• Tartalom

24/2008. (X. 8.) KvVM rendelet

a védett tokfajok hasznosításáról

2008.10.16.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 44. § (4) bekezdésében, 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A védett és a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. május 4-i 865/2006/EK bizottsági rendelet szerint fogságban született, illetve szaporított sima tok (Acipenser nudiventris), sőregtok (Acipenser stellatus), vágótok (Acipenser gueldenstaedti) és viza (Huso huso) (a továbbiakban együtt: tok) hasznosítása – a visszatelepítés és a betelepítés kivételével – a védett állatfajok hasznosításáról szóló jogszabályban meghatározott közérdek hiányában is engedélyezhető, ha az a védett állatfajok hasznosításáról szóló jogszabályban meghatározott természetvédelmi érdeket nem sért.

(2) A hasznosítási engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) a tevékenység részletes leírását,

b) a példányok eredetét, jogszerű megszerzését igazoló dokumentum(ok) másolatát,

c) a tartás, szaporítás módját, és

d) az évente várhatóan szaporított, illetve forgalomba hozott mennyiséget.

(3) A hasznosítás során – az engedéllyel végzett visszatelepítés, illetve betelepítés kivételével – a tokok természetes vizekbe nem kerülhetnek.

(4) Az (1) bekezdéssel összhangban hasznosított példányokból származó hús, illetve a belőlük készített, emberi fogyasztásra szánt hústermék hasznosításához a természetvédelmi hatóság engedélye nem szükséges.

(5) A (4) bekezdés szerinti mentesség kizárólag azon kereskedelmi forgalom céljára csomagolt termékekre alkalmazható, amelyek csomagolásán egyértelműen és jól láthatóan feltüntették a mesterséges szaporítás tényét, valamint azt, hogy a termékek mely faj származékai.

2. § (1) A tok jogszerűen megszerzett kaviárjának hasznosítása engedélyezhető, ha az a védett állatfajok hasznosításáról szóló jogszabályban meghatározott természetvédelmi érdeket nem sért.

(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott kaviár mennyisége személyenként nem éri el 125 grammot, hasznosításához a természetvédelmi hatóság engedélye nem szükséges.

(3) Az (1)–(2) bekezdés rendelkezései kizárólag a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló jogszabály által meghatározott módon csomagolt és jelölt kaviárra vonatkoznak.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 14. cikkének, valamint V. mellékletében az „Acipenseridae”-re vonatkozó rendelkezésnek való megfelelést szolgálja.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére