• Tartalom

305/2008. (XII. 19.) Korm. rendelet

305/2008. (XII. 19.) Korm. rendelet

a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról1

2009.03.01.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, illetve az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) bevezető szövegrésze a következőképp módosul:

„A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 93. § (1) bekezdés b) pontjában, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. §-ának (4) bekezdésében, a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 21. §-ának (3) bekezdésében, valamint az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja.”

(2) Az R. 1. § (1) bekezdése c) és d) pontja az alábbiak szerint módosul, valamint az alábbi e) ponttal egészül ki:

c) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 18. § (1) bekezdésében, és a 19. §-ában meghatározott tevékenységek,
d) a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 12. § (2) bekezdésében meghatározott lapnyilvántartási feladatok, valamint
e) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységek ellátására kulturális örökségvédelmi hatóságként, mozgóképszakmai hatóságként és előadó-művészeti szervezetekkel kapcsolatos feladatokat ellátó államigazgatási szervként a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal), mint országos illetékességű központi hivatalt jelöli ki.”

2. § Ez a rendelet 2009. március 1-jén lép hatályba.

1

A rendeletet a 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2011. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére