• Tartalom

22/2008. (VIII. 29.) KHEM rendelet

22/2008. (VIII. 29.) KHEM rendelet

a közlekedési szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről, valamint a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet módosításáról1

2017.01.03.

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet módosítása tekintetében a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1)2 Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKJ) 1. számú mellékletében szereplő, az 1. mellékletben meghatározott közlekedési szakképesítések (rész-szakképesítések, elágazások és ráépülések) szakmai vizsgáinak szervezésére valamennyi régióra kiterjedően a közlekedésért felelős miniszter jogosult.3

(2)4 Az OKJ 1. számú mellékletében szereplő, a 2. mellékletben meghatározott közlekedési szakképesítések (rész-szakképesítések, elágazások és ráépülések) szakmai vizsgáinak szervezésére – a megjelölt régiók szerint, a közlekedésért felelős miniszter mellett – az ott felsorolt intézmények is jogosultak.

(3)5 Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet 2006. március 31-én hatályos 1. számú mellékletének autóbuszvezető (OKJ szám: 31 7001 01), gázautó-szerelő (OKJ szám: 53 5241 01), közlekedési és vízépítési búvár (OKJ szám: 33 5842 06), szállítmányozási ügyintéző (OKJ szám: 52 3439 04), tehergépkocsi-vezető (OKJ szám: 31 7001 02) és útfenntartó szakmunkás (OKJ szám: 33 5832 01) közlekedési szakképesítései szakmai vizsgáinak szervezésére a 3. és 4. mellékletben meghatározott intézmények az ott megjelölt régiók szerint, valamint a közlekedésért felelős miniszter valamennyi régióra kiterjedően jogosult.

2. § (1) A gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet 2006. március 31-én hatályos 1. számú melléklete szerinti közlekedési technikus szakképesítések (közlekedésautomatikai technikus – OKJ szám: 53 5423 05, közlekedésgépészeti technikus, közútijármű- gépész – OKJ szám: 53 5441 05, közlekedésgépészeti technikus, vasútgépész – OKJ szám: 53 5441 06, repülőgép-műszerész technikus – OKJ szám: 53 5441 07, repülőgépész technikus – OKJ szám: 53 5441 08) szakképzései utoljára a 2008/2009. tanévben indíthatók. A folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor érvényes követelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsga letételére a korábbi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2013-ig van lehetőség.”

(2) Az R. 4. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

3. § (1) Ez a rendelet – (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2008. augusztus 31-én lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-a, 3. § (3)–(4) bekezdése az e rendelet kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(3) A szakmai vizsgák szervezésére

a) a 2. mellékletben meghatározott intézmények az e rendelet hatálybalépését követő négy évig,

b) a 3. mellékletben meghatározott intézmények 2009. július 21-éig,

c) a 4. mellékletben meghatározott intézmények 2010. szeptember 1-jéig

jogosultak.

(4) Hatályát veszti az egyes közlekedési szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről szóló 64/2006. (IX. 7.) GKM rendelet.

1. melléklet a 22/2008. (VIII. 29.) KHEM rendelethez

Szakképesítés (rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés) megnevezése

Szakképesítés OKJ száma

építő- és anyagmozgató gép kezelője

31 582 06 0000 00 00

rész-szakképesítés

 

emelőgépkezelő

0100 31 01

energiaátalakító-berendezés kezelője

0100 31 02

építési anyagelőkészítő gép kezelője

0100 31 03

földmunkagép-kezelő

0100 31 04

targoncavezető

0100 31 05

útépítőgép-kezelő

0100 31 06

elágazás

 

könnyűgépkezelő

0010 31 01

nehézgépkezelő

0010 31 02

úszómunkagép-kezelő

31 840 01 0000 00 00

autóelektronikai műszerész

52 525 01 1000 00 00

rész-szakképesítés

 

gépjárműriasztó-szerelő

0100 52 01

autószerelő

51 525 01 1000 00 00

rész-szakképesítés

 

autóbontó

0100 31 01

autókarbantartó és -ápoló

0100 31 02

autómosógép-kezelő

0100 21 01

ráépülés

 

autótechnikus

0001 54 01

gázautószerelő

0001 52 01

gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó

31 525 01 0000 00 00

hajózási technikus

54 841 01 0000 00 00

rész-szakképesítés

 

fedélzetmester belvízi hajón

0100 31 01

matróz belvízi hajón

0100 21 01

matróz-gépkezelő belvízi hajón

0100 31 02

haszongépjármű vezető

31 841 01 0000 00 00

elágazás

 

autóbuszvezető

0010 31 01

tehergépkocsi-vezető

0010 31 02

járműfényező

31 525 02 1000 00 00

karosszérialakatos

31 525 03 1000 00 00

kishajóépítő, -karbantartó

31 543 05 0000 00 00

rész-szakképesítés

 

kishajó-karbantartó

0100 31 01

ráépülés

 

kishajóépítő és -karbantartó technikus

0001 54 01

közlekedésautomatikai műszerész

52 523 02 1000 00 00

ráépülés

 

közlekedésautomatikai technikus

0001 54 01

közlekedésépítő technikus

54 582 02 0000 00 00

elágazás

 

hídépítő és -fenntartó technikus

0010 54 01

útépítő és -fenntartó technikus

0010 54 02

vasútépítő és -fenntartó technikus

0010 54 03

közlekedésüzemvitel-ellátó

52 841 01 0000 00 00

rész-szakképesítés

 

menetjegyellenőr

0100 33 01

menetjegypénztáros

0100 52 01

elágazás

 

közúti közlekedésüzemvitel-ellátó

0010 52 01

légi közlekedésüzemvitel-ellátó

0010 52 02

szállítmányozási ügyintéző

0010 52 03

vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

0010 52 04

közútkezelő

31 582 16 0000 00 00

rész-szakképesítés

 

útfenntartó

0100 21 01

légiutas-kísérő

54 841 02 1000 00 00

motor- és kerékpárszerelő

33 525 01 0000 00 00

elágazás

 

kerékpárszerelő

0010 33 01

motorkerékpár-szerelő

0010 33 02

repülőgépműszerész

52 525 02 1000 00 00

repülőgépsárkány-szerelő

52 525 03 0000 00 00

repülőgép-szerelő

52 525 04 1000 00 00

ráépülés

 

repülőgéptechnikus

0001 54 01

repülőtéri földi kiszolgáló

52 841 03 0000 00 00

targonca- és munkagépszerelő

31 525 04 0000 00 00

útépítő

31 582 18 1000 00 00

rész-szakképesítés

 

térburkoló

0100 21 01

vasúti járműszerelő

51 525 02 0000 00 00

rész-szakképesítés

 

kocsivizsgáló

0100 31 01

elágazás

 

dízelmotoros vasúti jármű szerelője

0010 51 01

vasúti villamos jármű szerelője

0010 51 02

vasúti vontatott jármű szerelője

0010 51 03

ráépülés

 

vasútijármű-technikus

0001 54 01

vasúti pályamunkás

31 841 02 1000 00 00

rész-szakképesítés

 

vonalgondozó

0100 21 01

vasúti vontatási-áramellátási rendszerszerelő

33 522 03 0000 00 00

rész-szakképesítés

 

vasúti vontatásihálózat-szerelő

0100 31 01

vasútüzemvitel-ellátó

52 841 04 0000 00 00

rész-szakképesítés

 

hálókocsikalauz

0100 52 01

jegyvizsgáló

0100 52 02

vasúti raktárnok

0100 52 03

vonat fel- és átvevő

0100 31 01

elágazás

 

forgalmi szolgálattevő

0010 52 01

vasúti árufuvarozási pénztáros

0010 52 02

vasúti személyfuvarozási pénztáros

0010 52 03

ráépülés

 

vasúti árufuvarozási technológus

0001 54 01

vasúti forgalmi technológus

0001 54 02

vasúti személyfuvarozási technológus

0001 54 03

autó- és motorkerékpár-kereskedő

52 341 01 0000 00 00

rész-szakképesítés

 

autó- és motorkerékpár-eladó, -kölcsönző

0100 33 01

2. melléklet a 22/2008. (VIII. 29.) KHEM rendelethez

1. Közép-Magyarországi Régió: Budapest, Pest megye

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítések száma és megnevezése

Elágazások száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Elágazások száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Elágazások száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítés száma és megnevezése

Jogosultak neve és címe

31 582 06 Építő- és anyagmozgató gép kezelője

0100 31 01 Emelőgép kezelő

0100 31 02 Energiaátalakító gép kezelője

0100 31 03 Építési Anyagelőkészítő gép kezelője

0100 31 04 Földmunkagép kezelő

0100 31 05 Targonca vezető

0100 31 06 Útépítő gép kezelő

0010 31 01 Könnyűgép kezelő

0010 31 02 Nehézgépkezelő

31 841 01 Haszongépjármű vezető

0010 31 01 Autóbuszvezető

0010 Tehergépkocsi-vezető

31 525 01 0000 Gumiabroncsjavító és kerékkiegyensúlyozó

33 525 01 Motor- és kerékpár szerelő

0010 33 01 Kerékpárszerelő

0010 33 02 Motorkerékpár-szerelő

31 525 04 0000 Targonca- és munkagépszerelő

52 341 01 000 Autó- és motorkerékpárkereskedő

0100 33 01 Autó- és motorkerékpár- eladó, -kölcsönző

52 525 01 Autóelektronikai műszerész

0100 52 01 Gépjárműriasztó-szerelő

x

x

x

x

x

x

KONFLIS Gépjárművezető-képző Kft. 2330 Dunaharaszti, Bethlen köz 7750 hrsz.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

BILIG és TÁRSA Szolgáltató Kft.
2030 Érd, Bagoly u. 118.

X

X

X

Volán Humán Oktatási és Szolgáltató Zrt.
1108 Budapest, Újhegyi út 14.

X

x

x

x

x

x

Oktán Gépjárművezető-képző Kft.
2370 Dabas, Béke u. 2.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ÉKKO Építőipari Kereskedő és Oktató Kft.
4034 Debrecen, Vámospércsi út 84.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Körút Oktató és Szolgáltató Kft.
1214 Budapest, Kossuth L. u. 117.

X

X

X

X

X

X

TANSPED Oktatási és Szolgáltató Kft. 1063 Budapest, Szondi u. 44/B/1.

X

X

X

X

X

Magyar Államvasutak Zrt. Baross Gábor Oktatási Kp.
1087 Budapest, Luther u. 3.

X

X

Budapesti 27. sz. Autósiskola Szolgáltató Kft.
1205 Budapest, Jókai M. u. 85.

X

X

X

X

X

X

Kereskedelmi és Idegen-forgalmi Továbbképző Kft.
1077 Budapest, Rózsa u. 4–6.

X

Oktáv Továbbképző Kp. Zrt.
2509 Esztergom-Kertváros, Wesselényi u. 35–39.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EUROKT-AKADÉMIA Kft.
2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OK-TAT-60 Kft.
3000 Hatvan, Tanács út 7.

X

X

X

"VITUKI" Kht.
1095 Budapest, Kvassay J. u.1.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft.
1089 Budapest, Vajda Péter u. 10/a

 

X

X

Novo-School Nyelvi, Gazdasági Továbbképző és Vizsgacentrum
1091 Budapest, Üllői út 63.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Csúcs' 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.
1212 Budapest, Erdőalja
u. 12.

Szakképesítés száma és megnevezése

Ráépülés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Elágazás száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítések száma és megnevezése

Elágazások száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítések száma és megnevezése

Ráépülések száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Jogosultak neve és címe

52 523 02 1000 Közlekedésautomatikai műszerész

0001 54 01 Közlekedésautomatikai technikus

54 582 02 Közlekedésépítő technikus

0010 54 03 Vasútépítő- és fenntartó technikus

54 841 01 Közlekedésüzemvitel-ellátó

0100 33 01 Menetjegyellenőr

0100 52 01 Menetjegypénztáros

0010 52 01 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó

0010 52 03 Szállítmányozási ügyintéző

0010 52 04 Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

31 582 16 Közútkezelő

0100 21 01 Útfenntartó

51 525 01 1000 Autószerelő

0100 31 01 Autóbontó

0100 31002 Autókarbantartó és -ápoló

0100 21 01 Autómosógép-kezelő

0001 54 01 Autótechnikus

0001 52 01 Gázautószerelő

31 525 02 1000 Járműfényező

31 525 03 Karosszérialakatos

X

X

X

X

X

X

Novo-School Nyelvi, Gazdasági Továbbképző és Vizsgacentrum
1091 Budapest, Üllői út 63.

X

X

Oktáv Továbbképző Kp. Zrt.
2509 Esztergom-Kertváros, Wesselényi u. 35–39.

X

X

Szókratész Külgazdasági Akadémia Okt. és Tanácsadó Kft.
1111 Budapest, Kende u. 2.

X

X

X

X

TANSPED Oktatási és Szolgáltató Kft. 1063 Budapest, Szondi u. 44/B/1.

X

X

X

X

Magyar Államvasutak Zrt. Baross Gábor Oktatási Kp.
1087 Budapest, Luther u. 3.

X

X

Dunagáz Gázipari Oktatási és Minősítő Zrt.
2510 Dorog, Bécsi út 1/A.

X

X

Magyar Közút Kht.
1024 Budapest,
Fényes Elek u. 7–13.

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítés száma és megnevezése

Elágazások száma és megnevezése

Ráépülés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítések száma és megnevezése

Elágazások száma és megnevezése

Ráépülések száma és megnevezése

Jogosultak neve és címe

51 525 02 Vasúti járműszerelő

0100 31 01 Kocsivizsgáló

0010 51 01 Dizelmotoros vasúti jármű szerelője

0010 51 02 Vasúti villamosjármű szerelője

0010 51 03 Vasúti vontatott jármű szerelője

0001 54 01 Vasútijármű-technikus

31 841 02 Vasúti pályamunkás

0100 21 01 Vonalgondozó

33 522 03 0000 Vasúti vontatási-áramellátási rendszerszerelő

0100 31 01 Vasúti vontatásihálózat szerelő

52 841 04 Vasútüzemvitel-ellátó

0100 52 01 Hálókocsikalauz

0100 52 02 Jegyvizsgáló

0100 52 03 Vasúti raktárnok

0100 52 04 Vonat fel- és átvevő

0010 52 01 Forgalmi szolgálattevő

0010 52 02 Vasúti árufuvarozási pénztáros

0010 52 03 Vasúti személyfuvarozási pénztáros

0001 54 01 Vasúti árufuvarozási technológus

0001 54 02 Vasúti forgalmi technológus

0001 54 03 Vasúti személyfuvarozási technológus

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Magyar Államvasutak Zrt. Baross Gábor Oktatási Kp.
1087 Budapest, Luther u. 3.

X

X

X

TANSPED Oktatási és Szolgáltató Kft.
1063 Budapest, Szondi u. 44/B/1.

2. Közép-Dunántúli Régió: Fejér megye, Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítések száma és megnevezése

Elágazások száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Elágazások száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Elágazások száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítés száma és megnevezése

Jogosultak neve és címe

31 582 06 Építő- és anyagmozgató gép kezelője

0100 31 01 Emelőgép kezelő

0100 31 02 Energiaátalakító gép kezelője

0100 31 03 Építési Anyagelőkészítő gép kezelője

0100 31 04 Földmunkagép kezelő

0100 31 05 Targonca vezető

0100 31 06 Útépítő gép kezelő

0010 31 01 Könnyűgép kezelő

0010 31 02 Nehézgépkezelő

51 525 01 1000 Autószerelő

0001 54 01 Autótechnikus

0001 52 01 Gázautószerelő

31 525 01 0000 Gumiabroncsjavító és kerékkiegyensúlyozó

54 841 01 Közlekedésüzemvitel-ellátó

0010 52 01 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó

0010 52 03 Szállítmányozási ügyintéző

31 525 04 0000 Targonca- és munkagépszerelő

52 341 01 000 Autó- és motorkerékpárkereskedő

0100 33 01 Autó- és motorkerékpár- eladó, -kölcsönző

31 582 16 Közútkezelő

0100 21 01 Útfenntartó

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ÉKKO Építőipari Kereskedő és Oktató Kft.
4034 Debrecen, Vámospércsi út 84.

X

X

X

X

X

X

Dunagáz Gázipari Oktatási és Minősítő Zrt.
2510 Dorog, Bécsi út 1/A.

X

X

X

X

 

X

X

 

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft.
1077 Budapest, Rózsa u. 4–6.
2800 Tatabánya, Kós K. u. 17.
8200 Veszprém, Budapesti u. 8.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EUROKT-AKADÉMIA Kft.
2500 Esztergom,
Kis-Duna sétány 11.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OK-TAT-60 Kft.
3000 Hatvan, Tanács út 7.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

"VITUKI" Kht.
1095 Budapest, Kvassay J. u.1.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft.
1089. Budapest, Vajda Péter u. 10/a.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Csúcs' 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.
1212 Budapest, Erdőalja u. 12.

X

X

Magyar Közút Kht.
1024 Budapest,
Fényes Elek u. 7–13

3. Nyugat-Dunántúli Régió: Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye;

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítések száma és megnevezése

Elágazások száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Elágazások száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Elágazások száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítés száma és megnevezése

Jogosultak neve és címe

31 582 06 Építő- és anyagmozgató gép kezelője

0100 31 01 Emelőgép kezelő

0100 31 02 Energiaátalakító gép kezelője

0100 31 03 Építési Anyagelőkészítő gép kezelője

0100 31 04 Földmunkagép kezelő

0100 31 05 Targonca vezető

0100 31 06 Útépítő gép kezelő

0010 31 01 Könnyűgép kezelő

0010 31 02 Nehézgépkezelő

31 841 01 Haszongépjármű vezető

0010 31 01 Autóbuszvezető

0010 Tehergépkocsi-vezető

31 525 01 0000 Gumiabroncsjavító és kerékkiegyensúlyozó

33 525 01 Motor- és kerékpár szerelő

0010 33 01 Kerékpárszerelő

0010 33 02 Motorkerékpár-szerelő

31 525 04 0000 Targonca- és munkagépszerelő

52 341 01 000 Autó- és motorkerékpárkereskedő

0100 33 01 Autó- és motorkerékpár- eladó, -kölcsönző

52 525 01 Autóelektronikai műszerész

0100 52 01 Gépjárműriasztó-szerelő

X

X

X

X

X

X

X

Volán Oktató, Szervező és Gépjárművezető-képző Kft.
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 99/A.

X

X

X

Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola
9027 Győr, Mártírok útja 13–15.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nedolász Gyula egyéni vállalkozó NÍVÓ Magániskolája
9121 Győrszemere, Váci u. 4.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

INFORG Oktató, tervező, szervező Kft.
9700 Szombathely,
Petőfi Sándor u. 3.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

ÉKKO Építőipari Kereskedő és Oktató Kft.
4034 Debrecen, Vámospércsi út 84.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Start Oktatási és Szolgáltató Kft.
8800 Nagykanizsa,
Rozgonyi u. 10/A.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Szombathelyi Regionális Képző Központ
9700 Szombathely,
Akacs Mihály u. 1–3.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Horváth Járművezető-képző Iskola Kft.
9330 Kapuvár, Kossuth L. u. 17.

X

X

X

X

X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft.
1077 Budapest, Rózsa u. 4–6.
8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
9022 Győr, Bajcsy-Zs. u. 52.
9700 Szombathely, Nagykar u. 1.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EUROKT-AKADÉMIA Kft.
2500 Esztergom,
Kis-Duna sétány 11.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OK-TAT-60 Kft.
3000 Hatvan, Tanács út 7.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

"VITUKI" Kht.
1095 Budapest, Kvassay J. u.1.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft.
1089. Budapest,
Vajda Péter u. 10/a.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Csúcs' 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.
1212 Budapest, Erdőalja u. 12.

Szakképesítés száma és megnevezése

Ráépülés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Elágazás száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítések száma és megnevezése

Elágazások száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítések száma és megnevezése

Ráépülések száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Jogosultak neve és címe

52 5231000Közlekedésautomatikai műszerész

0001 54 01 Közlekedésautomatikai technikus

54 582 02 Közlekedésépítő technikus

0010 54 03 Vasútépítő- és fenntartó technikus

54 841 01 Közlekedésüzemvitel-ellátó

0100 33 01 Menetjegyellenőr

0100 52 01 Menetjegypénztáros

0010 52 01 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó

0010 52 03 Szállítmányozási ügyintéző

0010 52 04 Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

31 582 16 Közútkezelő

0100 21 01 Útfenntartó

51 525 01 1000 Autószerelő

0100 31 01 Autóbontó

0100 31002 Autókarbantartó és -ápoló

0100 21 01 Autómosógép-kezelő

0001 54 01 Autótechnikus

0001 52 01 Gázautószerelő

31 525 02 1000 Járműfényező

31 525 03 Karosszérialakatos

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Volán Oktató, Szervező és Gépjárművezető-képző Kft.
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 99/A.

X

X

X

X

X

X

X

X

Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola
9027 Győr, Mártírok útja 13–15.

X

Szókratész Külgazdasági Akadémia Okt. és Tanácsadó Kft.
1111 Budapest, Kende u. 2.

X

X

Magyar Közút Kht.
1024 Budapest,
Fényes Elek u. 7-13.

X

X

X

X

Magyar Államvasutak Zrt. Baross Gábor Oktatási Kp.
1087 Budapest, Luther u. 3.
9021 Győr, Révai u. 6.
9700 Szombathely,
Szelestey L. u. 15.

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítés száma és megnevezése

Elágazások száma és megnevezése

Ráépülés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítések száma és megnevezése

Elágazások száma és megnevezése

Ráépülések száma és megnevezése

Jogosultak neve és címe

51 525 02 Vasúti járműszerelő

0100 31 01 Kocsivizsgáló

0010 51 01 Dizelmotoros vasúti jármű szerelője

0010 51 02 Vasúti villamosjármű szerelője

0010 51 03 Vasúti vontatott jármű szerelője

0001 54 01 Vasútijármű- technikus

31 841 02 Vasúti pályamunkás

0100 21 01 Vonalgondozó

33 522 03 0000 Vasúti vontatási-áramellátási rendszerszerelő

0100 31 01 Vasúti vontatásihálózat szerelő

52 841 04 Vasútüzemvitel-ellátó

0100 52 01 Hálókocsikalauz

0100 52 02 Jegyvizsgáló

0100 52 03 Vasúti raktárnok

0100 52 04 Vonat fel- és átvevő

0010 52 01 Forgalmi szolgálattevő

0010 52 02 Vasúti árufuvarozási pénztáros

0010 52 03 Vasúti személyfuvarozási pénztáros

0001 54 01 Vasúti árufuvarozási technológus

0001 54 02 Vasúti forgalmi technológus

0001 54 03 Vasúti személyfuvarozási technológus

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Magyar Államvasutak Zrt. Baross Gábor Oktatási Kp.
1087 Budapest, Luther u. 3.
9021 Győr, Révai u. 6.
9700 Szombathely,
Szelestey L. u. 15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dél-Dunántúli Régió: Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye;

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítések száma és megnevezése

Elágazások száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Elágazások száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Elágazások száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítés száma és megnevezése

Jogosultak neve és címe

31 582 06 Építő- és anyagmozgató gép kezelője

0100 31 01 Emelőgép kezelő

0100 31 02 Energiaátalakító gép kezelője

0100 31 03 Építési Anyagelőkészítő gép kezelője

0100 31 04 Földmunkagép kezelő

0100 31 05 Targonca vezető

0100 31 06 Útépítő gép kezelő

0010 31 01 Könnyűgép kezelő

0010 31 02 Nehézgépkezelő

31 841 01 Haszongépjármű vezető

0010 31 01 Autóbuszvezető

0010 Tehergépkocsi-vezető

31 525 01 0000 Gumiabroncsjavító és kerékkiegyensúlyozó

33 525 01 Motor- és kerékpár szerelő

0010 33 01 Kerékpárszerelő

0010 33 02 Motorkerékpár-szerelő

31 525 04 0000 Targonca- és munkagépszerelő

52 341 01 000 Autó- és motorkerékpárkereskedő

0100 33 01 Autó- és motorkerékpár- eladó, -kölcsönző

52 525 01 Autóelektronikai műszerész

0100 52 01 Gépjárműriasztó-szerelő

X

X

X

Baranya Megyei Autóközlekedési Tanintézet Kft.
7630 Pécs, Hengermalom u. 4.

X

X

X

Didaktika Gépjárművezető-képző Kft.
7400 Kaposvár, Vásártéri u. 4/A.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ÉKKO Építőipari Kereskedő és Oktató Kft.
4034 Debrecen, Vámospércsi
út 84.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tamás Autósiskola Kft.
7400 Kaposvár, Fő u. 45.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Meiszterics Autósiskola Kft.
8700 Marcali, Gorkij u. 28.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Németh Autóközlekedési és Oktatásszervező Kft.
7400 Kaposvár, Anna u. 12.

X

X

X

X

X

Eötvös Lóránd Műszaki Szakközépiskola
7400 Kaposvár, Pázmány P.
út 17.

X

X

X

X

X

Magyar Államvasutak Zrt. Baross Gábor Oktatási Kp.
1087 Budapest, Luther u. 3.
7623 Pécs, Indóház tér 2.
7200 Dombóvár, Gyenis u. 31.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EUROKT-AKADÉMIA Kft.
2500 Esztergom, Kis-Duna
sétány 11.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OK-TAT-60 Kft.
3000 Hatvan, Tanács út 7.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

"VITUKI" Kht.
1095 Budapest, Kvassay J. u. 1.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft.
1089. Budapest, Vajda Péter
u. 10/a.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Csúcs' 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.
1212 Budapest, Erdőalja u. 12.

X

X

X

X

X

X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft.
1077 Budapest, Rózsa u. 4–6.
7100 Szekszárd, Arany J. u.17.
7401 Kaposvár, Rákóczi tér 12/A.
7622 Pécs, Bajcsy-Zs. u. 14.

Szakképesítés száma és megnevezése

Ráépülés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Elágazás száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítések száma és megnevezése

Elágazások száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítések száma és megnevezése

Ráépülések száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Jogosultak neve és címe

52 523 02 Közlekedésautomatikai műszerész

0001 54 01 Közlekedésautomatikai technikus

54 582 02 Közlekedésépítő technikus

0010 54 03 Vasútépítő- és fenntartó technikus

54 841 01 Közlekedésüzemvitel-ellátó

0100 33 01 Menetjegyellenőr

0100 52 01 Menetjegypénztáros

0010 52 01 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó

0010 52 03 Szállítmányozási ügyintéző

0010 52 04 Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

31 582 16 Közútkezelő

0100 21 01 Útfenntartó

51 525 01 1000 Autószerelő

0100 31 01 Autóbontó

0100 31002 Autókarbantartó és -ápoló

0100 21 01 Autómosógép-kezelő

0001 54 01 Autótechnikus

0001 52 01 Gázautószerelő

31 525 02 1000 Járműfényező

31 525 03 Karosszérialakatos

X

X

Meiszterics Autósiskola Kft.
8700 Marcali, Gorkij u. 28.

X

X

X

X

X

X

X

Németh Autóközlekedési és Oktatásszervező Kft.
7400 Kaposvár, Anna u. 12.

X

X

X

X

X

X

X

Szókratész Külgazdasági Akadémia Okt. és Tanácsadó Kft.
1111 Budapest, Kende u. 2.

X

X

Dunagáz Gázipari Oktatási és Minősítő Zrt.
2510 Dorog, Bécsi út 1/A.

X

X

X

X

Magyar Államvasutak Zrt. Baross Gábor Oktatási Kp.
1087 Budapest, Luther u. 3.
7623 Pécs, Indóház tér 2.
7200 Dombóvár, Gyenis u. 31.

X

X

Magyar Közút Kht.
1024 Budapest, Fényes Elek
u. 7–13.

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítés száma és megnevezése

Elágazások száma és megnevezése

Ráépülés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítések száma és megnevezése

Elágazások száma és megnevezése

Ráépülések száma és megnevezése

Jogosultak neve és címe

51 525 02 Vasúti járműszerelő

0100 31 01 Kocsivizsgáló

0010 51 01 Dizelmotoros vasúti jármű szerelője

0010 51 02 Vasúti villamosjármű szerelője

0010 51 03 Vasúti vontatott jármű szerelője

0001 54 01 Vasútijármű- technikus

31 841 02 Vasúti pályamunkás

0100 21 01 Vonalgondozó

33 522 03 0000 Vasúti vontatási-áramellátási rendszerszerelő

0100 31 01 Vasúti vontatásihálózat szerelő

52 841 04 Vasútüzemvitel-ellátó

0100 52 01 Hálókocsikalauz

0100 52 02 Jegyvizsgáló

0100 52 03 Vasúti raktárnok

0100 52 04 Vonat fel- és átvevő

0010 52 01 Forgalmi szolgálattevő

0010 52 02 Vasúti árufuvarozási pénztáros

0010 52 03 Vasúti személyfuvarozási pénztáros

0001 54 01 Vasúti árufuvarozási technológus

0001 54 02 Vasúti forgalmi technológus

0001 54 03 Vasúti személyfuvarozási technológus

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Magyar Államvasutak Zrt. Baross Gábor Oktatási Kp.
1087 Budapest, Luther u. 3.
9021 Győr, Révai u. 6.
9700 Szombathely,
Szelestey L. u. 15.

5. Észak-Magyarországi Régió: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye;

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítések száma és megnevezése

Elágazások száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Elágazások száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Elágazások száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítés száma és megnevezése

Jogosultak neve és címe

31 582 06 Építő- és anyagmozgató gép kezelője

0100 31 01 Emelőgép kezelő

0100 31 02 Energiaátalakító gép kezelője

0100 31 03 Építési Anyagelőkészítő gép kezelője

0100 31 04 Földmunkagép kezelő

0100 31 05 Targonca vezető

0100 31 06 Útépítő gép kezelő

0010 31 01 Könnyűgép kezelő

0010 31 02 Nehézgépkezelő

31 841 01 Haszongépjármű vezető

0010 31 01 Autóbuszvezető

0010 Tehergépkocsi-vezető

31 525 01 0000 Gumiabroncsjavító és kerékkiegyensúlyozó

33 525 01 Motor- és kerékpár szerelő

0010 33 01 Kerékpárszerelő

0010 33 02 Motorkerékpár-szerelő

31 525 04 0000 Targonca- és munkagépszerelő

52 341 01 000 Autó- és motorkerékpárkereskedő

0100 33 01 Autó- és motorkerékpár- eladó, -kölcsönző

52 525 01 Autóelektronikai műszerész

0100 52 01 Gépjárműriasztó-szerelő

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Oktatási Stúdió 90 Szolgáltató és Oktatási Kft.
3539 Miskolc, Csabai kapu 25.

X

X

X

Surányi Endre Szakképző Iskola
3702 Kazincbarcika,
Irinyi János u. 1.

X

X

X

X

Volán Humán Oktatási és Szolgáltató Zrt.
1108 Budapest, Újhegyi út 14.

X

X

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KISOSZ.
3525 Miskolc, Régiposta u. 4.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ÉKKO Építőipari Kereskedő és Oktató Kft.
4034 Debrecen, Vámospércsi
út 84.

X

X

X

X

X

Magyar Államvasutak Zrt. Baross Gábor Oktatási Kp.
1087 Budapest, Luther u. 3.
3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 8/B.
3527 Miskolc, Kinizsi u. 1/A.

X

X

X

X

X

X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft.
1077 Budapest, Rózsa u. 4–6.
3530 Miskolc, Széchenyi u. 70.
3300 Eger, Csíky S. u. 32.
2660 Balassagyarmat,
Régi Malom u. 2.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EUROKT-AKADÉMIA Kft.
2500 Esztergom, Kis-Duna
sétány 11.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OK-TAT-60 Kft.
3000 Hatvan, Tanács út 7.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft.
1089. Budapest, Vajda Péter
u. 10/a.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Csúcs' 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.
1212 Budapest, Erdőalja u. 12.

Szakképesítés száma és megnevezése

Ráépülés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Elágazás száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítések száma és megnevezése

Elágazások száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítések száma és megnevezése

Ráépülések száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Jogosultak neve és címe

52 523 02 Közlekedésautomatikai műszerész

0001 54 01 Közlekedésautomatikai technikus

54 582 02 Közlekedésépítő technikus

0010 54 03 Vasútépítő- és fenntartó technikus

54 841 01 Közlekedésüzemvitel-ellátó

0100 33 01 Menetjegyellenőr

0100 52 01 Menetjegypénztáros

0010 52 01 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó

0010 52 03 Szállítmányozási ügyintéző

0010 52 04 Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

31 582 16 Közútkezelő

0100 21 01 Útfenntartó

51 525 01 1000 Autószerelő

0100 31 01 Autóbontó

0100 31002 Autókarbantartó és
-ápoló

0100 21 01 Autómosógép-kezelő

0001 54 01 Autótechnikus

0001 52 01 Gázautószerelő

31 525 02 1000 Járműfényező

31 525 03 Karosszérialakatos

X

X

X

X

X

Surányi Endre Szakképző Iskola
3702 Kazincbarcika,
Irinyi János u. 1.

X

X

X

X

Magyar Államvasutak Zrt. Baross Gábor Oktatási Kp.
1087 Budapest, Luther u. 3.
3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 8/B.
3527 Miskolc, Kinizsi u. 1/A.

X

X

Magyar Közút Kht.
1024 Budapest, Fényes Elek
u. 7–13.

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítés száma és megnevezése

Elágazások száma és megnevezése

Ráépülés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítések száma és megnevezése

Elágazások száma és megnevezése

Ráépülések száma és megnevezése

Jogosultak neve és címe

51 525 02 Vasúti járműszerelő

0100 31 01 Kocsivizsgáló

0010 51 01 Dizelmotoros vasúti jármű szerelője

0010 51 02 Vasúti villamosjármű szerelője

0010 51 03 Vasúti vontatott jármű szerelője

0001 54 01 Vasútijármű- technikus

31 841 02 Vasúti pályamunkás

0100 21 01 Vonalgondozó

33 522 03 0000 Vasúti vontatási-áramellátási rendszerszerelő

0100 31 01 Vasúti vontatásihálózat szerelő

52 841 04 Vasútüzemvitel-ellátó

0100 52 01 Hálókocsikalauz

0100 52 02 Jegyvizsgáló

0100 52 03 Vasúti raktárnok

0100 52 04 Vonat fel- és átvevő

0010 52 01 Forgalmi szolgálattevő

0010 52 02 Vasúti árufuvarozási pénztáros

0010 52 03 Vasúti személyfuvarozási pénztáros

0001 54 01 Vasúti árufuvarozási technológus

0001 54 02 Vasúti forgalmi technológus

0001 54 03 Vasúti személyfuvarozási technológus

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Magyar Államvasutak Zrt. Baross Gábor Oktatási Kp.
1087 Budapest, Luther u. 3.
3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 8/B.
3527 Miskolc, Kinizsi u. 1/A.

6. Észak-Alföldi Régió: Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítések száma és megnevezése

Elágazások száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Elágazások száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Elágazások száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítés száma és megnevezése

Jogosultak neve és címe

31 582 06 Építő- és anyagmozgató gép kezelője

0100 31 01 Emelőgép kezelő

0100 31 02 Energiaátalakító gép kezelője

0100 31 03 Építési Anyagelőkészítő gép kezelője

0100 31 04 Földmunkagép kezelő

0100 31 05 Targonca vezető

0100 31 06 Útépítő gép kezelő

0010 31 01 Könnyűgép kezelő

0010 31 02 Nehézgépkezelő

31 841 01 Haszongépjármű vezető

0010 31 01 Autóbuszvezető

0010 Tehergépkocsi-vezető

31 525 01 0000 Gumiabroncsjavító és kerékkiegyensúlyozó

33 525 01 Motor- és kerékpár szerelő

0010 33 01 Kerékpárszerelő

0010 33 02 Motorkerékpár-szerelő

31 525 04 0000 Targonca- és munkagépszerelő

52 341 01 000 Autó- és motorkerékpárkereskedő

0100 33 01 Autó- és motorkerékpár- eladó, -kölcsönző

52 525 01 Autóelektronikai műszerész

0100 52 01 Gépjárműriasztó-szerelő

X

X

X

HBM Autóközlekedési Tanintézet Kft.
4025 Debrecen, Széchenyi
u. 43. fsz. 2.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ÉKKO Építőipari Kereskedő és Oktató Kft.
4034 Debrecen, Vámospércsi út 84.

X

X

X

X

X

Magyar Államvasutak Zrt. Baross Gábor Oktatási Kp.
1087 Budapest, Luther u. 3. 4034 Debrecen, Faraktár
u. 107.
5000 Szolnok, Kőrösi u. 1–3.

X

X

X

X

X

X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft.
1077 Budapest, Rózsa u. 4–6. 4026 Debrecen, Péterfia u. 2. 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.
5000 Szolnok, Verseghy
Park 8.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EUROKT-AKADÉMIA Kft.
2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OK-TAT-60 Kft.
3000 Hatvan, Tanács út 7.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft.
1089 Budapest, Vajda Péter u. 10/a

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Csúcs' 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.
1212 Budapest,
Erdőalja u. 12.

Szakképesítés száma és megnevezése

Ráépülés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Elágazás száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítések száma és megnevezése

Elágazások száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítések száma és megnevezése

Ráépülések száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Jogosultak neve és címe

52 523 02 Közlekedésautomatikai műszerész

0001 54 01 Közlekedésautomatikai technikus

54 582 02 Közlekedésépítő technikus

0010 54 03 Vasútépítő- és fenntartó technikus

54 841 01 Közlekedésüzemvitel-ellátó

0100 33 01 Menetjegyellenőr

0100 52 01 Menetjegypénztáros

0010 52 01 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó

0010 52 03 Szállítmányozási ügyintéző

0010 52 04 Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

31 582 16 Közútkezelő

0100 21 01 Útfenntartó

51 525 01 1000 Autószerelő

0100 31 01 Autóbontó

0100 31002 Autókarbantartó és
-ápoló

0100 21 01 Autómosógép-kezelő

0001 54 01 Autótechnikus

0001 52 01 Gázautószerelő

31 525 02 1000 Járműfényező

31 525 03 Karosszérialakatos

X

X

Dunagáz Gázipari Oktatási és Minősítő Zrt.
2510 Dorog, Bécsi út 1/A.

X

X

 

Magyar Közút Kht.
1024 Budapest,
Fényes Elek u. 7–13.

X

X

X

X

Magyar Államvasutak Zrt. Baross Gábor Oktatási Kp.
1087 Budapest, Luther u. 3. 4034 Debrecen,
Faraktár u. 107.
5000 Szolnok, Kőrösiu. 1–3.

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítés száma és megnevezése

Elágazások száma és megnevezése

Ráépülés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítések száma és megnevezése

Elágazások száma és megnevezése

Ráépülések száma és megnevezése

Jogosultak neve és címe

51 525 02 Vasúti járműszerelő

0100 31 01 Kocsivizsgáló

0010 51 01 Dizelmotoros vasúti jármű szerelője

0010 51 02 Vasúti villamosjármű szerelője

0010 51 03 Vasúti vontatott jármű szerelője

0001 54 01 Vasútijármű- technikus

31 841 02 Vasúti pályamunkás

0100 21 01 Vonalgondozó

33 522 03 0000 Vasúti vontatási-áramellátási rendszerszerelő

0100 31 01 Vasúti vontatásihálózat szerelő

52 841 04 Vasútüzemvitel-ellátó

0100 52 01 Hálókocsikalauz

0100 52 02 Jegyvizsgáló

0100 52 03 Vasúti raktárnok

0100 52 04 Vonat fel- és átvevő

0010 52 01 Forgalmi szolgálattevő

0010 52 02 Vasúti árufuvarozási pénztáros

0010 52 03 Vasúti személyfuvarozási pénztáros

0001 54 01 Vasúti árufuvarozási technológus

0001 54 02 Vasúti forgalmi technológus

0001 54 03 Vasúti személyfuvarozási technológus

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Magyar Államvasutak Zrt. Baross Gábor Oktatási Kp.
1087 Budapest, Luther u. 3. 4034 Debrecen,
Faraktár u. 107.
5000 Szolnok, Kőrösi u. 1–3.

7. Dél-Alföldi Régió: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye.

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítések száma és megnevezése

Elágazások száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Elágazások száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Elágazások száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítés száma és megnevezése

Jogosultak neve és címe

31 582 06 Építő- és anyagmozgató gép kezelője

0100 31 01 Emelőgép kezelő

0100 31 02 Energiaátalakító gép kezelője

0100 31 03 Építési Anyagelőkészítő gép kezelője

0100 31 04 Földmunkagép kezelő

0100 31 05 Targonca vezető

0100 31 06 Útépítő gép kezelő

0010 31 01 Könnyűgép kezelő

0010 31 02 Nehézgépkezelő

31 841 01 Haszongépjármű vezető

0010 31 01 Autóbuszvezető

0010 Tehergépkocsi-vezető

31 525 01 0000 Gumiabroncsjavító és kerékkiegyensúlyozó

33 525 01 Motor- és kerékpár szerelő

0010 33 01 Kerékpárszerelő

0010 33 02 Motorkerékpár-szerelő

31 525 04 0000 Targonca- és munkagépszerelő

52 341 01 000 Autó- és motorkerékpárkereskedő

0100 33 01 Autó- és motorkerékpár- eladó, -kölcsönző

52 525 01 Autóelektronikai műszerész

0100 52 01 Gépjárműriasztó-szerelő

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ÉKKO Építőipari Kereskedő és Oktató Kft.
4034 Debrecen, Vámospércsi út 84.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kecskeméti Regionális Képző Központ
6000 Kecskemét,
Szolnoki út 20.

X

X

X

X

Magyar Államvasutak Zrt. Baross Gábor Oktatási Kp.
1087 Budapest, Luther u. 3. 6400 Kiskunhalas,
Majsai u. 1.
6729 Szeged, Rendező pu.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Napfény Autósiskola Szolgáltató Kft.
6727 Szeged,
Csongrádi sgt. 67.

X

X

X

X

X

X

 

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft.
1077 Budapest, Rózsa u. 4–6.
5600 Békéscsaba, Andrássy u. 6.
6000 Kecskemét, Bibó u. 1.
6720 Szeged, Deák F. u. 22.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EUROKT-AKADÉMIA Kft.
2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium
5600 Békéscsaba,
Puskin tér 1.

X

X

X

Békéscsabai Regionális Képző Központ
5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 1.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OK-TAT-60 Kft.
3000 Hatvan, Tanács út 7.

X

X

X

X

"VITUKI" Kht.
1095 Budapest,
Kvassay J. u. 1.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft.1089 Budapest, Vajda Péter u. 10/a.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Csúcs' 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.
1212 Budapest,
Erdőalja u. 12.

Szakképesítés száma és megnevezése

Ráépülés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Elágazás száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítések száma és megnevezése

Elágazások száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítések száma és megnevezése

Ráépülések száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Jogosultak neve és címe

52 523 02 Közlekedésautomatikai műszerész

0001 54 01 Közlekedésautomatikai technikus

54 582 02 Közlekedésépítő technikus

0010 54 03 Vasútépítő- és fenntartó technikus

54 841 01 Közlekedésüzemvitel-ellátó

0100 33 01 Menetjegyellenőr

0100 52 01 Menetjegypénztáros

0010 52 01 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó

0010 52 03 Szállítmányozási ügyintéző

0010 52 04 Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

31 582 16 Közútkezelő

0100 21 01 Útfenntartó

51 525 01 1000 Autószerelő

0100 31 01 Autóbontó

0100 31002 Autókarbantartó és -ápoló

0100 21 01 Autómosógép-kezelő

0001 54 01 Autótechnikus

0001 52 01 Gázautószerelő

31 525 02 1000 Járműfényező

31 525 03 Karosszérialakatos

X

X

Dunagáz Gázipari Oktatási és Minősítő Zrt.
2510 Dorog, Bécsi út 1/A.

X

X

X

X

Magyar Államvasutak Zrt. Baross Gábor Oktatási Kp.
1087 Budapest, Luther u. 3. 6400 Kiskunhalas,
Majsai u. 1.
6729 Szeged, Rendező pu.

X

X

Magyar Közút Kht.
1024 Budapest,
Fényes Elek u. 7–13.

X

X

X

X

X

X

X

X

Békéscsabai Központi Szak-képző Iskola és Kollégium
5600 Békéscsaba,
Puskin tér 1.

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítés száma és megnevezése

Elágazások száma és megnevezése

Ráépülés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítés száma és megnevezése

Szakképesítés száma és megnevezése

Rész-szakképesítések száma és megnevezése

Elágazások száma és megnevezése

Ráépülések száma és megnevezése

Jogosultak neve és címe

51 525 02 Vasúti járműszerelő

0100 31 01 Kocsivizsgáló

0010 51 01 Dizelmotoros vasúti jármű szerelője

0010 51 02 Vasúti villamosjármű szerelője

0010 51 03 Vasúti vontatott jármű szerelője

0001 54 01 Vasútijármű-technikus

31 841 02 Vasúti pályamunkás

0100 21 01 Vonalgondozó

33 522 03 0000 Vasúti vontatási-áramellátási rendszerszerelő

0100 31 01 Vasúti vontatásihálózat szerelő

52 841 04 Vasútüzemvitel-ellátó

0100 52 01 Hálókocsikalauz

0100 52 02 Jegyvizsgáló

0100 52 03 Vasúti raktárnok

0100 52 04 Vonat fel- és átvevő

0010 52 01 Forgalmi szolgálattevő

0010 52 02 Vasúti árufuvarozási pénztáros

0010 52 03 Vasúti személyfuvarozási pénztáros

0001 54 01 Vasúti árufuvarozási technológus

0001 54 02 Vasúti forgalmi technológus

0001 54 03 Vasúti személyfuvarozási technológus

X

X

X

Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium
5600 Békéscsaba,
Puskin tér 1.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Magyar Államvasutak Zrt. Baross Gábor Oktatási Kp.
1087 Budapest, Luther u. 3. 4034 Debrecen, Faraktár u. 107.
5000 Szolnok, Kőrösi u. 1–3.

3. melléklet a 22/2008. (VIII. 29.) KHEM rendelethez

Sorszám

Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése

Régiók

31 7001 01
Autóbusz-
vezető

31 7001 02
Tehergép-
kocsivezető

33 5842 06
Közlekedési
és vízépítési búvár

1.

PARTNER-T-HAJDÚ Gépjárművezető-képző Kft.
4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 26.

Észak-Alföldi

+

+

2.

Tamás Autósiskola Kft.
7400 Kaposvár, Fő utca 45.

Dél-Dunántúli

+

+

3.

CORVIN-KÖZ Oktatási Központ Kft.
1082 Budapest, Kisfaludy utca 19.

Közép-Magyarországi

+

4.

Körút Oktató és Szolgáltató Kft.
1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 117.

Közép-Magyarországi

+

+

5.

NÉMETH Autóközlekedési- Oktatásszervező és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Anna utca 12.

Dél-Dunántúli

+

+

6.

V. Sebesség Gépjárművezető-képző Kft.
1045 Budapest, Anonymus utca 7–9.

Közép-Magyarországi

+

+

7.

B+T Autós Kft.
7622 Pécs, Somogyi Béla utca 4.

Dél-Dunántúli

+

+

8.

Gömbicz Gyula Magán Autósiskola
3532 Miskolc, Gyula utca 2.

Észak-Magyarországi

+

+

9.

Baktay Ervin Gimnázium, Vízügyi Szakközépiskola és Kollégium
2330 Dunaharaszti, Baktay tér 1.

Közép-Magyarországi

+

10.

Horváth Járművezető-képző Iskola Kft.
9330 Kapuvár, Kossuth Lajos utca 17.

Nyugat-Dunántúli

+

+

11.

OK-TAT–60 Oktatást Szervező és Szolgáltató Kft.
3000 Hatvan, Tanács út 9.

Közép-Magyarországi

+

+

Észak-Magyarországi

+

+

12.

„Magyar Iparszövetség Oktatási Központ” Kft.
1139 Budapest, Hajdú utca 18–24.

Közép-Magyarországi

+

+

Nyugat-Dunántúli

+

+

Dél-Dunántúli

+

+

Észak-Magyarországi

+

+

Észak-Alföldi

+

Dél-Alföldi

+

+

13.

TOPIDO Járművezető-képző, Oktató, Szolgáltató Kft.
9700 Szombathely, Welther K. utca 17.

Nyugat-Dunántúli

+

+

14.

VOLÁN HUMÁN Oktatási és Szolgáltató Rt.
1108 Budapest, Újhegyi út 14.

Közép-Magyarországi

+

+

Közép-Dunántúli

+

+

Nyugat-Dunántúli

+

+

Dél-Dunántúli

+

+

Észak-Magyarországi

+

+

Észak-Alföldi

+

+

Dél-Alföldi

+

+

15.

VOLÁN Oktató, Szervező és Gépjárművezető-képző Kft.
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi utca 99/A

Nyugat-Dunántúli

+

+

16.

„RUTIN” B.-A.-Z. Megyei Gépjárművezető-képző Kft.
3529 Miskolc, Kinizsi P. utca 15.

Észak-Magyarországi

+

+

17.

Békés Megyei Defenzív Gépjárművezető-képző Kft.
5600 Békéscsaba, Szemere utca 2/1.

Dél-Alföldi

+

+

18.

Békéscsabai Regionális Képző Központ
5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 1.

Dél-Alföldi

+

+

19.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Autóközlekedési Kft.
5000 Szolnok, Baross út 52.

Észak-Alföldi

+

+


Magyarázat: + megadott vizsgajogosultság.

4. melléklet a 22/2008. (VIII. 29.) KHEM rendelethez

Sorszám

Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése

Régiók

53 5241 01
Gázautó-
szerelő

52 3439 04
Szállítmányo-
zási ügyintéző

33 5832 01
Útfenntartó szakmunkás

1.

Magyar Közút Kht.
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7–13.

Közép-Magyarországi

+

Közép-Dunántúli

+

Nyugat-Dunántúli

+

Dél-Dunántúli

+

Észak-Magyarországi

+

Észak-Alföldi

+

Dél-Alföldi

+

2.

Tansped Oktatási és Szolgáltató Kft.
1039 Budapest, Pünkösdfürdő út 52–54.

Közép-Magyarországi

+

3.

KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ Kft.
1074 Budapest, Szövetség u. 37.

Közép-Magyarországi

+

4.

OKTÁV Továbbképző Központ Rt.
2509 Esztergom-Kertváros, Wesselényi
u. 35–39.

Közép-Magyarországi

+

Közép-Dunántúli

+

5.

DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Rt.
2510 Dorog, Bécsi u. 1/A

Közép-Magyarországi

+

Közép-Dunántúli

+

+

Nyugat-Dunántúli

+

Dél-Dunántúli

+

Észak-Magyarországi

+

Észak-Alföldi

+

Dél-Alföldi

+

6.

Kempelen Farkas Ügyviteli Alapítványi Középiskola
2900 Komárom, Frigyes tér 2–3.

Közép-Dunántúli

+

Nyugat-Dunántúli

+

7.

TRIVIUM Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola
3200 Gyöngyös, Kőrösi Csoma S. u. 9.

Közép-Magyarországi

+

Észak-Magyarországi

+

Észak-Alföldi

+


Magyarázat: + megadott vizsgajogosultság.

5. melléklet a 22/2008. (VIII. 29.) KHEM rendelethez


1. Az R. 4. számú melléklet 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Sorszám

Szakképesítés 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben szereplő adatai

A 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti szakképesítés azonosító száma és megnevezése]

sorszám

azonosító száma

megnevezése

„19.

242.

51 525 01 1000 00 00

Autószerelő

51 5241 02
Autószerelő

 

 

 

Rész-szakképesítés:

 

 

 

51 525 01 0100 31 01

Autóbontó

 

 

 

51 525 01 0100 31 02

Autókarbantartó és
-ápoló

 

 

 

51 525 01 0100 21 01

Autómosógép-kezelő

 

 

 

 

Ráépülés:

 

 

 

51 525 01 0001 54 01

Autótechnikus

53 5441 05
Közlekedésgépészeti technikus, közútijármű-gépész

 

 

51 525 01 0001 52 01

Gázautószerelő

53 5241 01
Gázautó-szerelő”


2. Az R. 4. számú melléklet 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Sorszám

Szakképesítés 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben szereplő adatai

A 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti szakképesítés azonosító száma és megnevezése]

sorszám

azonosító száma

megnevezése

„23.

246.

31 525 02 1000 00 00

Járműfényező

33 5233 01
Fényező-mázoló”


3. Az R. 4. számú melléklet 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Sorszám

Szakképesítés 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben szereplő adatai

A 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti szakképesítés azonosító száma és megnevezése]

sorszám

azonosító száma

megnevezése

„27.

250.

54 582 02 0000 00 00

Közlekedésépítő
technikus

 

 

 

 

Elágazások:

 

 

 

54 582 02 0010 54 01

Hídépítő és -fenntartó technikus

52 5832 01
Közlekedésépítő,
hídépítő technikus

 

 

54 582 02 0010 54 02

Útépítő és -fenntartó technikus

52 5832 04
Közlekedésépítő,
útépítő technikus

 

 

54 582 02 0010 54 03

Vasútépítő és
-fenntartó technikus

52 5832 05
Közlekedésépítő, vasútépítő technikus”


4. Az R. 4. számú melléklet 33–34. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Sorszám

Szakképesítés 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben szereplő adatai

A 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti szakképesítés azonosító száma és megnevezése]

sorszám

azonosító száma

megnevezése

„33.

256.

52 525 03 0000 00 00

Repülőgépsárkány-szerelő

51 5241 07
Repülőgép-javító, repülőgép sárkányjavító

34.

257.

52 525 04 1000 00 00

Repülőgép-szerelő

51 5241 09
Repülőgép-szerelő

 

 

 

Ráépülés:

 

 

 

52 525 04 0001 54 01

Repülőgéptechnikus

53 5441 08
Repülőgépész technikus”


5. Az R. 4. számú melléklet 38. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Sorszám

Szakképesítés 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben szereplő adatai

A 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti szakképesítés azonosító száma és megnevezése]

sorszám

azonosító száma

megnevezése

„38.

261.

51 525 02 0000 00 00

Vasúti járműszerelő

 

 

 

Rész-szakképesítés

 

 

 

51 525 02 0100 31 01

Kocsivizsgáló

 

 

 

Elágazások:

 

 

 

51 525 02 0010 51 01

Dízelmotoros vasúti jármű szerelője

51 5241 06
Kötöttpályás motor- és erőátviteli berendezés-szerelő

 

 

51 525 02 0010 51 02

Vasúti villamos jármű szerelője

51 5241 05
Kötöttpályás járművillamossági szerelő

 

 

51 525 02 0010 51 03

Vasúti vontatott jármű szerelője

 

 

 

Ráépülés:

 

 

 

51 525 02 0001 54 01

Vasútijármű-technikus

53 5441 06
Közlekedésgépészeti technikus, vasútgépész”

1

A rendeletet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 155. §-a hatályon kívül helyezte 2020. február 15. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 53. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 17/2010. (XI. 25.) NFM rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a 2010. december 3. napját megelőzően az építő- és anyagmozgató gép kezelője egyes részszakképesítéseire, valamint szakképesítés-elágazásaira az e rendelet alapján végzett vizsgaszervezési tevékenység az erre vonatkozó engedély érvényességéig a 17/2010. (XI. 25.) NFM rendelet 4. mellékletében meghatározott szakképesítés–megfeleltetés figyelembevételével végezhető.

4

Az 1. § (2) bekezdése az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 53. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (3) bekezdése az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 53. § a) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére