• Tartalom

2008. évi XXX. törvény

2008. évi XXX. törvény

a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról1

2012.06.27.

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

15. §16

16. §17

17. §18

18. §19

19. §20

20. §21

21. §22

22. §23

23. §24

24. §25

25. §26

26. §27

27. §28

28. §29

29. §30

30. §31

31. §32

32. §33

33. §34

34. §35

35. §36

36. §37

37. §38

38. §39

39. §40

40. §41

41. §42

42. §43

43. §44

44. §45

45. §46

46. §47

47. §48

48. §49

49. §50

50. §51

51. §52

52. §53

53. §54

54. §55

55. §56

56. §57

57. §58

58. §59

59. §60

60. §61

61. §62

62. §63

63. § (1) Ez a törvény a (2)–(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2)64 E törvény 42–44., 59. és 61. §-a a törvény kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) E törvény 14., 15., 20., 23–26. és 30. §-a, 50. §-a (1) bekezdésének a Pp. 395. §-a (4) bekezdésének g) pontját megállapító rendelkezése, valamint 55–58. és 60. §-a, továbbá 64. §-ának (1) bekezdése 2008. július 1-jén lép hatályba.

(4) E törvény 62. §-a 2008. november 13-án lép hatályba, egyidejűleg a Pp. 135. §-a (1) bekezdése a) pontjának, valamint 136/A. §-a (3) bekezdése a) pontjának1348/2000/EK tanácsi rendelet” szövegrésze helyébe az „1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet” szövegrész lép.

(5) E törvény 50. §-ának (2) bekezdése 2008. december 18-án lép hatályba.

(6)65 E törvény 53. §-ának (2)–(3) bekezdése 2008. december 30-án, 54. §-a 2009. július 1-jén lép hatályba.

(7)66 E törvény 2. §-a 2009. július 1-jén lép hatályba. E törvény 45. §-ának a Pp. 314. §-ának (3), 315. §-ának (4) és 317. §-ának (2) bekezdését megállapító rendelkezése nem lép hatályba.

(8) E törvény által megállapított rendelkezéseket – amennyiben a (9) bekezdés eltérően nem rendelkezik – a hatálybalépésük után indult ügyekben kell alkalmazni.

(9)67 E törvény 1., 2., 9., 10., 14., 15., 17., 20–34., 38–44., 46. és 61. §-a által megállapított rendelkezéseket, valamint 64. §-ának (1) bekezdését a hatálybalépésükkor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(10)68

64. §69

65. § (1) A Pp. e törvény 15. §-ával módosított a rendelkezését a folyamatban lévő ügyekben akkor kell alkalmazni, ha a bírósági meghagyás ellen előterjesztett ellentmondás alapján kitűzött tárgyalást a törvény hatálybalépésekor még nem tartották meg.

(2) A Pp. e törvény 20., 23–26. és 30. §-ával, valamint 64. §-ának (1) bekezdésével módosított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben arra a tanúra (szemletárgy birtokosára) és igazságügyi szakértőre kell alkalmazni, akinek a kihallgatását, illetve meghallgatását a bíróság még nem foganatosította.

(3) A Pp. e törvény 40. és 41. §-ával módosított rendelkezéseit azokban az ügyekben is alkalmazni kell, melyekben a jogerős ítéletet e törvény hatálybalépését megelőző öt éven belül hozták meg.

(4) A Pp. e törvény 46. §-ának (3) bekezdésével megállapított 340/A. §-ának (2) bekezdésében foglalt határidőt azokban az ügyekben, melyekben a felülvizsgálati kérelem e törvény hatálybalépése előtt érkezett a Legfelsőbb Bírósághoz, a törvény hatálybalépésének időpontjától kell számítani.

66. §70

1

A törvényt az Országgyűlés a 2008. június 9-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2008. június 18. A törvényt a 2023. évi CIX. törvény 81. § 10. pontja hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

3

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

4

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

5

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

6

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

7

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

8

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

9

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

10

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

11

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

12

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

13

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

14

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

15

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

16

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

17

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

18

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

19

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

20

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

21

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

22

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

23

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

24

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

25

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

26

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

27

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

28

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

29

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

30

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

31

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

32

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

33

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

34

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

35

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

36

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

37

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

38

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

39

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

40

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

41

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

42

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

43

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

44

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

45

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

46

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

47

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

48

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

49

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

50

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

51

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

52

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

53

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

54

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

55

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

56

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

57

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

58

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

59

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

60

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

61

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

62

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

63

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

64

A 63. § (2) bekezdés „valamint 63. § (10) bekezdése” szövegrészét az Alkotmánybíróság a 2/2009. (I. 23.) AB határozatának 2. pontjával megsemmisítette 2008. június 18. napjával.

65

A 63. § (6) bekezdése a 2008: XCVI. törvény 30. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

66

A 63. § (7) bekezdése a 2009: L. törvény 66. §-ával megállapított szöveg.

67

A 63. § (9) bekezdés „valamint 63. § (10)” szövegrészét az Alkotmánybíróság a 2/2009. (I. 23.) AB határozatának 3. pontjával megsemmisítette 2008. június 18. napjával.

68

A 63. § (10) bekezdését az Alkotmánybíróság a 2/2009. (I. 23.) AB határozatának 1. pontjával megsemmisítette 2008. június 18. napjával.

69

A 64. §-t a 2012: LXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

70

A 66. §-t a 2012: LXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére