• Tartalom

153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet

153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet

a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról1

2015.04.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §-a (5) bekezdésének a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek alapját a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó beruházások képezik.

(2) Az egyes beruházások megvalósításával összefüggő hatósági eljárásokban eljáró hatóságokat az 1. melléklet állapítja meg.

(3) Abban az esetben, ha az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó különös eljárási szabály alapján az adott ügyben szakhatóság közreműködése szükséges, a szakhatóságként közreműködő szervet a 2. melléklet határozza meg.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

3. §2 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor3 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését4 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

1. melléklet a 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelethez5

A kiemelt jelentőségű ügyek, az azokhoz tartozó egyes építmények, az építmények engedélyezési eljárásai, az egyes eljárások lefolytatására kijelölt első- és másodfokú engedélyező hatóságok
Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekt

 

A

B

C

D

E

1.

Építmény

Azonosító

Szükséges engedély

Elsőfokú
engedélyező
hatóság

Másodfokú
engedélyező
hatóság

2.

A 2A és 2B terminál közötti összekötő épület építése

Budapest, XVIII. ker. 156755 hrsz.,
Vecsés 072/50 hrsz., Vecsés 072/3 hrsz.

építésügyi hatósági engedély

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

3.

vízjogi engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos katasztrófavédelmi Főigazgatóság

4.

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja szerinti határozat vagy környezetvédelmi engedély

Pest Megyei Kormányhivatal

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

5.

2A terminálból kiinduló 1 új pillér építése

Budapest, XVIII. ker. 156755 hrsz.

építésügyi hatósági engedélyek

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

6.

vízjogi engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos katasztrófavédelmi Főigazgatóság

7.

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja szerinti határozat vagy környezetvédelmi engedély

Pest Megyei Kormányhivatal

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

8.

2B terminálból kiinduló 1 új pillér építése

Budapest, XVIII. ker. 156755 hrsz.

építésügyi hatósági engedélyek

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

9.

vízjogi engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos katasztrófavédelmi Főigazgatóság

10.

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja szerinti határozat vagy környezetvédelmi engedély

Pest Megyei Kormányhivatal

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

11.

Terminálépület-távoli és -közeli repülőgépálló-helyek átszervezése és új repülőgépálló-helyek kialakítása a 2. utasforgalmi műszaki előtéren (apron)

Budapest, XVIII. ker. 156757 hrsz.,
156756 hrsz.,
156755 hrsz.,
156754 hrsz.,
156753 hrsz.,
156742 hrsz.,
156741 hrsz.,
156740 hrsz.,
156739 hrsz.,
156738 hrsz.,
Vecsés 072/3 hrsz.,
072/50 hrsz.,
072/53 hrsz.

létesítési engedélyek

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

12.

vízjogi engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos katasztrófavédelmi Főigazgatóság

13.

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja szerinti határozat vagy környezetvédelmi engedély

Pest Megyei Kormányhivatal

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

14.

repülőgép-állások átszervezése és bővítése az 1. utasforgalmi műszaki előtéren (apron)

Budapest XVIII. ker. 156716 hrsz.,
156717 hrsz.,
156719 hrsz.,
156731 hrsz.,
156732 hrsz.,
156733 hrsz.,
156734 hrsz.,
156735 hrsz.,
156736 hrsz.,
156737 hrsz.,
156738 hrsz.,
156739 hrsz.

létesítési engedélyek

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

15.

vízjogi engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

16.

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja szerinti határozat vagy környezetvédelmi engedély

Pest Megyei Kormányhivatal

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

2. melléklet a 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelethez6

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

 

A

B

C

1.

A szakhatósági közreműködés tárgya

Elsőfokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

Környezetvédelem, táj- és természetvédelem

Pest Megyei Kormányhivatal

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

3.

Annak elbírálása, hogy a repülőtéri meteorológiai berendezések létesítése, üzembe helyezése, üzemeltetése, az eszközök karbantartottsága megfelel-e a nemzetközi polgári repülésről szóló, Chicagóban, 1944. évi december 7. napján aláírt Egyezmény alapján a Meteorológiai Világszervezet és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által megállapított előírásoknak, valamint a repülésmeteorológiai információk hiteles forrásból származnak-e.

Országos Meteorológiai Szolgálat

környezetvédelemért felelős miniszter

4.

Vízügy és vízvédelem

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5.

Közlekedés: közút

Budapest Főváros Kormányhivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

6.

Közlekedés: vasút, hajózás

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

7.

Légiközlekedés: polgári célú

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

8.

Légiközlekedés: állami célú

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal

honvédelemért felelős miniszter

9.

Műszaki biztonság

Budapest Főváros Kormányhivatala

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

10.

Földtan

Pest Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

11.

Bányászat

Pest Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

12.

Rendészet: rendőrség gyorsforgalmi utak esetében

Budapesti Rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

13.

Rendészet: rendőrség az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében

Budapesti Rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

14.

Rendészet: határrendészet

Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

Országos Rendőr-főkapitányság

15.

Rendészet: tűzvédelem

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

16.

Honvédelem

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője

honvédelemért felelős miniszter

17.

Honvédelem: az állami repülés biztonsága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal

honvédelemért felelős miniszter

18.

Földművelésügy: talajvédelem

Pest Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

19.

Földművelésügy: erdővédelem

Pest Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

20.

Régészet és műemlékvédelem

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

21.

Egészségügy

illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

22.

Hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke

23.

Nagyfeszültségű elektromos vezeték, nyomástartó berendezés, gáz- vagy olajellátó rendszer, éghető folyadékok és olvadék tartályai

Budapest Főváros Kormányhivatala

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

24.

Építésügy

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

25.

Környezet- és település-egészségügy

Budapest Főváros Kormányhivatala

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

26.

Helyi környezet- és természetvédelem

érintett települési önkormányzat jegyzője

Budapest Főváros Kormányhivatala

27.

Nukleáris biztonság

Országos Atomenergia Hivatal

nincs

28.

Földtani közeg, ásványi nyersanyag védelme

Pest Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

29.

Lakosság életének védelme

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

30.

Építési előírásokkal való összhang

Budapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

31.

Településrendezési előírásokkal való
összhang

az építési tevékenység helye szerinti települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője

Budapest Főváros Kormányhivatala

32.

Területrendezési tervekkel való összhang

az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal

területrendezésért felelős miniszter

1

A rendeletet a 181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte 2016. július 2. napjával. E hatályon kívül helyező rendelet 8. §-a alapján a rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben és településrendezési eljárásokban is alkalmazni kell.

3

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 13.

4

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 13.

5

Az 1. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 7. § a) pontjával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

6

A 2. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 7. § b) pontjával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére