• Tartalom

15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet

15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet

az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról1

2012.01.11.

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b), c), e), f), g), h), k), n), p), q) pontjában foglalt feladatkörömben – a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:2

1. § (1) E rendelet 1. számú melléklete tartalmazza az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések felsorolását.

(2) Az 1. számú melléklet szerinti szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit a 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) E rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a külön jogszabályokban foglalt jogosultságok megfeleltetését az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel és az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő szakképesítések között.

(3a)3 E rendelet 3/A. számú melléklete tartalmazza a külön jogszabályokban foglalt jogosultságok megfeleltetését az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben és az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések között.

(4) E rendelet 4. számú melléklete tartalmazza a szakmai ismeretek típusaihoz és szakmai készségek szintjeihez tartozó meghatározásokat.

2. § (1) Ez a rendelet 2008. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos jogszabályokban foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzés megkezdésekor hatályos jogszabályi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig van lehetőség.

(3) A hatályon kívül helyezett szakmai és vizsgakövetelményekhez tartozó szakképesítések tekintetében a szakmai vizsga megszervezésére elnyert jogosultság, a felnőttképzést folytató intézmény nyilvántartásba vétele, továbbá az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékben, valamint az Országos szakmai szakértői névjegyzékben szereplés az OKJ szakképesítései esetében az e rendelet 3. számú mellékletében megjelölteknek megfelelően, a külön jogszabályokban meghatározott határidőig érvényes.

3. §4

1. számú melléklet a 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelethez5

Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

 

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

 

2

Sor-
szám

sor-
száma

azonosító száma

megnevezése

Szakmacsoport elnevezése

3

1.

284.

54

343

03

0000

00

00

Közbeszerzési referens

Közgazdaság

4

2.

302.

52

345

01

 

 

 

Hatósági és közigazgatási ügyintéző

Ügyvitel

5

 

 

52

345

01

0010

52

01

Elágazás: Migrációs ügyintéző II.

 

6

 

 

52

345

01

0010

52

02

Elágazás: Nyilvántartási és okmányügyintéző

 

7

 

 

52

345

01

0001

61

01

Ráépülés: Migrációs ügyintéző I.

 

8

3.

306.

55

346

03

0000

00

00

Rendészeti asszisztens

Egyéb szolgáltatások

9

4.

348.

31

861

01

1000

00

00

Biztonsági őr

Egyéb szolgáltatások

10

 

 

31

861

01

0100

31

01

Részszakképesítés: Testőr

 

11

 

 

31

861

01

0100

31

02

Részszakképesítés: Vagyonőr

 

12

 

 

31

861

01

0001

31

01

Ráépülés: Bankőr

 

13

 

 

31

861

01

0001

31

02

Ráépülés: Fegyveres biztonsági őr

 

14

 

 

31

861

01

0001

31

03

Ráépülés: Kutyás őr

 

15

 

 

31

861

01

0001

31

04

Ráépülés: Kutyavezető –
biztonsági őr

 

16

 

 

31

861

01

0001

31

05

Ráépülés: Pénzszállító

 

17

 

 

31

861

01

0001

31

06

Ráépülés: Rendezvénybiztosító

 

18

5.

349.

54

861

01

0000

00

00

Biztonságszervező I.

Egyéb szolgáltatások

19

 

 

54

861

01

0100

33

01

Részszakképesítés: Biztonságszervező II.

 

20

6.

350.

31

861

02

1000

00

00

Biztonságtechnikai szerelő, kezelő

Egyéb szolgáltatások

21

 

 

31

861

02

0100

21

01

Részszakképesítés: Biztonságtechnika-kezelő

 

22

 

 

31

861

02

0100

31

01

Részszakképesítés: Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő

 

23

 

 

31

861

02

0100

31

02

Részszakképesítés: Mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő

 

24

7.

351.

52

861

01

0000

00

00

Büntetés-végrehajtási felügyelő

Egyéb szolgáltatások

25

 

 

52

861

01

0100

31

02

Részszakképesítés:
Büntetés-végrehajtási őr

 

26

 

 

52

861

01

0100

31

03

Részszakképesítés:
Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő

 

27

 

 

52

861

01

0001

52

02

Szakképesítés-ráépülés:
Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő

 

28

 

 

52

861

01

0001

52

01

Szakképesítés-ráépülés:
Büntetés-végrehajtási főfelügyelő

 

29

 

 

52

861

01

0001

52

03

Szakképesítés-ráépülés:
Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő

 

30

 

 

52

861

01

0001

52

04

Szakképesítés-ráépülés:
Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő

 

31

8.

363.

52

861

03

0000

00

00

Közterületfelügyelő

Egyéb szolgáltatások

32

9.

365.

52

861

04

0000

00

00

Magánnyomozó

Egyéb szolgáltatások

33

10.

370.

31

861

03

0000

00

00

Parkolóőr

Egyéb szolgáltatások

34

 

 

31

861

03

0100

31

01

Részszakképesítés: Díjbeszedő - leolvasó

 

35

11.

372.

61

861

01

 

 

 

Rendészeti szervező

Egyéb szolgáltatások

36

 

 

61

861

01

0010

61

01

Szakképesítés-elágazás: Határrendész-szervező

 

37

 

 

61

861

01

0010

61

02

Szakképesítés-elágazás: Katasztrófavédelmi – és polgári védelmi szervező

 

38

 

 

61

861

01

0010

61

03

Szakképesítés-elágazás: Rendőrszervező

 

39

 

 

61

861

01

0010

61

04

Szakképesítés-elágazás: Tűzoltószervező

 

40

12.

373.

52

861

06

 

 

 

Rendőr

Egyéb szolgáltatások

41

 

 

52

861

06

0100

52

03

Részszakképesítés:
Csapatszolgálati járőrtárs

 

42

 

 

52

861

06

0100

52

04

Részszakképesítés: Járőr

 

43

 

 

52

861

06

0100

52

05

Részszakképesítés: Őr-járőrtárs

 

44

 

 

52

861

06

0010

52

03

Szakképesítés-elágazás: Bűnügyi-rendőr

 

45

 

 

52

861

06

0010

52

01

Szakképesítés-elágazás: Határrendészeti-rendőr

 

46

 

 

52

861

06

0010

52

04

Szakképesítés-elágazás: Közlekedési-rendőr

 

47

 

 

52

861

06

0010

52

02

Szakképesítés-elágazás: Közrendvédelmi-rendőr

 

48

 

 

52

861

06

0001

52

02

Szakképesítés-ráépülés: Baleseti helyszínelő

 

49

 

 

52

861

06

0001

52

03

Szakképesítés-ráépülés: Bűnügyi helyszínelő

 

50

 

 

52

861

06

0001

52

04

Szakképesítés-ráépülés: Fő határrendész

 

51

 

 

52

861

06

0001

52

05

Szakképesítés-ráépülés: Körzeti megbízott

 

52

 

 

52

861

06

0001

52

06

Szakképesítés-ráépülés: Okmányvizsgáló

 

53

 

 

52

861

06

0001

52

07

Szakképesítés-ráépülés: Rendőr "zászlós"

 

2. számú melléklet a 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelethez6

KÖZBESZERZÉSI REFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1. A szakképesítés azonosító száma: 54 343 03 0000 00 00
2. A szakképesítés megnevezése: Közbeszerzési referens
3. Szakképesítések köre:

3.1

Részszakképesítés

Nincs

 

3.2

Szakképesítés-elágazások

Nincsenek

 

3.3

Szakképesítés-ráépülés

Nincs

 

4. Hozzárendelt FEOR szám: 3619
5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése

Szakképzési évfolyamok száma

Óraszám

Közbeszerzési referens

500

II. EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Közbeszerzési referens
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya: 70%
3. Gyakorlat aránya: 30%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
III. MUNKATERÜLET
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

3619

Egyéb gazdasági ügyintéző

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Alkalmazza a közbeszerzési és kapcsolódó jogszabályokat
Ellátja a közbeszerzési eljárásokban az ajánlatkérőkre háruló tervezési feladatokat, valamint folyamatosan figyelemmel kíséri a beszerzéssel érintett piac keresleti és kínálati viszonyainak, árainak alakulását
Ajánlatkérői oldalon előkészíti a közbeszerzési eljárásokat
Ajánlatkérői oldalon koordinálja a közbeszerzési eljárás lebonyolítását, illetve bekapcsolódik az esetleges jogorvoslati panaszok kezelésébe
Ajánlatkérői oldalon nyomon követi a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítését
Ellátja a közbeszerzési eljárásokban az ajánlattevői oldalon jelentkező feladatokat, így különösen figyelemmel kíséri a megjelent közbeszerzési hirdetményeket
Javaslatot tesz az eljárásban való részvételre és koordinálja az eljárásban való részvétellel, valamint az esetleges jogorvoslattal kapcsolatos feladatokat és részt vesz az ajánlat/részvételi jelentkezés összeállításában
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1960-06    Közbeszerzés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alkalmazza a közbeszerzési törvényt és a kapcsolódó jogszabályokat, továbbá figyelemmel kíséri a Közbeszerzések Tanácsa és más szervezetek által kiadott közbeszerzési vonatkozású segédanyagokat
Nyomon követi a közbeszerzési vonatkozású jogszabályok változásait
Ismeri az Európai Közösségek közbeszerzéseket szabályozó joganyagát
Koordinálja a közbeszerzési terv elkészítését, módosítását, és azok nyilvánosságra hozatalát
Összeállítja az éves statisztikai összegezést és gondoskodik annak határidőre a Közbeszerzések Tanácsa részére történő megküldéséről, valamint nyilvánosságra hozataláról
Közreműködik a közbeszerzési szabályzat és felelősségi rend elkészítésében, illetve adott esetben az eseti közbeszerzési szabályzat/felelősségi rend összeállításában
Vizsgálja az adott beszerzésnek a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozását a kivételekre is tekintettel, meghatározza a beszerzési tárgyat és az egy eljárásban megvalósítandó közbeszerzéseket
Vizsgálja a részajánlattételi lehetőséget, illetve kötelezettséget
Vizsgálja a beszerzéssel érintett piac sajátosságait, versenyviszonyait és az információkat felhasználja a közbeszerzés tárgyának, értékének meghatározása és a felhívás, valamint a dokumentáció összeállítása során
Megállapítja a közbeszerzések becsült értékét az egybeszámítási szabályokra is tekintettel, meghatározza az adott közbeszerzésre alkalmazandó eljárásrendet az irányadó értékhatárok alapján
Megvizsgálja az elektronikus eljárási cselekmények lebonyolításának lehetőségét, módját
Megvizsgálja a közbeszerzési eljárás környezetbarát módon történő megvalósításának lehetőségeit, és adott esetben a szociális szempontok érvényesítésének lehetőségét, és javaslatot tesz az ajánlatkérőnek a környezetvédelmi és szociális célok érvényesítésének módjára
Időszakos/előzetes összesített tájékoztatót készít
Alkalmazza az összeférhetetlenségi szabályokat; összeférhetetlenségi/távolmaradási nyilatkozatot szerkeszt
Érvényesíti a közbeszerzési eljárásban a szakértelem biztosításával szemben támasztott követelményeket, indokolt esetben kezdeményezi hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonását
Részt vesz a közbeszerzés tárgyának meghatározásában, a közbeszerzési törvénynek megfelelő műszaki leírás összeállításában, a közbeszerzés tárgyával szemben támasztott műszaki, gazdasági és egyéb követelmények meghatározásában
Javaslatot tesz a közbeszerzés tárgyának megfelelő eljárási típus kiválasztására
Kiválasztja a megfelelő hirdetménytípust
Részt vesz az ajánlatkérői igényeket kifejezésre juttató elbírálási szempontrendszer kialakításában
Részt vesz az alkalmassági követelmények és a kizáró okok meghatározásában
Részt vesz a dokumentáció összeállításában
Részt vesz az eljárási cselekményekben ajánlatkérői oldalon, ellátja a hirdetmények közzétételéhez, nyilvánosságra hozatalához, illetve adott esetben a felhívás ajánlattevőknek való megküldéséhez kapcsolódó feladatokat
Közreműködik a bírálóbizottság szabályszerű felállításában, működésének koordinálásában, részt vesz a döntés előkészítésében
Koordinálja az eljárással kapcsolatos teendőket, dokumentálja az eljárást
Koordinálja az ajánlattevők írásbeli kérdéseinek megválaszolását, konzultációt, helyszíni bejárást szervez a felhívás szabályaival összhangban
Szükség esetén gondoskodik a felhívás vagy a dokumentáció módosításával, a határidők meghosszabbításával, illetőleg a felhívás visszavonásával kapcsolatos hirdetmények elkészítéséről, közzétételéről, illetve nyilvánosságra hozataláról
Lebonyolítja a bontási eljárást és jegyzőkönyvet készít
Vizsgálja a beérkezett ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket és az ajánlattevőket/részvételre jelentkezőket
Megszervezi a tárgyalást, ha arra az eljárás során van lehetőség
Részt vesz az elektronikus árlejtés lebonyolításában, ha az eljárás során erre sor kerül
Lebonyolítja az eredményhirdetést, összeállítja a kapcsolódó dokumentumokat (összegezést, tájékoztatókat), gondoskodik a tájékoztató közzétételéről, nyilvánosságra hozataláról
Közreműködik a szerződéskötés lebonyolításában, gondoskodik a szerződéssel kapcsolatos nyilvánossági előírások érvényesítéséről
Az ajánlatkérő oldalán szükség esetén közreműködik a jogorvoslati eljárásban
Nyomon követi a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítését ajánlatkérői oldalon
Felülvizsgálja a szerződésmódosításra vonatkozó igény indokoltságát és szabályszerűségét közbeszerzési szempontból
Előkészíti a szerződésmódosítást, összeállítja a kapcsolódó hirdetményt, gondoskodik annak közzétételéről, nyilvánosságra hozataláról
Előkészíti, bonyolítja a kiegészítő munkákra irányuló esetleges pótlólagos közbeszerzési eljárást
Összeállítja a szerződés teljesítéséről szóló tájékoztatót/tájékoztatókat, megküldi közzétételre és gondoskodik a tájékoztató, valamint az egyéb, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok nyilvánosságra hozataláról
Ajánlattevői oldalon figyelemmel kíséri a TED adatbázisban, a Közbeszerzési Értesítőben közzétett hirdetményeket és a Közbeszerzések Tanácsa honlapján közzétett egyéb információkat, azonosítja az ajánlattevő tevékenységi körében kiírt eljárásokat és javaslatot tesz az abban való részvételre
Figyelemmel kíséri a vállalkozás piacainak keresleti-kínálati viszonyait és az árak alakulását
Részt vesz az alvállalkozókkal, valamint a közös ajánlattevőkkel való kapcsolatok kialakításában, a velük, illetve az esetleges erőforrás-szervezetekkel való kapcsolattartásban
A vállalkozás referencia-listáját összeállítja és gondoskodik annak napra készen tartásáról
Ajánlattevői oldalon koordinálja az eljárásban való részvételhez szükséges dokumentumok, igazolások beszerzését, ellenőrzi az adatbázisokban foglalt adatok megfelelőségét, adott esetben kéri a vállalkozás adatbázisba vételét
Összeállítja az ajánlatot/részvételi jelentkezést
Ellátja az ajánlat/részvételi jelentkezés beadásával kapcsolatos teendőket
Ellátja az eljárás során az ajánlattevői oldalon jelentkező feladatokat és képviseli az ajánlattevő érdekeit az eljárás teljes folyamatában
Ajánlattevői oldalon szükség esetén közreműködik a jogorvoslati eljárásban
Ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon egyaránt irodatechnikai és multimédiás, valamint audiovizuális eszközöket kezel
Ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon egyaránt kezeli a számítógépet és perifériáit
Ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon egyaránt közreműködik az elektronikus adatok, elektronikusan rendelkezésre álló információk, elektronikus adatbázisok biztonságos mentésében és archiválásában
Ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon egyaránt prezentációs technikákat alkalmaz, használ
Ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon egyaránt kommunikációs tevékenységet végez
Ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon egyaránt hivatalos levelezést folytat
Ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon egyaránt hivatalos okmányokat tölt ki
Ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon egyaránt munkaköréhez kapcsolódó hivatalos ügyeket intéz
Ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon egyaránt munkájához szükséges informatikai eszközöket használ
Ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon egyaránt adatbázis- és iratkezelést végez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    A közbeszerzési törvény célja és alapelvei
B    A közbeszerzési törvény alanyi és tárgyi hatálya
B    A közbeszerzési eljárások tervezéséhez, előkészítéséhez kapcsolódó feladatok
B    Eljárásrendek, eljárástípusok és alkalmazási körük, elektronikus eljárási cselekmények
B    Az egyes közbeszerzési eljárások lefolytatásának részletes szabályai
B    A közbeszerzéshez kapcsolódó jogorvoslat lehetőségei és szabályai
B    A Közbeszerzések Tanácsa intézményrendszere
B    A közbeszerzések ellenőrzése
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Elemi szintű számítógéphasználat
4    Köznyelvi beszédkészség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
5    Információforrások kezelése
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Tömör fogalmazás készsége
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktusmegoldó készség
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerben való gondolkodás
Információgyűjtés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1963-06    Közbeszerzési vonatkozású általános jogi ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alkalmazza a közbeszerzési és a kapcsolódó jogszabályokat, figyelemmel kíséri változásukat, azok végrehajtására javaslatot tesz
Alkalmazza a közbeszerzési vonatkozású polgári jogi alapismereteket
Alkalmazza a közbeszerzési vonatkozású versenyjogi ismereteket
Ismeri és alkalmazza a közösségi közbeszerzési joganyagot, figyelemmel kíséri annak változásait
A közbeszerzési jogorvoslati eljárásban ismeri és alkalmazza a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: Ket.) irányadó rendelkezéseit
Indokolt esetben javaslatot tesz a jogorvoslati eljárás során az Európai Közösségek Bírósága előzetes döntéshozatali eljárásának kezdeményezésére
Iratokat, beadványokat készít elő
Elektronikus ügyintézést végez
On-line cégnyilvántartást kezel
CD jogtárat használ
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Közösségi közbeszerzési jog kialakulásának története, a közösségi közbeszerzési jogforrások
B    A közbeszerzési irányelvek rendszere, az irányelv fogalma
B    A közbeszerzési vonatkozású rendeletek, a rendelet fogalma
B    Az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárásának kezdeményezése és az eljárás menete
B    A kötelezettségszegési eljárás (az Európai Bizottság eljárásának és következményeinek ismerete, az Európai Bíróság eljárása)
B    A jogforrási hierarchia
B    A jogszabályok hatályának és érvényességének fogalma
B    A tulajdonjog fogalma, tárgya, tartalma
B    A szerződések szerkezete, elemei, fő- és mellékkötelmek
B    A szerződés létrejöttének, megkötésének szabályai
B    A semmisség, megtámadhatóság fogalma, szabályai
B    A kötbér és foglaló fogalma, szabályai
B    A jótállás és szavatosság fogalma, szabályai
B    A szerződést biztosító mellékkötelezettségek fajtái, bankgarancia és biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény fogalma, szabályai
B    A szerződés megszegésének esetei és jogkövetkezményei
B    A szerződés módosítása
B    A vállalkozási szerződés szabályai
B    A megbízás szabályai
B    Az adásvétel, szállítási szerződés szabályai
B    Az államháztartás alrendszerei
B    A közigazgatási eljárás alapelvei
B    A közigazgatási hatósági ügy és az ügyfél fogalma
B    A joghatóság, hatáskör, illetékesség fogalma a Ket. alapján
B    A közigazgatási hatósági eljárás a Ket. szerint
B    A bizonyítási eljárás céljai, a bizonyítás eszközei a Ket. szerint
B    A közigazgatási hatósági döntések
B    A hatósági határozatra vonatkozó főbb szabályok
B    A közigazgatási jogorvoslatok rendszere
B    A jogerő fogalma, a hatósági döntések végrehajthatóságának feltételei
B    A végrehajtás elrendelése és foganatosítása a Ket. szerint
B    Az elektronikus ügyintézés és tájékoztatás szabályai
B    A hatósági szolgáltatás szabályai
B    A főbb közbeszerzési vonatkozású versenyjogi szabályok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Elemi szintű számítógéphasználat
4    Köznyelvi beszédkészség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
5    Információforrások kezelése
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Tömör fogalmazás készsége
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktusmegoldó készség
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerben való gondolkodás
Információgyűjtés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1964-06    Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elemzi a piac keresleti és kínálati jellemzőit, és meghatározza az árak várható alakulását a beszerzéssel érintett piacon
Befektetési döntések meghozatalában részt vesz
Cash-flowt, főbb mutatókat és beszámolót elemez
Ajánlatkérői oldalon részt vesz a pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltételek meghatározásában
Ajánlatkérői oldalon részt vesz az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági alkalmasságának megítélésében
Ajánlattevői oldalon összeállítja a pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolására benyújtandó dokumentumokat
Pénzügyi tárgyú, illetve pénzügyi vonatkozású beszerzési elemet is tartalmazó közbeszerzés esetén részt vesz a közbeszerzés tárgya meghatározásában
Részt vesz az elbírálási szempontrendszer és különösen az elbírálás módszerének meghatározásában, illetve az elbírálásban
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak ismerete
C    Az államháztartás felépítésének és működésének alapfogalmai
C    A költségvetési szervek tervezési, végrehajtási és ellenőrzési folyamatainak alapvonásai
B    Pénzügyi és számviteli alapismeretek
C    A pénzügyi rendszer szerepe a gazdaságban
C    Mérlegkészítési alapismeretek
B    Mérlegből számítható mutatók elemzése
A    Pénzügyi és gazdasági alkalmasság előírása
C    Marketing alapfogalmak, a vásárlás döntési folyamatai
C    Piac- és versenyanalízis
D    Benchmarking
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Elemi szintű számítógéphasználat
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
5    Információforrások kezelése
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Tömör fogalmazás készsége
Konfliktusmegoldó készség
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerben való gondolkodás
Információgyűjtés

Az 54 343 03 0000 00 00 azonosító számú, Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

1960-06

Közbeszerzés

1963-06

Közbeszerzési vonatkozású általános jogi ismeretek

1964-06

Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység

V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Vizsgadolgozat készítése, a jelölt által választott gyakorlati eset feldolgozása (mely lehet a közbeszerzési referens által a közbeszerzési eljárás során ellátandó feladatok közül egy vagy többnek az elemzése), vagy valamely közbeszerzési kérdéskör feldolgozása a Döntőbizottság, a bíróságok, vagy az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata alapján, vagy különböző eljárási fajták alkalmazási feltételeinek összevetése, elemzése, az azokhoz kapcsolódó jogorvoslati gyakorlat feldolgozása.
Amennyiben a vizsgadolgozat nem a fenti témákat dolgozza fel, az elfogadhatatlan, vissza kell adni átdolgozásra.
A vizsgázónak a vizsgadolgozatot az alábbi szerkesztési, terjedelmi előírások figyelembevételével kell összeállítania:
– a vizsgadolgozat (mellékletek, táblázatok, grafikonok nélküli) szövegrészének terjedelme legalább 30.000 karakter legyen; amennyiben a vizsgadolgozat – mellékletek nélkül – nem tesz eleget ezen terjedelmi követelménynek, elfogadhatatlan, vissza kell adni átdolgozásra;
– a vizsgadolgozatnak eredeti, önálló munkát kell tartalmaznia;
– amennyiben a vizsgadolgozatban valamely egyéb forrásból idéz a vizsgázó (szakirodalom vagy korábbi vizsgadolgozat stb.), lábjegyzetben egyértelműen fel kell tüntetnie az erre való hivatkozást;
– a vizsgadolgozat részét kell képezze a felhasznált irodalom jegyzéke;
– kellő figyelmet kell fordítani a vizsgadolgozat rendezettségére, külalakjára és a helyesírásra.
A vizsgadolgozat bírálója köteles a dolgozatot szövegesen is értékelni, továbbá a kapcsolódó szóbeli vizsgatevékenység leírásában foglaltaknak megfelelően részletes bírálatot készíteni a vizsgabizottság számára (az értékelőlap kitöltésével), melynek részeként köteles a vizsgadolgozat védéséhez legalább két, a vizsgadolgozathoz kapcsolódó közbeszerzési tárgyú kérdést javasolni.
Modulzáró vizsga eredményes letétele
2. A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1960-06    Közbeszerzés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Közbeszerzési ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 150 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Közbeszerzési ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Vizsgadolgozat védése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    40%
2. feladat    40%
3. feladat    20%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1963-06    Közbeszerzési vonatkozású általános jogi ismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Jogi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1964-06    Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Gazdasági és pénzügyi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
Az 54 343 03 0000 00 00 azonosító számú, Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 50%
2. vizsgarész: 25%
3. vizsgarész: 25%
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
1. vizsgarészből: felmentés nem adható
2. vizsgarészből: jogi szakirányú oklevél megléte
3. vizsgarészből: gazdasági szakirányú oklevél megléte
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
A vizsgázók mindig az írásbeli, illetőleg a szóbeli vizsgarész megkezdésének időpontjában hatályos jogszabályok alapján vizsgáznak. Az írásbeli, illetőleg a szóbeli vizsgarész megkezdését legfeljebb 30 nappal megelőzően hatályba lépett jogszabály-változásokat már nem lehet számon kérni.
A szakmai vizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha a vizsgázó vizsgafeladatonként legalább 51%-os eredményt ér el. Vizsgafeladat/vizsgafeladatok sikertelen teljesítése esetén a vizsgázó a szakmai vizsgát folytathatja, javítóvizsgát a sikertelen vizsgafeladatból/vizsgafeladatokból kell tennie.
VI. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Közbeszerzési referens

Számítógép konfiguráció, Internet-hozzáférés

X

Hatályos jogszabály gyűjtemény

X

HATÓSÁGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.    A szakképesítés azonosító száma:    52 345 01
2.    A szakképesítés megnevezése:    Hatósági és közigazgatási ügyintéző
3.    Szakképesítések köre:

3.1

Részszakképesítés

Nincs

3.2

Elágazások

Azonosítószám:

52 345 01 0010 52 01

Megnevezés:

Migrációs ügyintéző II.

Azonosítószám:

52 345 01 0010 52 02

Megnevezés:

Nyilvántartási és okmányügyintéző

3.3

Ráépülés

Azonosítószám:

52 345 01 0001 61 01

Megnevezés:

Migrációs ügyintéző I.

4.    Hozzárendelt FEOR szám:    3602
5.    Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés/Ráépülés megnevezése

Szakképzési évfolyamok száma

Óraszám

Hatósági és közigazgatási ügyintéző

800

Migrációs ügyintéző I.

200

II.
EGYÉB ADATOK
ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:    Migrációs ügyintéző II.
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
    Bemeneti kompetenciák:    Büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány vagy a munkáltató által kiadott igazolás arról, hogy a jelentkező olyan munkakörben dolgozik, amelynek betöltéséhez elengedhetetlen feltétel az erkölcsi bizonyítvány.
    Iskolai előképzettség:    érettségi vizsga
    Szakmai előképzettség:    –
    Előírt gyakorlat:    –
    Elérhető kreditek mennyisége:    –
    Pályaalkalmassági követelmények:    szükségesek
    Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2.    Elmélet aránya:    50%
3.    Gyakorlat aránya:    50%
4.    Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):    –
    Időtartama (évben vagy félévben):    –
5.    Szintvizsga (iskolai rendszerben):    nem szervezhető
    Ha szervezhető, mikor:    –
6.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:    Nyilvántartási és okmányügyintéző
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
    Bemeneti kompetenciák:
−    Büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány vagy a munkáltató által kiadott igazolás arról, hogy a jelentkező olyan munkakörben dolgozik, amelynek betöltéséhez elengedhetetlen feltétel az erkölcsi bizonyítvány.
−    Ha a jelentkező nem a munkaadó által kötelezett a szakképzettség megszerzésére, akkor igazolás a munkáltatótól, hogy a jelentkezőt a képesítés megszerzését követően a szakképesítéshez kötött munkakörben kívánja foglalkoztatni és a gyakorlati képzéshez szükséges feltételeket (gyakorlati oktatás, a szakrendszerekhez való hozzáférés) számára biztosítja.
    Iskolai előképzettség:    érettségi vizsga
    Szakmai előképzettség:    –
    Előírt gyakorlat:    –
    Elérhető kreditek mennyisége:    –
    Pályaalkalmassági követelmények:    szükségesek
    Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2.    Elmélet aránya:    50%
3.    Gyakorlat aránya:    50%
4.    Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):    –
    Időtartama (évben vagy félévben):    –
5.    Szintvizsga (iskolai rendszerben):    nem szervezhető
    Ha szervezhető, mikor:    –
6.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:    Migrációs ügyintéző I.
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
    Szakmai előképzettség:    52 345 01 0010 52 01 Migrációs ügyintéző II.
    Előírt gyakorlat:    –
    Elérhető kreditek mennyisége:    –
    Pályaalkalmassági követelmények:    szükségesek
    Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2.    Elmélet aránya:    50%
3.    Gyakorlat aránya:    50%
4.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
III.
MUNKATERÜLET
1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

3602

Igazgatási ügyintéző

2.    A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Alapeljárást folytat le
Jogorvoslati eljárást folytat le
Végrehajtási eljárást folytat le
Közreműködik más hatósági és bírósági eljárásokban
Döntés- és jogszabály-előkészítést végez
Tájékoztatást ad, adatszolgáltatást végez szóban és írásban
Iratkezelési feladatokat és adminisztratív teendőket lát el
Idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat végez
Állampolgársági ügyekben döntés előkészítést támogató feladatokat végez
Ellátja a munkakörébe tartozó idegenrendészeti feladatokat
Önállóan végzi a hatáskörébe tartozó menekültügyi feladatokat
Okmányokat előkészít gyártásra
Okmányokat előállít/visszavon
Speciális okmányirodai hatósági ügyintézést végez
Speciális okmányirodai ügyiratkezelést végez
Okmányirodai számítástechnikai eszközöket kezel
Okmányirodai eszközöket használ
Ügyfélfogadást végez
Ellátja a munkakörébe tartozó egyéb feladatokat
3.    A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0757-06    Közszolgálati alapfeladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Hatósági ellenőrzést végez
Szükség esetén hivatalból eljárást indít
Vizsgálja az illetékességét és hatáskörét az egész eljárás folyamán
Megvizsgálja a képviseleti jogosultságot
Vizsgálja a kérelem formai, tartalmi követelményeit
Szükség esetén hiánypótlásra, illetékfizetésre szólít fel, idézést küld ki
Tisztázza a tényállást, bizonyítási eljárást folytat le
Megtekinti az okiratokat
Helyszíni szemlét tart
Meghallgatja az ügyfelet, tanúkat, szakértőt
Jegyzőkönyvet készít
Szükség esetén megkereséssel él szakhatóságok, szakértők, társhatóságok és egyéb szervek felé
Jelzálogjogot jegyeztet be, töröltet
Rendelkezik az eljárás részleges vagy teljes illetékmentességéről
Aláírásra előkészíti a határozattervezetet
Szükség esetén aktuális adatokat kér
Saját hatáskörben határozatát módosítja, kijavítja, kiegészíti, visszavonja
Ha a jogszabály lehetővé teszi, elbírálja a jogorvoslati kérelmet
Jogorvoslati kérelem esetén előkészíti, a felettes szervhez, a bírósághoz, az ügyészséghez felterjeszti az iratokat
Felettes szerv, bíróság, ügyészség, döntésének megfelelő intézkedést foganatosít
Meghatározott cselekmény végrehajtására vagy magatartástól való tartózkodásra kötelez
Pénzbírságot szab ki
Kényszer végrehajtásról intézkedik
Meghatározott cselekmény végrehajtásához szükséges költség viselésére kötelez
Elbírálja a végrehajtási kifogást
Rendelkezik a bírság részletekben történő befizetéséről, halasztásáról
Pénzbírság behajtása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket
Határozatban foglaltak végrehajtását ellenőrzi
Szakvéleményt ad
Adatot igazol
Adatot közöl
Szakhatóságként jár el
Más szerv kérelmére meghallgatást foganatosít
Tényfeltárás során helyszíni szemlét tart/környezettanulmányt készít
Szükség esetén közreműködik jogszabálytervezetek készítésében
Szükség esetén közreműködik jogszabálytervezetek véleményezésében
Kérelemre vagy hivatalból tájékoztatja az ügyfeleket
Hivatalból vagy utasításra tájékoztatja a szerven kívüli társ- vagy főhatóságot
Hivatalból, kérelemre vagy mérlegelés alapján tájékoztat különböző szerveket, szervezeteket
A szerven belül tájékoztatást ad hivatalból utasításra vagy kérelemre
Nyilvántartásokhoz adatot közöl, illetve nyilvántartásba vesz
Kérelemre adatot igazol, közöl
Érkezteti az ügyiratot
Iktatja az ügyiratot
Munkanaplót vezet
Kézbesíti az iratokat
Jogerősítést végez
Iktatórendszerben lezárja és kivezeti az iratot
Irattározásra előkészíti és irattárba küldi az iratot
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Jogi alapismertetek
B    Közigazgatás
B    Büntetőjog, szabálysértési jog
B    Igazgatás, szervezés
B    Alkalmazott pszichológia és kommunikáció
    A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Elemi szintű számítógép-használat
4    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4    Köznyelvi beszédkészség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Információforrások kezelése
3    Számolási készség
3    Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Megbízhatóság
Önállóság
Pontosság
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Empatikus készség
Fogalmazó készség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Konfliktusmegoldó készség
Hatékony kérdezés készsége
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Információgyűjtés
Módszeres munkavégzés
Helyzetfelismerés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0758-06    Migrációs alapismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellátja a munkakörébe tartozó idegenrendészeti feladatokat
Elvégzi a hatáskörébe tartozó menekültügyi feladatokat
Közreműködik a menekültekkel, az oltalmazottakkal, a menedékesekkel és a befogadottakkal kapcsolatos, továbbá a menekültkénti vagy oltalmazottkénti, valamint a menedékeskénti elismerésre irányuló hatósági eljárásokban
Előkészíti az állampolgársági bizonyítványt
Közreműködik az állampolgárságról történő lemondással kapcsolatos eljárásban
Közreműködik a honosítási és a visszahonosítási hatósági eljárásokban
Külföldiekkel kapcsolatos ügyfeldolgozói feladatokat lát el jogi előírások alapján
Külföldiekkel kapcsolatos ügyintézői feladatokat lát el jogi előírások alapján
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Informatika és alkalmazások
B    Állampolgárság, idegenrendészet és menekültügy
    A szint megjelölésével a szakmai készségek:
Személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Döntésképesség
Stressztűrő képesség
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Hatékony kérdezés készsége
Módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Helyzetfelismerés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0759-06    Migrációs szakismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Idegenrendészeti szabálysértési eljárást kezdeményez
Idegenrendészeti büntetőeljárást kezdeményez
Jogkörében idegenrendészeti alap-, jogorvoslati és végrehajtási eljárásokat folytat le
Lefolytatja a feladatkörébe tartozó rövidített eljárást
Alkalmazza a vízumkiadás szabályait
Önállóan végzi a menekültekkel, az oltalmazottakkal, a menedékesekkel és a befogadottakkal kapcsolatos, továbbá a menekültkénti vagy oltalmazottkénti, valamint a menedékeskénti elismerésre irányuló hatósági eljárásokat
Jogi előírások alapján ellenőrzi a külföldieket
Törvényesen alkalmazza az idegenrendészeti kényszerintézkedéseket
Lefolytatja a hatáskörébe tartozó tárgyalást
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Informatika és alkalmazások
B    Állampolgárság, idegenrendészet és menekültügy
    A szint megjelölésével a szakmai készségek:
Személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Döntésképesség
Stressztűrő képesség
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Hatékony kérdezés készsége
Módszerkompetenciák:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0760-06    Okmányirodai feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Adatokat ellenőriz és javít
Állandó személyazonosító igazolványt rögzít
Állandó vezetői engedélyt rögzít
Útlevélkérelmet rögzít
Törzskönyv készítését kezdeményezi
Okmányokat felterjeszt
Okmányokat érvénytelenít (passzivál)
Hatósági jelzés típus- és utángyártási engedélyt kiad
Regisztrációs matrica egyedi- és utángyártási engedélyt kiad
Ideiglenes személyazonosító igazolványt készít
Személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt készít
Ideiglenes és nemzetközi vezetői engedélyt készít
Parkolási igazolványt (mozgáskorlátozottak részére) készít
Egyéni vállalkozói igazolványt készít
Forgalmi engedélyt készít (ideiglenes)
Ideiglenes forgalomban tartási engedélyt készít
Bevont okmányokat selejtez
Okmányokkal kapcsolatos ügyiratot felterjeszt
Jármű okmányokkal kapcsolatos határozatot készít
Erkölcsi bizonyítvánnyal kapcsolatos határozatot készít
Származásellenőrzési határozatot készít
Személyazonosításra alkalmas okmányokkal kapcsolatos határozatot készít
Útlevéllel kapcsolatos határozatot készít
Ügyiratot kinyomtat
Bizonylatot készít
Ügyiratot irattározásra előkészít
Biankó okmányokat kezel
Hatósági jelzéseket foglal, kiad és selejtez
Csekket kiállít/érvénytelenít
Speciális szoftvereket alkalmaz
Digitális fotót készít
Aláírást és fényképet szkennel
Adatlapot, igazolványokat nyomtat
Vonalkód-olvasóval azonosít
Okmányt méretre vág
Okmányokat laminál (fóliáz)
Sorszámot ad ki az ügyfeleknek
XR ügyintézést végez
Lefolytatja a regisztrációs eljárást
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Okmányirodai ügyvitel és alkalmazás
B    Informatika és alkalmazások
    A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    Speciális okmányirodai eszközöket és programokat kezel
Személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Udvariasság
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Nyitott hozzáállás

Az 52 345 01 0010 52 01 azonosító számú, Migrációs ügyintéző II. megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0757-06

Közszolgálati alapfeladatok

0758-06

Migrációs alapismeretek

Az 52 345 01 0010 52 02 azonosító számú, Nyilvántartási és okmányügyintéző megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0757-06

Közszolgálati alapfeladatok

0760-06

Okmányirodai feladatok

Az 52 345 01 0001 61 01 azonosító számú, Migrációs ügyintéző I. megnevezésű ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0759-06

Migrációs szakismeretek

V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1.    A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolai rendszerű szakképzés esetén: –
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
A modulzáró vizsga eredményes letétele.
A képzési programban előírt szakmai elmélet és gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
2.    A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0757-06    Közszolgálati alapfeladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Jogeset alapján határozattervezet elkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Ügyfél, illetve társhatóság megkeresése után illetékességében a válaszlevél tervezetének elkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    30 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Adott ügyben szabálysértési határozat elkészítése és álláspontjának indoklása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    45 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Hatóság határozatát jogorvoslattal megtámadta az ügyfél. Jogszabályi rendelkezések alapján a fellebbezés elbírálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    25%
2. feladat    25%
3. feladat    25%
4. feladat    25%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0758-06    Migrációs alapismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Megadott szituáció alapján az állampolgársági eljárás bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    30 perc (15 perc felkészülési idő, 15 perc válaszadási idő)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Megadott szituáció alapján az idegenrendészeti és menekültügyi eljárás bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    30 perc (15 perc felkészülési idő, 15 perc válaszadási idő)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    50%
2. feladat    50%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0759-06    Migrációs szakismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A menekültvédelmi kategóriák ismertetése, az eljárási szakaszok rövid áttekintése, speciális szabályok a kísérő nélküli kiskorúak kérelmére lefolytatott eljárásokban
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    30 perc (15 perc felkészülési idő, 15 perc válaszadási idő)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Jegyzőkönyvi meghallgatás a menekültügyi eljárásban, a valószínűsítési eljárás ismertetése, a tolmács szerepe a menekültügyi meghallgatáskor
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    45 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal jogkörében lefolytatott idegenrendészeti alap-, jogorvoslati és végrehajtási eljárások ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    30 perc (15 perc felkészülési idő, 15 perc válaszadási idő)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Idegenrendészeti kényszerintézkedések ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    30 perc (15 perc felkészülési idő, 15 perc válaszadási idő)
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Feljelentés készítése hamis vagy hamisított közokirat felhasználásának megalapozott gyanúja esetén; Okmánykörözés elrendelése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    45 perc
A hozzárendelt 6. vizsgafeladat:
Megadott szituáció alapján az állampolgársági eljárás bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    30 perc (15 perc felkészülési idő, 15 perc válaszadási idő)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    15%
2. feladat    15%
3. feladat    20%
4. feladat    20%
5. feladat    20%
6. feladat    10%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0760-06    Okmányirodai feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Megadott okmánytípus előkészítése gyártásra
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Megadott okmány(ok) előállítása, illetve érvénytelenítése, visszavonása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    45 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Megadott, hatáskörébe tartozó határozat(ok) készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    30 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Okmányirodai eszközök használata
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    20%
2. feladat    20%
3. feladat    30%
4. feladat    30%
3.    A szakmai vizsga értékelése%-osan:
Az 52 345 01 0010 52 01 azonosító számú, Migrációs ügyintéző II. megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:    50%
2. vizsgarész:    50%
Az 52 345 01 0010 52 02 azonosító számú, Nyilvántartási és okmányügyintéző megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:    40%
4. vizsgarész:    60%
Az 52 345 01 0001 61 01 azonosító számú, Migrációs ügyintéző I. megnevezésű ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
3. vizsgarész:    100%
4.    A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
és felszerelések minimuma

Migrációs ügyintéző II.

Nyilvántartási és okmányügyintéző

Migrációs ügyintéző I.

Számítógép

X

X

X

Szkenner

X

X

X

Nyomtató

X

X

X

Fénymásoló

X

X

X

Telefon

X

X

X

Fax

X

X

X

Hang- és képrögzítő eszközök

X

X

X

internet hozzáférés

X

X

X

Szoftverek

X

X

X

Irodaszerek

X

X

X

Nyomtatványok

X

X

X

VII.
EGYEBEK
A szakmai kamara feladatait a Nyilvántartási és okmányügyintéző OKJ 52 345 01 0010 52 03 szakképesítés tekintetében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala látja el.
A szakmai kamara feladatait a Migrációs ügyintéző II. OKJ 52 345 01 0010 52 01 szakképesítés tekintetében a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal látja el.
RENDÉSZETI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1. A szakképesítés azonosító száma: 55 346 03 0000 00 00
2. A szakképesítés megnevezése: Rendészeti asszisztens
3. Szakképesítések köre:

3.1

Részszakképesítés

Nincs

 

3.2

Szakképesítés-elágazás

Nincs

 

3.3

Szakképesítés-ráépülés

Nincs

 

4. Hozzárendelt FEOR szám: 3910
5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése

Szakképzési évfolyamok száma

Óraszám

Rendészeti asszisztens

2

 

II. EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Rendészeti asszisztens
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: 30
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya: 60%
3. Gyakorlat aránya: 40%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
III. MUNKATERÜLET
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

3910

Egyéb ügyintézők

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Adatbeviteli feladatokat végez
Iratokat készít, szerkeszt, kezel
Ügyviteli és ügyintézési feladatokat végez
CD és DVD jogtárat használ
Etikusan és kulturáltan látja el feladatát
A rendvédelmi szakterületen jelentkező együttműködési, nyilvántartási, adatszolgáltatási munkát végez
A közigazgatási szakterülethez kapcsolódó munkát végez
Hatósági jogalkalmazó tevékenységhez kapcsolódó döntés-előkészítő feladatokat lát el
Az egyéb, nem rendvédelmi szakterületekhez kapcsolódó együttműködési, nyilvántartási, adatszolgáltatási munkát végez
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

55 346 01 0000 00 00

Jogi asszisztens

IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1586-06    Gépírás és levelezés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Nyomtatott szövegről tízujjas vakírással másol
Kéziratról, javított, felülírt dokumentumot helyesbítve, módosítva másol tízujjas vakírással
Hallás, diktálás utáni szöveget ír az írástechnika magasabb szintjén
Táblázatot, adatbázist adatokkal tölt fel, frissít a tízujjas vakírás technikájának alkalmazásával
Alkalmazza az elektronikus (gépi) adatbevitel írásszabályait
Betartja az elektronikus írástechnika biztonsági és munka-egészségügyi követelményeit
Egyszerű iratot, hivatalos levelet gépel, formáz a levelezési szabályoknak megfelelően
Belső szervezeti ügyiratot készít (feljegyzés, emlékeztető, igazolás, nyilatkozat, jegyzőkönyv stb.) sablon alapján
Hivatalos iratokat, leveleket (pl. kapcsolattartást segítő, információközlő, -kérő, tájékoztató) szerkeszt utasítások szerint
Iratokat, dokumentumokat a helyi szabályozásnak megfelelően saját hatáskörében kezel (pl. sokszorosít, iktat, továbbít, tárol)
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Az elektronikus adatrögzítés (tízujjas vakírás) szabályai
B    A helyes és biztonságos elektronikus írás szabályai (nyelvi-helyesírási szabályok, munka-egészségügyi szabályok)
A    Az iratkészítés nyelvi-formai-tartalmi szabályai
A    A hivatalos iratok, levelek fajtái
A    Az irat- és levélszerkesztés írástechnikai és formai szabályai (nyomtatott vagy javított kéziratról másolt, illetőleg hallás után írott levél esetén)
C    Az iratok, levelek, dokumentumok kezelésének szabályai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    ECDL 1. m. IT alapismeretek
2    ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2    ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2    ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3    Olvasott szakmai szöveg megértése
3    Szakmai hallott szöveg megértése
4    Gépírás tízujjas vakírással (150 leütés/perc)
4    Látás, hallás és ujjmozgás összehangolása
5    Beszédészlelés és írás összehangolása
Személyes kompetenciák:
Látás
Megbízhatóság
Pontosság
Monotóniatűrés
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hallás
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Intenzív munkavégzés
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Kontroll (ellenőrző-képesség)
Figyelem-összpontosítás
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2599-10     A rendészeti szerveknél rendészeti asszisztensi feladatok ellátása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Bűnügyi tevékenységgel kapcsolatos döntés-előkészítő munkát végez, iratokat kezel
Közrendvédelmi tevékenységgel összefüggő döntés-előkészítő feladatokat végez, iratokat kezel
Közlekedésrendészeti tevékenységgel összefüggő döntés-előkészítő feladatokat végez, iratokat kezel
Igazgatásrendészeti tevékenységgel összefüggő döntés-előkészítő munkát végez, iratokat kezel
Határrendészeti tevékenységgel összefüggő döntés-előkészítő munkát végez, iratokat kezel
Büntetés-végrehajtási tevékenységgel összefüggő döntés-előkészítő munkát végez, iratokat kezel
A Vám- és Pénzügyőrség tevékenységével összefüggő döntés-előkészítő munkát végez, iratokat kezel
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységével összefüggő döntés-előkészítő munkát végez, iratokat kezel
Rendészeti statisztikákat készít, statisztikai lapokat vezet, és ellenőriz
Bűnügyi és szabálysértési költségjegyzéket vezet
Határozatok, végzések tervezetét készít
Hatósági bizonyítványt, hatósági igazolványt állít ki és hatósági nyilvántartást vezet
Megkereséseket, jogsegélykérelmeket szövegez
Előzménykutatást végez (priorál)
Idézéstervezetet készít
Határidő-nyilvántartásokat, eljárási terveket vezet
Jogszabályon alapuló adatszolgáltatást végez a bűnügyi és más nyilvántartások részére elküldendő adatlapok kitöltésével
Elektronikus és manuális ügykezelési és iktatási feladatokat végez (a külső és belső munkahelyi határidők, előírások és a bizonylati fegyelem betartásával), a rendelkezésére álló adatokat elrendezi, fontossági sorrendet határoz meg
Iratrendezési, irattározási és levéltározási feladatokat végez
Minősített adatokat kezel
Jegyzőkönyvet vezet, emlékeztetőket és feljegyzéseket készít
A rendvédelmi munkaterülethez kapcsolódó jogszabályokat és állami irányítás egyéb jogi eszközeit önállóan alkalmazza
A jogszabályi és egyéb normatív változásokat folyamatosan követi és alkalmazza
A központi és helyi szakmai képzéseken, továbbképzéseken részt vesz
A rendészeti szervek írásbeli szakmai utasításait figyelembe veszi
A munkakörével kapcsolatos etikai előírásokat, elvárásokat ismeri és betartja
A titoktartási kötelezettség általános és speciális szabályait ismeri és megtartja
Kommunikációs készségét a rendvédelmi szervek speciális követelményeihez igazítva önállóan alkalmazza
Más rendvédelmi szervek képviselőivel érdemi kapcsolatot tart
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    A szociológiai alapfogalmak
C    A kommunikáció alapfogalmai
C    Szóbeli és írásbeli kommunikáció
C    A társadalom- és igazságügyi statisztikai alapfogalmak
B    A rendészeti szerveknél alkalmazott statisztikák
C    A rendészeti szervek működésének jogi alapjai
C    A Rendőrségről szóló törvény – a rendőrség működése, feladatai
C    A rendőri intézkedések, kényszerítő eszközök
C    A rendőri intézkedésekkel szembeni panaszokkal összefüggő eljárás
C    A bűnügyi szolgálat tevékenysége
C    A közrendvédelmi szolgálat tevékenysége
C    A rendőrségi fogdák működése
C    A közlekedésrendészeti szolgálat tevékenysége
C    Az igazgatásrendészeti szolgálat tevékenysége
C    A határrendészeti tevékenység
C    A Vám- és Pénzügyőrség működésének jogi alapjai, feladatai
C    A büntetés-végrehajtási szervezet működésének jogi alapjai, feladatai
C    A jogrendszerhez, jogágakhoz és jogintézményekhez kapcsolódó alapfogalmak
C    A jogforrások hierarchiájának, a jogi norma szerkezeti elemei
D    A jogalkalmazás alanyai, módszerei és eredményei
D    A jogtudat, a jogkövetés és a jogi felelősség
D    A jogviszony alanyai, a jogi tények és csoportosításuk
C    Az Alaptörvény, az alkotmányosság és a jogállam, valamint kapcsolódásaik
C    Az alkotmányos alapjogok
C    A jogforrások és a kormányzati rendszer
C    Az Alkotmánybíróság, az országgyűlési biztosok, a bíróságok, valamint az ügyészség helyzete és szerepe
A    A hivatásetikák és az alkalmazott etikák
A    A vonatkozó erkölcsi kódexek alkalmazása
C    A büntetőjogi alapfogalmak
D    Az igazságszolgáltatás alapjai
B    A közigazgatás szervezeti rendszere
B    A központi igazgatás alapintézményei
C    A büntetőeljárás és a büntetés-végrehajtás alapvető intézményei, alapelvei
C    A közigazgatási, a büntető és a szabálysértési eljárás alapintézményei, lefolytatásuk szabályai
C    A szolgálati jogviszonyok alapvető jellemzői (közalkalmazottak, köztisztviselők, hivatásos állomány)
A    A közigazgatási – rendészeti területek ügyviteli, ügyintézési tevékenységhez szükséges szakmai fogalmak
C    A minősített adat védelmére vonatkozó szabályok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    ECDL 3. m. szövegszerkesztés
3    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4    Köznyelvi beszédkészség
5    Olvasott szakmai szöveg megértése
3    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3    Szakmai nyelvű beszédkészség
1    Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4    Információforrások kezelése
5    Elemi számolási készség
5    Komplex eszközhasználati képességek, készségek
Személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önfegyelem
Pontosság
Terhelhetőség
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kapcsolatteremtő készség
Tömör fogalmazás készsége
Konfliktusmegoldó készség
Udvariasság
Motiválhatóság
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelem-összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2600-10    A rendészeti szakterületen kívüli szervekkel kapcsolatos rendészeti asszisztensi feladatok ellátása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és alkalmazza a külső partnerekkel való együttműködés jogszabályi előírásait
Ellátja az önkormányzatokkal kapcsolatos együttműködési, döntés-előkészítő és ügyviteli feladatait
Ellátja az ügyészséggel kapcsolatos együttműködési, döntés-előkészítő és ügyviteli feladatait
Ellátja a bíróságokkal kapcsolatos együttműködési, döntés-előkészítő és ügyviteli feladatait
Ellátja a civil biztonsági szolgálatokkal történő együttműködési, döntés-előkészítő és ügyviteli feladatait
Ellátja a Magyar Honvédséggel történő együttműködési, döntés-előkészítő és ügyviteli feladatait
Ellátja a fegyveres biztonsági őrségekkel kapcsolatos együttműködési, döntés-előkészítő és ügyviteli feladatait
Ellátja a közterület-felügyeletekkel kapcsolatos együttműködési, döntés-előkészítő és ügyviteli feladatait
Ellátja a természetvédelmi őrszolgálattal kapcsolatos együttműködési, döntés-előkészítő és ügyviteli feladatait
Ellátja a polgárőrséggel kapcsolatos együttműködési, döntés-előkészítő és ügyviteli feladatait
A nemzetközi rendőri együttműködésben résztvevő szervekkel, intézményekkel kapcsolatot tart, önállóan döntés-előkészítő tevékenységet végez, ügyiratokat kezel
Kapcsolatot tart a rendészeti ágazattal összefüggő állami, civil és egyéb szervezetekkel, valamint intézményekkel
Elektronikus és papír alapú ügyiratokat és beadványokat önállóan előkészít, nyomtatványokat tölt ki
Jogszabályon alapuló elektronikus ügyintézést végez és elektronikus adatszolgáltatást önállóan teljesít
Költségtervezeteket önállóan készít, és költségelszámolást folytat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    A szociológiai alapfogalmak
C    A kommunikáció alapfogalmai
C    Szóbeli és írásbeli kommunikáció
C    A társadalom- és igazságügyi statisztikai alapfogalmak
B    A rendészeti szerveknél alkalmazott statisztikák
C    A rendészeti szervek működésének jogi alapjai
C    A Rendőrségről szóló törvény – a rendőrség működése, feladatai
C    A rendőri intézkedések, kényszerítő eszközök
C    A rendőri intézkedésekkel szembeni panaszokkal összefüggő eljárás
C    A bűnügyi szolgálat tevékenysége
C    A közrendvédelmi szolgálat tevékenysége
C    A rendőrségi fogdák működése
C    A közlekedésrendészeti szolgálat tevékenysége
C    Az igazgatásrendészeti szolgálat tevékenysége
C    A határrendészeti tevékenység
C    A Vám- és Pénzügyőrség működésének jogi alapjai, feladatai
C    A büntetés-végrehajtási szervezet működésének jogi alapjai, feladatai
C    A jogrendszerhez, jogágakhoz és jogintézményekhez kapcsolódó alapfogalmak
C    A jogforrások hierarchiájának, a jogi norma szerkezeti elemei
D    A jogalkalmazás alanyai, módszerei és eredményei
D    A jogtudat, a jogkövetés és a jogi felelősség
D    A jogviszony alanyai, a jogi tények és csoportosításuk
C    Az Alaptörvény, az alkotmányosság és a jogállam, valamint kapcsolódásaik
C    Az alkotmányos alapjogok
C    A jogforrások és a kormányzati rendszer
C    Az Alkotmánybíróság, az országgyűlési biztosok, a bíróságok, valamint az ügyészség helyzete és szerepe
A    A hivatásetikák és az alkalmazott etikák
A    A vonatkozó erkölcsi kódexek alkalmazása
C    A büntetőjogi alapfogalmak
D    Az igazságszolgáltatás alapjai
B    A közigazgatás szervezeti rendszere
B    A központi igazgatás alapintézményei
C    A büntetőeljárás és a büntetés-végrehajtás alapvető intézményei, alapelvei
C    A közigazgatási, a büntető és a szabálysértési eljárás alapintézményei, lefolytatásuk szabályai
C    A szolgálati jogviszonyok alapvető jellemzői (közalkalmazottak, köztisztviselők, hivatásos állomány)
A    A közigazgatási – rendészeti területek ügyviteli, ügyintézési tevékenységhez szükséges szakmai fogalmak
C    A minősített adat védelmére vonatkozó szabályok
B    Rendészeti feladatokat ellátó nem rendvédelmi szervek működésének jogi alapjai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    ECDL 3. m. szövegszerkesztés
3    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4    Köznyelvi beszédkészség
5    Olvasott szakmai szöveg megértése
3    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3    Szakmai nyelvű beszédkészség
1    Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4    Gépírás
4    Információforrások kezelése
5    Elemi számolási készség
5    Komplex eszközhasználati képességek, készségek
Személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önfegyelem
Pontosság
Terhelhetőség
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kapcsolatteremtő készség
Tömör fogalmazás készsége
Konfliktusmegoldó készség
Udvariasság
Motiválhatóság
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelem-összpontosítás

Az 55 346 03 0000 00 00 azonosító számú, Rendészeti asszisztens megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

1586-06

Gépírás és levelezés

2599-10

A rendészeti szerveknél rendészeti asszisztensi feladatok ellátása

2600-10

A rendészeti szakterületen kívüli szervekkel kapcsolatos rendészeti asszisztensi feladatok ellátása

V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
A szakképzési programban előírt gyakorlat teljesítése
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzését tanúsító bizonyítvány
A szakképzésről szóló törvény szerinti beszámítási eljárás keretében az előzetes ismeretek beszámíthatóságát a felsőoktatási intézmény vezetője a képzési programja alapján határozza meg
2. A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1586-06     Gépírás és levelezés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy kb. 1000–1500 leütés terjedelmű, folyamatosan írott, nyomtatott formátumú levélszöveg begépelése és szerkesztése a gyakorlati életben alkalmazott levelezési irányelveknek, valamint 10–12 szerkesztési utasításnak megfelelően.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2599-10
A rendészeti szerveknél rendészeti asszisztensi feladatok ellátása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A rendészeti szervekhez érkező beadványok ügyviteli feladatainak leírása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A rendészet alapelveinek, a rendészeti szervek szervezeti felépítésének, működésének és feladatainak ismertetése. Jogi alapfogalmak, a jogalkotás és a jogalkalmazás és a rendészeti jogalkalmazás tartalmának ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    40%
2. feladat    60%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2600-10
A rendészeti szakterületen kívüli szervekkel kapcsolatos rendészeti asszisztensi feladatok ellátása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Rendészeti feladatokat ellátó nem rendvédelmi szervekkel kapcsolatos együttműködés iratainak előkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A közigazgatás szervezeti rendszerének, az önkormányzás elvi alapjainak és az önkormányzatok szervezetének ismertetése
A rendvédelmi szervek és a helyi önkormányzatok, valamint a jegyző együttműködési eseteinek ismertetése
Rendészeti feladatokat ellátó nem rendvédelmi szervek bemutatása, a vonatkozó jogszabályi háttér alapszintű ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    20%
2. feladat    80%
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
Az 55 346 03 0000 00 00 azonosító számú, rendészeti asszisztens megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10%
2. vizsgarész: 45%
3. vizsgarész: 45%
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
5. A vizsgatevékenyégek és a szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai –
VI. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
és felszerelések minimuma

Rendészeti asszisztens

Számítógép

X

Szkenner

X

Nyomtató

X

Fénymásoló

X

Telefon

X

Fax

X

Internet-hozzáférés

X

Szoftverek

X

Irodaszerek

X

Nyomtatványok

X

Iratmegsemmisítő

X

Hangrögzítő

X

Szakkönyvek

X

CD-jogtár

X

Projektor

X

VII. EGYEBEK
Az évközi egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 100 óra.
A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Rendészeti asszisztens
OKJ 55 346 03 0000 00 00 szakképesítés tekintetében az Országos Rendőr-főkapitányság látja el.
BIZTONSÁGI ŐR
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.    A szakképesítés azonosító száma:    31 861 01 1000 00 00
2.    A szakképesítés megnevezése:    Biztonsági őr
3.    Szakképesítések köre:

3.1

Részszakképesítések

Azonosítószám:

31 861 01 0100 31 01

Megnevezés:

Testőr

Azonosítószám:

31 861 01 0100 31 02

Megnevezés:

Vagyonőr

3.2

Elágazások

Nincsenek

3.3

Ráépülések

Azonosítószám:

31 861 01 0001 31 01

Megnevezés:

Bankőr

Azonosítószám:

31 861 01 0001 31 02

Megnevezés:

Fegyveres biztonsági őr

Azonosítószám:

31 861 01 0001 31 03

Megnevezés

Kutyás őr

Azonosítószám:

31 861 01 0001 31 04

Megnevezés:

Kutyavezető – biztonsági őr

Azonosítószám:

31 861 01 0001 31 05

Megnevezés:

Pénzszállító

Azonosítószám:

31 861 01 0001 31 06

Megnevezés:

Rendezvénybiztosító

4.    Hozzárendelt FEOR szám:    5365
5.    Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés/Ráépülések megnevezése

Szakképzési évfolyamok száma

Óraszám

Biztonsági őr

320

Bankőr

100

Fegyveres biztonsági őr

100

Kutyás őr

100

Kutyavezető – biztonsági őr

400

Pénzszállító

100

Rendezvénybiztosító

100

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:    Biztonsági őr
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
    Bemeneti kompetenciák:    A jelölt rendelkezzen a vagyonvédelemről szóló jogszabályokban megfogalmazott erkölcsi alkalmazási feltételekkel
    Iskolai előképzettség:    nyolcadik évfolyam elvégzését tanúsító alapfokú iskolai végzettség
    Szakmai előképzettség:    –
    Előírt gyakorlat:    –
    Elérhető kreditek mennyisége:    –
    Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
    Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2.    Elmélet aránya:    40%
3.    Gyakorlat aránya:    60%
4.    Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):    –
    Időtartama (évben vagy félévben):    –
5.    Szintvizsga (iskolai rendszerben):    nem szervezhető
    Ha szervezhető, mikor:    –
6.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:    Testőr
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
    Bemeneti kompetenciák:    A jelölt rendelkezzen a vagyonvédelemről szóló jogszabályokban megfogalmazott erkölcsi alkalmazási feltételekkel
    Iskolai előképzettség:    nyolcadik évfolyam elvégzését tanúsító alapfokú iskolai végzettség
    Szakmai előképzettség:    –
    Előírt gyakorlat:    –
    Elérhető kreditek mennyisége:    –
    Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
    Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2.    A képzés maximális időtartama:
    Szakképzési évfolyamok száma:    –
    Óraszám:    110
3.    Elmélet aránya:    30%
4.    Gyakorlat aránya:    70%
5.    Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):
    –
6.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:    Vagyonőr
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
    Bemeneti kompetenciák:    A jelölt rendelkezzen a vagyonvédelemről szóló jogszabályokban megfogalmazott erkölcsi alkalmazási feltételekkel
    Iskolai előképzettség:    nyolcadik évfolyam elvégzését tanúsító alapfokú iskolai végzettség
    Szakmai előképzettség:    –
    Előírt gyakorlat:    –
    Elérhető kreditek mennyisége:    –
    Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
    Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2.    A képzés maximális időtartama:
    Szakképzési évfolyamok száma:    –
    Óraszám:    110
3.    Elmélet aránya:    40%
4.    Gyakorlat aránya:    60%
5.    Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):    –
6.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:    Bankőr
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
    Szakmai előképzettség:    31 861 01 1000 00 00 Biztonsági őr
    Előírt gyakorlat:    –
    Elérhető kreditek mennyisége:    –
    Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
    Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2.    Elmélet aránya:    40%
3.    Gyakorlat aránya:    60%
4.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:     Fegyveres biztonsági őr
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
    Szakmai előképzettség:    31 861 01 1000 00 00 Biztonsági őr
    Előírt gyakorlat:    –
    Elérhető kreditek mennyisége:    –
    Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2.    Elmélet aránya:    30%
3.    Gyakorlat aránya:    70%
4.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:    Kutyás őr
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
    Szakmai előképzettség:    31 861 01 1000 00 00 Biztonsági őr
    Előírt gyakorlat:    –
    Elérhető kreditek mennyisége:    –
    Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
    Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2.    Elmélet aránya:    30%
3.    Gyakorlat aránya:    70%
4.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:     Kutyavezető – biztonsági őr
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
    Szakmai előképzettség:    31 861 01 1000 00 00 Biztonsági őr
    Előírt gyakorlat:    –
    Elérhető kreditek mennyisége:    –
    Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
    Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2.    Elmélet aránya:    30%
3.    Gyakorlat aránya:    70%
4.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Pénzszállító
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
    Szakmai előképzettség:    31 861 01 1000 00 00 Biztonsági őr
    Előírt gyakorlat:    –
    Elérhető kreditek mennyisége:    –
    Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
    Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2.    Elmélet aránya:    40%
3.    Gyakorlat aránya:    60%
4.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:    Rendezvénybiztosító
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
    Szakmai előképzettség:    31 861 01 1000 00 00 Biztonsági őr
    Előírt gyakorlat:    –
    Elérhető kreditek mennyisége:    –
    Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
    Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2.    Elmélet aránya:    40%
3.    Gyakorlat aránya:    60%
4.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
III.
MUNKATERÜLET
1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

5365

Testőr

5366

Vagyonőr

2.    A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat és tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi szabályokat, valamint a speciális szakmai, továbbá az etikai szabályokat
Átveszi a szolgálatot
Átadja a szolgálatot
Objektumőrzést végez és ellátja az ezzel összefüggő egyéb feladatokat
Őrzi a kereskedelmi egységet, pénzintézet egységét
Ellátja a munkakörébe utalt egyéb feladatokat
Intézkedik rendkívüli eseményekben
Megszervezi a védendő személy védelmét
Elemzi a rendelkezésre álló információkat
Kialakítja a védelmi koncepciót
Felkészül a biztosítási feladatokra
Végrehajtja a biztosítási feladatokat
Értékeli az elvégzett munkát
Ellátja a mobil és a kivonuló járőrszolgálatot, valamint a szállítmánykísérési feladatokat
Ellátja a fegyveres biztonsági őri szolgálatot
Karbantartja a fegyvert
Telepőrzési feladatokat lát el kutyával
Felügyeli a telepőrzésre alkalmazott kutyákat
Ellátja a kutyásőri szolgálatot
Végzi a rendezvények biztosítását
Pénzszállítást végez
Intézkedik a rendkívüli eseményekben
3.    A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

54 861 01 0000 00 00

Biztonságszervező I.

31 861 02 1000 00 00

Biztonságtechnikai szerelő, kezelő

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0701-06    Személy- és vagyonvédelmi alapfeladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat és tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi szabályokat, valamint a speciális szakmai, továbbá az etikai szabályokat
Munkavégzésre alkalmas állapotban jelentkezik
Ellenőrzi az eseménynaplót
Átveszi az „őrutasításban” meghatározott eszközöket, anyagokat
Ellenőrzi a hírösszeköttetéseket és a tűz- és betörésjelző készülékeket
Jelenti a szolgálat átvételét
Ellenőrzi az átvevő munkavégzésre alkalmas állapotát
Átadja az eseménynaplót
Tájékozódik az előző szolgálat alatti eseményekről
Tájékoztatást ad a szolgálatot átvevőnek a szolgálata alatti eseményekről
Átadja az „őrutasításban” meghatározott eszközöket, anyagokat
Jelenti a szolgálat átadását
Végzi a be- és kiléptetési feladatokat
Végzi a gépjárművek be- és kiléptetését
Végzi a szállítmányok ellenőrzését
Tájékoztatást ad ügyfeleknek
Ellátja a belső járőrszolgálatot
Intézkedik az elhagyott csomagokkal kapcsolatban
Bűncselekményt megvalósító magatartás észlelése esetén értesíti az eljárni jogosult hatóságot és őrzi a cselekmény helyszínét
Kezeli a telepített biztonságtechnikai eszközöket, rendszereket
Kezeli a rábízott kulcsokat
Kezeli a szolgálati gépjárművek menetokmányait és kulcsait
Ellátja a telefonközpontosi feladatokat
Átveszi az objektumba érkező postát
Végrehajtja a feladatkörébe utalt energiatakarékossági intézkedéseket
Ellátja a házmesteri és épületgondnoki feladatokat
Veszély esetén közreműködik a kiürítésben
Vezeti az eseménynaplót és az egyéb előírt nyilvántartásokat
Intézkedik a liftben rekedtek mentésére
Kármegelőzési intézkedéseket hajt végre
Jelentést tesz az intézkedés megkezdéséről
Alapszintű elsősegélynyújtást megkezd
Alapszintű újraélesztést megkezd (automata defibrillátor alkalmazásával)
Intézkedéseket tesz a közveszély elhárítására
Intézkedik az épület, a helyszín kiürítésére
Elfogja a bűncselekmény helyszínén tetten ért személyt
Tájékoztatja a kiérkező veszélyelhárító szervezet képviselőjét, segíti munkáját
Jelentést tesz a felettesének az eseményről
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Személy- és vagyonvédelemre vonatkozó törvény
B    Személy- és vagyonvédelmi törvény végrehajtási rendeletének ismerete
B    Munkavédelmi szabályok
B    Tűzvédelmi szabályok
B    Magatartási és etikai szabályok
B    Munkavégzésre alkalmas állapot jellemzői
B    A helyszínbiztosítás szabályai
A    Elsősegélynyújtás, újraélesztés
A    Közveszély elhárításának szabályai
B    A jogos védelemre és a végszükségre vonatkozó szabályok
B    Magántitok, üzleti titok fogalma, a titoktartási kötelezettség
    A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Elemi szintű számítógép-használat
3    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3    Köznyelvi beszédkészség
3    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    A közlekedési jelképek értelmezése
4    A munka- és tűzvédelmi jelképek értelmezése
5    Hírösszeköttetést biztosító eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Megbízhatóság
Monotónia-tűrés
Döntésképesség
Önfegyelem
Pontosság
Stressztűrő képesség
Terhelhetőség
Türelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőzőkészség
Tolerancia
Konfliktusmegoldó készség
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0702-06    Testőri feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megismeri a programot, feladatot, információt gyűjt a védett személyről
Értelmezi a megbízást
Kockázatelemzést végez
Meghatározza a veszélyeztetettség szintjét
Tanulmányozza a programok helyszíneit (protokoll és szakmai)
Koordinációt folytat a résztvevő rendvédelmi és társ-biztonsági szolgálatokkal
Meghatározza a biztosítási részfeladatokat (előkészítés)
Meghatározza a biztosításban részt vevők számát és a szükséges technikai eszközöket
Intézkedik a megfelelő egészségügyi háttér biztosításáról, meghatározza a rendkívüli esemény esetén történő teendőket
Elkészíti a biztosítási tervet
Felkészíti a védett személyt
A feladat végrehajtásához szükséges előkészületi tevékenységeket elvégzi
Kiválasztja a feladathoz szükséges technikai eszközöket
Folyamatosan frissíti, aktualizálja és ellenőrzi az információkat
Alkalmazkodik a védett személy öltözködési szokásaihoz
Gyakorol élethű szituációs feladatokat
Gyakoroltatja a kiválasztott személyi állományt
Eligazítja a biztosításban résztvevőket
Ellenőrzi a technikai felszerelések meglétét és állapotát, kiosztja a felszereléseket a feladatoknak megfelelően
Meghatározza a hírösszeköttetés és kapcsolattartás rendjét, ellenőrzi a hírháló működését
Gondoskodik a helyszínek tűzszerész és technikai átvizsgálásáról
Felügyeli a beléptetés rendjét
Folyamatosan kapcsolatot tart a megbízóval
Biztosítja a védett személy érkezésének és távozásának zavartalanságát
Folyamatosan figyeli a védett személy környezetét
Végrehajtja a védett személy menekítését, támadás vagy rendkívüli esemény bekövetkezésekor, rendkívüli eseménykor aktualizálja a védelmi koncepciót
A biztosítás vezetőjeként engedélyt ad a munka befejezésére
Gondoskodik a kiadott technikai eszközök hiánytalan visszavételéről
Értékeli a biztosításban részt vevők szakmai munkáját, teljesítményét
Jelentést készít a megbízójának a munka elvégzéséről
Egyénileg és csoportosan értékeli a biztosításban résztvevők szakmai munkáját, teljesítményét és az értékelés eredményéről összefoglaló dokumentációt készít
Elvégzi a szükséges adminisztrációs feladatokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Őrutasítás általános tartalma
B    Hírösszeköttetést biztosító eszközök kezelése
B    Tűz-, betörésjelző és biztonság-technikai készülékek kezelése
B    Eseménynapló vezetése
C    Szóbeli és írásbeli jelentés szabályai
B    Be- és kilépési feltételek (személyek, gépjárművek) ellenőrzési módszerei
B    Szállítmányellenőrzési módszerek
B    Kulcskezelési szabályok és technikák
B    Belső járőrszolgálat ellátásnak szabályai
B    Elhagyott csomagok kezelése
B    Kiürítési terv
B    A kiürítés módszertana
B    Előírt nyilvántartások
B    A rendkívüli esemény fogalmi elemei, csoportosításuk
B    Intézkedési sorrend
A    Elfogás, visszatartás, rendőrségnek átadás szabályai
B    A jogos védelemre vonatkozó szabályok
B    A tévedés mint büntethetőséget kizáró ok
B    Birtokvédelem jogos önhatalommal
B    Kényszer és fenyegetés esetére vonatkozó rendelkezések
B    Az információgyűjtés, értékelés, elemzés módszerei és szabályai
B    A kockázatelemzés fő elemei, módszerei
B    A veszélyeztetettségi szintek fogalma, meghatározása
B    A védelmi koncepció fogalma, felépítése
B    Koordinációs technikák és módszerek
B    Biztosítási részfeladatok, kapcsolódásuk egymáshoz
B    A biztosításhoz szükséges személyi és technikai feltételek
B    Lehetséges rendkívüli események és elhárításuk
B    A biztosítási terv fogalma, felépítése
B    Szituációs feladatok gyakorlása és gyakoroltatása
B    Technikai felszerelések és használatuk
B    A hírösszeköttetés eszközei és módszerei
B    A helyszínek tűzszerészi és technikai átvizsgálásának szervezése
B    A védett helyre beléptetés szabályai
B    A környezet megfigyelésének módszerei, követelményei
B    A védett személy menekítésének módszerei, követelményei
B    A végrehajtás értékelésének szempontjai
B    A megbízónak készített jelentés tartalmi és formai követelményei
B    A kereskedelmi egységek működési rendje, a vásárlásra vonatkozó szabályok
B    Az alkalmazott áruvédelmi rendszerek
B    Intézkedési lehetőségek az áruvédelmi rendszer jelzése esetén
B    A lopás fogalma
B    A lopással elkövetett bűncselekmény és szabálysértés elhatárolása
B    A rongálás esetei
B    A zsebtolvajlás kezelése
B    Intézkedési lehetőségek bűncselekmény vagy szabálysértés esetén
B    Személyi szabadság megsértése bűncselekmény
B    A pénzszállító személyek biztosításának követelményei és szabályai
B    A nyitás, zárás, nyitvatartás szabályai
B    Az útirányterv fogalma, felépítése
B    Ellenőrzési módszerek, a végrehajtás szabályai
B    Az ügyfelek figyelemmel kísérésének eszközei és módszerei
B    A gyanús magatartásra utaló jelek
    A szint megjelölésével a szakmai készségek:
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Stabil kéztartás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőzőkészség
Tolerancia
Konfliktusmegoldó készség
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0703-06    Vagyonőri feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Átveszi a szolgálati járművet
Rögzíti a riasztás időpontját
Kivonul a helyszínre
Megteszi az elsődleges intézkedéseket
Jelentést ír a feladat végrehajtásáról
Biztosítja a működés rendjét
Figyelemmel kíséri a vásárlás rendjét
Ellátja a zónaszolgálatot
Biztosítja a pénzszállítást a kereskedelmi egység területén
Ellenőrzi az áruk be- és kiszállítását
Biztosítja a nyitást és zárást
Átveszi az útirány-tervet
Ellenőrzi a kijelölt helyeket
Jelentést tesz a diszpécser szolgálatnak, jelentésben rögzíti a tapasztalt hiányosságokat
Leadja a szolgálati járművet
Beszámol a feladat végrehajtásáról
Áttanulmányozza a szállítmánykísérési utasítást
Átveszi a speciális védőeszközt (gázálarc, védőruha) és a kísérő járművet
Végrehajtja a szállítmánykísérési utasításban meghatározott feladatokat
Leadja a kísérő járművet, leadja a speciális védőeszközt (gázálarc, védőruha)
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Az útirányterv fogalma, felépítése
B    Ellenőrzési módszerek, a végrehajtás szabályai
B    A riasztás helyszínére indulásra felkészülés szabályai
B    Az ügyfél kulcsainak kezelése
B    Intézkedési sorrend a helyszínen
B    A helyszínre belépés szabályai
B    Szállítmánykísérési utasítás fogalma, felépítése
B    A speciális védőeszközök használatának szabályai
B    A gépjármű és a speciális védőeszközök átvételének és leadásának szabályai
    A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Tájékozódás
4    Térérzékelés
4    Személyi védőeszközök használata
4    Lőfegyver kivételével a támadáselhárító eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Testi erő
Állóképesség
Stabil kéztartás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőzőkészség
Tolerancia
Konfliktusmegoldó készség
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0704-06    Bankőri feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Biztosítja a nyitást és zárást
Biztosítja a működés rendjét
Figyelemmel kíséri az ügyfelek mozgását, tevékenységét
Jelenti a támadás előkészítésére utaló gyanús magatartásokat
Biztosítja a pénzszállítást a pénzintézet területén
Figyelemmel kíséri a bankbiztonsági rendelkezések betartását
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Bankbiztonsági fogalmak
B    Bankbiztonsági rendelkezések
B    Magatartási szabályok támadás esetén
B    Túszejtés estén követendő magatartás
B    Terrorcselekmény esetére vonatkozó szabályok
B    Egyéb rendkívüli események kezelésének szabályai
    A szint megjelölésével a szakmai készségek:
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Stabil kéztartás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Határozottság
Tolerancia
Konfliktusmegoldó készség
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0705-06    Fegyveres biztonsági őri feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felveszi a fegyvert
Betartja a fegyver kezelésére, tartására vonatkozó szabályokat
Élet elleni támadás esetén alkalmazza a fegyvert
Jelentést ír a fegyverhasználatról
Karbantartja a fegyvert
Leadja a fegyvert
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    A fegyver tartására, kezelésére, használatára vonatkozó szabályok
B    A fegyverjártassági vizsga
B    A fegyver felvétele és leadása
B    A fegyver karbantartása
B    A lövészeteken részvétel szabályai
B    A lőtér rendje
B    A fegyver tárolása
B    A figyelmeztető lövés szabályai
B    Állatra leadott lövés
A    Személy elleni fegyverhasználat szabályai
B    A fegyverhasználatról készített jelentés szabályai
C    Közreműködési kötelezettség a rendőrségi kivizsgálás során
B    A lőfegyverrel kapcsolatos bűncselekmények és szabálysértések
    A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5    Lőfegyverhasználat
Személyes kompetenciák:
Stabil kéztartás
Állóképesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Tolerancia
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0706-06    Közterületi kutyás őri feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz a speciális kiképzésen
Gyakoroltatja a kutyát rendszeresen közterületi feladatokra
Közterületen alkalmazza a kutyát vagyonvédelemre, személyvédelemre, járőrszolgálatra és az intézkedés biztosítására
Gondozza a kutyát
Biztosítja a megközelítési és távozási útvonalat
Felügyel a parkolási rendre
Biztosítja a rendezvényt és a rendezvény helyszínének környezetét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    A kutya kiképzése
B    A kutya vizsgáztatása
B    A gyakoroltatásra vonatkozó szabályok
B    A kutya tartására vonatkozó egészségügyi szabályok
B    A kutya gondozására vonatkozó szabályok
B    A kutya alkalmazásának módszerei vagyonvédelmi célból
B    A kutya alkalmazásának módszerei személyvédelmi célból
B    A kutya alkalmazásának módszerei az őr intézkedésének biztosítására
B    Az alkalmazásról írt jelentés szempontjai
C    Veszélyeztetés kutyával szabálysértés
    A szint megjelölésével a szakmai készségek:
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Monotónia-tűrés
Önfegyelem
Pontosság
Stressztűrő képesség
Türelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0707-06    Pénzszállítói feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Átveszi a felszerelést és a gépjárművet
Közlekedik a meghatározott útvonalon
A pénzt (küldeményeket) átadja, átveszi
Rakodást végez
Tölti, üríti az ATM-eket
Leadja a beszállított küldeményeket
Beszámol a feladat végrehajtásáról
Leadja a gépkocsit és a felszerelést
Intézkedik sérült küldemény esetén
Intézkedik gyanús követés esetén
Intézkedik közúti baleset esetén
Intézkedik műszaki hiba esetén
Intézkedik a pénzszállító személy elleni támadás esetén
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Felszerelési tárgyak, átvételükre, leadásukra vonatkozó szabályok
B    A küldemények átvételének szabályai
B    A pénzszállító gépjármű közlekedésére vonatkozó szabályok
B    A rakodás szabályai
B    A járdakockázat fogalma és jelentősége
B    A küldemények átadására, átvételére vonatkozó szabályok
B    A feladat végrehajtását követő beszámoló szempontjai
B    A sérült küldemény fogalma, kezelésének szabályai
B    Gyanús követés fogalma, intézkedések
B    A közúti balesetekre vonatkozó szabályok
B    Segítségnyújtás a biztonsági szabályok betartásával
B    Műszaki hiba elhárítására vonatkozó szabályok
B    Rendőri intézkedés esetén tanúsítandó magatartás szabályai
B    A támadás elhárítására vonatkozó szabályok
B    A páncélozott gépjárművekre vonatkozó szabványok
    A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Speciális gépjárművek használata
4    Riasztó-jelző eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Stressztűrő képesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0708-06    Rendezvénybiztosító őri feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Biztosítja a megközelítési és távozási útvonalat
Felügyel a parkolási rendre
Ellenőrzi a részvételi jogosultságot
Megakadályozza a tiltott tárgyak bevitelét a csomag és ruházat átvizsgálásával
Tájékoztatást ad a rendezvény szabályairól
Irányítja a résztvevők mozgását
Biztosítja a rendezvény szereplőinek védelmét
Eltávolítja a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket
Biztosítja a rendezvény helyszínének környezetét
Veszély esetén közreműködik a kiürítésben
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    A rendezvény fogalma és rendezvénytípusok csoportosítása
B    Gyülekezési törvény hatálya alá eső rendezvények biztosításának szabályai
B    Sportrendezvények biztosításának szabályai
C    Egyéb rendezvények biztosításának szabályai
B    A gyalogos és gépjármű közlekedés, parkolás szabályai
B    Részvételi jogosultság és belépés ellenőrzésének szabályai
B    A rendezvény szereplőinek védelme
B    A kiürítés esetei és végrehajtásának módszerei
    A szint megjelölésével a szakmai készségek:
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önfegyelem
Pontosság
Stressztűrő képesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1086-06    Telepőrzési kutyás őri feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Rendszeresen gyakoroltatja a kutyát telepőrzési feladatokra
Telephelyen alkalmazza a kutyát vagyonvédelemre, személyvédelemre, járőrszolgálatra és az intézkedés biztosítására
Gondozza a kutyát
Felügyeli a telepőrzésre alkalmazott kutyákat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    A gyakoroltatásra vonatkozó szabályok
B    A kutya tartására vonatkozó egészségügyi szabályok
B    A kutya gondozására vonatkozó szabályok
B    A kutya alkalmazásának módszerei vagyonvédelmi célból
B    A kutya alkalmazásának módszerei személyvédelmi célból
B    A kutya alkalmazásának módszerei az őr intézkedésének biztosítására
B    Az alkalmazásról írt jelentés szempontjai
C    Veszélyeztetés kutyával szabálysértés
    A szint megjelölésével a szakmai készségek:
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Monotónia-tűrés
Önfegyelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság

A 31 861 01 1000 00 00 azonosító számú, Biztonsági őr megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0701-06

Személy- és vagyonvédelmi alapfeladatok

0702-06

Testőri feladatok

0703-06

Vagyonőri feladatok

A 31 861 01 0100 31 01 azonosító számú, Testőr megnevezésű részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0701-06

Személy- és vagyonvédelmi alapfeladatok

0702-06

Testőri feladatok

A 31 861 01 0100 31 02 azonosító számú, Vagyonőr megnevezésű részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0701-06

Személy- és vagyonvédelmi alapfeladatok

0703-06

Vagyonőri feladatok

A 31 861 01 0001 31 01 azonosító számú, Bankőr megnevezésű ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0704-06

Bankőri feladatok

0705-06

Fegyveres biztonsági őri feladatok

A 31 861 01 0001 31 02 azonosító számú, Fegyveres biztonsági őr megnevezésű ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0705-06

Fegyveres biztonsági őri feladatok

A 31 861 01 0001 31 03 azonosító számú, Kutyás őr megnevezésű ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

1086-06

Telepőrzési kutyás őri feladatok

A 31 861 01 0001 31 04 azonosító számú, Kutyavezető – biztonsági őr megnevezésű ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0706-06

Közterületi kutyás őri feladatok

A 31 861 01 0001 31 05 azonosító számú, Pénzszállító megnevezésű ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0705-06

Fegyveres biztonsági őri feladatok

0707-06

Pénzszállítói feladatok

A 31 861 01 0001 31 06 azonosító számú, Rendezvénybiztosító megnevezésű ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0708-06

Rendezvénybiztosító őri feladatok

V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1.    A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
A modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzését tanúsító bizonyítvány.
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
18. életév betöltése
A 31 861 01 0001 31 01 azonosító számú, Bankőr megnevezésű ráépülés esetén:
Fegyverjártassági vizsga
A 31 861 01 0001 31 02 azonosító számú, Fegyveres biztonsági őr megnevezésű ráépülés esetén:
Fegyverjártassági vizsga
A 31 861 01 0001 31 05 azonosító számú, Pénzszállító megnevezésű ráépülés esetén:
C kategóriás jogosítvány
2.    A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0701-06    Személy- és vagyonvédelmi alapfeladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Biztonsági alapismereti feladat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Biztonsági alapintézkedések bemutatása és dokumentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    40%
2. feladat    60%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0702-06    Testőri feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vagyonvédelmi intézkedés bemutatása és dokumentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Személyvédelmi intézkedés bemutatása és dokumentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    50%
2. feladat    50%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0703-06    Vagyonőri feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A riasztó jelzésre történő kivonulás során teendő intézkedések bemutatása és dokumentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0704-06    Bankőri feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Pénzintézeti intézkedés bemutatása és dokumentálása.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0705-06    Fegyveres biztonsági őri feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A fegyver felvételének, tartásának és leadásának szabályai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    45 perc (25 perc felkészülési idő, 20 perc válaszadási idő)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Jelentés a fegyverhasználatról
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    40%
2. feladat    60%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0706-06    Közterületi kutyás őri feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A kutyával történő intézkedés ismertetése és dokumentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Kutyával történő rendezvénybiztosítás szabályai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    45 perc (25 perc felkészülési idő, 20 perc válaszadási idő)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    70%
2. feladat    30%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0707-06    Pénzszállítói feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A pénzszállítási intézkedés bemutatása és dokumentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    45 perc (25 perc felkészülési idő, 20 perc válaszadási idő)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A küldemények átadás-átvételének bemutatása és dokumentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Rendkívüli eseményekben történő intézkedés ismertetése és dokumentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    20%
2. feladat    30%
3. feladat    50%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0708-06    Rendezvénybiztosító őri feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Rendezvénybiztosítási intézkedés ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    45 perc ( 25 perc felkészülési idő, 20 perc válaszadási idő)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A rendezvényről történő eltávolítás bemutatása és dokumentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    40%
2. feladat    60%
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1086-06    Telepőrzési kutyás őri feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Kutyával telephelyen történő intézkedés ismertetése és dokumentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
3.    A szakmai vizsga értékelése%-osan:
A 31 861 01 1000 00 00 azonosító számú, Biztonsági őr megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:    20%
2. vizsgarész:    40%
3. vizsgarész:    40%
A 31 861 01 0100 31 01 azonosító számú, Testőr megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:    30%
2. vizsgarész:    70%
A 31 861 01 0100 31 02 azonosító számú, Vagyonőr megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:    40%
3. vizsgarész:    60%
A 31 861 01 0001 31 01 azonosító számú, Bankőr megnevezésű ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
4. vizsgarész:    70%
5. vizsgarész:    30%
A 31 861 01 0001 31 02 azonosító számú, Fegyveres biztonsági őr megnevezésű ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
5. vizsgarész:    100%
A 31 861 01 0001 31 03 azonosító számú, Kutyás őr megnevezésű ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
9. vizsgarész:    100%
A 31 861 01 0001 31 04 azonosító számú, Kutyavezető – biztonsági őr megnevezésű ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
6. vizsgarész:    100%
A 31 861 01 0001 31 05 azonosító számú, Pénzszállító megnevezésű ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
5. vizsgarész:    30%
7. vizsgarész:    70%
A 31 861 01 0001 31 06 azonosító számú, Rendezvénybiztosító megnevezésű ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
8. vizsgarész:    100%
A 31 861 01 1000 00 00 azonosító számú, Biztonsági őr megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 31 861 01 0100 31 01 azonosító számú, Testőr megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
3. vizsgarész:    100%
A 31 861 01 1000 00 00 azonosító számú, Biztonsági őr megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 31 861 01 0100 31 02 azonosító számú, Vagyonőr megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
2. vizsgarész:    100%
4.    A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
és felszerelések minimuma

Biztonsági őr

Testőr

Vagyonőr

Bankőr

Fegyveres biztonsági őr

Kutyás őr

Kutyavezető – biztonsági őr

Pénzszállító

Rendezvénybiztosító

Támadáselhárítás eszközei

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Híröszeköttetést biztosító eszközök

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kézi kihangosító

X

X

X

X

Rövid és futtató póráz, valamint egyéb kutyakiképző eszközök

X

X

Kiképzésre alkalmas szolgálati kutya

 

 

 

X

X

 

Elsősegélynyújtás, újraélesztés eszközei

X

X

X

 

 

 

 

 

 

VII.
EGYEBEK
A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Biztonsági őr OKJ 31 861 01 1000 00 00 szakképesítés tekintetében a Személy, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara látja el.
BIZTONSÁGSZERVEZŐ I.
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.    A szakképesítés azonosító száma:    54 861 01 0000 00 00
2.    A szakképesítés megnevezése:    Biztonságszervező I.
3.    Szakképesítések köre:

3.1

Részszakképesítés

Azonosítószám:

54 861 01 0100 33 01

Megnevezés:

Biztonságszervező II.

3.2

Elágazások

Nincsenek

3.3

Ráépülés

Nincs

4.    Hozzárendelt FEOR szám:    5369
5.    Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése

Szakképzési évfolyamok száma

Óraszám

Biztonságszervező I.

1

1200

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:    Biztonságszervező I.
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
    Bemeneti kompetenciák:    A jelölt rendelkezzen a vagyonvédelemről szóló jogszabályokban megfogalmazott erkölcsi alkalmazási feltételekkel
    Iskolai előképzettség:    érettségi vizsga
    Szakmai előképzettség:    –
    Előírt gyakorlat:    –
    Elérhető kreditek mennyisége:    –
    Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
    Szakmai alkalmassági követelmények:    szükségesek
2.    Elmélet aránya:    50%
3.    Gyakorlat aránya:    50%
4.    Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):    van
    Időtartama (évben vagy félévben):    0,5 év
5.    Szintvizsga (iskolai rendszerben):    nem szervezhető
    Ha szervezhető, mikor:    –
6.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    nem szükséges
RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:    Biztonságszervező II.
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
    Bemeneti kompetenciák:    A jelölt rendelkezzen a vagyonvédelemről szóló jogszabályokban megfogalmazott erkölcsi alkalmazási feltételekkel
    Iskolai előképzettség:    tizedik évfolyam elvégzése
    Szakmai előképzettség:    –
    Előírt gyakorlat:    –
    Elérhető kreditek mennyisége:    –
    Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
    Szakmai alkalmassági követelmények:    szükségesek
2.    A képzés maximális időtartama:
    Szakképzési évfolyamok száma:    –
    Óraszám:    350
3.    Elmélet aránya:    50%
4.    Gyakorlat aránya:    50%
5.    Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):     –
6.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    nem szükséges
III.
MUNKATERÜLET
1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

5369

Egyéb védelmi szolgáltatási foglalkozások

2.    A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Elkészíti a rendészeti szabályzatot
Elkészíti a vagyonvédelmi és az őrzési szabályzatot
Elkészíti a lőfegyver és a támadáselhárító eszközök tárolásának és karbantartásának szabályait
Átveszi a szolgálatot
Átadja a szolgálatot
Őrzi az objektumokat
Őrzi a kereskedelmi és pénzintézeti egységeket
Ellátja a munkakörébe utalt egyéb feladatokat
Intézkedik rendkívüli eseményekben
Megszervezi a védendő személy védelmét
Kialakítja a védelmi koncepciót
Felkészül a biztosítási feladatokra
Végrehajtja a biztosítási feladatokat
Értékeli az elvégzett munkát
Ellátja a mobil járőrszolgálatot
Ellátja a szállítmánykísérési feladatokat
Elkészíti az intézmény tűzriadótervét
Szervezi és végrehajtatja a tűzvédelmi megelőző tevékenységet
Jogkörében munkavédelmi feladatokat lát el
Szakmai útmutatás szerint elkészíti a védelmi felkészülési, katasztrófavédelmi és katasztrófaelhárítási okmányokat, terveket, dokumentációkat
3.    A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

31 861 01 1000 00 00

Biztonsági őr

31 861 02 1000 00 00

Biztonságtechnikai szerelő, kezelő

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0701-06    Személy- és vagyonvédelmi alapfeladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat és tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi szabályokat, valamint a speciális szakmai, továbbá az etikai szabályokat
Munkavégzésre alkalmas állapotban jelentkezik
Ellenőrzi az eseménynaplót
Átveszi az „őrutasításban” meghatározott eszközöket, anyagokat
Ellenőrzi a hírösszeköttetéseket és a tűz- és betörésjelző készülékeket
Jelenti a szolgálat átvételét
Ellenőrzi az átvevő munkavégzésre alkalmas állapotát
Átadja az eseménynaplót
Tájékozódik az előző szolgálat alatti eseményekről
Tájékoztatást ad a szolgálatot átvevőnek a szolgálata alatti eseményekről
Átadja az „őrutasításban” meghatározott eszközöket, anyagokat
Jelenti a szolgálat átadását
Végzi a be- és kiléptetési feladatokat
Végzi a gépjárművek be- és kiléptetését
Végzi a szállítmányok ellenőrzését
Tájékoztatást ad ügyfeleknek
Ellátja a belső járőrszolgálatot
Intézkedik az elhagyott csomagokkal kapcsolatban
Bűncselekményt megvalósító magatartás észlelése esetén értesíti az eljárni jogosult hatóságot és őrzi a cselekmény helyszínét
Kezeli a telepített biztonságtechnikai eszközöket, rendszereket
Kezeli a rábízott kulcsokat
Kezeli a szolgálati gépjárművek menetokmányait és kulcsait
Ellátja a telefonközpontosi feladatokat
Átveszi objektumba érkező postát
Végrehajtja a feladatkörébe utalt energiatakarékossági intézkedéseket
Ellátja a házmesteri és épületgondnoki feladatokat
Veszély esetén közreműködik a kiürítésben
Vezeti az eseménynaplót és az egyéb előírt nyilvántartásokat
Intézkedik a liftben rekedtek mentésére
Kármegelőzési intézkedéseket hajt végre
Jelentést tesz az intézkedés megkezdéséről
Alapszintű elsősegélynyújtást megkezd
Alapszintű újraélesztést megkezd (automata defibrillátor alkalmazásával)
Intézkedéseket tesz a közveszély elhárítására
Intézkedik az épület, a helyszín kiürítésére
Elfogja a bűncselekmény helyszínén tetten ért személyt
Tájékoztatja a kiérkező veszélyelhárító szervezet képviselőjét, segíti munkáját
Jelentést tesz a felettesének az eseményről
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Személy- és vagyonvédelemre vonatkozó törvény
B    Személy- és vagyonvédelmi törvény végrehajtási rendeletének ismerete
B    Munkavédelmi szabályok
B    Tűzvédelmi szabályok
B    Magatartási és etikai szabályok
B    Munkavégzésre alkalmas állapot jellemzői
B    A helyszínbiztosítás szabályai
A    Elsősegélynyújtás, újraélesztés
A    Közveszély elhárításának szabályai
B    A jogos védelemre és a végszükségre vonatkozó szabályok
B    Magántitok, üzleti titok fogalma, a titoktartási kötelezettség
    A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Elemi szintű számítógép-használat
3    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3    Köznyelvi beszédkészség
3    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    A közlekedési jelképek értelmezése
4    A munka- és tűzvédelmi jelképek értelmezése
5    Hírösszeköttetést biztosító eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Megbízhatóság
Monotónia-tűrés
Döntésképesség
Önfegyelem
Pontosság
Stressztűrő képesség
Terhelhetőség
Türelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőzőkészség
Tolerancia
Konfliktusmegoldó készség
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0702-06    Testőri feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megismeri a programot, feladatot, információt gyűjt a védett személyről
Értelmezi a megbízást
Kockázatelemzést végez
Meghatározza a veszélyeztetettség szintjét
Tanulmányozza a programok helyszíneit (protokoll és szakmai)
Koordinációt folytat a résztvevő rendvédelmi és társ-biztonsági szolgálatokkal
Meghatározza a biztosítási részfeladatokat (előkészítés)
Meghatározza a biztosításban résztevők számát és a szükséges technikai eszközöket
Intézkedik a megfelelő egészségügyi háttér biztosításáról, meghatározza a rendkívüli esemény esetén történő teendőket
Elkészíti a biztosítási tervet
Felkészíti a védett személyt
A feladat végrehajtásához szükséges előkészületi tevékenységeket elvégzi
Kiválasztja a feladathoz szükséges technikai eszközöket
Folyamatosan frissíti, aktualizálja és ellenőrzi az információkat
Alkalmazkodik a védett személy öltözködési szokásaihoz
Gyakorol élethű szituációs feladatokat
Gyakoroltatja a kiválasztott személyi állományt
Eligazítja a biztosításban résztvevőket
Ellenőrzi a technikai felszerelések meglétét és állapotát, kiosztja a felszereléseket a feladatoknak megfelelően
Meghatározza a hírösszeköttetés és kapcsolattartás rendjét, ellenőrzi a hírháló működését
Gondoskodik a helyszínek tűzszerész és technikai átvizsgálásáról
Felügyeli a beléptetés rendjét
Folyamatosan kapcsolatot tart a megbízóval
Biztosítja a védett személy érkezésének és távozásának zavartalanságát
Folyamatosan figyeli a védett személy környezetét
Végrehajtja a védett személy menekítését, támadás vagy rendkívüli esemény bekövetkezésekor, rendkívüli eseménykor aktualizálja a védelmi koncepciót
A biztosítás vezetőjeként engedélyt ad a munka befejezésére
Gondoskodik a kiadott technikai eszközök hiánytalan visszavételéről
Értékeli a biztosításban részt vevők szakmai munkáját, teljesítményét
Jelentést készít a megbízójának a munka elvégzéséről
Egyénileg és csoportosan értékeli a biztosításban résztvevők szakmai munkáját, teljesítményét és az értékelés eredményéről összefoglaló dokumentációt készít
Elvégzi a szükséges adminisztrációs feladatokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Őrutasítás általános tartalma
B    Hírösszeköttetést biztosító eszközök kezelése
B    Tűz-, betörésjelző és biztonság-technikai készülékek kezelése
B    Eseménynapló vezetése
C    Szóbeli és írásbeli jelentés szabályai
B    Be- és kilépési feltételek (személyek, gépjárművek) ellenőrzési módszerei
B    Szállítmányellenőrzési módszerek
B    Kulcskezelési szabályok és technikák
B    Belső járőrszolgálat ellátásnak szabályai
B    Elhagyott csomagok kezelése
B    Kiürítési terv
B    A kiürítés módszertana
B    Előírt nyilvántartások
B    A rendkívüli esemény fogalmi elemei, csoportosításuk
B    Intézkedési sorrend
A    Elfogás, visszatartás, rendőrségnek átadás szabályai
B    A jogos védelemre vonatkozó szabályok
B    A tévedés mint büntethetőséget kizáró ok
B    Birtokvédelem jogos önhatalommal
B    Kényszer és fenyegetés esetére vonatkozó rendelkezések
B    Az információgyűjtés, értékelés, elemzés módszerei és szabályai
B    A kockázatelemzés fő elemei, módszerei
B    A veszélyeztetettségi szintek fogalma, meghatározása
B    A védelmi koncepció fogalma, felépítése
B    Koordinációs technikák és módszerek
B    Biztosítási részfeladatok, kapcsolódásuk egymáshoz
B    A biztosításhoz szükséges személyi és technikai feltételek
B    Lehetséges rendkívüli események és elhárításuk
B    A biztosítási terv fogalma, felépítése
B    Szituációs feladatok gyakorlása és gyakoroltatása
B    Technikai felszerelések és használatuk
B    A hírösszeköttetés eszközei és módszerei
B    A helyszínek tűzszerészi és technikai átvizsgálásának szervezése
B    A védett helyre beléptetés szabályai
B    A környezet megfigyelésének módszerei, követelményei
B    A védett személy menekítésének módszerei, követelményei
B    A végrehajtás értékelésének szempontjai
B    A megbízónak készített jelentés tartalmi és formai követelményei
B    A kereskedelmi egységek működési rendje, a vásárlásra vonatkozó szabályok
B    Az alkalmazott áruvédelmi rendszerek
B    Intézkedési lehetőségek az áruvédelmi rendszer jelzése esetén
B    A lopás fogalma
B    A lopással elkövetett bűncselekmény és szabálysértés elhatárolása
B    A rongálás esetei
B    A zsebtolvajlás kezelése
B    Intézkedési lehetőségek bűncselekmény vagy szabálysértés esetén
B    Személyi szabadság megsértése bűncselekmény
B    A pénzszállító személyek biztosításának követelményei és szabályai
B    A nyitás, zárás, nyitvatartás szabályai
B    Az útirányterv fogalma, felépítése
B    Ellenőrzési módszerek, a végrehajtás szabályai
B    Az ügyfelek figyelemmel kísérésének eszközei és módszerei
B    A gyanús magatartásra utaló jelek
    A szint megjelölésével a szakmai készségek:
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Stabil kéztartás
Tűrőképesség
Megbízhatóság
Monotónia-tűrés
Döntésképesség
Önfegyelem
Pontosság
Stressztűrő képesség
Terhelhetőség
Türelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőzőkészség
Tolerancia
Konfliktusmegoldó készség
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0712-06    Biztonságszervező alapfeladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felméri az objektum veszélyeztetettségét és a megbízó igényeit
Elkészíti az őrzési okmányokat, dokumentumokat
Megszervezi a vagyonvédelmi vagy a biztonsági őrséget
Leltárba veszi és számon tartja a lőfegyvereket és a támadáselhárító eszközöket
Ellenőrzi a lőfegyver és a támadáselhárító eszközök kiadását és visszavételét
Ellenőrzi a szabályzat betartását
Ellenőrzi a lőfegyver és a támadáselhárító eszközök működőképességét és karbantartását
Tűzvédelmi szempontból felméri az intézményt
Felmérés alapján elkészíti az intézmény tűzvédelmi szabályzatát
Gondoskodik a tűzvédelmi dokumentumok jóváhagyásáról és kihirdetéséről
Megszervezi és megtartja a tűzvédelmi oktatást
Üzemelteti és használja a tűzvédelmi- és tűzoltóeszközöket
Részt vesz a munkabaleset kivizsgálásában
Jegyzőkönyvet készít a balesetről
Megszervezi és megtartja a munkavédelmi oktatást
Munkavédelmi oktatást tart a munkavédelmi szakember által kidolgozott tematikából
Használja az előírt munkavédelmi eszközöket
Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét
Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik
Tervezi és szervezi a védőeszközök karbantartását
Sérültnek elsősegélyt nyújt
Az oktatás alapján megszervezi a védelmi dokumentumokban foglaltak végrehajtását
Használja a polgárivédelmi egyéni védőeszközöket
Alkalmazza a vegyi anyagokat kimutató és sugárzást mérő eszközöket
Részt vesz az élet- és vagyonvédelmi teendők megszervezésében és végrehajtásában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    A tűzvédelem, a tűzmegelőzés, a tűzoltás szabályai
B    A tűzvédelem, a tűzmegelőzés, a tűzjelzés, a tűzoltás eszközei és alkalmazási szabályai
B    A tűzvédelmi utasítás tartalmi elemei
B    A tűzriadó terv formai és tartalmi elemei
B    A tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó szabályok
B    A létesítés és a használat szabályainak tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi előírásai
B    A munkáltató és a munkavállaló munkavédelemmell kapcsolatos jogai és kötelezettségei
C    A munkavédelem felügyeleti rendszere
B    A munkavédelem eszközrendszere, eszközök alkalmazása
A    Munkavédelmi előírások
A    Védőruhák, védőeszközök használata
B    Védőberendezések és jelzések típusai
B    A munkabalesetekkel, az üzemi balesetekkel kapcsolatos feladatok
B    A védelmi igazgatásra vonatkozó jogszabályi előírások
C    A polgári- és a katasztrófavédelemre vonatkozó előírások
C    Egyéni és a kollektív polgári védelmi eszközök ismerete és alkalmazási szabályaik
C    Vegyi és sugárzásvédelmi mérőeszközök alkalmazási szabályai
A    Lőfegyverekre, gáz- és riasztófegyverekre vonatkozó jogi és szakmai szabályok ismerete, illetve alkalmazása
    A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Számolási készség
4    Mennyiségérzék
2    Térérzékelés
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Rugalmasság
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Adekvát metakommunikáció
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Információgyűjtés
Következtetési képesség
Tervezési képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés
Okok feltárása
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0713-06    Biztonságszervező szakfeladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elkészíti az intézmény és egységei tűzveszélyességi besorolását
Kijelöli a tűzszakaszokat, a tűzgátló elválasztásokat, a tűzoltási felvonulási utakat és tereket
Kialakítja az intézmény tűzvédelmi rendszer létesítésének koncepcióját
Elkészíti az intézmény munkavédelmi szabályzatát
Megszervezi és dokumentálja a berendezés üzembe helyezési eljárását
Elvégzi a munkahelyek ergonómiai értékelését
Ellenőrzi a munkabaleset-védelem személyi és tárgyi feltételeit
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Tűzvédelmi jogszabályok alkalmazása
A    Munkavédelemre vonatkozó jogszabályok alkalmazása
    A szint megjelölésével a szakmai készségek:
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Rugalmasság
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Adekvát metakommunikáció
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Információgyűjtés
Következtetési képesség
Tervezési képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés
Okok feltárása
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés

Az 54 861 01 0000 00 00 azonosító számú, Biztonságszervező I. megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0701-06

Személy- és vagyonvédelmi alapfeladatok

0702-06

Testőri feladatok

0712-06

Biztonságszervező alapfeladatok

0713-06

Biztonságszervező szakfeladatok

Az 54 861 01 0100 33 01 azonosító számú, Biztonságszervező II. megnevezésű részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0701-06

Személy- és vagyonvédelmi alapfeladatok

0702-06

Testőri feladatok

0712-06

Biztonságszervező alapfeladatok

V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1.    A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
A modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzését tanúsító bizonyítvány.
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
2.    A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0701-06    Személy- és vagyonvédelmi alapfeladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Biztonsági alapismereti feladat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Biztonsági alapintézkedések bemutatása és dokumentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    40%
2. feladat    60%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0702-06    Testőri feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vagyonvédelmi intézkedés bemutatása és dokumentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Személyvédelmi intézkedés bemutatása és dokumentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    50%
2. feladat    50%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0712-06    Biztonságszervező alapfeladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy adott intézmény őrzési okmányinak és dokumentumainak minden érdemi elemet tartalmazó vázlatos elkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból történő felmérése, tűzvédelmi szabályzat elkészítése (vázlatszerűen)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    45 perc (25 perc felkészülési idő, 20 perc válaszadási idő)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Tűzvédelmi- és tűzoltó berendezések, illetve eszközök alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    15 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Polgári védelmi egyéni védőeszközök, valamint vegyi anyagokat és sugárzást mérő eszközök alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    15 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    30%
2. feladat    30%
3. feladat    20%
4. feladat    20%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0713-06    Biztonságszervező szakfeladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy adott intézmény tűzveszélyességi besorolásának elkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A megadott adatok alapján egy intézmény munkavédelmi szabályzatának vázlatszerű elkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Vázlatosan készítse el egy adott berendezés üzembe helyezési eljárását, dokumentumait
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    60 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Egy munkahely ergonómiai értékelésének elkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    25%
2. feladat    25%
3. feladat    25%
4. feladat    25%
3.    A szakmai vizsga értékelése%-osan:
Az 54 861 01 0000 00 00 azonosító számú, Biztonságszervező I. megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:    25%
2. vizsgarész:    25%
3. vizsgarész:    25%
4. vizsgarész:    25%
Az 54 861 01 0100 33 01 azonosító számú, Biztonságszervező II. megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:    40%
2. vizsgarész:    30%
3. vizsgarész:    30%
Az 54 861 01 0000 00 00 azonosító számú, Biztonságszervező I. megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az 54 861 01 0100 33 01 azonosító számú, Biztonságszervező II. megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
4. vizsgarész:    100%
4.    A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
és felszerelések minimuma

Biztonságszervező I.

Biztonságszervező II.

Hírösszeköttetést biztosító eszközök

X

X

Számítógép

X

X

Szoftver

X

X

Szkenner

X

X

Nyomtató

X

X

Jogszabálygyűjtemény

X

internet hozzáférés

X

X

Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői

X

X

Irodafelszerelés

X

X

Telefon, fax

X

X

Elsősegélynyújtás, újraélesztés eszközei

X

X

VII.
EGYEBEK
A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Biztonságszervező OKJ 54 861 01 0000 00 00 szakképesítés tekintetében a Személy, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara látja el.
BIZTONSÁGTECHNIKAI SZERELŐ, KEZELŐ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.    A szakképesítés azonosító száma:    31 861 02 1000 00 00
2.    A szakképesítés megnevezése:    Biztonságtechnikai szerelő, kezelő
3.    Szakképesítések köre:

3.1

Részszakképesítések

Azonosítószám:

31 861 02 0100 21 01

Megnevezés:

Biztonságtechnika-kezelő

Azonosítószám:

31 861 02 0100 31 01

Megnevezés:

Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő

Azonosítószám:

31 861 02 0100 31 02

Megnevezés:

Mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő

3.2

Elágazások

Nincsenek

3.3

Ráépülés

Nincs

4.    Hozzárendelt FEOR szám:    5399
5.    Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése

Szakképzési évfolyamok száma

Óraszám

Biztonságtechnikai szerelő, kezelő

2

2600

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:    Biztonságtechnikai szerelő, kezelő
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
    Bemeneti kompetenciák:    A jelölt rendelkezzen a vagyonvédelemről szóló jogszabályokban megfogalmazott erkölcsi alkalmazási feltételekkel
    Iskolai előképzettség:    nyolcadik évfolyam elvégzését tanúsító alapfokú iskolai végzettség
    Szakmai előképzettség:    –
    Előírt gyakorlat:    –
    Elérhető kreditek mennyisége:    –
    Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
    Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2.    Elmélet aránya:    40%
3.    Gyakorlat aránya:    60%
4.    Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):    van
    Időtartama (évben vagy félévben):    1 év
5.    Szintvizsga (iskolai rendszerben):    nem szervezhető
    Ha szervezhető, mikor:    –
6.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:    Biztonságtechnika-kezelő
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
    Bemeneti kompetenciák:    A jelölt rendelkezzen a vagyonvédelemről szóló jogszabályokban megfogalmazott erkölcsi alkalmazási feltételekkel
        Folyamatos és érthető írás-olvasás tudás
        Olvasott, hallott szöveg megértése és visszaadása
        Alapvető számtani műveletek ismerete és alkalmazása
        Artikulált, érthető kifejező készség
        Ismeretek, tapasztalatok megfogalmazása
    Iskolai előképzettség:    nem igényel befejezett iskolai végzettséget
    Szakmai előképzettség:    –
    Előírt gyakorlat:    –
    Elérhető kreditek mennyisége:    –
    Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
    Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2.    A képzés maximális időtartama:
    Szakképzési évfolyamok száma:    –
    Óraszám:    180
3.    Elmélet aránya:    40%
4.    Gyakorlat aránya:    60%
5.    Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):    –
6.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:    Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
    Bemeneti kompetenciák:    A jelölt rendelkezzen a vagyonvédelemről szóló jogszabályokban megfogalmazott erkölcsi alkalmazási feltételekkel
    Iskolai előképzettség:    nyolcadik évfolyam elvégzését tanúsító alapfokú iskolai végzettség
    Szakmai előképzettség:    –
    Előírt gyakorlat:    –
    Elérhető kreditek mennyisége:    –
    Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
    Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2.    A képzés maximális időtartama:
    Szakképzési évfolyamok száma:    –
    Óraszám:    620
3.    Elmélet aránya:    40%
4.    Gyakorlat aránya:    60%
5.    Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):    –
6.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:    Mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
    Bemeneti kompetenciák:    A jelölt rendelkezzen a vagyonvédelemről szóló jogszabályokban megfogalmazott erkölcsi alkalmazási feltételekkel
    Iskolai előképzettség:    nyolcadik évfolyam elvégzését tanúsító alapfokú iskolai végzettség
    Szakmai előképzettség:    –
    Előírt gyakorlat:    –
    Elérhető kreditek mennyisége:    –
    Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
    Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2.    A képzés maximális időtartama:
    Szakképzési évfolyamok száma:    –
    Óraszám:    500
3.    Elmélet aránya:    30%
4.    Gyakorlat aránya:    70%
5.    Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):     –
6.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
III.
MUNKATERÜLET
1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

5399

Egyéb szolgáltatási foglalkozások

2.    A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat és tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi szabályokat, valamint a speciális szakmai, továbbá az etikai szabályokat
Átveszi a szolgálatot
Átadja a szolgálatot
Őrzi az objektumokat
Ellátja a munkakörébe utalt egyéb feladatokat
Intézkedik rendkívüli eseményekben
Ellátja a diszpécser-szolgálatot
Műszeres személy- és csomag ellenőrzést végez
Áruvédelmet végez
Szereli a kültéri védelmi létesítményeket
Szereli a héjvédelmi elemeket
Szereli a belső védelmi berendezéseket
Átadja a munkaterületet és a végzett munkát
Karbantartást, javítást végez
Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységeket végez
Telepíti a behatolásjelző rendszert
Telepíti a beléptető rendszereket
Telepíti a video-megfigyelő rendszereket
Telepíti a tűzjelző rendszereket
Elvégzi a telepített rendszerek üzembe helyezését
3.    A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

31 861 01 1000 00 00

Biztonsági őr

54 861 01 0000 00 00

Biztonságszervező I.

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0701-06    Személy- és vagyonvédelmi alapfeladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat és tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi szabályokat, valamint a speciális szakmai, továbbá az etikai szabályokat
Munkavégzésre alkalmas állapotban jelentkezik
Ellenőrzi az eseménynaplót
Átveszi az „őrutasításban” meghatározott eszközöket, anyagokat
Ellenőrzi a hírösszeköttetéseket és a tűz- és betörésjelző készülékeket
Jelenti a szolgálat átvételét
Ellenőrzi az átvevő munkavégzésre alkalmas állapotát
Átadja az eseménynaplót
Tájékozódik az előző szolgálat alatti eseményekről
Tájékoztatást ad a szolgálatot átvevőnek a szolgálata alatti eseményekről
Átadja az „őrutasításban” meghatározott eszközöket, anyagokat
Jelenti a szolgálat átadását
Végzi a be- és kiléptetési feladatokat
Végzi a gépjárművek be- és kiléptetését
Végzi a szállítmányok ellenőrzését
Tájékoztatást ad ügyfeleknek
Ellátja a belső járőrszolgálatot
Intézkedik az elhagyott csomagokkal kapcsolatban
Bűncselekményt megvalósító magatartás észlelése esetén értesíti az eljárni jogosult hatóságot és őrzi a cselekmény helyszínét
Kezeli a telepített biztonságtechnikai eszközöket, rendszereket
Kezeli a rábízott kulcsokat
Kezeli a szolgálati gépjárművek menetokmányait és kulcsait
Ellátja a telefonközpontosi feladatokat
Átveszi az objektumba érkező postát
Végrehajtja a feladatkörébe utalt energiatakarékossági intézkedéseket
Ellátja a házmesteri és épületgondnoki feladatokat
Veszély esetén közreműködik a kiürítésben
Vezeti az eseménynaplót és az egyéb előírt nyilvántartásokat
Intézkedik a liftben rekedtek mentésére
Kármegelőzési intézkedéseket hajt végre
Végrehajtja a feladatkörébe utalt takarékossági intézkedéseket (pl. villanykapcsolás, fűtés kikapcsolása)
Ellátja a házmesteri és épületgondnoki feladatokat
Jelentést tesz az intézkedés megkezdéséről
Alapszintű elsősegélynyújtást megkezd
Alapszintű újraélesztést megkezd (automata defibrillátor alkalmazásával)
Intézkedéseket tesz a közveszély elhárítására
Intézkedik az épület, a helyszín kiürítésére
Elfogja a bűncselekmény helyszínén tetten ért személyt
Tájékoztatja a kiérkező veszélyelhárító szervezet képviselőjét, segíti munkáját
Jelentést tesz a felettesének az eseményről
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Személy- és vagyonvédelemre vonatkozó törvény
B    Személy- és vagyonvédelmi törvény végrehajtási rendeletének ismerete
B    Munkavédelmi szabályok
B    Tűzvédelmi szabályok
B    Magatartási és etikai szabályok
B    Munkavégzésre alkalmas állapot jellemzői
B    A helyszínbiztosítás szabályai
A    Elsősegélynyújtás, újraélesztés
A    Közveszély elhárításának szabályai
B    A jogos védelemre és a végszükségre vonatkozó szabályok
B    Magántitok, üzleti titok fogalma, a titoktartási kötelezettség
    A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Elemi szintű számítógép-használat
3    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3    Köznyelvi beszédkészség
3    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    A közlekedési jelképek értelmezése
4    A munka- és tűzvédelmi jelképek értelmezése
5    Hírösszeköttetést biztosító eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Megbízhatóság
Monotónia-tűrés
Döntésképesség
Önfegyelem
Pontosság
Stressztűrő képesség
Terhelhetőség
Türelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőzőkészség
Tolerancia
Konfliktusmegoldó készség
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0111-06    Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket
Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít
Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési tervet készít
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelőberendezéseket, védőfelszereléseket
Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációt
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)
Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak megfelelőt
Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.)
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel
Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fűrészelés, reszelés, menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)
Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.)
Darabol kézi és gépi műveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.)
Közreműködik a minőségbiztosítási feladatok megvalósításában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Géprajzi alapfogalmak
C    Síkmértani szerkesztések
D    Ábrázolási módok
B    Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C    Diagramok olvasása, értelmezése, készítése
A    Szabványok használata
A    Gyártási utasítások értelmezése
A    Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata
C    Mérési utasítás
B    Mértékegységek
C    Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai
C    Ipari anyagok hőtechnikai tulajdonságai
C    Ipari anyagok villamos tulajdonságai
C    Ipari anyagok korróziós tulajdonságai
C    Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
C    Ipari anyagok egyéb jellemzői
D    Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata
C    Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
C    Könnyűfém ötvözetek és tulajdonságaik
C    Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik
C    Ötvözőanyagok hatása az anyag tulajdonságaira
C    Szabványos ipari vasötvözetek
C    Szabványos könnyűfém ötvözetek
C    Szabványos színesfém ötvözetek
B    Műszaki mérés eszközeinek ismerete
B    Hosszméretek mérése és ellenőrzése
B    Szögek mérése és ellenőrzése
B    Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése
B    Előrajzolás
C    Reszelés, fűrészelés, köszörülés
C    Élkiképzés
B    Képlékenyalakítás
B    Hajlítás
B    Nyújtás
B    Egyengetés
B    Kézi és kisgépes forgácsolás
B    Minőségbiztosítási alapismeretek
A    Érintésvédelmi alapismeretek
A    Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
A    Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
A    Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
A    Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
B    Szabványhasználati ismeretek
    A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3    Köznyelvi beszédkészség
3    Információforrások kezelése
4    Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2    Gépészeti alkatrészrajz készítése
3    Szabadkézi vázlatkészítés
2    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3    Műszaki táblázatok kezelése
4    Gépipari mérőeszközök használata
5    Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata
5    Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
3    Egyéb mérőeszközök használata
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Térlátás
Szabálykövetés
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Következtetési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Absztrakt gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0220-06    Gépészeti kötési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Általános minőségű hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel
Általános minőségű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel
Készít, bont, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket
Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket
Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott)
Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D    Ábrázolási módok
B    Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
B    Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C    Ipari anyagok korróziós tulajdonságai
C    Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
C    Oldható kötések
C    Nemoldható kötések
A    A gázhegesztés biztonsági ismeretei
A    Az ívhegesztés biztonsági ismeretei
A    Egyéb hegesztőeljárások biztonságtechnikája
A    A gázhegesztés környezetkárosító hatása
A    Az ívhegesztés környezetkárosító hatása
A    A hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásai
B    Korrózióvédelem
A    Szabványok használata
    A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Információforrások kezelése
4    Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3    Hegesztési varratjelképek értelmezése
5    Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5    Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5    Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Személyes kompetenciák:
Térlátás
Stabil kéztartás
Szabálykövető magatartás
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0714-06    Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ
Egyszerű multimédiás- és kommunikációs alkalmazásokat kezel
Adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ
LAN és W-LAN hálózatokat használ
Egyszerű informatikai angol nyelvű szakmai szöveget értelmez
Informatikai tevékenységét dokumentálja
Terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez
A munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat alkalmazza
Meghatározza a műveleti sorrendet és a felhasználandó anyagszükségletet
Kiválasztja a munkafolyamathoz szükséges eszközöket, szerszámokat, készülékeket
Munkaműveletekről vázlatos rajzot készít
Elektromechanikus és elektronikus műszerekkel méréseket végez
Fém és műanyag munkadarabokat megmunkál (vág, fúr, forgácsol, fűrészel, hajlít, reszel, csiszol)
Elektromos és mechanikai kötéseket készít
Kisgépeket kéziszerszámokat használ a technológiai alapműveleteknél
A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyvet készít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Hardverek és szoftverek
C    Irodai programcsomagok
C    Multimédiás és kommunikációs alkalmazások
B    Informatikai biztonsági eszközök
B    Az adatmentés eszközei és módszerei
B    LAN, W-LAN hálózatok
B    Informatikai tevékenység dokumentálásának eszközei, módszerei
B    Tervek, műszaki leírások
B    Minőségbiztosítási követelmények
C    Fémek és műanyagok megmunkálása
B    Elektromos és mechanikai kötések
B    A behatolásjelző rendszer telepítésének elvei és szabályai
B    A beléptető rendszerek telepítésének elvei és szabályai
B    A videó-megfigyelő rendszer telepítésének elvei és szabályai
A    A tűzjelző rendszerek telepítésnek elvei és szabályai
B    A tűzriasztás eszközei
B    A szabotázsvédett összeköttetés
A    A tűzriasztó rendszer programozásának elvei és szabályai
B    A naplózás eszközei és módszerei
B    A tesztelés szabályai
B    A veszélyes hulladékok kezelésének szabályai
B    A biztonságtechnikai rendszerek programozásának elvei és szabályai
B    Vonatkozó elektronikai szabványok
    A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Hálózati rajz olvasása, értelmezése
4    Kapcsolási rajzok olvasása, értelmezése
4    Hálózati és kapcsolási rajzok készítése
4    Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4    Folyamatábrák készítése
4    Műszaki jelképek értelmezése
4    Mérőműszerek használata
4    Kézi fémforgácsoló szerszámok használata
4    A munkafolyamathoz szükséges szerszámok, eszközök, berendezések használata
4    Kéziszerszámok használata
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Felelősségtudat
Térlátás
Szabálykövetés
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Absztrakt gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0715-06    Biztonságtechnikai szerelési, kezelési feladatok I.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Folyamatosan rögzíti az információkat és eseményeket
Jelenti az információkat a vezetőjének
Továbbítja az információkat és utasításokat a végrehajtó állománynak
Intézkedik a hatáskörébe utalt eseményekben
Felügyeli a tűzjelző és riasztó rendszereket
Intézkedik tűz- és egyéb jelzések esetén
Értesíti a külső elhárító szervezeteket
Naplózza az eseményeket
Ellátja a fegyverek tárolásával és kiadásával kapcsolatos feladatokat
Kulcskezelési feladatokat lát el
Mágneskapuval, kézidetektorral felfedi a tiltott tárgyakat
Megvizsgálja a csomagokat röntgenberendezéssel
Ellenőrzést végez jelzés esetén
Ellenőrzi az áruvédelmi eszköz állapotát
Ellenőrzi a hatástalanító berendezés működését
Meghatározza a jelzés kiváltó okát
Ellenőrzésre kéri fel az érintett személyt, ha szükséges
Kerítéseket, kapukat sorompókat készít
Szereli a beléptető rendszer mechanikai elemeit
Szereli a nyílászárókat
Szereli a rácsokat, redőnyöket
Szereli a behatolásgátló üvegeket
Végzi a biztonsági fóliázást
Szereli a fokozott biztonságú helyiségek nyílászáróit
Felszereli a speciális zárszerkezeteket
Telepíti a minősített értéktároló eszközöket
Szereli a kezelést könnyítő eszközöket, berendezéseket
Betanítja a kezelő személyzetet
Elvégzi a kivitelezéssel kapcsolatos adminisztrációt
Dokumentálja az elvégzett munkát
Átadja a minőségi tanúsítványokat
Elvégzi az általános karbantartási tevékenységet
Elvégzi a szükséges alkatrész és részegység cserét
Elvégzi az azonnali beavatkozást igénylő javításokat
Elvégzi az egyéb javítási feladatokat
Telepíti a különféle érzékelő egységeket
Telepíti a rendszer vezérlő egységét
Telepíti a szünetmentes áramforrást
Telepíti a zavar- és feszültségvédő egységeket
Biztosítja a vezetékes vagy vezeték nélküli szabotázsmentes összeköttetést
Telepíti a kijelző egységeket
Telepíti a kezelő egységeket
Telepíti az olvasó egységeket
Telepíti a beléptető egységeket
Biztosítja a vezetékes összeköttetést
Szereli a kamerákat
Kiépíti a jelzésfogadó központot
Biztosítja a szabotázsvédett vezetékes összeköttetést
Szereli a kép- és adatrögzítő berendezéseket
Telepíti a szünetmentes áramforrást
Telepíti a tűzérzékelőket
Telepíti a tűzjelző központot
Biztosítja a vezetékes összeköttetést
Telepíti a szünetmentes áramforrást
Telepíti a tűzriasztás eszközeit
Programozza a központi egység és a perifériák működését
Biztosítja az események naplózását
Üzemi próbát végez
Teszteli a berendezéseket
Kezeli a veszélyes hulladékokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Őrutasítás általános tartalma
B    Hírösszeköttetést biztosító eszközök kezelése
B    Tűz-, betörésjelző és biztonságtechnikai készülékek kezelése
B    Eseménynapló vezetése
C    Szóbeli és írásbeli jelentés szabályai
B    Be- és kilépési feltételek (személyek, gépjárművek) ellenőrzési módszerei
B    Szállítmányellenőrzési módszerek
B    Kulcskezelési szabályok és technikák
B    Belső járőrszolgálat ellátásának szabályai
B    Elhagyott csomagok kezelése
B    Kiürítési terv
B    A kiürítés módszertana
B    Előírt nyilvántartások
B    A rendkívüli esemény fogalmi elemei, csoportosításuk
B    Intézkedési sorrend
A    Elfogás, visszatartás a rendőrségnek átadás szabályai
B    A jogos védelemre vonatkozó szabályok
B    A tévedés, mint büntethetőséget kizáró ok
B    Birtokvédelem jogos önhatalommal
B    Kényszer és fenyegetés esetére vonatkozó rendelkezések
B    A hírforgalmazás szabályai
B    A napló felépítése, elektronikus és kézi naplózás
B    Tűz- és behatolásjelző rendszerek
B    Külső elhárítószervekkel való kapcsolattartás eszközei és módszerei
A    A fegyverek tárolására vonatkozó jogszabályi és vállalati rendelkezések
A    A fegyverek kiadására és visszavételezésére vonatkozó szabályok
B    A saját objektum kulcsainak kezelésére vonatkozó szabályok
B    Az ügyfelek kulcsainak kezelésére vonatkozó szabályok
B    A mágneskapu és kézidetektor működése
B    A röntgenberendezés működése
B    A személyiségi jogok és azok tiszteletben tartására vonatkozó rendelkezések
B    Az áruvédelmi eszközök működése
B    A jelzés okának megállapítására vonatkozó szabályok
    A szint megjelölésével a szakmai készségek:
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Felelősségtudat
Térlátás
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Következtetési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Tervezési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0716-06    Biztonsági alapfeladatok II.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat és tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi szabályokat, valamint a speciális szakmai, továbbá az etikai szabályokat
Alapszintű elsősegélynyújtást megkezd
Alapszintű újraélesztést megkezd (automata defibrillátor alkalmazásával)
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Személy- és vagyonvédelemre vonatkozó törvény
B    Személy- és vagyonvédelmi törvény végrehajtási rendelete
B    Munkavédelmi szabályok
B    Tűzvédelmi szabályok
B    Magatartási és etikai szabályok
B    Munkavégzésre alkalmas állapot jellemzői
A    Elsősegélynyújtás, újraélesztés
A    Közveszély elhárításának szabályai
B    A végszükségre vonatkozó szabályok
B    Magántitok, üzleti titok fogalma, a titoktartási kötelezettség
    A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Elemi szintű számítógép-használat
3    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3    Köznyelvi beszédkészség
3    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    A közlekedési jelképek értelmezése
4    A munka- és tűzvédelmi jelképek értelmezése
5    Hírösszeköttetést biztosító eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Megbízhatóság
Monotónia-tűrés
Döntésképesség
Önfegyelem
Pontosság
Stressztűrő képesség
Terhelhetőség
Türelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőzőkészség
Tolerancia
Konfliktusmegoldó készség
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0717-06    Biztonságtechnikai kezelési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Folyamatosan rögzíti az információkat és eseményeket
Jelenti az információkat a vezetőjének
Továbbítja az információkat és utasításokat a végrehajtó állománynak
Intézkedik a hatáskörébe utalt eseményekben
Felügyeli a tűzjelző és riasztó rendszereket
Intézkedik tűz- és egyéb jelzések esetén
Értesíti a külső elhárító szervezeteket
Naplózza az eseményeket
Ellátja a fegyverek tárolásával és kiadásával kapcsolatos feladatokat
Mágneskapuval, kézidetektorral felfedi a tiltott tárgyakat
Megvizsgálja a csomagokat röntgenberendezéssel
Ellenőrzést végez jelzés esetén
Ellenőrzi az áruvédelmi eszköz állapotát
Ellenőrzi a hatástalanító berendezés működését
Meghatározza a jelzés kiváltó okát
Ellenőrzésre kéri fel az érintett személyt, ha szükséges
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Őrutasítás általános tartalma
B    Hírösszeköttetést biztosító eszközök kezelése
B    Tűz-, betörésjelző és biztonságtechnikai készülékek kezelése
B    Eseménynapló vezetése
C    Szóbeli és írásbeli jelentés szabályai
B    Be- és kilépési feltételek (személyek, gépjárművek) ellenőrzési módszerei
B    Szállítmányellenőrzési módszerek
B    Belső járőrszolgálat ellátásnak szabályai
B    Elhagyott csomagok kezelése
B    Kiürítési terv
B    A kiürítés módszertana
B    Előírt nyilvántartások
B    A rendkívüli esemény fogalmi elemei, csoportosításuk
B    Intézkedési sorrend
A    Elfogás, visszatartás, rendőrségnek átadás szabályai
B    A helyszínbiztosítás szabályai
B    A jogos védelemre vonatkozó szabályok
B    A tévedés mint büntethetőséget kizáró ok
B    Birtokvédelem jogos önhatalommal
B    Kényszer és fenyegetés esetére vonatkozó rendelkezések
B    A hírforgalmazás szabályai
B    A napló felépítése, elektronikus és kézi naplózás
B    Tűz- és behatolásjelző rendszerek
B    Külső elhárítószervekkel való kapcsolattartás eszközei és módszerei
A    A fegyverek tárolására vonatkozó jogszabályi és vállalati rendelkezések
A    A fegyverek kiadására és visszavételezésére vonatkozó szabályok
B    A saját objektum kulcsainak kezelésére vonatkozó szabályok
B    Az ügyfelek kulcsainak kezelésére vonatkozó szabályok
B    A mágneskapu és kézidetektor működése
B    A röntgenberendezés működése
B    A személyiségi jogok és azok tiszteletben tartására vonatkozó rendelkezések
B    Az áruvédelmi eszközök működése
B    A jelzés okának megállapítására vonatkozó szabályok
    A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    ECDL 1. m. IT alapismeretek
2    ECDL 2. m. Operációs rendszerek
Személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Megbízhatóság
Monotónia-tűrés
Terhelhetőség
Türelem
Társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Figyelem-összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0718-06    Biztonságtechnikai szerelési feladatok elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelők részére
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betanítja a kezelő személyzetet
Elvégzi a kivitelezéssel kapcsolatos adminisztrációt
Dokumentálja az elvégzett munkát
Átadja a minőségi tanúsítványokat
Elvégzi az általános karbantartási tevékenységet
Elvégzi a szükséges alkatrész és részegység cserét
Elvégzi az azonnali beavatkozást igénylő javításokat
Elvégzi az egyéb javítási feladatokat
Telepíti a különféle érzékelő egységeket
Telepíti a rendszer vezérlő egységét
Telepíti a zavar- és feszültségvédő egységeket
Biztosítja a vezetékes vagy vezeték nélküli szabotázsmentes összeköttetést
Telepíti a kijelző egységeket, a kezelő egységeket, az olvasó egységeket és a beléptető egységeket
Biztosítja a vezetékes összeköttetést
Szereli a kamerákat
Kiépíti a jelzésfogadó központot
Biztosítja a szabotázsvédett vezetékes összeköttetést
Szereli a kép- és adatrögzítő berendezéseket
Telepíti a szünetmentes áramforrást
Telepíti a tűzérzékelőket
Telepíti a tűzjelző központot
Biztosítja a vezetékes összeköttetést
Telepíti a szünetmentes áramforrást
Telepíti a tűzriasztás eszközeit
Programozza a központi egység és a perifériák működését
Biztosítja az események naplózását
Üzemi próbát végez
Teszteli a berendezéseket
Kezeli a veszélyes hulladékokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Elektronikus vagyonvédelmi eszközök, berendezések működése
B    Elektronikus vagyonvédelmi eszközök üzembe helyezése, ellenőrzése
    A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    ECDL 1. m. IT alapismeretek
2    ECDL 2. m. Operációs rendszerek
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Döntésképesség
Pontosság
Türelem
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Tervezés
Rendszerekben való gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0719-06    Biztonságtechnikai szerelési feladatok mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelők részére
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kerítéseket, kapukat és sorompókat készít
Szereli a beléptető rendszer mechanikai elemeit
Szereli a nyílászárókat
Szereli a rácsokat, redőnyöket
Szereli a behatolásgátló üvegeket
Végzi a biztonsági fóliázást
Szereli a fokozott biztonságú helyiségek nyílászáróit
Felszereli a speciális zárszerkezeteket
Telepíti a minősített értéktároló eszközöket
Szereli a kezelést könnyítő eszközöket, berendezéseket
Rendet tesz maga után
Betanítja a kezelő személyzetet
Elvégzi a kivitelezéssel kapcsolatos adminisztrációt
Dokumentálja az elvégzett munkát
Átadja a minőségi tanúsítványokat
Elvégzi az általános karbantartási tevékenységet
Elvégzi a szükséges alkatrész és részegység cserét
Elvégzi az azonnali beavatkozást igénylő javításokat
Elvégzi az egyéb javítási feladatokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
A    Gyártási utasítások értelmezése
A    Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata
C    Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai
C    Ipari anyagok hőtechnikai tulajdonságai
C    Ipari anyagok villamos tulajdonságai
C    Ipari anyagok korróziós tulajdonságai
B    Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése
B    Minőségbiztosítási alapismeretek
A    Érintésvédelmi alapismeretek
A    Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
A    Gépüzemeltetés munkavédelmi szabályai
A    Anyagmozgatás munkavédelmi szabályai
A    Emelő- és szállítógépek munkavédelmi szabályai
B    Szabványhasználati ismeretek
    A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2    Gépészeti alkatrészrajz készítése
3    Szabadkézi vázlatkészítés
2    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3    Műszaki táblázatok kezelése
4    Gépipari mérőeszközök használata
5    Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata
5    Munkavédelmi eszközök, felszerelések használata
3    Egyéb mérőeszközök használata
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Térlátás
Kézügyesség
Testi erő
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Tervezési képesség
Absztrakt gondolkodás

A 31 861 02 1000 00 00 azonosító számú, Biztonságtechnikai szerelő, kezelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0701-06

Személy- és vagyonvédelmi alapfeladatok

0111-06

Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)

0220-06

Gépészeti kötési feladatok

0714-06

Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelési feladatok

0715-06

Biztonságtechnikai szerelési, kezelési feladatok I.

A 31 861 02 0100 21 01 azonosító számú, Biztonságtechnika-kezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0701-06

Személy- és vagyonvédelmi alapfeladatok

0717-06

Biztonságtechnikai kezelési feladatok

A 31 861 02 0100 31 01 azonosító számú, Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő megnevezésű részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0716-06

Biztonsági alapfeladatok II.

0714-06

Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelési feladatok

0718-06

Biztonságtechnikai szerelési feladatok elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelők részére

A 31 861 02 0100 31 02 azonosító számú, Mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő megnevezésű részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0716-06

Biztonsági alapfeladatok II.

0111-06

Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)

0220-06

Gépészeti kötési feladatok

0719-06

Biztonságtechnikai szerelési feladatok mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelők részére

V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1.    A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzését tanúsító bizonyítvány.
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
A modulzáró vizsga eredményes letétele.
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
Biztonságtechnikai-kezelő részszakképesítés esetén:
18. életév betöltése
2.    A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0701-06    Személy- és vagyonvédelmi alapfeladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Biztonsági alapismereti feladat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Biztonsági alapintézkedések bemutatása és dokumentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    40%
2. feladat    60%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0111-06    Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Összetett lemezalkatrész készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Technológiai dokumentáció készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    70%
2. feladat    30%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0220-06    Gépészeti kötési feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Oldható és nemoldható kötések készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Kötések megválasztásának és létesítésének szempontjai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    45 perc (25 perc felkészülési idő, 20 perc válaszadási idő)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    70%
2. feladat    30%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0714-06    Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelési feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A megadott biztonságtechnikai eszközök telepítésének megtervezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Megadott műszerrel meghatározott mérések végzése és ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    70%
2. feladat    30%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0715-06    Biztonságtechnikai szerelési, kezelési feladatok I.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Megadott események naplózása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Ellenőrzés végzése kézi detektorral és az eredmény dokumentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Egy meghatározott szerelési feladatra vonatkozó szabályok ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    45 perc (25 perc felkészülési idő, 20 perc válaszadási idő)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Építési napló készítése meghatározott szerelési feladat végrehajtásáról
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    120 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Egy meghatározott elektronikai eszköz telepítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    15%
2. feladat    15%
3. feladat    15%
4. feladat    15%
5. feladat    40%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0716-06    Biztonsági alapfeladatok II.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Biztonsági alapismereti feladat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0717-06    Biztonságtechnikai kezelési feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Megadott események naplózása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Ellenőrzés végzése kézi detektorral és az eredmény dokumentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    40%
2. feladat    60%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0718-06    Biztonságtechnikai szerelési feladatok elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelők részére
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Építési napló készítése meghatározott szerelési feladat végrehajtásáról
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Egy meghatározott elektronikai eszköz telepítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    40%
2. feladat    60%
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0719-06    Biztonságtechnikai szerelési feladatok mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelők részére
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy meghatározott szerelési feladat tervezése és a terv indoklása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Építési napló készítése meghatározott szerelési feladat végrehajtásáról
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    40%
2. feladat    60%
3.    A szakmai vizsga értékelése%-osan:
A 31 861 02 1000 00 00 azonosító számú, Biztonságtechnikai szerelő, kezelő megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:    10%
2. vizsgarész:    25%
3. vizsgarész:    20%
4. vizsgarész:    25%
5. vizsgarész:    20%
A 31 861 02 0100 21 01 azonosító számú, Biztonságtechnika-kezelő megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:    40%
7. vizsgarész:    60%
A 31 861 02 0100 31 01 azonosító számú, Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
4. vizsgarész:    40%
6. vizsgarész:    20%
8. vizsgarész:    40%
A 31 861 02 0100 31 02 azonosító számú, Mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
2. vizsgarész:    25%
3. vizsgarész:    25%
6. vizsgarész:    20%
9. vizsgarész:    30%
A 31 861 02 1000 00 00 azonosító számú, Biztonságtechnikai szerelő, kezelő megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 31 861 02 0100 21 01 azonosító számú, Biztonságtechnika-kezelő megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
2. vizsgarész:    35%
3. vizsgarész:    35%
4. vizsgarész:    30%
A 31 861 02 1000 00 00 azonosító számú, Biztonságtechnikai szerelő, kezelő megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 31 861 02 0100 31 01 azonosító számú, Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
2. vizsgarész:    50%
3. vizsgarész:    50%
A 31 861 02 1000 00 00 azonosító számú, Biztonságtechnikai szerelő, kezelő megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 31 861 02 0100 31 02 azonosító számú, Mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
4. vizsgarész:    100%
4.    A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
és felszerelések minimuma

Biztonságtechnikai szerelő, kezelő

Biztonságtechnika-kezelő

Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő

Mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő

Kéziszerszámok

X

X

X

Elektromos kézi kisgépek

X

X

X

Szerelőszerszámok

X

X

X

Mérőműszerek

X

X

Kamerák, monitorok

X

X

X

Biztonságtechnikai eszközök

X

X

X

 

Kép- és hangrögzítő eszközök

X

X

X

Kommunikációs eszközök

X

X

X

X

Egyéni védőeszköz

X

X

X

X

Munkavédelmi berendezések

X

X

X

X

Környezetvédelmi berendezések

X

X

X

VII.
EGYEBEK
A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Biztonságtechnikai szerelő, kezelő OKJ 31 861 02 1000 00 00 szakképesítés tekintetében a Személy, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara látja el.
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI FELÜGYELŐ I.
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 01 0000 00 00
2. A szakképesítés megnevezése: Büntetés-végrehajtási felügyelő
3. Szakképesítések köre:

3.1

Részszakképesítés

 

 

 

 

Azonosítószám:

52 861 01 0100 31 02

 

 

Megnevezés:

Büntetés-végrehajtási őr

 

 

Azonosítószám:

52 861 01 0100 31 03

 

 

Megnevezés:

Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő

3.2

Szakképesítés-elágazások

Nincsenek

 

3.3

Szakképesítés-ráépülés

 

 

 

 

Azonosítószám:

52 861 01 0001 52 02

 

 

Megnevezés:

Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő

 

 

Azonosítószám:

52 861 01 0001 52 01

 

 

Megnevezés:

Büntetés-végrehajtási főfelügyelő

 

 

Azonosítószám:

52 861 01 0001 52 03

 

 

Megnevezés:

Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő

 

 

Azonosítószám:

52 861 01 0001 52 04

 

 

Megnevezés:

Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő

4. Hozzárendelt FEOR szám: 5363
5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés/Szakképesítés-ráépülés megnevezése

Szakképzési évfolyamok száma

Óraszám

Büntetés-végrehajtási felügyelő

-

1215

Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő

-

600

Büntetés-végrehajtási főfelügyelő

-

850

Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő

-

600

Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő

-

600

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:     Büntetés-végrehajtási felügyelő
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:     -
Iskolai előképzettség:     érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:     -
Előírt gyakorlat:     1 év büntetés-végrehajtási hivatásos szolgálati jogviszony
Pályaalkalmassági követelmények:     szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:     szükségesek
2. Elmélet aránya:     60 %
3. Gyakorlat aránya:     40 %
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben)     -
Időtartama (évben vagy félévben):    -
5. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:     szükséges
RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:     Büntetés-végrehajtási őr
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:     -
Iskolai előképzettség:     nyolcadik évfolyam elvégzését tanúsító alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:    -
Előírt gyakorlat:     -
Elérhető tanulmányi pontok száma:    30 pont
Pályaalkalmassági követelmények:     szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:     szükségesek
2. A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma:     -
Óraszám:     645
3. Elmélet aránya:     60 %
4. Gyakorlat aránya:     40 %
5. Szakmai alapképzés időtartama:     -
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:     Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:     -
Iskolai előképzettség:     nyolcadik évfolyam elvégzését tanúsító alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:    - eredményes modulzáró vizsga az 52 861 01 0100 31 02 Büntetés-végrehajtási őr részszakképesítésben, amennyiben megszakítás nélkül folytatja tovább a tanulmányokat a büntetés-végrehajtási segédfelügyelő képzésben
    - eredményes szakmai vizsga az 52 861 01 0100 31 02 Büntetés-végrehajtási őr részszakképesítésben
Előírt gyakorlat: -
2. A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma:     -
Óraszám:     250
3. Elmélet aránya:     60 %
4. Gyakorlat aránya:     40 %
5. Szakmai alapképzés időtartama: -
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: -
SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:     Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai előképzettség:     52 861 01 0000 00 00 Büntetés-végrehajtási felügyelő
Előírt gyakorlat:     -
Pályaalkalmassági követelmények:     szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:     szükségesek
2. Elmélet aránya: 25 %
3. Gyakorlat aránya: 75 %
4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: -
SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:     Büntetés-végrehajtási főfelügyelő
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai előképzettség:     52 861 01 0000 00 00 Büntetés-végrehajtási felügyelő
Előírt gyakorlat:     -
Pályaalkalmassági követelmények:     szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:     szükségesek
2. Elmélet aránya:     25 %
3. Gyakorlat aránya:     75 %
4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:     -
SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:     Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai előképzettség:     52 861 01 0000 00 00 Büntetés-végrehajtási felügyelő
Előírt gyakorlat:
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
2. Elmélet aránya: 25 %
3. Gyakorlat aránya: 75 %
4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: -
SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:     Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai előképzettség:     52 861 01 0000 00 00 Büntetés-végrehajtási felügyelő
Előírt gyakorlat:     -
Pályaalkalmassági követelmények:     szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:     szükségesek
2. Elmélet aránya: 25 %
3. Gyakorlat aránya: 75 %
4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:     -
III.
MUNKATERÜLET
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

5363

Büntetés- végrehajtási felügyelő

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Ellátja a fogvatartottak őrzését, felügyeletét, ellenőrzését
Végrehajtja a fogvatartottak intézeten kívüli előállítását
Végrehajtja a fogvatartottak intézeten belüli mozgatását
Részt vesz a fogvatartottak napirendben meghatározott feladatainak megszervezésében, valamint azok végrehajtásában
Megköveteli a fogvatartottaktól a viselkedési és magatartási szabályokat, szükség esetén azok betartását kikényszeríti
Megszervezi és végrehajtatja a fogvatartottak díjazás nélküli munkavégzését
Végrehajtja a fogvatartottak elkülönítését, motozását, szükség esetén mozgáskorlátozó eszközt alkalmaz
Végrehajtja a biztonsági ellenőrzéseket, részt vesz a biztonsági vizsgálatban-, valamint szemlén
Megakadályozza a rendkívüli események bekövetkezését, megteszi a szükséges intézkedéseket a már bekövetkezett rendkívüli események megszakítására, felszámolására
Szükség esetén kényszerítő eszközt alkalmaz
Szolgálat ellátása során végrehajtja a szükséges adminisztrációs feladatokat
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

52 861 06

Rendőr

52 861 08 0000 00 00

Tűzoltó I.

52 861 05 1000 00 00

Polgári védelmi szakelőadó

61 861 01

Rendészeti szervező

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja az alaki, öltözködési és az általános megjelenési szabályokat
Egyéni felszerelését, fegyverzetét, ruházatát ellenőrzi, rendszeresen karbantartja, kezeli
Alkalmazza a fegyveres-, rendvédelmi szervekre egységes, valamint a saját szervezetére vonatkozó tűz-, munka-, baleset-, egészség-, és környezetvédelmi rendszabályokat
Következetesen betartja a fegyveres-, rendvédelmi szervekre egységesen vonatkozó általános adatvédelmi-, ügyviteli-, titoktartási szabályokat
Alkalmazza és betartja a fegyveres-, rendvédelmi szervekre általánosan vonatkozó jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket, valamint a rá vonatkozó egyéb előírásokat
Végrehajtja az elöljárójától kapott parancsokat, utasításokat
Betartja a rendészeti szervek tevékenységére vonatkozó egységes közszolgálati etikai szabályokat
Folyamatosan fejleszti fizikai állóképességét, teljesíti a kötelező fizikai-erőnléti felméréseket, részt vesz az előírt egészségügyi szűréseken
Elsősegélyt nyújt, szükség esetén orvosi ellátást kezdeményez
Felismeri a káresemény helyszínén lévő veszélyeket, ismeri és alkalmazza azok elhárításának alapvető szabályait, továbbá szükség szerint közreműködik elhárításukban
Felvilágosítást, tájékoztatást kér/ad, továbbá jelentést, feljegyzést készít
Eligazításon vesz részt, átveszi/átadja a szolgálatot és szolgálatba lép
Elvégzi az objektum külső és belső biztosítását, őrzését
Bevonul szolgálatból, feladat teljesítésből és jelentést tesz elöljárójának
Tisztán és rendben tartja a szolgálati-, pihenő körletét, valamint annak környezetét
A fegyveres-, és rendvédelmi szerveknél egységesen rendszerben lévő fegyverzettechnikai, számítástechnikai- (hardver, szoftver), híradástechnikai-, biztonsági-berendezéseket kezel, felügyel, használ, alkalmaz
Kényszerítő eszközt felismer, megkülönböztet
Együttműködik más fegyveres és rendvédelmi szervek képviselőivel
Az egységes szabályok szerint díszeleg, díszőri feladatokat lát el
Szolgálat ellátása közben idegen nyelven is megnyilvánul
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D    Munka-, baleset-, tűz-, környezetvédelmi-, és egészségügyi általános szabályok
D    Adat-, ügykezelésre, ügyvitelre, titokvédelemre vonatkozó előírások, titoktartási szabályok
B    Alaki, öltözködési, szabályok, előírások
D    A hon-, rendvédelem, a rendészet alapvető fogalmai, alapelvei, viszonyai
B    A felügyeletet gyakorló minisztérium helye, szerepe, általános rendeltetése, felépítése
B    A szolgálati formákra, a szolgálatteljesítésre vonatkozó alapvető elvárások, követelmények
D    Magatartás szolgálatban, szolgálaton kívül, viselkedési, közszolgálati, etikai szabályok
B    A fegyveres-, és rendvédelmi szerveknél a szolgálati jogviszonyra vonatkozó általános szabályok, jogosultságok, kötelezettségek, valamint juttatások, járandóságok, karrierlehetőségek
D    A szolgálati érintkezés szabályai, a szolgálati feladatok ellátásának egységesen érvényes rendje
D    Alkotmányjogi, jogi alapismeretek
D    Emberi-, polgári-, és kisebbségjogi, közigazgatási, belügyi alapismeretek
C    A szabálysértésekre vonatkozó általános szabályok
D    A közigazgatási hatósági eljárás alapjai
D    Kapcsolódó legáltalánosabb nemzetközi jogi és humanitárius jogforrások
C    Objektumvédelmi és őrzési, személy- és vagyonvédelmi általános szabályok
C    Fegyverzeti, fegyverbiztonsági, ballisztikai és lőelméleti alapismeretek
C    A kényszerítő eszköz alkalmazásának és csomag-, ruházat átvizsgálás végzésének követelményei
C    Alapvető elsősegély-nyújtási, és újraélesztési alapismeretek
B    Az adott országos hatáskörű szerv híradására, összeköttetésére, adattovábbítására vonatkozó sajátos lehetőségek és szabályok
C    Az adott országos hatáskörű szervre vonatkozó rendvédelmi technikai eszközök és berendezések sajátosságai, eszközkezelési és alkalmazási ismeretei
C    Pszichológiai, intézkedés-lélektani és kommunikációs alapismeretek
D    Idegen nyelvi kommunikáció
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Rendvédelmi technikai eszközök, egyéni alapfelszerelések kezelése, használata
3    Híradástechnikai eszközök, berendezések használata
3    Laikus elsősegélynyújtás teljesítése
2    Kényszerítő eszközök felismerése, megkülönböztetése
2    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3    Olvasott szakmai nyelvi szöveg megértése
2    Idegen nyelvi kommunikáció
2    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
2    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Személyes kompetenciák:
Szabálytudat
Kötelességérzet
Önfegyelem
Terhelhetőség
Testi erő
Mozgás koordinációk
Monotónia-tűrés
Társas kompetenciák:
Együttműködés
Empátia
Irányíthatóság
Segítőkészség
Módszer kompetenciák:
Helyzetfelismerés
Problémamegoldás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3742-11 Büntetés-végrehajtási őr feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szolgálatteljesítésre alkalmas állapotban, meghatározott időpontban szolgálatra jelentkezik
A szolgálati feladat ellátásához szükséges fegyverzeti szakanyagokat, technikai eszközöket átveszi, szolgálati feladat végrehajtását követően leadja
Részt vesz a szolgálat átadást-átvételt megelőző eligazításon, valamint az egyes biztonsági feladatok végrehajtását megelőző speciális eligazításon
A szolgálatteljesítési helyet átveszi, átadja, valamint ezen tényeket dokumentálja
Járőrözési feladatokat lát el
Ellátja a bv. szerv őrzését, védelmét
Részt vesz a szabadlevegőn tartózkodás biztosításában
Részt vesz a látogatás biztosításában
Végrehajtja a fogvatartottak intézeten belüli kísérését
Ellátja az intézeten belüli csoportos programok biztosítását
Intézeten belül ellátja a fogvatartottak őrzését, felügyeletét, ellenőrzését
Amennyiben szükséges a járőrözés, a szabad levegőn tartózkodás és a látogatás biztosítása, az intézeten belüli csoportos foglalkozások, valamint az intézeten belüli kísérés során végrehajtja a fogvatartottak motozását
A szabad levegőn tartózkodás és a látogatás biztosítása során végrehajtja a biztonsági ellenőrzést
A szabad levegőn tartózkodás, és a látogatás biztosítása, valamint az intézeten belüli kísérés során létszámellenőrzést tart
Szükség esetén saját elhatározásból, vagy parancsra kényszerítő eszközt alkalmaz
Kezeli a rábízott technikai eszközöket-, berendezéséket, valamint gondoskodik azok megőrzéséről
Jelenti az őrhely, valamint a szolgálati hely átadását átvételét
Jelenti a szabadlevegőn tartózkodás, valamint a látogatás biztosításának végrehajtását
Jelenti a fogvatartottak kísérése, valamint csoportos programjai biztosításának végrehajtását
Jelenti a számára meghatározott járőrözési feladat végrehajtását
Jelenti a biztonságot veszélyeztető körülményeket, valamint a bekövetkezett rendkívüli eseményeket, továbbá megteszi a tőle elvárható intézkedéseket
Jelenti a kényszerítő eszköz alkalmazását
Javaslatot tesz fogvatartott jutalmazására, valamint fegyelmi felelősségre vonására
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D    A büntetőjog fogalma, forrásai, valamint a Büntető Törvénykönyv szerkezete
D    A büntetőjogi szankciórendszer
D    A bűncselekmény
D    Az alannyá válás feltételei
D    A bűnösség, a bűncselekmény elkövetői
D    A fogvatartottak jogi helyzete
B    A fogvatartottak ruházati ellátása
D    Az előzetes letartóztatás
D    Az elzárás
D    Hivatali bűncselekmények
D    A szolgálati bűncselekmények
D    A biztonság fogalmának értelmezése
D    A biztonsági rendszer elemei
D    A biztonsági tevékenység fogalma, területei és tartalma
C    A biztonsági tevékenységet ellátó személyi állomány
D    A rendkívüli események fajtái, bekövetkezésének okai
B    A büntetés-végrehajtási szervek személyi állományának riadóztatása
C    A szolgálattervezés fogalma, rendje
C    Rendvédelmi közelharc technikák
B    Intézkedéstaktikai fogások
C    A büntetés-végrehajtási jogviszonyból eredő szolgálati feladatok végrehajtásának szabályai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3    Kommunikáció
4    Tájékozódás
4    Térérzékelés
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Térlátás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Tűrőképesség
Monotónia-tűrés
Társas kompetenciák:
Határozottság
Tolerancia
Tömör fogalmazás készsége
Konfliktuskerülő készség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3743-11 Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz a személyek, valamint gépjárművek be-, és kiléptetésével kapcsolatos feladatok ellátásában, valamint vezeti a rendszeresített szolgálati okmányokat
Ellátja a fogvatartottak intézeten kívüli előállítását
Ellátja a fogvatartottak munkáltatását
Ellátja a biztonságtechnikai rendszer központjának kezelését
Végrehajtja a fogvatartottak motozását
Biztonsági ellenőrzést hajt végre
Részt vesz biztonsági vizsgálaton-, illetve szemlén
Intézeten kívül ellátja a fogvatartottak őrzését, felügyeletét, ellenőrzését
Ellátja az intézeten kívüli csoportos programok biztosítását
Mozgáskorlátozó eszközt alkalmaz
Fegyveres biztosítási feladatokat lát el
Részt vesz rendkívüli események megszakításában és a következmények felszámolásában
Jelenti a biztonságot veszélyeztető körülményeket, valamint a bekövetkezett rendkívüli eseményeket, továbbá megteszi a szükséges intézkedéseket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    A szabadságvesztés
D    A büntethetőségi akadályok
D    A büntetés-végrehajtást kizáró okok
C    A szabadságvesztés büntetés végrehajtásának rendje
B    Munkáltatás
D    Az előzetes letartóztatás
D    Elzárás
C    Visszaélés minősített adattal
C    Hivatali bűncselekmények
D    A hivatalos személy elleni bűncselekmények
C    Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények
C    A szolgálati bűncselekmények
C    A fogva tartás biztonságának értelmezése
C    A biztonsági feladatok ellátásához szükséges technikai feltételek
C    A biztonsági tevékenység fogalma, területei és tartalma
C    A biztonsági tevékenységet ellátó személyi állomány
C    A rendkívüli események fajtái, bekövetkezésének okai
C    A büntetés-végrehajtási szervek személyi állományának riadóztatása
C    A fogvatartottak munkáltatása közbeni őrzés, felügyelet, ellenőrzés
B    Az intézeten kívüli előállítás közbeni őrzés
D    A szabadságvesztés végrehajtásának célja, feladata, alapelvei
D    A fogvatartottak elhelyezése,napirendje
C    A fogvatartottak foglalkoztatásának hatásai a nevelésben
B    Rendvédelmi közelharc technikák
B    Intézkedés taktikai fogások, eljárások
B    A szolgálattervezés fogalma, rendje.
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3    Kommunikáció
4    Tájékozódás
4    Térérzékelés
Személyes kompetenciák:
Térlátás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Tűrőképesség
Monotónia-tűrés
Társas kompetenciák:
Határozottság
Tolerancia
Tömör fogalmazás készsége
Konfliktuskerülő készség
Konfliktusmegoldó készség.
Módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3744-11 Büntetés-végrehajtási felügyelő feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A fogvatartottak elhelyezési körletén átadja, illetve átveszi a létszám szerint fogvatartottakat
A fogvatartottak elhelyezési körletén átadja, illetve átveszi a biztonságtechnikai berendezéseket, technikai eszközöket, valamint a rendszeresített szolgálati okmányokat
Végrehajtatja, és betartatja az intézet házirendjét, azon belül a napirendben meghatározottakat
Végrehajtja a fogvatartottak előállításra, szállításra történő felkészítését
Megtartja a fogvatartottak számára szükséges eligazításokat
Végrehajtja a fogvatartottak zárkába, lakóhelyiségbe történő helyezését, valamint ennek tényét rögzíti számítógépen a fogvatartotti alrendszerben
Végrehajtja a fogvatartottak elkülönítését, valamint folyamatosan figyelemmel kíséri ezen fogvatartottak viselkedését
Végrehajtja a fogvatartotti elhelyezési körleten elrendelt zárást
Végrehajtja a fogvatartottak körletről történő kiadását, valamint visszavételét, továbbá elvégzi az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat
Közreműködik a fogvatartottak nevelésében, valamint folyamatosan kapcsolatot tart a nevelővel
Elrendeli, végrehajtatja, illetve adminisztrálja a díjazás nélküli munkavégzést
Intézkedik annak megakadályozására, hogy a fogvatartott a körletrészt engedély nélkül elhagyja
Intézkedik annak megakadályozására, hogy a körletről anyagok, felszerelési és berendezési tárgyak engedély nélkül kikerüljenek
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    A szabadságvesztés
C    A feltételes szabadságra bocsátás
C    A szándékos bűncselekmény megvalósulási szakaszai
B    A szabadságvesztés büntetés végrehajtásának rendje
C    Az enyhébb végrehajtási szabályok
C    A fogvatartottak jogi helyzete
C    Az előzetes letartóztatás
C    Elzárás
C    A fiatalkorúval szemben alkalmazott szankciók
C    A kényszergyógykezelés
D    A közélet tisztasága elleni bűncselekmények
B    Belső őrzés, felügyelet, ellenőrzés
B    Az egyéb biztonsági feladatok ellátásának szabályai
B    A biztonsági intézkedések
A    A felügyelők szolgálat átadás-átvétele
A    A büntetés-végrehajtási szervek személyi állományának riadóztatása
B    A szabadságvesztés végrehajtásának célja, feladata, alapelvei
D    A fogvatartottak kötelező elkülönítésére vonatkozó szabályok
D    Rezsimrendszerek, rezsimek a magyar büntetés-végrehajtásban
B    Elhelyezés
B    Házirend, napi rend
B    A fogvatartottak foglalkoztatásának hatásai a nevelésben
B    Közművelődés, szabadidős tevékenység
B    Családi, társadalmi kapcsolatok támogatása
B    Jutalmazás, fegyelmi felelősségre vonás rendje, szabályai
C    Az előzetesen letartóztatottak kezelése
C    Az átmeneti csoport
C    Az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazásának hatásai az elítéltek nevelésében
C    A fiatalkorú fogvatartottak speciális kezelése, gondozása
C    A nők helyzetének szabályozása a büntetés-végrehajtásban
C    Az elítéltek kezelése gyógyító-nevelő csoportban
C    A külföldi elítéltek büntetésének végrehajtása
C    Drog prevenciós körleten elhelyezett elítéltek speciális kezelése
A    Rendvédelmi közelharc technikák
B    Intézkedés taktikai fogások, eljárások
C    A szolgálati viselkedés lélektana
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2     ECDL 1. m. IT alapismeretek
2     ECDL 2. m. operációs rendszerek
2    ECDL 3. m. szövegszerkesztés
2    ECDL 4. m. táblázatkezelés
2    ECDL 5. m. adatbázis-kezelés
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4    Kommunikáció
3    Elemi számolási készség
4    Tájékozódás
4    Térérzékelés
3    Helyszínrajzok olvasása, értelmezése
4    Irodatechnikai eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás
Tűrőképesség
Stressztűrő-képesség
Monotónia-tűrés
Önállóság
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Tolerancia
Meggyőző készség
Tömör fogalmazás készsége
Konfliktuskerülő készség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Információgyűjtés és következtetési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem összpontosítás
Figyelem megosztás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3745-11 Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő feladatai
Feladatprofil:
Részt vesz az egészségügyi ellátás valamennyi szintjén a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munka folyamataiban
Elsősegélynyújtást biztosít és a szakképzettségének megfelelő intézkedést hoz
Egészségnevelő feladatokat lát el
Az informatikai eszközöket és módszereket alkalmaz
Dokumentációs feladatokat lát el
Önálló és szakmai csoportban munkát szervez, munkát végez
Interperszonális kapcsolatokat alakít ki és tart fenn
Személyiségét és szakmai felkészültségét folyamatosan, tervszerűen tudatos fejleszti
Segítséget nyújt az egészségügyi szolgáltatások elérésében
A beteg (gondozott) sajátos szükségleteit feltárja, az ápolási diagnózist felállítja és a prioritások alapján szakszerűen látja el feladatait
Együttműködik az egészségügyi szolgáltatások tervezésében, fejlesztésében, lebonyolításában
Megválasztja, alkalmazza az ápolási modelleket
Feltárja és felhasználja az ápolási folyamat megvalósításához szükséges információkat, erőforrásokat
Betartja az általános etikai normákat
Megismerteti az egészség megőrzését szolgáló alapvető tevékenységeket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Az egészség fogalma és kritériumai, valamint az ember szomatikus, pszichés és szociális állapotának sajátosságai
B    Az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelmének és az egészség helyreállításának alapjai
B    Az egészségügyi ellátás szervezeti felépítése, informatikai alapjai, finanszírozási rendszere,
A    Az egészségügyi kockázatot hordozó helyzetek, a baleset-megelőzési előírások
B    Az egészségkárosodások etiológiai tényezői, megelőzésük lehetőségei
B    A gyakoribb betegségek diagnosztikájában alkalmazott vizsgáló módszerek
B    A gyakoribb betegségek kezelési módozatai, a prevenció, a rehabilitáció lehetőségek
B    A betegellátás (gondozás) során előforduló nosocomialis ártalmak, a megelőzés és az elhárítás módjai
A    A higiéné szabályai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    ECDL AM4 modul táblázatkezelés - haladó szint
3    A büntetés-végrehajtásnál működő alrendszerek
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Komplex jelzésrendszerek
Személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció
Testi ügyesség
Önfegyelem
Stressztűrő képesség