• Tartalom

25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet

25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet

az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról1

2012.01.11.

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati és területfelesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a), b), c), e), f), g) és i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések felsorolását.

(2)2 Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit a 2–12/B. melléklet tartalmazza.

(3) A 13. melléklet tartalmazza az egyes szakmacsoportok tekintetében a szakképzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák felsorolását.

(4) A 14. melléklet tartalmazza a külön jogszabályokban foglalt jogosultságok megfeleltetését az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel, valamint az Országos Képzési jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések között.

(4a)3 E rendelet 14/A. melléklete tartalmazza a külön jogszabályokban foglalt jogosultságok megfeleltetését az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben és az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések között.

(5) A 15. melléklet tartalmazza a szakmai ismeretek típusaihoz és a szakmai készségek szintjeihez tartozó meghatározásokat.

2. § (1) Ez a rendelet 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2)4 E rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos jogszabályokban foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzéskor hatályos jogszabályi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig van lehetőség.

(3) A 2. § (2) bekezdése 2013. szeptember 1-jén hatályát veszti. E bekezdés 2013. szeptember 2-án hatályát veszti.

(4)5 Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet módosításáról szóló ÖM rendelet6 hatálybalépésekor folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos jogszabályokban foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzés megkezdésekor hatályos jogszabályi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2012. augusztus 31-ig van lehetőség.

3. §7

1. melléklet a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez8

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések felsorolása

Sor-
szám

Szakképesítés 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendeletben
szereplő adatai

azonosító szám

megnevezés

1-2.*

3.

52

341

03

0000

00

00

Ingatlanközvetítő

0001

54

01

Szakképesítés-ráépülés:
Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő

4.*

5.

52

861

04

0000

00

00

Polgári védelmi előadó

0001

54

01

Szakképesítés-ráépülés:
Polgári védelmi főelőadó

6.

52

861

05

1000

00

00

Polgári védelmi szakelőadó

0001

54

01

Szakképesítés-ráépülés:
Katasztrófa- és polgári védelmi főelőadó

7.

52

813

01

Sportedző (sportág megjelölésével)

0100

33

01

Részszakképesítés:
Sportoktató (sportág megjelölésével)

0010

52

01

Szakképesítés-elágazás:
Fittness-wellness asszisztens

0010

52

02

Szakképesítés-elágazás:
Sportedző (sportág megjelölésével)

0001

54

01

Szakképesítés-ráépülés:
Rekreációs mozgásprogram-vezető
(a szakirány megjelölésével)

8.

52

813

02

0000

00

00

Sportszervező, -menedzser

9.

52

814

01

0000

00

00

Társasházkezelő

 

0001

54

01

Szakképesítés-ráépülés:
Ingatlankezelő

10.

51

853

01

0000

00

00

Temetkezési szolgáltató

 

0100

33

01

Részszakképesítés:
Temetkezési asszisztens

 

0100

21

01

Részszakképesítés:
Temetői munkás

11.

52

861

08

0000

00

00

Tűzoltó I.

0100

31

01

Részszakképesítés:
Tűzoltó II.

 

0001

54

01

Szakképesítés-ráépülés:
Tűzoltó szerparancsnok

12.

54

861

02

0000

00

00

Tűzoltó technikus

13.

52

861

07

0000

00

00

Tűzvédelmi előadó

 

0001

54

01

Szakképesítés-ráépülés:
Tűzvédelmi főelőadó

2–3. melléklet a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez9

4. melléklet a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez10

INGATLANKÖZVETÍTŐ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok
1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 03 0000 00 00
2. A szakképesítés megnevezése: Ingatlanközvetítő
3. Szakképesítések köre:
3.1. Részszakképesítés: Nincs
3.2. Elágazások: Nincsenek
3.3. Ráépülés
Azonosítószám: 52 341 03 0001 54 01
Megnevezés: Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő
4. Hozzárendelt FEOR szám: 3621
5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése

Szakképzési évfolyamok száma

Óraszám

Ingatlanközvetítő

450

Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő

600

II.
Egyéb adatok
Szakképesítés megnevezése: Ingatlanközvetítő
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya: 60%
3. Gyakorlat aránya: 40%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
Ráépülés megnevezése: Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai előképzettség: 52 341 03 0000 00 00 Ingatlanközvetítő
Előírt gyakorlat: Műszaki egyetemi, műszaki főiskolai, közgazdasági és jogi felsőfokú diploma esetében legalább 1 év, minden más esetben legalább 2 év ingatlanközvetítői gyakorlat
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya: 40%
3. Gyakorlat aránya: 60%
4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
III.
Munkaterület
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

3621

Kereskedelmi ügyintéző

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Kezeli az ingatlanpiac kínálati oldalát
Kezeli az ingatlanpiac keresleti oldalt
Elvégzi az adminisztrációs feladatokat
Fejleszti szakmai ismereteit, követi az európai szabályokat
Lebonyolítja az adásvétel, bérlet és csere üzletkötéseket
Részt vesz a minőségirányítási rendszer kialakításában
Adatbázist készít, számítástechnikai tevékenységet végez
Matematikai, statisztikai gazdasági számításokat végez
Befektetői szakértői anyagot készít
Marketingtevékenységet végez
Értékbecslést készít
Ingatlanvagyon értékelést végez
Hitelbiztosítéki értékelést végez
Ingatlanszakmai tanácsadást végez
Ingatlanszakmai vállalkozást (társaságot) irányít
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

IV.
Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0764–06    Ingatlanközvetítéssel kapcsolatos feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felkutatja a kínálati ingatlanokat
Elkészíti a megbízási szerződést a mellékleteivel
Szemlézi az ingatlant
Javaslatot tesz az árra
Dokumentálja a szemlézett ingatlant (műszaki paraméterek, ár stb.)
Feladja a hirdetést
Kapcsolatot tart az ügyfelekkel
Létrehozza a kínálati oldal adatbázisát
Elkészíti a vásárlási szándéknyilatkozatot
Összeveti az adatbázisokat (kereslet-kínálat)
Értesíti az ingatlant kereső ügyfeleket
Bemutatja az ingatlanokat
Tanácsot ad az ingatlanra vonatkozóan
Létrehozza a keresleti oldal adatbázisát
Felelősen kiállítja a pénzügyi bizonylatokat
E-maileket fogad, válogat, kezel
Kapcsolatot tart a hatóságokkal
Karbantartja az adatbázist (információkat felvesz, módosít, töröl)
Alkalmazza a szerződéstípusokat (kizárólagos vagy általános)
Követi és alkalmazza a jogszabályi és a helyi rendeleti változásokat
Követi az építészeti, műszaki és épületgépészeti fejlődést
Üzleti információkat gyűjt és alkalmazza azokat
Figyelemmel kíséri a szakmai lapokat
Egyeztet az ügyletről a vevő és az eladó között
Időpontot egyeztet az eladóval, vevővel és az ügyvéddel a szerződéskötésről
Begyűjti az adásvételi szerződéshez szükséges adatokat (eladó, vevő, ingatlan)
A begyűjtött adatokat feldolgozza és továbbítja az ügyvédnek
Előkészíti a szerződéskötést
Kiállítja a pénzügyi bizonylatot
Átveszi a szolgáltatás díját
Minőségcélokat tűz ki
Visszajelzéseket kér, dolgoz fel és értékel
Fejleszti a szolgáltatásokat és azok színvonalát
Minőségügyi reklamációkat kezel
Kezeli a minőségirányítási rendszer dokumentumait
Hozzájárul az iroda tevékenységének reklámozásához
Üzleti hirdetéseket készít
Részt vesz a vállalkozás egyéni arculatának kialakításában
Részt vesz a referencia és bemutató anyagok elkészítésében
Adatbázis hozzáférést és egyéb szolgáltatásokat nyújt
Médiakapcsolatokat fejleszt
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    A Polgári Törvénykönyv tulajdonjogra és szerződésekre vonatkozó elemei
B    Az ingatlanok adásvételére vonatkozó jogszabályok
B    A társasházakról szóló törvény
B    A lakás- és helyiségbérletről szóló törvény
B    A lakásszövetkezetekről szóló törvény
B    A gazdálkodó szervezetek ingatlanszerzésére vonatkozó jogszabályok
B    A nem magyar állampolgárok ingatlanszerzésére vonatkozó törvények és korlátozások
B    A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény ingatlanközvetítőkre vonatkozó rendelkezései
B    A szolgáltatásokra vonatkozó EU direktíva
B    Az építési telek fogalmának, a beépítési kötelezettség és beépítési mód előírásai
B    A lakóingatlan és a nem lakóingatlan fogalma és típusai
B    A földhivatalok nyilvántartási rendszere
B    Ingatlan-nyilvántartási alapok
B    A tulajdoni lapok szerkezete és tartalma
B    A földhivatali térkép
B    Az építészeti és település-rendezési tervek felhasználása
B    Az adásvételi szerződések kötelező elemei
B    A bérleti szerződések kötelező elemei
C    Szabadkézi műszaki rajz/vázlat készítése kötelező informális tartalommal
B    Építési anyagok
B    Építési technológiák, építési módok
B    Épületszerkezetek
B    A felépítmények típusai és jellemzői
B    Az ingatlan-felépítmények kötelező tartalmi elemei és tartozékai
B    Karbantartás, felújítás, korszerűsítés fogalmai
B    A szemrevételezéses épületdiagnosztika alapfogalmai
B    Az ingatlan tranzakciókkal kapcsolatos legfontosabb pénzügyi és közgazdasági terminológia és alapfogalmak
B    A marketing alapfogalmai
B    A különböző típusú ingatlanok értékesítése, bérbeadása során használható marketing, módszerek és eszközök
B    Az ingatlanokkal kapcsolatos vagyonszerzési és eljárási illetékek
B    A pénzintézeti hitelek formái és feltételei
B    A lakáshoz jutás és a lakásfenntartás állami és önkormányzati támogatása
B    Az értékesítési, csere- és bérbeadási ügyletekből származó jövedelmek adóvonzata
B    Az ingatlanok biztosítása
C    Adatbázisok létrehozása, üzemeltetése
B    Az ingatlan értékbecslés alapfogalmai
C    Lakóingatlanok értékbecslése a piaci adatok összehasonlításán alapuló módszerrel (páros és csoportos összehasonlítási módszerek)
C    Ingatlanok alapterületének felmérése
C    Számítógép kezelése
B    Tárgyalástechnika
B    Üzleti etika
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    Számítógépes alapismeretek
2    Szövegszerkesztés
2    Táblázatkezelés
2    Adatbázis-kezelés
2    Prezentáció
2    Információ és kommunikáció
5    Köznyelvi beszédkészség
3    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Tárgyalási technikák alkalmazása
3    Információforrások kezelése
3    Helyszínrajz olvasása, értelmezése
3    Helyszínrajz készítése
3    Épület/lakás alaprajz olvasása, értelmezése
3    Épület/lakás alaprajz készítése
3    Gépészeti tervrajz olvasása, értelmezése
3    Elemi számolási készség
3    Tájékozódás
3    Tér-érzékelés
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Türelmesség
Szervezőkészség
Térlátás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Társas kompetenciák:
Konszenzus készség
Kapcsolatteremtő és kapcsolattartó készség
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Információgyűjtés
Helyzetfelismerés
Rendszerező képesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0765–06    Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elkészíti és megköti a megbízási szerződést a mellékleteivel
Kapcsolatot tart a hatóságokkal
Helyszíni szemlét tart a megbízó jelenlétében
Felméri az ingatlant a hatályos jogszabályok alapján
Az ingatlanról fénykép és/vagy videó dokumentációt készít
Tanulmányozza az ingatlanra vonatkozó dokumentációkat
Információt gyűjt az értékbecsléshez földhivatalnál, műszaki osztályon
Szakértői jelentést készít az ingatlanvagyon hasznosítására
Ingatlanbefektetési tanácsokat ad
Tanulmányozza az ingatlanhoz tartozó vagyonértékű jogokat
Ingatlanmarketing tevékenységet folytat
Kiválasztja és alkalmazza az ingatlanvagyon-értékelési módszereket
Elkészíti az értékbecslési szakvéleményt az európai normák szerint
Átadja az értékbecslési szakvéleményt és a mellékleteket
Kiállítja a számlát
Létrehozza a kínálati oldal adatbázisát
Összeveti az adatbázisokat (kereslet-kínálat)
E-maileket fogad, válogat, kezel
Biztonsággal kezeli az Internet hálót
Karbantartja az adatbázist (információkat felvesz, módosít, töröl)
Követi és alkalmazza a jogszabályi és helyi rendeleti változásokat
Követi az építészeti, műszaki és épületgépészeti fejlődést
Figyelemmel kíséri a szakirodalmat és a szakmai lapokat
Kialakítja és kezeli a minőségirányítási rendszer dokumentumait
Tervezi és ellenőrzi az időbeosztást
Irányítja a szervezet munkatársainak szakmai munkáját
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Engedélytől eltérően megvalósított felépítményre vonatkozó jogszabályok
A    Értékbecslési, vagyonértékelési módszerek
A    Értékbecslési szakvélemény tartalmi és formai követelményei
B    A pénzintézeti hitelek formái és feltételei
B    Az illetékjog
B    Gazdasági társaságokról törvény
B    Földjog
B    Építésigazgatás
B    Adóügy
B    Az építészeti és település-rendezési tervek felhasználása
B    A tulajdoni lapok szerkezete, tartalma, térképtár
B    Ingatlan nyilvántartás, dokumentumtár
B    Építészeti stílusok
B    Épületek, szerkezetek élettartama
B    Értékarányok az épületszerkezetek között
B    Szerkezeti diagnosztika
B    Épületfenntartás és karbantartás
B    Az ingatlanpiac szereplői
B    Az ingatlanpiaci hazai és nemzetközi szervezetek
B    Makroökonómia
B    Mikroökonómia
B    Az ingatlanpiaci kereslet és kínálat elemzése
B    Ingatlan marketing
B    Statisztikai gyakorlat
B    Számviteli alapok
B    Adóügyi és társadalombiztosítási alapok
C    Üzleti tervezés
B    Vállalkozási alapok
B    Európai értékbecslési normák
B    Ingatlanközvetítői gyakorlat az Európai Unióban
B    Állami, önkormányzati ingatlanok
B    Környezetvédelmi tényezők
B    Gazdasági matematika
B    Kockázatok kezelése
B    Befektetői elemzések
B    Minőségbiztosítási rendszerek
B    A minőségjavítás eszközei
B    Ingatlanfejlesztések értéknövelő hatása
C    Ingatlaninformatika
C    A helyérték számítása
C    Adatbázisok kezelése
C    Internetes információk
C    Ingatlanpiaci adatok analízise
C    Etika
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Információforrások kezelése
5    Helyszínrajz olvasása, értelmezése
4    Helyszínrajz készítése
5    Épület/lakás alaprajz olvasása, értelmezése
4    Épület/lakás alaprajz készítése
4    Gépészeti tervrajz olvasása, értelmezése
5    Elemi számolási készség
5    Tájékozódás
5    Tér-érzékelés
Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Türelmesség
Precizitás
Önállóság
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Konszenzus készség
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Tömör fogalmazása készsége
Irányító készség
Udvariasság
Tolerancia
Empatikus készség
Módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Információgyűjtés
Helyzetfelismerés
Rendszerező képesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Áttekintő képesség
Rendszerekben való gondolkodás

Az 52 341 03 0000 00 00 azonosító számú,
Ingatlanközvetítő megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0764–06

Ingatlanközvetítéssel kapcsolatos feladatok

Az 52 341 03 0001 54 01 azonosító számú,
Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő megnevezésű ráépülés
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0765–06

Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő feladatok

V.
Vizsgáztatási követelmények
1.A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele: –
Szakmai dolgozat:
– Ingatlanközvetítő szakképesítéshez
A valóságban létező lakóingatlan forgalmi értékbecslése az ingatlanközvetítői piaci adatok összehasonlításán alapulva tárgyú
– Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő ráépüléshez
A valóságban létező üzleti ingatlan ingatlanvagyon-értékelése a hozamszámításon alapuló értékelési módszerrel, és legalább még egy értékelési módszer segítségével tárgyú
2.A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0764–06    Ingatlanközvetítéssel kapcsolatos feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Lakossági ingatlanok műszaki dokumentációi, építési módok, szerkezetek és diagnosztika; jogszabályok és eljárások; gazdasági alapismeretek; ingatlanközvetítéshez kapcsolódó érték meghatározása piaci alapokon; információs és kommunikációs ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az ingatlanközvetítés gyakorlata és technikája (egy folyamat komplex megvalósítása, bemutatása, szakmai dolgozat megvédése)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 40%
2. feladat: 60%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0765–06    Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Lakó és üzleti ingatlanok műszaki dokumentációi; jogszabályok és eljárások; közgazdasági ismeretek; értékbecslési normák; befektetői megtérülési számítások; hitelekkel kapcsolatos számítások; ingatlanvagyon értékelési technikák; ingatlanközvetítői technikák
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az ingatlanvagyon értékelés és közvetítés gyakorlata és technikája (egy folyamat komplex megvalósítása, bemutatása, szakmai dolgozat megvédése)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 40%
2. feladat: 60%
3.A szakmai vizsga értékelése %-osan:
Az 52 341 03 0000 00 00 azonosító számú, Ingatlanközvetítő megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 100
Az 52 341 03 0001 54 01 azonosító számú, Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő megnevezésű ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
2. vizsgarész: 100
4.A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
5.A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
1. Az 1. vizsgarész akkor tekinthető eredményesnek, ha a vizsgázó a vizsgarész hozzárendelt 1. számú írásbeli vizsgafeladatát 60%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette, valamint a szakmai dolgozatot a szóbeli vizsgatevékenység időpontját megelőző nyolcadik munkanapig benyújtotta és 60%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette, és az 1. vizsgarészt 50%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette.
2. A 2. vizsgarész akkor tekinthető eredményesnek, ha a vizsgázó a vizsgarész hozzárendelt 1. számú írásbeli vizsgafeladatát 60%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette, valamint a szakmai dolgozatot a szóbeli vizsgatevékenység időpontját megelőző nyolcadik munkanapig benyújtotta és 60%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette, és a 2. vizsgarészt 50%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette.
VI.
Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Ingatlan-
közvetítő

Ingatlanvagyon-
értékelő és -közvetítő

Irodahelyiség

X

X

Oktatóterem, tábla, vetítővászon

X

X

Irodatechnikai eszközök

X

X

Számítástechnikai eszközök

X

X

Vizuáltechnikai eszközök

X

X

Telekommunikációs eszközök

X

X

5. melléklet a 25/2007. (IV. 29.) ÖTM rendelethez11

6. melléklet a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez12

POLGÁRI VÉDELMI ELŐADÓ SZAKKÉPESÍTÉS
SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.    A szakképesítés azonosító száma: 52 861 05 0000 00 00
2. A szakképesítés megnevezése: Polgári védelmi előadó
3. Szakképesítések köre:

3.1

Részszakképesítés

Nincs

 

3.2

Szakképesítés- elágazások

Nincsenek

 

3.3.

Szakképesítés- ráépülés

 

 

 

 

Azonosítószám

52 861 05 0001 54 01

 

 

Megnevezés

Polgári védelmi főelőadó

4. Hozzárendelt FEOR szám: 3524
5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés/ Szakképesítés-ráépülés megnevezése

Szakképzési
évfolyamok száma

Óraszám

Polgári védelmi előadó

-

350

Polgári védelmi főelőadó

-

250

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:     Polgári védelmi előadó
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:     -
Iskolai előképzettség:     érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:     -
Előírt gyakorlat:     -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények:     nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya:     60%
3. Gyakorlat aránya:     40%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):     -
Időtartama (évben vagy félévben):     -
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):     nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor:     -
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
SZAKKÉPESÍTÉS- RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Polgári védelmi főelőadó
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai előképzettség:     52 861 05 0000 00 00 Polgári védelmi előadó
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények:     nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:     nem szükségesek
2. Elmélet aránya:     60%
3. Gyakorlat aránya:     40%
4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:     nem szükséges
III.
MUNKATERÜLET
1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

3524

Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Informálódik és kommunikál
Veszélyazonosítást és veszélyelemzést végez
Terveket készít
Szervezeteket hoz létre és működtet
Döntés előkészítést végez
Részt vesz szakmai területének szabályozásában
Védelemszervezői tevékenységet végez
Veszélykezelésben vesz részt
Kapcsolatot tart és együttműködik
Részt vesz a készletképzésben és a készletgazdálkodásban
Életvédelmi létesítményeket kezel
Oktat, felkészít
Szakmailag továbbképzi magát
Adatkezelést és adminisztrációs feladatokat végez
Ellenőrzést végez.
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

52 861 05 1000 00 00

Polgári védelmi szakelőadó

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3751-11 A polgári védelmi tevékenység megszervezése és működtetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Információt gyűjt a szakterületet érintő szabályozókról
Információt gyűjt a veszélyforrásokról, a veszélyeztetés mértékéről, a rendelkezésre álló erőforrásokról
Információt gyűjt a lakosságról és az anyagi javakról
Információkat szolgáltat a szakterületét érintően
Veszélyek (katasztrófa- és fegyveres események) azonosítását végzi
Részt vesz hatásvizsgálatban, kockázatelemzésben
Gondoskodik a tervek naprakészen tartásáról
Térképet készít elő, vezet és alkalmaz
Előkészíti a polgári védelmi szervezetek alkalmazását
Gondoskodik a szervezetek alkalmazhatóságának fenntartásáról
Normál (béke) körülmények közötti működésre vonatkozó döntéseket készít elő
Minősített időszaki, helyzeti működésre vonatkozó döntéseket készít elő
Közreműködik az esemény katasztrófává, a terület katasztrófa sújtotta területté nyilvánításának előkészítésében
Közreműködik hatósági döntések, szakhatósági állásfoglalások előkészítésében
Előkészíti a kijelölő és beosztási határozatokat
Segítségnyújtási, együttműködési megállapodásokat készít elő
Végzi a jogszabályok követését
Végzi a kapcsolódó jogi szabályozó eszközök véleményezését
Közreműködik a helyi szabályozók előkészítésében
Előkészíti a vezető katasztrófavédelmi és polgári védelmi utasításait, intézkedéseit
Előkészíti a minősített időszaki szervezeti és működési szabályozókat
Elkészíti a rendkívüli intézkedések helyi bevezetésére vonatkozó szabályozókat
Szervezi a riasztást és tájékoztatást, az egyéni védelmet, a helyi védelmet
Szervezi a távolsági védelmet (kimenekítés, kitelepítés, kiürítés, befogadás-elhelyezés, visszatelepítés
Közreműködik a folyamatos ellátás szervezésében, az anyagi javak védelmének szervezésében
Közreműködik a logisztikai támogatás szervezésében, a továbbtermelő üzemek biztosításának megszervezésében
Közreműködik a kritikus infrastruktúra védelmének szervezésében
Az esemény jellegének megfelelő helyzetelemzést, pontosítást végez
Veszélykezelési alternatívákat készít elő
Közreműködik az operatív irányításban
Koordinálja a veszélykezelésben résztvevő szervek, szervezetek tevékenységét
Szervezi a mindenoldalú biztosítást
Közreműködik a következmények felszámolásában
Részt vesz a kárfelmérésben és a helyreállításban
Jelentést, tájékoztatást készít az elöljáró szervek számára
Tájékoztatja az alárendelteket, szervezeti egységeket
Kapcsolatot tart és együttműködik az önkormányzati szervekkel, a védelmi igazgatási szervekkel, a rendvédelmi, rendészeti szervekkel
Kapcsolatot tart és együttműködik a Magyar Honvédség kijelölt szerveivel, a közszolgáltatást, közellátást végző szervekkel
Kapcsolatot tart és együttműködik a közszolgálati média szervekkel, a karitatív szervekkel, önkéntesekkel
Megbízás esetén kapcsolatot tart és együttműködik nemzetközi szervekkel, szervezetekkel
Közreműködik a béke és minősített időszaki készletek kialakításában, a készletek előírás szerinti tárolási feltételeinek biztosításában
Közreműködik a tárolt készletek frissítésében, alkalmazhatóságának biztosításában, a lejárt készletek használatból történő kivonásában, hasznosításában
Nyilvántartásba veszi a védőlétesítményeket
Javaslatot tesz a védőlétesítmény minősítésére
Szervezi a védőlétesítmények fenntartását, karbantartását, hasznosítását
Közreműködik helyi életvédelmi létesítmény kijelölésében
Szervezi a védőlétesítmény készenlétbe helyezését, üzemeltetését
Szervezi a szükség életvédelmi létesítmény kialakítását
Javaslatot készít elő az életvédelmi létesítmény megszüntetésére
Közreműködik a polgári védelmi szervezetek felkészítésében
Közreműködik gyakorlatok végrehajtásában
Szakmai tanfolyamon, továbbképzésen, rendezvényen vesz részt
Fizikai állóképességét fejleszti, karbantartja
Adatokat kér, adatokat szolgáltat
Személyes, közérdekű és különleges adatokat kezel
Ügyintézést, ügyiratkezelést folytat
Minősített ügyintézést, iratkezelést végez
Elkészíti a szakmai tárgyú leveleket, ügyiratokat
Kezeli a szervezetekkel kapcsolatos dokumentációkat
Kezeli a terveket
Nyilvántartásokat, kimutatásokat, statisztikát készít
Elektronikus adatfeldolgozást, iratkezelést és ügyintézést végez
Közreműködik hatósági és szakhatósági eljárásban, ellenőrzésben
Végzi a szakterületi helyi szabályozók megvalósulásának ellenőrzését
Végzi a hatósági döntések érvényesülésének ellenőrzését
Részt vesz a veszélyes áru szállítás ellenőrzésében.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Közigazgatási, védelmi igazgatás ismeretek
E    Büntetőjogi és szabálysértési jogi alapfogalmak
E    A polgári jog alapelvei
E    Nemzetközi jogi alapelvek
E    A hadviselés alapvető nemzetközi szabályai
C    Válságok, konfliktusok, háborúk
C    Békeműveletek
C    Terrorcselekmény, terrorfenyegetettség
C    A polgári javak védelmének nemzetközi szabályai
C    A kulturális javak védelmének nemzetközi szabályai
C    A minősített időszakok rendszere, sajátosságai
C    Minősített időszakokban bevezethető rendkívüli intézkedések
C    Befogadó nemzeti támogatás polgári védelmi feladatai
C    A védelmi igazgatás szervezete és működése
C    A polgári védelem lényege és jogi szabályozása
C    A magánszemélyek (állampolgárok) polgári védelmi kötelezettségei
C    A közigazgatási és más állami szervek polgári védelmi kötelezettségei
C    Ágazati polgári védelmi feladatok
C    A polgári szervek polgári védelmi kötelezettségei
B    A települések polgári védelmi besorolása és annak védelmi követelményei
C    A területi polgári védelmi szervezetek
C    A települési polgári védelmi szervezetek
C    A munkahelyi polgári védelmi szervezetek
C    A polgári védelmi szervezetek létrehozása, felkészítése, megalakítása és alkalmazása
C    A polgári védelmi tervezés rendszere és folyamata
C    A katasztrófavédelmi tervezés rendszere és folyamata
C    Minősített időszaki tervezés rendszere
C    A tervek naprakészen tartása
C    A lakosság felkészítése
C    A polgári védelmi szervezetek felkészítése
C    A munkavállalók felkészítése
D    Polgári védelmi hatósági jogkörök és gyakorlásuk
D    A polgári védelmi szakhatóság jogkör
C    A védelmi felkészítés alanyai, időszakai, feladatai
D    Az ország mozgósítás rendszere, szervei, eszközrendszere
C    A gazdaságmozgósítás felkészülési feladatai
C    A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségek
C    A védelmi célú tartalékok
C    A riasztás, értesítés fogalma, alapelvei, eszközei, módszerei
C    A riasztás végrehajtása katasztrófariadó, légiriadó esetén
C    A polgári védelmi szervezetek riasztása, alkalmazási készenlétbe helyezése
C    A lakosság riasztása, tájékoztatása
C    A katasztrófák elleni védekezés elvei, szervei, feladatai
D    Katasztrófa elleni védekezés központi és területi szervei, feladataik,
E    A parancsnoki és törzsmunka alapjai, tartalma
E    A korszerű vezetési ismeretek alkalmazása a parancsnoki munkában
C    Vezetési és munkaokmányok
C    Tereptan, térképismeret
C    Térképvezetés
C    Az írott és grafikus, valamint az elektronikus okmányok fajtái, készítésük rendje
C    A katasztrófavédelem híradó rendszere
C    A híradás és hírforgalmazás elvei, szabályai
C    A katasztrófavédelem ügyeleti rendszere
E    A katasztrófavédelmi munka sajátos pénzügyi-gazdálkodási előírásai
D    A helyreállítás- újjáépítés során alkalmazandó pénzügyi előírások
C    A lakosság és az anyagi javak védelmének alapjai
B    Az egyéni védelem
B    A helyi védelem
B    A távolsági védelem
D    Egészségügyi ellátás, járványvédelem, állat és növényvédelem
C    A műszaki védelem feladatai és módjai
D    A közművek általános műszaki védelme
C    A kritikus infrastruktúra védelme, ideiglenes helyreállítása
C    Az életvédelmi létesítmények létesítése és fenntartása
C    A radioaktív szennyeződést előidéző okok és azok hatásai
C    Járványtani alapfogalmak
C    Vegyivédelmi és toxikológiai alapfogalmak
B    A RBV kárterület jellemzői
B    A terep és meteorológiai tényezők módosító hatása
C    A létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelmének elvei és feladatai
C    A kulturális javak védelme
B    A mentés fogalma, irányításának feladatai a kárhelyen
C    Az ágazatok polgári védelmi feladatai
B    A műszaki felderítés módszerei, eszközei
B    Az RBV felderítés módszerei és eszközei
B    A romok alóli mentés elvei, feladatai
C    A mentéshez szükséges feltételek és szükségeszközök
C    A kommunikáció elvei, területei, szerepe
C    Veszélyhelyzeti kommunikáció
C    A tömegpszichológia alapelvei
C    A pánikhelyzet elkerüléséhez szükséges fontos teendők
C    A veszélyhelyzeti segítségnyújtás közreműködői
E    A rendkívüli időszak logisztikai biztosításának rendje
C    A vegyi és sugármentesítés és fertőtlenítés elvei, feladatai, módszerei
D    Katasztrófa fogalmának értelmezése, a csoportosítás lehetőségei
C Magyarország katasztrófa-veszélyeztetettsége
C    A katasztrófa elleni védelem szervezeti és irányítási rendszere
C    A katasztrófavédelemben együttműködő szervek
C    A katasztrófa elleni védelem területei, feladatai
E    A katasztrófavédelmi monitoring-rendszer szerkezete és működése
C    A veszélyes anyagok tulajdonságai
C    A kémiai biztonság követelményei
C    A veszélyes anyagok azonosítása
C    A veszélyes anyagok szállítása
C    A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés rendszere
C    Az adatbázisok használata
C    Az elméleti és gyakorlati oktatás módszertana
D    Gyakorlatok szervezésének elvei, módszerei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Információs és adatrögzítő eszközök használata
5    Védőruhák használata
4    Mérőműszerek használata
3    Kéziszerszámok használata
1    Elemi szintű számítógép-használat
5    Olvasott szakmai szöveg megértése
3    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Felderítő és mentesítő eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Pontosság
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő képesség
Határozottság
Meggyőzőkészség
Együttműködési készség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés
Elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3752-11 Polgári védelmi főelőadói tevékenység
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Veszély elhárítási terveket és általános polgári védelmi terveket készít
Helyreállítási feladatokban vesz részt
Intézkedési és végrehajtási terveket készít
Katasztrófavédelmi felkészítési tevékenységet végez
Közreműködik a káresemények felszámolásának szervezésében
Koordinálja a megerősítők és együttműködök tevékenységét
Részt vesz a katasztrófa következményeinek felmérésében és felszámolásában
Megbízás esetén kárhely parancsnoki feladatokat lát el
Válság, konfliktushelyzet felszámolásában vesz részt
Közreműködik a kárenyhítésben
Részt vesz a veszélyes anyagok ártalmatlanításában és a környezet rekreációjában
Részt vesz a biztonsági elemzés és biztonsági jelentés elkészítésében
Részt vesz a belső és külső védelmi tervek elkészítésében
Közreműködik a polgári védelmi szervezet működtetésében
Részt vesz az életvédelmi létesítmények engedélyezésében
Közreműködik a lakossággal való párbeszédben
Közreműködik ipari baleset országhatáron átterjedő hatásai elleni védekezésben
Ipari katasztrófa elhárítási feladatokat tervez, szervez
Földrengés katasztrófa elhárítási feladatokat tervez, szervez
Nukleáris katasztrófa/baleset-elhárítási feladatokat tervez, szervez
Migrációs katasztrófa elhárítási feladatokat tervez, szervez
Árvíz, belvíz, helyi vízkár katasztrófa elhárítási feladatokat tervez, szervez
Közegészségügyi katasztrófa elhárítási feladatokat tervez, szervez
Közlekedési, szállítási katasztrófa elhárítási feladatokat tervez, szervez
Környezeti katasztrófa elhárítási feladatokat tervez, szervez
Rendkívüli időjárásból eredő katasztrófa elhárítási feladatokat tervez, szervez
Egyéb (pl. terrorcselekmény, légi jármű baleset, stb.) katasztrófa elhárítási feladatokat tervez, szervez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek
C    Katasztrófavédelmi tervezés
C    Katasztrófavédelmi felkészítés
C    Kritikus infrastruktúra elemzése
E    Hazai és nemzetközi előírások, szerződések előírásainak alkalmazása a káresemények felszámolása során
E    Katasztrófává minősítési eljárásban részvétel
C    Logisztikai feladatok tervezése, szervezése, irányítása
E    Karbantartások, felújítások szervezése, tervezése
B    Polgári védelmi szervezetek létrehozása, felkészítése
C    Lakosság riasztása, tájékoztatásának szervezése, tájékoztatók készítése
C    Katasztrófavédelmi koordináció
C    Kárhely parancsnoki feladatok végrehajtása
C    Meteorológiai helyzet, időjárás elemzése, értékelése
E    Veszélyazonosítás, veszélyelemezés, hatásvizsgálat
C    Az esemény katasztrófává minősítésének, kinyilvánításában való részvétel
C    Egyéni és társadalmi kockázatok értékelése
C    Veszélyes anyagok előállításával, tárolásával, szállításával kapcsolatos ellenőrzési, hatósági, szakhatósági feladatok
C    A katasztrófák következményeinek felmérése és felszámolása
E    Veszélyazonosítás, veszélyelemzés, hatásvizsgálatában való közreműködés
E    Biztonsági elemzés és jelentés
E    Védekezésbe bevonható eszközök, gépek, berendezések és azok alkalmazása
E    Belső és külső védelmi tervek készítése, felülvizsgálata
C    Tájékoztatási eszközök és módszerek ismerete
E    Ipari baleset határokon átterjedő hatásai elleni védekezés elveinek alkalmazása
C    Az árvizek, belvizek, vízszennyezés elleni védekezés szervezése
C    A földrengések elleni védekezés szervezése, tervezése
C    Rendkívüli időjárási katasztrófák elleni védekezés szervezése
C    Az ipari tevékenység veszélyei elleni védekezés szervezése
C    A nukleáris és radiológiai veszélyek elleni védekezés szervezése
C    A közlekedési, szállítási katasztrófák elleni védekezés szervezése
C    A biológiai katasztrófák elleni védekezés szervezése
C    Az urbanizációs katasztrófák elleni védelem szervezése
C    A terrorcselekmények elleni védekezés szervezése
C    Helyreállítási és újjáépítési feladatok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    A katasztrófavédelmi tervezés során használt egyezményes jelek alkalmazása
3    Információforrások kezelése
3    Helyszínrajzok olvasása, értelmezése
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Szervezőkészség
Pontosság
Döntésképesség
Monotónia-tűrés
Önállóság
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kompromisszumkészség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás.

Az 52 861 05 0000 00 00 azonosító számú Polgári védelmi előadó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

3751-11

A polgári védelmi tevékenység megszervezése és működtetése


Az 54 861 05 0001 54 01 azonosító számú, Polgári védelmi főelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljának

azonosítója

megnevezése

3752-11

Polgári védelmi főelőadói tevékenység

V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele.
A hiányzási óraszám nem haladhatja meg a Képzési Programban rögzített összóraszám 15%-át.
2. A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3751-11 A polgári védelmi tevékenység megszervezése és működtetése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Védelmi igazgatási, polgári védelmi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:     60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Lakosság és anyagi javak védelme
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Polgári védelmi szervezetek megalakítása, felkészítése, alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 30%
2. feladat: 50%
3. feladat: 20 %
2. vizsgarész
A hozzárendelt ráépülés szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3752-11 Polgári védelmi főelőadói tevékenység
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A katasztrófa elleni védekezés megszervezése I.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:     45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A katasztrófák elleni védekezés megszervezése II.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Ágazati katasztrófa- és polgári védelmi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 30 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 20%
2. feladat: 20%
3. feladat: 60 %
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
Az 52 861 05 0000 00 00 azonosító számú Polgári védelmi előadó megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 100
Az 52 861 05 0001 54 01 azonosító számú Polgári védelmi főelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
2. vizsgarész: 100
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.
A tanulmányi pontok beszámítása a továbbtanulás és a teljesítményértékelés során vehető figyelembe.
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
a) Ha a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007.
(V. 21.) SZMM rendelet 20. §-ának (1) bekezdése alapján a vizsgabizottság a gyakorlati vizsgafeladatok, illetve ezek értékelési útmutatóinak jóváhagyását megelőzően azokat módosította, vagy a vizsgaszervezővel módosíttatta, illetve átdolgoztatta, akkor e tényt a vizsgajegyzőkönyvben rögzíteni kell.
b) Az 1. vizsgarész 1. számú, a 2. vizsgarész 1. számú írásbeli vizsgafeladatánál a kijavított és értékelt írásbeli vizsgadolgozatokat és az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát az értékelést végző szakértő a %-os értékelési javaslatával legkésőbb az utolsó vizsgatevékenység megkezdése előtt adja át a vizsgabizottság elnökének.
c) Az 1. vizsgarész akkor tekinthető eredményesnek, ha a vizsgázó a vizsgarész 1., 2. és 3. számú gyakorlati vizsgafeladatát külön-külön 60%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette és a vizsgarész %-os eredménye is meghaladja az 50%-ot.)
d) A 2. vizsgarész akkor tekinthető eredményesnek, ha a vizsgázó a vizsgarész 1. számú gyakorlati vizsgafeladatát 60%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette és a vizsgarész %-os eredménye is meghaladja az 50%-ot.
VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Polgári
védelmi
előadó

Polgári védelmi
főelőadó

Informatikai eszközök

X

X

Szoftverek

X

X

Térképek, rajzeszközök

X

X

Szűrő, szigetelő légzésvédők

X

X

Szűrő, szigetelő bőrvédők

X

Egyéni sugáradag mérők

X

Sugárfelderítő műszerek

X

Vegyi felderítő műszerek

X

Mintavevő felszerelés

X

Meteorológiai felderítő eszközök

X

Mentesítő eszközök és anyagok

X

Oxigén koncentráció mérők

X

Építmény és gépészeti makettek

X

Műszaki mentő gépek, eszközök

X

X

Vegyi mentő gépek, eszközök

X

X

Szállítóeszközök

X

X

Falitáblák

X

X

Híradó eszközök

X

Oktatástechnikai eszközök

X

X

VII.
EGYEBEK
1.    A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság látja el.
2.    A képzésben résztvevők részére az egyéni védőfelszereléseket a beiskolázó biztosítja.
3.

Korábbi eredményes szakmai követelménymodulok

Jelen szakmai és vizsgakövetelmények szerint megfeleltetett szakmai követelménymodulok

0770-06

és


0771-06
modulok együttes megléte

A polgári védelmi tevékenység megszervezése

és
Polgári védelmi tevékenység működtetése3751-11

A polgári védelmi tevékenység megszervezése és működtetése

0772-06

A katasztrófavédelmi- és polgári védelmi főelőadói tevékenység


3752-11


Polgári védelmi főelőadói tevékenység

Aki a 2006-ban kiadott, e táblázatban meghatározott követelménymodulokat eredményesen teljesítette, az mentesül a 2011-ben kiadott e táblázat szerinti megfelelő szakmai követelménymodulok teljesítése alól.
Aki a 2006-ban kiadott, e táblázatban meghatározott követelménymodulokból sikeres szakmai vizsgát tett, az a jelen szakmai és vizsgakövetelmény szerinti szakmai képzéseket folytathatja.

7. melléklet a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez

SPORTEDZŐ (SPORTÁG MEGJELÖLÉSÉVEL)
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok
1. A szakképesítés azonosító száma: 52 813 01
2. A szakképesítés megnevezése: Sportedző (sportág megjelölésével)
3. Szakképesítések köre:
3.1. Részszakképesítés
Azonosítószám: 52 813 01 0100 33 01
Megnevezés: Sportoktató (sportág megjelölésével)
3.2. Elágazások
Azonosítószám: 52 813 01 0010 52 01
Megnevezés: Fitness-wellness asszisztens
Azonosítószám: 52 813 01 0010 52 02
Megnevezés: Sportedző (sportág megjelölésével)
3.3. Ráépülés
Azonosítószám: 52 813 01 0001 54 01
Megnevezés: Rekreációs mozgásprogram-vezető (a szakirány megjelölésével)
4. Hozzárendelt FEOR szám: 3419
5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés/Ráépülés megnevezése

Szakképzési évfolyamok
száma

Óraszám

Sportedző (sportág megjelölésével)

1

1000

Rekreációs mozgásprogram- vezető (a szakirány megjelölésével)

1

1000

II.
Egyéb adatok
Elágazás megnevezése: Fitness-wellness asszisztens
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
2. Elmélet aránya: 50%
3. Gyakorlat aránya: 50%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Elágazás megnevezése: Sportedző (sportág megjelőlésével)
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
2. Elmélet aránya: 50%
3. Gyakorlat aránya: 50%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Részszakképesítés megnevezése: Sportoktató (sportág megjelölésével)
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
2. A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma: –
Óraszám: 500
3. Elmélet aránya: 50%
4. Gyakorlat aránya: 50%
5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékossággal élők esetében, iskolai rendszerben): –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Ráépülés megnevezése: Rekreációs mozgásprogram- vezető (a szakirány megjelölésével)
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai előképzettség: 33 8962 01 Sportoktató
52 8962 01 Sportedző
52 8962 02 Sportszervező, -menedzser
51 5008 02 Masszőr (sportmasszőr)
51 7872 02 Lovastúra-vezető
52 813 01 Sportedző
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
2. Elmélet aránya: 50%
3. Gyakorlat aránya: 50%
4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
III.
Munkaterület
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

3419

Egyéb pedagógusok

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Népszerűsíti az egészséges életmódot, kiemelten a rendszeres testedzést és sportolást, hozzájárul az egészség megalapozásához és megszilárdításához
Etikusan kezeli a teljesítményértékekkel összefüggő cél-eszköz kapcsolat elemeit és megvalósítási módjait
Felismeri a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat, elősegíti megelőzésüket, illetve kivédésüket
Együttműködik a szervezet vezetőivel, edzőivel, közreműködik a szervezet kapcsolatainak ápolásában, fejlesztésében
Sporttanfolyamokat szervez és vezet
Ellátja a munkakörével együtt járó rutin- és egyéb feladatokat
Közvetlen kapcsolatot tart a szolgáltatásokat igénybe vevő vendégekkel
Működteti a rábízott sportrekreációs létesítményt
Ellátja a klubban működő büfé üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, értékesíti a klub kereskedelmi céllal forgalmazott termékeit (sportruházat, étrend-kiegészítők)
Részt vesz a klub menedzselésében
Megtervezi, megszervezi és irányítja sportolói felkészülését
Az életkori sajátosságok, és az egyéni adottságok figyelembevételével sportág-specifikusan felkészíti, és teljesítményorientáltan versenyezteti a sportolókat
Ismeri és alkalmazza a tehetséggondozás korszerű elveit és módszereit
Felkészíti és versenyezteti tanítványait
Egyénre szabott éves edzéstervet készít és gondoskodik annak végrehajtásáról
Hozzájárul a lakosság rekreációs kultúrájának fejlesztéséhez
Tervezi, szervezi és vezeti a testkultúra központok, civil szervezetek (szabadidősport egyesületek, klubok), munkahelyek, szállodák, üdülők, szanatóriumok, művelődési, közösségi házak, önkormányzatok sportrekreációs programjait
Népszerűsíti az egészségorientált rekreációs tevékenységfajtákat
Együttműködik más testkulturális és egészségügyi szakemberekkel
Az animátor elsősorban az idegenforgalomban dolgozó szakember, aki összeállítja, megszervezi és felügyeli szállodák, üdülők, szanatóriumok sportos, szórakoztató, aktív kikapcsolódást célzó programjait
Az aqua tréner uszodákban, medencével rendelkező szállodákban, aqua-parkokban vízi rekreációs foglalkozásokat tervez, szervez és vezet
A fitness instruktor fitness termekben, táncklubokban, továbbá szabadidőközpontok sportos létesítményeiben a legújabb és legnépszerűbb fitness programokat szervezi és vezeti
A gyermekkori mozgásprogram-vezető a közoktatási intézmények – kiemelten a 4–8 éves korosztály – tanórán kívüli és szünidei sportrekreációs foglalkozásainak, tanfolyamainak és táborainak mozgásprogramjait szervezi és vezeti
Megismerteti a mozgást, mint alapvető örömforrást
Az orientális táncoktató táncklubok, fitness termek, szabadidőközpontok, művelődési házak orientális tánctanfolyamainak programját szervezi és vezeti
A személyi edző az egyéni vagy kis közösségi edzésvezetés specialistájaként a különböző sportlétesítményekben megszervezi vendégkörét, és segíti őket az ideális edzések tervezésében és végrehajtásában, egészséges életvitelük kialakításában
A szenior tréner idősek klubjában, fitness termekben, civil szervezeteknél, szabadidős programszervező cégeknél, vállalkozásoknál a testedzés és a sportolás eszközrendszerének alkalmazásával életminőség-javító foglalkozásokat szervez és vezet
A wellness tanácsadó elsősorban a wellness turizmus és az egészségorientált szolgáltató ipar területén működik
Szakértőként közreműködik modern, közérzetjavító és élménygazdag szolgáltatásokat nyújtó sportrekreációs létesítmények tervezésében, kivitelezésében és üzemeltetésében
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

52 813 02 0000 00 00

Sportszervező

IV.
Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0078–06    Az egészséges életmód népszerűsítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Meggyőződéssel érvel a mozgás, a rendszeres testedzés és sportolás egészségre gyakorolt kedvező hatása mellett az ép és a fogyatékossággal élő emberek számára egyaránt (személyes példamutatással, publikációkkal, előadások, szakmai fórumok és egyéb programok szervezésével, értekezletek és beszélgetések alkalmával).
Részt vesz minden olyan feladat megvalósításában, amely hozzájárulhat környezetének, sportágának és az általa foglalkoztatottak személyiségének fejlődéséhez.
Hozzájárul az általa foglalkoztatottak egészségtudatos magatartásának kialakításához, higiénés, mentálhigiénés és környezettudatos neveléséhez.
Tudatosítja a bemelegítés élettani és sportszakmai jelentőségét.
Elősegíti a helyes táplálkozási szokások kialakulását.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Az emberi szervezet felépítése
C    A mozgató szervrendszer
C    A szív és a keringési szervrendszer
C    A légzés szervrendszere
C    A kiválasztás szervrendszere
C    A szabályozó szervrendszer
C    Az emésztőrendszer, az anyag- és energiaforgalom
C    A táplálkozás és a testsúlyszabályozás
C    Teljesítményfokozás
C    A rekreációval kapcsolatos fogalmak
C    Napjaink rekreációs irányzatai
B    Az egészség értelmezése és az életmód
D    A minőségi élet megteremtésének eszménye
C    Testkultúra – testedzés – sport – rekreációs sport
C    Ismeretek a fogyatékosok sportjáról
C    A testedzés és a sport, mint az egészség megőrzésének eszköze
C    A bemelegítés élettani és sportszakmai jelentősége
D    A fittségi edzés alapjai
D    Fitness-termi óratípusok
D    A wellness elmélete
D    A wellness módszertana
C    Életmód és életvezetési tanácsadás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Beszédkészség
4    Szakmai nyelv használata
4    Motoros képességek
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Meggyőző készség
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerező képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0079–06    A sport, mint a nevelés színtere és eszköze
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kiemelt figyelmet fordít az általa irányított közösség vagy egyén egészséges testi, motoros, továbbá teljesítmény- és személyiségfejlődésére
Tisztában van a teljesítményfokozás megengedett és tiltott eszközeivel, tudatosítja a fair play követelményeit, betartja és betartatja a doppingellenes tevékenység szabályait
Tudatosan alkalmazza a korszerű pedagógia és pszichológia elveit, módszereit és eszközeit
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Pedagógiai alapfogalmak
C    A nevelés lényeges jegyei
C    A nevelés lehetősége és szükségessége
C    A nevelés területei
C    A nevelés folyamata
C    A nevelés alapelvei és módszerei
B    A sport és a nevelés
C    A sportoktatás elmélete
C    A sport szociálpedagógiai problémái
D    Általános lélektani ismeretek
C    A személyiség pszichológiai értelmezése
D    A megismerő tevékenység jellemzői
C    A megismerés eredményességét befolyásoló tényezők
C    Lelki egészség, pszichés problémák
C    A sporttevékenység folyamatának pszichológiai kérdései
C    A sport és a személyiség
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Beszédkészség
4    Olvasott szöveg megértése
4    Motoros képességek
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Tolerancia
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyükön való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Nyitott hozzáállás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0080–06    A sporttevékenységgel kapcsolatos ártalmak megelőzése, felismerése, kivédése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A foglalkozások (edzések) tervezésekor és vezetésekor kiemelt figyelmet fordít az edzésártalmak megelőzésére, kivédésére, szükség szerint elsősegélyt nyújt
Felismeri az edzésártalmak tüneteit, ennek megfelelően módosítja a foglalkozások (edzések) tartalmát, az alkalmazott módszereket és eszközöket
Szükség szerint kéri egészségügyi szakemberek segítségét az edzésártalmak kivédéséhez, illetve gyógyításához
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D    A táplálkozás és a testsúlyszabályozás
C    Teljesítményfokozás lehetséges és tiltott eszközei
C    A gimnasztika, mint a prevenció eszköze
C    A test- és az alakformálás veszélyei
B    A sportszerek, -eszközök és a sportruházat preventív vonatkozásai
C    A sportártalmak tünetei, a sportártalmak megelőzése
B    Sportsérülések, sportbalesetek, elsősegélynyújtás
B    A krónikus betegek testedzése, sportolása
C    Gerinc- és ízületvédelem
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Beszédkészség
4    Olvasott szöveg megértése
3    Hallott szöveg megértése
3    Motoros képességek
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Meggyőző készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatelemzés
Okok feltárása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0081–06    Tanfolyamszervezés és -vezetés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felméri a lehetőségeket és az igényeket
Ellátja a tanfolyam szervezésével és vezetésével kapcsolatos jogi és igazgatási feladatokat (egyeztetések, programok, engedélyek, nyilvántartások, jelentések, költségvetés stb.)
Elvégzi a tanfolyammal kapcsolatos marketingfeladatokat (hirdetés, toborzás stb.)
Tervezi, szervezi és vezeti a tanfolyamot
Sporttanfolyam szervezése és vezetése során kiemelt figyelmet fordít a sportban tehetséges fiatalok kiválasztására és ösztönzésére a rendszeres testedzés irányába
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Sportszervezési és -vezetési ismeretek
C    A sportbeli tehetség ismérvei
C    A tehetségkiválasztás és -gondozás rendszere hazánkban
C    Személyközi kapcsolatok
C    A fittségi edzés alapjai
C    Gimnasztikai alapismeretek
C    Fitness-termi óratípusok
D    Test- és alakformálás
D    A wellness elmélete
D    Wellness-szolgáltatások
C    Üzleti kommunikáció
D    Vendégközi kapcsolatok
C    Számítás- és irodatechnika
C    Irodai adminisztráció
B    Írásbeli kommunikáció
C    Általános viselkedéskultúra
C    Munkahelyi viselkedéskultúra
C    A megjelenés kultúrája
B    A verbális és nonverbális kommunikáció
C    Szociálpszichológia
C    Jogi ismeretek
B    Vállalkozási alapismeretek
C    Önmenedzselés
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Beszédkészség
4    Fogalmazás írásban
4    Motoros képességek
Személyes kompetenciák:
Kockázatvállalás
Felelősségtudat
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányítási készség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0082–06    Rutin- és egyéb feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Eredményesen hasznosítja a testnevelés és sport hazai szervezetrendszerével, működésével, szabályozottságával és finanszírozásával kapcsolatos ismereteket
Együttműködik a szervezet vezetőivel (kiemelten a sportszervező, -menedzserrel), valamint edzőivel
Közreműködik a szervezet kapcsolatainak ápolásában, fejlesztésében
Betartja és betartatja a munkakörére vonatkozó jogszabályokat
Ellenőrzi a munkaeszközök állapotát, a sportszerek és -eszközök rendeltetésszerű használatát
Elemzi a programok hatékonyságát, levonja a szükséges következtetéseket, javaslatot tesz új programokra
Reklámozza a szaktevékenységet, részt vesz a marketing alakításában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D    Testkultúra – testedzés – sport – rekreációs sport
C    A magyar sport irányítási, igazgatási és finanszírozási rendszere
B    Személyközi kapcsolatok
D    Fitness-szakemberek
D    Wellness-szakemberek
D    Vevőismeret
D    Irodai adminisztráció
D    Írásbeli kommunikáció
B    Általános viselkedéskultúra
B    Munkahelyi viselkedéskultúra
B    A megjelenés kultúrája
D    Egyéb járulékos fitness-termi szolgáltatások
D    Klub-ergonómia
D    Belső mikroklíma
D    Esztétika és hangulat
B    Környezetvédelem, biztonság
D    Pénzkezelés
C    Vállalkozási alapismeretek
D    Önmenedzselés
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Beszédkészség
4    Olvasott szöveg megértése
4    Fogalmazás írásban
4    Hallott szöveg megértése
2    ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2    ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2    ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4    Motoros képességek
Személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Terhelhetőség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Közérthetőség
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Kontroll
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0083–06    A sportoktató (a sportág megjelölésével) speciális tevékenységi köre
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid távú felkészítését és versenyeztetését
Megtanítja a sportág alapvető technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait
A sportág technikai elemeit az egyéni adottságok figyelembevételével oktatja
Tudatosítja tanítványaiban az egyes edzésfeladatok jelentőségét és szerepét a sportteljesítményben
Megszervezi és segíti a tanítványok korszerű felkészítését kezdő szinten, mindkét nem minden korosztályában
A sportágban eltöltött idő növekedésével fokozott figyelmet fordít a tanítványok speciális képességeinek és készségeinek fejlesztésére
Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve nyári táborokat, téli túrákat szervez, szükség szerint magasabb képesítésű szakember segítségével
A sportbeli felkészítés részeként tanítványainak látogatást szervez kiemelkedő hazai és nemzetközi versenyekre, mérkőzésekre
Rendszeresen felméri sportolói edzettségi állapotát és az eredményeket hasznosítja a további felkészítésben
Megtervezi és segíti tanítványai általános és sportágspecifikus képességeinek fejlesztését, sportteljesítményük növelését
Folyamatosan elemzi és értékeli az edzéstervek gyakorlati megvalósítását, a tapasztalatokat hasznosítja a további felkészítésben
Kiválasztja a jó adottságokkal rendelkező fiatalokat, segíti adottságaik kibontakoztatását
Rendszeres kapcsolatot tart a tanítványok nevelésében és felkészítésében érintett szereplőkkel
A tehetséggondozással kapcsolatos tapasztalatait, észrevételeit rendszeresen megosztja magasabb képesítésű szakemberekkel, véleményüket, javaslataikat hasznosítja a további edzésmunkába
Edzéseken, versenyeken figyelembe veszi a balesetmegelőzés szempontjait, szükség szerint elsősegélyt nyújt
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    A passzív mozgatórendszer és a sport
C    Az aktív mozgatórendszer és a sport
C    A keringési- és légzőrendszer és a sportedzés
B    Az edzés és az energiaforgalom
B    Az edzés és a szabályozórendszer
B    Az edzés a versenyzés egészségtana
C    A sportoló életmódja
B    A teljesítményfokozás lehetséges és tiltott eszközei
C    Edzés, edzettség, sportforma
C    Teljesítőképesség, teljesítőkészség
C    Edzésterhelés, elfáradás és alkalmazkodás
C    Edzéseszközök és a terhelés összetevői
C    A kondicionális képességek és fejlesztésük
C    A koordinációs képességek és fejlesztésük
B    A sporttechnika oktatása
C    Taktikai képzés
B    Edzéstervezés, edzésvezetés
C    A versenyzés
C    Kiválasztás a sportban
C    A gimnasztika fogalma, alkalmazási területei
C    A szabadgyakorlatok csoportosítása hatásuk és a testrészek szerint
C    A gimnasztikai szaknyelv és szakleírás
C    A test tengelyei és síkjai
C    Kiindulóhelyzetek
C    A gimnasztika mozgásanyaga
C    Rajzírás
C    A gimnasztikai gyakorlatvezetés módszertana
C    Az ízületi mozgékonyság fejlesztése, lazítás
C    A stretching
C    Bemelegítés, csillapítás
D    Testnevelési és sportjátékok
D    A sportág kialakulása, nemzetközi és hazai története
C    A sportág jellemzői
C    A sportág mozgásanyaga
C    A sportolók általános és sportágspecifikus felkészítése, versenyeztetése
C    A kondicionális és koordinációs képességek sportágspecifikus fejlesztésének módszerei és eszközei
B    Az sportági alaptechnikák oktatásának módszerei és eszközei
C    A sportági taktika oktatása
C    A tehetségkiválasztás és -gondozás rendszere és módszere a sportágban
B    A sportág verseny-, illetve játékszabályai
C    Általános és sportágspecifikus gimnasztikai gyakorlatok tervezése és vezetése
C    Cél-, előkészítő és rávezető gyakorlatok tervezése és vezetése
D    Edzésrészek tervezése és vezetése
C    Gerinc- és ízületvédelem
C    Versenyszervezési ismeretek
C    Az edzésterv elemzésének szempontjai
C    Éves edzésterv készítése és indokolásának szempontjai
C    Az edzés- és a versenylátogatások szempontjai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    A rajzírás használata
3    A sportszerek és -eszközök célirányos alkalmazása
4    Motoros képességek
3    Mozgáselemzés, hibajavítás képessége
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Szervezőkészség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Pontosság
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség
Meggyőző készség
Motiváló készség
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, feltárás, hibajavítás
Módszeres munkavégzés
Ellenőrzőképesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Eredményorientáltság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0084–06    A sportedző (a sportág megjelölésével) speciális tevékenységi köre
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését
Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait
Felismeri és elemzi a technikai és taktikai hibákat, útmutatást ad azok kijavítására
Versenyzőit az életkori sajátosságok és az egyéni adottságok figyelembevételével készíti fel és versenyezteti
Tudatosítja tanítványaiban az egyes edzésfeladatok jelentőségét és szerepét a sportteljesítményben
Versenyeken, mérkőzéseken technikai- és taktikai tanácsokkal segíti sportolóit
Megtervezi és megszervezi tanítványai általános és sportágspecifikus képességeinek fejlesztését
A korszerű pedagógiai és edzéselvek és -módszerek figyelembevételével fejleszti sportolói teljesítőképességét és teljesítőkészségét
Kiemelt figyelmet fordít a magas szintű sportteljesítményhez szükséges speciális képességek és készségek fejlesztésére
Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez
Összeállítja az edzőtáborok szakmai programját és gondoskodik annak végrehajtásáról
A sportbeli felkészítés részeként tanítványainak látogatást szervez a kiemelkedő hazai és nemzetközi versenyekre, mérkőzésekre
Rendszeresen felméri és elemzi sportolói edzettségi állapotát és az eredményeket hasznosítja a további felkészítésben
Egyénre szabott edzéstervet készít és irányítja annak végrehajtását
Folyamatosan elemzi és értékeli az edzéstervek gyakorlati megvalósítását, a tapasztalatokat hasznosítja a további felkészítésben
Segíti tanítványai általános és sportágspecifikus képességeinek fejlesztését, sportteljesítményük növelését
Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.)
Kiválasztja a kedvező adottságokkal rendelkező fiatalokat, segíti az adottságok maximális kibontakoztatását
Rendszeres kapcsolatot tart a tanítványok nevelésében és felkészítésében érintett intézményekkel, szereplőkkel
A tehetséggondozással és a sportolók felkészítésével kapcsolatos tapasztalatait, észrevételeit megosztja más szakemberekkel, törekszik a legújabb szakmai ismeretek átvételére
Edzéseken, versenyeken figyelembe veszi a balesetmegelőzés szempontjait, szükség szerint elsősegélyt nyújt
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    A passzív mozgatórendszer és a sport
B    Az aktív mozgatórendszer és a sport
B    A keringési- és légzőrendszer és a sportedzés
A    Az edzés és az energiforgalom
A    Az edzés és a szabályozórendszer
A    Az edzés és a versenyzés egészségtana
B    A sportoló életmódja
A    A teljesítményfokozás lehetséges és tiltott eszközei
B    Edzés, edzettség, sportforma
B    Teljesítőképesség, teljesítőkészség
B    Edzésterhelés, elfáradás és alkalmazkodás
C    Gerinc- és ízületvédelem
B    Edzéseszközök és a terhelés összetevői
A    A kondicionális képességek és fejlesztésük
A    A koordinációs képességek és fejlesztésük
A    A sporttechnika oktatása
B    Taktikai képzés
A    Edzéstervezés, edzésvezetés
B    A versenyzés
B    Kiválasztás a sportban
C    A gimnasztika fogalma, alkalmazási területei
B    A szabadgyakorlatok csoportosítása hatásuk és a testrészek szerint
B    A gimnasztikai szaknyelv és szakleírás
B    A test tengelyei és síkjai
B    Kiindulóhelyzetek
B    A gimnasztika mozgásanyaga
B    Rajzírás
B    A gimnasztikai gyakorlatok összeállításának szempontjai
B    A gimnasztikai gyakorlatok vezetésének módszertana
A    Az ízületi mozgékonyság fejlesztése, lazítás
B    A stretching
A    Bemelegítés, csillapítás
C    Testnevelési és sportjátékok
C    A sportág kialakulása, nemzetközi és hazai története
C    A sportág jellemzői
B    A sportág mozgásanyaga
A    A sportolók általános és sportágspecifikus felkészítése és versenyeztetése
A    A kondicionális és koordinációs képességek sportágspecifikus fejlesztésének módszerei és eszközei
A    A sportág technikai elemeinek oktatása
B    A sportági taktika oktatása
C    Az edzőtáborok tervezése és szervezése
B    A tehetségkiválasztás és -gondozás rendszere és módszere a sportágban
A    A sportág verseny-, illetve játékszabályai
B    Általános és speciális gimnasztikai gyakorlatok tervezése és vezetése
B    Cél-, előkészítő és rávezető gyakorlatok tervezése és vezetése
B    Versenyek szervezése és lebonyolítása
B    Az edzésterv készítésének és az edzés vezetésének szempontjai
B    Az edzés- és versenylátogatás szempontjai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    A rajzírás használata
4    A sportszerek és -eszközök célirányos alkalmazása
4    Motoros képességek
5    Mozgáselemzés, hibajavítás képessége
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Szervezőkészség
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség
Kezdeményezőkészség
Motiváló készség
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás, hibajavítás
Módszeres munkavégzés
Ellenőrző képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Eredményorientáltság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0085–06    Ügyfélszolgálat
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Fogadja, és szakszerűen tájékoztatja a vendégeket a testedzési lehetőségekről, feltárja igényeiket, és javaslatot tesz az általa legmegfelelőbbnek ítélt szolgáltatásokra
Bemutatja, ha szükséges megmagyarázza a legjellemzőbb sportszerek és -eszközök használatát
Biztosítja a kapcsolattartást és az információáramlást a vendégek, a szakemberek (foglalkozásvezetők) és a klub vezetői között
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Egyéb járulékos fitness-termi szolgáltatások
C    A wellness elmélete
C    Wellness-szolgáltatások
C    Termék- és szolgáltatásismeret
C    Vevőismeret
D    Általános vendéglátói alapismeretek
C    Személyi és tárgyi feltételek
C    „Vendégközi” kapcsolatok
C    Kiszolgálás ismeretek
D    Sportsérülések, sportbalesetek, elsősegélynyújtás
C    Pénzkezelés
D    Írásbeli kommunikáció
C    Munkahelyi viselkedéskultúra
C    A megjelenés kultúrája
C    A verbális és nonverbális kommunikáció
D    Önmenedzselés
D    Fitness- és wellness-szolgáltatások hospitálása
D    Öltözködési és kozmetikai gyakorlat
C    A vendégfogadás asszisztálása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Beszédkészség
4    Fogalmazás írásban
Személyes kompetenciák:
Megnyerő fellépés
Elhivatottság
Stressztűrő képesség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Nyitott hozzáállás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0086–06    Létesítmény-működtetés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Gondoskodik a létesítményre vonatkozó környezetvédelmi, közegészségügyi és balesetvédelmi előírások betartásáról
Részt vesz az esztétikus környezet megteremtésében, felel a klub rendjéért és tisztaságáért
Betartja és betartatja a sportlétesítményben használatos berendezések, gépek, továbbá sportszerek és -eszközök rendeltetésszerű használatával, kezelésével kapcsolatos rendszabályokat, elhárítja az egyszerűbb működési zavarokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D    Fitness-termi óratípusok és létesítmény-igényük
D    A wellness szolgáltatások általános létesítmény- igénye
D    Munkahelyi viselkedéskultúra
D    Üzleti kommunikáció
B    Személyi és tárgyi feltételek
C    Kiszolgálás-ismeretek
B    Környezetvédelem, biztonság
D    Számítás- és irodatechnika
D    Irodai adminisztráció
D    Írásbeli kommunikáció
C    Különböző típusú létesítmények meglátogatása, működésük tanulmányozása
C    Fitness- és wellness-szolgáltatások hospitálása
C    Rekreációs létesítmény működtetésének tanulmányozása
B    A sportlétesítmények üzemeltetésére vonatkozó környezetvédelmi, közegészségügyi és balesetvédelmi előírások
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Beszédkészség
4    Olvasott szöveg megértése
4    Motoros képességek
Személyes kompetenciák:
Esztétikai igényesség
Szervezőkészség
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Környezet tisztántartása
Figyelem megosztása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0087–06    Kereskedelmi tevékenység
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Gondoskodik a termékek beszerzéséről, esztétikus kihelyezéséről, illetve higiénikus tárolásáról
Tájékoztatja az érdeklődőket a sportlétesítmény által kínált étrend-kiegészítők egészségre gyakorolt hatásáról, a forgalmazott áruk tulajdonságairól (összetétel, hatás), a javasolt felhasználási területeikről
Betartja a klub büféjében engedélyezett étrend-kiegészítők, továbbá ételek, italok szállítására, tárolására, eltarthatóságára vonatkozó egészségügyi és higiéniai előírásokat, rendszabályokat
Elvégzi az üzemeltetéssel együtt járó adminisztrációs feladatokat
Közreműködik a vendéglátással kapcsolatos feladatok ellátásában
Hatékonyan alkalmazza a fogyasztást és a vásárlást ösztönző technikákat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Termék- és szolgáltatásismeret
B    Eladástan
B    Az engedélyezett étrend-kiegészítők jellemzői (hatásai) és a forgalmazásukkal kapcsolatos rendszabályok
C    Az ételek és italok egészségügyi és higiéniai előírásai a sportklubok büféjében
B    Vevőismeret
C    Üzleti kommunikáció
C    Általános vendéglátó alapismeretek, tevékenységi körök
D    Személyi és tárgyi feltételek
C    Vendégközi kapcsolatok
B    Kiszolgálás-ismeretek
C    Számítás- és irodatechnikai ismeretek
C    Irodai adminisztráció
C    Írásbeli kommunikáció
C    Munkahelyi viselkedéskultúra
C    A sportszervezetek kereskedelmi tevékenységével kapcsolatos jogi ismeretek
C    Vállalkozási alapismeretek
D    Önmenedzselés
B    Vásárlói meggyőzés
C    Üzleti adminisztráció, számlázás
C    Kirakatrendezés és áruismeret
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Beszédkészség
4    Fogalmazás írásban
3    Elemi számolási készség
1    Elemi szintű számítógéphasználat
Személyes kompetenciák:
Haszonelvűség
Felelősségtudat
Türelem
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kommunikációs rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Emlékezőképesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0088–06    Menedzselés, marketing
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Gyűjti, rendszerezi és elemzi a munkakörét érintő adatokat, információkat, dönt a képesítésének megfelelő ügyekben
Ötleteivel segíti a klub népszerűsítését, a szakmai munka korszerűsítését
Szervezi és bonyolítja a létesítmény működéséhez szükséges írásbeli kommunikációt (formális és informális levélírás), egyéb információs anyagokat készít (felhívás, hirdetés, tájékoztató, plakát, órarend)
Ellátja a klub működési formájához (gazdasági társaság, egyesület stb.) igazodó adminisztratív feladatokat (iratkezelés, nyilvántartások, beszámolók stb.)
Kezeli a munkavégzéséhez szükséges irodatechnikai eszközöket (fax, fénymásoló gép, pénztárgép stb.), alkalmazza az alapvető számítógép-ismereteket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Klub-ergonómia
C    Belső mikroklíma
C    Színelmélet
C    Esztétika és hangulat
C    Számítás- és irodatechnika
C    Irodai adminisztráció
C    Pénzkezelés
B    Írásbeli kommunikáció
C    Általános viselkedéskultúra
B    Munkahelyi viselkedéskultúra
B    A megjelenés kultúrája
B    A verbális és non-verbális kommunikáció
C    Vállalkozási alapismeretek
C    Önmenedzselés
C    Fitness- és wellness-létesítmény működésének tanulmányozása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Beszédkészség
4    Olvasott szöveg megértése
4    Fogalmazás írásban
2    ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2    ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2    ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Személyes kompetenciák:
Haszonelvűség
Elhivatottság
Önállóság
Társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Prezentációs készség
Hatékony kérdezés készsége
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Áttekintő képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0430–06    Általános tevékenységi kör
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Terjeszti a testkulturális műveltséget, tudatosítja a motoros képességek fejlesztésének ismeretanyagát és módszertanát
Az egészségkultúrának a minőségi élethez szükséges ismeretanyagát továbbítja a vendégeknek, klienseknek
A felfrissülés és a szórakozás együttes élményének biztosításával járul hozzá a résztvevők-vendégek-kliensek rekreációs tudatának formálásához
A programok tartalmának, továbbá a módszereknek és az eszközöknek a meghatározásakor különös figyelmet fordít arra, hogy a résztvevők felüdülést és sikerélményt remélnek, valamint a jó közérzet kialakulását várják tőle
Feltárja és kiszolgálja az egyéni és a kollektív rekreációs igényeket minden korosztályban
Alkalmazza a rekreációs élménykeltés módszereit és eszközeit
Alkalmazza a stresszoldást és a lazítást célzó technikákat
Tudatosítja, hogy a rendszeres mozgás, a testedzés és a sportolás, továbbá a helyes táplálkozás és a megfontolt szórakozás fontos eleme az egészség megőrzésének és fejlesztésének
Felismeri és kihasználja a kreativitás kibontakoztatásának és fejlesztésének lehetőségeit
Felismeri és kihasználja a zene és a tánc rekreációs lehetőségeit
A mozgásprogram részeként alkalmazza a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását, illetve fenntartását szolgáló speciális tartásjavító gyakorlatokat
Az edzésterhelésre nem az elvárható módon reagáló sportolót ismételt sportorvosi vagy szakorvosi vizsgálatra utalja
Szükség szerint együttműködik gyógytornásszal, dietetikussal
Sportszakmai kérdésekben tanácsot kér testnevelőktől vagy sportszakemberektől
Szervezési ügyekben segítséget kér sportmenedzserektől
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    A fizikai aktivitás hatása az egyes szervrendszerekre
B    Egészségvédelem
B    Addiktív személy (személyiség jegyei), az addiktív érintettség felismerése, segítségnyújtás a sport eszközeivel
C    Táplálkozás
C    Testközpontúság
C    A rekreáció fogalma és története
C    A rekreáció megjelenítése az egyes kultúrkörökben
D    Globális jelenségek napjaink életmód-kultúrájában
C    A rekreáció feltételrendszere és területei
B    A szabadidős (rekreációs) tevékenység jellemzése
B    Az életminőség javítását célzó elvek és módszerek
C    A rekreáció szervezeti háttere
C    Rekreáció-menedzsment és -marketing
D    A csoportképzés alapjai
C    Életkor-tan
C    A fogyatékossággal élő személyek sportrekreációja
D    A személyiség
D    A megismerő tevékenység
C    Személyközi kapcsolatok
D    A tanácsadás módszertana
D    Egészséglélektan
C    A rekreációs tevékenység pszichológiai sajátosságai
C    A fittség lélektana
C    A rekreációs foglalkozás sajátosságai
C    A fittségi edzés
C    Mozgástan
C    Tesztek, próbák
C    Sportsérülések, elsősegélynyújtás
C    Gerinc- és ízületvédelem
C    Önmenedzsment
C    Munkaszervezés
C    A hatékony rekreátor eszköztára
D    Viselkedéstan
D    Megjelenéskultúra
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Testi ügyesség, erő
Társas kompetenciák:
Meggyőző készség
Közérthetőség
Interperszonális rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerben való gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0431–06    Az animátor szakirány speciális tevékenységi köre
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Munkájában eredményesen alkalmazza a turizmus alapismereteit, a sport és az egészségturizmus sajátosságait
Alkalmazza a wellness, a SPA, a gyógy- és a sportszállói minősítések kritériumait, továbbá e kategóriák rész-szolgáltatásainak jellemzőit (tartalmát)
Gyűjti és hasznosítja az információkat a szállodatípusok vendégköréről
Gyűjti és hasznosítja az információkat a külföldi turisták és a hazai lakosság utazási szokásairól és szabadidő-eltöltésük tipikus formáiról
Kirándulásokat és túrákat szervez és vezet
Labdás, ütős, kaland-, gördülő, vízi, havas és jeges játékokat tervez, szervez és lebonyolít
Szellemi vetélkedőket, ügyességi játékokat, kézműves foglalkozásokat szervez és vezet
Ismerkedési és búcsúesteket, táncos mulatságokat szervez és vezet
Felismeri és kihasználja az aktuális feltételekhez igazodó programmódosítási lehetőségeket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Viselkedéstan
D    Megjelenéskultúra
C    Az animáció elmélete
B    Az animáció módszertana
C    Táborozás
C    Rekreációs programszervezés
C    Rekreációs eseményszervezés
D    Játékelmélet
C    Játéktár
C    A játékok tervezése
C    Játékszervezés
D    Turisztikai alapfogalmak
D    Szállodai alapfogalmak
D    Szállodai szolgáltatások
C    Természeti rekreációs tevékenységek
C    Sportrekreációs mozgásformák
C    Egészségközpontú tevékenységek
B    Gyermekprogramok
B    Kulturális és egyéb programok
C    Wellness-szolgáltatások
C    Intézménylátogatás
C    Megfigyelések
B    Gyakorló foglalkozások
C    Kommunikációs tréning
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Beszédkészség
4    Irányítási készség
5    Sportszerek és -eszközök célirányos alkalmazása
Személyes kompetenciák:
Csoportok mozgatásának, működtetésének készsége
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Testi ügyesség, kézügyesség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Meggyőző készség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0432–06    Az aqua tréner szakirány speciális tevékenységi köre
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szórakoztató és fizikai képességeket fejlesztő programokat, továbbá vízi játékokat tervez, szervez és vezet uszodai és állóvízi feltételek között egyaránt
Személyre szabott vízi fittségi programokat tervez, és végrehajtását szakmailag segíti
Gondoskodik az uszodahasználat egészségügyi és baleset-megelőzési szabályainak betartásáról
Alkalmazza a vízi foglalkozásokhoz szükséges segédeszközöket és felszereléseket
Zenés vízi gimnasztikát tervez és vezet
Munkájában az egyéni bánásmód elvét a szokatlan közegnek megfelelően különös gonddal alkalmazza
Közreműködik a gyermekek és a felnőttek úszásoktatásában, továbbá fittségi úszó programok szervezésében, végrehajtásában, illetve szakmai ellenőrzésében
Vízi közegre adaptálja az egyes sportjátékokat, ilyen foglalkozásokat tervez és vezet
A tartáshibák megelőzésére és korrekciójára alkalmas vízi foglalkozásokat tervez és vezet
Alkalmazza a vízi relaxációs technikákat
Szakszerűen alkalmazza a vízből mentés szabályait
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Viselkedéstan
C    Megjelenéskultúra
C    Általános víz- és medence ismeretek
C    Vízi foglalkozástan
C    Vízi elsősegélynyújtás
C    Általános aquatréning
C    Vízi mozgásprogram- és gyakorlattár
C    Vízi szertár
D    A fitness-úszás alapjai
C    A fitness-úszás edzéstana
D    Fitness-úszás és úszásnemek
C    A speciális vízi foglalkozások célcsoport-tana
B    A vízi foglalkozások prevenciós és korrekciós szerepe
B    Aqua „harmónia-gyakorlatok” és terápiák
C    A vízijátékok alapjai
C    Játéktervezés és -szervezés
C    A vízijáték-gyűjtemény
C    Intézménylátogatás
C    Megfigyelések
B    Gyakorló foglalkozások
C    Kommunikációs tréning
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Beszédkészség
5    Úszáskészség
5    Sportszerek és -eszközök célirányos alkalmazása
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Szervezőkészség
Testi ügyesség, -erő
Társas kompetenciák:
Meggyőző készség
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Interperszonális rugalmasság
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0433–06    A fitness instruktor szakirány speciális tevékenységi köre
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Népszerűsíti azokat az új csoportos és zenés fitness irányzatokat, amelyeknek mind a nemzetközi, mind a hazai tapasztalatok szerint egészségfejlesztő hatásuk van
A vendégek érdeklődéséhez (igényeihez) és a foglalkozások céljához igazodóan egyaránt felhasználja az újdonságokat és a hagyományosan bevált mozgásfajtákat
Pozitív modellként a gyakorlatanyagot szakszerűen és esztétikusan mutatja be, megteremti a kellemes és ösztönző fitness-termi hangulatot
Felismeri, és differenciáltan foglalkoztatja a terhelés szempontjából egyéni bánásmódot igénylő személyeket
Célszerűen és hatékonyan megoldja az interperszonális helyzeteket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Viselkedéstan
C    Megjelenéskultúra
C    A táncos műfajokról általában
D    Latin-amerikai tánc alapú fitness irányzatok
D    Street-dance alapú fitness irányzatok
D    Egyéb ismert táncstílusok megjelenítése a fitness programokban
D    Egyéb világzenék és népi táncelemek megjelenítése a fitness programokban
D    Step
C    Gumiszalag
C    Óriáslabda
C    Kézi súlyzók
C    Csoportos teremkerékpáros órák a fitness-termekben
C    A küzdősportok mozgásanyagának megjelenítése a fitness-programokban
C    Gerinc- és ízületvédelem
C    A korcsolyázás mozgásanyagának megjelenítése a fitness-programokban (slide)
D    Alakformáló óratípusok
C    Zenés csoportos köredzés a fitness órán
C    Nyújtó-lazító óratípusok
D    Versenyelmélet
D    Verseny-edzésmódszertan
D    Versenylélektan
C    Intézménylátogatás
C    Megfigyelések
B    Gyakorló foglalkozások
C    Kommunikációs tréning
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Beszédkészség
4    Irányítási készség
5    Sportszerek és -eszközök célirányos alkalmazása
Személyes kompetenciák:
A zene és a mozgás összekapcsolásának képessége
Szervezőkészség
Rugalmasság
Testi ügyesség, erő
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Meggyőző készség
Empatikus készség
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0434–06    A gyermekkori mozgásprogram-vezető szakirány speciális tevékenységi köre
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Mozgásos foglalkozásokat tervez és vezet különböző létszámú és korú gyermekcsoportok számára
Mozgásfejlesztő játékokat alkalmaz és animál változatos körülmények között (játszótéren, erdei tornapályán, sportpályán, vízben, hóban, jégen)
Zenés – elsősorban aerobik és néptánc alapú – foglalkozásokat is szakszerűen vezet
Mozgásfejlesztő tanfolyamokat és táborokat szervez és vezet
Ellátja a csoportszervezéssel összefüggő reklám- és adminisztrációs feladatokat
Figyelemmel kíséri a gyerekek fejlődését, tapasztalatairól tájékoztatja a szülőket, és szükség szerint az iskolát
Használja a korosztálynak megfelelő speciális képességfejlesztő sportszereket és -eszközöket (babzsák, rúd, ugrókötél)
Szakmai tanácsot ad a működési körét érintő kérdésekben
Kiemelt figyelmet fordít a leggyakoribb gyermekbalesetek megelőzésére, valamint a gerinc- és izületvédelemre
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Viselkedéstan
C    Megjelenéskultúra
C    Játékelmélet
C    Játéktár
C    A játékok tervezése
C    Játékszervezés
B    Gyermekélettan és anatómia
B    Gyermek sportélettan
C    Egészségnevelés
C    Baleset-megelőzés
D    Általános fejlődéslélektan
D    A lelki funkciók fejlődése
D    A gondolkodás fejlődése
C    Az alkotó tevékenység lélektana
C    Erkölcsi és szociális nevelés a gyermekkorban
B    Mozgásfejlődés a gyermekkorban
B    A testi képességek fejlesztése a gyermekkorban
B    Mozgástanulás
B    A játék pszichológiája és pedagógiája
C    A játékok fajtái
C    A vizijátékok jellemzői, szervezésük módszerei
C    Játékoktatás
C    Táboroztatás, túrázás a gyermekkorban
C    Gyermek-foglalkozás elmélet
B    A gyermek-foglalkozás felépítése (szerkezete)
C    A foglalkozások tervezése és szervezése
C    A gyermekfoglalkozások animálása
C    A foglalkozások gyakorlatai
C    A foglalkozások helyszínei
C    Gerinc- és ízületvédelem
C    A foglalkozások eszközei
C    Alkalmazási lehetőségek
C    Intézménylátogatás
C    Megfigyelések
B    Gyakorló foglalkozások
C    Kommunikációs tréning
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Beszédkészség
5    Sportszerek és -eszközök célirányos alkalmazása
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Türelem
Kézügyesség, testi ügyesség
Társas kompetenciák:
Empatikus készség
Meggyőző készség
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0435–06    A orientális táncoktató szakirány speciális tevékenységi köre
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A programok összeállításánál felhasználja az arab, a török és a távolkeleti zene jellemzőit, a dallam- és a ritmushangszerek sajátosságait
Összekapcsolja a keleti zenei és tánckultúra hagyományait a mai modern fittségi edzésmódszertan elveivel
Tánctanfolyamokat, táborokat, bemutatókat és színpadi produkciókat szervez, és részt vesz lebonyolításukban
Hozzásegíti tanítványait a tánc örömforrásként, önkifejezésként, képességfejlesztésként, alkotásként történő megéléséhez
Igény szerint egyéni koreográfiákat állít össze, és azokat megtanítja
A táncot – a szocializáció eszközeként – felhasználja a közösségteremtés és -fejlesztés céljaira
Tevékenységét az orientális tánc sajátos módszertanának megfelelően végzi
A foglalkozásokon és fellépéseken megteremti az irányzatra jellemző hangulatot
Bemutatja és oktatja az orientális tánc alapmozdulatait és kombinációs lehetőségeit
Megválasztja a tanítványok tudásszintjének megfelelő pedagógiai módszereket és oktatási eszközöket
Megjeleníti az irányzatot a viselkedésében, a kommunikációjában, a zenehasználatában és az öltözködésében egyaránt
Felismeri és javítja a tartáshibákat
Improvizál az oktatás vagy a fellépés aktuális igényeihez igazodóan
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Viselkedéstan
C    Megjelenéskultúra
C    Zeneelmélet
C    A tánc kultúrtörténete
B    Az orientális tánctanítás elmélete
B    A tánc és a tánctanítás lélektana
D    Produkciószervezés
D    Tanfolyam- és rendezvénytípusok
D    Tárgyi feltételek
B    Viselkedés és stílus
C    Mozgáselemzés
C    A tánc tér-idő-dinamikai-plasztikai vizsgálata
C    Klasszikus balett
C    Kéztechnikák
C    Lábtechnikák
C    Talajtánc
C    A hangszerek és a testrészek közötti kapcsolatok
C    Egyszerű és összetett improvizációk
C    Alakzatok, formációk a csoportos táncokban
C    Szólótánc, csoportos tánc és kombinációjuk
C    Koncepció a produkcióban
D    Indulatok, érzelmek a táncban
D    A tánc elbeszélő, mesélő lehetőségei
D    A saját test megismerése, a helyes önértékelés
C    A tánchoz szükséges helyes testtartás
C    A kondicionális képességek fejlesztése
D    A gerinc mozgáslehetőségei
C    A szimmetrikus mozdulatok tükrözése
C    Intézménylátogatás
C    Megfigyelések
B    Gyakorló foglalkozások
C    Kommunikációs tréning
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Beszédkészség
3    Testi ügyesség, ritmusérzék
Személyes kompetenciák:
A zene és a mozgás összekapcsolásának képessége
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Empatikus készség
Motiváló készség
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Cselekvéstanulási képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0436–06    A személyi edző szakirány speciális tevékenységi köre
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felméri a kliens fittségi állapotát és testalkati mutatóit (vizsgálatok, tesztek)
A kiinduló szintnek, az egyéni igényeknek, valamint a lehetőségeknek (szabadidő, anyagiak) megfelelően prognózist készít. Ennek alapján hosszú-, közép- és rövid távú célokat fogalmaz meg, optimális edzésfajtát ajánl (mozgásforma, intenzitás, terjedelem)
A klienssel közösen meghatározott célok alapján edzéstervet készít, és segíti annak végrehajtását
Alkalmazza a fittségi edzés elveit, módszereit és eszközeit
Kiemelt figyelmet fordít a kliensek keringési, légző- és mozgatórendszerének aktuális állapotára a sporttevékenység során
Ellenőrzi a terhelés által kiváltott reakciókat, szükség szerint javaslatot tesz az edzésingerek módosítására
Kompetenciahatárain belül szakmai tanácsot ad az egészség megőrzéséhez és fejlesztéséhez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Viselkedéstan
C    Megjelenéskultúra
B    A mozgató szervrendszer működése
C    A mozgató szervrendszer patológiája
C    Az egészségvédelem és a személyi edzés
B    A fittségi állapot meghatározásának módszerei és eszközei (vizsgálatok, tesztek)
C    A személyi edzésről általában
D    Programtervezés
B    A személyi edzés folyamata
B    A személyi edzés vállalkozástana
D    Szakmai együttműködés, továbbképzés
C    A testmozgás szerepe az elhízás megelőzésében, illetve csökkentésében
C    Táplálkozási szokások
C    Sporttáplálkozás és egyéb sajátos táplálkozási szempontok
C    Gyakorlati táplálkozástan
B    A cardioedzés elmélete
B    Pulzustan
B    A cardioedzés eszközrendszere
C    A testformálás elmélete
C    Az erőedzésről általában
B    Az erőedzés eszközrendszere
C    A nyújtás
C    Izomlazítás, ellazulás, stretching
C    A biomechanikailag helyes testtartást elősegítő és fenntartó gyakorlatok
D    Labdajátékok a személyi edzésben
C    Speciális egészségfejlesztő programok
D    Wellness-szolgáltatások
C    Intézménylátogatás
C    Megfigyelések
B    Gyakorló foglalkozások
C    Kommunikációs tréning
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Beszédkészség
4    Irányítási készség
5    Sportszerek és -eszközök célirányos alkalmazása
Személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Önállóság
Rugalmasság
Testi ügyesség, erő
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő- és fenntartó készség
Motiváló készség
Empatikus készség
Interperszonális rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Eredményorientáltság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0437–06    A szenior tréner szakirány speciális tevékenységi köre
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felméri az időskorúak fittségi állapotát és testalkati mutatóit (vizsgálatok, tesztek)
A kiinduló szintnek, az egyéni igényeknek, valamint a lehetőségeknek (egészségi állapot, anyagiak) megfelelően prognózist készít. Ennek alapján – az életkori sajátosságok figyelembevételével – hosszú-, közép- és rövid távú célokat fogalmaz meg és optimál
A mozgásfajtákat, a sportági technikákat és a játékszabályokat a korosztály anatómiai, élettani és lélektani sajátosságaihoz igazítva, sajátos pedagógia módszerekkel oktatja és gyakoroltatja
Folyamatosan ellenőrzi a terhelés által kiváltott reakciókat, szükség szerint módosítja az edzésingereket
Szenior sportrekreációs rendezvényeket szervez és vezet
Szeretet- és tiszteletteljes bánásmódot alkalmaz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    A fittségi állapot meghatározásának módszerei és eszközei (vizsgálatok, tesztek)
D    Játékelmélet
C    Játéktár
D    A játékok tervezése
C    Játékszervezés
C    Természeti rekreációs tevékenységek
C    Egészségközpontú tevékenységek
C    Az öregedésről általában
C    Az öregség képe a közgondolkodásban
B    Az időskor élettana
B    Az időskor szociológiája
B    Az időskor pszichológiai és életviteli sajátosságai
B    A sikeres öregedés jellemzői
C    A generációk együttműködése
B    Időskori terheléstan
B    Mozgásformák az időskorban
C    A szenior sportszakember munkája
C    Az időskori foglalkozásszervezés specifikumai
C    Foglalkozás-módszertan
C    Rendezvényszervezés
C    Intézménylátogatás
C    Megfigyelések
B    Gyakorló foglalkozások
C    Kommunikációs tréning
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Beszédkészség
5    Sportszerek és -eszközök célirányos alkalmazása
Személyes kompetenciák:
Kifejezett empatikus és kapcsolatépítő készség
Szervezőkészség
Türelmesség
Kézügyesség, testi ügyesség
Társas kompetenciák:
Konszenzus készség
Kommunikációs rugalmasság
Segítőkészség
Konfliktuskezelő készség
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0438–06    A wellness tanácsadó szakirány speciális tevékenységi köre
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kompetenciahatárain belül szakmai tanácsot ad szállodák és rekreációs sportlétesítmények számára egészségbarát és közérzetjavító szolgáltatások tervezésére, kivitelezésére és működtetésére
Preventív céllal alkalmazza az egyes környezeti tényezők (hőmérséklet, víz, fény, szín, hang stb.) szervezetre gyakorolt hatását
Oktatja a wellness fogalmához szorosan kapcsolódó életmódelemeket és egészségfejlesztő technikákat
Összeállít konkrét egyéni egészségfejlesztő programot
Egyénre szabott pihentető programokat és kúrákat tervez, és irányítja végrehajtásukat
Átérzi és közvetíti a pozitív életérzések fő típusait és jellemzőit
Együttműködik a rokon szakmák és szakirányok képviselőivel (természetgyógyász, animátor, személyi edző, masszőr, táplálkozási szakember stb.)
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Viselkedéstan
C    Szállodai fogalmak
C    Szállodai szolgáltatások
C    Egészségközpontú tevékenységek
D    A szálloda humánerőforrása
B    A wellness filozófiája
C    A wellness társadalmi környezete
C    A wellness megjelenése a hétköznapi gondolkodásban és tevékenységrendszerben
C    A wellness elemei
D    Az érzékszervek felfedezése
C    Egészségvédelem, népegészségügy
C    Az egészségtudatos magatartás kialakítása
C    Egészséges táplálkozás
C    Egészséges környezet
C    Lelki egészség
D    Turisztika
C    Szolgáltatástan
C    Elem és környezeti hatáskúrák
C    Fürdőkultúra
D    Szépészeti eljárások
D    Kineziológiai alapok
C    Pihentető kúrák
C    Intézménylátogatás
C    Megfigyelések
B    Gyakorló foglalkozások
C    Kommunikációs tréning
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Beszédkészség
4    Irányítási készség
5    Sportszerek és -eszközök célirányos alkalmazása
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Szervezőkészség
Stressztűrő képesség
Testi ügyesség
Társas kompetenciák:
Empatikus készség
Segítőkészség
Interperszonális rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Új ötletek, megoldások kipróbálása

Az 52 813 01 0010 52 01 azonosító számú, Fitness-wellness asszisztens megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0078–06

Az egészséges életmód népszerűsítése

0079–06

A sport, mint a nevelés színtere és eszköze

0080–06

A sporttevékenységgel kapcsolatos ártalmak megelőzése, felismerése, kivédése

0081–06

Tanfolyamszervezés és -vezetés

0082–06

Rutin- és egyéb feladatok

0085–06

Ügyfélszolgálat

0086–06

Létesítmény-működtetés

0087–06

Kereskedelmi tevékenység

0088–06

Menedzselés, marketing

Az 52 813 01 0010 52 02 azonosító számú, Sportedző (sportág megjelölésével) megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0078–06

Az egészséges életmód népszerűsítése

0079–06

A sport, mint a nevelés színtere és eszköze

0080–06

A sporttevékenységgel kapcsolatos ártalmak megelőzése, felismerése, kivédése

0081–06

Tanfolyamszervezés és -vezetés

0082–06

Rutin- és egyéb feladatok

0084–06

A sportedző (a sportág megjelölésével) speciális tevékenységi köre

Az 52 813 01 0100 33 01 azonosító számú, Sportoktató (sportág megjelölésével) megnevezésű részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0078–06

Az egészséges életmód népszerűsítése

0079–06

A sport, mint a nevelés színtere és eszköze

0080–06

A sporttevékenységgel kapcsolatos ártalmak megelőzése, felismerése, kivédése

0081–06

Tanfolyamszervezés és -vezetés

0082–06

Rutin- és egyéb feladatok

0083–06

A sportoktató (a sportág megjelölésével) speciális tevékenységi köre

Az 52 813 01 0001 54 01 azonosító számú, Rekreációs mozgásprogram-vezető (a szakirány megjelölésével) megnevezésű ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0430–06

Általános tevékenységi kör

0431–06

Az animátor szakirány speciális tevékenységi köre

0432–06

Az aqua tréner szakirány speciális tevékenységi köre

0433–06

A fitness instruktor szakirány speciális tevékenységi köre

0434–06

A gyermekkori mozgásprogram-vezető szakirány speciális tevékenységi köre

0435–06

A orientális táncoktató szakirány speciális tevékenységi köre

0436–06

A személyi edző szakirány speciális tevékenységi köre

0437–06

A szenior tréner szakirány speciális tevékenységi köre

0438–06

A wellness tanácsadó szakirány speciális tevékenységi köre

V.
Vizsgáztatási követelmények
1.A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele.
Iskolai rendszerben is oktatható szakképesítés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével.
2.A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0078–06    Az egészséges életmód népszerűsítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az egészséges életmód és a rendszeres testedzés, sportolás összefüggésének, jelentőségének ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0079–06    A sport mint a nevelés színtere és eszköze
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A sport és a nevelés kapcsolatának, valamint a sporttevékenység megengedett és a tiltott eszközeinek ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0080–06    A sporttevékenységgel kapcsolatos ártalmak megelőzése, felismerése, kivédése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az edzésártalmak megelőzésének, felismerésének és kivédésének ismeretei. Elsősegélynyújtási alapismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0081–06    Tanfolyamszervezés és -vezetés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A sporttanfolyamok szervezésének folyamata és vezetésének bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0082–06    Rutin- és egyéb feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A testnevelés és sport hazai szervezetrendszerének, működésének és finanszírozásának bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A munkakörrel együtt járó rutinfeladatok és tevékenységek bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 40%
2. feladat: 60%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0083–06    A sportoktató (a sportág megjelölésével) speciális tevékenységi köre
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A rendszeres edzés hatása a szervezetre
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az alkalmazkodás és a teljesítményfokozás elméleti háttere. A motoros képességek fejlesztése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A sporttechnika oktatási folyamatának ismertetése. Stratégia, taktika
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
A sportág mozgásanyagának ismertetése. A sportág versenyszabályai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
A képességfejlesztés sportágspecifikus módszerei és eszközei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 6. vizsgafeladat:
A sportág egy technikai eleme oktatásának megtervezése, majd egy részének levezetése gyakorlatban
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 20%
2. feladat: 15%
3. feladat: 15%
4. feladat: 15%
5. feladat: 15%
6. feladat: 20%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0084–06    A sportedző (a sportág megjelölésével) speciális tevékenységi köre
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A különböző típusú edzések által kiváltott szervi, szervrendszeri és funkcionális változások
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A sportág teljesítmény-összetevői, az összetevők értelmezése és elemzése. A sportágspecifikus képességfejlesztés elvei, módszerei és eszközei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A sportág technikai képzésének specifikumai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
A taktikai képzés sportágspecifikus ismeretei. Speciális verseny-, illetve versenyeztetési ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
A sportági profil és a sportág mozgásanyaga. Kiválasztás, tehetséggondozás a sportágban
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 6. vizsgafeladat:
A sportág egy jellemző technikai eleme oktatásának tervezése és egy részének levezetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 10%
2. feladat: 15%
3. feladat: 15%
4. feladat: 20%
5. feladat: 15%
6. feladat: 25%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0085–06    Ügyfélszolgálat
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A fitness-wellness termekben telepített legjellemzőbb sportszerek és -eszközök használatának ismertetése, bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlat
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0086–06    Létesítmény-működtetés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A fitness-wellness termekben használatos berendezések és gépek, továbbá sportszerek és -eszközök rendeltetésszerű használatával, kezelésével kapcsolatos rendszabályok ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%
10. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0087–06    Kereskedelmi tevékenység
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A fitness-wellness termekben működő büfé által forgalmazott áruk ismertetése, különös tekintettel az étrend-kiegészítők egészségre gyakorolt hatására
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlat
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%
11. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0088–06    Menedzselés, marketing
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy klub menedzselését és marketing tevékenységét segítő projekt készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%
12. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0430–06    Általános tevékenységi kör
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A rekreációs kultúra szerepe és jelentősége a lakosság életminőségében, különös tekintettel az egészség-, környezet-, szabadidő- és testkulturális vonatkozásokra
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%
13. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0431–06    Az animátor szakirány speciális tevékenységi köre
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Turisztikai alapismeretek. Az animátor tevékenysége a turizmusban
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az animátori tevékenység táborokban, klubokban, civil szervezetekben, általában a szabadidős programokban
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Játék a szabadidős programokban. Játékszervezés és -vezetés különböző célcsoportok foglalkozásain. Szellemi és mozgásos játékok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Készítsen csoportanimálási forgatókönyvet egyhetes üdülésre/táborozásra megadott célcsoportnak és prezentálja egy részegységét a gyakorlatban
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Készítsen csoportanimálási forgatókönyvet egy nyitott rendezvényre (farsang, majális stb.) és prezentálja egy részegységét a gyakorlatban
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 20%
2. feladat: 20%
3. feladat: 20%
4. feladat: 20%
5. feladat: 20%
14. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0432–06    Az aqua tréner szakirány speciális tevékenységi köre
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Rekreációs célú vízi foglalkozások szervezése és vezetése a rendelkezésre álló víz jellegének (medence vagy nyíltvíz), továbbá a célcsoport és a tevékenység jellegének megfelelően (aqua fitness, vízi aerobik, kondicionálás, játék stb.)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A vízi foglalkozások egészségügyi, higiénés és baleset-megelőzési szabályai. Szakszerű vízből mentés és elsősegélynyújtás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Vízi gimnasztika tervezése zenére megadott célcsoportnak, és egy részegység prezentációja
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 25%
2. feladat: 25%
3. feladat: 50%
15. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0433–06    A fitness instruktor szakirány speciális tevékenységi köre
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A zene és a mozgás kapcsolata. A tánc a testkultúrában. Divatos (tánc) irányzatok. A tánctanítás algoritmusa
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Eszközök felhasználása a fittségi programokban. Az eszközök élmény- és hatásfokozó szerepe és mértéke
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Megadott célcsoportnak eszközös, vagy speciális mozgástípusú fittségi foglalkozás tervezése. Egy eszköz, vagy egy speciális típus jellegzetességeinek, használatnak a gyakorlati bemutatása. Egy csillapítás levezénylése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 25%
2. feladat: 25%
3. feladat: 50%
16. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0434–06    A gyermekkori mozgásprogram-vezető szakirány speciális tevékenységi köre
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A gyermekkor testi, lelki, szociális és értelmi jellemzői. A növekedés, fejlődés és érés folyamata a korosztályban. A gyermekfoglalkozások sajátosságai, módszerei és eszközei. A játék mint a foglalkozások központi eleme
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Cselekvéstanulás a gyermekkorban. A mozgás, a zene és a játék szerepe a motoros képességek és a személyiség fejlődésében
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Megadott célcsoportnak játékos gyerektorna tervezése különböző eszközökkel. Egy részegység levezénylése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 25%
2. feladat: 25%
3. feladat: 50%
17. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0435–06    A orientális táncoktató szakirány speciális tevékenységi köre
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A zene és tánckultúra elméleti alapjai. A zene és a mozgás kapcsolata. A tánc a testkultúrában. A keleti tánckultúra
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az orientális tánctanítás elmélete és módszertana. Tanfolyam- és produkciószervezési ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Egy célcsoportnak megadott témában koreográfia tervezése és betanítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 25%
2. feladat: 25%
3. feladat: 50%
18. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0436–06    A személyi edző szakirány speciális tevékenységi köre
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A fittségi edzés elmélete és módszertana. A tervkészítés folyamata a diagnózistól a kész programig
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A személyi és kiscsoportos edzés (foglalkozás) specifikumai. Az életmód és a fittség kapcsolata. Táplálkozástan és testkontroll. Pihenéskultúra, regeneráció, relaxáció. A cardio- és az alakformáló edzések azonosságai (hasonlóságai) és különbözőségei. Pulzustan
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Megadott célcsoportnak eszközös, vagy speciális mozgástípusú fittségi foglalkozás tervezése. Bemelegítő program levezénylése után a gyakorlatban egy eszköz, vagy egy speciális típus jellegzetességének, használatának bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 25%
2. feladat: 25%
3. feladat: 50%
19. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0437–06    A szenior tréner szakirány speciális tevékenységi köre
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Gerontológia, az idősödés tana. Testi, lelki, szociális és szellemi változások az időskorban. Az idősek életmódja és terhelhetősége
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az időskori mozgásprogramok eszközrendszere és sajátos módszertana
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Programtervezés (zenés-táncos, vagy kirándulás-túrázás) egy adott célcsoportnak. Egy relaxációs, lazító program levezetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 25%
2. feladat: 25%
3. feladat: 50%
20. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0438–06    A wellness tanácsadó szakirány speciális tevékenységi köre
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A wellness filozófiája, elmélete és módszertana. Wellness szolgáltatások és programok a turizmusban
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Egészségkultúra, egészségtudat, egészség-magatartás. A wellness és az egészségkultúra kapcsolata
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Egy megadott korú, egészségi állapotú és szociális viszonyok között élő házaspárnak életmódváltó program készítése. Meggyőzés az életmódváltás helyességérő. Légző és nyújtó gyakorlatok tanítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Megadott célcsoportnak wellness-hétvége tervezése egy termálfürdőben. Egy relaxációs program levezetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 25%
2. feladat: 25%
3. feladat: 25%
4. feladat: 25%
3.A szakmai vizsga értékelése %-osan:
Az 52 813 01 0010 52 01 azonosító számú, Fitness- wellness asszisztens megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 5
5. vizsgarész: 15
8. vizsgarész: 15
9. vizsgarész: 15
10. vizsgarész: 15
11. vizsgarész: 5
Az 52 813 01 0010 52 02 azonosító számú, Sportedző (a sportág megjelölésével) megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 5
5. vizsgarész: 15
7. vizsgarész: 50
Az 52 813 01 0100 33 01 azonosító számú, Sportoktató (a sportág megjelölésével) megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 5
5. vizsgarész: 15
6. vizsgarész: 50
Az 52 813 01 0010 54 01 azonosító számú, Rekreációs mozgásprogram-vezető megnevezésű (animátor szakirány) ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
12. vizsgarész: 25
13. vizsgarész: 75
Az 52 813 01 0010 54 01 azonosító számú, Rekreációs mozgásprogram-vezető megnevezésű (aqua tréner szakirány) ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
12. vizsgarész: 25
14. vizsgarész: 75
Az 52 813 01 0010 54 01 azonosító számú, Rekreációs mozgásprogram-vezető megnevezésű (fittnes intruktor szakirány) ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
12. vizsgarész: 25
15. vizsgarész: 75
Az 52 813 01 0010 54 01 azonosító számú, Rekreációs mozgásprogram-vezető megnevezésű (gyermekkori mozgásprogram-vezető szakirány) ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
12. vizsgarész: 25
16. vizsgarész: 75
Az 52 813 01 0010 54 01 azonosító számú, Rekreációs mozgásprogram-vezető megnevezésű (orientális táncoktató szakirány) ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
12. vizsgarész: 25
17. vizsgarész: 75
Az 52 813 01 0010 54 01 azonosító számú, Rekreációs mozgásprogram-vezető megnevezésű (személyi edző szakirány) ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
12. vizsgarész: 25
18. vizsgarész: 75
Az 52 813 01 0010 54 01 azonosító számú, Rekreációs mozgásprogram-vezető megnevezésű (szenior tréner szakirány) ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
12. vizsgarész: 25
19. vizsgarész: 75
Az 52 813 01 0010 54 01 azonosító számú, Rekreációs mozgásprogram-vezető megnevezésű (wellnes tanácsadó szakirány) ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
12. vizsgarész: 25
20. vizsgarész: 75
Az 52 813 01 0010 52 01 azonosító számú, Fitness- wellness asszisztens megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az 52 813 01 0100 33 01 azonosító számú, Sportoktató (a sportág megjelölésével) megnevezésű rész-szakképesítéssel rendelkezik
8. vizsgarész: 25
9. vizsgarész: 25
10. vizsgarész: 25
11. vizsgarész: 25
Az 52 813 01 0010 52 02 azonosító számú, Sportedző (a sportág megjelölésével) megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az 52 813 01 0100 33 01 azonosító számú, Sportoktató (a sportág megjelölésével) megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
7. vizsgarész: 100
4.A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
Az elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
5.A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
VI.
Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
és felszerelések minimuma

Sport-
oktató (a sportág megjelö-
lésével)

Sportedző
(a sportág meg-
jelölésével)

Fitness- wellness asszisztens elágazás

Rekreációs mozgásprogram-vezető ráépülés

Animátor szakirány

Aqua tréner szakirány

Fitness instruktor szakirány

Gyermek-
kori mozgás-
program vezető szakirány

Személyi edző
szakirány

Szenior tréner szakirány

Wellness tanácsadó szakirány

Tornaterem (tornaszoba)

*

*

X

X

X

X

X

X

X

Tantermi fehér tábla

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Írásvetítő

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Projektor

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Laptop

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Videó lejátszó

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Videó kamera

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hangosító rendszer

*

*

X

X

X

X

X

X

X

X

Mikrofon

*

*

X

X

X

X

X

X

X

X

Anatómiai szemléltető eszközök

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pulzuskövető órák

*

*

X

X

X

X

X

X

Fejmikrofon

*

*

X

X

X

X

X

X

X

Step-lépcsők

*

*

X

X

X

X

Gumiszalag

*

*

X

X

X

X

Gumikötél

*

*

X

X

X

X

Csuklósúlyzók

*

*

X

X

Bokasúlyzók

*

*

X

X

Kézisúlyzók

*

*

X

X

Szőnyegek

*

*

X

X

X

X

X

Teremkerékpár

*

*

X

X

X

X

Taposógép

*

*

X

X

X

X

Evezőpad

*

*

X

X

X

X

Futószalag

*

*

X

X

X

X

Kar-ergométer

*

*

X

X

X

Ellipszis-tréner

*

*

X

X

X

Mell-, láb- és vádli-
erősítőgép

*

*

X

X

X

Fekvenyomó pad

*

*

X

X

X

Kétkezes súlyzók (rúd tárcsa)

*

*

X

X

X

Scott-pad

*

*

X

X

X

Római-pad

*

*

X

X

X

Súlytartó állványok

*

*

X

X

X

Húzódzkodó-állvány

*

*

X

X

X

Tolódzkodó-állvány

*

*

X

X

X

Uszoda

*

*

X

X

X

X

X

X

X

X

Vízben alkalmazott segédeszközök (közegellenállást fokozók)

*

*

X

X

X

X

X

Úszómellények

*

*

X

X

X

Vízfestékek

*

*

X

Ceruzák

*

*

X

Gyurmák

*

*

X

Gyöngyök

*

*

X

Papírok

*

*

X

Hajtogató-lapok

*

*

X

Fonalak

*

*

X

Zsírkréták

*

*

X

Filctollak

*

*

X

Mesekönyv

*

*

X

Karikák

*

*

X

Labdák

*

*

X

Az elsősegélynyújtás az egészségmegőrzés kompetenciák fejlesztéséhez szükséges releváns eszközök

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Megjegyzés:
1. * jelmagyarázat: A sportoktató részszakképesítés és a sportedző szakképesítés képzési feladatainak teljesítéséhez szükséges további eszközöket és felszereléseket az adott sportág sajátosságainak fegyelembevételével kell biztosítani
2. A képzőhelyek számára javasolt az automata defibrillátor készülék beszerzése
VII.
Egyebek
1. A 52 813 01 0100 33 01 OKJ számú, Sportoktató (a sportág megjelölésével) elnevezésű részszakképesítés esetében a képzés megkezdésének szükséges feltétele a betöltött 18. életév.
2. A vizsgabizottság egy tagját
a) a Sportoktató (sportág megjelölésével) részszakképesítés (OKJ szám: 52 813 01 0100 33 01) és a Sportedző (sportág megjelölésével) elágazás (OKJ szám: 52 813 01 0010 52 02) tekintetében az érintett országos sportági szakszövetség, illetve területi szervének képviselője,
b) a Fitness-wellness asszisztens elágazás (OKJ szám: 52 813 01 0010 52 01) és a Rekreációs mozgásprogram vezető ráépülés (OKJ szám: 52 813 01 0001 54 01) valamennyi szakiránya tekintetében a Nemzeti Szabadidősport Szövetség delegálja.
A vizsgaszervező intézmény a vizsga szakterületének figyelembevételével kéri fel az illetékes szervezetet a vizsgabizottsági tag kijelölésére.
3.  A Sportoktató (sportág megjelölésével) részszakképesítés (OKJ szám: 52 813 01 0100 33 01) és a Sportedző (sportág megjelölésével) elágazás (OKJ szám: 52 813 01 0010 52 02) azokban a sportágakban szerezhető, amelyekben a sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltaknak megfelelő országos sportági szakszövetség működik.
4. A sportoktató (búvársport, evezés, golf, hegymászás, jégkorong, kajak-kenu, korcsolya, sí, snowboard, vitorlázás sportágakban) rész-szakképesítés 6. vizsgarész hozzárendelt 6. vizsgafeladata, továbbá a sportedző (búvársport, evezés, golf, hegymászás, jégkorong, kajak- kenu, korcsolya, sí, snowboard, vitorlázás sportágakban) elágazás 7. vizsgarész hozzárendelt 6. vizsgafeladata teljesítésének időpontját a vizsgaszervező határozza meg. Ebben az esetben a vizsga befejezésének – az első vizsgatevékenység napjától számított 30 napon belüli – határidejétől el lehet térni. A vizsgafeladatok teljesítéséről a vizsgabizottság tagjai által hitelesített jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt a szakmai vizsga irataihoz kell csatolni.

8. melléklet a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez

SPORTSZERVEZŐ, -MENEDZSER
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok
1. A szakképesítés azonosító száma: 52 813 02 0000 00 00
2. A szakképesítés megnevezése: Sportszervező, -menedzser
3. Szakképesítések köre:
3.1. Részszakképesítés: Nincs
3.2. Elágazások: Nincsenek
3.3. Ráépülés: Nincs
4. Hozzárendelt FEOR szám: 3716
5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése

Szakképzési évfolyamok
száma

Óraszám

Sportszervező, -menedzser

1

1000

II.
Egyéb adatok
Szakképesítés megnevezése: Sportszervező, -menedzser
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
2. Elmélet aránya: 50%
3. Gyakorlat aránya: 50%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
III.
Munkaterület
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

3716

Hivatásos sportoló

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Közreműködik a sporttevékenység szakmai feltételeinek megteremtésében
Közreműködik a sportszervezet gazdasági feltételeinek biztosításában
Marketing, PR tevékenységet végez
Közreműködik az egészséges életmód szemléletének kialakításában, megerősítésében
Részt vesz a szakmai tevékenység értékelésében
Sporttanfolyamokat szervez és vezet
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

52 813 01 0000 0000

Sportedző

IV.
Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0081–06    Tanfolyamszervezés és -vezetés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felméri a lehetőségeket és az igényeket
Ellátja a tanfolyam szervezésével és vezetésével kapcsolatos jogi és igazgatási feladatokat (egyeztetések, programok, engedélyek, nyilvántartások, jelentések, költségvetés stb.)
Elvégzi a tanfolyammal kapcsolatos marketingfeladatokat (hirdetés, toborzás stb.)
Tervezi, szervezi és vezeti a tanfolyamot
Sporttanfolyam szervezése és vezetése során kiemelt figyelmet fordít a sportban tehetséges fiatalok kiválasztására és ösztönzésére a rendszeres testedzés irányába
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Sportszervezési és -vezetési ismeretek
C    A sportbeli tehetség ismérvei
C    A tehetségkiválasztás és -gondozás rendszere hazánkban
C    Személyközi kapcsolatok
C    A fittségi edzés alapjai
C    Gimnasztikai alapismeretek
C    Fitness-termi óratípusok
D    Test- és alakformálás
D    A wellness elmélete
D    Wellness-szolgáltatások
C    Üzleti kommunikáció
D    Vendégközi kapcsolatok
C    Számítás- és irodatechnika
C    Irodai adminisztráció
B    Írásbeli kommunikáció
C    Általános viselkedéskultúra
C    Munkahelyi viselkedéskultúra
C    A megjelenés kultúrája
B    A verbális és nonverbális kommunikáció
C    Szociálpszichológia
C    Jogi ismeretek
B    Vállalkozási alapismeretek
C    Önmenedzselés
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Beszédkészség
4    Fogalmazás írásban
4    Motoros képességek
Személyes kompetenciák:
Kockázatvállalás
Felelősségtudat
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányítási készség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1269–06    A sportszervezet működésének szervezése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz a szervezet tevékenységének adott időszakra történő meghatározásában (célok), éves munkatervet készít (feladatok, felelősök, határidők)
A célkitűzések megvalósítása érdekében kialakítja a munkaszervezeteket és a munkafolyamatokat
Összehangolja a sportszervezetben folyó szakmai tevékenységet
Kialakítja a szervezet munkatársainak ösztönzési rendszerét
Éves eseménynaptárt egyeztet az érintett szakmai szervezetekkel
Biztosítja, illetve összehangolja a szakmai munka személyi és tárgyi feltételeit
Megteremti a sportolók mentális felkészítésének lehetőségeit
Közreműködik a versenyek előkészítésében és lebonyolításában (szakmai egyeztetés, forgatókönyv elkészítése, engedélyek beszerzése, egészségügyi szolgálat igénylése, közreműködők biztosítása és tevékenységük megszervezése)
Megszervezi a versenyek biztonságos lebonyolításának feltételeit
Közreműködik az edzőtáborok szervezésében
Az oktatók és az edzők részére szakmai továbbképzéseket szervez, illetve koordinál
Irányítja a szakmai tevékenységhez kapcsolódó technikai személyzetet
Ellenőrzi a feladat- és munkaköréhez kapcsolódó technikai személyzet tevékenységét
Rendszeresen tájékozódik az oktatóktól és az edzőktől a célkitűzések teljesítésének állásáról és az időszerű feladatokról
Az edzőkkel egyezteti az aktuális szakmai és szervezési feladatokat
Ellátja a jogszabályban meghatározott, a kötelező statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat
Éves szakmai beszámolót készít a felügyeleti szerv részére
Tapasztalatot és információt cserél a társszervezetek hasonló feladatokat ellátó munkatársaival
Versenyeket szervez a hazai és külföldi kapcsolatok megteremtése, fejlesztése céljából
Szakmai konferenciákat szervez
Részt vesz, és felkérésre előadást tart szakmai konferenciákon
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    A pedagógiai alapfogalmak jellemzői
C    A nevelés tényezői (természeti, társadalmi, pedagógiai)
C    A nevelés lehetősége és szükségessége
C    A fontosabb személyiségtípusok jellemzői
D    A tanulás fogalma, a tanuláselméletek fontosabb ismérvei
C    A motiváció és az érzelem
D    Az egyén és a csoport pszichológiai jellemzői
B    A döntés fogalma, a döntési folyamat jellemzői
C    A szervezet jellemzői (fogalma, lényeges jegyei, struktúrája)
B    A szervezet és a vezetés kapcsolatának jellemzői
C    Szervezeti problémák, az egyén és a szervezet viszonyának jellemzői
B    A fontosabb vezetői feladatok és jellemzőik (képviselet, döntéshozatal, szervezés, irányítás, ellenőrzés, értékelés)
C    A vezetéselméleti irányzatok és iskolák jellemzői, a vezetői hierarchia sajátosságai
C    Az Európai Sport Charta fontosabb tartalmi jegyei
C    Az Európai Unió sportpolitikájának fontosabb jellemzői
C    A testnevelés és a sport területei (versenysport, rekreációs célú sport, diáksport, egyetemi-főiskolai sport, tanórai és tanórán kívüli testnevelés)
B    A sport társadalmi funkcióinak jellemzői
C    A sportszervezetek létrehozásának szabályai
C    Az irányító és a végrehajtó sportszervezetek főbb jellemzői
B    A sportvezetés fogalma, a jellegzetes sportvezetési stílusok ismérvei
B    A hazai sportszervezetek jellemzői
B    A magyar sport irányítási, igazgatási és finanszírozási rendszerének jellemzői
C    A magyar sport versenyrendszerének jellemzői
C    A magyar sport utánpótlás-nevelési rendszerének főbb sajátosságai
C    Az iskolai testnevelés és sport sajátosságai, társadalmi és sportszakmai vonatkozásai
C    A magyar sport nemzetközi kapcsolatrendszerének főbb jellemzői
B    Az eseményszervezés folyamata
C    A versenykiírás funkciója, tartalmának fontosabb elemei
C    Vezetéslélektani alapismeretek
C    A vezetési stílusok jellemzői
B    A hatékony vezetés jellemzői (személyiségtényezői)
B    A sportmenedzser funkciói (szerep és státusz)
B    A munkahelyi közérzet kialakításának és formálásának folyamata, módszerei és eszközei
C    A csapatszerkezet jellemzői
C    A beilleszkedés pszichológiai háttere
B    A beosztottak ösztönzésének módszerei és eszközei
C    A participáció jellemzői. Az alkalmasság és a beválás problematikája
B    Az imázs kialakításának folyamata
C    A konfliktushelyzetek és kezelésük technikái
B    Tárgyalási stratégiák és pszichológiai jellemzőik
C    Jogi alapfogalmak (jog, jogtípusok, jogrendszer, jogágak, jogforrások, hatáskör és illetékesség)
D    A jogi normák jellemzői (fogalma, fajtái, érvényessége és hatályossága stb.)
D    A jogvesztés és elévülés ismérvei
C    A jogalkalmazás, a jogkövetés és a jogértelmezés szabályai
C    A polgári jogi jogviszony jellemzői
D    A vagyoni viszonyok szabályai
C    Tulajdonjogi alapismeretek
C    A kötelmi jog jellemzői, a szerződéssel kapcsolatos alapismeretek
C    A kártérítés szabályai
C    A polgári peres és nem peres eljárás jellemzői
D    A magyar közigazgatás jellemzői
B    A magyar sportigazgatás jellemzői
C    A testnevelés és sport jogi háttere (Alkotmány, törvények, rendeletek)
C    A sport-munkajogviszony jellemzői
C    A felelősségi alakzatok jellemzői a sportban (fegyelmi felelősség, vétség, büntetés stb.)
C    A magyar központi sportirányítás rendszerének jellemzői
C    A sportszövetségek feladat- és hatáskörének jellemzői
C    A sportköztestületek feladat- és hatáskörének jellemzői
C    A helyi önkormányzatok testneveléssel és sporttal kapcsolatos feladatai és hatáskörének jellemzői
B    A sportvállalkozások szervezésének és működtetésének szabályai
C    Sportesemények tervezésének, szervezésének és lebonyolításának fontosabb szabályai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Beszédkészség
3    Szakmai nyelv használata
3    Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3    Alapszintű számítógéphasználat
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Szervezőkészség
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Adekvát metakommunikációs készség
Irányítási készség
Motiváló készség
Prezentácós készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Eredményorientáltság
Tervezés
Gyakorlatias feladatértelmezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1270–06    Gazdasági feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Éves költségvetést egyeztet a gazdasági vezetővel
Pénzügyi tervet készít a szakmai feladatok megvalósításához
A programok lebonyolításához szponzorokat, mecénásokat szervez
Kiemelt figyelmet fordít a saját bevételi lehetőségek kiaknázására (ingatlan-bérbeadás, tagdíj, pártoló tagság, tanfolyamok, egyéb rendezvények)
Részt vesz konferenciák és továbbképzések financiális feltételeinek megteremtésében
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    A gazdaság általános jellemzői (erőforrások, termelési tényezők), a gazdasági rendszer fogalma
C    Az ár fontosabb ismérvei
D    Az árugazdaság jellemzői
D    A termelési tényezők piacának sajátosságai
C    A vállalkozás sajátosságai (termelési tényező, gazdasági forma)
C    Az üzleti vállalkozás kialakításának, átalakításának és megszűnésének szabályai
B    A szervezet finanszírozási döntési mechanizmusának jellemzői
C    A sportpiac általános jellemzői
B    A hazai sportvállalkozások jellemzői, érdekeltségi viszonyai
B    A sport adóvonatkozásai
C    Marketingszabályok a szervezet sikeres működtetésében
D    A szükséglet-igény-kereslet összefüggésének jellemzői
C    Az információgyűjtés módszerei, az értékelés eszközei, a sportpiac megismerésének szabályai
D    Az árképzés szabályai (fedezetszámítás), az árak és a kínálat kapcsolatának jellemzői
C    A pályázatok elkészítésének fontosabb tudnivalói
C    Biztosítási alapismeretek, a kockázat és a biztosítás kapcsolatának jellemzői
B    A beszámolók formái és jellemzői
B    A szervezet vagyona meghatározásának és dokumentálásának szabályai
C    A számlakeret és a számlarend jellemzői
C    A befektetett és a forgóeszközök sajátosságai
C    A források jellemzői (saját tőke, hitelek stb.)
C    A jövedelem összetevőinek sajátosságai
C    A költségek és csoportosításuk jellemzői
C    Az értékelés és az eredmény megállapításának szabályai
B    A könyvvitel fogalma, az egyszeres könyvvitel szabályai
D    Tulajdonjogi alapismeretek
D    A kártérítés szabályai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Beszédkészség
4    Fogalmazás írásban
4    Alapszintű számítógéphasználat
3    Testi képességek
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Meggyőző készség
Társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Interperszonális rugalmasság
Fogalmazó készség
Módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Tervezés
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1271–06    Marketing és PR-tevékenység
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Közreműködik a szervezet pozitív megítélésének kialakításában
Kialakítja és működteti a szervezet külső és belső kommunikációs rendszerét
Innovációs javaslatokat készít a szervezet működésének korszerűsítésére
Gondoskodik reklámanyagok elkészítéséről és kiadásáról, illetve terjesztéséről
Sajtótájékoztatót szervez, tájékoztatja a médiát a szervezet tevékenységéről
Összeállítja és aktualizálja a szervezethez kapcsolódó VIP-listát
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D    A gazdaság általános jellemzői (erőforrások, termelési tényezők), a gazdasági rendszer fogalma
C    A piac fogalma és szerkezetének sajátosságai
C    A piac legfontosabb tényezői (kereslet, kínálat, ár)
D    A tőkepiac és a munkaerőpiac jellemzői
C    A szervezet finanszírozási döntési mechanizmusának jellemzői
B    A sportpiac általános jellemzői
C    A hazai sportvállalkozások jellemzői, érdekeltségi viszonyai
C    A sport adóvonatkozásai
C    Kommunikációelméleti alapismeretek
B    Az információ sajátosságai
B    Közhasznú információs források és jellemzőik
B    A nyilvánosság jellemzői (fogalma, fórumai)
B    A médiapiac jellemzői
C    A közvélemény fogalma, sajátosságai
C    Alapvető közvéleménykutató-technikák és jellemzőik
B    A tömegkommunikációs technika eszközrendszere és főbb jellemzői
C    A politikai tömegkommunikáció jellemzői („negyedik hatalmi ág”)
C    A pártatlan tájékoztatás kritériumai
B    A hatásosság jellemzői a befolyásolás különböző szinterein
C    Az irányító és a végrehajtó sportszervezetek főbb jellemzői
C    A hazai sportszervezetek rendszerének jellemzői
C    Az imázs kialakításának folyamata
C    Tárgyalási stratégiák és pszichológiai jellemzőik
B    A figyelemfelkeltés technikái
B    A marketing alapfogalmak ismérvei
B    Marketingszabályok a szervezet sikeres működtetésében
B    A piaci formák jellemzői
C    A szükséglet-igény-kereslet összefüggésének jellemzői
C    A tervezés szerepe a marketingben
B    A fogyasztói, illetve a vásárlói magatartás szociológiai, lélektani és társadalomlélektani tényezői
C    A sportszektor nonprofit és szolgáltató jellegéből fakadó sajátosságok
B    A sportfogyasztó sajátos magatartásának jellemzői, a sportpiac szegmentációja
B    Az információgyűjtés módszerei, az értékelés eszközei, a sportpiac megismerésének szabályai
B    A sporttermékek és szolgáltatások sajátosságai
C    A sporttermékek elosztási formái és jellemzői
C    A kommunikáció és a marketing kapcsolatának jellemzői
B    A reklám és a reklámhordozók jellemzői
B    A vásárlásösztönzés formái és jellemzői
B    A Public Relations (PR) szerepe a sportpiacon. A sport és a közvélemény kapcsolatának jellemzői
B    A kapcsolatteremtés, az imázsalakítás, a jó hírnév megteremtésének szabályai
B    A szponzorálás formái a sportban, a szponzor és a szponzorált jogai és kötelességei
B    Mecenatúra, sztárok, szervezetek, profit és nonprofit érdekek jellemzői a sportban
B    A pályázatok elkészítésének fontosabb tudnivalói
D    Biztosítási alapismeretek, a kockázat és a biztosítás kapcsolatának jellemzői
B    A kommunikáció szerepének sajátosságai a sportban, illetve a sportszervező, -menedzser tevékenységében
B    A kommunikáció szabályai
C    A tömegkommunikáció és a közönség kapcsolatának jellemzői
B    A befolyásolás tárgyi technikai eszközei működtetésének sajátosságai a sportszervező, -menedzser tevékenységében
B    A reklám és a hirdetésszervezés elvei, módszerei és eszközei
B    A magyar nyelvhelyesség és nyelvművelés fontosabb szabályai
B    A stílus és a nyelvhasználat összefüggésének jellemzői
C    Az írott és a beszélt nyelvhasználat azonosságai és különbözőségei
C    A helyes beszédlégzés technikája, a beszédhibáktól mentes hangképzés jellemzői
C    A megértést segítő beszéd dallam és beszédritmus sajátosságai
B    A leggyakoribb stilisztikai hibák okai és megelőzésük, illetve kiküszöbölésük módszerei
C    A humor, mint hatásforrás jellemzői az interperszonális kommunikációban
B    A média nyelvhasználatának fontosabb szabályai (közérthetőség, hitelesség, pontosság)
B    Az idegen szavak használatának fontosabb szabályai
B    A hatásosság szabályai az élőszavas kommunikációban (vita, meggyőzés, előadás)
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Beszédkészség
4    Fogalmazás írásban
2    ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2    ECDL 3.m. Szövegszerkesztés
2    ECDL 4.m. Táblázatkezelés
2    ECDL 7.m. Információ és kommunikáció
3    Motoros képességek
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Pontosság
Rugalmasság
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Kommunikációs rugalmasság
Udvariasság
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Információgyűjtés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1272–06    A rendszeres testedzés és a mozgás népszerűsítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Meggyőződéssel érvel a mozgás, a rendszeres testedzés és sportolás egészségre gyakorolt kedvező hatása mellett (személyes példamutatással, publikációkkal, előadások, szakmai fórumok és egyéb programok szervezésével, értekezletek és beszélgetések alkalmáva
Részt vesz minden olyan testkulturális feladat megvalósításában, amely hozzájárulhat környezetének, sportágának és az általa foglalkoztatottak személyiségének fejlődéséhez
Hozzájárul az általa foglalkoztatottak egészségtudatos magatartásának kialakításához, higiénés, mentálhigiénés és környezettudatos neveléséhez
Elősegíti a helyes táplálkozási szokások kialakulását
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Az egészség értelmezése
B    Az életmód és az életvezetés fogalma
B    Az emberi szervezet felépítése és működése
C    A mozgató rendszer felépítése és működése
D    A keringési és légzőrendszer felépítése és működése
D    Az idegrendszer felépítése és működése
D    Az energianyerés formái, az energiaforgalom
C    A rendszeres testedzés hatása a szervrendszerekre
C    A testkultúra, a testedzés, a sport és a rekreációs sport fogalma
C    A fittségi edzés alapjai
C    A wellness elmélete és módszertana
D    A teljesítményfokozás alapjai
D    A sportártalmak tünetei és megelőzésük módja
D    A sportsérülések, sportbalesetek okai és megelőzésük módja
D    Az elsősegélynyújtás alapismeretei
C    A nevelés célja és fő feladatai
C    A tömegkommunikációs technika eszközrendszere és főbb jellemzői
C    Az atlétika jellemzői és felosztása
C    A sportjátékok jellemzői és felosztásuk
C    A küzdősportok jellemzői és felosztásuk
C    A gördülő sportok jellemzői és felosztásuk
C    A vízi sportok jellemzői és felosztásuk
C    A téli sportok jellemzői és felosztásuk
C    Az extrém sportok jellemzői és felosztásuk
C    A technikai sportok jellemzői és felosztásuk
D    A testnevelés és sport területei (versenysport, rekreációs célú sport, diáksport, egyetemi-főiskolai sport, tanórai és tanórán kívüli testnevelés)
B    A sport társadalmi funkcióinak jellemzői
B    A figyelemfelkeltés technikái
C    A befolyásolás tárgyi technikai eszközei működtetésének sajátosságai a sportszervező, menedzser tevékenységében
B    Az írott és a beszélt nyelvhasználat azonosságai és különbözőségei
D    A humor, mint hatásforrás jellemzői az interperszonális kommunikációban
C    A média nyelvhasználatának fontosabb szabályai (közérthetőség, hitelesség, pontosság)
C    Az idegen szavak használatának fontosabb szabályai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Beszédkészség
4    Szakmai nyelvhasználat
3    Motoros képességek
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Szervezőkészség
Rugalmasság
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Meggyőző készség
Prezentációs készség
Motiváló készség
Módszerkompetenciák:
Lényegfelismerő képesség
Rendszerező képesség
Módszeres feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1273–06    A szakmai munka elemzése, értékelése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Folyamatosan figyelemmel kíséri a szervezetben folyó szakmai tevékenységet
Összeveti az eredményeket a tervekkel, illetve a célkitűzésekkel, erről írásos beszámolót készít a vezetés által meghatározott módon
Közreműködik a szakmai munka elemzésében, minősítésében, javaslatot tesz a kiemelkedően eredményes szakemberek és versenyzők elismerésére
Feltárja a szabályellenességeket, megállapítja azok okait, javaslatot tesz a megszüntetésükhöz szükséges intézkedésekre
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    A sportolók nevelésének folyamata, alapelvei és módszerei
D    A sportmozgások oktatásának jellemzői
C    A sport szociálpedagógiai problémái
B    A motiváció és az érzelem jellemzői
C    Az egyén és a csoport pszichológiai jellemzői
C    A döntés fogalma, a döntési folyamat jellemzői
D    Az atlétika jellemzői és felosztása
D    A sportjátékok jellemzői és felosztásuk
D    A küzdősportok jellemzői és felosztásuk
D    A gördülő sportok jellemzői és felosztásuk
D    A vízi sportok jellemzői és felosztásuk
D    A téli sportok jellemzői és felosztásuk
D    Az extrém sportok jellemzői és felosztásuk
D    A technikai sportok jellemzői és felosztásuk
C    A szervezet és a vezetés kapcsolatának jellemzői
D    Szervezeti problémák, az egyén és a szervezet viszonyának jellemzői
D    A fontosabb vezetői feladatok és jellemzőik (képviselet, döntéshozatal, szervezés, irányítás, ellenőrzés, értékelés)
D    A magyar sport versenyrendszerének jellemzői
D    A magyar sport utánpótlásnevelési rendszerének főbb sajátosságai
C    Az iskolai testnevelés és sport sajátosságai, társadalmi és sportszakmai vonatkozásai
C    Az eseményszervezés folyamata
C    A hatékony vezetés jellemzői (személyiségtényezői)
C    A munkahelyi közérzet kialakításának és formálásának folyamata, módszerei és eszközei
D    A csapatszerkezet jellemzői
D    A beilleszkedés pszichológiai háttere
C    A beosztottak ösztönzésének módszerei és eszközei
D    A participáció jellemzői. Az alkalmasság és a beválás problematikája
D    A konfliktushelyzetek és a kezelésük technikái
B    Az információgyűjtés módszerei, az értékelés eszközei, a sportpiac megismerésének szabályai
C    A kapcsolatteremtés, az imázsalakítás, a jó hírnév megteremtésének szabályai
C    Mecenatúra, sztárok, szervezetek, profit és nonprofit érdekek jellemzői a sportban
D    A beszámolók formái és jellemzői
C    Az értékelés és az eredmény megállapításának szabályai
D    Jogi alapfogalmak (jog, jogtípusok, jogrendszer, jogágak, jogforrások, hatáskör és illetékesség)
D    A jogalkalmazás, a jogkövetés és a jogértelmezés szabályai
B    A felelősségi alakzatok jellemzői a sportban (fegyelmi felelősség, vétség, büntetés stb.)
C    A magyar sportirányítás rendszerének jellemzői
D    A sportszövetségek feladat- és hatáskörének jellemzői
D    A sportköztestületek feladat- és hatáskörének jellemzői
D    A helyi önkormányzatok testneveléssel és sporttal kapcsolatos feladat- és hatáskörének jellemzői
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Beszédkészség
4    Fogalmazás írásban
2    ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2    ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2    ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2    ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Önállóság
Önfegyelem
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Határozottság
Visszacsatolási készség
Tolerancia
Módszerkompetenciák:
Kritikus gondolkodás
Lényegfelismerés képessége
Információgyűjtés
Értékelés
Kontroll

Az 52 813 02 0000 00 00 azonosító számú, Sportszervező, -manager megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0081–06

Tanfolyamszervezés és -vezetés

1269–06

A sportszervezet működésének szervezése

1270–06

Gazdasági feladatok

1271–06

Marketing és PR-tevékenység

1272–06

A rendszeres testedzés és a mozgás népszerűsítése

1273–06

A szakmai munka elemzése

V.
Vizsgáztatási követelmények
1.A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele.
Iskolai rendszerben is oktatható szakképesítés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével.
2.A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0081–06    Tanfolyamszervezés és -vezetés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A sporttanfolyamok szervezésének folyamata és vezetésének bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1269–06    A sportszervezet működésének szervezése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Éves munkaterv készítése egy sportszervezet számára, a szükséges munkaszervezetek és munkafolyamatok kialakítása, javaslat készítése a munkatársak ösztönzési rendszerére.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A versenyek előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ismertetése, a személyi és a tárgyi feltételek megteremtésének részletes tennivalói.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A szakmai beszámoló összeállítási szempontjainak és módszereinek ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 25%
3. feladat: 25%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1270–06    Gazdasági feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A magyar sport többcsatornás finanszírozási rendszerének ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Pénzügyi terv készítése egy konferencia vagy egy továbbképzés financiális feltételeinek megteremtéséhez.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 50%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1271–06    Marketing és PR-tevékenység
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vita szervezése és levezetése a humor sportbeli szerepéről, a jó értelemben vett terheléskönnyítésről és a lehetséges túlzásokról, hibákról, tapintatlanságokról. Vitavezetés közben a saját élmény hasznosítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Sajtótájékoztató szervezése és levezetése, ezen a média tájékoztatása a vizsgázó sportszervezetének tevékenységéről
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 50%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1272–06    A rendszeres testedzés és a mozgás népszerűsítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Előadás tartása a mozgás, a rendszeres testedzés és sportolás egészségre gyakorolt hatásáról, a helyes táplálkozás sportbeli jelentőségéről
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1273–06    A szakmai munka elemzése, értékelése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A szakmai munka elemzése és értékelési szempontjainak és módszereinek ismertetése.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A jutalmazás és a büntetés elveinek, módszereinek és eszközeinek ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 50%
3.A szakmai vizsga értékelése %-osan:
Az 52 813 02 0000 00 00 azonosító számú, Sportszervező, -menedzser megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 15
2. vizsgarész: 15
3. vizsgarész: 15
4. vizsgarész: 20
5. vizsgarész: 20
6. vizsgarész: 15
4.A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
5.A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
VI.
Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Sportszervező,
menedzser

Tornaterem szerekkel és eszközökkel

X

Szabadtéri sportlétesítmények (sportpályák) szerekkel és eszközökkel

X

Uszoda

X

A sportági ismeretek tematikájának megfelelő sportszerek és eszközök

X

Falitábla

X

Írásvetítő

X

Projektor

X

Mikrofon

X

Laptop

X

Videotechnikai eszközök

X

Hangosító rendszer

X

Mikrofon

X

Anatómiai szemléltető eszközök

X

Tankönyvek, jegyzetek

X

Pénzforgalmi nyomtatványok

X

Adóbevallási nyomtatványok

X

Értékpapírfajták

X

Mérlegnyomtatványok

X

Pénztárkönyv

X

Naplófőkönyv

X

VII.
Egyebek
A vizsgabizottság egy tagját az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkársága delegálja. A vizsgaszervező intézmény kéri fel az illetékes szervezetet a vizsgabizottsági tag kijelölésére.

9. melléklet a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez13

TÁRSASHÁZKEZELŐ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok
1. A szakképesítés azonosító száma: 52 814 01 0000 00 00
2. A szakképesítés megnevezése: Társasházkezelő
3. Szakképesítések köre:
3.1. Részszakképesítés: Nincs
3.2. Elágazások: Nincsenek
3.3. Ráépülés:
Azonosítószám: 52 814 01 0001 54 01
Megnevezés: Ingatlankezelő
4. Hozzárendelt FEOR szám: 5359
5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés/Ráépülés megnevezése

Szakképzési évfolyamok
száma

Óraszám

Társasházkezelő

400

Ingatlankezelő

600

II.
Egyéb adatok
Szakképesítés megnevezése: Társasházkezelő
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya: 60%
3. Gyakorlat aránya: 40%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
Ráépülés megnevezése: Ingatlankezelő
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai előképzettség: 52 814 01 0000 00 00 Társasházkezelő
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya: 60%
3. Gyakorlat aránya: 40%
4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
III.
Munkaterület
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

5359

Egyéb lakás-, kommunális szolgáltatási foglalkozások

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Az ingatlan üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban adminisztrációs feladatokat lát el
Kapcsolatot tart külső és belső partnerekkel
A közös képviselővel vagy az ingatlan tulajdonosával történő szerződés alapján jogi eljárásokban vesz részt
Üzemelteti az ingatlant
Környezet- és biztonságvédelmi feladatokat lát el
Megismeri az ingatlan jellemzőit
Működési és tőkeköltségvetést készít
Megismeri a piaci viszonyokat
Ingatlan bérbeadási tevékenységet végez
Marketing feladatokat lát el
Előkészíti és lebonyolítja az ingatlan felújítását
Pályázatokat készít
Ingatlanbefektetési tanácsadást végez
Gazdasági elemzéseket végez
Megbízói szerződéses feladatokat lát el
Megbízási szerződés alapján javaslatokat dolgoz ki
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

IV.
Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1391–06    Társasházkezelő feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kezeli a társasház iratait
Adatbázisokba adatokat tölt fel, frissít
Határidős írásos ügyintézést végez
Ellenőrzi az aktuális pénzügyi helyzetet
Megállapítja a pénzügyi egyenleget
Lekönyveli a napi pénzügyi mozgásokat
Pályázati lehetőségeket keres
Pályázatokat ír, kiír
Bekéri az árajánlatokat
Javaslatokat készít a döntéshozóknak
Gondozza a nyertes pályázatokat
Elkészíti a társasház éves költségvetését
Elszámolást, beszámolót készít a közgyűlésnek
A számviteli szabályoknak megfelelően elkészíti a társasház beszámolóját
Kapcsolatot tart a döntéshozókkal
Átadja az információt
Panaszügyekben eljár, visszajelzést ad
Együttműködik a számvizsgáló bizottsággal
Kapcsolatot tart az ingatlanhasználókkal
Naprakész információs rendszert működtet
Naprakészen követi a tulajdonosok változását
Előkészíti és szervezi az ingatlan felújítását
Kapcsolatot tart a szakhatóságokkal
Adatokat szolgáltat a vizsgálatokhoz
Biztosítja az eljárások helyi körülményeit
Kapcsolatot tart a helyi szakvállalkozókkal
Gondoskodik a közös tulajdont érintő hibaelhárításról, javításokról
Szerződést előkészít (köt) az SZMSZ szerint
Megszervezi a szakmunka végrehajtásának ellenőrzését
Megbízási és szolgáltatási szerződésekben eljár
Értékesítési szerződéseket előkészít
Jogi lépéseket kezdeményez
Fizetési meghagyásokat bonyolít
Birtokháborítási és birtokvédelmi eljárást kezdeményez
Szabálysértési eljárást kezdeményez
Felújítási és karbantartási tervet készít
Intézkedik az azonnali beavatkozásokról
Erőforrásokkal a közgyűlés felhatalmazása szerint gazdálkodik
Tárgyi eszközparkot megőriz, fejleszt
Tűz,- baleset,- érintés- és környezetvédelmi feladatokat kezdeményez
Az ügyintézés adta kereteken belül alkalmazkodik az ügyfél igényeihez és személyes jellemzőihez (pl. lelkiállapot, életkor, fogyatékosság)
Ügyvitel-technikai eszközöket, berendezéseket használ
Képviseli, védi a tulajdonosi kör érdekeit
Közgyűlésekkel kapcsolatos teendőket ellátja
A feladatokat a közgyűlési határozatnak megfelelő minőségben és határidőre végrehajtja
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Polgári jog, társasházakról szóló törvény
A    Munkajog
A    Polgári eljárásjog
B    Közigazgatási jog
B    Pénzügyi jog
A    Aktuális, fontosabb jogszabályok
B    Birtokvédelem
A    Jogorvoslatok
A    Földhivatali eljárások
B    Adózás és illeték
B    Szakhatósági eljárások
B    Partneri igények és elvárások
A    Partneri elégedettség
C    Információk áramlásának módjai
C    Minőségbiztosítás
A    SZMSZ
A    Tulajdonosi, használói érdek védelme
A    Titoktartás, etika
C    Tervezés, szervezés
B    Pályázatírás, értékelés, kezelés
A    Közbeszerzési eljárás
C    Informatikai rendszer a társasházkezelői munkában
B    Dokumentációs rendszerek és követelmények
C    Szerkezeti ismeretek
C    Épületdiagnosztikai ismeretek
C    Karbantartás, felújítás lebonyolítása
B    Társasházi dokumentációk hozzáférése, használata
C    Bankügyi ismeretek
B    Gyakorlati módszerek és technikák
A    Társasházi bevételek
A    Társasházi kiadások
C    Hitelek
C    Jelzálog
B    Társasházi pénzügyi eljárások rendje
A    Könyvvezetés és beszámoló készítés
A    A számviteli információs rendszer
B    Eszközismeret
A    Leltározás
A    Selejtezés
A    Tűz- és robbanásveszély a társasházban
A    Társasházi eszközök
A    Jogi előírások
A    Megelőzés és védekezési eljárások
A    Tűzvédelmi ellenőrzések
A    Balesetveszély a társasházban
A    Balesetvédelmi ellenőrzések
A    Érintésvédelmi helyzet a társasházban
A    Érintésvédelmi ellenőrzések
C    Az emberi viselkedés mozgatói, motivációk
C    Szerepformák, szerepkonfliktusok
B    Rugalmas szóbeli közlés módjai
C    A szakmai írásbeliség szabályai
C    Prezentáció
C    Írásbeli közlés köznyelven
B    Információ gyűjtés
B    Információ feldolgozás, összegzés
B    Információ elemzése, értékelése
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Elemi szintű számítógéphasználat
3    Információforrások kezelése
1    Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3    Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4    Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Szervezőkészség
Felelősségtudat
Precizitás
Megbízhatóság
Stressztűrő képesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Rugalmasság
Szorgalom, igyekezet
Terhelhetőség
Elhivatottság, elkötelezettség
Térbeli tájékozódás
Türelem
Kitartás
Társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Kapcsolatfenntartó készség
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Udvariasság
Motiválhatóság
Segítőkészség
Meggyőző készség
Motiváló készség
Tolerancia
Empatikus készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
Módszeres munkavégzés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Problémaelemzés, -feltárás
Eredményorientáltság
Kontroll (ellenőrző képesség)
Figyelem-összpontosítás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Nyitott hozzáállás
Körültekintés, elővigyázatosság
Általános tanulóképesség
Logikus gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1392–06    Ingatlankezelő feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Áttanulmányozza a műszaki tervdokumentációt
Tanulmányozza a környezeti viszonyokat
Felméri az ingatlant használók körét
Tájékozódik az értékesítés lehetőségeiről
Felméri a konkurens ingatlanok piaci helyzetét
Tervajánlatot készít az ingatlan fenntartására
Tervajánlatot készít az ingatlan karbantartására
Tervajánlatot készít az ingatlan felújítására
Tervajánlatot készít az ingatlan üzemeltetésére
Karbantartási feladatokat lát el
Üzemeltetési feladatokat lát el
Irányítja és ellenőrzi a tervezett munkákat
Kialakítja az ingatlan fenntartásával összefüggésben a gazdálkodás feladatait
Javaslatokat dolgoz ki az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.
Befektetési célú javaslatokat ad
Megtérülési számításokat végez
Kapcsolatot tart a hatóságokkal, bankkal
Kapcsolatot tart a közüzemi szolgáltatókkal
Kapcsolatot tart a bérlőkkel, használókkal
Kapcsolatot tart a tulajdonosokkal
Szakértő jelentést készít az ingatlanvagyon hasznosítására
Ingatlanmarketing tevékenységet folytat
E-maileket fogad, válogat, kezel
Biztonsággal kezeli az Internet hálót
Követi és alkalmazza a jogszabályi és a helyi rendeleti változásokat
Követi az építészeti, műszaki és épületgépészeti fejlődést
Figyelemmel kíséri a szakirodalmat és a szakmai lapokat
Tervezi és ellenőrzi az időbeosztást
Irányítja a szervezet munkatársainak szakmai munkáját
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Pénzügyi jog
A    Aktuális, fontosabb jogszabályok
B    Adózás és illeték
B    Szakhatósági eljárások
B    A külső és belső partnerkör
B    Partneri igények és elvárások
A    Partneri elégedettség
C    Minőségbiztosítás
B    Projekt tevékenység
C    Tervezés, szervezés
A    Szerződéses, alkalmazotti jogviszony
C    Marketing technikák
B    Ingatlan pénzügyi kezelése
A    Szelektív hulladékgyűjtés
C    Az emberi viselkedés mozgatói, motivációk
B    Rugalmas szóbeli közlés módjai
C    Szóbeli közlés
C    Írásbeli közlés köznyelven
B    Információ gyűjtés
B    Információ feldolgozás, összegzés
B    Információ elemzése, értékelése
B    Ingatlanok kategóriái
A    Ingatlanárak, piaci bérleti díjak
A    Ingatlan piaci értéke
A    Befektetési érték
A    Kereslet-kínálat, piacelemzés
A    Garancia, szavatosság, kötelező alkalmasság
B    Építész- és épületgépész tervek olvasása
B    Épületdiagnosztika
B    Engedélytől eltérően megvalósított felépítményre vonatkozó jogszabályok
B    Társasházakkal és lakásszövetkezetekkel kapcsolatos jogi ismeretek
B    Társasági törvény
B    Adóügyi ismeretek
B    Az építészeti és település-rendezési tervek felhasználása
B    Épületek, szerkezetek élettartalma
B    Értékarányok az épületszerkezetek között
B    Szerkezeti diagnosztika
B    Épületfenntartás és karbantartás
B    Az ingatlanpiac szereplői
B    Az ingatlanpiaci hazai és nemzetközi szervezetek
B    Makroökonómia
B    Mikroökonómia
B    Ingatlan marketing
B    Statisztikai gyakorlat
B    Számviteli alapismeretek
B    Társadalombiztosítás
B    Üzleti tervezés
B    Vállalkozási alapismeretek
B    Befektetői elemzések
B    Minőségbiztosítási rendszerek
B    Ingatlanfejlesztések értéknövelő hatása
C    Ingatlaninformatika
C    Adatbázisok kezelése
C    Internetes információk
C    Etika
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Elemi szintű számítógéphasználat
4    Információforrások kezelése
2    Műszaki rajz olvasása, értelmezése
4    Helyszínrajz készítése
4    Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4    Elemi számolási készség
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Statisztikai adatok értelmezése
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Szervezőkészség
Felelősségtudat
Precizitás
Megbízhatóság
Stressztűrő képesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Rugalmasság
Szorgalom, igyekezet
Terhelhetőség
Elhivatottság, elkötelezettség
Térbeli tájékozódás
Türelem
Kitartás
Társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Kapcsolatfenntartó készség
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Udvariasság
Motiválhatóság
Segítőkészség
Meggyőző készség
Motiváló készség
Konfliktuskerülő készség
Tolerancia
Empatikus készség
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Irányító készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
Módszeres munkavégzés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Problémaelemzés, -feltárás
Eredményorientáltság
Kontroll (ellenőrző képesség)
A környezet tisztántartása
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Figyelem-összpontosítás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Nyitott hozzáállás
Körültekintés, elővigyázatosság
Általános tanulóképesség
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség

Az 52 814 01 0000 00 00 azonosító számú, Társasházkezelő
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

1391–06

Társasházkezelő feladatai

Az 52 814 01 0001 54 01 azonosító számú, Ingatlankezelő
megnevezésű ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

1392–06

Ingatlankezelő feladatai

V.
Vizsgáztatási követelmények
1.A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele: –
Szakmai dolgozat:
– Társasházkezelő szakképesítéshez
Társasház kezelési terve tárgyú
– Ingatlankezelő ráépüléshez
Üzleti ingatlan kezelési terve tárgyú
2.A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1391–06    Társasházkezelő feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Társasházak műszaki dokumentációi; vonatkozó jogszabályok és eljárások; gazdasági,- munkaügyi,- számviteli alapok; külső- és belső partnerkapcsolatok; társasházak üzemeltetése; alapfokú információs és kommunikációs ismeretek és feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Társasházkezelés gyakorlata és technikája (egy folyamat komplex megvalósítása, bemutatása, szakmai dolgozat megvédése)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 40%
2. feladat: 60%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1392–06    Ingatlankezelő feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Üzleti ingatlanok műszaki dokumentációi; vonatkozó jogszabályok és eljárások; közgazdasági alapok; ingatlan marketing és PR; ingatlanok üzemeltetése, hasznosítása, karbantartása, felújítása; befektetői megtérülési számítások; banki hitelekkel kapcsolatos számítások; ingatlankezelési technikák; információs és kommunikációs ismeretek és feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az ingatlankezelés gyakorlata és technikája (egy folyamat komplex megvalósítása, bemutatása, szakmai dolgozat megvédése)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 40%
2. feladat: 60%
3.A szakmai vizsga értékelése %-osan:
Az 52 814 01 0000 00 00 azonosító számú, Társasházkezelő megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 100
Az 52 814 01 0001 54 01 azonosító számú, Ingatlankezelő megnevezésű ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
2. vizsgarész: 100
4.A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei: –
5.A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
1. Az 1. vizsgarész akkor tekinthető eredményesnek, ha a vizsgázó a vizsgarész hozzárendelt 1. számú írásbeli vizsgafeladatát 60%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette, valamint a szakmai dolgozatot a szóbeli vizsgatevékenység időpontját megelőző nyolcadik munkanapig benyújtotta és 60%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette, és az 1. vizsgarészt 50%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette.
2. A 2. vizsgarész akkor tekinthető eredményesnek, ha a vizsgázó a vizsgarész hozzárendelt 1. számú írásbeli vizsgafeladatát 60%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette, valamint a szakmai dolgozatot a szóbeli vizsgatevékenység időpontját megelőző nyolcadik munkanapig benyújtotta és 60%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette, és a 2. vizsgarészt 50%-ot meghaladó eredménnyel teljesítette.
VI.
Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök és felszerelések minimuma

Társasházkezelő

Ingatlankezelő

Irodahelyiség

X

X

Oktatóterem, tábla, vetítővászon

X

X

Irodatechnikai eszközök

X

X

Számítástechnikai eszközök

X

X

Vizuáltechnikai eszközök

X

X

Telekommunikációs eszközök

X

X

10. melléklet a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez14

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÓ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok
1. A szakképesítés azonosító száma: 51 853 01 0000 00 00
2. A szakképesítés megnevezése: Temetkezési szolgáltató
3. Szakképesítések köre:
3.1. Részszakképesítések
Azonosítószám: 51 853 01 0100 33 01
Megnevezés: Temetkezési asszisztens
Azonosítószám: 51 853 01 0100 21 01
Megnevezés: Temetői munkás
3.2. Elágazások: Nincsenek
3.3. Ráépülés: Nincs
4. Hozzárendelt FEOR szám: 5354
5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése

Szakképzési évfolyamok
száma

Óraszám

Temetkezési szolgáltató

800

II.
Egyéb adatok
Szakképesítés megnevezése: Temetkezési szolgáltató
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: középiskola befejező évfolyamának elvégzése
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: 2 éves, igazoltan a temetkezési szolgáltatásban eltöltött gyakorlat
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya: 50%
3. Gyakorlat aránya: 50%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
7. Az is részt vehet képzésben, aki a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény hatálybalépésekor már végezte a szolgáltatást; 50. életévét betöltötte; legalább 5 éves szakmai gyakorlattal és szakmunkás végzettséggel rendelkezik.
Részszakképesítés megnevezése: Temetkezési asszisztens
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
2. A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma: –
Óraszám: 300
3. Elmélet aránya: 50%
4. Gyakorlat aránya: 50%
5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékossággal élők esetében, iskolai rendszerben): –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
Részszakképesítés megnevezése: Temetői munkás
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: nem igényel befejezett iskolai végzettséget
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
2. A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma: –
Óraszám: 200
3. Elmélet aránya: 30%
4. Gyakorlat aránya: 70%
5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékossággal élők esetében, iskolai rendszerben): –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
III.
Munkaterület
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

5354

Temetkezési foglalkozású

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Temetést vesz fel
Halottat szállít
Előkészíti a halottat a temetésre
Kellékekkel ellát
Ravataloz
Búcsúztatja a halottat
Sírba helyezi a halottat
Elvégzi a sírnyitást, exhumálást, újratemetést
Lebonyolítja a hamvasztásos temetést
Üzemelteti, fenntartja a temetőt
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

IV.
Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0780-06
Temetkezési szolgáltatási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Adminisztrációt végez
Ajánlatot tesz a feliratozásra
Ajánlatot tesz a kellékekre
Átveszi a ruhákat jegyzék szerint és öltözteti a halottat
Átveszi a szükséges iratokat
Átveszi, azonosítja és elszállítja a halottat
Azonosítja és minőségileg átveszi a kellékeket
Azonosítja, átveszi, majd átadja a halottat
Azonosítja, fóliába vagy exhumaládába helyezi a csontokat
Beazonosítja a sírt
Behelyezi a koporsót a gyászkocsiba
Betartja a halottszállításra, valamint a rendkívüli halálesetre vonatkozó szabályokat
Betartja az egészségügyi és kegyeleti szabályokat, fertőtlenít
Biztosítja a búcsúztatás kellékeit
Biztosítja a ravatal eszközeinek működését
Biztosítja a tárolást, hűtést
Biztosítja a temetések feltételeit
Biztosítja az állandó készenlétet, a szállítójárművet szállításra alkalmas állapotban tartja
Biztosítja az exhumálás feltételeit
Búcsúztatja a halottat
Egyeztet a búcsúztatóval
Egyezteti és felveszi a temetés lebonyolítására vonatkozó rendeléseket
Egyeztet a megrendelővel
Egyeztet a sírhelyről és az időpontról
Egyeztet az illetékes hatóságokkal és szervekkel
Egyeztet az ügyeletes orvossal a szállítás helyéről és módjáról
Egyezteti az exhumálás idejét, módját, helyszínét
Együttműködik a kerámia-lappal történő azonosításban
Elkészíti a sírjelzőt és kellékeit
Ellátja a megrendelőt gyászjelentéssel, értesítővel, köszönő lappal
Ellenőrzi a hamvaszthatóság tényét
Ellenőrzi a nemesfém nyilatkozatot
Ellenőrzi az exhumálási engedélyt, beszerzi a sírnyitási engedélyt
Előkészíti a halottat a temetésre
Előkészíti a sírba helyezés eszközeit
Elvégzi a hamvasztást
Elvégzi a koporsóval kapcsolatos munkákat
Elvégzi a sírnyitást, exhumálást, újratemetést
Értesíti az ügyeletes szállítót és ellenőrzi a szállítás kellékeit
Felépíti a ravatalt
Feltakarítja a ravatal helyét
Felveszi a búcsúbeszéd adatait
Fenntartja és működteti a temető infrastruktúráját, zöldfelületeit, épületeit
Figyelemmel kíséri a szertartás menetét
Fogadja a búcsúztatót
Fogadja a hozzátartozókat
Gondoskodik az újratemetésről vagy hamvasztásról
Hamvakat hűt, őröl és urnabetétbe helyez
Hamvakat szór
Hamvasztóba tolja a halottat
Kellékekkel ellát
Kiadja az urnát és a kiadást dokumentálja
Kialakítja és betartatja a temető rendjét
Kitölti a temetkezéshez szükséges iratokat
Kiviszi a koszorúkat és a kellékeket a gyászkocsihoz
Koordinálja a közreműködők munkáját
Koszorúkat az állványra helyezi
Közreműködik a kellékek kiválasztásában és tájékoztat a közzététel lehetőségeiről
Közreműködik az engedélyek beszerzésében
Lebontja a ravatalt
Lebonyolítja a hamvasztásos temetést
Leereszti a koporsót a szertartással összhangban
Lezárja a koporsót
Megírja és elmondja a búcsúbeszédet
Megrendeli a meglévő sírhellyel kapcsolatos munkákat
Megrendelőt, számlát készít
Összehangolja a temetéseket, kijelöli a temetés helyét
Ravataloz
Ravataltól a sírhelyig szállítja a halottat
Rendelkezik a sírkő bontásáról
Rögzíti a bejelentés tényét
Rögzíti a megrendelőkkel történt egyeztetéseket
Sírba vagy urnafülkébe, urnasírba, urnakriptába temet
Sírhelyet kiássa
Sírhoz szállítja a gyászkocsiból a halottat, pallóra vagy koporsóliftre helyezi
Sírt befed, az eszközöket elszállítja
Szerződést köt a temető fenntartójával, üzemeltetőjével
Tájékozódik az elhunytról
Tájékoztat a kegyeleti kellékekről
Tájékoztat a kötelező temetkezési kellékekről
Tájékoztat a szolgáltatásról
Temetőgondnoki feladatokat lát el
Temetőről térképet készíttet, aktualizálja, kifüggeszti
Tisztítja, kozmetikázza, borotválja, helyreállítja a halottat
Urnabetétet urnába helyez, azonosít, feliratoz
Üzemelteti, fenntartja a temetőt
Vezeti a szükséges nyilvántartásokat
Zárszót mond a sírnál
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    A temetőkre és a temetkezésre vonatkozó általános jogi ismeretek alkalmazása
A    A temetkezési szolgáltatás szakmai ismereteinek alkalmazása
B    A kegyeleti kommunikációra vonatkozó szakmai ismeretek alkalmazása
B    A temető- és a temetkezési kultúrára vonatkozó ismeretek bemutatása
B    A temető fenntartásának és a temető üzemeltetésének gyakorlata
B    Közegészségügyi, környezet-egészségügyi, munkabiztonsági normák
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3    Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4    Köznyelvi beszédkészség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
3    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Pontosság
Szervezőkészség
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Fogalmazó készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0781-06
Temetkezési asszisztensi feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Adminisztrációt végez
Ajánlatot tesz a feliratozásra
Ajánlatot tesz a kellékekre
Átveszi a ruhákat jegyzék szerint és öltözteti a halottat
Átveszi a szükséges iratokat
Azonosítja, fóliába vagy exhumaládába helyezi a csontokat
Beazonosítja a sírt
Behelyezi a koporsót a gyászkocsiba
Betartja az egészségügyi és kegyeleti szabályokat, fertőtlenít
Biztosítja a búcsúztatás kellékeit
Biztosítja a ravatal eszközeinek működését
Búcsúztatja a halottat
Egyeztet a búcsúztatóval
Egyezteti és felveszi a temetés lebonyolítására vonatkozó rendeléseket
Egyeztet a megrendelővel
Egyeztet a sírhelyről és az időpontról
Egyeztet az ügyeletes orvossal a szállítás helyéről és módjáról
Egyezteti az exhumálás idejét, módját, helyszínét
Együttműködik a kerámia-lappal történő azonosításban
Elkészíti a sírjelzőt és kellékeit
Ellátja a megrendelőt gyászjelentéssel, értesítővel, köszönő lappal
Előkészíti a halottat a temetésre
Előkészíti a sírba helyezés eszközeit
Elvégzi a hamvasztást
Elvégzi a koporsóval kapcsolatos munkákat
Elvégzi a sírnyitást, exhumálást, újratemetést
Értesíti az ügyeletes szállítót és ellenőrzi a szállítás kellékeit
Felépíti a ravatalt
Feltakarítja a ravatal helyét
Felveszi a búcsúbeszéd adatait
Fenntartja és működteti a temető infrastruktúráját, zöldfelületeit, épületeit
Fogadja a búcsúztatót
Fogadja a hozzátartozókat
Hamvakat hűt, őröl és urnabetétbe helyez
Hamvakat szór
Hamvasztóba tolja a halottat
Kellékekkel ellát
Kiadja az urnát és a kiadást dokumentálja
Kitölti a temetkezéshez szükséges iratokat
Kiviszi a koszorúkat és a kellékeket a gyászkocsihoz
Koszorúkat az állványra helyezi
Közreműködik a kellékek kiválasztásában és tájékoztat a közzététel lehetőségeiről
Közreműködik az engedélyek beszerzésében
Lebontja a ravatalt
Leereszti a koporsót a szertartással összhangban
Lezárja a koporsót
Megírja és elmondja a búcsúbeszédet
Megrendeli a meglévő sírhellyel kapcsolatos munkákat
Megrendelőt, számlát készít
Ravataloz
Ravataltól a sírhelyig szállítja a halottat
Rögzíti a bejelentés tényét
Rögzíti a megrendelőkkel történt egyeztetéseket
Sírba vagy urnafülkébe, urnasírba, urnakriptába temet
Sírhelyet kiássa
Sírhoz szállítja a gyászkocsiból a halottat, pallóra vagy koporsóliftre helyezi
Sírt befed, az eszközöket elszállítja
Tájékozódik az elhunytról
Tájékoztat a kegyeleti kellékekről
Tájékoztat a kötelező temetkezési kellékekről
Tájékoztat a szolgáltatásról
Temetőgondnoki feladatokat lát el
Tisztítja, kozmetikázza, borotválja, helyreállítja a halottat
Urnabetétet urnába helyez, azonosít, feliratoz
Zárszót mond a sírnál
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    A kegyeleti kommunikációra vonatkozó szakmai ismeretek alkalmazása
B    A temető- és a temetkezési kultúrára vonatkozó ismeretek bemutatása
C    A temető fenntartásának és a temető üzemeltetésének gyakorlata
C    Közegészségügyi, környezet-egészségügyi, munkabiztonsági normák
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3    Köznyelvi beszédkészség
3    Olvasott szakmai szöveg megértése
3    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Elemi számolási készség
3    Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Pontosság
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Empatikus készség
Adekvát metakommunikáció
Kompromisszumkészség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0782-06
Temetői munkás feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Átveszi a ruhákat jegyzék szerint és öltözteti a halottat
Azonosítja, fóliába vagy exhumaládába helyezi a csontokat
Beazonosítja a sírt
Behelyezi a koporsót a gyászkocsiba
Betartja az egészségügyi és kegyeleti szabályokat, fertőtlenít
Biztosítja a ravatal eszközeinek működését
Előkészíti a halottat a temetésre
Előkészíti a sírba helyezés eszközeit
Elvégzi a hamvasztást
Elvégzi a koporsóval kapcsolatos munkákat
Elvégzi a sírnyitást, exhumálást, újratemetést
Felépíti a ravatalt
Feltakarítja a ravatal helyét
Fenntartja és működteti a temető infrastruktúráját, zöldfelületeit, épületeit
Hamvakat hűt, őröl és urnabetétbe helyez
Hamvakat szór
Hamvasztóba tolja a halottat
Kellékekkel ellát
Kiviszi a koszorúkat és a kellékeket a gyászkocsihoz
Koszorúkat az állványra helyezi
Lebontja a ravatalt
Leereszti a koporsót a szertartással összhangban
Lezárja a koporsót
Ravataloz
Ravataltól a sírhelyig szállítja a halottat
Sírba vagy urnafülkébe, urnasírba, urnakriptába temet
Sírhelyet kiássa
Sírhoz szállítja a gyászkocsiból a halottat, pallóra vagy koporsóliftre helyezi
Sírt befed, az eszközöket elszállítja
Temetőgondnoki feladatokat lát el
Tisztítja, kozmetikázza, borotválja, helyreállítja a halottat
Urnabetétet urnába helyez, azonosít, feliratoz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    A temető fenntartására és a temető üzemeltetésére vonatkozó gyakorlat bemutatása
C    Közegészségügyi, környezet-egészségügyi, munkabiztonsági normák
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Tájékozódás
Személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Térbeli tájékozódás
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Pontosság
Testi erő
Társas kompetenciák: –
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság

Az 51 853 01 0000 00 00 azonosító számú, Temetkezési szolgáltató megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0780-06

Temetkezési szolgáltatási feladatok

0781-06

Temetkezési asszisztensi feladatok

0782-06

Temetői munkás feladatok

Az 51 853 01 0100 33 01 azonosító számú, Temetkezési asszisztens megnevezésű részszakképesítés
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0781-06

Temetkezési asszisztensi feladatok

0782-06

Temetői munkás feladatok

Az 51 853 01 0100 21 01 azonosító számú, Temetői munkás megnevezésű részszakképesítés
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

0782-06

Temetői munkás feladatok

V.
Vizsgáztatási követelmények
1.A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele: –
Szakmai dolgozat:
Temetkezési szolgáltató szakmai követelménymodul teljesítése esetén: A temetkezési szolgáltatás szakmai ismereteinek alkalmazása tárgykörben szakmai dolgozat készítése
2.A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0780-06
Temetkezési szolgáltatási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A temetőkre és temetkezésre vonatkozó jogi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A temetkezési szolgáltatás szakmai ismereteinek alkalmazása, valamint a szakmai dolgozat megvédése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 50%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0781-06
Temetkezési asszisztensi feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A kegyeleti kommunikáció alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A temetőkultúrával és a temetkezési kultúrával kapcsolatos ismeretek bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 50%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0782-06
Temetői munkás feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A temető fenntartása és üzemeltetése gyakorlatának bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Közegészségügyi, környezet-egészségügyi, munkabiztonsági előírások ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 50%
3.A szakmai vizsga értékelése %-osan:
Az 51 853 01 0000 00 00 azonosító számú, Temetkezési szolgáltató megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 40
2. vizsgarész: 30
3. vizsgarész: 30
Az 51 853 01 0100 33 01 azonosító számú, Temetkezési asszisztens megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
2. vizsgarész: 50
3. vizsgarész: 50
Az 51 853 01 0100 21 01 azonosító számú, Temetői munkás megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
3. vizsgarész: 100
Az 51 853 01 0000 00 00 azonosító számú, Temetkezési szolgáltató megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az 51 853 01 0100 33 01 azonosító számú, Temetkezési asszisztens megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
1. vizsgarész: 100
Az 51 853 01 0000 00 00 azonosító számú, Temetkezési szolgáltató megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az 51 853 01 0100 21 01 azonosító számú, Temetői munkás megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
1. vizsgarész: 60
2. vizsgarész: 40
Az 51 853 01 0100 33 01 azonosító számú, Temetkezési asszisztens megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az 51 853 01 0100 21 01 azonosító számú, Temetői munkás megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
2. vizsgarész: 100
4.A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
VI.
Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Temetkezési szolgáltató

Temetkezési asszisztens

Temetői munkás

Halottszállító gépkocsi

X

X

 

„Szent Mihály lova”

X

X

 

Gyászhintó

X

X

 

Ravatalasztal

X

X

 

Papasztal

X

X

 

Közönségkényelmi berendezések

X

X

 

Díszítőeszközök, berendezések

X

X

 

Hangosító berendezés

X

X

 

Hűtő, tároló berendezés

X

X

 

Leengedő berendezés

X

X

 

Ravatalozó helyiség

X

X

 

Boncterem

X

X

 

Hordágy, szállítókoporsó

X

X

X

Sírásó kellékek

X

 

X

Munkavédelmi kellékek

X

X

X

Kertészeti eszközök, gépek

X

 

X

Síkosságmentesítő eszközök

X

 

X

Takarító, szeméttároló, szemétszállító eszközök

X

 

X

Hamvasztó berendezés

X

X

 

Számítógép

X

X

 

Irodai eszközök

X

X

 

Felvételi iroda

X

X

 

Bemutató terem

X

X

 

Környezetvédelmi berendezések

X

X

X

11. melléklet a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez15

TŰZOLTÓ I. SZAKKÉPESÍTÉS
SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 08 0000 00 00
2. A szakképesítés megnevezése: Tűzoltó I.
3. Szakképesítések köre:

3.1

Részszakképesítés

 

 

 

 

Azonosítószám

52 861 08 0100 31 01

 

 

Megnevezés

Tűzoltó II.

3.2

Szakképesítés- elágazások

Nincsenek

 

3.3

Szakképesítés- ráépülés

 

 

 

 

Azonosítószám

52 861 08 0001 54 01

 

 

Megnevezés

Tűzoltó szerparancsnok

4. Hozzárendelt FEOR szám: 5362
5. Képzés maximális időtartama:

 

Szakképesítés/Szakképesítés- ráépülés megnevezése

Szakképzési évfolyamok száma

Óraszám

Tűzoltó I.

-

1120

Tűzoltó szerparancsnok

-

900

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:     Tűzoltó I.
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:      -
Iskolai előképzettség:     érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:      –
Előírt gyakorlat:      -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
2. Elmélet aránya:     30%
3. Gyakorlat aránya:     70%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):    -
Időtartama (évben vagy félévben):    -
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):    -
Ha szervezhető, mikor:    -
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges.
Egyéb bemeneti követelmények:
- a jelentkező legyen tűzoltóság, illetve hivatásos katasztrófavédelmi szerv tagja, vagy rendelkezzen a beiskolázó befogadó nyilatkozatával.
- legalább a 18. életév betöltése
RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:     Tűzoltó II.
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:     -
Iskolai előképzettség:     nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:     -
Elérhető kreditek mennyisége:    -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
2.    A képzés maximális időtartama:    -
Szakképzési évfolyamok száma:    -
Óraszám:    800
3. Elmélet aránya: 35%
4. Gyakorlat aránya: 65%
5. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):     -
Időtartama (évben vagy félévben):     -
6. Szintvizsga (iskolai rendszerben):     -
Ha szervezhető, mikor:     -
7. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
Egyéb bemeneti követelmények:
- a jelentkező legyen tűzoltóság, illetve hivatásos katasztrófavédelmi szerv tagja, vagy rendelkezzen a beiskolázó befogadó nyilatkozatával.
- legalább a 18. életév betöltése
SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:     Tűzoltó szerparancsnok
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai előképzettség: 52 861 08 0000 00 00 Tűzoltó I. szakképesítés, vagy a 2011.
december 31-ig megkezdett képzésben szerzett tűzoltó szakképesítés.
Előírt gyakorlat: 2 év tűzoltói gyakorlat, a szakmai előképzettség megszerzését követően.
Elérhető kreditek mennyisége:    -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
2. Elmélet aránya: 60%
3. Gyakorlat aránya: 40%
4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
III.
MUNKATERÜLET
1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

5362

Tűzoltó

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Tűzoltó II.:
Napirend szerinti tevékenységet végez
Vonulós tűzoltói szolgálatot lát el
Életmentést végez
Tűzoltási feladatot lát el
Műszaki mentést végez
Beavatkozás közben tekintettel van a tűzvizsgálatra
Tűzoltó I.:
Híradó-ügyeleti szolgálatot lát el
Közreműködik a felderítési csoport, illetve a mentési csoport munkájában
A káresetnél sürgősségi laikus elsősegély-nyújtási feladatokat lát el
Különleges tűzoltási, műszaki mentési feladatokat lát el
Gépjárműfecskendő-kezelési feladatot lát el
Támogatja a tűzvizsgálatot
Tűzoltó szerparancsnok:
Gyakorlatot irányít
Riasztást rendel el
Tűzoltásvezetői feladatot lát el
Mentésvezetői feladatot lát el
Készenléti szolgálat ellátása során az irányítói feladatok ellátásában közreműködik
Közreműködik tűzoltási és műszaki mentési terv készítése során
Figyelembe veszi a tűzmegelőzési szabályokat
Tűzvizsgálathoz adatokat, információkat gyűjt
Tűzoltás alapvető feltételeit biztosító tűzmegelőzési szabályok megsértését felismeri
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

52 861 01 0000 00 00

Büntetés- végrehajtási felügyelő

52 861 05 1000 00 00

Polgári védelmi szakelőadó

52 861 06

Rendőr

61 861 01

Rendészeti szervező

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja az alaki, öltözködési és az általános megjelenési szabályokat
Egyéni felszerelését, fegyverzetét, ruházatát ellenőrzi, rendszeresen karbantartja, kezeli
Alkalmazza a fegyveres-, rendvédelmi szervekre egységes, valamint a saját szervezetére vonatkozó tűz-, munka-, baleset-, egészség- és környezetvédelmi rendszabályokat
Következetesen betartja a fegyveres-, rendvédelmi szervekre egységesen vonatkozó általános adatvédelmi-, ügyviteli-, titoktartási szabályokat
Alkalmazza és betartja a fegyveres-, rendvédelmi szervekre általánosan vonatkozó jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket, valamint a rá vonatkozó egyéb előírásokat
Végrehajtja az elöljárójától kapott parancsokat, utasításokat
Betartja a rendészeti szervek tevékenységére vonatkozó egységes közszolgálati etikai szabályokat
Folyamatosan fejleszti fizikai állóképességét, teljesíti a kötelező fizikai-erőnléti felméréseket, részt vesz az előírt egészségügyi szűréseken
Elsősegélyt nyújt, szükség esetén orvosi ellátást kezdeményez
Felismeri a káresemény helyszínén lévő veszélyeket, ismeri és alkalmazza azok elhárításának alapvető szabályait, továbbá szükség szerint közreműködik elhárításukban
Felvilágosítást, tájékoztatást kér/ad, továbbá jelentést, feljegyzést készít
Eligazításon vesz részt, átveszi/átadja a szolgálatot és szolgálatba lép
Elvégzi az objektum külső és belső biztosítását, őrzését
Bevonul szolgálatból, feladat teljesítésből és jelentést tesz elöljárójának
Tisztán és rendben tartja a szolgálati-, pihenő körletét, valamint annak környezetét
A fegyveres- és rendvédelmi szerveknél egységesen rendszerben lévő fegyverzettechnikai, számítástechnikai- (hardver, szoftver), híradástechnikai-, biztonsági-berendezéseket kezel, felügyel, használ, alkalmaz
Kényszerítő eszközt felismer, megkülönböztet
Együttműködik más fegyveres és rendvédelmi szervek képviselőivel
1

A rendeletet a 20/2013. (V. 28.) BM rendelet 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2013. szeptember 1. napjával. E hatályon kívül helyező rendelet 4. § (3) bekezdése alapján a folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos szakmai és vizsgakövetelményeket megállapító rendelet alapján kell befejezni.

2

Az 1. § (2) bekezdése az 1/2012. (I. 3.) BM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (4a) bekezdését az 1/2012. (I. 3.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

4

A 2. § (2) bekezdése e rendelet 2. § (3) bekezdése alapján 2013. szeptember 1-jén hatályát veszti.

5

A 2. § (4) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette, újonnan a 16/2010. (V. 12.) ÖM rendelet 1. §-a iktatta be.

7

A 3. § e rendelet 2. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 1. melléklet az 1/2012. (I. 3.) BM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3/2009. (I. 27.) NFGM rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a 2009. február 1. napján folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos jogszabályokban foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzéskor hatályos jogszabályi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig van lehetőség.

9

A 2–3. mellékletet a 3/2009. (I. 27.) NFGM rendelet 2. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a 2009. február 1. napján folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos jogszabályokban foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzéskor hatályos jogszabályi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig van lehetőség.

10

A 4. melléklet a 16/2010. (V. 12.) ÖM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

11

Az 5. mellékletet a 3/2009. (I. 27.) NFGM rendelet 2. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a 2009. február 1. napján folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos jogszabályokban foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzéskor hatályos jogszabályi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig van lehetőség.

12

A 6. melléklet az 1/2012. (I. 3.) BM rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 9. melléklet a 16/2010. (V. 12.) ÖM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

14

A 10. melléklet a 20/2009. (VI. 25.) ÖM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

15

A 11. melléklet az 1/2012. (I. 3.) BM rendelet 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 12. melléklet a 20/2009. (VI. 25.) ÖM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

17

A 12/A. mellékletet az 1/2012. (I. 3.) BM rendelet 3. § (5) bekezdése iktatta be.

18

A 12/B. mellékletet az 1/2012. (I. 3.) BM rendelet 3. § (6) bekezdése iktatta be.

19

A 13. mellékletet a 3/2009. (I. 27.) NFGM rendelet 2. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a 2009. február 1. napján folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos jogszabályokban foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzéskor hatályos jogszabályi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig van lehetőség.

20

A 14/A.. mellékletet az 1/2012. (I. 3.) BM rendelet 3. § (7) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére