• Tartalom

2/2008. (I. 30.) PM–ÖTM együttes rendelet

2/2008. (I. 30.) PM–ÖTM együttes rendelet

a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2008. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról

2008.04.25.

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: KT) 15. § (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 62. § (4) bekezdésében és 64. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a KT 4. számú mellékletében foglaltakra – a következőket rendeljük el:

1. § (1) A helyi és a helyi kisebbségi önkormányzatok (a továbbiakban: helyi önkormányzatok) számára a KT 3. számú melléklete alapján megállapított normatív hozzájárulásokat helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezve e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatokat a KT 8. számú melléklete alapján megillető normatív, kötött felhasználású támogatásokat helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezve e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) Helyi önkormányzatonként részletezve

a) az (1) bekezdésben felsorolt normatív hozzájárulások együttes összegét,

b) a (2) bekezdésben felsorolt normatív, kötött felhasználású támogatások együttes összegét,

c) a KT 19. § (2) bekezdésében foglalt, a települési önkormányzatok közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó 8%-át és a KT 4. számú mellékletének B) II. pontja alapján a megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedésének összegét,

d) a KT 4. számú mellékletének B) III. pontja szerint a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítés vagy beszámítás összegét,

e) e bekezdés a)–d) pontjaiban foglalt források együttes összegét

e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(4) A többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban: társulások) számára a KT 3. számú melléklete alapján megállapított normatív hozzájárulásokat, valamint a társulásokat a KT 8. számú melléklete alapján megillető normatív, kötött felhasználású támogatásokat társulásonként részletezve e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(5) A társulásokat a KT 8. számú mellékletének IV. pontja alapján megillető normatív, kötött felhasználású támogatásokat társulásonként és jogcímenként részletezve e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

1/A. §1 (1) A KT 3. számú mellékletében szereplő egyes hozzájárulási jogcímekhez kapcsolódó mutatószámok kiegészítő felmérése alapján a következő normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó egyes önkormányzatokat megillető előirányzata módosul:

15. Közoktatási alap-hozzájárulás (az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz, a szakképzés elméleti képzéshez, alapfokú művészetoktatáshoz, kollégiumi neveléshez, általános iskolai napközi otthoni, tanulószobai, iskolaotthonos oktatáshoz)

16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)

16.5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása

(2) A KT 3. számú mellékletében szereplő hozzájárulási jogcímekhez kapcsolódóan egyes önkormányzatokat megillető előirányzatok az érintett önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások felelősségi körén kívül eső okból a következő jogcímeken módosulnak:

2. Körzeti igazgatás

3. Körjegyzőség működése

11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása

16.3. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás

16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladat-ellátásához

(3) A KT 8. számú melléklete IV. A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcímén a kapcsolódó mutatószámok kiegészítő felmérése alapján a normatív, kötött felhasználású támogatások egyes önkormányzatokat megillető előirányzata módosul.

(4) A KT 8. számú mellékletében szereplő támogatási jogcímekhez kapcsolódóan egyes önkormányzatokat megillető normatív, kötött felhasználású támogatási előirányzatok az érintett önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások felelősségi körén kívül eső okból a következő jogcímeken módosulnak:

I./2. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége

I./3. Pedagógiai szakszolgálat

(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti, egyes önkormányzatokat érintő előirányzat-változásokkal módosul a KT 4. számú melléklet B) II. pontja alapján a megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedésének összege és B) III. pontja szerinti, a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítés vagy beszámítás összege, továbbá mindezen források együttes összege.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 2/2008. (I. 30.) PM–ÖTM együttes rendelethez

2. számú melléklet a 2/2008. (I. 30.) PM–ÖTM együttes rendelethez

3. számú melléklet a 2/2008. (I. 30.) PM–ÖTM együttes rendelethez

4. számú melléklet a 2/2008. (I. 30.) PM–ÖTM együttes rendelethez

5. számú melléklet a 2/2008. (I. 30.) PM–ÖTM együttes rendelethez

6. számú melléklet a 2/2008. (I. 30.) PM–ÖTM együttes rendelethez2

No.

Megye

Körzeti
igazgatás

Körjegy-
zőség
működése

Szociális és
gyermek-
jóléti
alap-
szolgáltatás
feladatai

Szociális és
gyermek-
védelmi
bentlakásos és
átmeneti
elhelyezés

Közoktatási
alap-
hozzájárulás

Közoktatási kiegészítő hozzájárulások

Normatív hozzájárulások összesen
(1+…+10)

A fővárosi és megyei
közalapít-
ványok szakmai
tevékenysége

Pedagógiai
szakszolgálat

Normatív, kötött
felhasználású támogatások
összesen
(12+13)

A 2006. évi személyi jövedelemadó bevételből

Helyi önkormány-
zatok
2008. évi kiegészítő
felmérése (2008. évi
összes forrás)
(11+14+15
+16)

iskolai
gyakorlati
oktatás,
szakképzés
(szakmai
gyakorlati
képzés)

sajátos nevelési
igényű
gyermekek,
tanulók
nevelése,
oktatása

nem magyar
nyelven folyó
nevelés és
oktatás, valamint
a roma
kisebbségi
oktatás

egyes
pedagógiai
programok,
módszerek
támogatása

hozzájáru-
lások
egyes közoktatási
intézménye-
ket fenntartó
önkormány-
zatok feladat-
ellátásához

megyei önkormány-
zatok
részesedése

a jövedelem-
differen-
ciálódás
mérséklésére

3/2

3/3

3/11

3/12

3/15

3/16.1

3/16.2

3/16.3

3/16.5

3/16.6

8/I/2

8/I/3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Főváros

0

0

0

0

–3 655 000

1 455 999

0

0

8 716 001

0

6 517 000

–4 091

0

–4 091

0

0

6 512 909

2

Baranya

0

0

0

0

170 000

1 680 000

0

–3 435 000

–1 837 000

3 180 000

–242 000

–4 524

–322 320 000

–322 324 524

320 000

2 366 752

–319 879 772

3

Bács-Kiskun

0

0

0

0

–47 300 000

–448 000

0

0

0

0

–47 748 000

–117 355

0

–117 355

0

–2 520 000

–50 385 355

4

Békés

0

0

0

0

0

0

0

0

3 009 334

0

3 009 334

1 617

0

1 617

–60 000

120 000

3 070 951

5

Borsod-Abaúj-Zemplén

0

0

0

0

0

0

0

0

7 010 333

0

7 010 333

5 044

0

5 044

0

0

7 015 377

6

Csongrád

0

0

0

0

0

7 728 001

0

0

–4 814 999

0

2 913 002

1 137

0

1 137

0

1 880 000

4 794 139

7

Fejér

0

0

0

0

–765 000

–455 466

0

0

–91 333

0

–1 311 799

–7 411

0

–7 411

–160 000

0

–1 479 210

8

Győr-Moson-Soprom

0

0

0

0

–680 000

0

0

0

–527 000

0

–1 207 000

–8 398

0

–8 398

0

0

–1 215 398

9

Hajdú-Bihar

0

0

2 237 300

0

–255 000

3 867 734

0

0

2 376 667

83 880 000

92 106 701

199 448

0

199 448

0

1 200 000

93 506 149

10

Heves

0

0

0

0

–340 000

940 799

0

0

–248 001

0

352 798

–3 408

0

–3 408

140 000

0

489 390

11

Komárom-Esztergom

0

0

0

0

–1 360 000

0

0

0

–931 000

0

–2 291 000

–9 303

0

–9 303

0

0

–2 300 303

12

Nógrád

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

–2 930

–192 100 000

–192 102 930

0

0

–192 102 930

13

Pest

0

0

0

0

–5 355 000

731 733

0

0

–4 238 001

34 500 000

25 638 732

46 591

0

46 591

0

200 000

25 885 323

14

Somogy

0

10 440 000

2 237 300

0

0

–642 133

4 736 000

0

765 000

12 225 000

29 761 167

34 395

–24 480 000

–24 445 605

–120 000

0

5 195 562

15

Szabolcs-Szatmár-Bereg

0

0

0

0

0

1 000 534

0

0

–568 668

0

431 866

–9 821

0

–9 821

0

520 000

942 045

16

Jász-Nagykun-Szolnok

0

0

0

2 172 800

–32 182 000

–29 866

0

0

2 065 667

0

–27 973 399

–75 680

–125 120 000

–125 195 680

0

160 000

–153 009 079

17

Tolna

0

0

0

0

–170 000

0

0

0

528 667

0

358 667

–2 570

0

–2 570

0

0

356 097

18

Vas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

–3 405

0

–3 405

0

0

–3 405

19

Veszprém

0

0

0

0

0

–14 477 866

0

0

0

0

–14 477 866

–38 224

0

–38 224

–180 000

–240 000

–14 936 090

20

Zala

0

0

0

0

0

0

0

0

1 200 000

0

1 200 000

–1 113

0

–1 113

0

0

1 198 887

 

Mindösszesen

0

10 440 000

4 474 600

2 172 800

–91 892 000

1 351 469

4 736 000

–3 435 000

12 415 667

133 785 000

74 048 536

–1

–664 020 000

–664 020 001

–60 000

3 686 752

–586 344 713

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

A 6. számú mellékletet a 10/2008. (IV. 22.) PM–ÖTM együttes rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a 6. számú mellékletben meghatározott éves összeg 2008. április 30-ig számított folyó évi időarányos első ütemét április hónap 30-áig, a fennmaradó további részét május 1-jétől havi ütemezésben – a normatív állami hozzájárulásokkal és támogatásokkal egyidejűleg – a nettó finanszírozás keretében a Magyar Államkincstár folyósítja.

3

A 7. számú mellékletet a 10/2008. (IV. 22.) PM–ÖTM együttes rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a 7. számú mellékletben meghatározott éves összeg 2008. április 30-ig számított folyó évi időarányos első ütemét április hónap 30-áig, a fennmaradó további részét május 1-jétől havi ütemezésben – a normatív állami hozzájárulásokkal és támogatásokkal egyidejűleg – a nettó finanszírozás keretében a Magyar Államkincstár folyósítja.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére