• Tartalom

212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet

212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről

2023.05.19.

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 A fogyasztóvédelmi hatóság hivatalból indított eljárása során felmerülő mintavételi költség, továbbá laboratóriumi és egyéb vizsgálati költség (a továbbiakban együtt: eljárási költség) mértékét e rendelet melléklete határozza meg.

2. §2 Az eljárási költséget a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium Magyar Államkincstárnál – az 10032000-01397136-00000000 számlaszámon – vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlájára készpénzátutalási megbízáson vagy átutalással kell befizetni.

3. § (1)3 Az eljárási költséget az eljárási költség ügyfél általi viseléséről szóló döntés véglegessé válásától számított harminc napon belül kell megfizetni.

(2)4 A fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium a befizetett eljárási költségről számviteli bizonylatot állít ki, és azt a befizetést követő tizenöt napon belül megküldi az ügyfélnek.

(3)5 A befolyt eljárási költségek közül a laboratóriumi és egyéb vizsgálati költség a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a minta költségeit is tartalmazó mintavételi eljárási költség pedig azon fővárosi és vármegyei kormányhivatal bevételét képezi, amelyik a mintát vette.

(4)6 Az eljárási költség befizetését követő harminc napon belül a befolyt eljárási költség fővárosi és vármegyei kormányhivatalt megillető részét a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium átutalja azon fővárosi és vármegyei kormányhivatal számlájára, amelyik a mintát vette.

4. §7

5. § E rendelet 2008. szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

6. §8 E rendeletnek a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 168/2023. (V. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 3. § (2) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor9 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Melléklet a 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelethez10

Tevékenység

Eljárási költség mértéke (forint)

1.

Mintavételi eljárás

4 000+ a minta ára

2.

Minta-előkészítés

2.1.

Minta-előkészítés meleg szerves oldószeres extrakcióval

14 130

2.2.

Minta-előkészítés égetéssel

7 000

2.3.

Minta-előkészítés fizikai vizsgálathoz

4 380

2.4.

Minta-előkészítés hideg extrakcióval

7 000

2.5.

Minta-előkészítés hideg szerves oldószeres extrakcióval

14 130

2.6.

Minta-előkészítés migrált elemtartalomhoz játékokból

4 590

2.7.

Minta-előkészítés -roncsolás mikrohullámmal

3 940

2.8.

Minta-előkészítés kioldható elemtartalomhoz textilből

6 540

3.

Radiológia vizsgálatok

3.1.

Gamma-dózis teljesítménymérés/5 minta

3 160

3.2.

Nuklidazonosítás (nuklidonként)

17 100

3.3.

Radioaktív szennyezettség (felületenként/sugárzási típusonként)

8 350

3.4.

Radioaktív szennyezettség (gamma-spektroszkópia)

28 480

3.5.

Radon mérése (zárt terek) naponként

12 230

4.

Kozmetikai, háztartás-vegyipari, festékipari, textilipari termékek, gyermekjátékok, gyermekápolási cikkek és műanyag termékek, háztartási eszközök, bőrrel érintkező anyagok, testékszerek és napszemüvegek vizsgálata

4.1.

Alkáli-szulfid tartalom

15 680

4.2.

Aktívklór-tartalom

7 320

4.3.

Aktívoxigén-tartalom (például borátok)

9 920

4.4.

Alkoholtartalom meghatározása (DMA-val)

12 230

4.5.

Ammónia-meghatározás (Titr.)

10 120

4.6.

Anionaktív-anyag tartalom (Titr.)

12 250

4.7.

Antimikrobás hatás – baktericid hatás vizsgálata kozmetikai termékeknél

11 730

4.8.

Antimikrobás hatás – fungicid hatás vizsgálata kozmetikai termékeknél

10 420

4.9.

Antimikrobás hatás – baktericid hatás vizsgálata háztartás-vegyipari termékeknél

12 860

4.10.

Antimikrobás hatás – fungicid hatás vizsgálata háztartás-vegyipari termékeknél

13 040

4.11.

Antioxidánsok (BHA, BHT) meghatározása (GC-vel)

26 810

4.12.

Átvonhatóság

8 550

4.13.

Azoszínezékekből származó aromás aminok (HPLC-vel)

29 530

4.14.

Azoszínezékekből származó aromás aminok megerősítő vizsgálata (GC-MSD-vel)

11 010

4.15.

Bakt. egyéb mikroorganizmusok izolálása és azonosítása

14 850

4.16.

Bakt. Enterobacteriaceae kimutatása

6 400

4.17.

Bakt. mezofil aerob és fakultatív anaerob mikrobák számának meghatározása

6 080

4.18.

Bakt. penész- és élesztőgombák számának meghatározása

6 090

4.19.

Bakt. Pseudomonas aeruginosa kimutatása

6 170

4.20.

Bakt. Staphylococcus aureus kimutatása

6 490

4.21.

Bakt. Szulfitredukáló Clostridium kimutatása

6 800

4.22.

Bakt. Salmonella kimutatása (hagyományos módszerrel)

13 300

4.23.

Bakt. Salmonella kimutatása (miniVIDAS-sal)

14 790

4.24.

Bedörzsölési finomság (grindométerrel)

7 350

4.25.

Bevonatok ellenálló képességének vizsgálata szerves vegyi anyagokkal szemben

12 020

4.26.

Bevonatok ellenálló képességének vizsgálata vizes mosószerekkel szemben

11 210

4.27.

Bevonatok vízállósága

10 950

4.28.

Bőrösödés

8 410

4.29.

Cement vízoldható Cr (VI) tartalmának meghatározása

13 760

4.30.

Cumik, cuclik illóanyag-tartalmának meghatározása

4 870

4.31.

Cumik, cuclik kioldódó anyag-tartalmának, peroxidjának meghatározása

8 830

4.32.

Cumik, cuclik aromás amin-tartalmának kimutatása

7 350

4.33.

Dermedéspont meghatározása

13 730

4.34.

Elemtartalom meghatározása grafitkemencés AAS-sel/fémenként

11 430

4.35.

Elemtartalom meghatározása THG-AAS-sel/fémenként

11 700

4.36.

Elemtartalom meghatározása ICP-MS-sel/6 elemre, 20 mintára (szűrő módszer)

217 810

4.37.

Elemtartalom meghatározása lángatomizációs AAS-sel/fémenként

10 690

4.38.

Érzékszervi vizsgálatok

7 550

4.39.

Érzékszervi vizsgálatok (részleges)

4 850

4.40.

Etilalkoholban oldható és oldhatatlan rész meghatározása

11 100

4.41.

Fedőképesség vizsgálata

12 880

4.42.

Festékanyagok homogenitásának meghatározása (szemrevételezéssel)

7 030

4.43.

Fényállóság, színállóság mesterséges fénnyel szemben

18 830

4.44.

Fényállóság, színállóság mesterséges fénnyel, időjárással szemben

18 830

4.45.

Fényelnyelés (UV, VIS, IR)

11 600

4.46.

Fényesség meghatározása

10 430

4.47.

Fényesség meghatározása kész bevonatokon

5 980

4.48.

Formaldehid meghatározása

18 850

4.49.

Foszfortartalom (P205-ben)

15 340

4.50.

Gyakorlati próba

16 850

4.51.

Gyártási és felületi hibák meghatározása

7 100

4.52.

Habzóképesség

7 600

4.53.

Halmazsűrűség

5 980

4.54.

Halogének (F, I) meghatározása (műszeresen)

11 970

4.55.

Higiénés vizsgálat, öblítéses és érintő-felületlemosásos módszer – Listeria monocytogenes kimutatása

13 470

4.56.

Higiénés vizsgálat, öblítéses és érintő-felületlemosásos módszer – összes élőcsíraszám meghatározása

6 280

4.57.

Higiénés vizsgálat, öblítéses és érintő-felületlemosásos módszer – Salmonella kimutatása

12 770

4.58.

Higiénés vizsgálat, öblítéses és érintő-felületlemosásos módszer – penész- és élesztőgombaszám meghatározása

6 370

4.59.

Higiénés vizsgálat, öblítéses és érintő-felületlemosásos módszer – Enterobacteriaceae szám meghatározása

6 870

4.60.

Higiénés vizsgálat, öblítéses és érintő-felületlemosásos módszer – Enterococcus szám meghatározása

6 760

4.61.

Higany tartalom meghatározása AAS-sel

13 020

4.62.

Hígíthatóság

5 480

4.63.

Hőlökés állóság (hőálló háztartási üvegedények)

7 100

4.64.

Izzítási maradék

9 350

4.65.

Kapszaicintartalom meghatározása (HPCL-vel)

20 350

4.66.

Kationaktív anyagtartalom (Titr.)

12 250

4.67.

Keménység festékmintából (ceruzamódszerrel)

10 230

4.68.

Keménység kész bevonaton (ceruzamódszerrel)

6 200

4.69.

Kiadósság

8 180

4.70.

Kifolyási idő

9 410

4.71.

Kioldódó primer aromás aminok meghatározása

7 350

4.72.

Kopásállóság vizsgálata (Taber-készülékkel)

15 980

4.73.

Korrózióállóság vizsgálata

10 950

4.74.

Lágyítószer-tartalom meghatározása (GC-vel)

23 100

4.75.

Ledörzsölhetőség, festékkioldódás oldatonként (játékok)

8 350

4.76.

Leüríthetőség aeroszolokból

11 600

4.77.

Lobbanáspont (zárttéri)

9 470

4.78.

Megfolyási fok

6 150

4.79.

Méret meghatározása

3 730

4.80.

Méretváltozás textilipari termékeknél

6 200

4.81.

Migráló elemtartalom meghatározása játékokból AAS-sel fémenként

12 450

4.82.

Migráló elemtartalom meghatározása textilekből AAS-sel fémenként

14 920

4.83.

Mikrobiológiai vizsgálat (kozmetika: 6 paraméter)

38 030

4.84.

Műanyagokból kioldható komponensek (Extr.)

19 410

4.85.

Napszemüvegek és síszemüvegek UV és látható fényszűrésének teljes körű vizsgálata

19 480

4.86.

Nemionos felületaktív anyag kimutatása

8 300

4.87.

Nettó tömeg/térfogat mintaelemenként

3 850

4.88.

Ni-kioldódás bőrrel érintkező anyagokból
(szabványos gyors módszerrel)

7 860

4.89.

Ni-kioldódás bőrrel érintkező anyagokból (teszttel)

3 400

4.90.

Ni-kioldódás bőrrel érintkező anyagokból (referencia módszerrel)

14 690

4.91.

Nyersanyag-összetétel mennyiségi meghat. textilipari termékeknél

38 150

4.92.

Nyersanyag-összetétel minőségi meghat. textilipari termékeknél

8 260

4.93.

Nyomásmérés aeroszolokban

9 350

4.94.

Oldószerek és hígítók oldhatóságának vizsgálata

6 200

4.95.

Oldószerek és hígítók víz- és mechanikai szennyeződésének vizsgálata

5 980

4.96.

Optikai fehérítő kimutatás

7 230

4.97.

Öregedés hőigénybevételre

16 550

4.98.

Összes felületaktív anyag meghatározása

15 600

4.99.

Összes kálium-perjodáddal oxidálható rész meghatározása
(például Glicerin)

10 540

4.100.

Összes sav- vagy lúgtartalom meghatározása (Titr.)

7 610

4.101.

Összes vízkeménység meghatározása

9 490

4.102.

Összes zsírsav elszappanosítási száma (Titr.)

11 740

4.103.

Párolgási szám

4 860

4.104.

pH mérés (műszeres)

4 630

4.105.

Rugalmasság vizsgálata (hajlítással)

10 600

4.106.

Sótartalom (Titr.)

7 540

4.107.

Sűrűség mérése piknométerrel

5 980

4.108.

Sűrűségmérés (DMA-val)

7 100

4.109.

Szalicilsav-meghatározás (HPLC-vel)

16 270

4.110.

Száradási idő (felületi szárazság) meghatározása

9 800

4.111.

Száraz rétegvastagság meghatározása

7 180

4.112.

Szárazanyag, nem illó rész meghatározása

7 850

4.113.

Szerves és szervetlen idegenanyag-tartalom meghatározása

7 100

4.114.

Szerves illóanyag (VOC)-tartalom meghatározása (GC-vel)

18 380

4.115.

Szerves oldószertartalom meghatározása GC-vel

13 920

4.116.

Szerves savak meghatározása (HPLC-vel)

16 800

4.117.

Tányérszám mosó- és tisztítószerekből

9 620

4.118.

Tartósítószerek (parabenek és fenoxi-etanol) meghatározása
(HPLC-vel)

22 720

4.119.

Tartósítószerek (benzoesav, szorbinsav) meghatározása
(HPLC-vel)

14 470

4.120.

Tapadás (elcométerrel)

12 640

4.121.

Tapadás (rácsvágással)

9 800

4.122.

Terülési fok meghatározása

6 150

4.123.

Tioglikolsav meghatározása

7 230

4.124.

Ubikinon-Q10-meghatározása (HPLC-vel)

25 680

4.125.

Ujjlenyomat kromatogram felvétele (GC-vel)

15 070

4.126.

Ütésszilárdság (Du Pont készülékkel)

10 600

4.127.

Vezetőképesség meghatározása műszeresen

4 850

4.128.

Vízfelvétel bevonatoknál

10 550

4.129.

Vízfelvevő és víztartó képesség

7 100

4.130.

Vízoldható vitaminok meghatározása (HPLC-vel)

18 130

4.131.

Víztartalom meghatározás (Karl Fischer-módszerrel)

10 090

4.132.

Zártság és szivárgásmentesség vizsgálata elemenként

3 730

4.133.

Zsíroldható vitaminok (A, E) meghat. (HPLC-vel) gyors módszer

18 800

4.134.

Zsíroldható vitaminok (A, E) meghat. (HPLC-vel) döntő módszer

30 340

4.135.

Zsírtartalom meghatározása
(Soxhlet módszerrel, hagyományos módon)

10 530

4.136.

Zsírtartalom meghatározása savas feltárást követő Soxhlet-tel

16 440

4.137.

Zsírtartalom meghatározása hideg extrakcióval

12 990

5.

Élelmiszerek vizsgálata

5.1.

Alaki hányados meghatározása

3 950

5.2.

Alkoholtartalom meghatározása (DMA-val)

12 230

5.3.

Állati szennyeződés kimutatása

3 730

5.4.

Antioxidáns-tartalom meghatározása (GC-vel)

26 810

5.5.

Bakt. Bifidobaktérium szám meghatározása

9 040

5.6.

Bakt. egyéb mikroorganizmusok izolálása és azonosítása

9 220

5.7.

Bakt. egyéb Lactobacillus meghatározása fajtánként

10 690

5.8.

Bakt. Lactobacillus acidophilus szám meghatározása

9 560

5.9.

Bakt. Lactobacillus bulgaricus szám meghatározása

9 330

5.10.

Bakt. mezofil aerob és fakultatív anaerob mikrobák számának meghatározása

6 110

5.11.

Bakt. mezofil aerob és fakultatív anaerob mikrobák spóraszámának meghatározása

6 110

5.12.

Bakt. penész- és élesztőgombák számának meghatározása

6 200

5.13.

Bakt. Streptococcus thermophilus szám meghatározása

8 620

5.14.

Bepárlási maradék meghatározása

4 850

5.15.

Bevonatarány meghatározása mechanikai szétválasztással

4 850

5.16.

Cukrok, cukoralkoholok meghatározása (HPLC-vel)

19 440

5.17.

Csomagolás vizsgálata

3 730

5.18.

Dúsítóanyag-tartalom meghatározása

4 850

5.19.

Édesítőszer (aszpartám, aceszulfám-K, Na-szaharinát, Na-ciklamát stb.) meghatározása (HPLC-vel)

15 080

5.20.

Egyéb számítás

4 850

5.21.

El nem szappanosított rész meghatározása hexános módszerrel

8 810

5.22.

Elektromos vezetőképesség meghatározása

4 850

5.23.

Elemtartalom meghatározása grafitkemencés AAS-sel fémenként

11 430

5.24.

Elemtartalom meghatározása THG-AAS-sel fémenként

11 700

5.25.

Elemtartalom meghatározása ICP-MS-sel 6 elemre, 20 mintára
(szűrő módszer)

217 810

5.26.

Elemtartalom meghatározása lángatomizációs AAS-sel fémenként

10 690

5.27.

Elszappanosítási szám meghatározása

7 800

5.28.

Érzékszervi vizsgálat (részleges)

4 850

5.29.

Érzékszervi vizsgálat (teljes)

7 550

5.30.

Étkezési ecet formaldehid-tartalmának meghatározása

18 850

5.31.

Étkezési só KI-tartalmának meghatározása

5 720

5.32.

Étkezési só NaCl-tartalmának meghatározása

4 640

5.33.

Étkezési só és egyéb termékek szulfáttartalmának meghatározása

7 160

5.34.

Fajfehérje meghatározása (ELISA módszerrel)

20 410

5.35.

Fehérjetartalom meghatározása (Kjeldahl-módszerrel)

15 710

5.36.

Fluoridtartalom meghatározása

11 970

5.37.

Főzési idő meghatározása

3 730

5.38.

Főzési tulajdonság meghatározása

4 850

5.39.

Fűszerpaprika összes színezéktartalmának meghatározása

10 720

5.40.

Gesztenyekészítmény héjtartalmának meghatározása

4 850

5.41.

Gumibázis mennyiségének meghatározása

5 980

5.42.

Gyorsfagyasztott zöldség alkoholban oldhatatlan részének meghatározása

9 910

5.43.

Habtartósság meghatározása

4 990

5.44.

Hamutartalom meghatározása

7 100

5.45.

Hamutartalom meghatározása konduktometriásan

4 850

5.46.

Hidrogénkarbonát-tartalom meghatározása

7 560

5.47.

Hidroxiprolintartalom meghatározása (kötőszövet)

12 080

5.48.

HMF-tartalom meghatározása

11 620

5.49.

Higany tartalom meghatározása AAS-sel

13 020

5.50.

Idegen magőrlemény kimutatása

4 850

5.51.

Idegen zsírok kakaóvaj mellett (GC-vel)

19 970

5.52.

Idegen zsírok tejzsír mellett (GC-vel)

18 660

5.53.

Illóolaj-tartalom meghatározása

7 160

5.54.

Jódmeghatározás jódozott sóban (titrimetria)

5 720

5.55.

Jodidtartalom meghatározása

11 970

5.56.

Jódszám meghatározása

7 040

5.57.

Kapszaicin tartalom meghatározása (HPLC-vel)

20 350

5.58.

Kazein meghatározása (ELISA-val)

20 410

5.59.

Kénessavtartalom meghatározása jodometriásan

9 520

5.60.

Koffein- és teobromintartalom meghatározása kakaótermékekből (HPLC-vel)

13 970

5.61.

Koffeintartalom meghatározása élelmiszerekből (HPLC-vel)

14 840

5.62.

Konyhasómentes hamutartalom meghatározása

8 670

5.63.

Konyhasótartalom meghatározása (Mohr-módszerrel)

7 540

5.64.

Konyhasótartalom meghatározása (Volhard-módszerrel)

8 940

5.65.

Kristály- és porcukor szemcsenagyságának meghatározása

4 850

5.66.

Kurkumintartalom meghatározása (HPLC-vel)

17 790

5.67.

Leüríthetőség aeroszolokból

11 600

5.68.

Liszt avasságának meghatározása

10 190

5.69.

Liszt laboratóriumi előállítása

5 980

5.70.

Mesterséges színezéktartalom meghatározása (HPLC-vel)

18 650

5.71.

Nátriumhidrogénkarbonát-tartalom meghatározása

7 560

5.72.

Nitráttartalom meghatározása

9 490

5.73.

Nitrittartalom meghatározása

8 500

5.74.

Nyomásmérés aeroszolokban

9 350

5.75.

Olajok és zsírok savszámának meghatározása

8 320

5.76.

Őrlési finomság meghatározása

4 850

5.77.

Összes cukortartalom meghatározása (Titr.)

8 930

5.78.

Összes sav, savfok és savszám meghatározása

7 360

5.79.

Összes szénhidrát meghatározása

14 560

5.80.

Összes vízkeménység meghatározása

9 490

5.81.

Peroxidszám meghatározása

7 620

5.82.

pH-meghatározás műszeresen

4 630

5.83.

Redukáló cukortartalom meghatározása (Titr.)

6 660

5.84.

Sósavban oldhatatlan hamu meghatározása

8 290

5.85.

Sörszín meghatározása

4 850

5.86.

Sűrűség mérése piknométerrel

5 980

5.87.

Szárazanyag-, víztartalom meghatározása (atmoszférás szárítással)

5 070

5.88.

Szárazanyag-, víztartalom meghatározása (oldószeres desztillálással)

7 640

5.89.

Szárazanyag-, víztartalom meghatározása (piknométerrel)

5 980

5.90.

Szárazanyag-, víztartalom meghatározása (refraktometriásan)

4 400

5.91.

Szárazanyag-, víztartalom meghatározása (vákuumszárítással)

5 070

5.92.

Szén-dioxid meghatározása műszeresen

5 980

5.93.

Szén-dioxid meghatározása nyomásméréssel (gyors módszer)

3 730

5.94.

Szerves és szervetlen idegenanyag-tartalom meghatározása

7 100

5.95.

Szerves savak meghatározása (HPLC-vel)

16 800

5.96.

Szerves oldószerek meghatározása (GC-vel)

13 920

5.97.

Színezék azonosítása (VRK-val)

13 440

5.98.

Színmeghatározás oldatban

7 400

5.99.

Szójatartalom, gluténtartalom meghatározása (ELISA-val)

20 410

5.100.

Szterinek meghatározása (GC-vel)

30 110

5.101.

Tartósítószer (benzoesav, szorbinsav) meghatározása (HPLC-vel)

14 470

5.102.

Tejpor oldódási idejének meghatározása

3 730

5.103.

Tejsűrűség meghatározása tejfokmérővel

4 850

5.104.

Tisztaság, hibás szem, törmelék mennyiségi meghatározása

3 730

5.105.

Tojástartalom meghatározása szterintartalom alapján (fotometria)

11 890

5.106.

Tojástartalom meghatározása zsírtartalom alapján

10 530

5.107.

Töltelékhányad meghatározása

4 850

5.108.

Tömeg, térfogat ellenőrzése

3 730

5.109.

Tömeg, térfogat ellenőrzése tételenként (20 mintaelem)

13 850

5.110.

Törésmutató meghatározása

4 400

5.111.

Ubikinon-Q10 meghatározása (HPLC-vel)

25 680

5.112.

Ujjlenyomat kromatogram felvétele (GC-vel)

15 070

5.113.

Vaj vízmentes szárazanyag-tartalmának meghatározása

8 670

5.114.

Valódi extrakttartalom meghatározása

5 980

5.115.

Vízoldható vitaminok (B1, B2, B6, niacin, C, niacinamid) meghatározása (HPLC-vel)

18 130

5.116.

Vitamin B1 meghatározása EU módszer szerint (HPLC-vel)

19 530

5.117.

Vitamin B2 meghatározása EU módszer szerint (HPLC-vel)

20 910

5.118.

Vitamin B6 meghatározása EU módszer szerint (HPLC-vel)

27 850

5.119.

Vitamin C meghatározása EU módszer szerint (HPLC-vel)

21 100

5.120.

Vitamin tartalom (zsíroldható: A, E) meghatározása gyors módszerrel

18 800

5.121.

Vitamin tartalom (zsíroldható: A, E) meghatározása döntő módszerrel

30 340

5.122.

Vízben oldódó/oldhatatlan anyagtartalom meghatározása

5 980

5.123.

Vizes kivonat meghatározása

5 980

5.124.

Zsírsavösszetétel meghatározása (GC-vel)

16 470

5.125.

Zsírtartalom meghatározása emulzióból (Extr.)

12 980

5.126.

Zsírtartalom meghatározása (Gerber-módszerrel)

5 260

5.127.

Zsírtartalom meghatározása hideg extrakcióval

12 990

5.128.

Zsírtartalom meghatározása (Röse-Gotlieb-módszerrel)

14 530

5.129.

Zsírtartalom meghatározása
(savas feltárást követő Soxhlet-módszerrel)

16 440

5.130.

Zsírtartalom meghatározása
(Soxhlet-módszerrel, hagyományos módon)

10 530

5.131.

Zsírtartalom meghatározása (Van Gulik-módszerrel)

5 260

6.

6.1-6.9.

7.

Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonságosságának vizsgálata

7.1.

Alkatrészek vizsgálata

18 100

7.2.

Belső huzalozás vizsgálata

13 000

7.3.

Belső huzalozás/hajlítási vizsgálat 90 fokig

20 200

7.4.

Csavarok és összekötések vizsgálata

13 000

7.5.

Ejtődobos vizsgálat

15 200

7.6.

Elektromos készülékek vizsgálata műterheléssel

18 100

7.7.

Ellenálló képesség mérése hővel szemben (golyós nyomópróba)

15 800

7.8.

Ellenálló képesség mérése hővel szemben (izzóhuzalos vizsgálat)

15 800

7.9.

Ellenálló képesség mérése hővel szemben (tűlángos vizsgálat)

15 800

7.10.

Érintésvédelemi osztályba sorolás vizsgálata

15 200

7.11.

Felvett teljesítmény és áram

13 200

7.12.

Hálózati csatlakozás és külső hajlékony vezeték vizsgálata

13 000

7.13.

Hálózati csatlakozó vezetékhajlító igénybevétel

20 200

7.14.

Kúszóáramút, légköz és szigetelésen keresztül mért távolság vizsgálata

11 880

7.15.

Külső vezetők és csatlakozó kapcsaik vizsgálata

13 000

7.16.

Mechanikai szilárdság vizsgálata (rugós kalapács)

13 000

7.17.

Mechanikai szilárdság vizsgálata (ejtés)

13 000

7.18.

Mechanikai szilárdság vizsgálata (nyomó vizsgálat)

15 200

7.19.

Megjelölés tartósságának vizsgálata

11 580

7.20.

Melegedés vizsgálata

32 700

7.21.

Mikrohullámú sugárzásmérés

15 800

7.22.

Motoros készülékek indítása

10 680

7.23.

Nedvességállóság, nedvességkezelés (nedvesség kamrában)

27 200

7.24.

Nedvességállóság/merülőszivattyú

18 600

7.25.

Nedvességállóság/túlfolyás vizsgálata

21 600

7.26.

Stabilitás, mechanikai sérülés vizsgálata

13 200

7.27.

Szakszerűtlen működtetés (hőtechnikai vagy motoros készülék)

38 083

7.28.

Szakszerűtlen működtetés (kombinált készülék)

49 300

7.29.

Szerkezeti előírások műszeres vizsgálata

24 200

7.30.

Szerkezeti előírások megtekintéses vizsgálata

15 200

7.31.

Szigetelési ellenállás mérése

11 880

7.32.

Szivárgó áram mérése

13 000

7.33.

Szivárgó áram mérése üzemmeleg állapotban

20 200

7.34.

Tehermentesítő húzó igénybevétel

18 600

7.35.

Tehermentesítő csavaró igénybevétel

15 800

7.36.

Termékspecifikus vizsgálat

13 200

7.37.

Tranziens túlfeszültségek mérése (lökőgenerátoros vizsgálat)

22 780

7.38.

Túlterhelés vizsgálata

29 800

7.39.

Védelem aktív részek megérintése ellen

13 200

7.40.

Védőcsatlakozás folytonosságának vizsgálata

13 000

7.41.

Villamos szilárdság vizsgálata

13 000

7.42.

Villamos szilárdság üzemmeleg állapotban

20 200

7.43.

Vízmentesen tömítettség vizsgálat

23 000

8.

Villamos játékok biztonságosságának vizsgálata

8.1.

Alkatrészek vizsgálata

18 100

8.2.

Csavarok, összekötések

13 200

8.3.

Felvett teljesítmény

13 600

8.4.

Hőállóság (golyós nyomópróba)

16 000

8.5.

Kúszóáramút és légközök

12 080

8.6.

Mechanikai szilárdság (rugós kalapács)

13 200

8.7.

Melegedés és rendellenes működtetés

38 300

8.8.

Melegedés vizsgálata

18 100

8.9.

Nedvességállóság

27 200

8.10.

Szerkezeti előírások

21 600

8.11.

Termékspecifikus vizsgálat

13 200

8.12.

Tűzállóság (tűlángos vizsgálat)

16 000

8.13.

Tűzállóság (izzóhuzalos vizsgálat)

16 000

8.14.

Vezetékek és huzalok védelme

13 200

8.15.

Villamos szilárdság szobahőmérsékleten

13 200

8.16.

Villamos szilárdság üzemi hőmérsékleten

19 400

9.

Audio-, video- és hasonló elektronikus készülékek vizsgálata

9.1.

Áramütés elleni védelmet szolgáltató szerkezeti követelmények vizsgálata

13 200

9.2.

Áramütésveszély rendeltetésszerű üzemi körülmények között

21 600

9.3.

Csatlakozók vizsgálata

21 600

9.4.

Elektromos csatlakozók és mechanikai rögzítések vizsgálata

13 200

9.5.

Érintési áram mérés

13 000

9.6.

Külső hajlékony vezetékek névleges keresztmetszete

13 200

9.7.

Lökőfeszültség vizsgálata

13 880

9.8.

Mechanikai vizsgálatok (ejtés)

15 000

9.9.

Mechanikai vizsgálatok (működtető elemek felerősítése)

13 880

9.10.

Mechanikai vizsgálatok (fiókok)

13 880

9.11.

Mechanikai vizsgálatok (kézben tartott távvezérlési eszközök)

13 880

9.12.

Mechanikai vizsgálatok (koaxiális antenna-csatlakozóaljzatok)

13 880

9.13.

Mechanikai vizsgálatok (teleszkóp vagy botantenna)

13 880

9.14.

Mechanikai vizsgálatok (fizikai, mechanikai biztosítás)

13 880

9.15.

Melegedés rendeltetésszerű körülmények között

27 200

9.16.

Nedvességkezelés

18 100

9.17.

Rendellenes körülmények

36 900

9.18.

Szigetelési ellenállás

14 880

9.19.

Tehermentesítő húzó igénybevétel

18 600

9.20.

Tehermentesítő csavaró igénybevétel

15 800

9.21.

Termékspecifikus vizsgálat

13 200

9.22.

Villamos szilárdság vizsgálata

15 000

10.

Lámpatestek vizsgálata

10.1.

Áramütés elleni védelem

13 000

10.2.

Belső huzalozás

13 000

10.3.

Csatlakozókapcsok (csavaros)

13 000

10.4.

Csoportosítás megtekintéses vizsgálat

12 700

10.5.

E14-es foglalat becsavarás közbeni idomszeres vizsgálat

15 800

10.6.

E27-es foglalat becsavarás közbeni idomszeres vizsgálat

15 800

10.7.

Hajlítási vizsgálat

17 700

10.8.

Hővel szembeni ellenállás (golyós nyomópróba)

15 800

10.9.

Kúszóáramutak és légközök

13 200

10.10.

Külső huzalozás

13 000

10.11.

Lámpatestek szerkezetének vizsgálata – cserélhető alkatrészek, vezetékutak, lámpafoglalatok, gyújtó foglalatok, sorozatkapcsok

11 800

10.12.

Lámpatestek szerkezetének vizsgálata – csatlakozókapcsok és hálózati csatlakozók

11 800

10.13.

Lámpatestek szerkezetének vizsgálata – kapcsolók, szigetelőbélések és védőcsövek, kettős és megerősített szigetelés

11 800

10.14.

Lámpatestek szerkezetének vizsgálata – mechanikai szilárdság (rugós kalapács)

13 200

10.15.

Lámpatestek szerkezetének vizsgálata – mechanikai szilárdság (ejtés vizsgálat)

15 200

10.16.

Lámpatestek szerkezetének vizsgálata – mechanikai szilárdság (ejtődobos vizsgálat)

15 200

10.17.

Lámpatestek szerkezetének vizsgálata – villamos csatlakozások és áramvezető részek, csavarok, mechanikai kötések és tömszelencék

13 200

10.18.

Mechanikai veszély

12 700

10.19.

Nedvességállóság

27 000

10.20.

Szigetelési ellenállás

11 880

10.21.

Szivárgó áram

13 000

10.22.

Tartóssági és melegedési vizsgálat (rendeltetésszerű üzem)

27 100

10.23.

Tartóssági és melegedési vizsgálat (rendellenes üzem)

27 100

10.24.

Tehermentesítő csavaró igénybevétel

15 200

10.25.

Tehermentesítő húzó igénybevétel

17 700

10.26.

Tűzzel szembeni ellenállás (izzóhuzalos vizsgálat)

15 800

10.27.

Tűzzel szembeni ellenállás (tűlángos vizsgálat)

15 800

10.28.

Termékspecifikus vizsgálatok

13 000

10.29.

Védővezetős érintésvédelem

13 000

10.30.

Villamos szilárdság

13 000

10.31.

Zárlatvizsgálat

15 200

11.

Gépek biztonságosságának vizsgálata

11.1.

Anyagok okozta veszélyek elleni védelem

16 000

11.2.

Belső huzalozás vizsgálata

18 100

11.3.

Hálózati csatlakozás és külső hajlékony vezetékek vizsgálata

15 000

11.4.

Hőállóság vizsgálata: golyós nyomópróba

15 000

11.5.

Hőhatás okozta veszélyek elleni védelem

16 000

11.6.

Kúszóáramutak, légközök és szigetelésen keresztül mért távolságok

16 980

11.7.

Mechanikai szilárdság

21 600

11.8.

Mechanikai veszélyek elleni védelem

21 600

11.9.

Működési vizsgálat

16 000

11.10.

Nyomatékmérés

16 000

11.11.

Örvényáramú fékpadon végzett melegedésmérés

55 000

11.12.

Örvényáramú fékpadon végzett nyomatékvizsgálat

55 000

11.13.

Szerkezeti vizsgálat

24 400

11.14.

Termékspecifikus vizsgálat

13 200

12.

Erősáramú háztartási dugós csatlakozók vizsgálata

12.1.

Áramütés elleni védelem

12 700

12.2.

Hajlékony vezetékek és azok csatlakoztatása megtekintéssel

12 700

12.3.

Mechanikai szilárdság vizsgálata (ejtődobos)

16 000

12.4.

Melegedés ellenőrzése rögzített, többszörös hordozható aljzatokra és dugókra

27 100

12.5.

Méretek ellenőrzése méretlapok alkalmazásával

13 200

12.6.

Szerkezeti előírások ellenőrzése rögzített, többszörös hordozható aljzatokra és dugókra

13 200

12.7.

Tehermentesítő csavaró igénybevétel

15 200

12.8.

Tehermentesítő húzó igénybevétel

17 700

12.9.

Termékspecifikus vizsgálatok

13 200

12.10.

Védőérintkezők és védőkapcsok, csatlakozókapcsok ellenőrzése

13 200

12.11.

Védővezető folytonosság vizsgálata

12 700

13.

Elektromos hangfrekvenciás mérések

13.1.

Fejhallgatás és fülhallgatós termék műfüles vizsgálata

16 000

13.2.

Frekvenciamenet mérése

16 000

13.3.

Jel-zaj viszony mérése

14 880

13.4.

Kibocsátási hangnyomásszint mérése

55 100

13.5.

Kimenő teljesítmény mérése

13 200

13.6.

Termékspecifikus vizsgálat

13 200

13.7.

Torzítás mérése

13 200

14.

Gyermekjátékszerek biztonságosságának vizsgálata

14.1.

Áttétel és tengelyelrendezés vizsgálat

12 700

14.2.

Áztatási vizsgálat/duzzadó anyag

13 600

14.3.

Billentő vizsgálat

10 700

14.4.

Bizonyos játékok geometriai alakjának vizsgálata (vizsgáló sablonnal)

10 700

14.5.

Csomagolás vizsgálata

10 700

14.6.

Dinamikus szilárdság vizsgálata

39 800

14.7.

Duzzadó anyagok méretének meghatározása

16 500

14.8.

Egyes elemek vagy alkatrészek hozzáférhetőségének vizsgálata (vizsgálóujjal)

10 700

14.9.

Ejtő vizsgálat

10 700

14.10.

Élek élességének vizsgálata

13 600

14.11.

Fékberendezés működőképességének vizsgálata

51 500

14.12.

Félgömb alakú játékok vizsgálata (méretek)

17 600

14.13.

Figyelmeztetések és használati útmutatók vizsgálata

10 700

14.14.

Folyadékkal töltött játékok tömítettsége

22 300

14.15.

Forgatónyomaték vizsgálata

13 600

14.16.

Gyúlékonyság vizsgálata

57 300

14.17.

Hegyes végződések vizsgálata

13 600

14.18.

Hintakötelek és láncok átmérőjének vizsgálata

13 600

14.19.

Hinták és hasonló játékok szilárdságának vizsgálata

19 400

14.20.

Hőmérséklet-emelkedés mérése

28 200

14.21.

Huzalok hajlíthatósági vizsgálata

16 500

14.22.

Húzó vizsgálat (INSTRON-nal)

42 700

14.23.

Húzó vizsgálat (erőmérővel)

19 400

14.24.

Játékfigurák vizsgálata (méretek)

17 600

14.25.

Játékok zsinórjainak vizsgálata

13 600

14.26.

Kibocsátási hangszintnyomás meghatározása

57 333

14.27.

Kis alkatrészek vizsgálóhengeres vizsgálata

10 700

14.28.

Kislabda vizsgálata

10 700

14.29.

Lövedékek mozgási energiájának meghatározása

57 300

14.30.

Mágneses térerő meghatározása Gauss-mérővel

21 200

14.31.

Mászókaállványok és más hasonló játékok nyílásvizsgálata

13 600

14.32.

Méretek meghatározása

13 600

14.33.

Monofil szálakat tartalmazó játékok vizsgálata

8 800

14.34.

Műanyag fólia vastagságának vizsgálata

13 600

14.35.

Nyomó vizsgálat (INSTRON-nal)

45 700

14.36.

Összecsukó és toló mechanizmusok vizsgálata terheléssel

16 500

14.37.

Stabilitásvizsgálat

19 400

14.38.

Statikus szilárdság vizsgálata

16 500

14.39.

Szájjal működtetett játékok tartósságának vizsgálata

16 500

14.40.

Szerkezeti vizsgálatok

10 700

14.41.

Tapadókorongos játékok vizsgálata (méretek)

17 600

14.42.

Termékspecifikus vizsgálat

13 200

14.43.

Ütésvizsgálat

10 700

14.44.

Villamos hajtású ráülhetős játékok sebességének meghatározása

34 000

14.45.

Yo-yo labda vizsgálat (zsinórhosszúság, szakítóerő, nyúlás meghatározása)

17 000

14.46.

Zsinórvastagság vizsgálata

13 600

15.

Információs berendezések, telefontöltők

15.1.

Rendellenes vizsgálat

15 200

15.2.

Villamos szilárdság

14 000

16.

Hőálló üvegedények vizsgálata

16.1.

Hőlökésállóság vizsgálata, adott fokozat ellenőrzése fokozatonként (legalább 3 db minta)

38 700

16.2.

Hőszigetelő-képesség (hőtartás) vizsgálata hőtároló edények üvegbetéteinél (24 órán át)

38 700

16.3.

Termékspecifikus vizsgálat

13 300

17.

Korrózióálló acélból készült háztartási edények vizsgálata

17.1.

Felület kialakításának vizsgálata

16 000

17.2.

Fenékkialakítás vizsgálata

13 300

17.3.

Fogantyúk melegítésének vizsgálata

24 400

17.4.

Műanyag szerelvények hőállóságának ellenőrzése (120 Celsius fokon)

18 800

17.5.

Stabilitás vizsgálata (10%-os lejtőn)

13 300

17.6.

Szerelvények terheléses vizsgálata (3-szor tömeg, 0,5 óra)

24 600

17.7.

Termékspecifikus vizsgálat

13 300

18.

Étkezési porcelán termékek vizsgálata

18.1.

Felület minősítése

13 300

18.2.

Hőmérséklet-változással szembeni ellenálló képesség vizsgálata (6 db terméken)

38 300

18.3.

Méretek meghatározása

13 300

18.4.

Termékspecifikus vizsgálatok

13 300

19.

Háztartási fém tömegcikkek (termékspecifikus) vizsgálata

19.1.

Felületminőség, felületi hibák vizsgálata

13 200

19.2.

Méretek ellenőrzése

13 200

19.3.

Rendeltetésszerű alkalmasság, működés vizsgálata

13 200

19.4.

Szilárdság vizsgálata

21 583

19.5.

Termékspecifikus vizsgálat

13 200

20.

Univerzális mérések

20.1.

Ejtődobos vizsgálat

18 800

20.2.

Hajlító igénybevétel

20 200

20.3.

Húzó-nyomó vizsgálat (INSTRON-nal)

49 500

20.4.

Keménységmérés vizsgálat

46 700

20.5.

Kondicionálás klímakamrában (hő és/vagy pára)

32 700

20.6.

Megvilágítás-mérés fényforrásonként

17 600

20.7.

Mikroszkópos vizsgálat

18 800

20.8.

Termékspecifikus vizsgálat

13 200

21.

Gyermek magasszékek vizsgálata

21.1.

Állítható háttámla szilárdságának vizsgálata

12 900

21.2.

Nyílások, rések vizsgálata

9 700

21.3.

Stabilitás vizsgálata

14 500

21.4.

Tálcaejtés vizsgálata

9 700

21.5.

Tálcaszilárdság és stabilitás vizsgálata

9 700

21.6.

Ütővizsgálat

14 500

22.

Gyermekruházat biztonsága

22.1.

Díszítőelemek húzóvizsgálata

17 700

22.2.

Méretek

12 700

23.

Pelenkázó berendezések vizsgálata

23.1.

Pelenkázó asztal rés és/vagy nyílás vizsgálata

11 300

23.2.

Termékspecifikus vizsgálat

13 300

24.

Cumik csecsemők és kisgyermekek részére

24.1.

Harapásállóság vizsgálat

17 700

24.2.

Lyukasztásállóság vizsgálat

17 700

24.3.

Méretek

15 200

24.4.

Összeépítettség vizsgálat

25 100

24.5.

Rögzítettségi vizsgálat

17 700

24.6.

Szakadásállósági vizsgálat

22 700

24.7.

Ütésállósági vizsgálat

12 700

25.

Gördeszkák vizsgálata

25.1.

Ejtési vizsgálat

16 500

25.2.

Keréktapadási vizsgálat

16 500

25.3.

Szerkezetvizsgálat

16 500

25.4.

Ütközési vizsgálat

18 100

26.

Görkorcsolyák vizsgálata

26.1.

Keréktapadási vizsgálat

27 500

26.2.

Összeerősítési vizsgálat

27 500

26.3.

Szerkezetvizsgálat

15 000

26.4.

Ütközési vizsgálat

18 100

27.

Rollerek vizsgálata

27.1.

Ejtő vizsgálat

15 200

27.2.

Keréktapadási vizsgálat

20 200

27.3.

Méretek, nyílások vizsgálata

15 200

27.4.

Statikus terhelés

12 700

27.5.

Ütközési vizsgálat

25 100

28.

Bébikomp vizsgálata

28.1.

Felborulás-vizsgálat előre

17 700

28.2.

Felborulás-vizsgálat oldalra

17 700

28.3.

Felépítés-vizsgálat (megtekintéssel)

15 200

28.4.

Felépítés-vizsgálat (méréssel)

17 700

28.5.

Leesésvizsgálat

28 900

28.6.

Mechanizmusok vizsgálata (merev mozgó részek)

13 800

28.7.

Mechanizmusok vizsgálata (összecsukó mechanizmus)

13 800

28.8.

Mechanizmusok vizsgálata (statikus szilárdság)

13 800

28.9.

Mechanizmusok vizsgálata (parkoló eszközök)

13 800

28.10.

Statikus stabilitás vizsgálat

20 200

29.

Járókák lakossági használatra

29.1.

Felépítés-vizsgálat idomszerrel (korlát magasság, nyílások, zárószerkezetek stb.)

22 700

29.2.

Fennakadás-vizsgálat golyósláncos súllyal

17 700

29.3.

Járókakorlát harapás vizsgálata

22 700

29.4.

Lenyelési és fulladási veszélyek (húzóvizsgálattal)

17 700

29.5.

Stabilitás

12 700

29.6.

Terheléses vizsgálatok (kapaszkodók, alapzat, keret és záróelemek, oldalak)

25 100

30.

Gyermekkerékpárok

30.1.

Fékek vizsgálata

25 100

30.2.

Méretek (támasztókerekek, nyereg, lábfej szabad mozgástere, oldalirányú dönthetőség)

17 700

30.3.

Nyereg és ülésrúd biztonsági vizsgálata

17 700

30.4.

Nyereg statikus vizsgálata

17 700

30.5.

Rögzítések és láncvédő vizsgálata

15 200

31.

Háztartási villamos készülékek. A teljesítményfogyasztás mérése készenléti állapotban

31.1.

Készenléti teljesítmény mérése (egyszerű set top boksz) 1 minta

22 700

31.2.

Készenléti teljesítmény mérése (egyszerű set top boksz) ismételt 3 minta

30 100

32.

Lakás- és ülőbútorok vizsgálata

32.1.

Ejtő vizsgálat

15 200

32.2.

Statikus terhelés vizsgálat

35 100

32.3.

Ütő vizsgálat

19 080

33.

Öngyújtók

33.1.

Ellenállás belső nyomásnak

15 900

33.2.

Ellenállás leejtésnek

13 800

33.3.

Ellenállás periodikus és folyamatos égésnek

13 800

33.4.

Égési viselkedés

13 800

33.5.

Lángképzés, lángmagasságok és beállításuk

13 800

33.6.

Lángkialvás

13 800

33.7.

Szóródási, szikrázási és fellángolási vizsgálat

15 900

34.

Hinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékszerek

34.1.

Beszorulás vizsgálata

18 000

34.2.

Felépítés-vizsgálat megtekintéssel (sarkok és peremek, kiálló részek stb.)

15 900

34.3.

Felépítés-vizsgálat méréssel

18 000

34.4.

Stabilitás

15 900

34.5.

Statikus szilárdság

15 900

35.

Egyéb vizsgálatok

35.1.

Az 1–34. fejezetekben nem szereplő vizsgálatok esetében a díjszámítás a vizsgálatra fordított idő, az itt meghatározott mérnöki óradíj szorzata, hozzáadva a felhasznált anyagköltséget.

3 000

1

Az 1. § a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 219. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdése a 306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 226. §-a szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

5

A 3. § (3) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 63. §-ával megállapított, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 94. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (4) bekezdését a 306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 63. §-ával megállapított, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 94. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. §-t a 306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

8

A 6. §-t a 168/2023. (V. 11.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

9

A hatálybalépés időpontja 2023. május 19.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére