• Tartalom

297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet

297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet

az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról szóló 317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról1

2009.01.02.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1–4. §2

5. § (1) E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1–4. §, valamint a (4)–(6) bekezdés e rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(3) Az e rendelettel a regionális egészségbiztosítási pénztár számára megállapított feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően – a regionális egészségbiztosítási pénztár az illetékességi területén e rendelet hatálybalépését megelőző napon működő fővárosi, megyei egészségbiztosítási pénztár jogutódja. A Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság jogutódja – valamennyi feladatára és az ahhoz kapcsolódó jogosultságokra, kötelezettségekre is kiterjedően – a Közép-Magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár.

(4)–(6)3

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 196. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–4. § e rendelet 5. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5. § (4)–(6) bekezdése e rendelet 5. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére