• Tartalom

2008. évi XXVII. törvény

2008. évi XXVII. törvény

egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról1

2014.05.06.

1. §2 (1) A megválasztását követően

a) az országgyűlési képviselő és – az Országgyűlés alelnöke, jegyzője, képviselői megbízatással rendelkező háznagya, az országgyűlési bizottság elnöke és tagja kivételével – az Országgyűlés által megválasztott személy az Országgyűlés előtt,

b) a nemzetiségi szószóló az Országgyűlés elnöke előtt

a melléklet szerinti szöveggel esküt vagy fogadalmat (a továbbiakban: eskü) tesz.

(2) A nemzetiséghez tartozó országgyűlési képviselő, a nemzetiségi listáról mandátumot szerző országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló az esküt választása szerint magyarul vagy nemzetiségi nyelven teszi.

(3) Az eskütételről a közjogi tisztségviselő – magyarul vagy az eskütétel nemzetiségi nyelve szerinti hiteles fordításban kiállított – okmányt ír alá.

2. §3

3. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 3. § (3) bekezdése 2008. december 31-én lép hatályba.

(3)–(6)4

Melléklet az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló 2008. évi XXVII. törvényhez5


A közjogi tisztségviselő esküjének szövege
Én, (az eskütevő neve) fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; (a tisztség megnevezése) tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!
1

A törvényt az Országgyűlés a 2008. június 2-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2008. június 18.

2

Az 1. § a 2014: XIV. törvény 87. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. §-t a 3. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § (3)–(6) bekezdését a 3. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A mellékletet a 3. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 2011: CCI. törvény 326. § (2) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére