• Tartalom

15/2008. (VII. 31.) KHEM rendelet

15/2008. (VII. 31.) KHEM rendelet

a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról

2008.08.01.

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés p) és s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet mellékleteként közzétett Hajózási Szabályzat (a továbbiakban: HSZ) II. része 1.01 cikke a következő i) ponttal egészül ki:

[E rész alkalmazásában:]

i) vitorlás vízi sporteszköz: a legalább 3 m2 névleges vitorlafelületű vízi sporteszköz,”

(2) A HSZ II. része 9.12 cikkének 6. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[9.12 cikk – Vízijárművek közlekedése]

„6. A szervezett oktatás, gyakorlás (edzés) és verseny sportegyesületi igazolvánnyal rendelkező résztvevői – az illetékes országos sportági szakszövetség által szabályozott és a vízirendészet rendőri szerve által jóváhagyott, a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzétett biztonsági szabályban, továbbá jogszabályban előírt egyéb feltételek mellett – mentesülnek az 1. és a 4. bekezdésben foglalt korlátozások alól. Az első mondatban meghatározottakon túl a vitorlás csónakkal való szervezett oktatás, gyakorlás (edzés) és verseny sportegyesületi igazolvánnyal rendelkező résztvevői – az illetékes országos sportági szakszövetség által szabályozott és a vízirendészet rendőri szerve által jóváhagyott, a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzétett biztonsági szabályban, továbbá jogszabályban előírt egyéb feltételek mellett – a 2. és a 3. bekezdésben foglalt korlátozások alól is mentesülnek.”

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 4. § (1) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Hajó önálló vezetésére jogosító képesítés megszerzésére irányuló vizsgára való felkészülés 2009. január 1-jétől csak jóváhagyott képzés keretében történhet.”

(3) A HSZ II. része 9.12 cikkének 6. bekezdésében meghatározott, az illetékes országos sportági szakszövetség által szabályozott biztonsági feltételek 2008. augusztus 31-éig a Rendőrség jóváhagyása nélkül is alkalmazhatóak. Ezen időpontot követően a HSZ II. része 9.12 cikk 6. bekezdése csak akkor alkalmazható, ha a biztonsági feltételeket a Rendőrség jóváhagyta.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére