• Tartalom

27/2008. (VI. 24.) KüM határozat

27/2008. (VI. 24.) KüM határozat

a Bernben 2007. december 20-án, a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás [kihirdetve: 348/2007. (XII. 20.) Korm. rendelet] hatálybalépéséről

2008.06.24.
A 348/2007. (XII. 20.) Korm. rendelettel, a Magyar Közlöny 2007. december 20-ai számában kihirdetett a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás, annak 11. cikk (5) bekezdése szerint a Felek vonatkozó jóváhagyási eljárásának befejezéséről szóló értesítés napján lép hatályba.
A Keretmegállapodás 11. cikk (5) bekezdése szerinti értesítésre 2008. május 22-én került sor, és ennek megfelelően a Keretmegállapodás ezen a napon hatályba lépett.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 348/2007. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. § (2) és 5. § (4) bekezdésével megállapítom, hogy a Bernben, a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás kihirdetéséről szóló 348/2007. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. §-a és az 5. § (3) bekezdése 2008. május 22-én, azaz kettőezer-nyolc május huszonkettedikén hatályát veszti.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére