• Tartalom

212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet

212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről

2024.05.24.

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 A fogyasztóvédelmi hatóság hivatalból indított eljárása során felmerülő mintavételi költség, továbbá laboratóriumi és egyéb vizsgálati költség (a továbbiakban együtt: eljárási költség) mértékét e rendelet 1. melléklete határozza meg.

2. §2 Az eljárási költséget a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium Magyar Államkincstárnál – az 10032000-01397136-00000000 számlaszámon – vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlájára készpénzátutalási megbízáson vagy átutalással kell befizetni.

3. § (1)3 Az eljárási költséget az eljárási költség ügyfél általi viseléséről szóló döntés véglegessé válásától számított harminc napon belül kell megfizetni.

(2)4 A fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium a befizetett eljárási költségről számviteli bizonylatot állít ki, és azt a befizetést követő tizenöt napon belül megküldi az ügyfélnek.

(3)5 A befolyt eljárási költségek közül a laboratóriumi és egyéb vizsgálati költség a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a minta költségeit is tartalmazó mintavételi eljárási költség pedig azon fővárosi és vármegyei kormányhivatal bevételét képezi, amelyik a mintát vette.

(4)6 Az eljárási költség befizetését követő harminc napon belül a befolyt eljárási költség fővárosi és vármegyei kormányhivatalt megillető részét a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium átutalja azon fővárosi és vármegyei kormányhivatal számlájára, amelyik a mintát vette.

4. §7

5. § E rendelet 2008. szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

6. §8 E rendeletnek a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 168/2023. (V. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 3. § (2) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor9 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelethez10

A

B

1.

Tevékenység

Díj (forint)

2.

Mintavételi eljárás

8 000 + a minta ára

3.

Kozmetikai, háztartás-vegyipari, festékipari, textilipari termékek, gyermekjátékok, gyermekápolási cikkek és műanyag termékek, háztartási eszközök, bőrrel érintkező anyagok, testékszerek, elektromos cigaretta folyadékok és napszemüvegek vizsgálata

3.1.

Alkohollal extrahálható rész

20 450

3.2.

Aktív klór-tartalom

11 200

3.3.

Aktív oxigén-tartalom (például borátok)

17 670

3.4.

Alkoholtartalom meghatározása (DA-val)

22 610

3.5.

Ammónia-meghatározás (Titr.)

17 840

3.6.

Anionaktív-anyag tartalom (Titr.)

21 360

3.7.

Antimikrobás hatás – baktericid hatás vizsgálata kozmetikai termékeknél

23 430

3.8.

Antimikrobás hatás – fungicid hatás vizsgálata kozmetikai termékeknél

20 670

3.9.

Antimikrobás hatás – baktericid hatás vizsgálata háztartás-vegyipari termékeknél

26 140

3.10.

Antimikrobás hatás – fungicid hatás vizsgálata háztartás-vegyipari termékeknél

26 280

3.11.

Átvonhatóság

13 050

3.12.

Azoszínezékekből származó aromás aminok (HPLC-vel)

59 060

3.13.

Azoszínezékekből származó aromás aminok megerősítő vizsgálata (GC-MSD-vel)

19 610

3.14.

Bakt. mezofil aerob és fakultatív anaerob mikrobák számának meghatározása

11 100

3.15.

Bakt. penész- és élesztőgombák számának meghatározása

11 150

3.16.

Bakt. Pseudomonas aeruginosa kimutatása

11 210

3.17.

Bakt. Staphylococcus aureus kimutatása

15 350

3.18.

Bakt. E. coli kimutatása

11 490

3.19.

Bakt. Candida a. kimutatása

13 010

3.20.

Cement vízoldható Cr (VI) tartalmának meghatározása

22 430

3.21.

Cumik, cuclik illóanyag-tartalmának meghatározása

8 160

3.22.

Cumik, cuclik kioldódó anyag-tartalmának, peroxidjának meghatározása

17 170

3.23.

Cumik, cuclik aromás amin-tartalmának kimutatása

11 520

3.24.

Dermedéspont meghatározása

25 200

3.25.

Elektronikus cigaretta töltőfolyadék nikotin, glicerin, propilén-glikol tartalmának meghatározása

27 740

3.26.

Elemtartalom meghatározása grafitkemencés AAS-sel/fémenként

20 540

3.27.

Elemtartalom meghatározása THG-AAS-sel/fémenként

21 070

3.28.

Elemtartalom meghatározása ICP-MS-sel/6 elemre, 20 mintára (szűrő módszer)

278 600

3.29.

Elemtartalom meghatározása ICP-MS-sel/20 elemre, 20 mintára
(szűrő módszer)

472 250

3.30.

Elemtartalom meghatározása lángatomizációs AAS-sel/fémenként

18 680

3.31.

Érzékszervi vizsgálatok

5 420

3.32.

Érzékszervi vizsgálatok (részleges)

2 710

3.33.

Fedőképesség vizsgálata

21 850

3.34.

Festékanyagok homogenitásának meghatározása (szemrevételezéssel)

5 990

3.35.

Fényállóság, színállóság mesterséges fénnyel szemben

37 860

3.36.

Fényelnyelés (UV, VIS, IR)

21 680

3.37.

Fényesség meghatározása

18 110

3.38.

Fényesség meghatározása kész bevonatokon

8 130

3.39.

Formaldehid meghatározása

34 870

3.40.

Foszfortartalom (P2O5-ben)

30 000

3.41.

Gyártási és felületi hibák meghatározása

8 130

3.42.

Habzóképesség

10 840

3.43.

Halmazsűrűség

10 840

3.44.

Halogének (Fluorid) meghatározása (műszeresen)

21 380

3.45.

Hidrogén-peroxid tartalom meghatározása

13 020

3.46.

Higany tartalom meghatározása AAS-sel

24 150

3.47.

Hígíthatóság

5 990

3.48.

Izzítási maradék

15 130

3.49.

Kapszaicintartalom meghatározása (HPCL-vel)

33 080

3.50.

Kationaktív anyagtartalom (Titr.)

21 350

3.51.

Keménység festékmintából (ceruzamódszerrel)

17 420

3.52.

Keménység kész bevonaton (ceruzamódszerrel)

6 200

3.53.

Kiadósság

12 700

3.54.

Kifolyási idő

16 520

3.55.

Kinyerhető tömeg vagy térfogat

5 420

3.56.

Kopásállóság vizsgálata (Taber-készülékkel)

30 430

3.57.

Króm (VI) tartalom meghatározása bőrtermékben

28 410

3.58.

Lágyítószer-tartalom meghatározása (GC-vel)

69 500

3.59.

Ledörzsölhetőség, festékkioldódás oldatonként (játékok)

13 880

3.60.

Lobbanáspont (zárttéri)

16 600

3.61.

Megfolyási fok

12 950

3.62.

Méret meghatározása

3 730

3.63.

Migráló elemtartalom meghatározása játékokból AAS-sel fémenként

23 260

3.64.

Migráló elemtartalom meghatározása textilekből AAS-sel fémenként

27 240

3.65.

Napszemüvegek és síszemüvegek UV és látható fényszűrésének teljes körű vizsgálata

40 650

3.66.

Nemionos felületaktív anyag kimutatása

13 060

3.67.

Nettó tömeg/térfogat mintaelemenként

3 850

3.68.

Ni-kioldódás bőrrel érintkező anyagokból (szabványos gyors módszerrel)

12 430

3.69.

Ni-kioldódás bőrrel érintkező anyagokból (teszttel)

1 600

3.70.

Ni-kioldódás bőrrel érintkező anyagokból (referencia módszerrel)

28 610

3.71.

Nyersanyag-összetétel mennyiségi meghat. textilipari termékeknél

38 150

3.72.

Nyersanyag-összetétel minőségi meghat. textilipari termékeknél

8 930

3.73.

Nyomásmérés aeroszolokban

10 840

3.74.

Oldószerek és hígítók törésmutatójának vizsgálata

10 840

3.75.

Optikai fehérítő kimutatás

8 320

3.76.

Öregedés hőigénybevételre

27 420

3.77.

Összes felületaktív anyag meghatározása

28 119

3.78.

Összes kálium-perjodáddal oxidálható rész meghatározása (például Glicerin)

18 670

3.79.

Összes sav- vagy lúgtartalom meghatározása (Titr.)

11 530

3.80.

Összes vízkeménység meghatározása

11 200

3.81.

Összes zsírsav elszappanosítási száma és el nem szappanosítható rész (Titr.)

25 960

3.82.

Párolgási szám

5 440

3.83.

pH mérés (műszeres)

11 750

3.84.

Rugalmasság vizsgálata (hajlítással)

16 790

3.85.

Sótartalom (Titr.)

12 340

3.86.

Sűrűség mérése piknométerrel

8 450

3.87.

Sűrűségmérés (DA-val)

22 610

3.88.

Száradási idő (felületi szárazság) meghatározása

13 240

3.89.

Száraz rétegvastagság meghatározása

9 220

3.90.

Szárazanyag, nem illó rész meghatározása

11 910

3.91.

Szappantípusú felületaktív anyag tartalom

21 350

3.92.

Szerves illóanyag (VOC)-tartalom meghatározása (GC-vel)

37 510

3.93.

Szerves oldószertartalom meghatározása GC-vel

26 040

3.94.

Szerves savak meghatározása (HPLC-vel)

23 195

3.95.

Tányérszám mosogatószerekből

16 800

3.96.

Tartósítószerek (parabenek és fenoxi-etanol) meghatározása (HPLC-vel)

31 400

3.97.

Tartósítószerek (benzoesav, szorbinsav) meghatározása (HPLC-vel)

24 630

3.98.

Tapadás (elcométerrel)

21 950

3.99.

Tapadás (rácsvágással)

15 880

3.100.

Terülési fok meghatározása

12 950

3.101.

Tioglikolsav meghatározása

11 310

3.102.

UV-szűrő komponensek meghatározása (HPLC-vel)

40 680

3.103.

Ütésszilárdság (Du Pont készülékkel)

18 720

3.104.

Vezetőképesség meghatározása műszeresen

18 120

3.105.

Vízfelvevő és víztartó képesség

10 840

3.106.

Vízoldható vitaminok meghatározása (HPLC-vel)

33 620

3.107.

Víztartalom meghatározás (Karl Fischer-módszerrel)

14 960

3.108.

Zártság és szivárgásmentesség vizsgálata elemenként

5 420

3.109.

Zsíroldható vitaminok (A, E) meghat. (HPLC-vel)

38 840

3.110.

Zsírtartalom meghatározása (Soxhlet módszerrel, hagyományos módon)

21 860

3.111.

Zsírtartalom meghatározása savas feltárást követő Soxhlet-tel

29 430

3.112.

Zsírtartalom meghatározása hideg extrakcióval

29 390

4.

Élelmiszerek vizsgálata

4.1.

Alaki hányados meghatározása

5 420

4.2.

Alkoholtartalom meghatározása (DA-val)

22 610

4.3.

Alkotórészek tömegaránya

5 420

4.4.

Bakt. Bifidobaktérium szám meghatározása

15 610

4.5.

Bakt. egyéb Lactobacillus meghatározása fajtánként

19 090

4.6.

Bakt. Lactobacillus acidophilus szám meghatározása

19 090

4.7.

Bakt. Lactobacillus bulgaricus szám meghatározása

16 260

4.8.

Bakt. mezofil aerob és fakultatív anaerob mikrobák számának meghatározása

8 830

4.9.

Bakt. mezofil tejsavtermelő mikrobák számának meghatározása

19 090

4.10.

Bakt. penész- és élesztőgombák számának meghatározása

9 070

4.11.

Bakt. Streptococcus thermophilus szám meghatározása

14 430

4.12.

Bepárlási maradék meghatározása

10 840

4.13.

Bevonatarány meghatározása mechanikai szétválasztással

5 420

4.14.

Cukrok, cukoralkoholok meghatározása (HPLC-vel)

28 600

4.15.

Dúsítóanyag-tartalom meghatározása

10 840

4.16.

Édesítőszer (aszpartám, aceszulfám-K, Na-szaharinát, Na-ciklamát stb.) meghatározása (HPLC-vel)

25 190

4.17.

Egyéb számítás

5 420

4.18.

Elektromos vezetőképesség meghatározása

10 840

4.19.

Elemtartalom meghatározása grafitkemencés AAS-sel fémenként

20 540

4.20.

Elemtartalom meghatározása THG-AAS-sel fémenként

21 070

4.21.

Elemtartalom meghatározása ICP-MS-sel/6 elemre, 20 mintára (szűrő módszer)

278 600

4.22.

Elemtartalom meghatározása ICP-MS-sel 20 elemre, 20 mintára (szűrő módszer)

472 254

4.23.

Elemtartalom meghatározása lángatomizációs AAS-sel fémenként

18 685

4.24.

Élelmi rost tartalom meghatározása

119 190

4.25.

Étkezési só Kl-tartalmának meghatározása

8 720

4.26.

Étkezési só NaCl-tartalmának meghatározása

6 130

4.27.

Fehérjetartalom meghatározása (Kjeldahl-módszerrel)

30 890

4.28.

Fluoridtartalom meghatározása

21 380

4.29.

Főzési idő meghatározása

10 840

4.30.

Főzési tulajdonság meghatározása

10 840

4.31.

Fűszerpaprika extrahálható színének meghatározása

18 800

4.32.

Gesztenyekészítmény héjtartalmának meghatározása

10 840

4.33.

Gluténtartalom kimutatása (ELISA-val)

38 050

4.34.

Habtartósság meghatározása

11 080

4.35.

Hamutartalom meghatározása

15 130

4.36.

Hamutartalom meghatározása konduktometriásan

10 840

4.37.

Hidrogénkarbonát-tartalom meghatározása

11 910

4.38.

Hidroxiprolintartalom meghatározása (kötőszövet)

22 500

4.39.

Idegen anyag tartalom meghatározása

5 420

4.40.

Idegen zsírok étcsokoládéban (GC-vel)

40 870

4.41.

Idegen zsírok tejcsokoládéban (GC-vel)

137 730

4.42.

Idegen zsírok meghatározása tejtermékben (GC-vel)

37 300

4.43.

Kapszaicin tartalom meghatározása (HPLC-vel)

33 080

4.44.

Kénessav tartalom meghatározása jodometriásan

16 070

4.45.

Koffein- és teobromintartalom meghatározása kakaótermékekből (HPLC-vel)

26 810

4.46.

Koffeintartalom meghatározása élelmiszerekből (HPLC-vel)

28 870

4.47.

Konyhasómentes hamutartalom meghatározása

23 180

4.48.

Konyhasótartalom meghatározása (Mohr-módszerrel)

12 340

4.49.

Konyhasótartalom meghatározása (Volhard-módszerrel)

15 460

4.50.

Összes cukortartalom meghatározása (Titr.)

18 360

4.51.

Összes ásványi anyag tartalom meghatározása ásványvízben

28 170

4.52.

Összes sav, savfok és savszám meghatározása

10 960

4.53.

Összes szénhidrát meghatározása

33 670

4.54.

pH-meghatározás műszeresen

11 750

4.55.

Redukáló cukortartalom meghatározása (Titr.)

12 380

4.56.

Sörszín meghatározása

10 840

4.57.

Sűrűség mérése piknométerrel

8 210

4.58.

Szárazanyag-, víztartalom meghatározása (atmoszférás szárítással)

11 230

4.59.

Szárazanyag-, víztartalom meghatározása (refraktometriásan)

10 840

4.60.

Szárazanyag-, víztartalom meghatározása (vákuumszárítással)

10 840

4.61.

Szén-dioxid meghatározása műszeresen

10 840

4.62.

Szerves savak meghatározása (HPLC-vel)

23 200

4.63.

Színezék azonosítása (VRK-val)

26 890

4.64.

Szójatartalom kimutatása (ELISA-val)

38 050

4.65.

Szterinek meghatározása (GC-vel)

66 240

4.66.

Tartósítószer (benzoesav, szorbinsav) meghatározása (HPLC-vel)

24 630

4.67.

Tejsűrűség meghatározása tejfokmérővel

10 840

4.68.

Tisztaság, hibás szem, törmelék mennyiségi meghatározása

5 420

4.69.

Tojástartalom meghatározása szterintartalom alapján (GC-vel)

68 950

4.70.

Tojástartalom meghatározása zsírtartalom alapján

18 370

4.71.

Töltelékhányad meghatározása

10 840

4.72.

Tömeg, térfogat ellenőrzése

5 420

4.73.

Tömeg, térfogat ellenőrzése tételenként (20 mintaelem)

10 840

4.74.

Vaj vízmentes szárazanyag-tartalmának meghatározása

14 340

4.75.

Valódi és eredeti extrakttartalom meghatározása

16 260

4.76.

Vízoldható vitaminok (B1, B2, B6, niacin, C, niacinamid) meghatározása
(HPLC-vel)

33 620

4.77.

Vitamin B1 meghatározása EU módszer szerint (HPLC-vel)

44 120

4.78.

Vitamin B2 meghatározása EU módszer szerint (HPLC-vel)

46 430

4.79.

Vitamin B6 meghatározása EU módszer szerint (HPLC-vel)

49 290

4.80.

Vitamin C meghatározása EU módszer szerint (HPLC-vel)

32 270

4.81.

Vitamin tartalom (zsíroldható: A, E) meghatározása döntő módszerrel

38 840

4.82.

Vízben oldódó/oldhatatlan anyagtartalom meghatározása

10 840

4.83.

Vizes kivonat meghatározása

10 980

4.84.

Zsírsavösszetétel meghatározása (GC-vel)

21 600

4.85.

Zsírtartalom meghatározása (Gerber-módszerrel)

16 460

4.86.

Zsírtartalom meghatározása hideg extrakcióval

23 530

4.87.

Zsírtartalom meghatározása (Röse-Gotlieb-módszerrel)

29 390

4.88.

Zsírtartalom meghatározása (savas feltárást követő Soxhlet-módszerrel)

19 080

4.89.

Zsírtartalom meghatározása (Soxhlet-módszerrel, hagyományos módon)

19 690

4.90.

Zsírtartalom meghatározása (Van Gulik-módszerrel)

17 660

5.

Univerzális mérések

5.1.

Ejtődobos vizsgálat

27 375

5.2.

Hajlító igénybevétel

16 438

5.3.

Ütésvizsgálat (ütőkorong)

16 438

5.4.

Forgatónyomaték vizsgálata

20 813

5.5.

Húzó-nyomó vizsgálat (INSTRON-nal)

53 625

5.6.

Húzó vizsgálat (erőmérővel)

23 000

5.7.

Keménységmérés vizsgálat

27 375

5.8.

Kondicionálás klímakamrában (hő és/vagy pára)

49 250

5.9.

Megvilágítás-mérés fényforrásonként

23 000

5.10.

Mikroszkópos vizsgálat

20 813

5.11.

Termékspecifikus vizsgálat

20 813

5.12.

Ellenálló-képesség mérése hővel szemben (golyós nyomópróba)

38 313

5.13.

Ellenálló-képesség mérése hővel szemben (izzóhuzalos vizsgálat)

27 375

5.14.

Ellenálló-képesség mérése hővel szemben (tűlángos vizsgálat)

23 000

5.15.

Mechanikai szilárdság vizsgálata (rugós kalapács)

20 813

5.16.

Mechanikai szilárdság vizsgálata (ejtés)

16 438

5.17.

Villamos szilárdság vizsgálata

20 813

5.18.

Villamos szilárdság üzemmeleg állapotban

31 750

5.19.

Szivárgó áram mérése

20 813

5.20.

Szivárgó áram mérése üzemmeleg állapotban

31 750

5.21.

Lökőfeszültség vizsgálata

20 813

5.22.

Méretek meghatározása

16 438

5.23.

Készenléti teljesítmény mérése (1 minta)

31 750

5.24.

Készenléti teljesítmény mérése (ismételt 3 minta)

49 250

5.25.

Élek élességének vizsgálata

16 438

5.26.

Hegyes végződések vizsgálata

16 438

5.27.

Idomszeres vizsgálat

16 438

6.

Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonságosságának vizsgálata

6.1.

Alkatrészek vizsgálata

16 438

6.2.

Belső huzalozás vizsgálata

27 375

6.3.

Huzalozás hajlítási vizsgálata

31 750

6.4.

Csavarok és csatlakozások vizsgálata

27 375

6.5.

Elektromos készülékek vizsgálata műterheléssel

27 375

6.6.

Felvett teljesítmény és áram

31 750

6.7.

Hálózati csatlakozás és külső hajlékony vezeték vizsgálata

27 375

6.8.

Kúszóáramút, légköz és szigetelésen keresztül mért távolság vizsgálata

16 438

6.9.

Külső vezetők és csatlakozó kapcsaik vizsgálata

16 438

6.10.

Megjelölés tartósságának vizsgálata

12 063

6.11.

Melegedés vizsgálata

49 250

6.12.

Mikrohullámú sugárzásmérés

27 375

6.13.

Motoros készülékek indítása

16 438

6.14.

Nedvességállóság/merülőszivattyú

38 313

6.15.

Nedvességállóság/túlfolyás vizsgálata

16 438

6.16.

Stabilitás, mechanikai sérülés vizsgálata

27 375

6.17.

Rendellenes működtetés (hőtechnikai vagy motoros készülék)

71 125

6.18.

Rendellenes működtetés (kombinált készülék)

71 125

6.19.

Szerkezeti előírások műszeres vizsgálata

27 375

6.20.

Szerkezeti előírások megtekintéses vizsgálata

16 438

6.21.

Szigetelési ellenállás mérése

16 438

6.22.

Tranziens túlfeszültségek mérése (lökőgenerátoros vizsgálat)

31 750

6.23.

Túlterhelés vizsgálata

31 750

6.24.

Védelem aktív részek megérintése ellen

16 438

6.25.

Védőcsatlakozás folytonosságának vizsgálata

20 813

6.26.

Vízmentesen tömítettség vizsgálat

33 938

7.

Audio/video, információs és kommunikációs technológiai berendezések vizsgálata

7.1.

Elektromos energiaforrások elleni védelem vizsgálata

27 375

7.2.

Csatlakozók vizsgálata

20 813

7.3.

Hálózati tápkábelek vizsgálata

20 813

7.4.

A lítium akkumulátorokat tartalmazó készülékek ejtési vizsgálata

27 375

7.5.

Tűzvédő burkolat

20 813

7.6.

A töltés védelmei

23 000

7.7.

Hő által okozott égési sérülés

49 250

8.

Lámpatestek vizsgálata

8.1.

Áramütés elleni védelem

16 438

8.2.

Belső huzalozás

27 375

8.3.

Csatlakozókapcsok (csavaros)

20 813

8.4.

E14-es foglalat becsavarás közbeni idomszeres vizsgálat

16 438

8.5.

E27-es foglalat becsavarás közbeni idomszeres vizsgálat

16 438

8.6.

Hajlítási vizsgálat

31 750

8.7.

Kúszóáramutak és légközök

16 438

8.8.

Külső huzalozás

27 375

8.9.

Lámpatestek szerkezetének vizsgálata – cserélhető alkatrészek, vezetékutak, lámpafoglalatok, gyújtó foglalatok, sorozatkapcsok

16 438

8.10.

Lámpatestek szerkezetének vizsgálata – csatlakozókapcsok és hálózati csatlakozók

16 438

8.11.

Lámpatestek szerkezetének vizsgálata – kapcsolók, szigetelőbélések és védőcsövek, kettős és megerősített szigetelés

16 438

8.12.

Lámpatestek szerkezetének vizsgálata – villamos csatlakozások és áramvezető részek, csavarok, mechanikai kötések és tömszelencék

20 813

8.13.

Mechanikai veszély

20 813

8.14.

Szigetelési ellenállás

16 438

8.15.

Tartóssági és melegedési vizsgálat (rendeltetésszerű üzem)

49 250

8.16.

Tartóssági és melegedési vizsgálat (rendellenes üzem)

71 125

8.17.

Védővezetős érintésvédelem

20 813

8.18.

Zárlatvizsgálat

23 000

9.

Gépek biztonságosságának vizsgálata

9.1.

Belső huzalozás vizsgálata

27 375

9.2.

Tápcsatlakozás és külső hajlékony vezetékek vizsgálata

27 375

9.3.

Melegedés vizsgálata

49 250

9.4.

Kúszóáramutak, légközök és szigetelésen keresztül mért távolságok

16 438

9.5.

Mechanikai szilárdság

27 375

9.6.

Mechanikai veszélyek elleni védelem

27 375

9.7.

Működési vizsgálat

16 438

9.8.

Felvett teljesítmény és áram

31 750

9.9.

Örvényáramú fékpadon végzett melegedésmérés

93 000

9.10.

Örvényáramú fékpadon végzett nyomatékvizsgálat

93 000

9.11.

Szerkezeti vizsgálat

38 313

10.

Személyi használatú könnyű elektromos járművek (PLEV)

10.1.

Villamos vezetékek és csatlakozások

27 375

10.2.

Hajtóerő-szabályzás

16 438

10.3.

Sebességkorlátozás

49 250

10.4.

Járművön belüli energiatárolás

49 250

10.5.

A szerkezet összeépítettsége

75 500

10.6.

Mozgó részek

16 438

10.7.

Fékező eszközök

16 438

11.

Vezetékhosszabbító készletek vizsgálata

11.1.

Áramütés elleni védelem

16 438

11.2.

Hajlékony vezetékek és azok csatlakoztatása megtekintéssel

12 063

11.3.

Melegedés ellenőrzése rögzített, többszörös hordozható aljzatokra és dugókra

49 250

11.4.

Méretek ellenőrzése méretlapok alkalmazásával

23 000

11.5.

Szerkezeti előírások ellenőrzése rögzített, többszörös hordozható aljzatokra és dugókra

20 813

11.6.

Védővezető folytonosság vizsgálata

20 813

12.

Villamos játékok biztonságosságának vizsgálata

12.1.

Alkatrészek vizsgálata

16 438

12.2.

Csavarok, összekötések

27 375

12.3.

Felvett teljesítmény

31 750

12.4.

Kúszóáramút és légközök

16 438

12.5.

Melegedés és rendellenes működtetés

71 125

12.6.

Szerkezeti előírások

16 438

12.7.

Vezetékek és huzalok védelme

27 375

13.

Gyermekjátékszerek biztonságosságának vizsgálata

13.1.

Áttétel és kerékelrendezés vizsgálat

20 813

13.2.

Áztatási vizsgálat / duzzadó anyag

27 375

13.3.

Billentő vizsgálat

16 438

13.4.

Bizonyos játékok geometriai alakjának vizsgálata (vizsgáló sablonnal)

16 438

13.5.

Csomagolás vizsgálata

12 063

13.6.

Dinamikus szilárdság vizsgálata

71 125

13.7.

Duzzadó anyagok méretének meghatározása

16 438

13.8.

Egyes elemek vagy alkatrészek hozzáférhetőségének vizsgálata (vizsgálóujjal)

16 438

13.9.

Fékberendezés működőképességének vizsgálata

60 188

13.10.

Félgömb alakú játékok vizsgálata (méretek)

16 438

13.11.

Figyelmeztetések és használati útmutatók vizsgálata

12 063

13.12.

Folyadékkal töltött játékok tömítettsége

27 375

13.13.

Gyúlékonyság vizsgálata

38 313

13.14.

Hőmérséklet-emelkedés mérése

38 313

13.15.

Huzalok hajlíthatósági vizsgálata

27 375

13.16.

Játékfigurák vizsgálata (méretek)

16 438

13.17.

Játékok zsinórjainak vizsgálata

27 375

13.18.

Kibocsátási hangszintnyomás meghatározása

75 500

13.19.

Kis alkatrészek vizsgálóhengeres vizsgálata

14 250

13.20.

Kislabda vizsgálata

14 250

13.21.

Lövedékek mozgási energiájának meghatározása

75 500

13.22.

Mágneses térerő meghatározása Gauss-mérővel

27 375

13.23.

Monofil szálakat tartalmazó játékok vizsgálata

16 438

13.24.

Műanyag fólia vastagságának vizsgálata

20 813

13.25.

Összecsukó és összecsúszó mechanizmusok vizsgálata

27 375

13.26.

Stabilitásvizsgálat

38 313

13.27.

Statikus szilárdság vizsgálata

27 375

13.28.

Szájjal működtetett játékok tartósságának vizsgálata

27 375

13.29.

Tapadókorongos játékok vizsgálata (méretek)

20 813

13.30.

Villamos hajtású ráülhetős játékok sebességének meghatározása

49 250

13.31.

Yo-yo labda vizsgálat (zsinórhosszúság, szakítóerő, nyúlás meghatározása)

27 375

13.32.

Zsinórvastagság vizsgálata

20 813

14.

Hinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékszerek

14.1.

Beszorulás vizsgálata

16 438

14.2.

Méretek vizsgálata (csúszda)

27 375

14.3.

Méretek vizsgálata

16 438

14.4.

Stabilitás

27 375

14.5.

Statikus szilárdság

27 375

14.6.

Hintakötelek és láncok átmérőjének vizsgálata

20 813

14.7.

Függesztőcsatlakozók és lengőszerkezetek vizsgálata

12 063

14.8.

Mászókaállványok és más hasonló játékok nyílásvizsgálata

16 438

15.

Gyermek magasszékek vizsgálata

15.1.

Beszorulási veszélyek vizsgálata

16 438

15.2.

Elmozduló részek által okozott veszélyek vizsgálata

16 438

15.3.

Stabilitás vizsgálata

49 250

15.4.

Tálcaejtés vizsgálata

16 438

15.5.

Tálcaszilárdság és stabilitás vizsgálata

23 000

15.6.

Ütővizsgálat

40 500

16.

Bébikomp vizsgálata

16.1.

Dinamikus stabilitás vizsgálata

49 250

16.2.

Összecsukó és keretbeállító mechanizmus vizsgálata

16 438

16.3.

Az ülés védő funkciója

31 750

16.4.

Lépcsőről való leesés megelőzése

49 250

16.5.

Mozgó elemekből adódó veszélyek vizsgálata

20 813

16.6.

Statikus szilárdság vizsgálata

16 438

16.7.

Parkoló eszközök vizsgálata

49 250

16.8.

Statikus stabilitás vizsgálat

23 000

17.

Járókák lakossági használatra

17.1.

Felépítés-vizsgálat idomszerrel (korlát magasság, nyílások, zárószerkezetek stb.)

27 375

17.2.

Fennakadás-vizsgálat golyósláncos súllyal

16 438

17.3.

Járókakorlát harapás vizsgálata

31 750

17.4.

Lenyelési és fulladási veszélyek (húzóvizsgálattal)

23 000

17.5.

Stabilitás

20 813

17.6.

Terheléses vizsgálatok (kapaszkodók, alapzat, keret és záróelemek, oldalak)

44 875

18.

Cumik csecsemők és kisgyermekek részére

18.1.

Minták előkészítése szerkezeti és mechanikai vizsgálatokhoz

75 500

18.2.

Lyukasztásállóság vizsgálat

20 813

18.3.

Szerkezeti tulajdonságok és vizsgálatok

38 313

18.4.

Összeépítettség vizsgálat

27 375

18.5.

Szakadásállósági vizsgálat

27 375

18.6.

Ütésállósági vizsgálat

16 438

19.

Gördeszkák vizsgálata

19.1.

Ejtési vizsgálat

31 750

19.2.

Keréktapadási vizsgálat

23 000

19.3.

Szerkezetvizsgálat

33 938

19.4.

Ütközési vizsgálat

49 250

20.

Görkorcsolyák vizsgálata

20.1.

Keréktapadási vizsgálat

23 000

20.2.

Összeerősítési vizsgálat

27 375

20.3.

Biztonsági követelmények vizsgálata

20 813

20.4.

Ütközési vizsgálat

38 313

21.

Rollerek vizsgálata

21.1.

Szilárdság

75 500

21.2.

Keréktapadási vizsgálat

23 000

21.3.

Egymással szemben elmozduló részek

23 000

21.4.

Kormányszerkezet

20 813

21.5.

Túlnyúló részek és élek

16 438

21.6.

Hordfelület

12 063

22.

Gyermekkerékpárok

22.1.

Fékek vizsgálata

16 438

22.2.

Méretek vizsgálata

23 000

22.3.

Nyereg és ülésrúd biztonsági vizsgálata

23 000

22.4.

Nyereg statikus vizsgálata

23 000

22.5.

Láncvédő vizsgálata

16 438

22.6.

Támasztókerekek vizsgálata

31 750

23.

Kerékpárra szerelhető gyermekülések

23.1.

Méretek (Ülőfelület és lábtartók)

27 375

23.2.

Az ülés kerékpárhoz rögzítettsége – Általános követelmények minden ülésre

12 063

23.3.

Az ülés kerékpárhoz rögzítettsége – Csomagtartóhoz rögzített hátsó ülések követelményei

16 438

23.4.

A rögzítőrendszer üléshez rögzítettsége

16 438

23.5.

A rögzítők szilárdsága

16 438

23.6.

A rögzítő rendszer záródása

16 438

23.7.

A gyermekbiztos állapot megőrzése

12 063

23.8.

A láb védelme és rögzítése

23 000

24.

Lakás- és ülőbútorok vizsgálata

24.1.

Ejtő vizsgálat

20 813

24.2.

Statikus terhelés vizsgálat

45 813

24.3.

Ütő vizsgálat

23 000

24.4.

Stabilitás vizsgálat

20 813

25.

Öngyújtók

25.1.

Ellenállás belső nyomásnak

31 750

25.2.

Ellenállás leejtésnek

16 438

25.3.

Ellenállás periodikus és folyamatos égésnek

27 375

25.4.

Égési viselkedés

16 438

25.5.

Lángképzés, lángmagasságok és beállításuk

27 375

25.6.

Lángkialvás

12 063

25.7.

Ellenállás folyamatos égésnek

16 438

26.

Lézermutatók

26.1.

Lézerteljesítmény mérése

45 813

27.

Gyufák

27.1.

A dobozok száltartalma

16 438

27.2.

Egyes gyufaszálak (méretek, fejek vizsgálata)

27 375

27.3.

Gyufatartók

16 438

27.4.

Gyújtási tulajdonságok, általános előírások

93 000

27.5.

A dörzsfelület nedves leválása

16 438

27.6.

A dörzsfelület tartóssága

23 000

27.7.

A dörzsfelület meggyulladása

16 438

27.8.

Égő részecskék leválása

23 000

27.9.

Ütésállóság

16 438

28.

Fényforrások vizsgálata

28.1.

Fényforrás teljesítményfelvételének és fényáramának vizsgálata (1 minta)

19 938

29.

Létrák és fellépők vizsgálat

29.1.

A létra szilárdsági vizsgálata

20 813

29.2.

A létra hajlítási vizsgálata

23 000

29.3.

A létra oldalirányú meghajlásának vizsgálata

23 000

29.4.

A létraszárak alsó végeinek vizsgálata

27 375

29.5.

A létrafok (lépcsők) és a fellépők hajlítóvizsgálata

27 375

29.6.

A létrafok és a lépcsők csavarási vizsgálata

27 375

29.7.

A kétágú létra szétcsúszásgátló szerkezeteinek és csuklós illesztéseinek vizsgálata

31 750

29.8.

A fellépő billenés vizsgálata

20 813

30.

Egyéb vizsgálatok

30.1.

Vizsgálati jegyzőkönyv készítése

17 000

30.2.

A 3–29. fejezetekben nem szereplő vizsgálatok esetében a díjszámítás a vizsgálatra fordított idő és az itt meghatározott mérnöki óradíj szorzata, hozzáadva a felhasznált anyagköltséget.

5 420

3

A 3. § (1) bekezdése a 306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 226. §-a szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

5

A 3. § (3) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 63. §-ával megállapított, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 94. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (4) bekezdését a 306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 63. §-ával megállapított, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 94. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. §-t a 306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

8

A 6. §-t a 168/2023. (V. 11.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

9

A hatálybalépés időpontja 2023. május 19.

10

Az 1. melléklet a 93/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére