• Tartalom

239/2008. (IX. 29.) Korm. rendelet

239/2008. (IX. 29.) Korm. rendelet

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.10.08.

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdésének 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–6. §2

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(3)3

(4) E rendelet 1–6. §-a, 7. § (3) bekezdése, valamint 1–3. melléklete a hatálybalépést követő napon a hatályát veszti.

1–3. melléklet a 239/2008. (IX. 29.) Korm. rendelethez4

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 190. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–6. § e rendelet 7. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7. § (3) bekezdése e rendelet 7. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1–3. melléklet e rendelet 7. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére