• Tartalom

319/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet

319/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet

az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról1

2009.01.03.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 182. § (7) és (10) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1–3. §2

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptető rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

Módosító rendelkezések

5. §3

Hatályon kívül helyező rendelkezések

6–7. §4

8. §5

Az Európai Unió jogának való megfelelés

9. § E rendelet 7. §-a az egyes lefölözésekből, vámokból, adókból és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról szóló, 2008/55/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2008. november 28-i 1179/2008/EK bizottsági rendelet 31. cikkének végrehajtását szolgálja.

Átmeneti rendelkezések

10. § E rendelet rendelkezéseit – az 5. §-ban foglaltak kivételével – a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.

1

A rendeletet a 2010: CXXII. törvény 174. § (1) bekezdés 6. pontja hatályon kívül helyezte 2011. január 1. napjával.

2

Az 1–3. § e rendelet 8. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5. § e rendelet 8. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6–7. § e rendelet 8. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 8. § a (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére