• Tartalom

230/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet

230/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet

a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről1

2011.08.26.

A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

Rendőrség szervei

1. § (1) A Kormány a rendőrség helyi, területi, valamint a Kormány által létrehozott önálló jogállású szervei vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel az országos rendőrfőkapitányt, a másodfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel a rendészetért felelős minisztert jelöli ki.

(2) A Kormány az Országos Rendőr-főkapitányság vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként a rendészetért felelős minisztert jelöli ki.

Büntetés-végrehajtás szervei

2. § (1) A Kormány a büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények, továbbá a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezetek vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát, a másodfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel a büntetés-végrehajtásért felelős minisztert jelöli ki.

(2) A Kormány a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként a büntetés-végrehajtásért felelős minisztert jelöli ki.

Magyar Honvédség, katonai nemzetbiztonsági szolgálatok

3. § (1)2 A Kormány a Magyar Honvédség és a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok vonatkozásában a munkabiztonsági hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel

a) első fokon a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét,

b) másodfokon a honvédelemért felelős minisztert

jelöli ki.

(2) A Kormány a Magyar Honvédség és a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok vonatkozásában az elsőfokú munkaegészségügyi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel a Magyar Honvédség Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálatot, a másodfokú munkaegészségügyi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel a honvédelemért felelős minisztert jelöli ki.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott hatóságok közigazgatási hatósági jogkörük gyakorlása során csak a jogszabályoknak vannak alárendelve, a közigazgatási hatósági eljárás során, valamint a közigazgatási hatósági ügyekben hozandó döntésükben nem utasíthatók.

Katasztrófavédelem szervei

4. § (1) A Kormány az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF) területi, helyi szervei és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel az OKF főigazgatóját, a másodfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel a katasztrófák elleni védekezésért felelős minisztert jelöli ki.

(2) A Kormány az OKF vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként a katasztrófák elleni védekezésért felelős minisztert jelöli ki.

Polgári nemzetbiztonsági szolgálatok

5. § A Kormány a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ, valamint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős minisztert jelöli ki.

Záró rendelkezések

6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2)3

1

A rendeletet a 373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2012. január 5. napjával.

2

A 3. § (1) bekezdése a 158/2011. (VIII. 11.) Korm. rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

3

A 6. § (2) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 644. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére