• Tartalom

15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet

15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet

a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről1

2013.02.08.

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem:

1. § (1) E rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések felsorolását; e szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit a rendelet 2. számú melléklete határozza meg.

(2) E rendelet 3. számú melléklete tartalmazza egyes szakmacsoportok tekintetében a szakképzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák felsorolását.

(3) E rendelet 4. számú melléklete tartalmazza az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben [a továbbiakban: 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet] szereplő szakképesítésekre – külön jogszabályok alapján – megszerzett jogosultságok megfeleltetését az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben [a továbbiakban: 1/2006. (II. 17.) OM rendelet] szereplő szakképesítésekre vonatkozóan.

(4) E rendelet 5. számú melléklete tartalmazza a szakmai ismeretek típusaihoz és szakmai készségek szintjeihez tartozó meghatározásokat.

(5)2 Az e rendelettel megállapított szakmai és vizsgakövetelmények szerinti szakképesítések esetében a szakmai bizonyítvány kiegészítőlapokat e rendelet 6. számú melléklete szerint kell kibocsátani.

2. § Az e rendelet 2. számú mellékletében kiadásra kerülő szakmai és vizsgakövetelmények II. pontjában feltüntetett szakmai előképzettségen túl az adott szakképesítés tekintetében szakmai előképzettségnek kell tekinteni

a) az állam által elismert, korábbi jogszabályok alapján kiadott azonos megnevezésű szakképesítéseket, szakmunkás képesítéseket, technikus képesítéseket, valamint

b) a 2. számú melléklet II. pontjában nevesített szakképesítéseknek megfelelő munkakör betöltésére képesítő, korábbi jogszabály alapján kiadott egyéb képesítéseket is.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet, valamint a szakmai és vizsgakövetelmények formai előírásairól szóló 1/2006. (VII. 5.) SZMM rendelet.

(3) Hatályát veszti az ifjúságsegítő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 7/2002. (V. 25.) ISM–OM együttes rendelet.

(4) A folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos szakmai és vizsgakövetelményeket megállapító rendelet alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a korábbi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig van lehetőség.

(5)3 A 2011. szeptember 1-jén induló iskolai rendszerű képzések a 2. számú mellékletnek a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról szóló 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályban levő rendelkezései alapján is indíthatóak.

1. számú melléklet a 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelethez4

A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe utalt szakképesítések felsorolása

Sor-
szám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport megnevezése

sor-
száma

azonosító száma

megnevezése

1.

19.

55

761

01

0000

00

00

Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó

Szociális szolgáltatások szakmacsoport

2.

20.

54

761

02

 

 

 

Gyermekgondozó-nevelő

Szociális szolgáltatások szakmacsoport

 

 

54

761

02

0010

54

01

Szakképesítés-elágazás:
Gyermekotthoni asszisztens

 

 

 

54

761

02

0010

54

02

Szakképesítés-elágazás:
Kisgyermekgondozó, -nevelő

 

 

 

54

761

02

0100

33

01

Részszakképesítés:
Gyermek- és ifjúsági felügyelő

 

 

 

54

761

02

0100

31

01

Részszakképesítés:
Házi időszakos gyermekgondozó

 

3.

21.

52

810

01

1000

00

00

Habilitációs kutyakiképző

Szociális szolgáltatások szakmacsoport

 

 

52

810

01

0001

52

01

Szakképesítés-ráépülés
Mozgássérültet segítő kutya kiképző

 

 

 

52

810

01

0001

52

02

Szakképesítés-ráépülés
Jelzőkutya-kiképző

 

 

 

52

810

01

0001

52

03

Szakképesítés-ráépülés
Vakvezetőkutya kiképző

 

4.

22.

55

762

01

0000

00

00

Ifjúságsegítő

Szociális szolgáltatások szakmacsoport

5.

23.

52

223

01

0000

00

00

Jelnyelvi tolmács

Szociális szolgáltatások szakmacsoport

 

 

52

223

01

0100

31

01

Részszakképesítés:
Relé jelnyelvi tolmács

 

 

 

52

223

01

0100

52

01

Részszakképesítés:
Társalgási jelnyelvi tolmács

 

6.

24.

33

761

01

0000

00

00

Nevelőszülő

Szociális szolgáltatások szakmacsoport

7.

25.

33

762

01

 

 

 

Szociális gondozó

Szociális szolgáltatások szakmacsoport

 

 

33

762

01

0010

33

01

Szakképesítés-elágazás:
Fogyatékossággal élők gondozója

 

 

 

33

762

01

0010

33

02

Szakképesítés-elágazás:
Szociális gondozó és ápoló

 

8.

26.

54

762

01

 

 

 

Szociális segítő

Szociális szolgáltatások szakmacsoport

 

 

54

762

01

0010

54

01

Szakképesítés-elágazás:
Rehabilitációs nevelő, segítő

 

 

 

54

762

01

0010

54

02

Szakképesítés-elágazás:
Szociális asszisztens

 

 

 

54

762

01

0010

54

03

Szakképesítés-elágazás:
Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző

 

 

 

54

762

01

0001

54

01

Szakképesítés-ráépülés:
Foglalkoztatás-szervező

 

 

 

54

762

01

0001

54

02

Szakképesítés-ráépülés:
Mentálhigiénés asszisztens

 

 

 

54

762

01

0001

54

03

Szakképesítés-ráépülés:
Szociokulturális animátor

 

9.

27.

54

762

02

 

 

 

Szociális szakgondozó

Szociális szolgáltatások szakmacsoport

 

 

54

762

02

0010

54

01

Szakképesítés-elágazás:
Gerontológiai gondozó

 

 

 

54

762

02

0010

54

02

Szakképesítés-elágazás:
Pszichiátriai gondozó

 

 

 

54

762

02

0010

54

03

Szakképesítés-elágazás:
Szenvedélybeteg-gondozó

 

 

 

54

762

02

0010

54

04

Szakképesítés-elágazás:
Szociális gondozó, szervező

 

10.

29.

61

140

01

0000

00

00

Felnőttoktató

Oktatás szakmacsoport

11.

89.

52

522

01

 

 

 

Atomerőművi gépész

Gépészet szakmacsoport

 

 

52

522

01

0010

52

01

Szakképesítés-elágazás:
Atomerőművi dekontamináló berendezés gépész

 

 

 

52

522

01

0010

52

02

Szakképesítés-elágazás:
Atomerőművi külső technológia gépüzemi gépész

 

 

 

52

522

01

0010

52

03

Szakképesítés-elágazás:
Atomerőművi nyomástartó edény gépész

 

 

 

52

522

01

0010

52

04

Szakképesítés-elágazás:
Atomerőművi primerköri gépész

 

 

 

52

522

01

0010

52

05

Szakképesítés-elágazás:
Atomerőművi radioaktív hulladék feldolgozó gépész

 

 

 

52

522

01

0010

52

06

Szakképesítés-elágazás:
Atomerőművi turbinagépész

 

 

 

52

522

01

0010

52

07

Szakképesítés-elágazás:
Atomerőművi vízelőkészítő gépész

 

 

 

52

522

01

0001

52

01

Szakképesítés-ráépülés:
Atomerőművi átrakógép operátor

 

 

 

52

522

01

0001

52

02

Szakképesítés-ráépülés
Atomerőművi külső technológia gázüzemi gépész

 

 

 

52

522

01

0001

52

03

Szakképesítés-ráépülés
Atomerőművi közösüzemi vezénylő operátor

 

 

 

52

522

01

0001

52

04

Szakképesítés-ráépülés
Atomerőművi reaktoroperátor

 

 

 

52

522

01

0001

52

05

Szakképesítés-ráépülés
Atomerőművi turbinaoperátor

 

12.

90.

52

522

02

 

 

 

Erőművi karbantartó

Gépészet szakmacsoport

 

 

52

522

02

0010

52

01

Szakképesítés-elágazás:
Erőművi armatúra karbantartó

 

 

 

52

522

02

0010

52

02

Szakképesítés-elágazás:
Erőművi biztonságiszelep karbantartó

 

 

 

52

522

02

0010

52

03

Szakképesítés-elágazás:
Erőművi forgógép karbantartó

 

 

 

52

522

02

0010

52

04

Szakképesítés-elágazás:
Erőművi gáztechnikai karbantartó

 

 

 

52

522

02

0010

52

05

Szakképesítés-elágazás:
Erőművi gőzturbina karbantartó

 

 

 

52

522

02

0010

52

06

Szakképesítés-elágazás:
Erőművi készülék karbantartó

 

 

 

52

522

02

0010

52

07

Szakképesítés-elágazás:
Erőművi nyomás alatt üzemelő rendszer hibaelhárító

 

 

 

52

522

02

0010

52

08

Szakképesítés-elágazás:
Erőművi reaktor karbantartó

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

92.

31

544

01

0000

00

00

Bányászati gépkezelő

Gépészet szakmacsoport

 

 

31

544

01

0100

31

01

Részszakképesítés:
Bányászati szállítóberendezés kezelője

 

 

 

31

544

01

0100

31

02

Részszakképesítés:
Szilárdásvány-kitermelőgép kezelője

 

15.

93.

31

521

02

0000

00

00

CNC-forgácsoló

Gépészet szakmacsoport

16.

95.

52

522

04

0000

00

00

Energetikai operátor

Gépészet szakmacsoport

17.

96.

52

522

05

 

 

 

Energetikus

Gépészet szakmacsoport

 

 

52

522

05

0010

52

01

Szakképesítés-elágazás:
Létesítményi energetikus

 

 

 

52

522

05

0010

52

02

Szakképesítés-elágazás:
Megújuló energiaforrás energetikus

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

98.

54

525

01

0000

00

00

Építő- és anyagmozgató-gépész technikus

Gépészet szakmacsoport

 

 

54

525

01

0100

52

01

Részszakképesítés:
Emelőgép-ügyintéző

 

20.

99.

31

521

03

0000

00

00

Építő- és szállítógép-szerelő

Gépészet szakmacsoport

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

104.

52

522

06

0000

00

00

Erőművi kazángépész

Gépészet szakmacsoport

25.

105.

52

522

07

0000

00

00

Erőművi turbinagépész

Gépészet szakmacsoport

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

108.

33

521

03

0000

00

00

Felvonószerelő

Gépészet szakmacsoport

 

 

33

521

03

0100

31

01

Részszakképesítés:
Felvonó karbantartó-szerelő

 

 

 

33

521

03

0100

31

02

Részszakképesítés:
Mozgólépcső karbantartó-szerelő

 

 

 

33

521

03

0100

31

03

Részszakképesítés:
Személyszállítógép üzemeltetője

 

 

 

33

521

03

0100

31

04

Részszakképesítés:
Szórakoztatóipari berendezés-üzemeltető

 

28.

109.

31

521

05

0000

00

00

Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Gépészet szakmacsoport

 

 

31

521

05

0100

21

01

Részszakképesítés:
Darabológép-kezelő

 

 

 

31

521

05

0100

31

01

Részszakképesítés:
Fémipari megmunkálógép-kezelő

 

 

 

31

521

05

0100

31

02

Részszakképesítés:
Fémnyomó

 

 

 

31

521

05

0100

21

02

Részszakképesítés:
Fémtömegcikkgyártó

 

29.

110.

31

521

06

0000

00

00

Finommechanikai gépkarbantartó, gépbeállító

Gépészet szakmacsoport

30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

116.

54

520

01

0000

00

00

Gépipari minőségellenőr

Gépészet szakmacsoport

36.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

119.

31

521

12

0000

00

00

Hőkezelő

Gépészet szakmacsoport

39.

120.

31

522

02

 

 

 

Hőtechnikai berendezés üzemeltető

Gépészet szakmacsoport

 

 

31

522

02

0010

31

01

Szakképesítés-elágazás:
Hőközpont és -hálózatkezelő

 

 

 

31

522

02

0010

31

02

Szakképesítés-elágazás:
Hűtéstechnikai berendezéskezelő

 

 

 

31

522

02

0010

31

03

Szakképesítés-elágazás:
Kazángépész (12 t/h felett)

 

 

 

31

522

02

0010

31

04

Szakképesítés-elágazás:
Kazánkezelő (2-12 t/h között)

 

 

 

31

522

02

0100

31

01

Részszakképesítés:
Ipari olaj- és gáztüzelő berendezés kezelő

 

 

 

31

522

02

0100

31

02

Részszakképesítés:
Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h)

 

40.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

122.

52

521

01

 

 

 

Ipari anyagvizsgáló

Gépészet szakmacsoport

 

 

52

521

01

0010

52

01

Szakképesítés-elágazás:
Akusztikus emissziós anyagvizsgáló

 

 

 

52

521

01

0010

52

02

Szakképesítés-elágazás:
Folyadékbehatolásos anyagvizsgáló

 

 

 

52

521

01

0010

52

03

Szakképesítés-elágazás:
Mágnesezhető poros anyagvizsgáló

 

 

 

52

521

01

0010

52

04

Szakképesítés-elágazás:
Örvényáramos anyagvizsgáló

 

 

 

52

521

01

0010

52

05

Szakképesítés-elágazás:
Radiográfiai anyagvizsgáló

 

 

 

52

521

01

0010

52

06

Szakképesítés-elágazás:
Rezgéselemző anyagvizsgáló

 

 

 

52

521

01

0010

52

07

Szakképesítés-elágazás:
Roncsolásos anyagvizsgáló

 

 

 

52

521

01

0010

52

08

Szakképesítés-elágazás:
Szemrevételezéses anyagvizsgáló

 

 

 

52

521

01

0010

52

09

Szakképesítés-elágazás:
Tömörségi anyagvizsgáló

 

 

 

52

521

01

0010

52

10

Szakképesítés-elágazás:
Ultrahangos anyagvizsgáló

 

42.

123.

31

543

02

0000

00

00

Ipari nemesfém-megmunkáló

Gépészet szakmacsoport

43.

125.

31

521

15

0000

00

00

Késes, köszörűs, kulcsmásoló

Gépészet szakmacsoport

 

 

31

521

15

0100

31

01

Részszakképesítés:
Gépi gravírozó

 

 

 

31

521

15

0100

31

02

Részszakképesítés:
Kulcsmásoló

 

44.

126.

31

521

16

0000

00

00

Kohászati anyagelőkészítő

Gépészet szakmacsoport

 

 

31

521

16

0100

21

01

Részszakképesítés:
Fémhulladék-előkészítő

 

45.

127.

31

521

17

0000

00

00

Kohászati gépkezelő

Gépészet szakmacsoport

 

 

31

521

17

0100

31

01

Részszakképesítés:
Színesfémkohászati gépkezelő

 

 

 

31

521

17

0100

31

02

Részszakképesítés:
Vaskohászati gépkezelő

 

46.

128.

33

521

04

0000

00

00

Korrózió elleni védőbevonat készítője

Gépészet szakmacsoport

 

 

33

521

04

0100

31

01

Részszakképesítés:
Festőberendezés kezelője

 

 

 

33

521

04

0100

31

02

Részszakképesítés:
Galvanizáló

 

 

 

33

521

04

0100

31

03

Részszakképesítés:
Szervesbevonat-készítő

 

 

 

33

521

04

0100

31

04

Részszakképesítés:
Tűzihorganyzó

 

47.

129.

31

544

03

 

 

 

Külszíni bányász

Gépészet szakmacsoport

 

 

31

544

03

0010

31

01

Szakképesítés-elágazás:
Kőbányász, ásvány-előkészítő

 

 

 

31

544

03

0010

31

02

Szakképesítés-elágazás:
Külfejtéses bányaművelő

 

48.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.

133.

52

520

01

0000

00

00

Műszaki termékminősítő

Gépészet szakmacsoport

51.

134.

31

521

21

0000

00

00

Olvasztár

Gépészet szakmacsoport

 

 

31

521

21

0100

31

01

Részszakképesítés:
Folyamatos öntő

 

52.

135.

52

725

03

0000

00

00

Optikai műszerész

Gépészet szakmacsoport

53.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.

137.

31

521

22

0000

00

00

Öntészeti mintakészítő

Gépészet szakmacsoport

55.

138.

31

521

23

0000

00

00

Öntő

Gépészet szakmacsoport

 

 

31

521

23

0100

31

01

Részszakképesítés:
Kokilla- és nyomásos öntő

 

 

 

31

521

23

0100

31

02

Részszakképesítés:
Öntőforma-készítő

 

 

 

31

521

23

0100

21

01

Részszakképesítés:
Öntvény- és bugatisztító

 

 

 

31

521

23

0100

31

03

Részszakképesítés:
Precíziós öntő

 

56.

139.

52

544

01

 

 

 

Robbantómester

Gépészet szakmacsoport

 

 

52

544

01

0010

52

01

Szakképesítés-elágazás:
Bányászati robbantómester

 

 

 

52

544

01

0010

52

02

Szakképesítés-elágazás:
Épületrobbantó-mester

 

 

 

52

544

01

0100

52

01

Részszakképesítés:
Pirotechnikus (a szakirány megjelölésével)

 

57.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.

142.

31

521

25

1000

00

00

Színesfém-feldolgozó

Gépészet szakmacsoport

60.

143.

31

521

26

0000

00

00

Színesfémkohász

Gépészet szakmacsoport

 

 

31

521

26

0100

31

01

Részszakképesítés:
Alumíniumkohász

 

 

 

31

521

26

0100

31

02

Részszakképesítés:
Timföldgyártó

 

61.

144.

54

521

05

 

 

 

Üzemeltető gépésztechnikus

Gépészet szakmacsoport

 

 

54

521

05

0010

54

01

Szakképesítés-elágazás:
Élelmiszeripari gépésztechnikus

 

 

 

54

521

05

0010

54

02

Szakképesítés-elágazás:
Vegyipari gépésztechnikus

 

 

 

54

521

05

0100

33

01

Részszakképesítés:
Élelmiszeripari gépszerelő, karbantartó

 

62.

145.

31

544

04

0000

00

00

Vájár

Gépészet szakmacsoport

63.

146.

31

521

27

0000

00

00

Vas- és acélfeldolgozó

Gépészet szakmacsoport

 

 

31

521

27

0100

31

01

Részszakképesítés:
Gépi kovács

 

 

 

31

521

27

0100

31

02

Részszakképesítés:
Hengerész

 

64.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66.

149.

31

544

02

1000

00

00

Elektrolakatos és villamossági szerelő

Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

67.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72.

155.

31

521

14

0000

00

00

Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő

Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

 

 

31

521

14

0100

31

01

Részszakképesítés:
Háztartásigép-szerelő

 

 

 

31

521

14

0100

31

02

Részszakképesítés:
Kereskedelmi és vendéglátóipari gépszerelő

 

73.

156.

31

521

18

0000

00

00

Kötő- és varrógép műszerész

Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

 

 

31

521

18

0100

31

01

Részszakképesítés:
Varrógépműszerész

 

74.

157.

51

521

01

0000

00

00

Másoló- és irodagép műszerész

Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

75.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.

159.

33

521

07

0000

00

00

Órás

Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

77.

160.

54

523

02

0000

00

00

Orvosi elektronikai technikus

Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

 

 

54

523

02

0100

52

01

Részszakképesítés:
Orvostechnikai elektroműszerész

 

78.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.

178.

52

522

03

0000

00

00

Dozimetrikus

Vegyipar szakmacsoport

81.

179.

55

524

01

0000

00

00

Farmakológus szakasszisztens

Vegyipar szakmacsoport

82.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83.

181.

52

524

01

0000

00

00

Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

Vegyipar szakmacsoport

 

 

52

524

01

0100

31

01

Részszakképesítés:
Nyomástartóedény-gépész

 

84.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86.

184.

31

543

07

0000

00

00

Papírgyártó és –feldolgozó

Vegyipar szakmacsoport

 

 

31

543

07

0100

31

01

Részszakképesítés:
Papíripari alapanyaggyártó

 

87.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91.

189.

31

582

01

0000

00

00

Betonelemgyártó

Építészet szakmacsoport

92.

190.

33

582

03

1000

00

00

Burkoló

Építészet szakmacsoport

 

 

33

582

03

0100

31

01

Részszakképesítés:
Hidegburkoló

 

 

 

33

582

03

0100

31

02

Részszakképesítés:
Melegburkoló és parkettás

 

93.

191.

31

582

02

0000

00

00

Csővezetéképítő

Építészet szakmacsoport

94.

193.

31

582

03

0000

00

00

Építményszerkezet-szerelő

Építészet szakmacsoport

 

 

31

582

03

0100

21

01

Részszakképesítés:
Darukötöző

 

95.

194.

31

582

04

0000

00

00

Építményszigetelő

Építészet szakmacsoport

 

 

31

582

04

0100

31

01

Részszakképesítés:
Hő- és hangszigetelő

 

 

 

31

582

04

0100

31

02

Részszakképesítés:
Vízszigetelő

 

96.

195.

31

582

05

0000

00

00

Építményzsaluzat-szerelő

Építészet szakmacsoport

 

 

31

582

05

0100

21

01

Részszakképesítés:
Zsaluzóács

 

97.

197.

54

543

01

0000

00

00

Építőanyag-ipari technikus

Építészet szakmacsoport

 

 

54

543

01

0001

54

01

Szakképesítés-ráépülés:
Építőanyagipari minőségellenőr

 

98.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.

200.

31

543

01

0000

00

00

Finomkerámiagyártó gép kezelője

Építészet szakmacsoport

 

 

31

543

01

0100

31

01

Részszakképesítés:
Kerámiaipari gépkezelő

 

101.

201.

31

582

11

0000

00

00

Ingatlanfenntartó, karbantartó

Építészet szakmacsoport

 

 

31

582

11

0001

33

01

Szakképesítés-ráépülés:
Sportterem- és sportlétesítmény-üzemeltető

 

102.

202.

31

582

12

0000

00

00

Ipari alpinista

Építészet szakmacsoport

103.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104.

204.

31

521

13

0000

00

00

Kemencekezelő, -égető

Építészet szakmacsoport

105.

205.

54

521

02

0000

00

00

Korrózióvédelmi technikus

Építészet szakmacsoport

106.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110.

210.

31

543

06

0000

00

00

Mész- és cementterméket gyártó gép kezelője

Építészet szakmacsoport

111.

212.

31

582

17

0000

00

00

Tetőfedő

Építészet szakmacsoport

112.

214.

31

582

19

0000

00

00

Üveges és képkeretező

Építészet szakmacsoport

 

 

31

582

19

0100

21

01

Részszakképesítés:
Képkeretező

 

113.

215.

31

543

10

0000

00

00

Üveggyártó

Építészet szakmacsoport

 

 

31

543

10

0100

31

01

Részszakképesítés:
Üvegfúvó

 

 

 

31

543

10

0100

31

02

Részszakképesítés:
Üvegipari gépkezelő

 

114.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116.

220.

33

542

03

0000

00

00

Fonó, kötő és nemszőtt-termék gyártó

Könnyűipar szakmacsoport

 

 

33

542

03

0100

31

01

Részszakképesítés:
Fonó

 

 

 

33

542

03

0100

31

02

Részszakképesítés:
Kötő

 

 

 

33

542

03

0100

31

03

Részszakképesítés:
Nemszőtt-termék gyártó

 

117.

221.

31

542

01

0000

00

00

Kalapos, sapka- és kesztyűkészítő

Könnyűipar szakmacsoport

 

 

31

542

01

0100

31

01

Részszakképesítés:
Kalapos, sapkakészítő

 

 

 

31

542

01

0100

31

02

Részszakképesítés:
Kesztyűs

 

118.

222.

33

521

05

0000

00

00

Könnyűipari géprendszer üzemeltetője

Könnyűipar szakmacsoport

 

 

33

521

05

0100

31

01

Részszakképesítés:
Könnyűipari gépkezelő

 

 

 

33

521

05

0100

21

01

Részszakképesítés:
Rostnövényfeldolgozó

 

 

 

33

521

05

0100

21

02

Részszakképesítés:
Seprű- és kefegyártó

 

 

 

33

521

05

0100

21

03

Részszakképesítés:
Szőr- és tollfeldolgozó

 

119.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120.

224.

51

542

02

0000

00

00

Szabász

Könnyűipar szakmacsoport

121.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122.

226.

31

542

02

1000

00

00

Szíjgyártó és nyerges

Könnyűipar szakmacsoport

 

 

31

542

02

0100

31

01

Részszakképesítés:
Bőrtárgykészítő

 

 

 

31

542

02

0100

21

01

Részszakképesítés:
Szíjgyártó

 

123.

227.

33

542

06

0000

00

00

Szövő

Könnyűipar szakmacsoport

124.

228.

33

542

07

0000

00

00

Szűcs, szőrme- és bőrkonfekcionáló

Könnyűipar szakmacsoport

 

 

33

542

07

0100

31

01

Részszakképesítés:
Bőrruha-készítő, -javító

 

125.

229.

33

542

08

0000

00

00

Textilszínező, -kikészítő

Könnyűipar szakmacsoport

126.

230.

33

542

09

0000

00

00

Tímár, bőrkikészítő

Könnyűipar szakmacsoport

 

 

33

542

09

0100

33

01

Részszakképesítés:
Szőrmeipari megmunkáló, szőrmefestő

 

127.

231.

33

814

02

0000

00

00

Vegytisztító, kelmefestő, mosodás

Könnyűipar szakmacsoport

128.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131.

235.

31

543

04

 

 

 

Kádár, bognár

Faipar szakmacsoport

 

 

31

543

04

0010

31

01

Szakképesítés-elágazás:
Bognár

 

 

 

31

543

04

0010

31

02

Szakképesítés-elágazás:
Kádár

 

132.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135.

239.

54

213

05

0000

00

00

Nyomdaipari technikus

Nyomdaipar szakmacsoport

 

 

54

213

05

0100

51

01

Részszakképesítés:
Nyomóforma-készítő

 

136.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137.

241.

31

213

01

0000

00

00

Szita-, tampon- és filmnyomó

Nyomdaipar szakmacsoport

138.

267.

31

853

03

0000

00

00

Fürdőüzemi gépész

Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport

 

 

31

853

03

0100

31

01

Részszakképesítés:
Fürdőüzemi gépkezelő

 

139.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140.

287.

54

345

03

0000

00

00

Munkaerőpiaci szervező, elemző

Közgazdaság szakmacsoport

 

 

54

345

03

0100

52

01

Részszakképesítés:
Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző

 

141.

296.

54

345

06

0000

00

00

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Közgazdaság szakmacsoport

 

 

54

345

06

0100

52

01

Részszakképesítés:
Személyügyi ügyintéző

 

142.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143.

302.

52

347

01

0000

00

00

Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs

Ügyvitel szakmacsoport

 

 

52

347

01

0001

52

01

Szakképesítés-ráépülés:
Minőségbiztosítási auditor

 

144.

304.

54

347

01

 

 

 

Idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintéző

Ügyvitel szakmacsoport

 

 

54

347

01

0010

54

01

Szakképesítés-elágazás:
Emberi erőforrás ügyfélkapcsolati szakügyintéző

 

 

 

54

347

01

0010

54

02

Szakképesítés-elágazás:
IT helpdesk ügyfélkapcsolati szakügyintéző

 

 

 

54

347

01

0010

54

03

Szakképesítés-elágazás:
Távközlési ügyfélkapcsolati szakügyintéző

 

 

 

54

347

01

0010

54

04

Szakképesítés-elágazás:
Üzleti kommunikációs szakügyintéző

 

145.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147.

307.

52

347

02

0000

00

00

Személyes ügyfélszolgálati asszisztens

Ügyvitel szakmacsoport

 

 

52

347

02

0001

52

01

Szakképesítés-ráépülés:
Közszolgáltatási ügyintéző

 

148.

308.

52

347

03

0000

00

00

Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens

Ügyvitel szakmacsoport

 

 

52

347

03

0100

31

01

Részszakképesítés:
Számítógépes adatrögzítő

 

 

 

52

347

03

0100

31

02

Részszakképesítés:
Telefonkezelő, ügyféltájékoztató

 

 

 

52

347

03

0100

52

01

Részszakképesítés:
Telemarketing asszisztens

 

149.

309.

54

347

02

0000

00

00

Ügyfélkapcsolati vezető

Ügyvitel szakmacsoport

150.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152.

313.

52

341

02

 

 

 

Becsüs

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

 

 

52

341

02

0010

52

01

Szakképesítés-elágazás:
Bútor- és szőnyegbecsüs

 

 

 

52

341

02

0010

52

02

Szakképesítés-elágazás:
Ékszerbecsüs

 

 

 

52

341

02

0010

52

03

Szakképesítés-elágazás:
Festménybecsüs

 

 

 

52

341

02

0010

52

04

Szakképesítés-elágazás:
Műtárgybecsüs

 

 

 

52

341

02

0100

52

01

Részszakképesítés:
Drágakő-meghatározó

 

153.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156.

317.

52

341

04

1000

00

00

Kereskedelmi ügyintéző

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

 

 

52

341

04

0001

52

01

Szakképesítés-ráépülés:
Külgazdasági ügyintéző

 

157.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158.

319.

33

341

01

0000

00

00

Kereskedő, boltvezető

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

159.

322.

54

341

01

0000

00

00

Külkereskedelmi üzletkötő

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

160.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162.

325.

52

342

01

0000

00

00

Marketing- és reklámügyintéző

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

 

 

52

342

01

0100

52

01

Részszakképesítés:
Hirdetési ügyintéző

 

163.

326.

33

341

02

0000

00

00

Mintabolti értékesítő, szolgáltatásértékesítő

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

 

 

33

341

02

0100

31

01

Részszakképesítés:
Bolti pénztáros

 

 

 

33

341

02

0100

33

01

Részszakképesítés:
E-kereskedő

 

 

 

33

341

02

0100

33

02

Részszakképesítés:
Játéktermi felügyelő (krupié)

 

 

 

33

341

02

0100

31

02

Részszakképesítés:
Kereskedelmi és szolgáltatási ügynök

 

 

 

33

341

02

0100

31

03

Részszakképesítés:
Szerencsejáték-értékesítő

 

164.

327.

33

341

03

 

 

 

Műszaki anyag- és alkatrészkereskedő

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

 

 

33

341

03

0010

33

01

Szakképesítés-elágazás:
Építőanyag-kereskedő

 

 

 

33

341

03

0010

33

02

Szakképesítés-elágazás:
Épületgépészeti anyag- és alkatrész-kereskedő

 

 

 

33

341

03

0010

33

03

Szakképesítés-elágazás:
Járműalkatrész-kereskedő

 

 

 

33

341

03

0010

33

04

Szakképesítés-elágazás:
Villamossági anyag- és alkatrész-kereskedő

 

 

 

33

341

03

0100

31

01

Részszakképesítés:
Épületgépészeti anyag- és alkatrészeladó

 

 

 

33

341

03

0100

31

02

Részszakképesítés:
Gépészeti anyag- és alkatrészeladó

 

 

 

33

341

03

0100

31

03

Részszakképesítés:
Járműalkatrész-eladó

 

 

 

33

341

03

0100

31

04

Részszakképesítés:
Telepi építőanyag-eladó

 

 

 

33

341

03

0100

31

05

Részszakképesítés:
Villamossági anyag- és alkatrészeladó

 

165.

328.

51

341

01

0000

00

00

Műszakicikk-kereskedő

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

 

 

51

341

01

0100

33

01

Részszakképesítés:
Kisgép- és műszakicikk-kölcsönző

 

166.

329.

52

341

09

0000

00

00

Piacfelügyelő

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

 

 

52

341

09

0100

31

01

Részszakképesítés:
Gombaszakellenőr

 

167.

331.

52

342

02

0000

00

00

PR ügyintéző

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

168.

332.

31

341

02

0000

00

00

Raktáros

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

 

 

31

341

02

0100

21

01

Részszakképesítés:
Áruösszeállító

 

 

 

31

341

02

0100

21

02

Részszakképesítés:
Raktárkezelő

 

 

 

31

341

02

0100

31

01

Részszakképesítés:
Színházi kellékes

 

169.

333.

51

341

02

0000

00

00

Régiségkereskedő

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

170.

334.

31

341

03

0000

00

00

Töltőállomás-kezelő

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

 

 

31

341

03

0100

31

01

Részszakképesítés:
Gázcseretelep-kezelő

 

171.

335.

31

341

04

0000

00

00

Vegyesiparcikk-kereskedő

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

 

 

31

341

04

0100

31

01

Részszakképesítés:
Agrokémiai és növényvédelmi kereskedő

 

 

 

31

341

04

0100

31

02

Részszakképesítés:
Gyógynövénykereskedő

 

 

 

31

341

04

0100

31

03

Részszakképesítés:
Piaci, vásári kereskedő

 

 

 

31

341

04

0100

31

04

Részszakképesítés:
Sportszer- és játékkereskedő

 

172.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173.

338.

52

811

01

0000

00

00

Élelmezésvezető

Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport

 

 

52

811

01

0001

54

01

Szakképesítés-ráépülés:
Élelmezési menedszer

 

174.

339.

52

812

01

0000

00

00

Hostess

Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport

175.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

176.

341.

31

812

01

0000

00

00

Panziós, falusi vendéglátó

Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport

 

 

31

812

01

0100

31

01

Részszakképesítés:
Mezőgazdasági gazdaasszony

 

 

 

31

812

01

0100

21

01

Részszakképesítés:
Szállodai szobaasszony

 

177.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180.

345.

54

812

03

0000

00

00

Szállodai portás, recepciós

Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport

181.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183.

352.

61

313

01

0000

00

00

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens

Egyéb szolgáltatások szakmacsoport

184.

353.

52

213

01

1000

00

00

Fényképész és fotótermék-kereskedő

Egyéb szolgáltatások
szakmacsoport

185.

354.

33

815

01

1000

00

00

Fodrász

Egyéb szolgáltatások

 

 

33

815

01

0001

33

01

Szakképesítés-ráépülés:
Parókakészítő

 

186.

355.

54

725

01

0000

00

00

Grafológus

Egyéb szolgáltatások szakmacsoport

 

 

54

725

01

0100

52

01

Részszakképesítés:
Grafológus szakasszisztens

 

187.

360.

31

543

03

0000

00

00

Ipari üvegműves

Egyéb szolgáltatások szakmacsoport

188.

361.

33

815

02

 

 

 

Kéz- és lábápoló, műkörömépítő

Egyéb szolgáltatások

 

 

33

815

02

0010

33

01

Szakképesítés-elágazás:
Kézápoló és műkörömépítő

 

 

 

33

815

02

0010

33

02

Szakképesítés-elágazás:
Lábápoló

 

 

 

33

815

02

0001

54

01

Szakképesítés-ráépülés:
Speciális lábápoló

 

189.

362.

52

815

01

1000

00

00

Kozmetikus

Egyéb szolgáltatások
szakmacsoport

 

 

52

815

01

0001

52

01

Szakképesítés-ráépülés:
Tartós sminkkészítő

 

 

 

52

815

01

0001

52

02

Szakképesítés-ráépülés:
Speciális arc- és testkezelő

 

190.

364.

31

853

04

0000

00

00

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő

Egyéb szolgáltatások szakmacsoport

 

 

31

853

04

0100

31

01

Részszakképesítés:
Településtisztasági szippantógépkezelő

 

191.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192.

367.

52

345

03

0000

00

00

Munkaelemző

Egyéb szolgáltatások szakmacsoport

193.

368.

61

862

01

0000

00

00

Munkaügyi, munkavédelmi felügyelő

Egyéb szolgáltatások szakmacsoport

 

 

61

862

01

0100

52

01

Részszakképesítés:
Munkaügyi felügyelő asszisztens

 

194.

369.

54

862

01

0000

00

00

Munkavédelmi technikus

Egyéb szolgáltatások szakmacsoport

195.

374.

31

543

08

0000

00

00

Sportszerjavító

Egyéb szolgáltatások szakmacsoport

196.

375.

54

345

05

0000

00

00

Szabványügyi menedzser

Egyéb szolgáltatások szakmacsoport

197.

376.

31

853

07

1000

00

00

Tisztítás-technológiai szakmunkás

Egyéb szolgáltatások
szakmacsoport

 

 

31

853

07

0001

31

01

Szakképesítés-ráépülés:
Tisztítás-technológiai szolgálatvezető

 

 

 

31

853

07

0001

31

02

Szakképesítés-ráépülés:
Tisztítás-technológiai vezetőüléses gépkezelő

 

198.

381.

31

543

09

0000

00

00

Üvegcsiszoló

Egyéb szolgáltatások szakmacsoport

199.

425.

55

810

02

0000

00

00

Fogyasztóvédelmi
szakasszisztens

Egyéb szolgáltatások

200.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201.

427.

31

582

22

0000

00

00

Árnyékolástechnikai szerelő

Építészet szakmacsoport

202.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204.

434.

31

522

05

1000

00

00

Robbanásbiztos berendezés kezelője

Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

205.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet a 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelethez5

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.    A szakképesítés azonosító száma:    55 761 01 0000 00 00
2.    A szakképesítés megnevezése:    Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó
3.    Szakképesítések köre:

3.1

Részszakképesítés

Nincs

3.2

Elágazások

Nincsenek

3.3

Ráépülés

Nincs

4.    Hozzárendelt FEOR szám:    3319
5.    Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése

Szakképzési évfolyamok száma

Óraszám

Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó

2

-

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:    Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
    Bemeneti kompetenciák:    –
    Iskolai előképzettség:    érettségi vizsga
    Szakmai előképzettség:    –
    Előírt gyakorlat:    –
    Elérhető kreditek mennyisége:    30-60
    Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
    Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2.    Elmélet aránya:    50%
3.    Gyakorlat aránya:    50%
4.    Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):    –
    Időtartama (évben vagy félévben):    –
5.    Szintvizsga (iskolai rendszerben):    nem szervezhető
    Ha szervezhető, mikor:    –
6.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    nem szükséges
III.
MUNKATERÜLET
1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

3319

Egyéb szociális foglalkozások

2.    A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Gyermekellátási alapfeladatokat lát el
Elvégzi a gyermek napközbeni ellátásba kerülésével kapcsolatos feladatokat
Gondozási/nevelési feladatokat lát el a 0-3 éves korú csecsemők és kisgyermekek körében
Csecsemő és gyermek alapápolási feladatokat lát el
Dokumentációs feladatokat lát el
3.    A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

54 761 02

Gyermekgondozó-nevelő

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1868-06    Gyermekellátási alapfeladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tiszteletben tartja a hozzá fordulók értékeit, autonómiáját, identitását, érdekeiket szem előtt tartva oldja meg az etikai dilemmákat
Munkája során kezeli előítéleteit, a szerep-összeférhetetlenségeket
A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat
Együttműködik más szakemberekkel, betartja szakmai illetékessége határait
Alkalmazza az önismeretfejlesztés, az önvédelem és a szakmai hitelesség megőrzésének technikáit
Nondirektív, segítő beszélgetést folytat
Értelmezi a konfliktusokat, alkalmazza a konfliktuskezelés különböző módszereit
Értelmezi a szolgáltatást igénybe vevő problémáit a társadalmi, pszichológiai és szociálpszichológiai folyamatok tükrében
Értelmezi a társadalompolitikai és szociálpolitikai alapfogalmakat, alapvető összefüggéseket
Értelmezi a gyermeki és szülői jogokat és kötelességeket
Alkalmazza a gyermek védelmében elfogadott szabályokat
Tájékozódik a gyermek családi körülményeiről, a család nevelési szokásairól
Törekszik a családi nevelés értékeinek megismerésére és megőrzésére, a családi nevelés segítésére
Biztosítja a gyermek számára a fizikai és érzelmi biztonságot nyújtó nyugodt légkört
A gyermek állapotának, szükségleteinek megfelelő egyéni gondozást végez
Szervezi a gyermek napi tevékenységét, biztosítva a játék, az alvás, a szabad levegőn való mozgás és a rekreálódás feltételeit
Életkori sajátosságok, egyéni képességek és igények figyelembevételével bevonja a gyermeket a mindennapi tevékenységbe
Segíti a kultúrhigiénés szokások kialakulását
Segíti a társadalmilag elfogadott értékrend kialakulását a gyermekben
Elősegíti az egyéni ízlés kialakulását
Törekszik a kornak és fejlettségnek megfelelő ingergazdag környezet kialakítására
Biztosítja a környezet baleset- és akadálymentességét
Biztosítja a gyermekre veszélyes anyagok biztonságos tárolását
Segíti a gyermek kapcsolatrendszerének megőrzését, új kapcsolatok kialakítását és ápolását
Figyelemmel kíséri és szükség szerint, az életkortól függően segíti a gyermek játékát
Segíti a gyermek képességeinek kibontakozását
Észleli a gyermek lelkiállapotának változásait, problémafeltárást végez
Felismeri az átlagostól eltérő viselkedési formákat
Felismeri a gyermek sajátos nevelési igényét, segíti a másság elfogadását
Felismeri a gyermek betegségét, szükség esetén elsősegélyt nyújt
Betartja az ellátási formához kapcsolódó szabályokat, illetve gondoskodik azok betartásáról
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Jogi- és adatvédelmi alapismeretek
B    Gyermeki jogok nemzetközi és hazai szabályai
B    A gyermekvédelem jogi szabályozása
B    Családjogi alapismeretek
B    Gyermek- és fiatalkorúak büntethetősége
C    A közoktatási jogszabályok
C    A szociális és társadalombiztosítási ellátások jogi szabályozása
C    Az egészségügyi ellátások szabályai
B    A közigazgatás szervezete és intézményei
D    Szociálpolitikai alapok
C    A szociálpolitika céljai, értékei és dilemmái
D    Az állami beavatkozás és az azt meghatározó ideológiák és érdekek
C    A problémának definiált társadalmi jelenségek és ellátások, eszközök
C    Az inkluzió, integráció és a differenciált nevelés bölcsődei lehetőségei
B    Gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló ellátások, intézkedések
A    A szakma etikai szabályai és dilemmái
B    A szakmai együttműködés etikai szabályai
A    Kompetencia határok
B    Az egyén társadalmi meghatározottsága
C    Társadalmi egyenlőtlenségek és újratermelődésük okai
C    Mai magyar társadalom rétegződése
B    A szegénység kialakulásának okai, jellemzői és megjelenési formái
B    Deviáns jelenségek és kialakulásuk okai
C    A szükségletek és erőforrások feltárásának módszerei
C    A család fogalma, funkciói és struktúrája
C    Családi szerepek és szerepkonfliktusok, a családi életciklusok
B    Az emberi szükségletek
C    Életmód, kultúra fogalma, az etnikai kisebbségek sajátosságai
B    A család, mint támogatórendszer és mint problémaforrás jellemzői
C    Énvédő technikák
A    Nondirektív beszélgetés
C    A segítő beszélgetés jellemzői
B    Az önismeret forrásai
C    Fejlődéslélektani alapismeretek
B    A lelki fejlődés meghatározói
B    A lelki fejlődés életkori szakaszai
C    A kötődés és biztonságérzet fontossága
B    A szocializáció folyamata és színterei
B    Az előítéletek kialakulásának okai és működésének jellemzői
B    A szerep fogalma és jellemzői
B    A konfliktusok fajtái és a konfliktuskezelés módjai
B    A kommunikáció fajtái, kommunikációs zavarok
B    Vonzalmak és taszítások jellemzői
B    Az együttműködés szociálpszichológiai jellemzői
B    A szociális identitás kialakulásának összefüggései
A    A segítés pszichológiai összefüggései
B    Tanulási folyamat, tanulás-segítés
B    A nevelési hatáskeltés pszichológiai alapjai
B    Nevelési stílusok és attitűdök
B    A nevelői szerep összefüggései
B    Sikerek és kudarcok a nevelésben
B    A gyermek biológiai fejlődését meghatározó tényezők
B    Életkori szakaszok és jellemzői
B    Rendellenes fejlődésre utaló tünetek
A    A leggyakoribb gyermekbetegségek és tünetei
A    Elsősegélynyújtás
A    A rendellenességet, kóros állapotot jelző tünetek
A    A tünetek enyhítésének technikái és módszerei gyermekkorban
A    A gyógyszerek használatának és tárolásának szabályai
A    Védőoltások és kísérő tüneteik
A    Az akadály-mentesítés és a balesetmegelőzés szabályai, technikái
B    A gondozás célja, feladatai, célcsoportjai
A    A gondozás, mint a nevelés eszköze
A    A testi gondozás módszerei, szabályai
A    A mentális fejlődés segítése
A    A gyermekek kapcsolatainak fejlesztése
    A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Elemi szintű számítógéphasználat
5    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5    Kézírás
5    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5    Köznyelvi beszédkészség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Információforrások kezelése
4    Szabadkézi rajzolás
5    Elemi számolási készség
1    Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használata
1    Gyermekjátékok használata
1    Informatikai eszközök használata
1    Híradástechnikai eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Türelmesség
Rugalmasság
Döntésképesség
Állóképesség
Stressztűrő képesség
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Térérzékelés
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Empátia
Segítőkészség
Közérthetőség
Adekvát kommunikáció
Konfliktuskezelő készség
Módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Helyzetfelismerés
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Nyitott hozzáállás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1869-06    A napközbeni gyermekellátásba kerülés feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megismerteti a szülővel, a gyermekkel a napi gondozás-nevelés környezetét, az abban dolgozó munkatársakat
Meglátogatja az ellátásba kerülő gyermeket és szüleit otthonukban
Megszervezi az ellátásba kerülő gyermek számára a szülővel történő fokozatos beszoktatás folyamatát, megteremti ennek feltételeit
Segíti a gyermeket az új környezethez való alkalmazkodásban
Enyhíti a szülőtől való elválás fájdalmát
Kidolgozza és szervezi az egyéni ellátást biztosító rugalmas, folyamatos napirendet
Megteremti a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás lehetőségét
Napi átadás-átvétel alkalmával tájékoztatást nyújt a szülőnek a gyermekről, maga is tájékozódik a gyermekkel történtekről
Személyes beszélgetések során megbeszélik a gyermek fejlődését, összehangolják nevelő munkájukat
Szervezi, vezeti a szülőcsoportoknak a gondozással és neveléssel kapcsolatos megbeszéléseit és egyéb, az intézményt és a családokat érintő rendezvényeket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Az általános és fejlődéslélektani alapismeretek
B    A korai kötődés, kapcsolat szerepe a személyiség fejlődésében
B    Énfejlődés jellemzői kisgyermekorrban
B    Érzelmi fejlődés 0-3 éves korban
B    Szocializáció alapismereteinek alkalmazása a kisgyermekek nevelésében
B    Értelmi fejlődés csecsemő és kisgyermekkorban
B    Mozgásfejlődés szerepe a fejlődés más területein
B    Beszédfejlődés (0-3 évben), hatása a személyiség fejlődésében
B    A megfigyelés különböző formái
B    Hatékony, hiteles kommunikációs technikák
B    A kapcsolatkezelés hatékony formái
B    A segítő beszélgetés
B    Az interjú készítés módszere
B    Kisgyermeknevelés alapelvei, sajátosságai (0-3 éves korban)
B    Az átmenet segítése, a család - intézmény együttműködésének formái, módszerei
B    Tárgyi, személyi feltételek a 0-3 évesek ellátásában
B    Szervezési feladatok a folyamatos napirend, munka, programok, felmérések kapcsán
B    0-3 éves korosztály nevelése gondozás, játék, más tevékenységek, interakciók során
B    Szokások kialakítása (önellátás, viselkedés, társas kapcsolatok terén)
B    Nevelési feladatok problémás szokások esetén
B    A nevelést meghatározó dokumentumok és elkészítésük módszertana
    A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Elemi szintű számítógéphasználat
5    Köznyelvi beszédkészség
5    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Idegen nyelvű beszédkészség
5    Információforrások kezelése
5    Elemi számolási készség
5    Informatikai eszközök használata
5    Híradástechnikai eszközök használata
5    Különböző területeket fejlesztő gyermek játékszerek használata
5    Életmentő gyógyszerek, az elsősegélynyújtás eszközeinek használata
Személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Döntésképesség
Rugalmasság
Szervezőkészség
Türelmesség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Empátiás készség
Segítőkészség
Adekvát kommunikáció
Konfliktusmegoldó készség
Tolerancia
Segítő beszélgetés
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1870-06    Gyermeknevelési és gondozási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A gyermekkel együttműködve, az ő aktivitására építve végzi gondozási teendőit, figyel az adott gyermek egyéni fejlődési tempójára
A nevelést és a gondozást egységként kezeli a tevékenységekben, a gyermek játékában, a napi eseményekhez kapcsolódó interakciós helyzetekben
Biztosítja a gyermek korának, fejlettségének, egészségi állapotának megfelelő napi étkezést
Biztosítja az időjárásnak megfelelő öltözés, alvás, mozgás, tisztálkodás feltételeit
A gondozás során az életkori és egyéni sajátosságokat figyelembe véve adekvát információkat, ismereteket közvetít a gyermeknek
Esztétikai élményeket nyújt, fejleszti a gyermek fantáziáját, értelmi képességeit és beszéd készségét, mondóka, vers, mese napirendbe építésével
Teret enged a gyermek kreativitásának a játék, bábozás, az ének-zene, az alkotó tevékenységek (rajz, festés, gyurmázás) napirendbe építésével
Változatos feltételek biztosításával fejleszti a gyermek nagymozgását, finommozgását és mozgáskoordinációját
A gyermek megnyilvánulásainak visszatükrözésével segíti a gyermek érzelmi fejlődését
Támogatja a gyermek én-fejlődését: én határok, test-séma kialakulását, az én strukturálódását
Támogatja a gyermek önállósági törekvéseit, fejleszti önállóságát, az önellátás legalapvetőbb készségeit
A gyermeki aktivitás, a tapasztalatszerzés, a tapasztalatok feldolgozásának segítésével támogatja a kisgyermekkori tanulást
Támogatja a kommunikatív képességek, a társas kapcsolatok fejlődését
Segíti a konfliktusok megoldására vonatkozó eszközkészlet fejlődését
Tervezi és szervezi a játéktevékenységet és kialakítja ezek feltételeit
A gyermek életkorának, fejlettségének, egyéni és sajátos szükségleteinek megfelelően alakítja ki a nevelési, gondozási feltételeket
Érvényt szerez a kívánatos és elvárható viselkedési szabályoknak a gyermek viselkedésében és a gyermekcsoportban egyaránt
Figyelemmel kíséri a gyermek egyéni fejlődését
Felismeri a gyermek speciális szükségleteit, részt vesz ezek kielégítésében, szükség esetén konzultál más szakemberekkel
Speciális nevelési feladatokat lát el problémával küzdő kisgyermek esetében (agresszió, szorongás, étvágytalanság, tartós rossz hangulat stb.)
Gyógypedagógus irányításával végzi a korai fejlesztés, gondozásba épített feladatait
Összeállítja a csecsemők és kisgyermekek havi és heti étrendjét
Együttműködik gondozótársaival és a gyermek nevelésében, gondozásában, fejlesztésében résztvevő szakemberekkel
A családi nevelés elsődlegességét tiszteletben tartva segíti a családot a gyermek nevelésében
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Általános és fejlődéslélektani alapismeretek
B    A korai kötés, kapcsolat szerepe a személyiség fejlődésében
B    Énfejlődés jellemzői kisgyermekkorban
B    Érzelmi fejlődés 0-3 éves korban
B    Szocializáció alapismereteinek alkalmazása a kisgyermekek nevelésében
B    Értelmi fejlődés csecsemő és kisgyermekkorban
B    Mozgásfejlődés szerepe a személyiségfejlődés más területein
B    Beszédfejlődés (0-3 évben), hatása a személyiségfejlődésében
B    A megfigyelés különböző formái
B    A játék lényege, fogalma
B    A játék személyiségfejlesztő funkciója
B    A játék önvédő szerepe a korai években
B    A kisgyermekkor jellemző játék típusai
B    A játék feltételei
B    A játék napirendbe építése
B    Játékirányítás módszere (nondirektivitás)
B    Spontán játék vagy játékos feladatmegoldás különbsége, hatásai
B    Fejlődési nehézségek és hátterük
B    Sajátos személyiségszerveződés (normalitás, deviancia)
B    Viselkedési zavarok, fajtái, jellemzői, hátterük
B    Kisgyermekkori érzelmi problémák és hátterük
B    Pszichopatológiás rendellenességek
C    A prevenció, korai felismerés szerepe
C    Segítő személyek, intézmények együttműködési lehetősége
C    A korai segítés elvei, lehetőségei
B    Kisgyermeknevelés alapelvei, sajátossága 0-3 éves korban
B    Az átmenet segítése, család - intézmény együttműködése, ezek formái, módszerei
B    Tárgyi, személyi feltételek a 0-3 évesek ellátásában
B    Szervezési feladatok: folyamatos napirend, munka, programok, felmérések szervezése
B    0-3 éves korosztály nevelése gondozás, játék, más tevékenységek, interakciók során
B    Szokások kialakítása (önellátás, viselkedés, társas kapcsolatok terén)
B    Nevelési feladatok problémás szokások esetén
B    A nevelést meghatározó dokumentumok és elkészítésük módszertana
B    Akadályozott fejlődésű, speciális gondozást igénylők köre
B    Az akadályozott fejlődés háttere
B    Speciális gondozást-nevelést igénylők fejlődési sajátosságai
C    A betegségek tünetei
C    A korrekció lehetőségei, határai, módjai
C    Speciális gondozást igénylők családjával kapcsolatos feladatok
C    Speciális gondozású gyermekek napközbeni ellátása bölcsődében
C    Integrált és inkluzív gondozási forma tárgyi, személyi feltételei
B    Általános zene, zeneirodalmi, zenetörténeti ismeretek
B    Hangszeres zene hatása, jelentősége
B    Autentikus népzene hatása, jelentősége
B    0-3 éves gyermekeknek szóló dalok, mondókák
B    Alapismeretek a kisgyermekek ének-zenei neveléséhez
B    Az ének-zene személyiségfejlődésre gyakorolt szerepének ismerete
B    A zene, dal napirendbe illesztése
B    Az énekléssel, mondókázással kapcsolatos módszertani elvek
B    Nyelvművelés kisgyermek-nevelőknek
B    Beszédművelés gondozónők részére
B    A gyermekirodalom és annak szerepe
B    A 0-3 éves korosztálynak szóló irodalmi alkotások (mese, vers) alkalmazási lehetőségei
B    Az irodalomhoz kapcsolódó más formák alkalmazása (bábozás stb.)
B    Az irodalmi élmények személyiségfejlesztő hatása
B    Irodalmi élmények napirendbe építése, alkalmazásának módszertana
B    A beszédfejlődés támogatása
B    A vizuális nevelés alapjai
B    A vizuális nevelés formái (bábozás, rajzolás, festés, gyurmázás)
B    A vizuális nevelés más területei, lehetőségei (kert, berendezés stb.)
B    A vizuális nevelés szerepe a személyiségfejlődésben
B    A vizuális élményt nyújtó programok napirendbe építése
B    A vizuális nevelés különböző formáinak módszertana
B    Az egészséges csecsemő és kisgyermek fejlődésének általános jellemzői
B    A korai szociális kapcsolatok testi, mentális fejlődésre gyakorolt hatása (hospitalizáció, szeparáció)
B    A mozgásfejlődés menete, feltételei
B    A gondozás alapelvei a 0-3 évesek ellátásában
B    A kisgyermekkori tanulás főbb jellemzői
B    Gondozás és nevelés egysége
B    Gondozási művelet, mint a szükséglet-kielégítés egyéni formája és az autonómia kiépítése
B    A szobatisztaság kialakulásával kapcsolatos ismeretek 0-3 évesek ellátásában
B    Tisztálkodási műveletek begyakoroltatása 0-3 éves kisgyermekeknél
B    Az étkezéssel, etetéssel kapcsolatos ismeretek 0-3 éves gyermekek ellátásában
B    Az öltözködéssel, a ruhadarabok kiválasztásával kapcsolatos tudnivalók
B    A gyermek életmódjának, a napi események egészséges ritmusának jelentősége
B    Alvással kapcsolatos ismeretek alkalmazása csecsemőknél, kisgyermekeknél
B    Egészséges életmód
B    Az egészséget befolyásoló fizikai tényezők
B    A természeti környezet egészségre gyakorolt hatása
B    Település-egészségtan
B    Munka-egészségtani ismeretek
B    A gyermekintézmények speciális higiénés követelményei
B    Személyi higiéné
B    Mozgás - aktivitás - pihenés, egészséges életritmus
B    Levegőzés, mozgás egészségre gyakorolt hatása
B    Élelmezéstan
B    Táplálkozás-élettani ismeretek
B    Korszerű csecsemő és kisgyermek-táplálás
B    Élelmezés technika, higiéné, HACCP
B    Az egyéni igények, ízlés figyelembevétele táplálkozás során
B    Speciális táplálkozási igények, diéták
    A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Köznyelvi beszédkészség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Hatékony verbális, nonverbális kommunikáció
4    Szabadkézi rajzolás
4    Elemi számolási készség
4    Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Térérzékelés
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Rugalmasság
Türelmesség
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Empatikus készség
Segítőkészség
Visszacsatolási készség
Konfliktusmegoldó készség
Adekvát kommunikáció
Tolerancia
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemmegosztás
Segítő beszélgetés alkalmazása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1871-06    Egészségnevelési, az egészséges és beteg gyermekkel kapcsolatos alapápolási feladatok a gyermek ellátásában
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Figyelemmel kíséri, hogy a gyermek megkapta-e a korhoz kötött védőoltásait, az esetleges hiányukra felhívja a szülő figyelmét
A gyermek esetleges megbetegedését jelzi a szülőnek, ha szükséges biztosítja a szakszerű egészségügyi ellátáshoz jutását
Gondoskodik a megbetegedett vagy balesetet szenvedett gyermek megnyugtatásáról, nyugalmáról, a láz csillapításáról és az elsősegélynyújtásáról
Ismeri és elkészíti az egyes diétás ételeket
Tanácsaival segíti a szülőket az otthoni ápolási feladatok elvégzésében
Megteszi a szükséges intézkedéseket az esetleges fertőzések megakadályozására, külön foglalkozik a gyermekek játékának tisztán tartásával, fertőtlenítésével
Felismeri a gyermek bántalmazásának testi-lelki tüneteit, jelzi azt az intézmény vezetőjének és a gyermekjóléti szolgálatnak
A szülők számára felvilágosítást ad az egészséges életmódról, az egészségkárosító tényezőkről és a szűrővizsgálatok jelentőségéről
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    A korai kötés, kapcsolat szerepe a személyiség fejlődésében
B    Érzelmi fejlődés 0-3 éves korban
B    A megfigyelés különböző formái
B    Segítő beszélgetés
B    A játék önvédő szerepe a korai években
B    Fejlődési nehézségek és hátterük
B    Sajátos személyiségszerveződés (normalitás, deviancia)
B    Viselkedési zavarok, fajtái, jellemzői, hátterük
B    Kisgyermekkori érzelmi problémák és hátterük
B    A prevenció, korai felismerés szerepe
B    Segítő személyek, intézmények együttműködési lehetősége
B    A korai segítés elvei, lehetőségei
B    Az átmenet segítése, család - intézmény együttműködése, ezek formái, módszerei
B    Szervezési feladatok: folyamatos napirend, munka, programok, felmérések szervezése
B    Nevelési feladatok problémás szokások esetén
C    A nevelést meghatározó dokumentumok és elkészítésük módszertana
B    Sajátos nevelési igényű gyermekek napközbeni ellátása bölcsődében
B    Az egészséges csecsemő és kisgyermek fejlődésének általános jellemzői
B    A korai szociális kapcsolatok, illetve azok hiányának testi, mentális fejlődésre gyakorolt hatása (hospitalizáció, szeparáció)
B    Tisztálkodási műveletek begyakoroltatása 0-3 éves kisgyermekeknél
B    A 0-3 éves gyermekek étkeztetése
B    A gyermekintézmények speciális higiénés követelményei
B    Személyi higiéné
B    Élelmezés technika, higiéné, HACCP
B    Speciális táplálkozási igények, diéták
B    Csecsemőkori elváltozások, gyakori betegségek és tüneteinek felismerése
B    Bántalmazott gyermek tüneteinek felismerése, ellátása, a kapcsolatos tennivalók biztosítása
B    Infektológiai alapfogalmak
B    Gyakori fertőző betegségek kisgyermekkorban, azok tüneteinek felismerése
B    Fertőző megbetegedésekkel kapcsolatos feladatok, tennivalók alkalmazása a gyermekellátásban
B    Ápolástan-elsősegélynyújtás
B    Ápolási, elsősegélynyújtási alapismeretek
B    Alapvető ápolási, elsősegélynyújtási feladatok
    A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Információforrások kezelése
1    Ápolás eszközeinek használata
1    Fertőtlenítés eszközeinek használata
1    Információs eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Adekvát kommunikáció
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ellenőrzőképesség
Helyzetfelismerés
A környezet tisztán tartása
Segítő beszélgetés alkalmazása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1872-06    Csecsemők és kisgyermekek ellátásához kapcsolódó dokumentációs feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Munkatervet, fejlődési táblázatot, törzslapot készít a gyermekcsoporttal kapcsolatos feladatokról és tevékenységekről
Részt vesz az egyéni fejlesztési terv elkészítésében
Rögzíti a gyermek testi-lelki fejlődésével kapcsolatos adatokat, megfigyelési tapasztalatait
A sajátos nevelési igényű gyermek ellátásához kapcsolódó, jogszabályokban előírt dokumentációkat vezeti
Figyelemmel kíséri a orvosi vizsgálatok időpontját és a gyermek fejlődési állapotát rögzítő adatokat
Csoportnaplót, eseménynaplót vezet
Vezeti a gondozónői és szülői megjegyzéseket tartalmazó üzenő füzetet
A jogszabályoknak és a szakmai etikai normáknak megfelelően kezeli a családokkal és a gyermekkel kapcsolatos személyes adatokat és információkat
Elkészíti az intézményben előírt egyéb dokumentumokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    A gyermekellátásokkal kapcsolatos adatok és tények
B    Környezettanulmány tartalmi és formai követelményei
B    Munkaterv készítésének szempontjai
B    Az egyéni fejlesztési terv készítésének szempontjai
B    A gyermek fejlődési adatlapjának és funkciójának szempontjai
B    Az eseménynapló funkciója
B    A csoportnapló vezetése
B    Az üzenőfüzet funkciója
B    Ügyiratkezelés szabályai
B    A helyi nyilvántartások rendszere és vezetésének jelentősége
B    A helyi dokumentumok rendszere és alkalmazása
B    A pályázatok lehetőségei és elkészítési szabályai
B    A szakmai protokollok és a minőségbiztosítási adminisztráció
B    Az életfunkciók és az egészségi adatok jelentősége
B    A gyógyszerelés adminisztrációja
B    A gyógyszernyilvántartás jelentősége
    A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    ECDL 1. m. IT alapismeretek
2    ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2    ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2    ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2    ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2    ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5    Kézírás
5    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5    Köznyelvi beszédkészség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 1-5 szint
3    Idegen nyelvű kézírás
3    Idegen nyelvű beszédkészség
4    Információforrások kezelése
4    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4    Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4    Szabadkézi rajzolás
5    Elemi számolási készség
4    Számítástechnikai és híradástechnikai eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Pontosság
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Visszacsatolási készség
Tömör fogalmazás készsége
Adekvát kommunikáció
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Információgyűjtés
Következtetési képesség
Problémaelemzés, -feltárás
Tervezési képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Okok feltárása
Helyzetfelismerés
Rendszerben való gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Nyitott hozzáállás

Az 55 761 01 0000 00 00 azonosító számú, Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

1868-06

Gyermekellátási alapfeladatok

1869-06

A napközbeni gyermekellátásba kerülés feladatai

1870-06

Gyermeknevelési és gondozási feladatok

1871-06

Egészségnevelési, az egészséges és beteg gyermekkel kapcsolatos alapápolási feladatok a gyermek ellátásában

1872-06

Csecsemők és kisgyermekek ellátásához kapcsolódó dokumentációs feladatok

V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1.    A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével
A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás
Az ajánlott képzési programban előírt terjedelemben és határidőre elkészített szakdolgozat leadása
Az ajánlott képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás (a szakmai gyakorlat 20%-a elméletigényes gyakorlat, 40%-a demonstrációs/gyakorló termi gyakorlat, 530 óra összefüggő intézményi – a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben letöltött – gyakorlat tereptanár végzettséggel rendelkező szakember irányításával)
A személyes gondoskodás területén dolgozók képzése esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével
A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás
Az ajánlott képzési programban előírt terjedelemben és határidőre elkészített szakdolgozat leadása
Az ajánlott képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás (a szakmai gyakorlat 20%-a elméletigényes gyakorlat, 40%-a demonstrációs/gyakorló termi gyakorlat, 360 óra intézményi – a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben letöltött – gyakorlat tereptanár végzettséggel rendelkező szakember irányításával)
2.    A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1868-06    Gyermekellátási alapfeladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Napi gondozási feladatok ellátása gyermekellátó intézményben
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A gyermeki fejlődés és a fejlődést segítő módszerek bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    120 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A szociális gondozás dilemmáinak értelmezése egy esetleírás alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    35%
2. feladat    35%
3. feladat    30%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1869-06    A napközbeni gyermekellátásba kerülés feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A gyakorlati tapasztalatok alapján bemutatni a gyermek ellátásba kerülésével kapcsolatos feladatokat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1870-06    Gyermeknevelési és gondozási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Tapasztalatok felhasználásával bemutatni a játék jelentőségét a 0-3 éves korú kisgyermekek fejlődésben
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1871-06    Egészségnevelési, az egészséges és beteg gyermekkel kapcsolatos alapápolási feladatok a gyermek ellátásában
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Demonstrációs teremben bemutatni a gyermekellátásban alkalmazható alapápolási feladatot
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1872-06    Csecsemők és kisgyermekek ellátásához kapcsolódó dokumentációs feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A gyakorlati tapasztalatok alapján bemutatni az egyéni fejlesztési terv szempontjait
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
3.    A szakmai vizsga értékelése %-osan:
Az 55 761 01 0000 00 00 azonosító számú, Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:    25
2. vizsgarész:    25
3. vizsgarész:    20
4. vizsgarész:    20
5. vizsgarész:    10
4.    A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
-
VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Csecsemő- és
gyermeknevelő-gondozó

Tanterem elmozdítható asztalokkal

X

Tankönyvlista szerinti tankönyvek

X

Gyakorló terepek

X

Felszerelt számítástechnika terem

X

internet hozzáférés

X

Írásvetítők és fóliák

X

Álló eszközök

X

Baba- és egyéb mérleg

X

Pólyázó-asztal

X

Gyerekfürdető kád

X

Mosdótál

X

Vizespohár

X

Fésű

X

Mérőszalag

X

Éjjeli edény

X

Demonstrációs babák

X

Pelenkák

X

Törülközők, fürdőlepedők

X

Tányérok

X

Gyermekkanalak

X

Gyermekágyak (3db)

X

Gyermekasztalok (3db)

X

Takarók

X

Lepedők

X

Elsősegélynyújtási eszközök és kötszerek

X

Hőmérő

X

Ollók

X

Csipeszek

X

Steril kötszerek mullapok, háromszögletű kendők

X

Biztosítótűk, kötszerkapcsok

X

Rugalmas pólya

X

Csőháló-kötszer

X

Steril vatta

X

Sebtapasz, ragtapasz

X

Seb és egyéb fertőtlenítő szerek

X

Szemcseppentő

X

Gumikesztyűk

X

Spatula

X

VII.
EGYEBEK
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat tartama: 530 óra
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Bölcsődék Egyesülete
GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.    A szakképesítés azonosító száma:    54 761 02
2.    A szakképesítés megnevezése:    Gyermekgondozó-nevelő
3.    Szakképesítések köre:

3.1

Részszakképesítések

Azonosítószám:

54 761 02 0100 33 01

Megnevezés:

Gyermek- és ifjúsági felügyelő

Azonosítószám:

54 761 02 0100 31 01

Megnevezés:

Házi időszakos gyermekgondozó

3.2

Elágazások

Azonosítószám:

54 761 02 0010 54 01

Megnevezés:

Gyermekotthoni asszisztens

Azonosítószám:

54 761 02 0010 54 02

Megnevezés:

Kisgyermekgondozó, -nevelő

3.3

Ráépülés

Nincs

4.    Hozzárendelt FEOR szám:    3412
5.    Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése

Szakképzési évfolyamok száma

Óraszám

Gyermekgondozó-nevelő

2

2000

II.
EGYÉB ADATOK
ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:    Gyermekotthoni asszisztens
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
    Bemeneti kompetenciák:    -
    Iskolai előképzettség:    érettségi vizsga
    Szakmai előképzettség:    -
    Előírt gyakorlat:    -
    Elérhető kreditek mennyisége:    -
    Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
    Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2.    Elmélet aránya:    60 %
3.    Gyakorlat aránya:    40 %
4.    Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):    van
    Időtartama (évben vagy félévben):    1 év
5.    Szintvizsga (iskolai rendszerben):    nem szervezhető
    Ha szervezhető, mikor:    -
6.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    nem szükséges
ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:     Kisgyermekgondozó, -nevelő
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
    Bemeneti kompetenciák:    -
    Iskolai előképzettség:    érettségi vizsga
    Szakmai előképzettség:    -
    Előírt gyakorlat:    -
    Elérhető kreditek mennyisége:    -
    Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
    Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2.    Elmélet aránya:    60 %
3.    Gyakorlat aránya:    40 %
4.    Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):    van
    Időtartama (évben vagy félévben):    1 év
5.    Szintvizsga (iskolai rendszerben):    nem szervezhető
    Ha szervezhető, mikor:    -
6.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    nem szükséges
RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:     Gyermek- és ifjúsági felügyelő
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
    Bemeneti kompetenciák:    -
    Iskolai előképzettség:    tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség
    Szakmai előképzettség:    -
    Előírt gyakorlat:    -
    Elérhető kreditek mennyisége:    -
    Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
    Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2.    A képzés maximális időtartama:
    Szakképzési évfolyamok száma:    -
    Óraszám:    300
3.    Elmélet aránya:    60 %
4.    Gyakorlat aránya:    40 %
5.    Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):
    -
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:    Házi időszakos gyermekgondozó
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
    Bemeneti kompetenciák:    -
    Iskolai előképzettség:    nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
    Szakmai előképzettség:    -
    Előírt gyakorlat:    -
    Elérhető kreditek mennyisége:    -
    Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
    Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2.    A képzés maximális időtartama:
    Szakképzési évfolyamok száma:    -
    Óraszám:    250
3.    Elmélet aránya:    60 %
4.    Gyakorlat aránya:    40 %
5.    Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):
    -
III.
MUNKATERÜLET
1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

3412

Gyermek- és ifjúsági felügyelő

2.    A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Gyermekellátási alapfeladatokat lát el
Megszervezi és végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket
Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény nevelési/gondozási tevékenységeinek szervezésében és a háztartási feladatok ellátásában
Munkájához kapcsolódó dokumentációs feladatot lát el
Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában
Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, szervezi a gyermekek szabadidejének eltöltését
Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében
Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételével kapcsolatos teendőket, tervezi és ellátja a nevelési/gondozási feladatokat
Ellenőrzési, szervezési és dokumentációs feladatokat lát el
3.    A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

55 761 01 0000 00 00

Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó

33 761 01 0000 00 00

Nevelőszülő

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1868-06    Gyermekellátási alapfeladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tiszteletben tartja a hozzá fordulók értékeit, autonómiáját, identitását, érdekeiket szem előtt tartva oldja meg az etikai dilemmákat
Munkája során kezeli előítéleteit, a szerep-összeférhetetlenségeket
A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat
Együttműködik más szakemberekkel, betartja szakmai illetékessége határait
Alkalmazza az önismeretfejlesztés, az önvédelem és a szakmai hitelesség megőrzésének technikáit
Nondirektív, segítő beszélgetést folytat
Értelmezi a konfliktusokat, alkalmazza a konfliktuskezelés különböző módszereit
Értelmezi a szolgáltatást igénybe vevő problémáit a társadalmi, pszichológiai és szociálpszichológiai folyamatok tükrében
Értelmezi a társadalompolitikai és szociálpolitikai alapfogalmakat, alapvető összefüggéseket
Értelmezi a gyermeki és szülői jogokat és kötelességeket
Alkalmazza a gyermek védelmében elfogadott szabályokat
Tájékozódik a gyermek családi körülményeiről, a család nevelési szokásairól
Törekszik a családi nevelés értékeinek megismerésére és megőrzésére, a családi nevelés segítésére
Biztosítja a gyermek számára a fizikai és érzelmi biztonságot nyújtó nyugodt légkört
A gyermek állapotának, szükségleteinek megfelelő egyéni gondozást végez
Szervezi a gyermek napi tevékenységét, biztosítva a játék, az alvás, a szabad levegőn való mozgás és a rekreálódás feltételeit
Életkori sajátosságok, egyéni képességek és igények figyelembevételével bevonja a gyermeket a mindennapi tevékenységbe
Segíti a kultúrhigiénés szokások kialakulását
Segíti a társadalmilag elfogadott értékrend kialakulását a gyermekben
Elősegíti az egyéni ízlés kialakulását
Törekszik a kornak és fejlettségnek megfelelő ingergazdag környezet kialakítására
Biztosítja a környezet baleset- és akadálymentességét
Biztosítja a gyermekre veszélyes anyagok biztonságos tárolását
Segíti a gyermek kapcsolatrendszerének megőrzését, új kapcsolatok kialakítását és ápolását
Figyelemmel kíséri és szükség szerint, az életkortól függően segíti a gyermek játékát
Segíti a gyermek képességeinek kibontakozását
Észleli a gyermek lelkiállapotának változásait, problémafeltárást végez
Felismeri az átlagostól eltérő viselkedési formákat
Felismeri a gyermek sajátos nevelési igényét, segíti a másság elfogadását
Felismeri a gyermek betegségét, szükség esetén elsősegélyt nyújt
Betartja az ellátási formához kapcsolódó szabályokat, illetve gondoskodik azok betartásáról
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Jogi- és adatvédelmi alapismeretek
B    Gyermeki jogok nemzetközi és hazai szabályai
B    A gyermekvédelem jogi szabályozása
B    Családjogi alapismeretek
B    Gyermek- és fiatalkorúak büntethetősége
C    A közoktatási jogszabályok
C    A szociális és társadalombiztosítási ellátások jogi szabályozása
C    Az egészségügyi ellátások szabályai
B    A közigazgatás szervezete és intézményei
D    Szociálpolitikai alapok
C    A szociálpolitika céljai, értékei és dilemmái
D    Az állami beavatkozás és az azt meghatározó ideológiák és érdekek
C    A problémának definiált társadalmi jelenségek és ellátások, eszközök
C    Az inkluzió, integráció és a differenciált nevelés bölcsődei lehetőségei
B    Gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló ellátások, intézkedések
A    A szakma etikai szabályai és dilemmái
B    A szakmai együttműködés etikai szabályai
A    Kompetencia határok
B    Az egyén társadalmi meghatározottsága
C    Társadalmi egyenlőtlenségek és újratermelődésük okai
C    Mai magyar társadalom rétegződése
B    A szegénység kialakulásának okai, jellemzői és megjelenési formái
B    Deviáns jelenségek és kialakulásuk okai
C    A szükségletek és erőforrások feltárásának módszerei
C    A család fogalma, funkciói és struktúrája
C    Családi szerepek és szerepkonfliktusok, a családi életciklusok
B    Az emberi szükségletek
C    Életmód, kultúra fogalma, az etnikai kisebbségek sajátosságai
B    A család, mint támogatórendszer és mint problémaforrás jellemzői
C    Énvédő technikák
A    Nondirektív beszélgetés
C    A segítő beszélgetés jellemzői
B    Az önismeret forrásai
C    Fejlődéslélektani alapismeretek
B    A lelki fejlődés meghatározói
B    A lelki fejlődés életkori szakaszai
C    A kötődés és biztonságérzet fontossága
B    A szocializáció folyamata és színterei
B    Az előítéletek kialakulásának okai és működésének jellemzői
B    A szerep fogalma és jellemzői
B    A konfliktusok fajtái és a konfliktuskezelés módjai
B    A kommunikáció fajtái, kommunikációs zavarok
B    Vonzalmak és taszítások jellemzői
B    Az együttműködés szociálpszichológiai jellemzői
B    A szociális identitás kialakulásának összefüggései
A    A segítés pszichológiai összefüggései
B    Tanulási folyamat, tanulás-segítés
B    A nevelési hatáskeltés pszichológiai alapjai
B    Nevelési stílusok és attitűdök
B    A nevelői szerep összefüggései
B    Sikerek és kudarcok a nevelésben
B    A gyermek biológiai fejlődését meghatározó tényezők
B    Életkori szakaszok és jellemzői
B    Rendellenes fejlődésre utaló tünetek
A    A leggyakoribb gyermekbetegségek és tünetei
A    Elsősegélynyújtás
A    A rendellenességet, kóros állapotot jelző tünetek
A    A tünetek enyhítésének technikái és módszerei gyermekkorban
A    A gyógyszerek használatának és tárolásának szabályai
A    Védőoltások és kísérő tüneteik
A    Az akadály-mentesítés és a balesetmegelőzés szabályai, technikái
B    A gondozás célja, feladatai, célcsoportjai
A    A gondozás, mint a nevelés eszköze
A    A testi gondozás módszerei, szabályai
A    A mentális fejlődés segítése
A    A gyermekek kapcsolatainak fejlesztése
    A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Elemi szintű számítógéphasználat
5    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5    Kézírás
5    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5    Köznyelvi beszédkészség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Információforrások kezelése
4    Szabadkézi rajzolás
5    Elemi számolási készség
1    Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használata
1    Gyermekjátékok használata
1    Informatikai eszközök használata
1    Híradástechnikai eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Türelmesség
Rugalmasság
Döntésképesség
Állóképesség
Stressztűrő képesség
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Térérzékelés
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Empátia
Segítőkészség
Közérthetőség
Adekvát kommunikáció
Konfliktuskezelő készség
Módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Helyzetfelismerés
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Nyitott hozzáállás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1878-06    Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megismerkedik a gyermek szüleivel
Megismerkedik a gyermekkel, törekszik arra, hogy személyét a gyermek elfogadja
Enyhíti a szülőtől való időszakos elválás fájdalmát
Ápolja a beteg gyermeket, szükség esetén biztosítja a szakszerű egészségügyi ellátáshoz jutást
Gondozza, segíti a sajátos nevelési igényű gyermeket
Figyelemmel kíséri a gyermekek ruházatának állapotát, jelzi a pótlás szükségességét
Gyermekkíséretet lát el, megtanítja a biztonságos közlekedés szabályait
Jelenléti ívet és eseménynaplót vezet az elvégzett feladatokról, a gyermekekkel történtekről
Felismeri a gyermek bántalmazásának testi és pszichés tüneteit és jelzi felettesének és a gyermekjóléti szolgálatnak
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    A gyermek megismerésének módjai
C    A szülő és a gyermek kapcsolata
D    "Sajátos nevelési igényű gyermek"
C    A család nevelési szokásai, hagyományai
C    Életkornak megfelelő napirend kialakítása
C    A biztonságérzet kialakítása
C    Szabadidő szervezés
C    Fogyatékos gyermekek ellátása
C    Gyermekbalesetek és megelőzési lehetőségük
C    Beteg gyermek gondozása
C    A gyermekbántalmazás
C    Dokumentációs és nyilvántartási alapismeretek
C    Különleges események jelzése
    A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Elemi szintű számítógéphasználat
5    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5    Kézírás
5    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5    Köznyelvi beszédkészség
2    Olvasott szakmai szöveg megértése
2    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
2    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Elemi számolási készség
3    Mennyiségérzék
3    Gyermekjátékok
2    Informatikai eszközök alkalmazása
3    Háztartási eszközök alkalmazása
3    Gyógyászati segédeszközök használata
3    Elsősegélynyújtási eszközök használata
3    Kézimunka eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Tájékozódás
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Önállóság
Türelem
Szervezőkészség
Állóképesség
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Empátia
Kompromisszumkészség
Tolerancia
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1879-06    Gyermekfelügyelői feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz a gyermekek fogadásának előkészítésében
Részt vesz a gyermek fogadásában
Segíti a gyermeket a beilleszkedésben, a reszocializációs esélyek növelésében
Elősegíti a gyermek- és ifjúsági közösség kialakulását
Elősegíti a gyermek származásához, a gyermekotthoni hagyományokhoz kötődő ünnepek és hagyományok ápolását
Felismeri a különleges és a speciális szükséglet jellemzőit
Javaslataival segíti a gondozott gyermekeket zsebpénzük beosztásában, felhasználásában
Segíti a gyermek védőoltáshoz jutását, a gyógyászati segédeszközök használatát és karbantartását
Részt vesz az ügyeleti feladatok ellátásában, krízishelyzetekben intézkedik
Részt vesz a természetes és mesterséges környezet alakításában és rendben tartásában
Háztartási feladatokat végez
Megtanítja a háztartási gépek és eszközök használatát
Az egészséges táplálkozás elvei szerint megtanítja a gyereket az ételek elkészítésére
Gazdálkodik és elszámol az átadott pénzeszközökkel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D    A csoport működése
C    Új csoporttag beillesztése, beilleszkedése
C    Önálló életvitelre való felkészítés
C    Átlagtól eltérő szükségletű gyermekek nevelése
C    Saját tulajdon kialakításának és védelmének kérdései
C    A testi és lelki bántalmazás tünetei
C    A gyermekotthon működési rendje
C    A szabadidős tevékenységek szervezése
C    Háztartásvezetés
C    Egészségügyi alapellátás
    A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Elemi szintű számítógéphasználat
3    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3    Kézírás
3    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3    Köznyelvi beszédkészség
2    Olvasott szakmai szöveg megértése
2    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
2    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
1    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Elemi számolási készség
3    Mennyiségérzék
4    Játékok használata
4    Háztartási gépek és eszközök használata
4    Dekorációs anyagok és eszközök használata (textíliák, papírok, színes ceruzák, olló stb.)
3    Kézimunka anyagok és eszközök használata
4    Kéziszerszámok használata
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Felelősségtudat
Önállóság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Állóképesség
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Empátia
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1880-06    Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Vezeti a nyilvántartást a gyermekotthon pénz- és egyéb eszközeiről
Vezeti a gyermekotthon eseménynaplóját
Dokumentálja a gyermek egyéni fejlődését
Rögzíti a gyermek egészségi állapotával kapcsolatos adatokat
Segítséget nyújt a gyermek élettörténet-könyvének elkészítésében és vezetésében
Segítséget nyújt a "Gyermekek védelmében" elnevezésű dokumentációs rendszer vezetésében
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    A gyermek megfigyelése
C    Élettörténet-könyv készítése
C    A gyermekkel kapcsolatos dokumentációs rendszer
C    A munkakörhöz kötött dokumentáció
D    Pénzkezelés
    A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Elemi szintű számítógéphasználat
3    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3    Kézírás
3    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3    Köznyelvi beszédkészség
2    Olvasott szakmai szöveg megértése
2    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
2    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
1    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Elemi számolási készség
3    Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1881-06    A befogadással kapcsolatos feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz a gyermekek megismerésében, szükségletei feltárásában és kielégítésében
Ellenőrzi az előírásnak megfelelő ruházat meglétét
Részt vesz a hiányzó ruhaneműk pótlásában
Részt vesz a gyermek tanszereinek beszerzésében, pótlásában, karbantartásában
A nevelő irányítása mellett elvégzi a befogadás szervezési és tájékoztatási feladatait
Törekszik a szülőkkel a megfelelő kapcsolat kialakítására és a hatékony együttműködésre
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    A gyermek előélete
C    A gyermek kora és állapota által meghatározott gondozás
C    A befogadással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségek
C    A vérszerinti családdal kapcsolatos ismeretek
D    A kapcsolattartás jogi szabályozása
C    A gyermek speciális helyzetéből adódó lelki szükségletek
D    A csoport működése, új tag beillesztése
    A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Elemi szintű számítógéphasználat
3    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3    Kézírás
1    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Elemi számolási készség
3    Mennyiségérzék
3    Háztartási eszközök használata
3    Kerti eszközök használata
3    Kéziszerszámok használata
2    Informatikai eszközök használata
3    Híradástechnikai eszközök használata
3    Játékok használata
2    Dekorációs anyagok (színes ceruza, textíliák, papírok stb.) használata
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Tájékozódás
Önállóság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Türelem
Elhivatottság, elkötelezettség
Állóképesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Empátia
Konfliktusmegoldó készség
Kompromisszumkészség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1882-06    A szabadidő-szervezéssel kapcsolatos feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz a gyermekotthon mindennapi életének szervezésében
A nevelő irányítása mellett eleget tesz a szervezési és tájékoztatási kötelezettségeknek
Megtervezi az átadott pénzeszközök felhasználását és elszámol a felhasználásról a pénzügyi szabályoknak megfelelően
Gondoskodik az intézményi, közös használatú eszközök, anyagok nyilvántartásáról, állapotának ellenőrzéséről, javításáról és pótlásáról
Részt vesz a sport, kulturális programok lebonyolításában
Egészségügyi felvilágosító tevékenységet folytat
Prevenciós és egészségügyi felvilágosító programokat szervez
Felveszi a kapcsolatot a közművelődési intézményekkel, szervezi a programokon való részvételt
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    A gyermekotthoni tevékenység szervezése
D    Háztartásvezetés
C    A gyermek életkori sajátosságainak megfelelő felszerelések, eszközök
D    A nevelési folyamatba való bekapcsolódás
C    Szabadidő-szervezési módszerek
C    Életkori sajátosságokhoz igazodó kulturális szükségletek
    A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Elemi szintű számítógéphasználat
3    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3    Kézírás
1    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Elemi számolási készség
3    Mennyiségérzék
3    Háztartási eszközök használata
3    Kerti eszközök használata
3    Kéziszerszámok használata
2    Informatikai eszközök használata
3    Híradástechnikai eszközök használata
3    Játékok használata
2    Dekorációs anyagok (színes ceruza, textíliák, papírok stb.) használata
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Türelem
Elhivatottság, elkötelezettség
Kézügyesség
Állóképesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Térbeli tájékozódás
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Empátia
Konfliktusmegoldó készség
Kompromisszumkészség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1883-06    Az önálló életvitelre való felkészítés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Segíti a gyermeket a kudarcok feldolgozásában
Figyelemmel kíséri és segíti a gyermek iskolai teendőinek az elvégzését
Segíti az egyéni tehetség kibontakozását
Segítséget nyújt a gyermeknek az egyéniségének megfelelő pályaválasztásban
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Az önálló életvitelre való felkészítés folyamata
D    Egyéni képességek feltárása
D    Tehetséggondozás lehetőségei
D    A kudarcok feldolgozási módjai
    A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Elemi szintű számítógéphasználat
3    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3    Kézírás
1    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Elemi számolási készség
3    Mennyiségérzék
3    Háztartási eszközök használata
3    Kerti eszközök használata
3    Kéziszerszámok használata
2    Informatikai eszközök használata
3    Híradástechnikai eszközök használata
3    Játékok használata
2    Dekorációs anyagok (színes ceruza, textíliák, papírok stb.) használata
Személyes kompetenciák:
Türelem
Elhivatottság, elkötelezettség
Kézügyesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Empátia
Konfliktusmegoldó készség
Kompromisszumkészség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1884-06    A napközbeni gyermekellátás feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz a gondozási hely megismertetésében
Lehetőséget biztosít az adaptációs időszakban a szülő számára a gyermek gondozására, illetve a gondozási feladatokat a gyermek alkalmazkodásához igazodva fokozatosan veszi át a szülőtől
Segíti a gyermeket az új környezetbe való beilleszkedésében
Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a gyermek közérzetéről, fejlődéséről
Jelzi a szülőnek a gyermek fejlődésének fontos jeleit, állomásait
Észleli a testi és szellemi fejlődésben való elmaradás tüneteit és jelzéssel él a szülő, illetve az orvos felé
Figyelemmel kíséri a korhoz kötött védőoltások meglétét, hiányukra felhívja a szülő figyelmét
Segíti a gyógyászati segédeszközök használatát és azok karbantartását
Végzi a gondozás folyamatába épített nevelési feladatokat
Gyógypedagógus irányításával végzi a korai fejlesztés, gondozásba épített feladatainak ellátását
Tervezi és szervezi az évszaknak megfelelő napirendet
Törekszik a kornak és fejlettségnek megfelelő, az egészséges fejlődést biztosító napi étkezés biztosítására
Részt vesz az ünnepek előkészítésében, lebonyolításában, életkortól függően bevonja a gyermeket és lehetőségek szerint a családját is
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    A napközbeni ellátás intézményei
B    A beszoktatás módszerei
C    Az ellátással kapcsolatos elvárások és realitások
C    A kölcsönös információátadás jelentősége és szabályai
B    Az anya-gyermek kapcsolat jelentősége
C    Az egyéni szükségletek kielégítésének lehetőségei csoportkörülmények között
C    A gyógyászati segédeszközök és karbantartásuk
C    A helyes napirend kialakítása
C    Az egészséges táplálkozás alapjai
C    A játékfejlődés szakaszai
C    A kisgyermekkori mondókák, énekek, mesék fejlődést segítő szerepe
C    Az ünnepek, hagyományok, szokások jelentősége
C    Az eltérő fejlődésre mutató jelek
D    A bölcsődei korai fejlesztés módszerei
B    A kisgyermek környezetében elvárt higiénés követelmények
B    A fertőző betegségek megelőzésében alkalmazott eljárások
B    Szervezés és felvilágosítás
    A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Elemi szintű számítógéphasználat
3    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3    Kézírás
1    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Elemi számolási készség
3    Mennyiségérzék
3    Háztartási eszközök használata
3    Kerti eszközök használata
3    Kéziszerszámok használata
2    Informatikai eszközök használata
3    Híradástechnikai eszközök használata
3    Játékok használata
2    Dekorációs anyagok (színes ceruza, textíliák, papírok stb.) használata
Személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Kézügyesség
Tájékozódás
Türelem
Társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Adekvát metakommunikáció
Konfliktusmegoldó készség
Segítőkészség
Kapcsolatteremtő készség
Kompromisszumkészség
Empátia
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Tervezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Következtetési képesség
Problémaelemzés, -feltárás
Okok feltárása
Helyzetfelismerés
Rendszerekben való gondolkodás
Nyitott hozzáállás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1885-06    A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi a játékok és eszközök állapotát és közreműködik a megfelelő eszközök pótlásában
Végzi a gyermek játékainak folyamatos tisztántartását
Fertőző megbetegedés esetén szervezi és végzi a fertőzés tovább terjedését megelőző feladatokat
Szervezi és vezeti a szülőcsoportok gondozással-neveléssel kapcsolatos megbeszéléseit, válaszol a felmerülő kérdésekre
Vezeti a jelenlétet és a gyermekekkel kapcsolatos napi eseményeket rögzítő gondozási naplót
Vezeti a szülői és a gondozónői bejegyzésekre szolgáló üzenő füzetet
Figyelemmel kíséri a gyermek fejlődési állapotát rögzítő időszakos orvosi vizsgálatok időpontját és az eredmények dokumentálását
Elkészíti a gyermekcsoport életkorához, fejlettségéhez, évszakhoz igazodó foglalkozások tervét
Részt vesz az intézményre vonatkozó statisztikai adatok összeállításában, a fejlesztéssel kapcsolatos dokumentációk előkészítésében
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    A fertőző megbetegedések dokumentációja
B    Adatszolgáltatási kötelezettség és az arra szolgáló dokumentumok
C    A gyermek állapotával, fejlődésével kapcsolatos dokumentációk
B    Foglakoztatási terv készítése
C    A kisgyermek környezetében elvárt higiénés követelmények
B    A gyógyászati segédeszközök
A    A védőoltások kísérő-tüneteinek enyhítésére szolgáló eljárások
A    A fertőző betegségek megelőzésére alkalmazott eljárások
B    Az intézményben, szolgáltatásban észlelt fertőző megbetegedés dokumentációja, jelentési kötelezettség
    A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Elemi szintű számítógéphasználat
4    Köznyelvi beszédkészség
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Elemi számolási készség
4    Mennyiségérzék
1    Gyermekjátékok használata
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Szervezőkészség
Pontosság
Kitartás
Szorgalom, igyekezet
Türelem
Kézügyesség
Tájékozódás
Társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Adekvát metakommunikáció
Konfliktusmegoldó készség
Kapcsolatfenntartó készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Tervezés
Rendszerező képesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Figyelemmegosztás

Az 54 761 02 0010 54 01 azonosító számú, Gyermekotthoni asszisztens megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

1868-06

Gyermekellátási alapfeladatok

1878-06

Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok

1879-06

Gyermekfelügyelői feladatok

1880-06

Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok

1881-06

A befogadással kapcsolatos feladatok

1882-06

A szabadidő-szervezéssel kapcsolatos feladatok

1883-06

Az önálló életvitelre való felkészítés

Az 54 761 02 0010 54 02 azonosító számú, Kisgyermekgondozó, -nevelő megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

1868-06

Gyermekellátási alapfeladatok

1878-06

Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok

1879-06

Gyermekfelügyelői feladatok

1880-06

Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok

1884-06

A napközbeni gyermekellátás feladatai

1885-06

A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai

Az 54 761 02 0100 33 01 azonosító számú, Gyermek- és ifjúsági felügyelő megnevezésű részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

1868-06

Gyermekellátási alapfeladatok

1878-06

Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok

1879-06

Gyermekfelügyelői feladatok

1880-06

Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok

Az 54 761 02 0100 31 01 azonosító számú, Házi időszakos gyermekgondozó megnevezésű részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

1868-06

Gyermekellátási alapfeladatok

1878-06

Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok

V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1.    A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén:
A személyes gondoskodás területén dolgozók képzése esetén:
A szakképesítés megszerzéséhez szükséges követelménymodulok modulzáró vizsgájának eredményes letétele
A 120 órás – a házi időszakos gyermekgondozó, valamint a gyermek- és ifjúsági felügyelő képzés esetén 40 órás – szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás
400 óra (20%-a demonstrációs/gyakorló teremben, 80%-a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás. A házi időszakos gyermekgondozó képzés esetén 60 óra, a gyermek- és ifjúsági felügyelő képzés esetén 80 óra, a fenti szerkezetben letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolása
Egyéb területen dolgozók és a munkanélküliek képzése esetén:
A szakképesítés megszerzéséhez szükséges követelménymodulok modulzáró vizsgájának eredményes letétele.
A 120 órás – a házi időszakos gyermekgondozó, valamint a gyermek- és ifjúsági felügyelő képzés esetén 40 órás – szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás
500 óra (20%-a demonstrációs/gyakorló teremben, 80%-a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás. A házi időszakos gyermekgondozó képzés esetén 60 óra, a gyermek- és ifjúsági felügyelő képzés esetén 80 óra, a fenti szerkezetben letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolása
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével
A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás
A központi programban előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
2.    A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1868-06    Gyermekellátási alapfeladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Napi gondozási feladatok ellátása gyermekellátó intézményben
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A gyermeki fejlődés és a fejlődést segítő módszerek bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    120 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A szociális gondozás dilemmáinak értelmezése egy esetleírás alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    35%
2. feladat    35%
3. feladat    30%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1878-06    Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A házi időszakos gyermekfelügyelet feladatainak bemutatása esetleírás alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1879-06    Gyermekfelügyelői feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A gyermekfelügyelet feladatainak bemutatása esetleírás alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1880-06    Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az "élettörténet-könyv" készítésének funkciója és jelentősége
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1881-06    A befogadással kapcsolatos feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A gyermek befogadásával kapcsolatos feladatok megoldásának bemutatása esettanulmány alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1882-06    A szabadidő-szervezéssel kapcsolatos feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A játék kisgyermekek fejlődésben játszott szerepének bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1883-06    Az önálló életvitelre való felkészítés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Bemutatni az önálló életvitelre való felkészítés legfontosabb feladatait
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1884-06    A napközbeni gyermekellátás feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A játék kisgyermekek fejlődésben játszott szerepének bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1885-06    A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A kisgyermekek testi, lelki fejlődésének folyamata és a fejlődést rögzítő dokumentációs feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
3.    A szakmai vizsga értékelése%-osan:
Az 54 761 02 0010 54 01 azonosító számú, Gyermekotthoni asszisztens megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:    15
2. vizsgarész:    15
3. vizsgarész:    15
4. vizsgarész:    10
5. vizsgarész:    15
6. vizsgarész:    15
7. vizsgarész:    15
Az 54 761 02 0010 54 02 azonosító számú, Kisgyermekgondozó, -nevelő megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:    15
2. vizsgarész:    15
3. vizsgarész:    15
4. vizsgarész:    10
5. vizsgarész:    25
6. vizsgarész:    20
Az 54 761 02 0100 33 01 azonosító számú, Gyermek- és ifjúsági felügyelő megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:    25
2. vizsgarész:    25
3. vizsgarész:    25
4. vizsgarész:    25
A(z) 54 761 02 0100 31 01 azonosító számú, Házi időszakos gyermekgondozó megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:    50
2. vizsgarész:    50
Az 54 761 02 0010 54 01 azonosító számú, Gyermekotthoni asszisztens megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az 54 761 02 0100 33 01 azonosító számú, Gyermek- és ifjúsági felügyelő megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
5. vizsgarész:    35
6. vizsgarész:    35
7. vizsgarész:    30
Az 54 761 02 0010 54 02 azonosító számú, Kisgyermekgondozó, -nevelő megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az 54 761 02 0100 33 01 azonosító számú, Gyermek- és ifjúsági felügyelő megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
8. vizsgarész:    50
9. vizsgarész:    50
Az 54 761 02 0010 54 01 azonosító számú, Gyermekotthoni asszisztens megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az 54 761 02 0100 31 01 azonosító számú, Házi időszakos gyermekgondozó megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
3. vizsgarész:    20
4. vizsgarész:    20
5. vizsgarész:    20
6. vizsgarész:    20
7. vizsgarész:    20
Az 54 761 02 0010 54 02 azonosító számú, Kisgyermekgondozó, -nevelő megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az 54 761 02 0100 31 01 azonosító számú, Házi időszakos gyermekgondozó megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
3. vizsgarész:    25
4. vizsgarész:    25
8. vizsgarész:    25
9. vizsgarész:    25
4.    A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
-
VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Gyermekgondozó-nevelő

Gyermek- és ifjúsági felügyelő

Házi időszakos gyermekgondozó

Gyermekotthoni asszisztens

Kisgyermekgondozó-nevelő

1. Állóeszközök

 

 

 

 

 

- 3 db csecsemőágy

x

x

x

x

x

- 3 db gyermekágy

x

x

x

x

x

- 6 db matrac - csecsemőágyba

x

x

x

x

x

- 3 db matrac - gyermekágyba

x

x

x

x

x

- 6 db pólyázó

x

x

x

x

x

- 3 db ágyasztal

x

x

x

x

x

- 1 db vizsgálóasztal

x

x

x

x

x

- 4 db ruhásszekrény

x

x

x

x

x

- 2 db cipős szekrény

x

x

x

x

x

- 4 db nyitott játékpolc

x

x

x

x

x

- 2 db térelválasztó polc

x

x

x

x

x

- 2 db műszerszekrény

x

x

x

x

x

- 2 db gyógyszerszekrény

x

x

x

x

x

- 2 db tálalószekrény

x

x

x

x

x

- 3 db éjjeliszekrény

x

x

x

x

x

- 3 db faliszekrény

x

x

x

x

x

- 2 db gyermekasztal

x

x

x

x

x

- 4 db gyermekszék

x

x

x

x

x

- 2 db íróasztal

x

x

x

x

x

- 2 db íróasztal szék

x

x

x

x

x

- 3 db karosszék

x

x

x

x

x

- 1 db asztal

x

x

x

x

x

- 2 db előkészítő asztal

x

x

x

x

x

- 3 db mérleg

x

x

x

x

x

- 3 db mérlegasztal

x

x

x

x

x

- 1 db személymérleg

x

x

x

x

x

- 3 db mérővályú

x

x

x

x

x

- 1 db magasságmérő

x

x

x

x

x

- 3 db csecsemő fürdőkád, állvánnyal

x

x

x

x

x

- 1 db spanyolfal

x

x

x

x

x

- 3 db zsámoly

x

x

x

x

x

- 3 db ágyazó kocsi

x

x

x

x

x

- 3 db szennyeszsák-állvány

x

x

x

x

x

- 3 db egészalakos tükör

x

x

x

x

x

- 3 db "Bedford" baba

x

x

x

x

x

- 3 db Any-baba

x

x

x

x

x

2. Textíliák

 

 

 

 

 

Csecsemőágyhoz:

x

x

x

x

x

- 12 db matrachuzat

x

x

x

x

x

- 12 db lepedő

x

x

x

x

x

- 3 db gyapjútakaró

x

x

x

x

x

- 12 db takaróhuzat

x

x

x

x

x

- 3 db pléd

x

x

x

x

x

Egyéb textília:

x

x

x

x

x

- 3 db pólya betét

x

x

x

x

x

- 12 db pólyahuzat

x

x

x

x

x

- 12 db angol pólya

x

x

x

x

x

- 12 db hálózsák

x

x

x

x

x

- 15 db kising

x

x

x

x

x

- 15 db body

x

x

x

x

x

- 15 db rékli

x

x

x

x

x

- 15 db atlétatrikó

x

x

x

x

x

- 15 db ingblúz

x

x

x

x

x

- 15 db rugdalózó

x

x

x

x

x

- 12 db sapka vékony

x

x

x

x

x

- 12 db sapka vastag

x

x

x

x

x

- 3 db kocsi kabát

x

x

x

x

x

- 3 db levegőztető zsák

x

x

x

x

x

- 9 db kesztyű, sál

x

x

x

x

x

- 12 db kötött cipő

x

x

x

x

x

- 15 db zokni

x

x

x

x

x

- 15 db bugyi

x

x

x

x

x

- 15 db játszónadrág

x

x

x

x

x

- 12 db napozó

x

x

x

x

x

- 9 db pizsama

x

x

x

x

x

- 60 db textilpelenka

x

x

x

x

x

- 12 db fürdőlepedő

x

x

x

x

x

- 24 db fürdőkesztyű

x

x

x

x

x

- 12 db törölköző

x

x

x

x

x

-15 db előke (nylon és textil)

x

x

x

x

x

- 3 db asztalterítő

x

x

x

x

x

Gyermekágyhoz:

 

 

 

 

 

- 12 db matrachuzat

x

x

x

x

x

- 12 db lepedő

x

x

x

x

x

- 12 db harántlepedő

x

x

x

x

x

- 3 db nagypárna

x

x

x

x

x

- 12 db nagypárnahuzat

x

x

x

x

x

- 3 db kispárna

x

x

x

x

x

- 12 db kispárnahuzat

x

x

x

x

x

- 3 db paplan

x

x

x

x

x

- 12 db paplanhuzat

x

x

x

x

x

- 3 db pléd

x

x

x

x

x

Egyéb textília:

 

 

 

 

 

- 15 db trikó

x

x

x

x

x

- 15 db ingblúz

x

x

x

x

x

- 15 db pulóver

x

x

x

x

x

- 15 db nadrág

x

x

x

x

x

- 15 pár zokni

x

x

x

x

x

- 15 db harisnya

x

x

x

x

x

- 15 db bugyi

x

x

x

x

x

- 12 db sapka

x

x

x

x

x

- 9 db sál, kesztyű

x

x

x

x

x

- 3 db overál

x

x

x

x

x

- 6 pár lábbeli

x

x

x

x

x

- 15 db napozó

x

x

x

x

x

- 9 db pizsama

x

x

x

x

x

- 9 db hálóing

x

x

x

x

x

- 3 db köntös

x

x

x

x

x

- 12 db törölköző

x

x

x

x

x

- 6 db fürdőlepedő

x

x

x

x

x

- 24 db fürdőkesztyű

x

x

x

x

x

- 60 db textilpelenka

x

x

x

x

x

- 15 db előke (textil, nylon)

x

x

x

x

x

- 3 db terítő

x

x

x

x

x

3. Ápolási-gondozási eszközök és szerek

 

 

 

 

 

- 6 db mosdótál kicsi

x

x

x

x

x

- 6 db mosdótál nagy

x

x

x

x

x

- 6 db vödör + fedő

x

x

x

x

x

- 6 db badella (lengőfedeles)

x

x

x

x

x

- 6 db badella (pedálos)

x

x

x

x

x

- 6 db kancsó, mércézett

x

x

x

x

x

- 6 db szappantartó

x

x

x

x

x

- 6 db fogmosó pohár

x

x

x

x

x

- 6 db fogkefe

x

x

x

x

x

- 6 db fésű

x

x

x

x

x

- 3 db hajkefe

x

x

x

x

x

- 3 db hajszárító

x

x

x

x

x

- 3 db körömkefe

x

x

x

x

x

- 6 db körömvágó olló

x

x

x

x

x

- 3 db talkum szóró

x

x

x

x

x

- 6 db szobahőmérő

x

x

x

x

x

- 6 db vízhőmérő

x

x

x

x

x

- 6 db vatta tartó

x

x

x

x

x

- 24 db tálca

x

x

x

x

x

- szappan

x

x

x

x

x

- sampon

x

x

x

x

x

- kamilla

x

x

x

x

x

4. Az étkezés eszközei

 

 

 

 

 

- 24 db tápszeres üveg

x

x

x

x

x

- 24 db üvegpohár

x

x

x

x

x

- 12 db mércés pohár

x

x

x

x

x

- 12 db kancsó

x

x

x

x

x

- 24 db mokkáskanál

x

x

x

x

x

- 24 db kávéskanál

x

x

x

x

x

- 24 db gyermekkanál

x

x

x

x

x

- 24 db evőkanál

x

x

x

x

x

- 3 db merőkanál

x

x

x

x

x

- 24 db bögre

x

x

x

x

x

- 6 db tisztító kés

x

x

x

x

x

- 3 db étkészlet (gyermek)

x

x

x

x

x

- 12 db gyermek kompótos tálka

x

x

x

x

x

- 6 db csőrös csésze

x

x

x

x

x

- 12 db porcelán tálka

x

x

x

x

x

- 12 db műanyag tálka

x

x

x

x

x

- 6 db lábas+fedő

x

x

x

x

x

- 3-3 db Jénai tál fedővel (kicsi és nagy)

x

x

x

x

x

- 6 db tálca

x

x

x

x

x

- 3 db szalvétatartó

x

x

x

x

x

- 3 db almareszelő

x

x

x

x

x

- 3 db citrusprés

x

x

x

x

x

- 1-1 db robotgép és egyéb konyhatechnikai eszközök: aprító, daráló, passzírozó

x

x

x

x

x

- 1 db konyhamérleg

x

x

x

x

x

- 12 db konyharuha

x

x

x

x

x

- 6 db kötény

x

x

x

x

x

- 6 db szopóka

x

x

x

x

x

- 6 db szopókatartó

x

x

x

x

x

- 6 db bimbóvédő

x

x

x

x

x

- 3 db mellszívó

x

x

x

x

x

különböző tápszerek

x

x

x

x

x

5. Váladékfelfogó és vizsgálatra küldésre szolgáló eszközök

 

 

 

 

 

- 12 db vesetál

x

x

x

x

x

- 3 db ágytál fedővel

x

x

x

x

x

- 3 db éjjeliedény fedővel

x

x

x

x

x

- 3 db ágytál tisztító kefe

x

x

x

x

x

- 3 db köpőcsésze fedővel

x

x

x

x

x

- 3 db vizelőüveg

x

x

x

x

x

- 3 db vizelőüveg-mosó kefe

x

x

x

x

x

- 3 db mércézett vizeletes pohár

x

x

x

x

x

6. Gumi eszközök

 

 

 

 

 

- 15 db gumikesztyű

x

x

x

x

x

- gumiujj

x

x

x

x

x

- 15 db gumilepedő

x

x

x

x

x

- katéterek

x

x

x

x

x

- 3 db termofor

x

x

x

x

x

- 3 db jégtömlő

x

x

x

x

x

- 12 db gumikötény

x

x

x

x

x

7. Egyszer használatos eszközök

 

 

 

 

 

- fecskendők (1, 2, 5, 10, 20 ml)

x

x

x

x

x

- inzulin-fecskendő

x

x

x

x

x

- egyszer-használatos tűk

x

x

x

x

x

- szájmaszk

x

x

x

x

x

- pelenkák különböző méretekben

x

x

x

x

x

- vizeletgyűjtő zsák

x

x

x

x

x

- spatula

x

x

x

x

x

- nylon kötény

x

x

x

x

x

8. Gyógyszerek, vegyszerek

 

 

 

 

 

- gyógyszerek (bemutatáshoz, gyakorláshoz)

x

x

x

x

x

- fertőtlenítő-szerek bőr- és eszközfertőtlenítéshez

x

x

x

x

x

- alkohol

x

x

x

x

x

- vazelin

x

x

x

x

x

- parafinolaj

x

x

x

x

x

- jódtinktúra

x

x

x

x

x

- Neomagnol

x

x

x

x

x

9. Kötözés eszközei

 

 

 

 

 

- 3-3 db Schimmelbusch doboz (kicsi, nagy)

x

x

x

x

x

- vatta

x

x

x

x

x

- papírvatta

x

x

x

x

x

- gézpólya különböző méretben

x

x

x

x

x

- gyorskötöző pólya

x

x

x

x

x

- Ramofix

x

x

x

x

x

- steril mull-lap különböző méretben

x

x

x

x

x

- speciális kötszerek

x

x

x

x

x

- leukoplaszt

x

x

x

x

x

- centerplaszt

x

x

x

x

x

10. Laboratóriumi eszközök

 

 

 

 

 

- 2 db vércukorszint-mérő készülék

x

x

x

x

x

- tesztcsík vércukorszint meghatározáshoz

x

x

x

x

x

- tesztcsík vizelet meghatározáshoz

x

x

x

x

x

- kémcsövek

x

x

x

x

x

11. Egyéb műszerek, eszközök

 

 

 

 

 

- 12 db hőmérő

x

x

x

x

x

- 4 db hőmérő-tartó

x

x

x

x

x

- 3 db vérnyomásmérő

x

x

x

x

x

- 3 db fonendoszkóp

x

x

x

x

x

- 24 db fém spatula

x

x

x

x

x

- 3 db stopperóra

x

x

x

x

x

- 1 db Sollux lámpa

x

x

x

x

x

- 1 db inhaláló készülék

x

x

x

x

x

- 1 db beöntő készülék szerelékkel

x

x

x

x

x

- 1 db ujjvédő

x

x

x

x

x

- 1 db szájterpesz

x

x

x

x

x

- 1 db nyelvfogó

x

x

x

x

x

- 12 db mérőszalag

x

x

x

x

x

- 24 db szemcseppentő

x

x

x

x

x

- 12 db dörzscsésze

x

x

x

x

x

- 6 db horgas csipesz

x

x

x

x

x

- 1db orrszívó

x

x

x

x

x

AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS ESZKÖZEI

 

 

 

 

 

- 3 db mentőláda, felszereléssel

x

x

x

x

x

- 3 db pléd

x

x

x

x

x

- 12 db lepedő

x

x

x

x

x

- 1 db sebimitációs készlet

x

x

x

x

x

- steril mullpólya különböző méretben

x

x

x

x

x

- steril mull-lap különböző méretben

x

x

x

x

x

- vatta

x

x

x

x

x

- papírvatta

x

x

x

x

x

- bőrfertőtlenítő szer többféle

x

x

x

x

x

- ragtapasz

x

x

x

x

x

- Ramofix csőháló kötszer különböző méretben

x

x

x

x

x

- steril gyorskötöző mull-pólya különböző méretben

x

x

x

x

x

- 12 db rugalmas pólya

x

x

x

x

x

- kötszerkapocs

x

x

x

x

x

- biztosítótű

x

x

x

x

x

- 6 db kötszerolló

x

x

x

x

x

- 6 db olló

x

x

x

x

x

- 6 db anatómiai csipesz

x

x

x

x

x

- 6 db ledobó tál

x

x

x

x

x

- 6 db tálka

x

x

x

x

x

- fólia kesztyű

x

x

x

x

x

- kézfertőtlenítő

x

x

x

x

x

- papírtörölköző

x

x

x

x

x

- 12 db törölköző

x

x

x

x

x

- 3 db pneumatikus sín

x

x

x

x

x

- 3 db nyakrögzítő gallér

x

x

x

x

x

- 12 db háromszögletű kendő

x

x

x

x

x

- Alutaex fólia

x

x

x

x

x

- 1 db reanimációs fantom

x

x

x

x

x

- 1 db lélegeztető ballon + arcmaszk

x

x

x

x

x

- 1 db hordágy

x

x

x

x

x

ESZKÖZÖK A FOGLALKOZÁS ÉS AKTIVIZÁLÁS SZERVEZÉSÉHEZ

 

 

 

 

 

- a különböző életkoroknak megfelelő szabályos és balesetmentes játékok

x

x

x

x

x

- játékok finommozgások fejlesztéséhez

x

x

x

x

x

- játékok nagymozgások fejlesztéséhez

x

x

x

x

x

- a különböző életkoroknak megfelelő gyermekkönyvek

x

x

x

x

x

- ütős, húros és fúvós gyermekhangszerek

x

x

x

x

x

- bábok, paraván

x

x

x

x

x

- 1 db TV

x

x

x

x

x

- 1 db videó

x

x

x

x

x

- 1 db videokamera

x

x

x

x

x

- 1-1 db CD-, DVD lejátszó

x

x

x

x

x

- 1 db rádió

x

x

x

x

x

- társasjátékok (sakk, stb.)

x

x

x

x

x

- kézimunka eszközei (gyöngy, textil, filc, fonál, gyurma stb.)

x

x

x

x

x

- eszközök papírmunkákhoz, rajzoláshoz (rajztábla, karton, festék, színes ceruza, olló, ragasztó stb.)

x

x

x

x

x

- sporteszközök

x

x

x

x

x

EGYÉB ESZKÖZÖK

 

 

 

 

 

- védőruhák

x

x

x

x

x

- védőcipők

x

x

x

x

x

- 2 db tűzoltó készülék

x

x

x

x

x

VII.
EGYEBEK
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 90 óra
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezetek:
Magyar Családsegítők Országos Kamarája
Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület
Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület (Iskolaszövetség)
Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete
Regionális Forrásközpontok Országos Egyesülete
Szociális Szakmai Szövetség
Az 54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő szakképesítés-elágazásnál:
Magyar Bölcsődék Egyesülete
HABILITÁCIÓS KUTYAKIKÉPZŐ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1. A szakképesítés azonosító száma:

52810 01 1000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése:

Habilitációs kutyakiképző

3. Szakképesítések köre:

 

3.1. Részszakképesítés

Nincs

3.2. Szakképesítés-elágazások

Nincsenek

3.3. Szakképesítés-ráépülések

 

 

Azonosítószám:

52 810 01 0001 52 01

 

Megnevezés:

Mozgássérültet segítő kutya kiképző

 

Azonosítószám:

52 810 01 0001 52 02

 

Megnevezés:

Jelzőkutya-kiképző

 

Azonosítószám:

52 810 01 0001 52 03

 

Megnevezés:

Vakvezetőkutya kiképző

4. Hozzárendelt FEOR szám:

5319

 

5. Képzés maximális időtartama:

 

 

 

 

 

Szakképesítés/szakképesítés-ráépülések megnevezése

Szakképzési évfolyamok száma

Óraszám

Habilitációs kutyakiképző

1110

Mozgássérültet segítő kutya kiképző

740

Jelzőkutya-kiképző

800

Vakvezetőkutya kiképző

780

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Habilitációs kutyakiképző

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Bementi kompetenciák:

Iskolai előképzettség:

érettségi vizsga

Szakmai előképzettség:

Előírt gyakorlat:

Elérhető kreditek mennyisége:

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:

nem szükségesek

2. Elmélet aránya:

45%

3. Gyakorlat aránya:

55%

4. Szakmai alapképzés (iskola rendszerben):

Időtartama (évben vagy félévben):

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):

nem szervezhető

Ha szervezhető mikor:

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Mozgássérültet segítő kutya kiképző

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

 

Bemeneti kompetenciák:

Iskolai előképzettség:

érettségi vizsga

Szakmai előképzettség:

Habilitációs kutyakiképző

Előírt gyakorlat:

1 év a szakterületen eltöltött gyakorlat

Elérhető kreditek mennyisége:

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:

nem szükségesek

2. Elmélet aránya:

20%

3. Gyakorlat aránya:

80%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):

Időtartama (évben vagy félévben):

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):

nem szervezhető

Ha szervezhető, mikor:

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Jelzőkutya-kiképző

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

 

Bemeneti kompetenciák:

Iskolai előképzettség:

érettségi vizsga

Szakmai előképzettség:

Habilitációs kutyakiképző

Előírt gyakorlat:

1 év a szakterületen eltöltött gyakorlat

Elérhető kreditek mennyisége:

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:

nem szükségesek

2. Elmélet aránya:

25%

3. Gyakorlat aránya:

75%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):

Időtartama (évben vagy félévben):

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):

nem szervezhető

Ha szervezhető, mikor:

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Vakvezetőkutya kiképző

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

 

Bemeneti kompetenciák:

Iskolai előképzettség:

érettségi vizsga

Szakmai előképzettség:

Habilitációs kutyakiképző

Előírt gyakorlat:

1 év a szakterületen eltöltött gyakorlat

Elérhető kreditek mennyisége:

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:

nem szükségesek

2. Elmélet aránya:

25%

3. Gyakorlat aránya:

75%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):

 

Időtartama (évben vagy félévben):

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):

nem szervezhető

Ha szervezhető, mikor:

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

III.
MUNKATERÜLET
1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

5319

Egyéb személyi szolgáltatási foglalkozások

2.    A szakképesítés munkaterületeinek rövid, jellemző leírása:
Állatjólléti és higiéniai feladatokat lát el
Gondozza az állatokat
Elvégzi a kiképzőeszközök karbantartását
Kapcsolatot tart a kiképzésvezetővel és a terapeutával
Megvalósítja a kutyák egészség-, állatvédelmét
Habilitációs kutyák kiválasztását, szocializációját, alap- és speciális képzését végzi
Terápiás kutyával fejlesztő foglalkozáson vesz részt
Felügyeli és irányítja a befogadó kiképzői munkáját
Mozgássérült-segítő kutyák kiválasztását, szocializációját, alap- és speciális képzését végzi
Felkészíti a kutyát és befogadóját a vizsgára, sikeres vizsga után pedig felügyeli utógondozásukat
Hallássérült-segítő és epilepszia rohamjelző kutyák kiválasztását, szocializációját, alap- és speciális képzését végzi
Vakvezető kutyák kiválasztását, szocializációját, alap- és speciális képzését végzi
3.    A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

51 621 02

Állattartási szolgáltató

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3116–09

Állat-egészségügyi ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Figyelemmel kíséri az állatok viselkedését, egészségi állapotát
Tájékoztatja az állatorvost az állat egészségügyi állapotáról
Elvégzi az állatok ápolási és gondozási feladatait
Mentesíti az élősködőktől az állatokat
Elvégzi a takarítási és fertőtlenítési feladatokat
Elvégzi az állat-egészségügyi adminisztrációt
Betartja az állatvédelmi és állatjólléti előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A

Az állatok viselkedése

A

Az állatok megfigyelése

A

Az egészség és betegség megkülönböztetése

B

A betegséget előidéző kórokok

B

Gyakoribb betegségek kórképei

A

Betegségek gyógykezelése

A

Az állatok rögzítése

B

Az állatok ápolása, gondozása

B

Külső és belső paraziták elleni védekezés

A

A fertőtlenítés szerepe és alkalmazása

A

Teendő állatbetegség esetén

A

Zoonózisok

B

A védőoltásokkal kapcsolatos alapismeretek

A

Az állatokkal való bánásmód

A

Állatvédelem és állatjóllét

B

Állatnyilvántartás vezetése

C

Állat-egészségügyigazgatási alapismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5

Állatnyilvántartó programok

5

Olvasott szakmai szöveg megértése

5

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

5

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

5

Szakmai nyelvű beszédkészség

5

Információforrások kezelése

5

Jelképek értelmezése

5

Elemi számolási készség

5

A mosás- és fertőtlenítés eszközeinek használata

5

Az állatápolás eszközeinek ismerete és használata

5

Az állatrögzítés eszközeinek használata

5

A jelölés és azonosítás eszközeinek használata

4

Állatszállító-ketrecek, -járművek ismerete

Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Önállóság
Kézügyesség
Pontosság
Türelmesség
Állatszeretet
Empatikus készség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Motiválhatóság
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
A környezet tisztán tartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Helyzetfelismerés