• Tartalom

19/2008. (VII. 19.) OKM rendelet

19/2008. (VII. 19.) OKM rendelet

az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet módosításáról

2008.08.10.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 94. §-ának (1) bekezdése és j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1–9. §1

10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba

(2) E rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított, R. 9. § (3) bekezdésében meghatározott továbbképzésen történő részvétel igazolását első ízben a 2009. március 31-e után – a nyilvántartás meghosszabbítása tárgyában – indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(3)–(5)2

1

Az 1–9. § e rendelet 10. § (5) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 10. § (3)–(5) bekezdése e rendelet 10. § (5) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére