• Tartalom

244/2008. (X. 8.) Korm. rendelet

244/2008. (X. 8.) Korm. rendelet

a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.10.12.

A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. § (1) bekezdés j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–3. §2

4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépése előtt benyújtott kérelmekre e rendelet rendelkezései abban az esetben alkalmazandók, amennyiben a pályázó ahhoz írásbeli nyilatkozatban hozzájárul.

(4) Amennyiben a pályázó a (3) bekezdés szerinti hozzájárulást megadja, nyilatkozatában meg kell jelölnie, hogy az e rendelet hatálybalépése előtt benyújtott kérelme szerinti állami támogatáshoz képest – az e rendelet szerinti módosítás által lehetővé tett keretek között – milyen mértékű támogatást igényel.

(5) A pályázatkezelő e rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül írásban megkeresi a pályázókat a (3) bekezdés szerinti nyilatkozat megtétele céljából.

(6) A pályázó az (5) bekezdés szerinti megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül teheti meg a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatát.

(7) Amennyiben a pályázó a (6) bekezdés szerinti határidőben nem teszi meg a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatát, pályázatát a benyújtáskor hatályos rendelkezések szerint kell elbírálni.

5. § E rendelet 1–3. §-a a rendelet hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 192. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–3. §-t az 5. § hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére