mérgezések
C    Hulladékgazdálkodás gépeinek üzemeltetése
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5    Munkavédelmi jelölések (baleset-, tűz-, környezet-, érintés-, egészségvédelmi) értelmezése
4    Munkavédelmi eszközök, használata
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Mozgáskoordináció
Stressztűrő képesség
Társas kompetenciák: –
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Áttekintő képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1238–06    Kiegészítő követelménymodul Elektronikai hulladékválogató, -feldolgozók részére a Hulladéktelep-kezelő szakképesítéshez
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi a szükséges létszám meglétét
Ellenőzi a dolgozók munkavégzésre alkalmas állapotát (szondáztatás, egészségi állapot)
Intézkedik a létszám átcsoportosításáról a napi munkavégzés függvényében
Ellenőrzi a betöltött hulladék tömörítését
Biztosítja a téli és a nyári üzemeltetés feltételeit
Anyag- és eszközbeszerzéseket elvégzi, elvégezteti
Ellenőrzi a berendezések üzemeltetéséhez szükséges engedélyek meglétét, érvényességét
Intézkedik a napi üzemvitelt gátló hibák azonnali megszüntetéséről
Elvégezteti a karbantartási feladatokat
Megszervezi saját és beosztottai munkáját
Intézkedik a minta laboratóriumba juttatásáról
A hulladékanalízis eredményétől függően dönt a hulladék átvételéről
Dönt a hulladék besorolásáról
Kiállítja vagy kiállíttatja az átvételi okmányokat (mérlegjegy, szállítólevél, átvételi jegy, számla)
Intézkedik a telepen lévő veszélyes hulladékok szakszerű gyűjtéséről és a begyűjtőnek történő átadásról
A tárolt anyag mennyiségének függvényében intézkedik a feldolgozásról (feldolgozási sorrend)
Intézkedik, hogy a feldolgozott hulladékok értékesítésre vagy tárolásra kerüljenek
Nem megfelelőség esetén intézkedik a hulladékok újrakezeléséről
Egyeztet az átvevővel az adott hulladék átvételéről
A feldolgozott mennyiség függvényében intézkedik a szállítóeszköz biztosításáról
Kiállítja vagy kiállíttatja a szállításhoz szükséges okmányokat (szállítólevél, SZ-jegy, K-jegy)
Az esetleges átvevői reklamációkat megfelelően kezeli
Elvégezteti a technológiai utasításban előírt ellenőrző méréseket
Meteorológiai jellemzőket mér
Gondoskodik a csurgalékvíz és a csapadékvíz mennyiségének méréséről
Elvégezteti a csurgalékvíz minőségi analízisét
A mérések eredményeit rögzíti (vizsgálati napló)
Gondoskodik a vizsgálati napló megküldéséről az illetékes környezetvédelmi hatóság részére
Rendkívüli ellenőrző méréseket végeztet
Elkészíti, elkészítteti a napi jelentéseket (létszám, áru, pénz, termelési adatok)
Megszervezi a munkaidő beosztást
Biztosítja az áru forgalmazásához szükséges pénzeszközök meglétét
Ellenőrzi a gépnaplókat
Elvégzi a záráshoz szükséges feladatokat
Vezeti az oktatási naplókat
Jegyzőkönyvet készít
Bekéri a partnerek nyilvántartásához szükséges adatokat
Hatósági bevallások elkészítésében közreműködik
Kezeli a vevői, beszállítói minőségi reklamációkat
Gondoskodik a látogató csoportok biztonságos fogadásáról és vezetéséről
Egyeztet a beszállítókkal a szállítás ütemezéséről
Kapcsolatot tart a külső beszállítókkal
Kapcsolatot tart a környezetvédelmi hatóságokkal
Konzultál a társcégekkel
Kapcsolatot tart a szakmai és civil szervezetekkel
Részt vesz a folyamatos rekultivációs munkálatokban
Ellenőrzi a lerakott hulladék tömörítését
Ellenőrzi a napi földtakarás elvégzését
Részt vesz a végső rekultivációs munkákban
A munkát kiviteli terv alapján végezteti
Irányítja a rekultivált területek fenntartási munkáit
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D    A logisztika alapjai
B    A végleges lerakás szabályai
C    Környezetvédelmi alapösszefüggések
C    Meteorológiai mérések (csapadékvíz mennyiségének mérése)
B    Monitoring és technológiai vizsgálat fogalma (talajvízszint észlelő kutak)
B    Piaci tevékenységek
C    Pénzügyi alapfogalmak
C    Jogi és szakigazgatási alapfogalmak
C    Alapvető környezetvédelmi jogszabályok
C    Alapvető hulladékgazdálkodási jogszabályok
C    Munkahelyi balesetek, sérülések jogi következményei
C    Veszélyes anyagok környezeti és egészségügyi hatásai
C    Szállítás, rakodás környezeti hatásai
C    Hulladékok átmeneti tárolása és végleges lerakása
C    Zöldfelületek szerepe az egészséges környezet kialakításában
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Elemi szintű számítógép használat
4    Kézírás
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
3    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Információforrások kezelése
5    Havária tervek rajzos mellékletei, rekultivációs tervek
5    Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4    Elemi számolási készség
4    Telekommunikációs eszközök használata
4    Mérőműszerek használata
4    Kertészeti eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Tömör fogalmazás készsége
Motiválhatóság
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Áttekintő képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1239–06    Kiegészítő követelménymodul Hulladékfeldolgozógép-kezelők részére a Hulladéktelep-kezelő szakképesítéshez
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi a szükséges létszám meglétét
Ellenőzi a dolgozók munkavégzésre alkalmas állapotát (szondáztatás, egészségi állapot)
Intézkedik a létszám átcsoportosításáról a napi munkavégzés függvényében
Ellenőrzi a betöltött hulladék tömörítését
Ellenőrzi az irányítástechnológiai berendezéseket
Biztosítja a téli és a nyári üzemeltetés feltételeit
Ellenőrzi az egyéni és a kollektív védőeszközök meglétét és állapotát
Anyag- és eszközbeszerzéseket elvégzi, elvégezteti
Ellenőrzi a berendezések üzemeltetéséhez szükséges engedélyek meglétét, érvényességét
Megszervezi saját és beosztottai munkáját
Betartja és betartatja a kapcsolódó környezetvédelmi előírásokat
Betartja a hatósági és vállalati előírásokat (engedélyek, technológia, monitoring)
Gondoskodik a szükséges tárolóeszközök és területek rendelkezésre állásáról
Gondoskodik a veszélyforrások felderítéséről
Kezeli a kialakult vészhelyzeteket, hatáskörének megfelelően intézkedik
Közreműködik a haváriák következményeinek felszámolásában
Ellenőrzi a beérkező hulladékokat (bemeneti regisztrálás)
Szemrevételezi a beérkező hulladékot
Mintát vesz vagy vetet a beérkezett hulladékból
Intézkedik a minta laboratóriumba juttatásáról
A hulladékanalízis eredményétől függően dönt a hulladék átvételéről
Dönt a hulladék besorolásáról
Kiállítja vagy kiállíttatja az átvételi okmányokat (mérlegjegy, szállítólevél, átvételi jegy, számla)
Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el
Gondoskodik a hulladékok válogatásáról
Intézkedik a telepen lévő veszélyes hulladékok szakszerű gyűjtéséről és a begyűjtőnek történő átadásról
A tárolt anyag mennyiségének függvényében intézkedik a feldolgozásról (feldolgozási sorrend)
Intézkedik, hogy a feldolgozott hulladékok értékesítésre vagy tárolásra kerüljenek
Gondoskodik a másodnyersanyagok csomagolásáról
Egyeztet az átvevővel az adott hulladék átvételéről
A feldolgozott mennyiség függvényében intézkedik a szállítóeszköz biztosításáról
Kiállítja vagy kiállíttatja a szállításhoz szükséges okmányokat (szállítólevél, SZ-jegy, K-jegy)
Biztosítja a rakodáshoz szükséges eszközt és munkaerőt
Megszervezi a rakodási folyamatot, ellenőrzi a hulladék csomagolását
Az esetleges átvevői reklamációkat megfelelően kezeli
Az előírásoknak megfelelően mintákat vesz vagy vetet
Elvégezteti a technológiai utasításban előírt ellenőrző méréseket
Meteorológiai jellemzőket mér
Gondoskodik a csurgalékvíz és a csapadékvíz mennyiségének méréséről
Elvégezteti a csurgalékvíz minőségi analízisét
A mérések eredményeit rögzíti (vizsgálati napló)
Gondoskodik a vizsgálati napló megküldéséről az illetékes környezetvédelmi hatóság részére
Rendkívüli ellenőrző méréseket végeztet
Folyamatosan figyeli a telepi árukészletet
Elkészíti, elkészítteti a napi jelentéseket (létszám, áru, pénz, termelési adatok)
Megszervezi a munkaidő beosztást
Biztosítja az áru forgalmazásához szükséges pénzeszközök meglétét
Elvégzi a záráshoz szükséges feladatokat
Vezeti az oktatási naplókat
Jegyzőkönyvet készít
Bekéri a partnerek nyilvántartásához szükséges adatokat
Hatósági bevallások elkészítésében közreműködik
Kezeli a vevői, beszállítói minőségi reklamációkat
Gondoskodik a látogató csoportok biztonságos fogadásáról és vezetéséről
Egyeztet a beszállítókkal a szállítás ütemezéséről
Kapcsolatot tart a külső beszállítókkal
Kapcsolatot tart a környezetvédelmi hatóságokkal
Konzultál a társcégekkel
Kapcsolatot tart a szakmai és civil szervezetekkel
Részt vesz a folyamatos rekultivációs munkálatokban
Ellenőrzi a lerakott hulladék tömörítését
Ellenőrzi a napi földtakarás elvégzését
Részt vesz a végső rekultivációs munkákban
A munkát kiviteli terv alapján végezteti
Irányítja a rekultivált területek fenntartási munkáit
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Rendkívüli események, haváriák megelőzése
D    A logisztika alapjai
C    Hulladékártalmatlanítási módok
B    A végleges lerakás szabályai
B    Hulladékgazdálkodás és hulladékkezelés alapjai
C    Veszélyes hulladékok, veszélyességi jellemzők
C    Környezetvédelmi alapösszefüggések
B    Mintavételi szabványok, előírások
C    Meteorológiai mérések (csapadékvíz mennyiségének mérése)
B    Monitoring és technológiai vizsgálat fogalma (talajvízszint észlelő kutak)
B    Piaci tevékenységek
C    Pénzügyi alapfogalmak
C    Jogi és szakigazgatási alapfogalmak
C    Alapvető környezetvédelmi jogszabályok
C    Alapvető hulladékgazdálkodási jogszabályok
C    Munkahelyi balesetek, sérülések jogi következményei
C    Veszélyes anyagok környezeti és egészségügyi hatásai
C    Szállítás, rakodás környezeti hatásai
C    Hulladékok átmeneti tárolása és végleges lerakása
C    Zöldfelületek szerepe az egészséges környezet kialakításában
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Elemi szintű számítógép használat
4    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4    Kézírás
3    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Információforrások kezelése
5    Havária tervek rajzos mellékletei, rekultivációs tervek
5    Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4    Elemi számolási készség
4    Mennyiségérzék
4    Telekommunikációs eszközök használata
4    Mérőműszerek használata
4    Kertészeti eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Tömör fogalmazás készsége
Motiválhatóság
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1240–06    Kiegészítő követelménymodul Hulladékgyűjtő és -szállítók részére a Hulladéktelep-kezelő szakképesítéshez
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi a szükséges létszám meglétét
Ellenőzi a dolgozók munkavégzésre alkalmas állapotát (szondáztatás, egészségi állapot)
Intézkedik a létszám átcsoportosításáról a napi munkavégzés függvényében
Ellenőrzi a betöltött hulladék tömörítését
Ellenőrzi a gépek működését és a biztonsági követelményeket
Ellenőrzi az irányítástechnológiai berendezéseket
Anyag- és eszközbeszerzéseket elvégzi, elvégezteti
Ellenőrzi a berendezések üzemeltetéséhez szükséges engedélyek meglétét, érvényességét
Elvégezteti a karbantartási feladatokat
Gondoskodik a szükséges tárolóeszközök és területek rendelkezésre állásáról
Közreműködik a veszélyt jelentő hibák kijavításában
Kezeli a kialakult vészhelyzeteket, hatáskörének megfelelően intézkedik
Ellenőrzi a beérkező hulladékokat (bemeneti regisztrálás)
Szemrevételezi a beérkező hulladékot
Mintát vesz vagy vetet a beérkezett hulladékból
Intézkedik a minta laboratóriumba juttatásáról
A hulladékanalízis eredményétől függően dönt a hulladék átvételéről
Dönt a hulladék besorolásáról
Kiállítja vagy kiállíttatja az átvételi okmányokat (mérlegjegy, szállítólevél, átvételi jegy, számla)
Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el
Gondoskodik a hulladékok válogatásáról
Intézkedik a telepen lévő veszélyes hulladékok szakszerű gyűjtéséről és a begyűjtőnek történő átadásról
A tárolt anyag mennyiségének függvényében intézkedik a feldolgozásról (feldolgozási sorrend)
Intézkedik, hogy a feldolgozott hulladékok értékesítésre vagy tárolásra kerüljenek
Gondoskodik a másodnyersanyagok csomagolásáról
Betartja a technológiai, a szabvány és a vevői előírásokat
Ellenőrzi a feldolgozott hulladékok minőségét
Nem megfelelőség esetén intézkedik a hulladékok újrakezeléséről
Egyeztet az átvevővel az adott hulladék átvételéről
A feldolgozott mennyiség függvényében intézkedik a szállítóeszköz biztosításáról
Kiállítja vagy kiállíttatja a szállításhoz szükséges okmányokat (szállítólevél, SZ-jegy, K-jegy)
Biztosítja a rakodáshoz szükséges eszközt és munkaerőt
Megszervezi a rakodási folyamatot, ellenőrzi a hulladék csomagolását
Az esetleges átvevői reklamációkat megfelelően kezeli
Az előírásoknak megfelelően mintákat vesz vagy vetet
Elvégezteti a technológiai utasításban előírt ellenőrző méréseket
Meteorológiai jellemzőket mér
Gondoskodik a csurgalékvíz és a csapadékvíz mennyiségének méréséről
Elvégezteti a csurgalékvíz minőségi analízisét
A mérések eredményeit rögzíti (vizsgálati napló)
Gondoskodik a vizsgálati napló megküldéséről az illetékes környezetvédelmi hatóság részére
Rendkívüli ellenőrző méréseket végeztet
Folyamatosan figyeli a telepi árukészletet
Elkészíti, elkészítteti a napi jelentéseket (létszám, áru, pénz, termelési adatok)
Megszervezi a munkaidő beosztást
Biztosítja az áru forgalmazásához szükséges pénzeszközök meglétét
Ellenőrzi a gépnaplókat
Elvégzi a záráshoz szükséges feladatokat
Vezeti az oktatási naplókat
Jegyzőkönyvet készít
Bekéri a partnerek nyilvántartásához szükséges adatokat
Hatósági bevallások elkészítésében közreműködik
Kezeli a vevői, beszállítói minőségi reklamációkat
Gondoskodik a látogató csoportok biztonságos fogadásáról és vezetéséről
Egyeztet a beszállítókkal a szállítás ütemezéséről
Kapcsolatot tart a külső beszállítókkal
Kapcsolatot tart a környezetvédelmi hatóságokkal
Konzultál a társcégekkel
Kapcsolatot tart a szakmai és civil szervezetekkel
Részt vesz a folyamatos rekultivációs munkálatokban
Ellenőrzi a lerakott hulladék tömörítését
Ellenőrzi a napi földtakarás elvégzését
Részt vesz a végső rekultivációs munkákban
A munkát kiviteli terv alapján végezteti
Irányítja a rekultivált területek fenntartási munkáit
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D    A logisztika alapjai
D    Technológiai alapműveletek
C    Hulladékok előkészítése
C    Hulladékártalmatlanítási módok
B    A végleges lerakás szabályai
B    Hulladékgazdálkodás és hulladékkezelés alapjai
B    Hulladékkezelés gépei
B    A szennyezés forrása (antropogén hatások)
C    Környezetvédelmi alapösszefüggések
B    Mintavételi szabványok, előírások
C    Meteorológiai mérések (csapadékvíz mennyiségének mérése)
B    Monitoring és technológiai vizsgálat fogalma (talajvízszint észlelő kutak)
B    Piaci tevékenységek
C    Pénzügyi alapfogalmak
C    Jogi és szakigazgatási alapfogalmak
C    Alapvető környezetvédelmi jogszabályok
C    Alapvető hulladékgazdálkodási jogszabályok
C    Munkahelyi balesetek, sérülések jogi következményei
C    Veszélyes anyagok környezeti és egészségügyi hatásai
C    A hulladékok egészségkárosító hatása, fertőzések, mérgezések
C    Hulladékok átmeneti tárolása és végleges lerakása
C    Hulladékgazdálkodás gépeinek üzemeltetése
C    Zöldfelületek szerepe az egészséges környezet kialakításában
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Elemi szintű számítógép használat
4    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4    Kézírás
3    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Információforrások kezelése
5    Havária tervek rajzos mellékletei, rekultivációs tervek
5    Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4    Elemi számolási készség
4    Mennyiségérzék
4    Telekommunikációs eszközök használata
4    Mérőműszerek használata
4    Kertészeti eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Tömör fogalmazás készsége
Motiválhatóság
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1241–06    Kiegészítő követelménymodul Hulladékválogató és -feldolgozók részére a Hulladéktelep-kezelő szakképesítéshez
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi a szükséges létszám meglétét
Ellenőzi a dolgozók munkavégzésre alkalmas állapotát (szondáztatás, egészségi állapot)
Intézkedik a létszám átcsoportosításáról a napi munkavégzés függvényében
Ellenőrzi az irányítástechnológiai berendezéseket
Biztosítja a téli és a nyári üzemeltetés feltételeit
Anyag- és eszközbeszerzéseket elvégzi, elvégezteti
Ellenőrzi a berendezések üzemeltetéséhez szükséges engedélyek meglétét, érvényességét
Intézkedik a minta laboratóriumba juttatásáról
A hulladékanalízis eredményétől függően dönt a hulladék átvételéről
Dönt a hulladék besorolásáról
Kiállítja vagy kiállíttatja az átvételi okmányokat (mérlegjegy, szállítólevél, átvételi jegy, számla)
Intézkedik, hogy a feldolgozott hulladékok értékesítésre vagy tárolásra kerüljenek
Nem megfelelőség esetén intézkedik a hulladékok újrakezeléséről
Kiállítja vagy kiállíttatja a szállításhoz szükséges okmányokat (szállítólevél, SZ-jegy, K-jegy)
Az esetleges átvevői reklamációkat megfelelően kezeli
Elvégezteti a technológiai utasításban előírt ellenőrző méréseket
Meteorológiai jellemzőket mér
Gondoskodik a csurgalékvíz és a csapadékvíz mennyiségének méréséről
Elvégezteti a csurgalékvíz minőségi analízisét
A mérések eredményeit rögzíti (vizsgálati napló)
Gondoskodik a vizsgálati napló megküldéséről az illetékes környezetvédelmi hatóság részére
Rendkívüli ellenőrző méréseket végeztet
Elkészíti, elkészítteti a napi jelentéseket (létszám, áru, pénz, termelési adatok)
Megszervezi a munkaidő beosztást
Biztosítja az áru forgalmazásához szükséges pénzeszközök meglétét
Vezeti az oktatási naplókat
Jegyzőkönyvet készít
Bekéri a partnerek nyilvántartásához szükséges adatokat
Hatósági bevallások elkészítésében közreműködik
Kezeli a vevői, beszállítói minőségi reklamációkat
Gondoskodik a látogató csoportok biztonságos fogadásáról és vezetéséről
Egyeztet a beszállítókkal a szállítás ütemezéséről
Kapcsolatot tart a külső beszállítókkal
Kapcsolatot tart a környezetvédelmi hatóságokkal
Konzultál a társcégekkel
Kapcsolatot tart a szakmai és civil szervezetekkel
Részt vesz a folyamatos rekultivációs munkálatokban
Ellenőrzi a lerakott hulladék tömörítését
Ellenőrzi a napi földtakarás elvégzését
Részt vesz a végső rekultivációs munkákban
A munkát kiviteli terv alapján végezteti
Irányítja a rekultivált területek fenntartási munkáit
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D    A logisztika alapjai
D    Technológiai alapműveletek
B    A végleges lerakás szabályai
C    Környezetvédelmi alapösszefüggések
C    Meteorológiai mérések (csapadékvíz mennyiségének mérése)
B    Monitoring és technológiai vizsgálat fogalma (talajvízszint észlelő kutak)
B    Piaci tevékenységek
C    Pénzügyi alapfogalmak
C    Jogi és szakigazgatási alapfogalmak
C    Alapvető környezetvédelmi jogszabályok
C    Alapvető hulladékgazdálkodási jogszabályok
C    Munkahelyi balesetek, sérülések jogi következményei
C    Veszélyes anyagok környezeti és egészségügyi hatásai
C    Szállítás, rakodás környezeti hatásai
C    Hulladékok átmeneti tárolása és végleges lerakása
C    Zöldfelületek szerepe az egészséges környezet kialakításában
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Elemi szintű számítógép használat
4    Kézírás
4    Köznyelvi beszédkészség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
3    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Információforrások kezelése
5    Havária tervek rajzos mellékletei, rekultivációs tervek
5    Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4    Elemi számolási készség
4    Mennyiségérzék
4    Telekommunikációs eszközök használata
4    Mérőműszerek használata
4    Kertészeti eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Tömör fogalmazás készsége
Motiválhatóság
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés

A 33 853 01 0000 00 00 azonosító számú, Hulladéktelep-kezelő
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

1233–06

Hulladéktelep-kezelő feladatok

A 33 853 01 0100 31 01 azonosító számú, Elektronikai hulladékválogató- feldolgozó megnevezésű részszakképesítés
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

1234–06

Elektronikai hulladékválogató, -feldolgozó feladatok

A 33 853 01 0100 31 02 azonosító számú, Hulladékfeldolgozógép-kezelő
megnevezésű részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

1235–06

Hulladékfeldolgozógép-kezelő feladatok

A 33 853 01 0100 21 01 azonosító számú, Hulladékgyűjtő és -szállító
megnevezésű részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

1236-06

Hulladékgyűjtő és -szállító feladatok

A 33 853 01 0100 21 02 azonosító számú, Hulladékválogató és
-feldolgozó megnevezésű részszakképesítés
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

1237-06

Hulladékválogató és -feldolgozó feladatok

V.
Vizsgáztatási követelmények
1.A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
2.A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1233–06    Hulladéktelep-kezelő feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A hulladékkezelés technológiai lépéseinek (gyűjtés, szállítás, előkezelés, lerakás) gyakorlati bemutatása a munkavédelmi előírások betartásával és a kapcsolódó dokumentálás elvégzésével
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Hulladékok csoportosítása, gyűjtési, begyűjtési módjai, hulladékhasznosítás lehetőségei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Hulladéklerakók üzemeltetése, monitoringrendszere, rekultivációja és utógondozása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 25%
3. feladat: 25%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1234–06    Elektronikai hulladékválogató, -feldolgozó feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elektronikai hulladékok környezeti hatásai, elektronikai veszélyes hulladékok és veszélyességi jellemzői. Az elektronikai hulladékok hasznosítása és ártalmatlanítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elektronikai hulladékok előkezelési feladatai a munkavédelmi előírások betartásával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 40%
2. feladat: 60%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1235–06    Hulladékfeldolgozógép-kezelő feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Hulladékgazdálkodás gépeinek üzemeltetése. A karbantartással kapcsolatos feladatoknak és az üzemeltetés veszélyességi jellemzőinek bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Hulladékok környezet- és egészségkárosító hatásai. A hulladékkezelés és ártalmatlanítás környezetvédelmi, munkavédelmi előírásainak ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 60%
2. feladat: 40%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1236–06    Hulladékgyűjtő és -szállító feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szilárd és folyékony hulladékok gyűjtésére és szállítására szolgáló eszközök használata, és a gépek üzemeltetése a munkavédelmi előírások betartásával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Települési szilárd hulladékok gyűjtése, szállítása, a hulladék hasznosítása és lerakással történő ártalmatlanítása. A települési szilárd hulladékok környezetkárosító hatásai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Települési folyékony hulladékok gyűjtése, szállítása, és a hulladék elhelyezési lehetőségei. A települési folyékony hulladékok környezetkárosító hatásai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 25%
3. feladat: 25%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1237–06    Hulladékválogató és -feldolgozó feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Hulladékok szelektív gyűjtése, válogatása és a hulladékok előkezelése a munkavédelmi előírások betartásával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Hulladékok csoportosítása, jellemzői és a hulladékok fizikai kezelési eljárásai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 60%
2. feladat: 40%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1238–06    Kiegészítő követelménymodul Elektronikai hulladékválogató, -feldolgozók részére a Hulladéktelep-kezelő szakképesítéshez
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A települési hulladékkezelés technológiai lépéseinek (gyűjtés, szállítás, előkezelés, lerakás) gyakorlati bemutatása a munkavédelmi előírások betartásával és a kapcsolódó dokumentálás elvégzésével
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Települési hulladékok csoportosítása, gyűjtési, begyűjtési módjai, hulladékhasznosítás lehetőségei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Hulladéklerakók üzemeltetése, monitoringrendszere, rekultivációja és utógondozása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 25%
3. feladat: 25%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1239–06    Kiegészítő követelménymodul Hulladékfeldolgozógép-kezelők részére a Hulladéktelep-kezelő szakképesítéshez
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A hulladékkezelés technológiai lépéseinek (gyűjtés, szállítás, előkezelés, lerakás) gyakorlati bemutatása a munkavédelmi előírások betartásával és a kapcsolódó dokumentálás elvégzésével
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Hulladékok végleges lerakásának technológiái. A rekultiválás és utógondozás munkálatai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Hulladékok csoportosítása, gyűjtési, begyűjtési módjai, hulladékhasznosítás és ártalmatlanítás lehetőségei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 25%
3. feladat: 25%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1240–06    Kiegészítő követelménymodul Hulladékgyűjtő és -szállítók részére a Hulladéktelep- kezelő szakképesítéshez
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A hulladék előkezelési és lerakási technológiák gyakorlati bemutatása a munkavédelmi előírások betartásával és a kapcsolódó dokumentálás elvégzésével
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Hulladékok csoportosítása, környezetkárosító hatása, a hulladékhasznosítás lehetőségei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Hulladéklerakók üzemeltetése, monitoringrendszere, rekultivációja és utógondozása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 25%
3. feladat: 25%
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1241–06    Kiegészítő követelménymodul Hulladékválogató és -feldolgozók részére a Hulladéktelep-kezelő szakképesítéshez
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A hulladékkezelés technológiai lépéseinek (gyűjtés, szállítás, előkezelés, lerakás) gyakorlati bemutatása a munkavédelmi előírások betartásával és a kapcsolódó dokumentálás elvégzésével
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Hulladékok csoportosítása, gyűjtési, begyűjtési módjai, hulladékhasznosítás lehetőségei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Hulladéklerakók üzemeltetése, monitoringrendszere, rekultivációja és utógondozása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 25%
3. feladat: 25%
3.A szakmai vizsga értékelése %-osan:
A 33 853 01 0000 00 00 azonosító számú, Hulladéktelep-kezelő megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 100
A 33 853 01 0100 31 01 azonosító számú, Elektronikai hulladékválogató, -feldolgozó megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
2. vizsgarész: 100
A 33 853 01 0100 31 02 azonosító számú, Hulladékfeldolgozógép-kezelő megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
3. vizsgarész: 100
A 33 853 01 0100 21 01 azonosító számú, Hulladékgyűjtő és -szállító megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
4. vizsgarész: 100
A 33 853 01 0100 21 02 azonosító számú, Hulladékválogató és -feldolgozó megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
5. vizsgarész: 100
A 33 853 01 0000 00 00 azonosító számú, Hulladéktelep-kezelő megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 33 853 01 0100 31 01 azonosító számú, Elektronikai hulladékválogató, -feldolgozó megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
6. vizsgarész: 100
A 33 853 01 0000 00 00 azonosító számú, Hulladéktelep-kezelő megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 33 853 01 0100 31 02 azonosító számú, Hulladékfeldolgozógép-kezelő megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
7. vizsgarész: 100
A 33 853 01 0000 00 00 azonosító számú, Hulladéktelep-kezelő megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 33 853 01 0100 21 01 azonosító számú, Hulladékgyűjtő és -szállító megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
8. vizsgarész: 100
A 33 853 01 0000 00 00 azonosító számú, Hulladéktelep-kezelő megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 33 853 01 0100 21 02 azonosító számú, Hulladékválogató és -feldolgozó megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
9. vizsgarész: 100
4.A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
5.A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
VI.
Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök és felszerelések minimuma

Hulladéktelep-
kezelő

Elektronikai
hulladék-
válogató,
-feldolgozó

Hulladék-
feldolgozó-
gépkezelő

Hulladékgyűjtő
és -szállító

Hulladék-
válogató
és -feldolgozó

Anyagmozgató gépek

X

X

X

X

X

Feldolgozó gépek, eszközök

X

X

X

 

X

Szállító eszközök (gépkocsik, konténerszállítók)

X

X

X

X

X

Tároló eszközök

X

X

X

X

X

Kéziszerszámok

X

X

X

X

X

Egyéni védőeszközök

X

X

X

X

X

Számítógép, nyomtató, scanner

X

X

X

X

X

Kommunikációs eszközök (telefon, internet)

X

X

X

X

X

Biztonsági berendezések (pl. térfigyelő)

X

 

X

X

X

Mérleg

X

X

X

 

X

Válogató eszközök (szállító szalagok, válogatómű)

X

 

X

 

X

Mérőeszközök (kézi mágnes, átfolyásmérő, tolómérő, mérőszalag), laboreszközök

X

 

X

 

X

Tűzoltó berendezések

X

X

X

X

X

Irodaeszközök

X

 

 

 

 

Regranuláló gép

X

 

 

 

X

VII.
Egyebek
A szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítésre jelentkező fogyatékossággal élő személy tekintetében – különösen akkor, ha fogyatékosságának típusa a szakképesítés megszerzését követő foglalkoztatását kizárná, vagy megkérdőjelezné – a szakképzés megkezdésével kapcsolatban a szakképzést folytató intézmény vezetője dönt, a fogyatékosság típusának megfelelő érdekképviselet véleményének ismeretében.
A szakmai tevékenység ellátása során az anyagmozgató gépek, a tömörítő gépek, az aprítógépek, valamint a szállítójárműveken lévő emelőgépek kezelésénel feltétele a hulladékfeldolgozógép-kezelő és a hulladékgyűjtő és -szállító részszakképesítések esetén: a gépek kezelésére külön jogszabályban meghatározott érvényes gépkezelői jogosítvány.
6.
(269.)
KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS
SZAKKÉPESÍTÉS
SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok
1. A szakképesítés azonosító száma: 54 850 01
2. A szakképesítés megnevezése: Környezetvédelmi technikus
3. Szakképesítések köre:
3.1. Részszakképesítés: Nincs
3.2. Elágazások
Azonosítószám: 54 850 01 0010 54 01
Megnevezés: Energetikai környezetvédő
Azonosítószám: 54 850 01 0010 54 02
Megnevezés: Hulladékgazdálkodó
Azonosítószám: 54 850 01 0010 54 03
Megnevezés: Környezetvédelmi berendezés üzemeltetője
Azonosítószám: 54 850 01 0010 54 04
Megnevezés: Környezetvédelmi méréstechnikus
Azonosítószám: 54 850 01 0010 54 05
Megnevezés: Nukleáris energetikus
Azonosítószám: 54 850 01 0010 54 06
Megnevezés: Vízgazdálkodó
3.3.  Ráépülés: Nincs
4. Hozzárendelt FEOR szám: 3126
5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése

Szakképzési évfolyamok
száma

Óraszám

Környezetvédelmi technikus

2

2000

II.
Egyéb adatok
Elágazás megnevezése: Energetikai környezetvédő
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya: 60%
3. Gyakorlat aránya: 40%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben): 1 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Elágazás megnevezése: Hulladékgazdálkodó
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya: 60%
3. Gyakorlat aránya: 40%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben): 1 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Elágazás megnevezése: Környezetvédelmi berendezés üzemeltetője
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya: 60%
3. Gyakorlat aránya: 40%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben): 1 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Elágazás megnevezése: Környezetvédelmi méréstechnikus
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya: 60%
3. Gyakorlat aránya: 40%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben): 1 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Elágazás megnevezése: Nukleáris energetikus
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya: 60%
3. Gyakorlat aránya: 40%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben): 1 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Elágazás megnevezése: Vízgazdálkodó
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya: 60%
3. Gyakorlat aránya: 40%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben): 1 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
III.
Munkaterület
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

3126

Környezetvédelmi technikus

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Alkalmazza a szakmai előírásokat
Nyilvántartást vezet
Adatszolgáltatást végez
Részt vesz tervek készítésében
Méréseket végez, értékel
Részt vesz EMAS-rendszer és KIR-rendszer kialakításában, működtetésében
Fenntartási kezelési feladatot lát el
Ellenőrzést tart
Oktatáson, képzésen vesz részt
Kapcsolatot tart
Anyag- és eszközgazdálkodást végez
Hatósági eljárásban közreműködik
Pályázati munkákban vesz részt
Energetikai technológiák üzemeltetésében részt vesz
Energetikai berendezések működtetésében részt vesz
Ellenőrzi a környezetvédelmi berendezéseket, kibocsátásokat
Energetikai és környezetvédelmi számításokat végez
Energetikai és környezetvédelmi méréseket végez és értékel
Hulladékok jellemzőit meghatározza
Hulladékkezelés berendezéseit működteti, irányítja
Üzemeltetési munkákat végez, irányít
Kárelhárítási munkákban részt vesz
Hulladékgazdálkodási dokumentációt vezet
Talajtisztítást végez, irányít
Az üzemi szennyvízkezelés berendezéseit működteti, ellenőrzi
Levegőtisztaság-védelmi berendezéseket működtet, ellenőriz
Termelési hulladékok kezelését végzi, irányítja
Segédberendezéseket üzemeltet, ellenőriz
Átveszi a vizsgálandó mintákat
Előkészíti a mérést, a vizsgálatot
Elvégzi a minták vizsgálatát
Helyszíni méréseket, vizsgálatokat végez
Értékeli a mérési adatokat
Befejező munkákat végez
Nukleáris technológiák üzemeltetésében részt vesz
Nukleáris berendezések működtetésében részt vesz
Ellenőrzi a környezetvédelmi berendezéseket, a környezeti elemek radioaktív terhelését
Állapotértékeléseket készít
Vízgazdálkodási létesítmények létesítésében közreműködik
Vízgazdálkodási létesítmények üzemeltetésében közreműködik
Közreműködik vízhasznosítási feladatok ellátásában
Ipari vízgazdálkodási feladatokat végez
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

54 850 02 0000 00 00

Természet- és környezetvédelmi technikus

54 851 01 0000 00 00

Települési környezetvédelmi technikus

IV.
Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1214–06    Általános környezetvédelmi feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Figyeli a szakmai jogszabályok és szabványok változásait
Informálja munkatársait a jogszabályok és szabványok változásairól
Előkészíti, véleményezi a jogszabálytervezeteket vagy környezetvédelmi belső utasításokat
A szennyezőanyag-kibocsátásokat nyilvántartja
A környezeti adatokat nyilvántartja
A szennyezett területeket nyilvántartja
Anyag- és eszköznyilvántartást vezet
Hatósági bevallásokat készít
Környezetvédelmi tárgyú jelentéseket készít
Jogszabályok által előírt tervek készítésében részt vesz
Belső szakmai tervek készítésében részt vesz
Gazdasági tervek készítésében részt vesz
Havária tervek készítésében részt vesz
Fizikai jellemzőket mér, értékel
Kémiai jellemzőket mér, értékel
Biológiai jellemzőket mér, értékel
Radiológiai jellemzőket mér, értékel
Meteorológiai jellemzőket mér, értékel
Geodéziai méréseket végez
Zajmérést végez
Vízrajzi méréseket végez, értékel
Áramlástechnikai méréseket végez, értékel
Alapvető villamos jellemzőket mér, értékel
Bioindikációt alkalmaz
Épített környezet fenntartásában vesz részt
Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el
Vízminőség-védelmi feladatokat lát el
Környezetvédelmi ellenőrzést végez
Külső oktatáson, képzésen vesz részt, tart
Belső oktatáson, képzésen vesz részt, tart
Információs anyagok elkészítésében részt vesz
Kapcsolatot tart környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal
Kapcsolatot tart a szakmai és civil szervezetekkel
Anyag- és eszközigényt állít össze
Anyag- és eszközbeszerzéseket elvégzi, elvégezteti
Helyszíni szemlén részt vesz
Meghallgatáson részt vesz
Jegyzőkönyvet készít
Szakértők, szakhatóságok megkeresésében részt vesz
Pályázatok elkészítésében vesz részt
Pályázatok megvalósításában vesz részt
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    A hatalmi ágak és funkciók
B    Jogforrások és hierarchiájuk
C    Jogszabályok és hierarchiájuk
B    A jogszabályok szerkezete
B    A vonatkozó hazai jogszabályok
B    A vonatkozó nemzetközi jogszabályok
B    Belső rendeletek, utasítások, szabályozási területek
C    Az igazgatási eljárás általános előírásai
C    A szakhatósági eljárások sajátosságai
B    A vonatkozó hazai szabványok előírásai
B    A vonatkozó nemzetközi szabványok előírásai
C    Ökológiai alapismeretek
B    Talaj mint környezeti elem
B    Víz mint környezeti elem
B    Levegő mint környezeti elem
B    A hulladékgazdálkodás alapjai
B    Zaj, zajjal kapcsolatos alapismeretek
C    Radioaktivitás a környezetben
C    Települési alapismeretek, települési infrastruktúra
C    Természeti értékek és jellemzői
C    Természeti értékeket veszélyeztető tényezők
C    Védetté nyilvánítás folyamata, védelem fokozatai
C    Környezettechnikai fizikai eljárások
C    Környezettechnikai kémiai eljárások
C    Környezettechnikai biológiai eljárások
C    Vízkörforgás
C    Vízkészletek
C    Hidrosztatika és hidrodinamika
B    Nyilvántartás szabályai
B    Adatszolgáltatás szabályai, rendje
B    Külső és belső tervek készítésének szabályai
C    Pályázat írásának módja
B    Mintavételezés és mintakezelés
B    Helyszíni (terepi) mérési módszerek
B    Fizikai vizsgálati módszerek
B    Kémiai elemző vizsgálati módszerek
C    Mikrobiológiai vizsgálati módszerek
B    Makrobiológiai vizsgálati módszerek
B    Bioindikáció módszere
B    Hidrometeorológiai mérések
C    Vízrajzi mérések
C    Áramlástechnikai jellemzők mérése
C    Geodéziai mérések
C    Villamos jellemzők mérése
C    Zajmérések
D    Radiológiai jellemzők mérése
B    Munkavédelmi követelmények
B    Eljárások baleseti havária esetén
C    Munkavédelmi szabályzatok előírásai
B    Tűzveszélyességi osztályok, tűzvédelem
C    A tűzvédelmi szabályzat előírásai
C    Település-egészségügy
C    Munkaegészségügy
C    Járványügy
B    Anyagok/hulladékok veszélyességi jellemzői
C    Gépszerkezettan
C    Motortan
C    Hajtási módok
C    Elektrotechnikai alapok
C    Automatizálás elve
C    Hidraulikus, pneumatikus, villamos irányítás elve
C    Jelátalakítók működése
C    Villamos vezérlési módok
C    Hidraulikus és pneumatikus alapkapcsolások
C    Számítógépes folyamatirányítás rendszere
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2    ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2    ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2    ECDL 6. m. Prezentáció
2    ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4    Kézírás
4    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4    Köznyelvi beszédkészség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3    Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3    Gépírás
4    Információforrások kezelése
4    Helyszínrajz olvasása, értelmezése
3    Helyszínrajz készítése
4    Építészeti rajz olvasása, értelmezése
3    Villamos és gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3    Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3    Folyamatábrák készítése
4    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4    Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4    Munkavédelmi jelképek felismerése
5    Elemi számolási készség
5    Mennyiségérzék
5    Mérőeszközök, mérőműszerek használata
4    Laboratóriumi eszközök használata
4    Gépek üzemeltetése
5    Munkavédelmi eszközök használata
4    Irodatechnikai eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Kézügyesség
Látás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Társas kompetenciák: –
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Értékelési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1215–06    Környezetvédelmi technikus feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Nyilvántartja a rendszerparamétereket
Nyilvántartja a veszélyes anyagokat
Részt vesz környezetvédelmi hatásvizsgálati és környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásokhoz szükséges adatszolgáltatásban
Vállalkozói ajánlatok elbírálásában részt vesz
Figyelemmel kíséri az elérhető legjobb technológia (BAT) előírásait
Beszerzi és nyilvántartja a biztonsági adatlapokat
Részt vesz az emissziós mintavételekben, mérésekben
Részt vesz a KIR-rendszer kialakításában
Részt vesz a tanúsítás előkészítésében
Részt vesz a rendszer folyamatos felülvizsgálatában, fejlesztésében
Ellenőrzi a szennyezett területeket
Bírságokat számol
Részt vesz üzembehelyezési eljárásban
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Környezetterhelés mérésének szabályai
C    Talajterhelő technológiák
C    Vízterhelő technológiák
C    Levegőterhelő technológiák
C    Környezeti zajterhelések
B    Technológiai paraméterek nyilvántartásának szabályai
B    Veszélyes anyagok nyilvántartásának szabályai
B    Biztonsági adatlapok nyilvántartásának szabályai
C    Piaci, pénzügyi alapismeretek
C    Ipari termelés környezeti hatásai
C    Környezetvédelmi bírságok
C    Környezeti hatásvizsgálat
B    Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR)
C    Elérhető legjobb technológia előírásai (BAT)
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Precizitás
Társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1216–06    Energetikai környezetvédő feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Széntüzelésű erőmű üzemeltetésében részt vesz
Olaj- és gáztüzelésű erőmű üzemeltetésében részt vesz
Szélerőmű üzemeltetésében részt vesz
Naperőmű üzemeltetésében részt vesz
Vízierőmű üzemeltetésében részt vesz
Biomasszával működő erőmű üzemeltetésében részt vesz
Geotermikus technológiát üzemeltet, ellenőriz
Javaslatokat tesz a technológia korszerűsítésére
Javaslatokat tesz az újrahasznosításokra (hulladékenergia, kondenzvíz, füstgáz hőtartalma stb.)
Részt vesz a hőenergia-termelés és -átalakítás gépeinek, berendezéseinek működtetésében (kazánok, hőcserélők, rekuperátorok, regenerátorok, szivattyúk, ventilátorok, kompresszorok, hűtőberendezések)
Részt vesz az erőgépek működtetésében (belső égésű motorok, vízerőgépek, dugattyús gőzgépek, gőzturbinák, gázturbinák, szélerőgépek)
Részt vesz az áramfejlesztők, villanymotorok működtetésben (egyenáramú generátorok, egyenáramú motorok, váltóáramú generátorok, váltóáramú motorok, aszinkron motorok, szinkron motorok, különleges villanymotorok)
Javaslatokat tesz a villamosenergia-elosztás lehetőségeire
Részt vesz a transzformátorok működtetésében
Javaslatokat tesz az energetika területén alkalmazott gépek, berendezések környezetet károsító hatásainak csökkentésére
Ellenőrzi a füstgáztisztító berendezések működtetését
Ellenőrzi a víztisztító műtárgyak működtetését
Ellenőrzi a hulladékkezelést, hulladékgazdálkodást
Ellenőrzi a zajkibocsátást
Javaslatokat tesz a kibocsátások csökkentésére
Meghatározza az égéselméleti jellemzőket (fajlagos oxigén, égéslevegő, fajlagos füstgáztérfogat, füstgáz- összetétel, tüzelési hatásfok)
Hőmennyiségekkel kapcsolatos számításokat végez
Kiszámolja a kibocsátások tömegáramát, koncentrációját
Anyag- és energiamérleget készít
Környezetvédelmi bírságokat számol
Méri az erőműi szenek fizikai és kémiai jellemzőit
Méri az olajok fizikai és kémiai jellemzőit
Méri az energiaipari vizek jellemzőit
Füstgáz-mintát vesz
Méri a füstgáz mennyiségét és összetételét
Mérési eredményeit kiértékeli
Kapcsolatot tart a hatóságokkal
Kapcsolatot tart a szakmai és civil szervezetekkel
Anyag- és eszközigényt állít össze
Anyag- és eszközbeszerzéseket elvégzi, elvégezteti
Helyszíni szemlén részt vesz
Meghallgatáson részt vesz
Jegyzőkönyvet készít
Szakértők, szakhatóságok megkeresésében részt vesz
Pályázatok elkészítésében vesz részt
Pályázatok megvalósításában vesz részt
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Fosszilis energiahordozók
B    Megújuló energiaforrások
C    Energiahordozók szállítása, tárolása
B    Erőművek üzemeltetése
B    Energiatermelés, átalakítás gépei
C    Erőgépek
C    Generátorok, motorok
C    Villamos-elosztás
C    Transzformátorok
B    Porleválasztók
C    Gáztisztítók
C    Szennyvíztisztító berendezések
C    Égéselméleti számítás
C    Hőmennyiség-számítás
C    Tömegáram, koncentrációszámítás
C    Környezetvédelmi bírság számítása
C    Alkalmazott környezetvédelmi jog
D    Energetikai mintavétel
C    Füstgázelemzés
D    Szennyvízvizsgálat
D    Hulladékok vizsgálata
C    Olajok vizsgálata
C    Szénvizsgálat
C    Szabványok, határértékek, alkalmazása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Munkavédelmi jelképek értelmezése
4    Energetikai berendezések használata
Személyes kompetenciák:
Látás
Rugalmasság
Állóképesség
Megbízhatóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Társas kompetenciák: –
Módszerkompetenciák:
Áttekintőképesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Figyelem-összpontosítás
Tervezési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1217–06    Hulladékgazdálkodó feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Hulladék mintavételezésben részt vesz
Hulladék mennyiséget meghatároz
Hulladék fizikai, kémiai jellemzőket mér
Hulladékminősítésében részt vesz
Előkészítés berendezéseit üzemelteti, irányítja
Fizikai kezelés berendezéseit üzemelteti, irányítja
Kémiai kezelés berendezéseit üzemelteti, irányítja
Komposztálás berendezéseit üzemelteti, irányítja
Biogáz előállítás berendezéseit üzemelteti, irányítja
Termikus kezelés berendezéseit üzemelteti, irányítja
Hulladékudvart üzemelteti, irányítja
Átrakóállomást üzemelteti, irányítja
Válogatótelepet üzemelteti, irányítja
Hulladéklerakót üzemeltet, utógondoz
Komposztáló telepet üzemelteti, irányítja
Üzemi gyűjtőhelyeket, tárolótelepet üzemeltet
Illegális lerakók felszámolásában közreműködik
Rekultivációs munkákban részt vesz
A monitoring rendszert működteti, ellenőrzi
Nyilvántartást vezet
Adatszolgáltatást végez
SZ és K kísérőjegyet kitölt
Anyagmérleget készít
Hulladékbírságot számol
Gondoskodik az eszközök, műszerek javításáról, időszakos karbantartásáról
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Hulladék-mintavétel speciális szabályai
B    Hulladékmennyiség meghatározásának módja
B    A hulladékok fizikai jellemzőinek meghatározására vonatkozó előírások
B    A hulladékok kémiai jellemzőinek meghatározására vonatkozó előírások
C    Hulladékminősítés szabályai
B    Szelektív hulladékgyűjtés módja, szabályai
B    Szelektív hulladékgyűjtő helyek üzemeltetésének szabályai
C    Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos adminisztráció
C    Hulladék-átrakóállomások feladatai
C    Hulladék-válogatótelepek feladatai
C    Komposztáló telepek feladatai
C    Hulladéklerakó telepek feladatai
C    Hulladékaprító-berendezések fajtái, alkalmazásuk
C    Hulladéktömörítő berendezések működési elve
C    Hulladékfázis-szétbontás módszerei
C    Hulladékkomponens-szétválasztás technológiája
C    Hulladék beágyazásának technológiái
C    Hulladékkezelés kémiai eljárásai
C    Hulladékkezelés elektrokémiai eljárásai
C    Egyéb hulladékkezelési eljárások
C    Komposztálás technológiái
C    Biogáz-előállítás technológiája
C    Hulladékégetés technológia
D    Hőbontás technológiája
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4    Munkavédelmi jelképek olvasása, értelmezése
4    Hulladékhasznosítás berendezéseinek használata
4    Hulladékártalmatlanítás berendezéseinek használata
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1218–06    Környezetvédelmi berendezés üzemeltető feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Közreműködik a talajszennyezés lokalizálásában
Talajcserét végez, irányít
Talajlevegőztető berendezést üzemeltet
Talajmosó berendezést üzemeltet
A biológiai talajtisztítás berendezéseit üzemelteti
Üzemi csatornahálózat fenntartását irányítja
Üzemelteti, ellenőrzi a csatornamű-rendszer gépészeti berendezéseit
A mechanikai szennyvíztisztítás berendezéseit üzemelteti, ellenőrzi
A biológiai szennyvíztisztítás berendezéseit üzemelteti, ellenőrzi
A kémiai szennyvíztisztítás berendezéseit üzemelteti, ellenőrzi
Iszapkezelő-rendszert működtet, ellenőriz
Porleválasztó berendezéseket működtet, ellenőriz
Mosótornyokat üzemeltet, ellenőriz
Adszorbciós berendezéseket működtet, ellenőriz
Oxidációs berendezéseket működtet, ellenőriz
Gyűjti, gyűjteti a termelési hulladékot
Nyilvántartja a termelési hulladékot
Átadásra előkészíti a termelési hulladékot
Szivattyúkat üzemeltet, ellenőriz
Fúvókat, kompresszorokat üzemeltet, ellenőriz
Ideiglenes csőhálózatokat üzemeltet, ellenőriz
Áramfejlesztő berendezést üzemeltet, ellenőriz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Szennyezés körülhatárolásának műszaki megoldásai
C    In situ talajtisztító berendezések telepítésének szabályai
C    In situ talajtisztító berendezések üzemeltetési előírásai
C    Üzemi csatornázási rendszerek
C    Első tisztítási fokozat (mechanikai) üzemeltetési előírásai
C    Második tisztítási fokozat (biológiai) üzemeltetési előírásai
C    Harmadik tisztítási fokozat (tápanyag-eltávolítás) üzemeltetési előírásai
C    Kémiai szennyvíztisztítás üzemeltetési előírásai
B    Sűrítés, víztelenítés technológiái
C    Rothasztás folyamata
C    Komposztálás folyamata
C    Biogáz hasznosítás folyamata
C    Durva porleválasztás folyamata, eszközei
C    Finom porleválasztás folyamata, eszközei
C    Fizikai gáz-, gőzleválasztás folyamata, eszközei
C    Kémiai gázleválasztás folyamata, eszközei
B    Termelési hulladékgyűjtés szabályai
B    Termelési hulladék-nyilvántartás szabályai
B    Hulladékátadás dokumentációja
B    Karbantartás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4    Környezetvédelmi berendezések, eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Szervezőkészség
Állóképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Irányítási készség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Kreativitás, ötletgazdagság
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Információgyűjtés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémaelemzés, -feltárás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztán tartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1219–06    Környezetvédelmi méréstechnikus feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi a beszállított mintát
Szakszerűen tárolja a mintát
A vonatkozó munkavédelmi előírásokat betartja, betartatja
Előkészíti a mintát a vizsgálatra
Előkészíti a szükséges vegyszereket
Előkészíti a szükséges eszközöket, berendezéseket
Elvégzi a szükséges kalibrálásokat
Talajmintát vizsgál
Légszennyező anyag koncentrációt határoz meg
Meghatározza a levegő szennyezettségi állapotát
Hulladékvizsgálatot végez
Felszíni vizet vizsgál
Felszín alatti vizeket vizsgál
Szennyvizet vizsgál
Ivóvíz minőséget ellenőriz
Mikrobiológiai vizsgálatokat végez
Helyszíni talajvizsgálatokat végez
Helyszíni hulladékanalízist végez
Helyszíni vízvizsgálatokat végez
Helyszíni füstgázelemzést végez
Elvégzi a szükséges számításokat
Minősítést végez
Az eredményeket dokumentálja
Az eszközök, műszerek napi karbantartását elvégzi
Előírások szerint tárolja az anyagokat, eszközöket
Szelektíven gyűjti a keletkező hulladékot
Dokumentálja az anyag- és műszerhasználatot
Gondoskodik az anyag utánpótlásáról
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    A mintakezelés szabályai
B    Környezetvédelmi laboratóriumok biztonságtechnikája
B    Vegyszerismeret
B    Laboreszköz és műszerismeret
B    Szabványos talajvizsgálatok szabályai
B    Szabványos vízvizsgálatok szabályai
B    Szabványos szennyvízvizsgálatok szabályai
B    Szabványos hulladékvizsgálatok szabályai
B    Szabványos légszennyezés- és légszennyezettség vizsgálat
B    Biológiai vízminősítési eljárások
B    Bakteriológiai vízminősítés
C    Biotechnológiai eljárások mikroszervezeteinek vizsgálata
B    Helyszíni talajvizsgálat szabályai
B    Helyszíni vízvizsgálat szabályai
B    Helyszíni hulladékanalízis szabályai
B    Helyszíni füstgázelemzés szabályai
B    Mérési, vizsgálati adatok rögzítésének előírásai
B    Eredmények meghatározásához szükséges segédletek (képletek, összefüggések, előírások)
B    Minősítési előírások
B    Hibaszámítás szabályai
B    Karbantartás
B    Laboratóriumi veszélyes hulladékok tárolásának, kezelésének szabályai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    ECDL 4. m. Táblázatkezelés
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Látás
Szaglás
Precizitás
Pontosság
Társas kompetenciák:
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Rendszerező képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1220–06    Nukleáris energetikus feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Atomerőművek üzemeltetésében részt vesz
Tanreaktorok üzemeltetésében részt vesz
Kísérleti energiatermelő üzemeltetésében, próbaüzemében részt vesz
Javaslatokat tesz a technológiák korszerűsítésére, az energiatermelés környezetkímélőbb fejlesztésére
Javaslatokat tesz a fűtőanyagok újrahasznosításának korszerűsítésére
Részt vesz a nukleáris energia előállítása során alkalmazott legfontosabb gépi és villamos ipari berendezések működtetésében
Részt vesz a hőenergia-termelés- és átalakítás gépeinek működtetésében
Részt vesz az egyen- és váltóáramú motorok működtetésében
Javaslatokat tesz az energiaelosztás, -átalakítás lehetőségeire
Részt vesz a transzformátorok működtetésében
Javaslatokat tesz a nukleáris energetika területén alkalmazott gépek, berendezések környezetet károsító hatásainak csökkentésére
Speciális mintavételeket végez (kenőanyagok, vízminták, levegőminták)
Ellenőrzi a gázkibocsátásokat, a radioaktív nyomelemek határértékeit
Ellenőrzi a primerköri speciális víztisztító műtárgyak működését
Ellenőrzi a talajvíz minőségét, feltérképezi az esetleges szivárgásokat
Ellenőrzi a hulladékkezelést, hulladékgazdálkodást
Ellenőrzi a szekunderköri víznormákat
A környezet sugárterheléséről, állapotáról összefoglalót készít
Anyag- és energiamérleget készít
Energetikai számításokat végez
Havária esetén állapotjelzést ad a várható környezeti következményekről
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Az atomerőművek segédrendszerei, sugárvédelme
B    A radioaktív hulladékok csoportosítása, elhelyezése
B    A különleges típusú atomreaktorok működése
B    Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
C    A villamos energia átalakítás berendezései
C    A villamos hálózatok típusai, felosztása
B    A nukleáris energia előállítása során alkalmazott gépi villamos ipari berendezések
B    A hőenergia termelés- és átalakítás gépeinek, berendezéseinek felépítése, működése
B    Az egyen- és váltóáramú motorok működése, felépítése
C    Az energiaelosztás-, átalakítás lehetőségei
B    A transzformátorok felépítése, működése
C    Az egyenirányítás lehetőségei, szerepe az energiaellátásban
C    A nukleáris energetika területén alkalmazott gépek, berendezések környezetet károsító hatásai
C    Nukleáris energetikai mérések a technológiában
C    Környezetvédelmi mérések a technológiában
C    Emissziós, imissziós határértékek
C    Termék, melléktermék, hulladék környezetre gyakorolt hatása
C    A nukleáris energia előállítása során keletkező légszennyező anyagok, azok hatása a környezetre
C    A nukleáris energia előállítása során keletkező szennyvizek és kezelési lehetőségei
C    Talajszennyezések lehetősége, a szennyezés megelőzésének módjai
C    Az utólagos talajtisztítás lehetőségei
C    Az erőművek működése során fellépő zaj- és rezgéskeltő hatások
C    A keletkező radioaktív hulladékok szelektív gyűjtésének, kezelésének, ártalmatlanításának, újrahasznosításának lehetőségei
C    A nukleáris energiaipari hulladékok veszélyességi jellemzői
C    A nukleáris energetika területén a környezeti hatásvizsgálat, az auditálás sajátosságai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Mintavevő eszközök használata
3    Labortechnikai eszközök használata
3    Nukleáris méréstechnikai eszközök használata
3    Nukleáris berendezések használata
3    Hőenergetikai berendezések használata
3    Villamos energetikai berendezések használata
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Látás
Társas kompetenciák:
Konfliktuskerülő készség
Tömör fogalmazás készsége
Motiválhatóság
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerben való gondolkodás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Problémaelemzés -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1221–06    Vízgazdálkodó feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Földművek létesítésében közreműködik
Vezetékhálózatok létesítésében közreműködik
Beton- és vasbeton kisműtárgyak létesítésében közreműködik
Kapcsolódó résztervezési (rajzolási, szerkesztési, számítási) feladatokat végez
Építésszervezési terveket készít
Talaj (mechanikai) vizsgálatokat végez és értékel
Építőanyag vizsgálatokat végez és értékel
Víztározót üzemeltet
Felszíni víz kitermelését, átemelését végzi, irányítja
Belvízelvezető rendszerek üzemeltetésében közreműködik
Részt vesz árvízvédekezési munkákban
Részt vesz helyi vízkárelhárítási munkákban
Részt vesz a vízminőségi kárelhárításban
Öntözőművek résztervezési munkáiban közreműködik
Öntözőművek, öntözőberendezések üzemeltetésében vesz részt
Halastavak résztervezési munkáiban közreműködik
Halastavak üzemeltetésében vesz részt
Csatornaművek résztervezési munkáiban közreműködik
Csatornaművek üzemeltetési, karbantartási munkáiban vesz részt
Vízművek résztervezési munkáiban közreműködik
Vízművek üzemeltetési, karbantartási munkáiban vesz részt
Ipari vízigényt határoz meg
Közreműködik ipari víz- és szennyvízkezelő berendezések üzemeltetésében
Közreműködik víztakarékos eljárások kidolgozásában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Hidrológiai számítások
C    Hidraulikai számítások
C    Víz- és szennyvíztechnológiai számítások
C    Rajzolás, szerkesztés
B    Építőanyagok
B    Földművek
B    Vízi közművek
B    Beton- és vasbeton kisműtárgyak
C    Ütemtervek szerkezete
C    Elrendezési tervek
C    Költségszámítás
C    Anyaggazdálkodás
C    Bérgazdálkodás
C    Munkaerő-gazdálkodás
B    Ármentesítés és védekezés
B    Belvízmentesítés és védekezés
C    Vízminőségi kárelhárítás
C    Hegy- és dombvidéki vízrendezés
C    Mezőgazdasági vízgazdálkodás alapjai
C    Települési vízgazdálkodás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    ECDL CAD
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Geodéziai eszközök használata
3    Villamos- és áramlástechnikai mérőeszközök használata
4    Vízgazdálkodási létesítmények, műtárgyak használata
3    Hidrometriai eszközök használata
4    Áramlástechnikai gépek (szivattyúk, kompresszorok) használata
2    Kéziszerszámok (hagyományos és elektromos) használata
3    Labortechnikai eszközök (kémiai, biológiai és anyagvizsgálati laboreszközök) használata
4    Csővezetékek, szerelvények, idomok használata
3    Víz- és szennyvíztechnológiai berendezések használata
Személyes kompetenciák:
Látás
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Egyensúlyérzékelés
Hallás
Tűrőképesség
Állóképesség
Pontosság
Térbeli tájékozódás
Térlátás
Precizitás
Kitartás
Társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányítási készség
Tömör fogalmazás készsége
Motiválhatóság
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Felfogóképesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyén való alkalmazása
A környezet tisztán tartása

Az 54 850 01 0010 54 01 azonosító számú, Energetikai környezetvédő
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

1214–06

Általános környezetvédelmi feladatok

1215–06

Környezetvédelmi technikus feladatok

1216–06

Energetikai környezetvédő feladatok

Az 54 850 01 0010 54 02 azonosító számú, Hulladékgazdálkodó
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

1214–06

Általános környezetvédelmi feladatok

1215–06

Környezetvédelmi technikus feladatok

1216–06

Hulladékgazdálkodó feladatok

Az 54 850 01 0010 54 03 azonosító számú, Környezetvédelmi berendezés üzemeltetője megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

1214–06

Általános környezetvédelmi feladatok

1215–06

Környezetvédelmi technikus feladatok

1218–06

Hulladékgazdálkodó feladatok

Az 54 850 01 0010 54 04 azonosító számú, Környezetvédelmi méréstechnikus megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

1214–06

Általános környezetvédelmi feladatok

1215–06

Környezetvédelmi technikus feladatok

1218–06

Környezetvédelmi berendezés üzemeltető feladatok

Az 54 850 01 0010 54 05 azonosító számú, Nukleáris energetikus
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

1214–06

Általános környezetvédelmi feladatok

Az 54 850 01 0010 54 05 azonosító számú, Nukleáris energetikus
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

1215–06

Általános környezetvédelmi feladatok

1220–06

Nukleáris energetikus feladatok

Az 54 850 01 0010 54 06 azonosító számú, Vízgazdálkodó
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

1214–06

Általános környezetvédelmi feladatok

1215–06

Környezetvédelmi technikus feladatok

1221–06

Vízgazdálkodó feladatok

V.
Vizsgáztatási követelmények
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével
2. A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1214–06    Általános környezetvédelmi feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Alapvető jog, szakigazgatás és szabványügy ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Környezet- és természetvédelmi alapfogalmak és a környezeti elemek ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Környezettechnikai eljárások, hidrológia és hidraulika
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: