• Tartalom

147/2008. (V. 24.) Korm. rendelet

a digitális átállás forrásainak átmeneti felhasználási szabályairól1

2008.05.25.

A Kormány

a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Dtv.) 53. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

annak érdekében, hogy a digitális átállás költségeinek fedezésére szolgáló források a felhasználásukra vonatkozó részletes szabályok megalkotását követően teljes egészében felhasználhatóak legyenek,

a következő rendeletet alkotja:

1. § A digitális átállás költségeinek fedezésére szolgáló, a Dtv. 45. § (1) bekezdésében meghatározott források nem használhatóak fel.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendeletet az 55/2010. (III. 11.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte 2010. március 15. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére