• Tartalom

223/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet

223/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet

az akkreditálásban érdekelt miniszterek kijelöléséről1

2008.09.10.

A Kormány a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 28. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt jogkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a Tv. 7. §-a (1) bekezdésének e) pontjára és a 11. §-a (2) bekezdésének b) pontjára is figyelemmel a következő feladatkörökkel rendelkező minisztereket jelöli ki az akkreditálásban érdekeltnek:

a) a gazdaságpolitikáért,

b) az egészségügyért,

c) az élelmiszer-biztonságért,

d) a honvédelemért,

e) a környezetvédelemért,

f) a természetvédelemért,

g) a vízügyért,

h) a közlekedésért,

i) az elektronikus hírközlésért, valamint

j) az energiapolitikáért

felelős miniszter.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 425/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte 2016. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére