• Tartalom

32/2008. (VIII. 14.) EüM rendelet

32/2008. (VIII. 14.) EüM rendelet

az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról1

2009.12.19.

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában megállapított feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem:

1. § (1) E rendelet 1. számú melléklete tartalmazza az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések felsorolását.

(2) Az 1. számú mellékletben felsorolt szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) E rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a külön jogszabályokban foglalt jogosultságok megfeleltetését az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel (a továbbiakban: régi OKJ) és az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések között.

(4) A 4. számú melléklet tartalmazza a szakmai ismeretek típusaihoz és szakmai készségek szintjeihez tartozó meghatározásokat.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – 2008. augusztus 15-én lép hatályba.

(2) Az iskolai rendszerű szakképzés vonatkozásában az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet 6. § (5) és (6) bekezdése alkalmazandó.

(3) E rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő, továbbá a (2) bekezdés alapján a régi OKJ szerint megindított képzéseket a 2006. március 31-én hatályos jogszabályokban foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzés megkezdésekor hatályos jogszabályi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-éig van lehetőség.

(4) Hatályát veszti:

1. a szakmai követelmények kiadásáról szóló 14/1994. (IX. 15.) NM rendelet,

2. a szülésznőképzés szakmai követelményeiről szóló 20/1994. (XI. 15.) NM rendelet,

3. a gyógyszerellátási szakasszisztens szakképesítés szakmai követelményeinek kiadásáról szóló 13/1995. (III. 24.) NM rendelet,

4. az intenzív betegellátó szakápoló és a nefrológiai szakápoló szakképesítések szakmai követelményeinek kiadásáról szóló 17/1995. (V. 15.) NM rendelet,

5. az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai követelményeinek kiadásáról szóló 38/1995. (X. 7.) NM rendelet,

6. az egészségügyi szakasszisztens (pulmonológus- allergológus szakasszisztens), mentőápoló, röntgenasszisztens szakképesítések szakmai követelményeinek kiadásáról szóló 1/1996. (I. 12.) NM rendelet,

7. a klinikai szakápoló (gyermek intenzív terápiás szakápoló), az egészségügyi szakasszisztens (gyógyfoglalkoztató szakasszisztens) és az egészségőr-fertőtlenítő szakképesítések szakmai követelményeinek kiadásáról szóló 2/1996. (I. 12.) NM rendelet,

8. a fizioterápiás asszisztens szakképesítés szakmai követelményeinek kiadásáról szóló 6/1996. (III. 13.) NM rendelet,

9. a gyógyszertári asszisztens szakképesítés szakmai követelményeinek kiadásáról szóló 21/1996. (VIII. 2.) NM rendelet,

10. az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgáztatási követelményeinek kiadásáról szóló 22/1996. (VIII. 16.) NM rendelet,

11. a masszőr (fürdősmasszőr, gyógymasszőr, sportmasszőr) és a környezet-egészségügyi asszisztens szakképesítések szakmai és vizsgáztatási követelményeinek kiadásáról szóló 35/1996. (X. 9.) NM rendelet,

12. a klinikai szakápoló (epidemiológiai szakápoló) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményének kiadásáról szóló 36/1996. (X. 15.) NM rendelet,

13. az ortopédiai műszerész, az ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő és a klinikai elektrofiziológiai asszisztens szakképesítések szakmai és vizsgáztatási követelményeinek kiadásáról szóló 41/1996. (XI. 26.) NM rendelet,

14. a gyógyúszás foglalkoztató szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményeinek kiadásáról szóló 5/1997. (III. 7.) NM rendelet,

15. az orvosi laboratóriumi technikai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményeinek kiadásáról szóló 16/1997. (VI. 27.) NM rendelet,

16. az egészségügyi gázmester szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/1997. (VII. 4.) NM rendelet,

17. az egészségügyi szakasszisztens (szülészeti-nőgyógyászati ultrahang-diagnosztikai szakasszisztens, valamint az általános és vascularis ultrahang-diagnosztikai szakasszisztens) szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 2/1998. (II. 6.) NM rendelet,

18. az ortopédiai technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 8/1998. (III. 16.) NM rendelet,

19. a kórszövettani-szövettani asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 12/1998. (IV. 22.) NM rendelet,

20. a klinikai szakápoló (körzeti-közösségi szakápoló, pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló, geriátriai szakápoló) szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 7/1998. (XII. 2.) EüM rendelet,

21. az egészségügyi szakasszisztens (transzfuziológiai szakasszisztens) szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 16/1999. (VI. 9.) EüM rendelet,

22. az egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit meghatározó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 33/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet,

23. a foglalkozás-egészségügyi szakápoló és az izotópasszisztens szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 35/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet,

24. a gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 54/1999. (XI. 12.) EüM rendelet,

25. az egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 6/2000. (III. 17.) EüM rendelet,

26. a rehabilitációs tevékenység terapeuta szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 11/2000. (III. 31.) EüM rendelet,

27. az egészségügyi menedzser szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2000. (V. 31.) EüM rendelet,

28. a klinikai szakápoló (hospice szakápoló és koordinátor) szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 6/2001. (II. 28.) EüM rendelet,

29. az élelmezési menedzser és az egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 43/2001. (XII. 18.) EüM rendelet,

30. az egészségügyi szakasszisztens (humángenetikai szakasszisztens) szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 6/2002. (II. 27.) EüM rendelet,

31. az egészségügyi gázmesteri tevékenységről, valamint az egészségügyi gázmester szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/1997. (VII. 4.) NM rendelet módosításáról szóló 17/2005. (V. 19.) EüM rendelet.

(5) A fülilleszték-készítő és az egészségügyi szakasszisztens (kardiológiai szakasszisztens) szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 20/1997. (VII. 4.) NM rendelet

a) 1. §-ában az „és egészségügyi szakasszisztens (kardiológiai szakasszisztens) szakképesítések” szövegrész helyébe a „szakképesítés” szöveg lép,

b) mellékletének

„57.

54 5018 01

Egészségügyi szakasszisztens (kardiológiai szakasszisztens)

a rendelet hatálybalépésének időpontja

visszavonásig

Egészségügyi Szakképző Iskola, Egészségügyi Szakképző- és
Továbbképző
Intézet

 

A rendelet kiadásával egyidejűleg érvényét veszti az 1983-ban kiadott „Tanterv elektrokardiográfiai asszisztensi szak, szakosító képzés” című oktatási dokumentum”

szövegrésze hatályát veszti,

c) mellékletének „II. A Jegyzék 57. sorszáma szerint kiadott egészségügyi asszisztens (kardiológiai asszisztens) szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei” című pontja hatályát veszti.

3. § Ez a rendelet a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-ei 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 31. cikkének való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 32/2008. (VIII. 14.) EüM rendelethez2

Az egészségügyi miniszter hatáskörébe utalt azon szakképesítések felsorolása,
amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelettel kerülnek kiadásra

Sor-
szám

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

Szakmacsoport megnevezése

sor-
száma

azonosító száma

megnevezése

1.

1.

54

723

01

1000

00

00

Ápoló

Egészségügyi szakmacsoport

 

 

54

723

01

0100

52

01

Részszakképesítés: Gyakorló ápoló

 

 

 

54

723

01

0001

54

01

Szakképesítés-ráépülés:
Diabetológiai szakápoló

 

 

 

54

723

01

0001

54

02

Szakképesítés-ráépülés:
Epidemiológiai szakápoló

 

 

 

54

723

01

0001

54

03

Szakképesítés-ráépülés:
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló

 

 

 

54

723

01

0001

54

04

Szakképesítés-ráépülés:
Foglalkozás-egészségügyi szakápoló

 

 

 

54

723

01

0001

54

05

Szakképesítés-ráépülés:
Geriátriai szakápoló

 

 

 

54

723

01

0001

54

06

Szakképesítés-ráépülés:
Hospice szakápoló

 

 

 

54

723

01

0001

54

07

Szakképesítés-ráépülés:
Körzeti közösségi szakápoló

 

 

 

54

723

01

0001

54

08

Szakképesítés-ráépülés:
Légzőszervi szakápoló

 

 

 

54

723

01

0001

54

09

Szakképesítés-ráépülés:
Nefrológiai szakápoló

 

 

 

54

723

01

0001

54

10

Szakképesítés-ráépülés:
Onkológiai szakápoló

 

 

 

54

723

01

0001

54

11

Szakképesítés-ráépülés:
Pszichiátriai szakápoló

 

 

 

54

723

01

0001

54

2

Szakképesítés-ráépülés:
Sürgősségi szakápoló

 

2.

2.

33

723

01

1000

00

00

Ápolási asszisztens

Egészségügyi szakmacsoport

3.

3.

54

723

02

1000

00

00

Csecsemő- és gyermekápoló

Egészségügyi szakmacsoport

 

 

54

723

02

0001

54

01

Szakképesítés-ráépülés:
Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló

 

4.

5.

52

720

01

 

 

 

Egészségügyi asszisztens

Egészségügyi szakmacsoport

 

 

52

720

01

0010

52

01

Szakképesítés elágazás:
Általános asszisztens

 

 

 

52

720

01

0010

52

02

Szakképesítés elágazás:
Fogászati asszisztens

 

 

 

52

720

01

0010

52

03

Szakképesítés elágazás:
Gyógyszertári asszisztens

 

 

 

52

720

01

0001

54

01

Szakképesítés-ráépülés:
Audiológiai szakasszisztens

 

 

 

52

720

01

0001

54

02

Szakképesítés-ráépülés:
EEG szakasszisztens

 

 

 

52

720

01

0001

54

03

Szakképesítés-ráépülés:
Egészségügyi operátor

 

 

 

52

720

01

0001

54

04

Szakképesítés-ráépülés:
Fizioterápiás szakasszisztens

 

 

 

52

720

01

0001

54

05

Szakképesítés-ráépülés:
Gyógyszerkiadó szakasszisztens

 

 

 

52

720

01

0001

54

06

Szakképesítés-ráépülés:
Hallásakusztikus

 

 

 

52

720

01

0001

54

07

Szakképesítés-ráépülés:
Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens

 

 

 

52

720

01

0001

54

08

Szakképesítés-ráépülés:
Klinikai fogászati higiénikus

 

 

 

52

720

01

0001

54

09

Szakképesítés-ráépülés:
Szemészeti szakasszisztens

 

5.

6.

54

146

01

0000

00

00

Egészségügyi gyakorlatvezető

Egészségügyi szakmacsoport

6.

7.

31

853

02

 

 

 

Egészségügyi kártevőirtó-fertőtlenítő

Egészségügyi szakmacsoport

 

 

31

853

02

0010

31

01

Szakképesítés elágazás:
Egészségőr-fertőtlenítő

 

 

 

31

853

02

0010

31

02

Szakképesítés elágazás:
Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás

 

 

 

31

853

02

0010

31

03

Szakképesítés elágazás:
Fertőtlenítő sterilező

 

 

 

31

853

02

0001

52

01

Szakképesítés-ráépülés:
Egészségügyi gázmester

 

7.

8.

54

345

01

0000

00

00

Egészségügyi menedzser

Egészségügyi szakmacsoport

8.

10.

54

789

01

0000

00

00

Gyógyászatisegédeszköz-
forgalmazó

Egészségügyi szakmacsoport

9.

11.

54

725

02

 

 

 

Kórszövettani, szövettani szakasszisztens

Egészségügyi szakmacsoport

 

 

54

725

02

0010

54

01

Szakképesítés elágazás:
Citológiai szakasszisztens

 

 

 

54

725

02

0010

54

02

Szakképesítés elágazás:
Elektronmikroszkópos szakasszisztens

 

 

 

54

725

02

0010

54

03

Szakképesítés elágazás:
Hisztokémiai, immunhisztokémiai szakasszisztens

 

10.

12.

52

726

01

 

 

 

Masszőr

Egészségügyi szakmacsoport

 

 

52

726

01

0010

52

01

Szakképesítés elágazás:
Gyógymasszőr

 

 

 

52

726

01

0010

52

02

Szakképesítés elágazás:
Sportmasszőr

 

11.

13.

52

723

01

0000

00

00

Mentőápoló

Egészségügyi szakmacsoport

 

 

52

723

01

0100

33

01

Részszakképesítés:
Betegkísérő

 

12.

14.

52

725

02

 

 

 

Műtéti asszisztens

Egészségügyi szakmacsoport

 

 

52

725

02

0100

33

01

Részszakképesítés:
Gipszmester

 

 

 

52

725

02

0100

33

02

Részszakképesítés:
Műtőssegéd

 

 

 

52

725

02

0010

52

01

Szakképesítés elágazás:
Boncmester

 

 

 

52

725

02

0010

52

02

Szakképesítés elágazás:
Műtőtechnikus

 

 

 

52

725

02

0001

54

01

Szakképesítés-ráépülés:
Endoszkópos szakasszisztens

 

 

 

52

725

02

0001

54

02

Szakképesítés-ráépülés:
Műtéti szakasszisztens

 

13.

15.

51

542

01

 

 

 

Ortopédiai eszközkészítő

Egészségügyi szakmacsoport

 

 

51

542

01

0010

51

01

Szakképesítés elágazás:
Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő

 

 

 

51

542

01

0010

51

02

Szakképesítés elágazás:
Ortopédiai műszerész

 

14.

16.

54

725

03

1000

00

00

Orvosi laboratóriumi
technikai asszisztens

Egészségügyi szakmacsoport

 

 

54

725

03

0100

31

01

Részszakképesítés:
Egészségügyi laboráns

 

 

 

54

725

03

0001

54

01

Szakképesítés-ráépülés:
Hematológiai, transzfúziológiai szakasszisztens

 

 

 

54

725

03

0001

54

02

Szakképesítés-ráépülés:
Humángenetikai szakasszisztens

 

 

 

54

725

03

0001

54

03

Szakképesítés-ráépülés:
Kémiai laboratóriumi szakasszisztens

 

 

 

54

725

03

0001

54

04

Szakképesítés-ráépülés:
Mikrobiológiai szakasszisztens

 

15.

17.

52

725

04

1000

00

00

Radiográfus

Egészségügyi szakmacsoport

 

 

52

725

04

0001

54

01

Szakképesítés-ráépülés:
CT, MRI szakasszisztens

 

 

 

52

725

04

0001

54

02

Szakképesítés-ráépülés:
Intervenciós szakasszisztens

 

 

 

52

725

04

0001

54

03

Szakképesítés-ráépülés:
Nukleáris medicina szakasszisztens

 

 

 

52

725

04

0001

54

04

Szakképesítés-ráépülés:
Sugárterápiás szakasszisztens

 

 

 

52

725

04

0001

54

05

Szakképesítés-ráépülés:
Szonográfus szakasszisztens

 

16.

18.

54

726

01

1000

00

00

Rehabilitációs tevékenység terapeuta

Egészségügyi szakmacsoport

 

 

54

726

01

0100

51

01

Részszakképesítés:
Gyógyfoglalkoztató

 

 

 

54

726

01

0001

54

01

Szakképesítés-ráépülés:
Gyógyúszás foglalkoztató

 

17.

4.

55

725

01

 

 

 

Diagnosztikai technológus

Egészségügyi szakmacsoport

 

 

 

 

 

0010

55

01

Szakképesítés elágazás:
Képi diagnosztikai és
intervenciós asszisztens

 

 

 

 

 

 

0010

55

02

Szakképesítés elágazás:
Orvosdiagnosztikai
laboratóriumi technológus

 

18.

9.

54

724

01

1000

00

00

Fogtechnikus

Egészségügyi szakmacsoport

 

 

54

724

01

0001

54

01

Szakképesítés-ráépülés:
Fülilleszték-készítő

 

2. számú melléklet a 32/2008. (VIII. 14.) EüM rendelethez

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI3
ÁPOLÓ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.    A szakképesítés azonosító száma:    54 723 01 1000 00 00
2.    A szakképesítés megnevezése:    Ápoló
3.    Szakképesítések köre:

3.1

Részszakképesítés

Azonosító szám:

54 723 01 0100 52 01

 

 

Megnevezés:

Gyakorló ápoló

3.2

Szakképesítés elágazás

Nincs

 

3.3

Szakképesítés-ráépülés

 

 

 

 

Azonosító szám:

54 723 01 0001 54 01

 

 

Megnevezés:

Diabetológiai szakápoló

 

 

Azonosító szám:

54 723 01 0001 54 02

 

 

Megnevezés:

Epidemiológiai szakápoló

 

 

Azonosító szám:

54 723 01 0001 54 03

 

 

Megnevezés:

Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló

 

 

Azonosító szám:

54 723 01 0001 54 04

 

 

Megnevezés:

Foglalkozásegészségügyi szakápoló

 

 

Azonosító szám:

54 723 01 0001 54 05

 

 

Megnevezés:

Geriátriai szakápoló

 

 

Azonosító szám:

54 723 01 0001 54 06

 

 

Megnevezés:

Hospice szakápoló

 

 

Azonosító szám:

54 723 01 0001 54 07

 

 

Megnevezés:

Körzeti közösségi szakápoló

 

 

Azonosító szám:

54 723 01 0001 54 08

 

 

Megnevezés:

Légzőszervi szakápoló

 

 

Azonosító szám:

54 723 01 0001 54 09

 

 

Megnevezés:

Nefrológia szakápoló

 

 

Azonosító szám:

54 723 01 0001 54 10

 

 

Megnevezés:

Onkológiai szakápoló

 

 

Azonosító szám:

54 723 01 0001 54 11

 

 

Megnevezés:

Pszichiátriai szakápoló

 

 

Azonosító szám:

54 723 01 0001 54 12

 

 

Megnevezés:

Sürgősségi szakápoló

4.    Hozzárendelt FEOR szám: 3211
5.    Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés/Szakképesítés-ráépülések megnevezése

Szakképzési évfolyamok száma

Óraszám

Ápoló

3

4600

Diabetológiai szakápoló

-

1200

Epidemiológiai szakápoló

-

1200

Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló

-

1600

Foglalkozásegészségügyi szakápoló

-

1200

Geriátriai szakápoló

-

1200

Hospice szakápoló

-

1200

Körzeti közösségi szakápoló

-

1200

Légzőszervi szakápoló

-

1200

Nefrológiai szakápoló

-

1200

Onkológiai szakápoló

-

1200

Pszichiátriai szakápoló

-

1200

Sürgősségi szakápoló

-

1200

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:    Ápoló
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége:    –
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükséges
Szakmai alkalmassági követelmények: szükséges

2.

Elmélet aránya:

50%

3.

Gyakorlat aránya:

50%

4.    Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben):    1 év
5.    Szintvizsga (iskolai rendszerben):    –
Ha szervezhető, mikor:    –
6.    Egészségi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Gyakorló ápoló
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükséges
Szakmai alkalmassági követelmények: szükséges
2.    A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma:    –
Óraszám:    2000
3.    Elmélet aránya:    50%
4.    Gyakorlat aránya:    50%
5. Szakmai alapképzés időtartama:    –
6.    Egészségi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:    Diabetológiai szakápoló
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés vagy 5.4 szintű egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy ennek megfelelő, OKJ előtti, államilag elismert szakképesítés kompetenciaméréssel az 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés követelmény moduljaiból
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükséges
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükséges

2.

Elmélet aránya:

40%

3.

Gyakorlat aránya:

60%

4.    Egészségi alkalmassági vizsgálat: szükséges
SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:    Epidemiológiai szakápoló
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés vagy 5.4 szintű egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy ennek megfelelő, OKJ előtti, államilag elismert szakképesítés kompetenciaméréssel az 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés követelmény moduljaiból
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükséges
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükséges

2.

Elmélet aránya:

40%

3.

Gyakorlat aránya:

60%

4.    Egészségi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:    Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés vagy 5.4 szintű egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy ennek megfelelő, OKJ előtti, államilag elismert szakképesítés kompetenciaméréssel az 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés követelmény moduljaiból
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükséges
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükséges

2.

Elmélet aránya:

50%

3.

Gyakorlat aránya:

50%

4.    Egészségi alkalmassági vizsgálat: szükséges
SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:    Foglalkozásegészségügyi szakápoló
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés vagy 5.4 szintű egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy ennek megfelelő, OKJ előtti, államilag elismert szakképesítés kompetenciaméréssel az 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés követelmény moduljaiból
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükséges
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükséges

2.

Elmélet aránya:

50%

3.

Gyakorlat aránya:

50%

4.    Egészségi alkalmassági vizsgálat: szükséges
SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:    Geriátriai szakápoló
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés vagy 5.4 szintű egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy ennek megfelelő, OKJ előtti, államilag elismert szakképesítés kompetenciaméréssel az 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés követelmény moduljaiból
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükséges
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükséges

2.

Elmélet aránya:

50%

3.

Gyakorlat aránya:

50%

4.    Egészségi alkalmassági vizsgálat: szükséges
SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:    Hospice szakápoló
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés vagy 5.4 szintű egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy ennek megfelelő, OKJ előtti, államilag elismert szakképesítés kompetenciaméréssel az 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés követelmény moduljaiból
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükséges
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükséges

2.

Elmélet aránya:

40%

3.

Gyakorlat aránya:

60%

4.    Egészségi alkalmassági vizsgálat: szükséges
SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:    Körzeti közösségi szakápoló
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés vagy 5.4 szintű egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy ennek megfelelő, OKJ előtti, államilag elismert szakképesítés kompetenciaméréssel az 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés követelmény moduljaiból
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükséges
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükséges

2.

Elmélet aránya:

50%

3.

Gyakorlat aránya:

50%

4.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:    Légzőszervi szakápoló
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés vagy 5.4 szintű egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy ennek megfelelő, OKJ előtti, államilag elismert szakképesítés kompetenciaméréssel az 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés követelmény moduljaiból
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükséges
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükséges

2.

Elmélet aránya:

50%

3.

Gyakorlat aránya:

50%

4.    Egészségi alkalmassági vizsgálat: szükséges
SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:    Nefrológiai szakápoló
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés vagy 5.4 szintű egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy ennek megfelelő, OKJ előtti, államilag elismert szakképesítés kompetenciaméréssel az 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés követelmény moduljaiból
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükséges
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükséges

2.

Elmélet aránya:

40%

3.

Gyakorlat aránya:

60%

4.    Egészségi alkalmassági vizsgálat: szükséges
SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:    Onkológiai szakápoló
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés vagy 5.4 szintű egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy ennek megfelelő, OKJ előtti, államilag elismert szakképesítés kompetenciaméréssel az 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés követelmény moduljaiból
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükséges
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükséges

2.

Elmélet aránya:

50%

3.

Gyakorlat aránya:

50%

4.    Egészségi alkalmassági vizsgálat: szükséges
SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:    Pszichiátriai szakápoló
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés vagy 5.4 szintű egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy ennek megfelelő, OKJ előtti, államilag elismert szakképesítés kompetenciaméréssel az 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés követelmény moduljaiból
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükséges
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükséges

2.

Elmélet aránya:

50%

3.

Gyakorlat aránya:

50%

4.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:    Sürgősségi szakápoló
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés vagy 5.4 szintű egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy ennek megfelelő, OKJ előtti, államilag elismert szakképesítés kompetenciaméréssel az 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés követelmény moduljaiból
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége:-
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükséges
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükséges

2.

Elmélet aránya:

50%

3.

Gyakorlat aránya:

50%

4.    Egészségi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
III.
MUNKATERÜLET
1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

3212

Szakápoló

2.    A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Kommunikál a beteggel és a hozzátartozójával
Dokumentálja a beteg adatait, vizsgálati eredményeit, a kezeléseket és a gyógyszerelést
Előkészíti a beteget vizsgálatra, kezelésre és asszisztál a beavatkozásoknál
Gyógyszerelő tevékenységet folytat
Közreműködik a beavatkozások, vizsgálatok előkészítése során
Transzfuziológiai- és dialízis kezeléseknél asszisztál
Ápolja, gondozza, segíti a beteget, szakápolást végez
Prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, rehabilitációban team tagjaként közreműködik
Sürgősségi esetekben beavatkozik, asszisztál.
3.    A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

54 723 02 1000 00 00

Csecsemő- és gyermekápoló

54 723 02 0001 54 01

Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szaknyelven kommunikál
Hiteles kommunikációt folytat beteggel, munkatársakkal
Kommunikál látás-, hallás-, beszédsérült beteggel, hozzátartozóval
Informálja a beteget, az orvost, a hozzátartozót kompetenciáján belül
Jelzi a családon belüli erőszakkal összefüggő problémát
Segítő kommunikációt alkalmaz, konfliktust kezel, önsegítő technikákat alkalmaz
Önérvényesítő kommunikációt alkalmaz
Pszichés támogatást nyújt tevékenységéhez kapcsolódóan
Etikai normák szerint végzi munkáját, tiszteletben tartja a beteg jogait
Figyelembe veszi az esélyegyenlőség jogát
Esélyegyenlőséget biztosít
Tiszteletben tartja a betegek kulturális különbségeiből adódó szokásait
Adatvédelmi szabályokat betartja
Minőségügyi dokumentációt kitölt, vezeti a szakterületre vonatkozó dokumentumokat
Adatokat gyűjt, kezel
Alkalmazza a dokumentálás különböző formáit
Elektronikus adatbázist kezel, adatokat rögzít, tárol
Kapcsolattartás, riasztás technikai eszközeit használja
Kapcsolatot tart fenn társintézményekkel, civil szervezetekkel
Együttműködik a betegjogi, gyermekjogi képviselővel
Kapcsolatot tart oktatásszervezővel, tanulókkal
Alkalmazza a beteg biztonságát segítő programokat, irányelveket, protokollokat, standardokat
Fejleszti tudását és készségeit
Publikál, prezentációt készít
Leltárt készít
Kutatómunkában részt vesz
Rehabilitációs teamben közreműködik
Idegen nyelvet használ, alapfokon
Beteget, hozzátartozót oktat
Tanulót oktat
Vezeti a tanuló oktatását, betartva a tanulóra vonatkozó előírásokat
Vállalkozási ismereteket alkalmaz
Alkalmazza az egészségügyi szolgálatokra, szolgáltatókra vonatkozó szabályokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Idegen nyelv
B    Kommunikáció
B    Szakmai kommunikáció
B    Etika
B    Jog
C    Informatika
B    Szociológia
B    Szociálpszichológia
B    Személyiségfejlesztés
B    Általános pszichológia
B    Ügyvitel, dokumentáció
B    Szaknyelv, latin
B    Egészségügyi szolgáltatás irányítás, szervezés, gazdálkodás
B    Egészségügyi vállalkozási alapismeretek
B    Személyiséglélektan
B    Gyermek lélektan
B    Ápoláspszichológia
B    Szakmai etika
B    Pedagógia
B    Minőségügyi ismeretek
C    Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) szabályzatai
A szint megjelölésével a szakmai készségek
2    ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2    ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2    ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2    ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2    ECDL 6. m. Prezentáció
2    ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3    Idegen nyelvű beszédkészség
4    Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4    Jelképek értelmezése
4    Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4    Informatikai eszközök használata
4    Kommunikációs eszközök használata
4    Riasztás eszközeinek használata
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önfegyelem
Önállóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Szervezőkészség
Stressztűrő képesség
Empátiás készség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Közérthetőség
Hatékony kérdezés készsége
Meggyőzőkészség
Adekvát metakommunikáció
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Intenzív munkavégzés
Információgyűjtés
Kreativitás
Ötletgazdagság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2326-06 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Műszereket fertőtlenít
Eszközöket fertőtlenít
Kezet fertőtlenít
Bőrt fertőtlenít
Felületet fertőtlenít
Váladékfelfogó eszközöket fertőtlenít
Sterilezéshez előkészít
Steril eszközöket használ
Betartja a sterilitás szabályait
Higiénés szabályokat betart
Veszélyes hulladékot kezel
Munka-, tűz- és környezetvédelmi, egészségvédelmi szabályokat betart
Megelőzi a fertőzéseket
Fertőző betegségek esetén izolál
Steril munkahelyen aszeptikus módon jár el
Zsiliprendszerben tevékenykedik
Közreműködik a munkahelyi baleset kivizsgálásában és a jegyzőkönyv készítésében
Alkalmazza a biztonságos munkavégzés tárgyi, személyi feltételeit
Betartja a munkahelyre vonatkozó általános és speciális előírásokat
Anyagtárolást az előírásoknak megfelelően biztosít
Alkalmazza a jelző és riasztó berendezéseket
Kapcsolatot tart a munkavédelmi érdekképviselet, Munkahelyi Munkavédelmi Bizottság munkatársaival
Használja a vészkijáratokat, a mentési és menekülési útvonalakat, a mentési tervet
Betartja a munkahelyre vonatkozó általános tűzvédelmi előírásokat
Betartja a tűz- és robbanásveszély megelőzésére vonatkozó előírásokat
Alkalmazza a tűzoltó készülékek használatára vonatkozó előírásokat
Alkalmazza az egyéni védőeszközöket
Alkalmazza a szelektív hulladékgyűjtés szabályait
Fizikai, kémiai eljárásokat alkalmaz a munkája során
Higiénés előírásoknak megfelelően végzi munkáját
Aszepszis, antiszepszis szabályainak megfelelően használja az eszközöket
Betartja a környezetvédelmi előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Mikrobiológiai ismeretek
B    Higiénés ismeretek
B    Vegyszerismeret
B    Biofizikai ismeretek
B    Biokémiai ismeretek
B    Immunitástani ismeretek
B    Járványtani ismeretek
B    Közegészségtani ismeretek
B    Munkavédelmi ismeretek
B    Tűzvédelmi ismeretek
B    Környezetvédelmi ismeretek
B    Sterilezési ismeretek
B    Fertőtlenítési ismeretek
B    Munkavédelmi eszközismeret
B    Steril munkavégzés szabályainak ismerete
C    Kórházhigiéné ismeretek
A szint megjelölésével a szakmai készségek
2    ECDL 6. m. Prezentáció
2    ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3    Idegen nyelvű beszédkészség
4    Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4    Jelképek értelmezése
4    Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4    Mennyiségérzet
5    Ápolási eszközök használata
4    Műszerek használata
4    Beavatkozások eszközeinek használata
4    Munkavédelmi eszközök használata
4    Riasztás eszközeinek használata
4    Tűzvédelmi eszközök használata
4    Hulladék kezelés eszközeinek használata
4    Sterilezés eszközeinek használata
4    Fertőtlenítés eszközeinek használata
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Megbízhatóság
Szakszerűség
Terhelhetőség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányíthatóság
Konfliktusmegoldó készség
Empátiás készség
Ösztönző képesség
Szervező készség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Okok feltárása
A környezet tisztántartása
Eredményorientáltság
Előrelátás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2327-06 Első ellátás-elsősegélynyújtás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A helyszín biztonságosságát felméri
A helyszíni körülményekről tájékozódik
Tájékozódó betegvizsgálatot végez
A figyelemfelhívó panaszokat/tüneteket felismeri
Segítséget hív
A beteget állapotának megfelelő testhelyzetbe hozza
Halaszthatatlan beavatkozásokat végez
Újraélesztést végez (BLS – AED)
Eszméletlen betegnél eszközzel és eszköz nélkül légutat biztosít
Az elsődleges beavatkozásokat megkezdi/elvégzi: zavart tudatú betegnél, fájdalomról panaszkodó betegnél, nehézlégzéssel küszködő beteg esetén, görcsroham alatt és után megfigyeli a beteget, beszédzavar, végtaggyengeség esetén, sokkos állapotú betegnél, mérgezés gyanúja esetén, elektromos balesetet szenvedett betegnél
Vérzéscsillapítási eljárást alkalmaz
Elsődleges sebellátást végez
Kötözéseket alkalmaz
Rándulásokat, ficamokat, töréseket rögzít
Tömeges baleset felszámolásában segédkezik
Beteget mozgat, műfogásokat alkalmaz
A beteg szállításra történő előkészítésében segédkezik
Hőhatás okozta sérülést ellát
Katasztrófa egészségügyi ellátásban közreműködik
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Sebészet
B    Oxyológia
B    Reanimatológia
B    Tünettan
B    Traumatológia
B    Belgyógyászat
B    Gyermekgyógyászat
B    Kórtan
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3    Idegen nyelvű beszédkészség
4    Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4    Jelképek értelmezése
4    Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4    Mennyiségérzet
4    Térérzékelés
4    Légútbiztosítás eszközeinek használata
4    Műszerek használata
4    Beavatkozások eszközeinek használata
5    Riasztás eszközeinek használata
5    Újraélesztés eszközeinek használata
5    Mentőeszközök használata, feltöltése, ellenőrzése
5    Készenléti táska eszközeinek használata, feltöltése, ellenőrzése
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Stressztűrő képesség
Megfelelő fizikum
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Közérthetőség
Segítőkészség
Hatékony kérdezés készsége
Adekvát metakommunikáció
Módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemösszpontosítás
Intenzív munkavégzés
Helyzetfelismerés
Értékelési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2323-06 Egészségnevelés – egészségfejlesztés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Egészségtudatos magatartást tanúsít
Egészségi állapot felmérésében részt vesz
Elsődleges prevenciós tevékenységet folytat
Figyelembe veszi tevékenysége során a különböző kulturális szokásokat
Felvilágosító tevékenységet folytat az egészségkárosító tényezőkről
Tájékoztatást ad az egészséges életmódról
Egészségfejlesztő foglalkozásokat szervez
Felvilágosítást végez az egészséges táplálkozásról
Felvilágosítást ad a várandós nő életvitelével kapcsolatban
Felvilágosítást ad a szexuális úton terjedő betegségek megelőzéséről
Felvilágosít a védőoltásokról
Felvilágosítja az anyákat az anyatejes táplálás fontosságáról
Tájékoztatást ad a Nemzeti Egészségfejlesztési Program célkitűzéseiről
Másodlagos prevenciós tevékenységet folytat
Tájékoztatást ad a szűrővizsgálatokról
Tájékoztatást ad a diétákról
Megtanítja az emlő és a here önvizsgálatát
Szűrővizsgálatok szervezésében rész vesz
Harmadlagos prevenciós tevékenységet folytat
Tanácsadó, problémafeltáró beszélgetést folytat
A beteget és hozzátartozóját oktatja az alapápolási feladatokra
Felvilágosítja a beteget a fájdalomcsillapító pumpa használatáról
Tájékoztatja a beteget és a hozzátartozóját a kemoterápiás kezelés alatti diétáról
Megtanítja a beteget a protézisek karbantartására és alkalmazására
Felvilágosítja a beteget a fizioterápiás eljárásokról
Tájékoztat a hospice ellátásról
Tájékoztat az otthoni szakápolási szolgálatról
Felvilágosítást ad a szociális gondoskodás formáiról
Közreműködik a rehabilitációs team munkájában
Tájékoztatást ad a betegnek és hozzátartozójának a pszichiátriai rehabilitációs lehetőségekről
Megtanítja a beteget az öninjekciózásra
Megtanítja a beteget a gyógyászati segédeszközök használatára
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Egészségnevelés
B    A prevenció szintjei
B    Egészségfejlesztő, betegség megelőző egészségtan
B    Táplálkozás egészségtan
B    Fizioterápia
B    Pszichológia
B    Hospice ismeretek
B    Közösségi ápolás
B    Pszichiátria
B    Pedagógia, oktatás módszertan
B    Szociális ellátás
B    Jog
B    Rehabilitáció
B    Dietetika
B    Ápoláslélektan
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2    ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2    ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2    ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2    ECDL 6. m. Prezentáció
2    ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3    Idegen nyelvű beszédkészség
3    Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4    Jelképek értelmezése
4    Komplex jelzésrendszerek
4    Mennyiségérzék
4    Műszerek használata
4    Beavatkozások eszközeinek használata
4    Oktatástechnikai eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Információgyűjtés
Stressztűrő képesség
Pontosság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Meggyőzőképesség
Empátia készség
Határozottság
Társas kompetenciák:
Együttműködő készség
Motiválhatóság
Logikus gondolkodás
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Problémaelemzés
Rendszerekben való gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
Információgyűjtés
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2324-06 Alapápolás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A beteg szükségleteit felméri
Ápolási tervet készít
A beteget szükségleteinek kielégítésében segíti
Szükségletek szerinti individuális ápolást végez
A beteg ágyát higiénikusan, fertőzések megelőzésével kezeli
A beteget pozicionálja
A beteg hely- és helyzetváltoztatását elősegíti
Beteget mobilizál, mozgást segítő eszközöket alkalmaz
Kényelmi eszközöket alkalmaz
Teljes és részleges ágyfürdőt végez
Zuhanyozásnál segédkezik
Szem-, haj-, fül-, orr-, köröm-, szájápolást végez
Férfi beteget borotvál
Beteget táplál, folyadékot pótol
Tartós szondatáplálást végez
Beteget vetkőztet, öltöztet
Beöntést ad, a beteg székletürítését segíti
Vizeletürítés szükségletének kielégítését segíti
Testváladékokat felfog, gyűjt, mér, váladékfelfogó eszközöket szakszerűen használja
Biztosítja a beteg mozgását, pihenését
Biztonságos környezetet biztosít a beteg számára
Szennyezett és tiszta kórházi textíliát tárol, munkavédelmi szabályok betartásával
Betartja a munka- és tűzvédelmi, egészségvédelmi szabályokat
Munkája során betartja a környezetvédelmi szabályokat
Megelőzi a baleseteket
Veszélyes hulladékot kezel
Biztosítja a beteg kommunikációját a hozzátartozókkal
Megelőzi a szororigén ártalmakat
A betegnek lelki támogatást nyújt
Rugalmas pólyát felhelyez
Hideg – meleg hatást alkalmaz
Fizikális lázcsillapítást végez
Vizithez előkészít, viziten segédkezik
Segédkezik a fizikális vizsgálatoknál
Decubitust megelőz, kezel
Élősködővel fertőzött beteget ellát
A beteg rekreációs folyamatát segíti
Haldokló beteget ellát, hozzátartozóját támogatja
Halott körüli teendőket ellát
Ápolási feladatokat lát el a rögzítő eszközök használatánál
Minőségügyi előírásokat betart ápolási tevékenysége során
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Anatómia-élettan
B    Immunitástan, járványtan
B    Munkavédelem, tűzvédelem
B    Környezetvédelem
B    Kórházhigiéné
B    Az ápolás elmélete és gyakorlata
B    Ápoláslélektan
B    Etika, szakmai etika
B    Szervrendszerek klinikuma, ápolása
B    Általános és részletes kórtan
B    Ápolási-gondozási műveletek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2    ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3    Idegen nyelvű beszédkészség
3    Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4    Jelképek értelmezése
4    Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4    Mennyiségérzet
4    Térérzékelés
4    Ápolási eszközök alkalmazása
4    Beavatkozások eszközeinek használata
4    Riasztás eszközeinek használata
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Stabil kéztartás
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Tolerancia
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Elhivatottság
Elkötelezettség
Önfejlesztés
Fizikai erőnlét
Társas kompetenciák:
Empátiás készség
Határozottság
Meggyőzőképesség
Motiváló készség
Adekvát kommunikációs készség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Rendszerekben való gondolkodás
Figyelemösszpontosítás
Módszeres munkavégzés
Problémamegoldás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés
Intenzív munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2325-06 Diagnosztika-terápia
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Előkészít has-, mellkas-, lumbál-, ciszterna-, csontvelő punkcióhoz
Előkészít gyomormosáshoz, gyomorszondát levezet
Előkészít katéterezéshez, férfi és női beteget katéterez
Irrigáláshoz előkészít, irrigálást alkalmaz
Szélcsövet alkalmaz
Injekciózáshoz előkészít, injekciót felszív, injekciót bead (i.muscularis, s.cutan, i.cutan)
Infúzióhoz előkészít, folyadékpótláshoz beköt
Előkészít nőgyógyászati eszközös feltárásához és kenetvételhez
Hűtőzselét alkalmaz
Inhalációs kezelést végez
A csecsemő légzésfigyelőt alkalmazza
Port-a-cath tű beszúrásához előkészít
Előkészít oxigén terápiához
Diétás terápiát alkalmaz
Felkészíti a beteget neurológiai vizsgálatra (reflex-, agyideg-, érzésvizsgálat)
Felkészíti a beteget EEG-re
Endoszkópos beavatkozásokhoz előkészíti a beteget (bronchoszkópia, gasztroszkópia, kolonoszkópia, rektoszkópia, jejunoszkópia, laparoszkópia)
EKG-t készít
Felkészíti a beteget UH-vizsgálatra
Felkészíti a beteget a terheléses EKG-ra
Előkészíti a beteget légzésfunkciós vizsgálathoz
Előkészíti a beteget CT-hez
Klinikai és mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatokhoz vért vesz
Beteget előkészíti röntgen vizsgálatokhoz
Felkészíti a beteget az MR vizsgálatra
Felkészíti a beteget tűbiopsziás vizsgálatra
Felkészíti a beteget szcintigráfiás vizsgálatra
Előkészít Sengstaken-Blakmore-szonda levezetéséhez
Székletből mintát vesz
Wéber-vizsgálathoz mintát vesz
Felkészíti a beteget az ODM-vizsgálatra (csontsűrűség)
Érzékszervi vizsgálatokban közreműködik
Garat-gége tükrözésnél segédkezik
Laboratóriumi diagnosztika céljából vért-, váladékot vesz
Vércukor meghatározást végez
Felkészíti a beteget a középsugarú vizelet vételére, vizeletet vizsgálatra küld, vizeletet vizsgál gyorsteszttel
H2 tesztvizsgálatot végez
Felkészíti a beteget PET (Pozitronemissziós Tomográfia) vizsgálatra
Felkészíti a beteget EEG, EMG vizsgálatra
Fizikális lázcsillapítást végez
Általános higiénés műtéti előkészítést végez
Előkészít transzfúziós terápiához
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Az ápolás elmélete és gyakorlata
B    Immunitástan, járványtan
B    Biokémia
B    Biofizika
B    Belgyógyászat
B    Sebészet
B    Ápoláslélektan
B    Etika
B    Kisklinikum
B    Terápiás alapismeretek
B    Szülészet-nőgyógyászat
B    Gyermekgyógyászat
B    Klinikai laboratóriumi ismeretek
B    Diagnosztika
B    Dietetika
B    Mikrobiológia
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2    ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3    Idegen nyelvű beszédkészség
4    Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4    Jelképek értelmezése
4    Komplex jelzésrendszerek
4    Mennyiségérzékelés
4    Térérzékelés
4    Ápolási eszközök használata
4    Műszerek használata
4    Beavatkozások eszközeinek használata
4    Riasztás eszközeinek használata
4    Diagnosztikai eszközök használata
4    Terápiás eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Logikus gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem megosztás
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Kreativitás, ötletgazdagság
Eredményorientáltság
Felelősségvállalás
Önállóság
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Udvariasság
Interperszonális rugalmasság
Irányítási készség
Közérthetőség
Adekvát metakommunikáció
Meggyőzőkészség
Segítőkészség
Empátiás készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemösszpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Helyzetfelismerés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelemmegosztás
A környezet tisztántartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2329-06 Betegmegfigyelés/Monitorozás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tudatállapotot megfigyeli, a zavartság megnyilvánulásait felismeri
Testalkatot, járást megfigyeli
A beteg beszédét, magatartását, viselkedését megfigyeli
A fájdalom jellegzetességeit megfigyeli
A beteg alvását megfigyeli
Fekvést megfigyeli
A bőr, a hajas fejbőr állapotát és elváltozásait megfigyeli
Érzékszervek működését megfigyeli
Testváladékokat megfigyeli
Köhögést, köpetürítést, köpetet megfigyeli
Punkciós váladékot megfigyeli
Hányadékot megfigyeli
Folyadékegyenleget vezet
Sebváladékot megfigyeli
Testsúlyt, testarányokat mér különböző életkorokban
Pulzust megfigyeli
Vérnyomást megfigyeli
Testhőmérsékletet megfigyeli
Pszichiátriai betegségek jellemző tüneteit, veszélyeztetett állapotokat megfigyeli
Pulzoximétert alkalmaz
Az újszülött státuszát APGAR szerint felméri
Újszülött és csecsemő hossz- és testtömeg mérését végzi
Fej- és haskörfogatot mér
Felismeri a testsémát érintő fejlődési rendellenességet
A gyermek sírását értékeli, kutacsokat megfigyeli
Felismeri a gyermekbántalmazás tüneteit
A beteg állapotváltozásait megfigyeli, értékeli
Felismeri a gyógyszeres terápia mellékhatásait
Infuzort, perfuzort megfigyeli
Betegmegfigyelő monitorokat (EKG, pulzus, légző, hő, szaturáció) alkalmaz
Oxigén és szívóberendezést megfigyeli
Megfigyeléseit dokumentálja
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Anatómia-élettan
B    Általános és részletes kórtan
B    Az ápolás elmélete és gyakorlata
B    A pszichiátria klinikuma, szakápolása
B    Az intenzív ellátás klinikuma, szakápolása
B    Genetika
B    Ápoláslélektan
B    Terápiás alapismeretek
B    Biokémia
B    Biofizika
B    Mentálhigiéné
B    Szervrendszerek klinikuma, ápolása, szakápolása
B    Műszerismeret
B    Eszközismeret
B    Tünetek elemzése, értékelése
B    Gyógyszerismeret
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3    Idegen nyelvű beszédkészség
4    Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4    Jelképek értelmezése
4    Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4    Mennyiségérzék
4    Ápolási eszközök használata
4    Műszerek használata
4    Beavatkozások eszközeinek használata
4    Monitorozás eszközeinek használata
4    Riasztás eszközeinek használata
Személyes kompetenciák:
Megfigyelőkészség
Állóképesség
Mozgáskoordináció
Stressztűrő képesség
Fizikai erőnlét
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Társas kompetenciák:
Együttműködő készség
Önérvényesítő képesség
Önfejlesztő képesség
Empátiás készség
Módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Következtetési képesség
Problémaelemzés
Problémamegoldás
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatelemzés
Intenzív munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2322-06 Gondozás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Gondozási feladatokat lát el különböző életszakaszokban
Segédkezik az öltöztetésben, vetkőztetésben
Táplálja az egyént és pótolja a folyadékot
Segédkezik az ürítési szükségletek kielégítésében
Alkalmazza a pelenkázás különböző formáit
Segédkezik a higiénés szükségletek kielégítésében
Segédkezik a mozgásban, felismeri a kóros fekvési módokat
Fogyatékkal élők alapvető szükségleteinek kielégítésében segédkezik
A terhesség valószínű és biztos jeleit felismeri, részt vesz a terhesgondozásban
A szülés megindulásának jeleit felismeri, újszülött ellátásában részt vesz
Öltözteti, vetkőzteti a csecsemőt
Levegőzteti, napoztatja a csecsemőt
Biztonságos környezetet biztosít
Mozgatja a csecsemőt
Megfigyeli és segíti a gyermek pszichoszomatikus fejlődését különböző életkorban
Felvilágosítást ad a mesterséges táplálási lehetőségekről
A gyermekekkel életkorának megfelelően foglalkozik
Játékos foglalkoztatásokat tart
Mesél a gyermeknek
Felkészíti a gyermeket játékos illusztrációval a különböző vizsgálatokra
Közreműködik a szűrővizsgálatok kivitelezésében
Az egyén komfortját biztosítja
Kapcsolatot tart a szülőkkel, érzelmileg támogatást nyújt
Idős emberek szükségleteit kielégíti
Közreműködik egészségkárosodottak rehabilitációs programjában
Gyógyászati segédeszközöket alkalmazza
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Egészségtan
B    Az egészséges ember gondozásának elmélete-gyakorlata
B    Szülészet-nőgyógyászat
B    Klinikum
B    Fejlődéslélektan
B    Ápoláslélektan
B    Pedagógia
B    Egészségügyi irányítás, szervezés
B    Ápolás elmélete gyakorlata
B    Dietetika
B    Általános-, részletes kórtan
B    Népegészségtan
B    Anatómia-élettan
B    Gyermekgyógyászat
B    Gyógypedagógia
B    Gerontológia
B    Geriátria
B    Gyógyászati segédeszközök
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2    ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3    Idegen nyelvű beszédkészség
3    Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4    Jelképek értelmezése
4    Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4    Ápolás eszközeinek használata
4    Gondozás eszközeinek használata
4    Műszerek használata
4    Beavatkozások eszközeinek használata
4    Riasztás eszközeinek használata
4    Mobilizálás eszközeinek használata
4    Kényelmi eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Megfigyelőkészség
Segítőkészség
Kézügyesség
Mozgáskoordináció
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Együttműködő képesség
Udvariasság
Empátiás készség
Határozottság
Meggyőzőképesség
Módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Lényegfelismerés
Módszeres munkavégzés
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2330-06 Szakápolás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Gyógyszerel, a gyógyszerelés szabályait betartja, felismeri a mellékhatásokat
Gyógyszerek tárolását végzi
Előkészít tuberculin próbához
Előkészít injekciózáshoz (i. arteriális, i. thecalis, i. articularis, i. vénás)
Perifériás kanült behelyez, kezel
Infúziót beköt és infuzort, perfuzort működtet, az infúzió szövődményeit felismeri
Vércsoport meghatározáshoz előkészít
Transzfúzió alatti és utáni ápolói teendőket ellátja, segédkezik transzfúzió bekötésénél, felismeri a transzfúzió szövődményeit
Férfi és nőbeteget katéterez
A betegnél állandó katétert cserél, karbantart
Váladékot leszív
Oxigénterápiát és inhalációs terápiát alkalmaz
A gyermekágyast ápolja
Székletmintát vesz
Ellátja a mozgássérült beteget
Segédkezik a szemhéj kifordításánál
Segédkezik szemkötés és fülkötés elkészítésénél, szemöblítést végez, fülmosáshoz előkészít
Fénykezeléseket alkalmaz
Diétás terápiát alkalmaz
Beteget fogad és elbocsát
Decubitus súlyosságát megállapítja, decubitust kezel
Eszméletlen, bénult beteget ápol
Hemofíliás beteget ápol
Gyomorvérzést csillapít fizikális eljárással
Felkészíti a beteget dialízisre, segédkezik peritoneális dialízisnél
Trachea toalettet végez, gégekanült cserél
Légzőtornát végeztet
Draineket kezel
Ápolási feladatokat lát el a rögzítő eszközök használatánál
Általános műtéti előkészítést végez, műtét utáni betegmegfigyelést végez, kötést cserél
Nedves (intelligens) kötést alkalmaz, párakötést alkalmaz
Urosztómát ápol
Inkontinencia betéteket alkalmaz
Sztómás beteget ápol
Gyomorsipolyt gondoz
Felismeri az életveszélyes állapotokat
A minőségügyi eljárásokat, protokollokat betartja az ápolási tevékenysége során
Fizikális és gyógyszeres lázcsillapítást végez
Monitorra helyez
Astrup-vizsgálatot végez
Égési sérült beteget ellát
Sürgősségi eseteket, szövődményeket felismer, ellátásukban közreműködik
Traumatológiai betegeket ápol
Ellátja a speciális nevelést igénylő gyermekeket
Gyermekkori fertőző betegségeket felismeri, szakszerűen ápolja
Környezettanulmányt készít
Előkészíti a beteget adaptációs szabadságra
Segédkezik a pszichológiai tesztek felvételében
A pszichiátriai beteg érdekeit képviseli a betegosztályon
Kezeli a krízishelyzeteket
Felismeri az önkárosító, lelki egészséget veszélyeztető tüneteket
Életvezetési tanácsokat ad
Felismeri a kiégési szindróma tüneteit
Részt vesz fizikai korlátozás kivitelezésében
A beteg beszéd- és egyéb képességfejlesztő programjának összeállításában közreműködik
Elemi fejlesztő gyakorlatokat gyakoroltat
Részt vesz a szocioterápiás csoportok munkájában
Rekreációs szabadidős csoportokat szervez és vezet
Motiválja a beteget a foglalkozáson való részvételre
Pszichoterápiás csoportok munkájában részt vesz
Megszervezi a betegek napi tevékenységét
Csoporttörténéseket és jelenségeket értelmez
Szakszerű segítséget nyújt kar- és lábharisnya használatához
Száj- és nyálkahártya speciális ápolását végzi
Pszichés vezetést végez az ellátó teammel együtt
Felvilágosítja a beteget és hozzátartozóját a lymphoedema megelőzéséről és kezeléséről
Előkészíti a beteget a különböző csontvelő transzplantációhoz
Transzplantált betegek ápolását végzi
Segédkezik az alvásmegvonásos kezelésnél
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Ápolás elmélete, gyakorlata
B    Az intenzív terápia
B    Minőségbiztosítás
B    Neonatológia
B    Belgyógyászati szakápolás
B    Sebészeti szakápolás
B    Fül-orr-gégészeti szakápolás
B    Bőrgyógyászati szakápolás
B    Traumatológia
B    Hemofília
B    Dietoterápia
B    Neveléselmélet, gyógypedagógia
B    Szülészet-nőgyógyászati szakápolás
B    Fertőző betegségek tünettana
B    Gyermekgyógyászat, gyermekápolás
B    Szociológia, szociálpszichológia
B    Általános pszichológia
B    Jog
B    Szakmai etika
B    Szakmai kommunikáció, betegvezetés
B    Onkológiai szakápolás
B    Terápiás alapismeretek
B    Szervezés, vezetés
B    Pszichiátriai klinikum és szakápolás
B    Ápoláslélektan
B    Gyógyszertan
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2    ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2    ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2    ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2    ECDL 6. m. Prezentáció
2    ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3    Idegen nyelvű beszédkészség
3    Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4    Jelképek értelmezése
4    Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4    Mennyiségérzet
4    Ápolási eszközök használata
4    Műszerek használata
4    Beavatkozások eszközeinek használata
4    Monitorozás eszközeinek használata
4    Riasztás eszközeinek használata
4    Szakápolás eszközeinek használata
Személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Stressztűrő képesség
Pontosság
Társas kompetenciák:
Együttműködő készség
Meggyőzőképesség
Motiválhatóság
Közérthetőség
Empátiás készség
Módszerkompetenciák:
Problémamegoldás
Kontroll (önellenőrző képesség)
Intenzív munkavégzés
Rendszerekben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemösszpontosítás
Környezet tisztántartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2332-06 Diabetológiai szakápolás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ápolja és gondozza a cukorbeteget
Ápolja a cukorbeteget szövődmények esetén
Részt vesz a cukorbetegség prevenciójában
Részt vesz a cukorbetegek gondozásában
Részt vesz a cukorbeteg terhes interdiszciplináris gondozásában
Részt vesz a cukorbetegek rehabilitációjában
Beteget és hozzátartozóját oktatja a diabetessel kapcsolatos ismeretekre
Beteget és hozzátartozóját oktatja az inzulin adagolók használatára
Beteget és hozzátartozóját oktatja a vércukor ellenőrzés eszközeinek használatára
Beteget és hozzátartozóját oktatja a diabetes akut szövődményeinek felismerésére és elhárításra
Beteget és hozzátartozóját oktatja a diabetes késői szövődményeinek megelőzésére, késleltetésére
Oktatja a beteget az önmenedzselésre
Oktatja a beteget és hozzátartozóját az alapvető dietetikai ismeretekre
Oktatja munkatársait a cukorbetegséggel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretekre
Oktatja a beteget és hozzátartozóikat a szövődménymentes életmód kialakítására
Diabetes klubot szervez és vezet
Oktatást szervez és vezet egyéni és csoportos formában
Oktatja a beteget és hozzátartozókat a száj-, bőr- és lábápolásra
Étrendi tanácsot ad
Tanácsot ad életmódra, életvitelre
Tanácsot ad a társadalmi támogatások igénybevételéhez
Tanácsot ad gyógyászati segédeszközök, protézisek beszerzéséhez, használatához
Speciális vérvételeket, terheléseket és profilokat végez
Vércukormérőket alkalmaz
Korszerű inzulinadagolókat alkalmaz
Hossz- és súly percentil értéket számít
Fizikális vizsgálatot végez neuropátia megállapításához
Eszközös vizsgálatok előkészítésében és kivitelezésében részt vesz
Inzulinterápia alkalmazásában részt vesz
Részt vesz konzervatív és sebészeti kezelési módokban
Láb- és körömápolást végez
Méretvételt végez gumiharisnya rendeléshez
Ápolási-gondozási tervet készít
Hypoglykaemiás rosszullétet felismer, elhárít, kórházi és otthoni körülmények között
Hyperglykaemiás comát felismer, elhárításában részt vesz
Neuropátiás szűrővizsgálatokat végez
Inzulin terápia kivitelezésében részt vesz, hagyományos és korszerű eszközökkel
Beteget és hozzátartozót oktat inzulinadagolók, vércukormérők használatára
Ápolási-godozási tervet készít
A diabetes speciális vérvételeit és vércukorprofilokat végez
Újszülöttkori, csecsemőkori, gyermekkori diabetes mellitus tüneteit felismeri
Dietetikussal konzultálva a diabeteses gyermek diétáját összeállítja
Bőrredő-mérőt használ
A diabeteses terhes diabetessel kapcsolatos állapotváltozását felismeri, megelőzésének elhárításában részt vesz
A prekoncepcionális gondozásban részt vesz, gondozási tervet készít
A gesztációs diabeteses elméleti és gyakorlati oktatását végzi, a szövődmények megelőzésére és elhárítására
Szülésre, anyaságra felkészítésben aktívan vesz részt
A gondozott terhest és hozzátartozóját életmódi tanáccsal látja el
A diabetes mellitus szövődményeként jelentkező alsó végtag megbetegedéseket felismeri
Alapvető vizsgálatokat (mini Doppler, oscillometria, vibrációs érzésvizsgálat) kivitelez
Diabeteses szövődményként megjelenő sebek kezelésénél segédkezik és kötözést végez
Alapvető lábápolási eljárásokat végez (callusok eltávolítása, benőtt köröm kezelése, fekélyek, ulcus cruris kezelése)
Baktériumtenyésztéshez mintát vesz
Beteget oktat láb- és bőrápolásra, tanácsot ad gyógyászati segédeszközök, protézisek beszerzéséhez, használatához
A beteg tudásszintjét felméri, gondozási tervet készít, kommunikációs és betegvezetési eljárásokat alkalmaz
Tanácsot ad a diéta kialakításához
A diabetessel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket oktat a betegnek és hozzátartozójának
Diabetes naplóvezetést oktat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    A hasnyálmirigy, endokrin és exokrin működése
B    Az inzulin C-peptid, proinzulin
B    Az inzulin szekréció normális és diabeteses állapotban
B    Az inzulin receptor normális és kóros állapotban
B    Az inzulin hatásmechanizmusa a célsejtekben
B    Az inzulin és a glukóz metabolizmus
B    Az inzulin és a lipoprotein metabolizmus
B    Az inzulin szerepe a ketontestek metabolizmusában
B    Az obesitas biokémiája és összefüggése a cukorbetegséggel
B    A glukóz toxicitás
B    Lipid metabolizmus, hyperlipidémiák
B    A cukorbetegség kialakulásában és lefolyásában szerepet játszó hormonok
A    Az inzulin fajtái
A    A diabetes mellitus osztályozása (1. típusú, 2. típusú, 3. egyéb, 4. gestációs diabetes)
A    A diabetes diagnózisa
A    A diabetes mellitus epidemiológiája (1. 2. típus)
B    1. típusú diabetes etiopatogenezise
B    1. típusú diabetes heterogenitása
B    2. típusú diabetes etiopatogenezise
B    2. típusú diabetes heterogenitása
B    Elhízás és a 2. típusú diabetes (android, gynoid)
B    Metabolikus szindróma
B    Az inzulin rezisztencia klinikai megnyilvánulásai
B    A diabetes mellitus terápiája (tbl.inzulin, diéta)
B    Gyógyszer interakciók (hypo, -hyperglykaemia irányába)
B    A fizikai aktivitás és a diabetes
B    A diabetes mellitus akut szövődményei (ketoacidotikus coma, hyperosmoláris coma, laktát acidózis)
B    A krónikus komplikációk kialakulásában szerepet játszó tényezők, mikroangiopatiák
B    Makrovasculáris szövődmények (aspecifikus)
A    A diabetes krónikus szövődményei: megelőzés, kezelés, rehabilitáció
B    Makroangiopathiák (cardio-cerebro-perifero-vasculáris károsodások: infarctus, stroke, keringési elégtelenség)
B    Időskori diabetes
A    A diabetesesek életvitelének speciális kérdései
A    Cukorbetegek oktatása
A    A cukorbetegek ellátásának szervezeti formái
B    Gyermek diabetológiai ismeretek
A    A csecsemőkori hyperglikémiák és tranzisztorikus újszülöttkori diabetes klinikuma, terápiája
A    Az inzulin kezelés eszközei, használatuk
A    Fizikai aktivitás, sport és nyári táboroztatás diabetes mellitusban szenvedő gyermek és serdülő életében
A    A gyermekkori diabetes mellitus akut és krónikus szövődményei és kezelésük
A    Cukorbeteg gyermek ellátása, sebészeti beavatkozások, beteg- és családoktatás, speciális problémák
B    Anyagcsere-betegség – Diabetes mellitus – 1. típusú diabetes étrend
B    2. típusú diabetes étrendi kezelés
B    Spontán hypoglykaemiás tünetcsoport diétás kezelése
B    Diabetes + tápcsatorna megbetegedés diétás kezelése
B    Diabeteses veseszövődmény diétás kezelése, sebészeti betegek diétás ellátása
A    A diabetes okozta szemelváltozások
B    Szemészeti vizsgálatok
A    Diabeteses beteg szemészeti gondozása
A    Veseszövődmények
B    Vizsgálatok vesebetegségekben
A    A diabeteses nefropátia
B    Intézeti és ambuláns dialysis kezelés
B    Vesetranszplantáció
B    A diabeteses neuropátiák felosztása, somatikus neuropathia
B    A 2. típusú diabetes és a silent ischaemia összefüggése, gyanújelei
B    A neuropátia speciális kezelése
A    A diabeteses neuropátia prevenciós és rehabiltációs lehetőségei, beteg és hozzátartozójának oktatása
B    Diabeteses láb-megbetegedések, elváltozások (arteriopátiák)
B    A vénás rendszer megbetegedései (syndroma ulcus cruris, sebészeti és konzervatív kezelése)
A    A talpi nyomás változásai, kialakulásai, prevenció, osteopátia
A    Charcot láb, stressz törések, diagnosztikus eszközök, terápiás lehetőségek
A    Bőr- és körömelváltozások, kevert kórképek, kritikus állapotok
B    Caries viszonyok alakulása cukorbetegekben
A    A caries előfordulásának mérése
A    Az ínygyulladás formái cukorbetegekben
A    A szájnyálkahártya betegségek előfordulása cukorbetegségben
A    A nyelvelváltozások, Candidiasis
A    A megelőzés lehetőségei (a prevenció, a gondozás)
A    A diabeteses bőr színeltérései
A    A hyperlipidaemiák bőrtünetei, felosztása
A    A Fredrickson-séma
A    A diabetesre jellemző bőrfertőzések, kezelésük
A    A diabeteses beteg bőrápolása, beteg oktatása
A    Diabetes és terhesség
A    A diabetessel szövődött terhességben a fog,- illetve fogágy elváltozások előfordulása
A    Programok készítése egyéni, csoportos oktatáshoz, klubvezetéshez, táboroztatáshoz, kampányok szervezéséhez
A    Ápolási-, gondozási terv készítés,
A    Hypoglykaemiás rosszullét felismerése, elhárítása kórházi és otthoni körülmények között
A    Hyperglykaemiás coma felismerése, elhárításában részvétel
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2    ECDL 4. m. Táblázatkezelés
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
3    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Információforrások kezelése
4    Jelképek értelmezése
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Felelősségtudat
Kézügyesség
Precizitás
Önállóság
Szervezőkészség
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Hatékony kérdezés készsége
Segítőkészség
Határozottság
Közérthetőség
Meggyőzőkészség
Módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Logikus gondolkodás
Eredményorientáltság
Kreativitás, ötletgazdagság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2333-06 Epidemiológiai szakápolás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Aktív felügyelő (surveillance) tevékenységet folytat
Naponta, folyamatosan információt szerez azokról a betegekről, akikre kiterjed aktív felügyelő tevékenysége
Rendszeresen részt vesz az osztályos viziteken
Személyes kommunikációt folytat az osztály (részleg) dolgozóival
Személyes kommunikációt folytat az osztály (részleg) betegeivel, látogatókkal
Kapcsolatot tart a mikrobiológiai laboratórium munkatársaival
Kapcsolatot tart a bakteriológussal
Kapcsolatot tart a patológiai osztály munkatársaival
Rendszeresen megtekinti, átnézi a kórlapokat, ápolási és egyéb dokumentációkat, mikrobiológiai leleteket
Megfigyeli az orvosi és ápolói beavatkozások higiénés körülményeit
Megfigyeli az injekciózást
Megfigyeli az invazív beavatkozásokat
Megfigyeli a katéterezéseket
Megfigyeli a punkciókat
Megfigyeli a lélegeztetést
Megfigyeli a légúti leszívásokat
Megfigyeli az alapápolási tevékenységeket
Megfigyeli a kezelőkben és vizsgálókban folyó tevékenységet
Megfigyeli a műtéti előkészítést
Megfigyeli a sebkezeléseket, kötözéseket
Megfigyeli a decubitus ellátást
Megfigyeli a teljes ellátást igénylő betegek ápolását
Megfigyeli a szeptikus betegek ellátását
Megfigyeli az eszméletlen betegek ellátását
Megfigyeli a szülő nők előkészítését, ellátását
Megfigyeli az újszülöttek ellátását
Megfigyeli a betegétkeztetés körülményeit
Megfigyeli az endoszkópos beavatkozásokat
Megfigyeli az osztály dolgozói részéről a higiénés szabályok betartását
Megfigyeli az aszepszis-antiszepszis szabályainak betartását
Megfigyeli az izolációs technikákat
Figyeli a dolgozók védőoltással való ellátottságát
Megfigyeli a hulladékgyűjtés szabályainak betartását
Megfigyeli a textilkezelést
Megfigyeli a takarítást
Részt vesz az intézet fertőtlenítési, sterilizálási és izolációs politikájának kialakításában
Észleléseiről szóbeli tájékoztatást ad közvetlen felettesének
Nosocomiális fertőzés gyanúja esetén azonnal tájékoztatja az adott osztály (részleg) vezetőjét
Részt vesz a statisztikai adatszolgáltatásban
Alkalmazza a jelentési kötelezettség szabályait
Javaslatot tesz az adott osztály (részleg) vezetőjének a nosocomiális fertőzésben szenvedő vagy arra gyanús beteg elkülönítésére, az alapvető elsődleges intézkedések megtételére, illetve fertőző osztályon történő elhelyezésére
Részt vesz a járvány felszámolásában
A járvány felszámolása érdekében hozott intézkedéseket szakszerűen végrehajtatja
Együttműködik az ÁNTSZ munkatársaival
Közreműködik az ÁNTSZ járvány felszámolására hozott intézkedéseinek végrehajtásában
Mintát vesz mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálat céljából
Részt vesz a Szakmai Felügyeletet Ellátó Intézményi Bizottság ülésein
Nyilvántartást vezet a nosocomiális fertőzésekről
Rendszeres tájékoztatást ad a dolgozók számára a nosocomiális fertőzésekről, megelőzésük lehetőségeiről, surveillance eredményeiről, megfigyelési tapasztalatairól
Magyar Egészségügyi Ellátási Standard szabályzatait alkalmazza
Alkalmazza a betegbiztonságot segítő programokat, irányelveket, protokollokat, standardokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Fogalommeghatározások, járványtani jellemzők
A    Kórokozók
A    A fertőzések kockázati tényezői
A    Szepszis
A    Patogenitás, virulencia, fogékonyság
B    Kórházhigiéné története
A    Aszepszis, antiszepszis
A    Terápiás módszerek a nosocomiális fertőzések kezelésében
A    Surveillance tevékenység
A    Egészségnevelési és egészségfejlesztési feladatok
B    Vezetéselmélet
B    Egészségügyi etika, bioetika
A    Betegjogok, ellátott jogok
A    Adatvédelem
A    Az egészségügyi tevékenységre, szolgáltatásra vonatkozó főbb jogszabályok
B    Egészségügyi biztosítás, finanszírozás
B    Egészségügyi informatikai rendszerek
A    Statisztikai alapismeretek
A    Adatbázis kezelés, adatfeldolgozás
A    Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés, minőségirányítás
A    Megfigyelési tevékenység
A    Tevékenységek és beavatkozások higiénés rendjének megfigyelése
A    Általános higiénés rendszabályok betartásának megfigyelése
A    Nosocomiális fertőzések tünettana
A    Antibiotikum rendelés és felhasználás megfigyelése
A    Adatgyűjtés és rendezés
A    Statisztikai adatszolgáltatás
A    Jelentési kötelezettség teljesítése
A    Vizsgálati anyag vétele és szállítása
A    Eredmények értékelése és elemzése
A    Izoláció, járványügyi zárlat, karantén szakápolói feladatai
A    Zárófertőtlenítés lebonyolítása
A    Járványhoz kapcsolódó jelentési kötelezettségek
A    Lakossági felvilágosítás, tájékoztatás
A    Védőoltások
A    Dolgozók oktatása, szemléletformálása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2    ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2    ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2    ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2    ECDL 6. m. Prezentáció
2    ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5    Olvasott szakmai szöveg megértése
5    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3    Informatikai jártasság
5    Információforrások kezelése
5    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5    Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5    Jelképek értelmezése
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Döntésképesség
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Elhivatottság, elkötelezettség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Felelősségvállalás
Oktatói, kommunikátori készség
Megfigyelőkészség
Áttekintő képesség
Gyors tájékozódás
Társas kompetenciák:
Rugalmasság
Kezdeményezőkészség
Határozottság
Hatékony kérdezés készsége
Közérthetőség
Meggyőzőkészség
Segítőkészség
Együttműködő képesség
Koordinációs képesség
Módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelemmegosztás
Problémamegoldó képesség
Elemző képesség
Lényeglátás
Kritikus gondolkodás
Napi gyakorlat befolyásolása
Elvek, módszerek fejlesztése
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2334-06 Intenzív ellátást igénylő betegek megfigyelése, monitorizálása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A beteget megfigyeli
A beteg paramétereit folyamatosan monitorizálja
Felismeri az életveszélyes állapotokat
A beteg tudatállapotát megítéli score-ok alapján
Eszméletlen beteget felismer (fokozatok)
Sokkos állapotot felismer
Cerebrális funkciókat és egyéb neurológiai tüneteket monitorizál
Felismeri a perifériás és centrális keringési elégtelenség okait, tüneteit
Fejlődési rendellenességeket felismer
Légzési hangokat vizsgál
Légzészavarokat, légzési paramétereket monitorizál
Laboratóriumi gyorsteszteket végez
Vérgáz analízis vizsgálatához vért vesz
Perifériás vénából, centrális vénás kanülből, artériás kanülből vért vesz
Monitorizálja a folyadék- és elektrolit egyensúlyt , felismeri zavarait
Monitorizálja a sav-bázis háztartást, felismeri zavarait
Folyadékegyenleget számít és testsúlyt kontrollál
Óradiurézist mér, folyadékegyensúlyt számol
Mag- és köpenyhőmérsékletet mér
Lélegeztetett beteget megfigyel
Pulzoximetriát végez
Kapnográfiát alkalmaz
Invazív és noninvazív nyomásértékeket végez, értelmez
Hemodinamikai monitorozást végez kompetencia határain belül
Folyamatos artériás vérnyomást, monitorozást végez
Kapilláris újratelítődési időt mér
CVP-t mér
12 elvezetéses EKG-t és kiegészítő EKG-t készít és analizál
Felismeri az életveszélyes ritmuszavarokat
ICP-t monitorizál
Az égések, a traumák szervezetre gyakorolt hatásait felismeri
Alvásmélységet monitorizál
Bélmucosa pH-méréshez speciális szondát vezet le, tonométer alkalmaz
Relaxométert alkalmaz
Check-listát kitölt
A monitorozás eredményeit dokumentálja
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Aneszteziológia
A    Intenzív terápia
A    Tünettan
B    Gyógyszertan
B    Műszerismeret
B    Eszközismeret
B    Gépismeret
B    Munkavédelem
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Információ kommunikáció
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3    Idegen nyelvű beszédkészség
4    Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4    Jelképek értelmezése
4    Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4    Intenzív ellátás eszközeinek használata
4    Műszerek használata
4    Beavatkozások eszközeinek használata
4    Monitorozás eszközeinek használata
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Döntésképesség
Precizitás
Önállóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Stabil kéztartás
Manuális készség
Stressztűrő képesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányíthatóság
Visszacsatolási készség
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Hatékony kérdezés készsége
Prezentációs készség
Adekvát metakommunikáció
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Intenzív munkavégzés
Helyzetfelismerés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelemmegosztás
A környezet tisztántartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2342-06 Intenzív betegellátás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Reanimációs készenlétben részt vesz
Alkalmazza a kibővített BLS-t
Az ALS-ben hatékonyan közreműködik
A reanimáció során előforduló hibákat és szövődményeket felismeri és elhárítja
Szabad légút biztosításához előkészít
Maszkon keresztül ballonnal lélegeztet
Légúti váladékot eltávolít
Surfactant adásában segédkezik
Segédkezik intubálásnál, extubálásnál
Életveszély elhárítása érdekében intubál
Orvos utasítására extubál
Előkészít, asszisztál tracheostoma kivitelezésében
Tracheatubust, kanült sterilen kezel
Maszkon és endotracheális tubuson keresztül ballonnal lélegeztet
A légzési paramétereket és a lélegeztető gépet folyamatosan ellenőrzi
Lélegeztetőgépet beállít orvos utasításának megfelelően
A lélegeztetőgépről való leszoktatásban segédkezik
Mellkasi szívást összeállít és fenntart
PTX punkciójában segédkezik
Linton-szonda, Sangstaken-Blackmoore-szonda levezetésében közreműködik
Alkalmazza a folyadékpótlás oldatait, eszközeit, módszereit
Perifériás vénát, artériát biztosít (kanüllel, szárnyas tűvel)
Orvosi indikáció alapján infúziót beköt
Részt vesz a folyadék- és elektrolitháztartás egyensúlyzavarainak az elhárításában
Részt vesz a sav-bázis háztartás zavarainak az elhárításában
Ismeri a legfontosabb (életmentő) gyógyszerek dózisait
Alkalmazza az aneszteziológia és az intenzív ellátás gyógyszereit
Előkészít gyógyszereket az orvosi beavatkozásokhoz
Infúziós pumpákat, gyógyszeradagoló pumpákat kezel
Volumetrikus és PCA-pumpát működtet
Alkalmazza a centrális és perifériás kanülálás eszközeit
A vénabiztosítás eszközeit előkészíti, a centrális és a perifériás véna biztosításában közreműködik
A perifériás és centrális keringési elégtelenség kezelésében aktívan részt vesz
Traumatológiai kórképek ellátásában aktívan részt vesz
Méregtelenítő eljárások során asszisztál
Dializálás eszközeit használja
Sokktalanításban segédkezik
Elektromos kardioverziónál segédkezik
Alkalmazza a hemodialízis elméleti alapjait, hemodialízist
Előkészít akut hemodialízist és más extrakorporális kezeléseket (HDF, HF)
Elvégzi a hemodialízissel kapcsolatos ápolási feladatokat
Ismeri a peritoneális dialízis elméleti alapjait
Akut peritoneális dialízis kivitelezésében közreműködik
Elvégzi a hasi katéterek beültetése előtti és utáni teendőket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Intenzív terápia
A    Intenzív szakápolás
B    Oxyológia
A    Reanimatológia
B    Gépi lélegeztetés alkalmazása
A    A beteg monitorozása
B    Klinikai diagnosztika-terápia
B    Szakmai kommunikáció
B    Gyógyszerismeret
B    Műszerismeret
B    Eszközismeret
B    Munkavédelem
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2    ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2    ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2    ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2    ECDL 6. m. Prezentáció
2    ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3    Idegen nyelvű beszédkészség
3    Angol nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4    Jelképek értelmezése
4    Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4    Intenzív ellátás eszközeinek használata
4    Műszerek használata
4    Beavatkozások eszközeinek használata
4    Monitorozás eszközeinek használata
4    Egészségügyi riasztás eszközeinek használata
4    Reanimáció eszközeinek használata
4    Gépi lélegeztetés eszközeinek használata
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Precizitás
Önállóság
Térbeli tájékozódás
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányíthatóság
Segítőkészség
Interperszonális rugalmasság
Segítőkészség
Hatékony kérdezés készsége
Empátiás készség
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Információgyűjtés
Helyzetfelismerés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A környezet tisztántartása
Intenzív munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2335-06 Általános és regionális anesztézia
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alkalmazza az aneszteziológiához kapcsolódó technikai berendezéseket
Az intenzív ellátás aneszteziológiai vonatkozású tevékenységei során asszisztál
Előkészít általános érzéstelenítéshez
Az altatókészüléket, lélegeztető készülékeket összeállítja, üzembe helyezi, ellenőrizi, a hibákat felismeri és elhárítja
Az altatáshoz használandó eszközöket ellenőrzi
A beteg monitorizálásához használható eszközöket összeállítja, ellenőrzi, a hibákat felismeri, elhárítja
Gyógyszereket előkészít és ellenőriz általános érzéstelenítéshez
Ellenőrzi és értékeli az anesztéziához szükséges leleteket
Előkészíti a beteget narkózishoz
A beteget premedikálja az orvos utasításának megfelelően, premedikációt ellenőriz
Beteget fogad és azonosítja műtőben, a beteggel érkező dokumentációt ellenőrzi
A beteg szakszerű fektetésének módját ellenőrzi és a betegre vonatkozó érintésvédelmi szabályokat betartja, illetve betartatja
Monitorok elvezetéseit a betegre felhelyezi
Asszisztál az érzéstelenítést megelőző invazív beavatkozásoknál
Asszisztál az orvosnak a narkózis bevezetése során
A betegeket műtét alatt megfigyeli
Óvja a beteget a lehűléstől
Orvos utasítására alkalmazza az anesztéziában alkalmazott gyógyszereket
Altatási jegyzőkönyvet vezet
Szem- és szájnyálkahártya kiszáradása, sérülése ellen védelmet biztosít
A hányást, regurgitációt, aspirációt megelőzi
Átjárható légutakat biztosít endotracheális narkózishoz
Beteget lélegeztet altatás alatt és folyamatosan ellenőrzi az altatás paramétereit
A beteget folyamatosan észleli az érzéstelenítés alatt
Az alvásmélységet monitorizálja, narkózis stádiumait felismeri
Asszisztál az anesztézia befejező szakaszában
Az extubálás során fellépő szövődményeket felismeri, segédkezik elhárításukban
Felismeri a narkózisok szövődményeit, azok tüneteit, szükség esetén azonnali ellátást biztosít
Fájdalom tüneteit felismeri, fájdalmat csillapít orvosi utasítás szerint
Részt vesz az érzéstelenítési jegyzőkönyv számítógépes feldolgozásban (kezelés, adatok bevitele, lekérése)
A beteget folyamatosan észleli a közvetlen posztanesztéziás posztoperatív szakban
Az aneszteziológiai munkahely folyamatos működőképességét biztosítja, a higiénés és a munkavédelmi szabályokat alkalmazza
Tevékenységét a minőségbiztosítás elvei alapján végzi
Ismeri a regionális anesztézia gyógyszereit, azok hatásait, mellékhatásait
Ellenőrizi a regionális anesztézia gyógyszereit
Előkészíti a regionális anesztézia eszközeit, megteremti a biztonságos körülményeket
Ellenőrzési, érzéstelenítési jegyzőkönyvet vezet
A beteg szakszerű pozicionálását elvégzi vagy ellenőrzi az érzéstelenítéshez
Segédkezik a regionális anesztézia végrehajtásában
Megfigyeli, ellenőrzi a beteg paramétereit a regionális anesztézia során
Gyógyszert adagol epidurális kanülbe
Gyógyszert adagol plexus kanülbe
Részt vesz a beteg osztályra kísérésében, elhelyezésében, tájékoztatást ad az alkalmazott anesztéziáról, a szükséges ápolási és monitorizálási feladatokról
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Narkózis elmélete, gyakorlata
B    Regionális anesztézia elmélete gyakorlata
B    Életkorspecifikus folyadékháztartás ismerete
B    Gyógyszertan
B    Tünettan
B    Gépismeret
B    Műszer-, eszközismeret
B    Szakmai kommunikáció
B    Munkavédelem
B    Dokumentáció
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Információ kommunikáció
2    Adatbáziskezelés
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3    Idegen nyelvű beszédkészség
4    Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése,megértése
4    Jelképek értelmezése
4    Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4    Anesztézia eszközeinek használata
4    Műszerek használata
4    Beavatkozások eszközeinek használata
4    Monitorozás eszközeinek használata
4    Egészségügyi riasztás eszközeinek használata
4    Légútbiztosítás eszközeinek használata
4    Altatógép használata
4    Lélegeztetőgép használata
4    Regionális anesztézia eszközeinek használata
4    Számítógépes célprogram használata
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Precizitás
Önállóság
Szervezőkészség
Külső megjelenés
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányíthatóság
Közérthetőség
Adekvát metakommunikáció
Hatékony kérdezés készsége
Interperszonális rugalmasság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemösszpontosítás
Intenzív munkavégzés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
Figyelemmegosztás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2377-06 Intenzív ellátást igénylő betegek szakápolása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Az ápolásetikai normákat betartja
Intenzív ellátást igénylő betegeket ápol az ápolási folyamat elvei szerint
Ápolási tervet készít, ápolási modelleket alkalmaz
Ápolási dokumentációt vezet
Számítógépes célprogramokat használ
Speciális ápolási dokumentációt (24 órás intenzív észlelőlap) vezet
A beteget segíti szükségletei kielégítésében
Megfelelő fektetést és mobilizációt biztosít
Alkalmazza a decubitus megelőzésének elvét és gyakorlatát a szakmai protokolloknak megfelelően
A lélegeztetéssel kapcsolatos szakápolói teendőket ellátja
A gépi lélegeztetés során a betegeket a szakmai protokolloknak megfelelően ápolja
A lélegeztető gép karbantartását biztosítja
Enterális és parenterális táplálást végez
Elvégzi a mesterséges táplálással kapcsolatos szakápolási feladatokat
Különböző enterális sztómákat ellát
Férfi és nőbeteget katéterez, hólyagöblítést végez
Táp- és infúziós oldatokat ágy mellett összeállít, alkalmaz az orvos előírása alapján
Adekvát folyadékpótlást alkalmaz az orvos utasítása szerint
A beteg hőháztartásának egyensúlyban tartásáról gondoskodik
Szem- és a szájnyálkahártya kiszáradása illetve sérülése ellen védelmet biztosít
A beteget folyamatosan tájékoztatja a beavatkozásról
A beteget és hozzátartozóját pszichésen támogatja
Segítő kommunikációt végez
Klinikai, ápoláslélektani, etikai és pedagógiai ismereteit alkalmazza
Tevékenységével összefüggő oktatási feladatokat lát el
A beteget és hozzátartozóját oktatja az ápolási beavatkozások elvégzésére
Artériás és vénás kanülöket kezel és gondoz
Vérgáz analízis vizsgálatához vért vesz
Hasi katéter ápolását végzi
Sebeket ellát, sebkötözéseket elvégez
Mellkasi szívást összeállít és fenntart
Termoterápiát alkalmaz
Az intenzív betegellátás során a higiénés szabályokat és eljárásokat betartja
Az intenzív ellátás eszközeit fertőtleníti és sterilezéshez előkészít
Dializált betegeket ápol
Műtéten átesett beteget ápol
Altatott beteget ápol
Politraumatizált beteget ápol
Égett beteget ápol
Szeptikus beteget ápol
Mérgezett beteget ápol
Eszméletlen beteget ápol
Reanimált beteget ápol
Lélegeztetett beteget ápol
Koponyasérült beteget szakmai protokoll szerint ápol
A kritikus állapotú betegek kórházon belüli szállítását protokollnak megfelelően végzi
Tevékenységét a minőségbiztosítás elvei alapján végzi
A szakmai és higiénés előírásokat/protokollokat betartja
A betegre vonatkozó érintésvédelmi szabályokat betartja, illetve betartatja
Betartja a munkavédelmi, higiénés és tűzvédelmi szabályokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Intenzív ellátás elmélete, gyakorlata
A    Intenzív szakápolás
B    Ápoláslélektani ismeretek
B    Klinikai labor és diagnosztika
B    Műszerismeret
B    Eszközismeret
B    Dokumentáció
B    Szakmai kommunikáció
B    Vezetés, szervezés
B    Ápoláslélektan
B    Munkavédelem
C    Számítógépes célprogramok alkalmazása
B    Gépismeret
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3    Idegen nyelvű beszédkészség
3    Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése,megértése
4    Komplex jelzésrendszerek értelmezése
3    Információ-kommunikáció
3    Adatbáziskezelés
4    Mennyiségérzet
4    Ápolási eszközök használata
4    Műszerek használata
4    Beavatkozások eszközeinek használata
4    Monitorozás eszközeinek használata
4    Egészségügyi riasztás eszközeinek használata
4    Gépi lélegeztetés eszközeinek használata
3    Számítógépes célprogramok használata
4    Jelképek értelmezése
4    Intenzív ellátás eszközeinek használata
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Önállóság
Terhelhetőség
Szervezőkészség
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Türelmesség
Rugalmasság
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Közérthetőség
Segítőkészség
Hatékony kérdezés készsége
Empátiás készség
Adekvát metakommunikáció
Határozottság
Irányíthatóság
Meggyőzőkészség
Motiváló készség
Motiválhatóság
Módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Tervezés
Értékelés
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Információgyűjtés
Kreativitás, ötletgazdagság
Eredményorientáltság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Intenzív munkavégzés
Helyzetfelismerés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Rendszerező képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése
2378-06 Transzfuziológia
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri a különböző vérkészítményeket
Ismeri az autotranszfúzió módszerét, technikáját, részt vesz az előkészítésben, kivitelezésben
Előkészít, segédkezik: vércsoport és Rh-faktor meghatározásában, csepp- és túlnyomásos transzfúzió adásakor
Elvégezi a beteg monitorozását transzfúziós terápia során
Vérmentő eszközöket és módszereket alkalmaz
Ismeri és felismeri a transzfúziós szövődményeket
Alkalmazza a transzfúziós szövődmények megelőzésének és elhárításának módjait
A beteget folyamatosan tájékoztatja a beavatkozásról
Hemofília szakápolás, szakgondozás feladatait ellátja
Minőségbiztosítás elveit alkalmazza munkája során
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Transzfuziológia elmélete-gyakorlata
B    Gépismeret
B    Műszerismeret
B    Munkavédelem
B    Gyermeklélektan
B    Szakmai kommunikáció
A    Ápoláslélektan
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3    Idegen nyelvű beszédkészség
4    Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4    Jelképek értelmezése
4    Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4    Transzfuziológiai eszközök használata
4    Műszerek használata
4    Beavatkozások eszközeinek használata
4    Monitorozás eszközeinek használata
4    Egészségügyi riasztás eszközeinek használata
4    Terápiás eszközök használata
4    Számítógépes célprogram használata
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Kézügyesség
Türelmesség
Állóképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Döntésképesség
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányíthatóság
Motiválhatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Interperszonális rugalmasság
Irányítási készség
Hatékony kérdezés készsége
Empátiás készség
Módszerkompetenciák:
Körültekintés
Elővigyázatosság
Figyelemösszpontosítás
Figyelemmegosztás
A környezet tisztántartása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Kreativitás
Ötletgazdagság
Eredményorientáltság
Rendszerező képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2379-06 Foglalkozásegészségügyi felmérés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A munkavállalók optimális munkahelyi megterhelésével, igénybevételével, illetve egészségi állapotuk alakulásával kapcsolatos feladatokat végez:
A foglalkozásegészségügyet érintő jogszabályokat ismeri, a változásokat követi
Felismeri és értékeli a munkavállalók szempontjából kockázatot jelentő munkahelyi megterheléseket (fizikai, szellemi, pszichés) és munkakörnyezeti kóroki tényezőket (fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális, ergonómiai)
Felismeri a balesetveszélyt, megteszi a szükséges intézkedéseket
Szervezi a munkavállalók előzetes, időszakos, soron kívüli, munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatait, valamint a záróvizsgálatokat
Részt vesz a munkavállalók előzetes, időszakos, soron kívüli, munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatainak, valamint a záróvizsgálatoknak az elvégzésében
Látásélesség és színlátás vizsgálatot végez
Szűrő audiometriás vizsgálatot végez
Légzésfunkciós vizsgálatot végez
Oscillometriás vizsgálatot végez
Doppler vizsgálatot végez
Mintát vesz biológiai expozíciós mutatók meghatározásához
Közreműködik a nők, terhes nők, fiatalkorúak, idősek, rehabilitáltak munkakörével összefüggő sajátos egészségi problémák megoldásában
Folyamatosan nyomon követi a női, fiatalkorú, idős és rehabilitált munkavállalók foglalkoztatásának körülményeit
Folyamatosan nyomon követi a munkahelyi környezet és a termelési folyamat egészségügyi vonatkozásait
Felismeri az érvényes közegészségügyi, munkaegészségügyi, valamint munkabiztonsági szabályok megsértését
Felhívja a munkavállalók és munkáltatók figyelmét a munkavédelmi szabályok betartására
Dokumentációs tevékenységet végez
A munkavállalók egészséges életmódra nevelését, munkájukkal kapcsolatos felvilágosítást, tanácsadást végez, részükre egészségmegőrző programokat szervez
Vezeti a munkavállalók egészségügyi törzslapját
Foglalkozásegészségügyi forgalmi naplót vezet
Munkanaplót vezet
Kapcsolatot tart a munkáltatókkal, munkavállalókkal, munkabiztonsági szakemberekkel,
érdekvédelmi-, érdekképviseleti szervekkel, szakmai szervekkel, egyéb egészségügyi területekkel
Statisztikai adatokat összegyűjti, összesíti és a jelentési kötelezettség szerint továbbítja
Közreműködik a fokozott expozíciós esetek, foglalkozási megbetegedések bejelentésében és kivizsgálásában
Felvilágosító, tájékoztató előadást szervez, illetve tart
– a foglalkozási és a foglalkozással összefüggő betegségekről, védőoltásokról, azok szervezéséről, megelőzési lehetőségeikről
– a védőeszközök használatáról, az időszakos vizsgálatok szerepéről, fontosságáról
– a személyi és környezeti higiéné kérdéseiről
– a munkavállalók széles körét érintő betegségek megelőzési lehetőségeiről (dohányzás, alkoholfogyasztás, helytelen táplálkozás, stressz)
– a munkavállalók által elvégezhető egyszerű fizikális szűrővizsgálatok megtanítására (emlő, here)
Egészséges életmódra nevelést végez
Részt vesz a munkavállalók elsősegélynyújtás oktatásának szervezésében, lebonyolításában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    A foglalkozásegészségügy fogalma, célja, feladata, szervezeti formái, rövid története
B    A foglalkozásegészségügy jogi szabályozása
C    A munkaadók és a munkavállalók jogai és kötelezettségei
B    Minőségbiztosítás a foglalkozásegészségügyben
A    Közegészségügyi, munkaegészségügyi, munkabiztonsági szabályok
B    A foglalkozás-élettan alapelve, feladatai
A    A megterhelés, igénybevétel szintjei, biológiai jelentősége (energetikai megterhelés, információterhelés, szervezeti igénybevétel)
A    Vizsgálati módszerek, eredmények értékelése
B    A munkalélektan tárgya, feladata
A    Pszichés megterhelés és igénybevétel
A    Elfáradás, monotónia, telítődés
A    Előzetes munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálat
A    Időszakos munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálat
A    Soron kívüli munkaköri, szakmai alkalmassági vizsgálatok
A    Záróvizsgálatok
B    Biológiai expozíciós mutatók
B    Egészségmegőrzés / egészségfejlesztés, egészségnevelés fogalma, módszerei
A    Munkahelyi egészségmegőrzés lehetőségei, gyakorlata
B    Védőoltások
B    Egészségnevelés fogalma, módszerei
A    Műszeres vizsgálatok (látásélesség és színlátás vizsgálat, audiometria, oscillometria, Doppler, légzésfunkció, EKG)
B    Mentálhigiéné fogalma, tárgya
A    Egészséges életmód
B    Megváltozott munkaképességű munkavállalók és munkanélküliek foglalkoztathatósága
B    Orvosi és foglalkozási rehabilitáció
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2    ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2    ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2    ECDL 6. m. Prezentáció
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Információforrások kezelése
4    Tájékozódás
4    Látásvizsgáló eszközök használata
4    Szűrő audiometer használata
4    Oscillometer használata
4    Doppler készülék használata
4    Légzésfunkciós készülék használata
4    EKG készülék használata
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Precizitás
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Elhivatottság
Elkötelezettség
Stressztűrő képesség
Határozottság
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Meggyőzőkészség
Adekvát metakommunikáció
Irányítási készség
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Információgyűjtés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás
Ötletgazdagság
Eredményorientáltság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2361-06 Geriátriai szakápolás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ápolási anamnézist, diagnózis készít:
Fogadja a beteget, bemutatja az ápolási környezetet
Felméri az idős ember szociális, társadalmi helyzetét, azok specifikumait
Részt vesz az idős ember előgondozásában
Megállapítja, hogy az idős ember/beteg ellátása során milyen ápolási modell alkalmazható
Felméri az idős ember/beteg szükségleteit, megállapítja az ápolási diagnózist, elkészíti és kivitelezi az ápolási tervet, különös tekintettel a krónikus és idős beteg ellátásának elveire
Megfigyeli a beteg általános állapotát (testalkat, testsúly, testmagasság)
Testtömeg-indexet (BMI) számol, haskörfogatot mér
Megfigyeli a beteg életjeleit (vérnyomás, pulzus, légzés, hőmérséklet) és dokumentálja
Részt vesz a tudatállapot, a kommunikációs képesség felmérésében
Részt vesz a demencia fokának meghatározásában, kompetencia körébe tartozó speciális
demencia-felmérő skálákat alkalmaz (MMSE, BDRS, ADAL, HS)
Részt vesz az ápolási folyamat lépéseinek megfelelő értékelésben és a problémák ismételt meghatározásában, újbóli tervezésben
Koordinálja és dokumentálja az ápolási és gondozási feladat végrehajtását
Megtervezi a beteg hazabocsátását
Kapcsolatot tart az idősellátás más szakmaterületeivel
Kapcsolatot tart az ellátó team tagjaival, a hozzátartozókkal, a szociális ellátás szakembereivel
A beteg légzésének biztosítása:
Segíti a beteg légzését, pozicionálással, különös tekintettel a krónikus légzőszervi megbetegedésben szenvedőkre
Köhögés, köpetürítés segítése testhelyzet-változtatással, párásítással
Inhalációt alkalmaz
Oxigénterápiát alkalmaz
A beteg vizelet- és székletürítési szükségletének kielégítése:
Segédkezik az ágytál, a vizelőedény, a szoba-WC használatánál
Segédkezik az osztályos toilette használatánál
Megfigyeli, méri, dokumentálja a vizelet- és székletürítést
Felméri és megállapítja a vizelet-inkontinencia súlyossági fokát, típusát
Közreműködik a beteg inkontinencia típusának legmegfelelőbb inkontinencia termék kiválasztásában
Ellátja az inkontinens betegeket
Inkontinenciával kapcsolatos felvilágosítást, tanácsadást, a vizeletfelfogó eszközök használatának tanítását végzi
Szakmai protokollok figyelembevételével gondozza a beteg katéterét
Hólyagautomatizmus visszaállítása érdekében hólyagtréninget alkalmaz országos klinikai irányelv figyelembevételével
Elősegíti a székletürítési zavarok rendezését a lehetséges módozatok kiválasztásával, alkalmazásával
Az idős ember komfortjának és higiénés szükségleteinek kielégítése:
Segít a fürdésben, a hajmosásban, a borotválkozásban, a köröm- és lábápolásban, a száj- és fülápolásban
Ülőfürdőt alkalmaz
Biztosítja a fekvőbeteg személyi higiénéjét, teljes ágyfürdőt alkalmaz
Terápiás gyógyfürdőt alkalmaz
Ágyneműt cserél
Felméri és megállapítja a decubitus kialakulásának kockázatát speciális felmérő-eszközök segítségével (Norton Skála, Módosított Norton Skála, Braden Skála)
Megelőzi a decubitust, szakmai protokollnak megfelelő forgatási rendet alkalmaz
Kényelmi eszközöket alkalmaz
Országos szakmai irányelveknek megfelelően kezeli a decubitust stádiumonként
Közreműködik a decubitus stádiumának legmegfelelőbb termék kiválasztásában és alkalmazásában
Sebkezelést folytat, kötöz
Speciális fektetési módot biztosít, különös tekintettel az agyi vaszkuláris történésen (stroke) átesett beteg országos klinikai irányelvben megfogalmazott fektetési módozataira
Fájdalmat csillapít, pozícionál, borogatásokat, pakolásokat és fizioterápiás eljárásokat alkalmaz különös tekintettel a mozgásszervi fájdalmak csökkentésére
Rugalmas pólyát és haskötőt alkalmaz
A beteg táplálkozási szükségletének kielégítése:
Felméri és követi az idős beteg tápláltsági állapotát
Segíti az étkezést, szükség esetén etet
Megtanítja az étkezést segítő speciális eszközök alkalmazását
Mesterséges táplálást alkalmaz (szondatáplálás) országos szakmai protokollok figyelembevételével
Megfigyeli, segíti és dokumentálja a folyadékbevitelt
Speciális diétát alkalmaz, diétás és életviteli tanácsot ad
A beteg mozgásszükségletének kielégítése:
Segíti a beteg helyzet- és helyváltoztatását speciális, az idős emberek mobilizációjára kifejlesztett technika alkalmazásával (CIFAM-módszer)
Speciális betegemelő, betegáthelyező, betegmozgató eszközöket alkalmaz
Megismerteti a beteget a gyógyászati segédeszközökkel
Segíti és megtanítja a mozgást segítő segédeszközök (könyök-, hónaljmankó, járókeret, támbot stb.) használatát
Passzív és aktív tornáztatást végez
Megszervezi a beteg szállítását
Felméri a beteg alvási szokásait, szükségletét, gyógyszerszedési szokásait
A beteg pihenés és alvásszükségleteinek kielégítését biztosítja
A beteg biztonsági szükségletének kielégítése:
A mindennapos beavatkozások során biztosítja az orvosi aszepszis szabályait
Figyelembe veszi a munka- és balesetvédelmi előírásokat
Felfedezi a fertőzőforrásokat
Felméri és kiküszöböli az elesés kockázatát, veszélyforrásokat, valamint biztosítja az idős ember ellátásához szükséges biztonságos környezetet
Felismeri az idős kor jellegzetes sürgősségi kórképeit és részt vesz az elsődleges ellátásukban
Felméri az allergiás reakciókat
Biztosítja az idős beteg gyógyszerelését, megtanítja és ellenőrzi a napszaki, napi, heti gyógyszerelés technikáját intézményi és otthoni környezetben
A beteg magasabb rendű szükségleteinek kielégítése:
Közreműködik az idős beteg ön- és mások megbecsülésében, elősegíti a valakihez való tartozást
Támogatja a beteg önmegvalósítását
Biztosítja a vallásgyakorlás feltételeit
Tájékoztatást ad a szociális ellátási formákról, segíti a kapcsolatfelvételt a szociális szakemberekkel, szolgáltatókkal
Támogatja a beteget és családját a krónikus betegség során és a terminális állapotban
Közreműködik a foglalkozás-terápiában:
Megszervezi az idős beteg napi tevékenységét (ADL)
Részt vesz az idős ember napi aktivitásának megőrzésében
Alkalmazza a szocioterápiás módszereket, részben önállóan, részben team-tagként
Részt vesz az idős ember csoportba történő beválasztásában
Segíti az idős ember beilleszkedését
Szervezi, koordinálja és vezeti a foglalkozás-terápiás csoportokat
Motiválja az idős ember részvételét a foglakozásokon, megfigyeli, dokumentálja a foglalkozások történéseit
A geriátriai ápolás speciális területein közreműködik és részt vesz a kórházi ellátásban,a rehabilitáció egyes formáiban (orvosi, foglakozási, szociális, pedagógiai)
Közreműködik a hospice ápolásban
Közreműködik az otthoni szakápolás területén
Közreműködik a közösségi ellátásban
Közreműködik a geriátriai beteg ellátásának és ápolásának jogi, etikai vonatkozásainak betartásában
Közreműködik a betegutak menedzselésében
Közreműködik a geriátriai betegek ellátását végző ápolási egység menedzsmenti feladatainak ellátásában
Egészségnevelési feladatokat lát el, részt vesz a beteg edukációban
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Geriátriai ápolás
A    Geriátriai klinikumi ismeretek
B    Gerontológia, geriátria története, fejlődése és alapfogalmai
A    A geriátriai ellátás rendszere, szervezeti struktúrája
A    Az idősödés folyamata, az idősödés szomatikus, pszichés és szociális tényezői
B    Diagnosztikus módszerek a geriátriában
B    Klinikai farmakológia a geriátriában
B    Szív- és érrendszeri elváltozások idős korban
B    Légzőrendszeri elváltozások idős korban
B    Mozgás szervrendszeri elváltozások idős korban
B    Gyomor- és bélrendszer elváltozásai idős korban
B    Belső elválasztású mirigyrendszer elváltozásai idős korban
B    Kiválasztó- és vizeletürítő rendszer elváltozásai idős korban
B    Kültakaró elváltozásai idős korban
B    Érzékszervek elváltozásai idős korban
B    Neurológiai szervrendszer elváltozásai idős korban
B    Mentális élet zavarai idős korban
B    Fertőző megbetegedések idős korban
A    Geriátriai szakápolás
A    A geriátriai ápolás filozófiája, speciális területei
A    Ápolási modellek alkalmazása a geriátriában
A    Ápolási anamnézis és diagnózis-alkotás a geriátriai ellátásban
A    Az idős beteg alapvető és magasabbrendű szükségleteinek kielégítése
A    Prevenciós tevékenység a geriátriai ellátás során
A    Az idős különböző szervrendszeri megbetegedésben szenvedő szakápolása
A    Idős korban jellemző szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedők ápolása
A    Idős korban jellemző légzőszervi megbetegedésben szenvedők ápolása
A    Idős korban jellemző mozgás szervrendszer megbetegedésben szenvedők ápolása
A    Idős korban jellemző gyomor- és bélrendszer elváltozásaiban szenvedők ápolása
A    Idős korban jellemző belső elválasztású mirigyrendszer változásaiban szenvedők ápolása
A    Kiválasztó- és vizeletelvezető rendszer elváltozásaiban szenvedő idős beteg ápolása
A    Kültakaró elváltozásaiban szenvedő idős betegek ápolása
A    Időskori érzékszervi elváltozásban szenvedők ápolása
A    Idős korban jellemző neurológiai szervrendszer elváltozásaiban szenvedők ápolása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2    ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2    ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2    ECDL 6. m. Prezentáció
2    ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
2    Információforrások kezelése, jelképek értelmezése
3    Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3    Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Határozottság
Döntésképesség
Türelmesség
Előítélet mentesség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Empátiás készség
Motiváló készség
Tolerancia
Közérthetőség
Kongruens kommunikáció
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Helyzetfelismerés
Rendszerekben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemmegosztás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2380-06 Hospice szakápolás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz a betegek felvételében, környezettanulmányt végez
Felméri a beteg és a családja szükségleteit (holisztikus megközelítésben), ápolási anamnézist készít, ápolási diagnózist határoz meg
Rövid- és hosszútávú ápolási-gondozási tervet készít
Részt vesz a gondozási terv végrehajtásában kompetenciájának megfelelően
Az ápolási folyamat során ellenőrzi az ápolási/gondozási beavatkozásokat, értékeli az eredményeket és elvégzi a szükséges módosításokat
Támogatja a beteg gázcseréjét
Elősegíti a beteg széklet- és vizeletürítését
Kompetenciakörének megfelelően kezeli és lehetőség szerint segít megelőzni a székrekedést
Parenterális folyadékpótlást és táplálást végez az orvosi javaslatnak megfelelően
A lehető legjobb tápláltsági szint eléréséhez segíti a beteget, dietetikust is bevonva
Mobilizálja a beteget, valamint gyógytornász irányításával részt vesz a beteg mozgásterápiájának kivitelezésében
Segíti a beteget pihenési és alvási szükségleteinek kielégítésében
Rész vesz a beteg normális testhőmérsékletének fenntartásában, a láz csillapításában
Segédkezik a beteg higiénés szükségletének kielégítésében
Biztosítja a beteg biztonságát
Az orvos utasítása alapján palliatív, szupportív terápiát alkalmaz
Enyhíti a terminális állapotú, daganatos betegek kínzó testi tüneteit
Megfigyeli és felméri a beteg fájdalmainak helyét, intenzitását és jellegét
Gyógyszeres fájdalomcsillapítást végez orvosi utasításra
A kábító fájdalomcsillapítókkal kapcsolatos rendelkezéseket betartja
Alternatív fájdalomcsillapító módszereket alkalmaz (pl. TENS, relaxációs masszázs)
Felismeri és kompetenciakörének megfelelően kezeli a kábító fájdalomcsillapítók mellékhatásait
Hányáscsillapítást végez és alkalmazza a hányáscsillapítás szupportív módszereit
Alkalmazza az oxigénterápiát
Részt vesz a száraz száj szindróma kezelésében
Részt vesz a nehéz nyelés kezelésében
Felismeri és részt vesz a szájnyálkahártya gyulladás kezelésében
Felismeri a szájpenészt és részt vesz a kezelésében
Részt vesz a csuklás kezelésében
Részt vesz a nehézlégzés tüneteinek kezelésében
Orvosi utasításra kezeli a daganatos fekélyeket
Drének, sztómák szakszerű ellátását végzi
Megelőzi és kezeli a decubitust a szakmai protokoll szerint
Tartósan behelyezett katéterek, szondák használatával kapcsolatos ápolási feladatokat lát el
Felismeri a gerincvelői kompresszió tüneteit
Felismeri a terminális állapotú beteg szorongását és depresszióját és kompetenciájának megfelelően igyekszik oldani
Elvégzi a burjánzó tumorokkal kapcsolatos ápolási teendőket
Az agónia szakaszában a súlyos állapotú beteget szakszerűen ápolja
Felismeri a közelgő halál tüneteit, figyelmeztető jeleit
Részt vesz a haldokló beteg konfúziójának, delíriumának kezelésében
Kommunikál a kezelőorvossal és a gondozó csoporttal a beteg aktuális állapotáról
Kompetencia határain belül lehetőség szerint nyíltan kommunikál a beteggel az állapotáról
Haldoklás idején biztosítja a hozzátartozók jelenlétét
A családtagokat felkészíti arra, hogy képesek legyenek szeretetükkel az utolsó percig a beteg mellett lenni
Kegyeletteli halottellátást végez
Biztosítja a család jelenlétét az elhunyt ágya mellett
A haldokló betegeket autonóm személyiségnek, partnernek tekinti, tevékenységét ennek megfelelően látja el
Tanatológiai ismeretei alapján megfelelő módon segíti a beteget és családját a haldoklás különböző szakaszaiban
A hozzátartozókat oktatja az alapvető ápolási feladatok elvégzésére
A betegek halála után – ha a család azt igényli – támogatja a hozzátartozókat a gyász időszakában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    A magyarországi daganatos megbetegedések epidemiológiája
B    A leggyakrabban alkalmazott diagnosztikai eljárások
B    Terápiák fajtái, lehetőségei
B    A terápiák hatása, mellékhatása, biztonsági előírások
A    Az ápoló feladatai a terápia során
B    Az onkológiai sebészet
B    Sugárterápia
B    Kemoterápia
B    Megelőzés (primer prevenció)
B    Szűrővizsgálatok (szekunder prevenció)
B    Rehabilitáció a daganatos betegeknél (tercier prevenció)
A    A daganatos betegek pszichológiai sajátosságai, az ápoló szerepe
C    A gerontológia története, szakágai
C    Az idős ember, az öregedés elméletei
C    Krízisek a felnőttkor második szakaszában
B    Az öregedés élettana
A    Az idős ember szükségletei
B    Az öregedés rizikófaktorai
A    Az idős emberrel kapcsolatos ápolási-gondozási feladatok
A    Geriátriai betegek szakápolása
C    Halálos betegségek
B    Vizsgáló eljárások és diagnosztikai leletek
B    Alkalmazott terápiás eljárások
A    Az ápolási folyamat sajátosságai idős betegeknél
B    Az idős betegek pszichés vezetése
B    Prevenciós és rehabilitációs lehetőségek idős korban
A    A palliatív terápia fogalma, alkalmazásának körülményei
A    A fájdalom kialakulásának okai, fajtái
A    A fájdalomcsillapítás módszerei
A    A fájdalomcsillapítás során alkalmazott gyógyszerek fajtái, alapelvek (WHO szerint)
A    A hányinger, hányás kialakulásának okai, kezelése
A    Passage zavarok okai, tünetei, kezelésük
A    Táplálás, folyadékpótlás alapelvei, formái
A    Légzési nehézségek okai, tünetei, kezelésük
A    Idegrendszeri tünetek okai, tünetei, kezelésük
A    Fertőzés, láz okai, tünetei, kezelésük
A    Egyéb tünetek fajtái, okai, kezelésük
A    Sztómák fajtái, ellátásuk
C    A halálról alkotott elképzelések a történelem során
C    Világvallások halál- és túlvilágképeinek összehasonlítása
C    Mulandóság a művészetben
B    A halál medikalizációja
B    A halálközeli élmények elemei, magyarázatai, utóhatásai
A    A haldoklás és a gyász pszichológiája
B    Az egészséges és a beteg ember személyiségfejlődése
B    A diagnózis közlésének pszichológiai problémái
A    A haldoklás pszichológiai stádiumai
B    A gyász pszichológiai folyamata
B    A normál- és a szövődményes gyász
B    Haldokló betegek és hozzátartozóik pszichés támogatása
B    A gyászolók gondozása
B    A gyermek halálképe, a haldokló- és a gyászoló gyermek
A    A segítő foglalkozás motivációi és nehézségei
A    Burnout- és segítő szindróma
B    Pasztorálpszichológia
A    A halálfélelmek és szorongás összetevői
A    Az emberek viselkedése a haldoklók és a gyászolók mellett
A    Halállal-, haldoklással-, gyásszal kapcsolatos esetek komplexitása
A    Viselkedés haldoklók és gyászolók mellett
A    Szorongáselhárító mechanizmusok az ápolói gyakorlatban
A    Konfliktusmegoldási technikák
A    A terminális stádium értelmezése
A    A hospice fogalma, elmélete, szellemisége
B    A hospice története
A    A palliatív és a terminális stratégia lényege
B    Az életminőség összetevői
A    A haldokló beteg életminőségének javítása
A    A betegek tájékoztatásának elvei, dilemmái
A    A gyógyíthatatlan betegek ellátásának etikai kérdései
B    A szervátültetés etikai elvei, az agyhalál fogalma
A    A haldokló betegek jogai a nemzetközi és a magyar jogi etikai dokumentumokban
B    Egészségszociológia
C    Egészség, betegség, népesedés, statisztikai megközelítésben
B    A személyiséglélektan feladatai
B    A személyiség alakulása
B    Az érett személyiség
A    A segítő személyisége
A    A stressz és a stresszre adott pszichológiai reakciók
A    A stresszel szembeni megküzdési készségek és technikák
B    A pszichológia és terápia alapjai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    ECDL 1. m. IT alapismeretek
2    ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2    ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5    Olvasott szakmai szöveg megértése
5    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Gépírás
3    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3    Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3    Jelképek értelmezése
5    Egyszerű diagnosztikai eszközök használata (pl.: vérnyomásmérő, vércukormérő)
5    Egyszerű kézi műszerek használata (pl.: kötözés során olló, csipesz)
5    Ápolási eszközök használata (pl.: fürdőkád ülőke, kényelmi eszközök, antidekubitor matrac)
5    Ápolási beavatkozások során alkalmazott eszközök használata (pl.: beöntő készülék, injekciós felszerelés, katéterek, szondák stb.)
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság
Elkötelezettség
Megbízhatóság
Türelmesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Döntésképesség
Tűrőképesség
Önfegyelem
Társas kompetenciák:
Segítőkészség
Empátiás készség
Adekvát metakommunikáció
Udvariasság
Visszacsatolási készség
Interperszonális rugalmasság
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés
Elővigyázatosság
Nyitott hozzáállás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémaelemzés, -feltárás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2729-06 Koordinációs ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Aktív koordinációs tevékenységet folytat
Szervezi a hospice-palliatív ellátó team munkáját
Szakterületének megfelelően beosztja, nyilvántartja és összehangolja a gondozócsoport(ok) munkáját
Kapcsolatot tart az egyéb hospice ellátó szolgálatokkal, osztályokkal
Kapcsolatot tart a háziorvosi szolgálatokkal
Kapcsolatot tart a házi szakápolási szolgálatokkal
Kapcsolatot tart az önkormányzattal (pl. házi gondozás megszervezése)
Kapcsolatot tart a szociális ellátó szervezetekkel
Kapcsolatot tart a beteg családjával
Az ellátás folyamatos biztosítása érdekében kapcsolatot tart társadalmi- és szakmai szervezetekkel
A tevékenységeket szakszerűen dokumentálja, számítógépes nyilvántartást vezet
Házi hospice ellátás esetén a gyógyászati segédeszközök elérhetőségét, kölcsönzési lehetőségeit ismerteti a beteggel/családdal
Részt vesz a beteg és családja lelki gondozásában kompetenciáján belül, illetve megszervezi a megfelelő ellátást
Elősegíti a betegek családi, szociális kapcsolatainak javítását
Felismeri a szövődményes gyászt és megszervezi a megfelelő segítségnyújtást
Menedzseli a hospice-palliatív ellátó szervezetet
Részt vesz a szervezet minőségügyi rendszerének kiépítésében és működtetésében
Részt vesz a társadalombiztosítás finanszírozási rendszerének adatszolgáltatásában
A hospice nonprofit jellegének megfelelően segít a források felkutatásában és forrásfejlesztésben
Figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat, részt vesz pályázatok megírásában
A hospice munkával kapcsolatban felvilágosító, népszerűsítő (PR) tevékenységet végez
Közreműködik alapvető pénzügyi, számviteli, gazdálkodási feladatok végrehajtásában
Oktatja a szakápoló jelölteket a gyakorlatban
Hospice ellátásban folyamatosan új ismereteket szerez, a megszerzett ismereteket ápolói/gondozói munkájában alkalmazza
Rendszeresen részt vesz stresszkezelő egyéni vagy csoportmunkában (pl. Bálint-csoport, szupervízió)
Munkáját hivatásként gyakorolja
Tiszteletben tartja a súlyosan beteg ember jogait, a titoktartás követelményeit, humánummal, empátiával végzi feladatát
A szakmai és etikai normákat betartja, ismeri azok jogi következményeit
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    A magyarországi hospice hálózat felépítése, működése
B    A magyarországi onkológiai hálózat felépítése, működése
B    Civil szervezetek, szerveződések
C    Az idős ember a társadalomban
B    A haldokló- és a halott ellátásának főbb vallási előírásai a különböző kultúrákban
B    A halál, a haldoklás és a gyász néprajzi vonatkozásai
B    Relaxáció, autogén tréning, Bálint-csoport
A    A hospice helye az egészségügyi rendszerben
A    A hospice-team összetétele és feladatai
A    Hospice-ház
A    Hospice-palliatív részleg
A    Hospice-házi gondozás
A    A hospice egyéb szervezeti formái
A    Nemzetközi irányelvek
B    Nemzetközi ellátási formák, tapasztalatok
A    A magyar hospice szervezetek tevékenysége
A    A hospice-palliatív ellátás jogszabályi háttere
A    Hospice-palliatív szakmai irányelvek Magyarországon
A    A hospice ellátás minőségi standardjai
A    Az egészségügyi ellátók és a beteg kapcsolatának etikai elvei
B    A szociálpolitika meghatározása, célja, eszközrendszere
B    A szociálpolitikai ellátórendszer működése
B    Az egészségügyi jog alapjai
C    A szociális jog alapjai
B    A társadalombiztosítási jog és a finanszírozás alapjai
B    Társadalombiztosítás, finanszírozás
B    Egészségügyi szervezetek menedzsmentje
B    Nonprofit szervezetek gazdálkodása és menedzsmentje
B    A szervezeti struktúra, folyamatok, eredmények
B    A szervezeti magatartás, motiváció elméletek
B    Vezetői szerepek, funkciók, koncepciók
B    A csoport típusai, dinamikája, normái
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2    ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2    ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2    ECDL 6. m. Prezentáció
5    Speciális, hospice ellátást nyilvántartó, adminisztrációs szoftver
4    Egyszerű irodatechnikai és kommunikációs eszközök használata (fax, fénymásoló, telefon, vetítés-technika)
Személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2395-06 Körzeti közösségi szakápolás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Munkaterületén részt vesz a közösségi ellátásban
Közösségi felmérést készít
Közösségi diagnózisokat állapít meg
Egészségfejlesztési tervet készít, hajt végre
Elvégzi az értékelést
Segít az egyén és a közösség egészségügyi, jogi, szociális érdekérvényesítésében
Az ellátási területeken koordináló, szervező feladatokat lát el
Részt vesz a betegutak menedzselésében
Megszervezi a beteg/család teljes körű otthoni ellátását
Kapcsolatot vesz fel a házi segítőszolgálattal
A kórházi ápolást kiváltó otthoni szakápolást nyújtó szolgáltatókkal kapcsolatot tart
Szükség esetén együttműködik a védőnői szolgálattal
A háziorvosi ellátás körébe sorolt feladatokhoz tartozó ápolási tevékenységeket végez
Speciális közösségi ellátási ismeretei alapján végzi ápolói tevékenységét
Felméri a beteg/kliens pszichés, szomatikus és szociális szükségleteit
Megtervezi az ápolási folyamatot
Szakszerűen, kompetenciájának megfelelően ápol
A folyamat során ellenőrzi a beavatkozásokat
Értékeli az eredményeket és elvégzi a szükséges módosításokat a tervben
Ápolási dokumentációt vezet
Orvosi utasítás alapján végzi a gyógyszerek különböző módon történő bevitelét
Vér- és váladékvételt végez
Az egészségügyi ellátás más szintjén elvégzendő vizsgálatokra való előkészítést végez
Orvosi vizsgálatoknál, beavatkozásoknál asszisztál a rendelőben és a beteg otthonában
Orvosi utasításra elvégez egyes noninvazív vizsgálatokat, a leleteket előkészíti orvosi értékelésre
Orvosi utasításra szakápolási tevékenységet végez a rendelőben vagy a beteg otthonában
Igazodik a területi- és a betegek lakásán lévő lehetőségekhez, speciális körülményekhez
Közreműködik a beteg otthonában a megfelelő ápolási környezet kialakításában, ápolást-, mozgást segítő eszközöket alkalmaz, ismerteti használatukat a beteggel és családjával
Részt vesz a beteg személyi higiénéjének, komfortjának biztosításában, szükség esetén megszervezi az ilyen jellegű ellátást
Teljes körű, rendszeres betegápolási tanácsadással szolgál a beteget ellátó hozzátartozóknak
Megszervezi a segítőszolgálat közreműködését a beteg környezetében
Közreműködik a praxis hatáskörébe tartozó orvosszakértői feladatok elvégzésében, dokumentálja azokat és vezeti a nyilvántartást
Prevenciós tevékenységet végez
Motiválja az egyént és közösséget a pozitív életvezetésre, az egészséges életmódra, egészséggondozásra
Segíti és végzi a primer, secunder és tercier egészségvédelmi feladatok ellátását
Szakszerű tanácsadást, mentálhigiénés tevékenységet és ismeretterjesztést végez
Tanácsadást szervez és végez saját kompetenciakörében
Az önszerveződő csoportok szakmai segítését végzi
Tanácsadást végez (pl. diabeteses betegek klubja)
Részt vesz a gondozás tervezésében, a szűrővizsgálatok szervezésében, végrehajtásában
Előkészíti az eredmények és a gondozási mutatók értékelését
Részt vesz a praxis gondozási programjának megvalósításában
Vezeti a betegek előírás szerinti nyilvántartását, megbízás alapján önállóan lát el konkrét gondozási feladatokat
A beteg otthonában ápolási és rehabilitációs tevékenységet végez
Dokumentálja prevenciós tevékenységét
Közegészségügyi és járványügyi feladatokat lát el
A fertőző betegségek megelőzésére és leküzdésére irányuló tevékenységet végez
Fertőző betegségekkel és a fertőző betegekkel, valamint környezetükkel kapcsolatos feladatokat lát el
Közreműködik a járványügyi jogszabályok által előírt feladatok végrehajtásában, fertőző beteg be- és kijelentést készít, nyilvántartást vezet
A kötelező és az ajánlott védőoltások beszerzésében, beadásában és nyilvántartásában részt vesz
Figyelemmel kíséri a praxis közegészségügyi-járványügyi viszonyait és közreműködik a hiányosságok felszámolásában
Részt vesz a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek rendelésével kapcsolatos nyilvántartás vezetésében, az ezzel kapcsolatos jelentés elkészítésében
Tevékenyen részt vesz a sürgősségi ellátásban
A vészhelyzeteket felismeri
Életveszély esetén az elsősegélynyújtást szakszerűen megkezdi
Sürgős orvosi beavatkozást igénylő esetben a mentőszolgálat útján a beteg sürgős ellátását megszervezi
Közreműködik a praxisba nem bejelentkezett ambuláns ellátásában, erről naplót vezet, jelentést készít
Részt vesz a praxis menedzsmentben
Részt vesz a beteg vagy betegcsoport és a különböző szakemberek, intézmények közötti kapcsolat megteremtésében, fenntartásában
Együttműködik a praxisban szükséges dologi, tárgyi, környezeti feltételek biztosításában
Gondoskodik a rendelőben használatos gyógyszerek szakszerű tárolásáról, kezeléséről
Munkaterületén gondoskodik a keletkezett veszélyes hulladék szakszerű begyűjtéséről, tárolásáról, elszállíttatásáról
Megállapodás alapján végzi a praxis dokumentációit, ügyviteli feladatait, eleget tesz a jogszabályban előírt jelentési kötelezettségnek
Vezeti a praxis előjegyzési listáját, az alapján szervezi a munkát a rendelési idő alatt
Informálja a pácienseket a hozzáférhető ellátásokról
Kapcsolatot tart az önkormányzat egészségügyi irodájával és az ÁNTSZ helyi szervezetével a közösségi ellátás szervezésének érdekében
Részt vesz a praxis minőségügyi rendszerének kiépítésében és működtetésében
Alkalmazza a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardokat
A praxis fejlesztésére irányuló pályázatokat figyeli és részt vesz pályázatok írásában
Alkalmazza a beteg biztonságát segítő programokat, irányelveket
Betartja az etikai és jogi szabályokat, standardokat, protokollokat az ápolásban és a háziorvosi rendszerben
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    A szociális- és egészségügyi ellátás kapcsolatai, együttműködése az alapellátásban
C    Szociális jog: szociális juttatások
C    Szociális igények felmérése, környezettanulmány
C    A szociális juttatások kérelmezésének formái, módjai
C    A szociális juttatások elosztásának rendszere, gyakorisága
A    Etika az alapellátásban
A    A betegjogok, személyiségjogok etikai vonatkozásai
A    A betegtájékoztatás, adatvédelem etikai vonatkozásai
A    Orvosi titok, személyes titok
A    Ápoló- orvos-beteg kapcsolat etikai kérdései
A    Alapellátás
C    Az alapellátás fejlődése, szerkezete
C    Az alapellátás története
B    Az alapellátás helye az egészségügyi ellátás rendszerében
B    Az alapellátás összetevői, feladatai
B    Család-, háziorvoslás, csoportpraxis
B    Kapcsolat más szakmaterülettel
B    Családorvoslás
B    A családorvoslás aktuális kérdései
B    A felnőtt- és gyermek háziorvosi rendszer sajátosságai
B    Team-munka az alapellátásban
C    Praxis menedzsment
B    Egészségügyi jog és vállalkozási jogszabályok
B    A praxis működtetés gazdasági vonatkozásai
B    A praxis finanszírozás, jelentési kötelezettségek
B    A menedzsment fogalma, fejlődése
B    Az egészségügyi dolgozók menedzser szerepe a betegmenedzsmentben
B    Minőségbiztosítás az egészségügyben, a praxisban
A    Standardok, protokollok az ápolásban és a háziorvosi rendszerben
B    Népegészségügy
B    Ápolási szakfelügyelet, irányítás
B    A praxis és az otthonápolás kapcsolata az ÁNTSZ-szel
B    Közegészségügy, járványügy
B    Közegészségügyi-, járványügyi feladatok a háziorvosi praxisban
C    Hatósági feladatok a háziorvosi praxisban
B    Dokumentáció a praxisban és az otthonápolásban
B    Informatika a háziorvosi praxisban
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    ECDL 1. m. IT alapismeretek
2    ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2    ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2    ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2    ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2    ECDL 6. m. Prezentáció
2    ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5    Speciális, háziorvosi praxis nyilvántartó, adminisztrációs szoftver
5    Olvasott szakmai szöveg megértése
5    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Gépírás
3    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3    Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3    Jelképek értelmezése
5    Egyszerű diagnosztikai eszközök használata (pl.: vérnyomásmérő, vércukormérő)
5    Egyszerű kézi műszerek használata (pl.: kötözés során olló, csipesz)
5    Ápolási eszközök használata (pl.: fürdőkád ülőke, kényelmi eszközök, antidekubitor matrac)
5    Ápolási beavatkozások során alkalmazott eszközök használata (pl.: beöntő készülék, injekciós felszerelés)
5    Számítógép használat – a szükséges adatnyilvántartó rendszer használata
4    Egyszerű irodatechnikai és kommunikációs eszközök használata (fax, fénymásoló, telefon)
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Türelmesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Döntésképesség
Szervezőkészség
Tűrőképesség
Önfegyelem
Önbizalom
Társas kompetenciák:
Segítőkészség
Empátiás készség
Adekvát metakommunikáció
Udvariasság
Visszacsatolási készség
Interperszonális rugalmasság
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Nyitott hozzáállás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémaelemzés, feltárás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2440-06 Légzőszervi szakápolás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kapcsolatot tart fenn a tüdőgyógyászat területén tevékenykedő civil szervezetekkel
Kapcsolatot tart fenn egyéb tüdőgyógyászati társintézetekkel
Információt és segítséget ad a légzőszervi daganatos betegeknek a gyógyászati segédeszközök beszerzéséhez
Részt vesz a tüdőgyógyászat ápolás szakmai protokolljainak kidolgozásában, fejlesztésében
Alkalmazza a szakmai protokollokat
Együttműködik a tüdőgyógyászati praxisok hatékony működtetésében
A multidiszciplináris team tagjaként együttműködik a tüdőgyógyászati betegek ellátásában életkor szerint a prevenciós szinteknek megfelelően
Tüdőgondozói hálózat működésében közreműködik
Környezettanulmányt végez
Felvilágosító tevékenységet folytat a tüdő megbetegedéseit okozó káros szenvedélyek vonatkozásában
Tájékoztat a tüdőgyógyászat területére vonatkozó szűrővizsgálatokról
Tájékoztatja, oktatja a betegeket/családtagokat az oxigén vételére alkalmas eszközökről valamint a használattal kapcsolatos tudnivalókról
Felvilágosítja a beteget a légúti betegségek fizioterápiás eljárásairól
Tájékoztatást ad a betegnek/családtagjának a pulmonológiai rehabilitációs lehetőségekről
Megtanítja a beteget/családtagokat a korszerű inhalációs eszközök használatára az életkor sajátosságainak figyelembe vételével
Krónikus gondozásra szoruló légúti betegeknek/hozzátartozóiknak étrendi-, életvezetési tanácsadást végez
Tájékoztatást nyújt a légúti betegségek vonatkozásában az otthoni szakellátás lehetőségeiről
Szakszerűen alkalmazza a tüdőgyógyászat területén használatos eszközöket, gépeket, műszereket
Felismeri és segédkezik a súlyos légzészavarok elhárításában életkorok szerint
Felismeri és segédkezik az allergiás légúti betegségben és allergiás reakcióban szenvedő beteg ellátásában életkor szerint
Provokációs- és terheléses vizsgálatok során fellépő kóros reakciók ellátásánál segédkezik
Tuberkulin-teszt végzésénél helyi szövődményt felismeri, szakszerűen ellátja
Idegentest aspiráció ellátásában segédkezik
Ápolja és gondozza a légzőszervi betegségben szenvedőket
Vérgáz vizsgálatot készít életkornak megfelelően
Prick-teszt felhelyezését, értékelését végzi az életkori sajátosságoknak megfelelően
Tuberculin-tesztet felhelyez, értékel
Alaplégzésfunkciós vizsgálatot végez életkornak megfelelően
Speciális légzésfunkciós vizsgálatokat végez életkornak megfelelően
Specifikus és nem specifikus allergén vizsgálatokhoz előkészít, a kivitelezésnél segédkezik életkornak megfelelően
Előkészít mellkasi invazív beavatkozásokhoz, a kivitelezésnél segédkezik
Előkészít terápiás és diagnosztikus bronchológiai beavatkozásokhoz életkor szerint, a kivitelezésnél segédkezik
Laboratóriumi, bakteriológiai és speciális diagnosztikai vizsgálatokhoz mintavételeket végez
Felkészíti a pácienst alvás alatti diagnosztikai vizsgálatra
Kompetenciájának megfelelően elvégzi a beteg alvás alatti vizsgálatát
Foglalkozásegészségügyi tüdőbetegségek kivizsgálásában segédkezik
Terápiás és diagnosztikus bronchológiai beavatkozások után a pácienst megfigyeli, az esetleges szövődményeket felismeri, dokumentálja
Mellkasi invazív beavatkozások után a pácienst megfigyeli, felismeri a szövődményeket
A beteg alvását megfigyeli, a kóros alvás tüneteit felismeri
Az oxigénhiányos állapotok külső jeleit felismeri
Köhögést, köpetürítést, köpetet megfigyel
A pulzoximétert a szakmai standardok szerint alkalmazza
Felismeri a fejlődési rendellenességet, fejlődési rendellenességben szenvedők ellátásában közreműködik
Felismeri a gyógyszeres terápia mellékhatásait
Életkor szerint asztmás betegek gondozását végzi
Tüdőembóliás betegek gondozását végzi
Tbc-s betegek, ill. a kontaktok gondozását végzi
Tüdődaganatos betegek gondozását végzi
Krónikus obstruktív betegek gondozását végzi
Életkor szerint a cistás fibrosisos beteg gondozását végzi
Tüdőtranszplantált betegek pre- és posttranszplantációs gondozását végzi
A tüdőgyógyászat területén alkalmazott gyógyszereket hatástanilag csoportosítja, orvos utasításának megfelelően életkor szerint gyógyszerel, a gyógyszerelés szabályait betartja, ismeri a hatásokat, felismeri a mellékhatásokat
A tüdőgyógyászatban alkalmazott terápiás és diagnosztikus beavatkozásokhoz előkészít, asszisztál, megfigyeli a pácienst, a beavatkozások után speciális szakápolást nyújt életkornak megfelelően
Szakápolást végez a tüdő különböző betegségeinél életkornak megfelelően
Tüdőtranszplantált betegek szakápolását végzi
Mellkasi drenált beteget ápol/ gondoz a szakmai standardoknak megfelelően
Oxigénterápiát végez életkornak megfelelően
Életkornak megfelelően inhalációs eszközöket használ, inhalációs terápiát végez a szakmai standardok szerint
Oxigén terápia eszközeit a standardok szerint alkalmazza életkornak megfelelően
PEF-mérést végez, értékel
Légút „toilett”-et végez
Légzőtornát végez gyógytornász bevonásával az életkor sajátosságainak megfelelően
Légzésrehabilitációs módszereket alkalmaz különböző szakemberek bevonásával
Mellkasdrenált betegnél szakápolást végez
Citosztatikus kezelésre a beteget előkészíti, felismeri a citosztatikus kezelés okozta helyi és általános szövődményeit
Együttműködik a multidiszciplináris team tagjaként a tüdőgyógyászati betegek ellátásában életkor szerint valamint a beteg szükségleteinek megfelelően
Együttműködik a multidiszciplináris team tagjaként a tüdőgyógyászati betegek primer- szekunder- és tercier prevenciójában az életkor figyelembe vételével
Életvezetési és életmódbeli tanácsokat ad
Részt vesz a gondozási terv végrehajtásában kompetenciájának megfelelően
Szakterületének megfelelően beosztja, nyilvántartja és összehangolja a gondozócsoport(ok) munkáját
Izotópdiagnosztikai vizsgálatoknál közreműködik
Gastrooesophagealis refluxban szenvedőnél közreműködik
Interstitialis tüdőbetegségekben szenvedőknél közreműködik
Bronchopulmonális dysplasiás betegeknél közreműködik
Tüdő infekció okozta gyulladásos megbetegedésekben szenvedők ellátásában közreműködik
Pleura rendellenességeiben szenvedők ellátásában közreműködik
Mellkasfal rendellenességeiben szenvedők ellátásában közreműködik
Diffúz parenchymás megbetegedésekben szenvedők ellátásában közreműködik
Irritáló mérges gázok, gőzök okozta megbetegedésekben szenvedők ellátásában közreműködik
Anaphylaxiás sokk ellátásában közreműködik
Újszülöttkori légzészavarok ellátásában közreműködik
Szülészeti anamnézishez társuló légzészavarok ellátásában közreműködik
Légzészavart okozó veleszületett pulmonális és diaphragma eltéréseket és a mellkasfal rendellenességek ellátásában közreműködik
Croup-szindróma akut ellátásában közreműködik
Tulajdonságprofil
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek
B    Légzőszervi megbetegedések újszülött korban
A    Légzőszervi fertőzések csecsemő- és gyermekkorban
B    Kóros immunválaszon alapuló légzőszervi megbetegedések
B    Egyéb légzőszervi betegségek
C    Légzőszervi daganatok
B    Mellkasi beavatkozások
B    Légzésszabályozás
B    A légutak betegségei felnőttkorban (reverzibilis és irreverzibilis)
B    A tüdő infekció okozta gyulladásos megbetegedései
B    Vascularis tüdőbetegségek
B    Mellkassebészeti beavatkozások
B    A pleura rendellenességei
B    A tüdő daganatos betegségei
B    A mediastinum betegségei
B    A rekeszizom betegségei
B    Diffúz parenchymás megbetegedések
B    Alvás alatti légzészavarok
B    Egyéb, a pulmonológia tárgykörébe tartozó megbetegedések
B    Pulmonológiai diagnosztika
D    Fizikális vizsgálatok
B    Légzésfunkciós vizsgálatok
D    Képalkotó vizsgálatok
B    Bronchológiai endoszkópos és biopsziás vizsgáló módszerek, terápiás eljárások
C    Egyéb invazív diagnosztika
C    Laboratóriumi diagnosztika
B    Mycobacteriológiai diagnosztika
D    Izotópdiagnosztika a tüdőgyógyászatban
A    Allergológiai –immunológiai diagnosztika
B    Bronchialis provokációs tesztek
B    Légzési intenzív ellátást igénylő kórképek
B    Akut sürgősségi ellátást igénylő állapotok
B    Idegentest – aspiratio
B    Croup-szindróma
B    Tüdőödéma
B    Tüdőembólia
C    Nasalis gyógyszerkészítmények
B    Obstruktív légúti betegségre ható készítmények
C    Köhögés és meghűlés gyógyszerei
B    Systemás antihisztaminok
C    Antibiotikumok
C    Daganatellenes és immunmodularis készítmények a tüdőgyógyászatban
C    Analgetikumok
C    Érzéstelenítők
C    Antiemetikumok
A    A tüdőgyógyászat területén alkalmazott ápolási modellek
A    Reverzibilis és irreverzibilis légúti betegségek szakápolástana
A    A tüdő infekció okozta gyulladásos megbetegedések szakápolása
A    Vascularis tüdőbetegségek szakápolása
A    Mellkassebészeti beavatkozások szakápolása
A    A tüdő daganatos betegségeinek szakápolása
A    A mediastinum betegségek szakápolása
A    Diffúz parenchymás megbetegedések szakápolása
A    Légzőszervi fertőzések szakápolása csecsemő- és gyermekkorban
A    Kóros immunválaszon alapuló légzőszervi megbetegedések szakápolása
C    Otthoni szakellátás a tüdőgyógyászatban
C    A hospice helye a tüdőgyógyászati szakellátásban
B    A prevenció különböző szintjein a szakdolgozók feladatai
D    Kommunikáció a betegellátás folyamatában
B    Oktatás, betegoktatás a tüdőgyógyászatban
C    Deviáns viselkedési formák és azok jelentősége a tüdőgyógyászati ellátásban
C    Tüdőgyógyászati betegek pszichoszociális vonatkozásai
D    Szakegészségügyi ellátó rendszer a szociológia oldaláról
C    Szociális intézményrendszer felépítése és működése
C    Szociális rendszer és az egészségügyi rendszer kapcsolata
C    A család szerepe a betegellátás folyamatában
C    Etika, bioetikai alapfogalmak
C    Betegjog, személyiségjog
D    Szervátültetés etikai elvei, szabályozások
C    Gyógyíthatatlan beteg ellátásának etikai megközelítése
D    Minőségbiztosítás elemei a tüdőgyógyászatban
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2    ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2    ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2    ECDL 6. m. Prezentáció
2    ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5    Kézírás
5    Olvasott szakmai szöveg megértése
5    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3    Idegen nyelvű fogalmazás írásban
3    Idegen nyelvű kézírás
3    Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3    Idegen nyelvű beszédkészség
3    Telefonálás idegen nyelven
3    Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4    Gépírás
5    Információforrások kezelése
5    Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5    Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5    Légzésfunkciós diagnosztikus eszközök használata
5    Intervenciós pulmonológiai tárgykörbe tartozó eszközök, gépek ismerete
5    Inhalációs technika és oxigén ellátás eszközeinek használata
5    Az alváslabor diagnosztikai és terápiás eszközeinek, gépeinek ismerete, használata
5    Laboratórium tüdőgyógyászati vonatkozású eszközeinek, berendezéseinek ismerete
4    A légzési intenzív ellátásának eszközei, berendezéseinek ismerete, használata
5    Tüdőgyógyászati rehabilitációban alkalmazott eszközök, gépek ismerete, használata
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Megbízhatóság
Állóképesség
Precizitás
Kézügyesség
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Interperszonális rugalmasság
Irányító készség
Segítőkészség
Határozottság
Hatékony kérdezés készsége
Módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemmegosztás
Módszeres munkavégzés
Problémamegoldás
Eredményorientáltság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2396-06 Nefrológiai szakápolás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Urémiás betegek gondozását önállóan végzi
Veseátültetettek pre- és poszttranszplantációs gondozását önállóan végzi
Nefrológiai gondozásra szoruló betegek étrendi és életrendi tanácsadását önállóan végzi
Megfigyeli a beteget
Centrális vénás nyomást mér
Megfigyeli a beteget dialízis kezelés alatt
Vénapunkciót végez
Összeállítja, beköti, cseréli, kezeli és ellenőrzi az infúziót, a vénás kanülöket
Összeállítja, kezeli és ellenőrzi az artériás kanülöket
Szakszerűen kezeli a kanüllel rendelkező betegeket
Fecskendős és infúziós pumpákat összeállítja
CVP-t mér
EKG-t készít speciális elvezetésben
Előkészít intubáláshoz
Lélegeztet kézzel, AMBU-val maszkon és intratracheális tubuson keresztül
Vesetűbiopsziás beteget szakszerűen ápol
Arteriovenózus-fisztula műtött beteget szakszerűen ápol
Extrakorporális kezeléshez szükséges készülékeket, rendszereket kezel (hemodialízis, hemodiafiltráció, hemofiltráció, hemoperfúzió, plazmaferezis)
A beteg szükségletének megfelelően megtervezi az ultrafiltráció mértékét
Önállóan végzi akut és krónikus urémiás betegek dialízisét
Megelőzi, idejében felismeri és elhárítja a dialízis esetleges szövődményeit
Közreműködik a hasi katéter implantációjában
Szakszerűen végzi, szervezi a bejáratás ápolási teendőit
Peritoneális ekvilibrációs tesztet (PET) végez
Közreműködik a veseátültetés előkészítésében
Transzplantáció utáni intenzív terápiát folytat
Nefrológiai beteg oktatását végzi
Bemutatja a kezelési formát a CAPD-kezelt betegnek
Ismerteti a szükséges életformát a CAPD-kezelt betegnek
Megtanítja a betegnek az oldatcsere lépéseit
Megtanítja a CAPD végzésével kapcsolatos alapvető higiénés ismereteket
Ellenőrzi a betegnél az elsajátítás fokát
Életvezetéssel kapcsolatos tanácsadást végez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    A vesék és a kiválaszt rendszer anatómiája, élettana, kórélettani vonatkozások
A    A szív- és érrendszer, keringés- és vérnyomás szabályozás, a vizenyőképződés mechanizmusai
A    Az endokrin rendszer (inzulin, parathormon, renin-angiotenzin-aldosteron rendszer, ADH)
A    A vérképző- és immunrendszer
A    A folyadék-elektrolit és sav-bázis háztartás
A    A vesék morfológiai és funkcionális vizsgálómódszerei
A    Szívelégtelenség, ISZB, infarctus myocardii, endocarditis, thromboembóliás kórképek
A    Hipertónia
A    Diabetes mellitus
A    Az immunrendszer betegségei, szeptikus állapotok, renális anémia
A    A gyomor-bélrendszer betegségei, eszméletlen állapotok, mérgezések
A    A vesék és húgyutak fejlődési rendellenességei, daganatok
A    A kőképződés mechanizmusa, vese és húgyúti kövesség
A    Intenzív terápia, infúziós terápia, parenterális táplálás, nagyvéna katéterezés, CVP
A    A veseelégtelenség fajtái, okai, diagnosztikája
A    A veseelégtelenségre vezető vesebajok diagnosztikája, terápiás és megelőzési lehetőségei
A    A krónikus veseelégtelenség klinikai megnyilvánulása, hatásai
A    A veseelégtelenség és kezelésének pszichoszociális vonatkozásai
A    A vesebetegek diétás kezelésének elmélete és gyakorlata (tápláltsági állapot, fehérje katabolikus ráta)
A    A veseelégtelenség és kezelésének gyógyszertani sajátosságai
A    Hemodialízis, peritoneális dialízis, dialízis hálózat
A    A veseátültetés elmélete
E    A veseátültetés gyakorlata
A    A dialízis kezelés higiénés alapelvei és gyakorlata
A    A dialízissel kapcsolatos munkaszervezés
A    Nefrológiai ápolás tervezése, ápolási folyamat
A    Dokumentáció
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
5    Olvasott szakmai szöveg megértése
5    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5    Szakmai nyelvű beszédkészség
5    Információforrások kezelése
5    Artériás és vénás kanülök kezelése
5    CVP-mérő használata
5    AMBU-ballon használata
5    Extrakorporális kezeléshez szükséges készülékek, rendszerek kezelése (HD, HDF, HF, HP)
5    Fecskendős és infúziós pumpák használata
5    EKG használata
5    A nefrológiai szakápolásban alkalmazott intenzív terápiás eszközök használata
5    Peritoneális dialízis eszközeinek használata
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Precizitás
Megbízhatóság
Kézügyesség
Szervezőkészség
Empátia
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Kommunikációs rugalmasság
Határozottság
Hatékony kérdezés készsége
Visszacsatolási készség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2412-06 Onkológiai szakápolás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz a lakosság tájékoztatásában a rákszűrés lehetőségeiről
Részt vesz az elsődleges daganat prevenció és a szűrés feladataiban
Közreműködik a megelőzhető rákbetegségek felderítésében
Elsajátítja és alkalmazza a szűrési elveket és a szűrési technikákat
Tájékoztatja a lakosságot a szűrés lehetőségeiről
Elősegíti a rizikófaktorú családok szűrésben való részvételét
A beteget pszichésen támogatja a szűrés előtt, alatt és után
Részt vesz a legújabb onkogenetikai ismeretekkel kapcsolatos felvilágosító tevékenységben
A magyarországi onkológiai hálózat helyzetének, az onkológiai és sugárterápiás osztályok és gondozók felépítésének, működésének ismeretében aktívan részt vesz az onkológiai szakellátásban
Ismeri a gyermekonkológiai hálózatot, részt vesz működésében
Ismeri és ismerteti a betegszervezetek, önsegítő csoportok, alapítványok tevékenységét, elérhetőségét
Egészségnevelő, egészségfejlesztő tevékenységet folytat
Életmódi tanácsadást végez
Betegoktatást végez
Kapcsolatot tart civil szervezetekkel, betegszervezetekkel, alapítványokkal
Ismerteti a betegekkel, hozzátartozókkal az onkológiai ellátásban résztvevő civil szervezetek, betegszervezetek, alapítványok, klubok, önsegítő csoportok tevékenységét, feladatait
A daganatos betegek és családjuk pszichés támogatását végzi
Szükség esetén szakkonzultációt, szakszerű kezelést szorgalmaz
Közreműködik a kezelt betegek családi, szociális kapcsolatainak kialakításában
Lélektani ismereteit alkalmazza az onkológiai betegek ellátása során
Pszichésen támogatja a beteget a diagnózis felállítástól az utókezelésig
Részt vesz a gyászolók lelki támogatásában
Felvilágosítást ad a hospice működéséről, lehetőségeiről, a különböző szervezeti formákról
Segítséget nyújt, tanácsot ad a terminális állapotban levő daganatos betegeknek, illetve hozzátartozóiknak a hospice elérési lehetőségeiről
A hospice szellemiségének megfelelően tiszteletben tartja a súlyosan beteg ember jogait, a titoktartás követelményeit és mélységes humánummal, empátiával fordul a haldokló beteg és családja felé
Tanácsadó beszélgetést folytat
Erős érzelmeket, indulatokat kezel
Konfliktust kezel
Elfogadja a kulturális, pszichés, szomatikus másságot
Tájékoztatja a betegeket az őket megillető jogokról
Kompetenciájának megfelelően tájékoztatja a betegeket a beavatkozások céljáról, menetéről, esetleges szövődményekről, a mellékhatások kivédésének lehetőségéről
Dokumentálja az elvégzett vizsgálatokat
Ápolási-gondozási munkáját pontosan dokumentálja
Kapcsolatot teremt a beszédképtelen beteggel
Értelmezi és elfogadja a beteg verbális és metakommunikációs jelzéseit
Részt vesz a daganatos betegek kezelésében
Klinikai ismereteit alkalmazza az onkológiai betegek szakápolása során
Megfigyeli a beteget
Onkológiai betegek szükségleteit felméri
Onkológiai betegek ápolását megtervezi, kivitelezi, ellenőrizi, beleértve az onkológiai sürgősségi állapotokat is
Lymphoedema kezelést végez
Terminális állapotú beteg ápolását, gondozását végzi
Megfigyeli és méri a beteg fájdalmát
Felismeri a tumorra utaló általános tüneteket és a paraneopláziás tünetegyüttest
Megfigyeli a beteget vizsgálatok alatt és után
Különböző dréneket ellenőriz
Felismeri a különböző szervi lokalizációjú szövődményeket
Ágyneműt, váladékokat folyamatosan ellenőriz a radioaktivitás szempontjából
Betegmegfigyelést végez citosztatikus terápia alatt
Felismeri a kemoterápia mellékhatásait
Felismeri a radioterápia mellékhatásait
Felismeri az onkológiai sürgősségi állapotokat
Felismeri a betegségfelfogás, haldoklás lélektani fázisait
Felismeri a kiégés-szindróma jeleit
Alapápolást végez
Hányáscsillapítást végez
Előkészít aspirációs citológiai vizsgálathoz
Segédkezik anamnézis felvételnél, fizikális vizsgálatnál
A vizsgálati anyagokat szabályosan, protokoll szerint veszi le (vér, vizelet, haemocultura)
Előkészíti a beteget és környezetét biopsziákhoz, punkciókhoz (sternum, crista, lumbal), mellkas- és hascsapoláshoz (eszközös, szomatikus, pszichés) és segédkezik azok kivitelezésében
Előkészíti a beteget hagyományos röntgen vizsgálathoz, UH, CT, MR vizsgálathoz
Előkészíti a beteget izotópdiagnosztikai vizsgálathoz
Előkészíti a beteget intervenciós radiológiai beavatkozáshoz
A vizsgálati anyagokat, váladékokat laboratóriumba juttatja, protokoll szerinti váladékkezelést végez
Dokumentálja az elvégzett vizsgálatokat
A beteget és környezetét előkészíti onkológiai műtétre (pszichés, szomatikus és gyógyszeres)
Posztoperatív beteget fogad, ápol
Onkológiai betegek műtét utáni sebellátását végzi
Mellkas-megnyitáson átesett betegekkel kapcsolatos teendőket, inhalációs terápiát, légzőtornát végez
Stomaterápiát (ileo-colostoma, tracheostoma) végez
Tartósan behelyezett szondák, katéterek használatával kapcsolatos ápolási feladatokat végez
A beteget pszichésen felkészíti a sugárkezelésre
A sugárterápia miatt fellépő mellékhatásokat kezeli, enyhíti (bőr-, nyálkahártya kezelés, diéta)
A sugárbiztonsági előírásokat betartja, betartatja
Citosztatikus kezelések munkavédelmi szabályait betartja
Előkészíti a gyógyszereket a citosztatikus kezeléshez
A citosztatikus kezelésre a beteget pszichésen felkészíti
Kemoterápiát összeállít és kiegészítő terápiát végez az orvosi utasításoknak megfelelően
A citosztatikus kezelés akut és szubakut mellékhatásait ellátja
A kemoterápia során betartja és betartatja a munkavédelmi előírásokat
Hormonterápiát kivitelez
Immun- és génterápiát kivitelez
Felméri a beteg fájdalmát
Gyógyszeres fájdalomcsillapítást végez (orvosi utasításra)
TENS készüléket alkalmaz
A kábító fájdalomcsillapítók használatával kapcsolatos rendelkezéseket betartja, betartatja
Alternatív fájdalomcsillapító módszereket alkalmaz (masszázs, vibráció, gyógytorna)
Alkalmazza a hányáscsillapítás szupportív módszereit
Hányó beteget ellát
Lázas beteget ápol
Szeptikus beteget ápol
Mesterséges táplálást végez
Kapcsolatot tart dietetikussal, egyéni diétát biztosít
Antibiotikus, antivirális, antimikotikus terápiát kivitelez orvosi utasításra
Palliatív terápiát folytat az orvos utasítására
A sürgősségi állapotokat felismeri
Az akut életveszély elhárításához szükséges tevékenységet önállóan megkezdi és később orvosi felügyelet mellett folytatja
Tevékenységét pontosan dokumentálja
Különböző életkorban gondozást végez
Részt vesz az onkológiai betegek rehabilitációjában
Rehabilitációs módszereket alkalmaz
Szakember irányításával rehabilitációs programot állít össze, koordinál, ellenőriz, részt vesz a programban
Megtanítja a beteget és/vagy hozzátartozókat az egyes kiegészítők, protézisek használatára és karbantartására
Bemutatja a különböző protézislehetőségeket, tanácsot ad a beszerzési lehetőségekről
Felvilágosítást ad a lymphoedema megelőzéséről
Komplex lymphoedema kezelést végez
Sztómaápolást, gondozást kivitelez
Nyelés-, beszéd- és légzésrehabilitációt végez
Gyógytornát, fizioterápiát alkalmaz
Mozgásterápiát ellenőriz
Betegeket és hozzátartozókat oktat sztómaápolásra, protézisek használatára
Irrigálást oktat
Beteget/hozzátartozót oktat a sztómák önálló kezelésére, gondozására
Kapcsolatot létesít a beteg otthoni és kórházi ellátása között
Kapcsolatot tart a beteggel – családjával –, civil és hivatalos szervekkel
Betegeket, hozzátartozókat pszichésen támogat
Tájékoztatást ad az önsegítő csoportok működéséről, elérhetőségükről
Életvezetési tanácsokat ad, felvilágosít, egészségnevelést végez
Terminális állapotú beteget ápol, gondoz, az otthoni ápolást megszervezi
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Onkológiai ellátás intézményrendszere,
B    Gyermekonkológiai hálózat
A    Onkológiai gondozás
A    Betegszervezetek, önsegítő csoportok, alapítványok
C    A sejt felépítése, sejtalkotók
B    A sejtciklus
B    Apoptózis
A    Protoonkogének, onkogének, szupresszorgének, tumorszupresszorgének
A    Mutációk
A    Repair mechanizmus és zavarai
A    Daganatok növekedése, terjedése
A    Daganatok etiológiája
B    Epidemiológiai alapfogalmak
A    Daganatok gyakorisága, rákprevenció
A    Rák-kockázati tényezők
A    Egészségfejlesztés
A    Anamnézis, fizikális vizsgálat és tünetek
A    A daganatok patológiája
A    Citopatológia
A    Hisztokémia, immunhisztokémia, elektronmikroszkóp szerepe a patológiában
A    Képalkotó eljárások (Rtg, CT, MR, UH, intervenciós radiológia) alkalmazása az onkológiai kórképekben
A    Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatok szerepe a daganatok felismerésében és a terápia követésében
A    Endoszkópia a daganatos betegek ellátásában (diagnosztikus és terápiás eljárások)
A    Onkosebészet
A    Sugárterápia
A    Kemoterápia
A    Immunterápia
A    Génterápia
A    A daganatos betegek komplex kezelése
A    Gyermekkori daganatok kezelése
A    A szupportív terápia fogalma
A    Fájdalomcsillapítás
A    A radio- és kemoterápia okozta hányinger és hányás kezelése
A    Fertőzések
A    Dietetika
A    Egyéb tünetek és szövődmények kezelése
A    Palliatív terápia
A    Allergiás reakciók
A    Szív- és érrendszeri sürgősségi állapotok
A    Légzőszervi sürgősségi állapotok
A    Metabolikus eredetű sürgősségi állapotok
A    Gyomor-bélrendszeri sürgősségi állapotok
A    Akut neurológiai sürgősségi állapotok
A    Hematológiai sürgősségi állapotok
A    Intenzív terápia
A    A rehabilitáció fogalma
A    A daganatos betegek rehabilitációjának legfontosabb részei
A    Táplálkozási rehabilitáció
A    Szexuális problémák kezelése
A    Emlőrákos betegek rehabilitációja
E    Sztómás betegek rehabilitációja
A    Betegségcsoportonkénti rehabilitáció sajátosságai
C    Az onkopszichológia tárgya
B    A kórházi légkör
A    A daganatos beteg
A    A fájdalom pszichológiája
A    A daganatos beteg életminősége
A    A haldoklók sajátos lelki nehézségei
B    Onkopszichológia a gyakorlatban
A    Az onkológiai szakápolók speciális pszichés megterhelése
B    A halál és haldoklás kultúrantropológiája
B    Tanatológiai alapfogalmak, alapismeretek
A    A haldoklás pszichológiája
A    Hospice alapismeretek
A    Palliatív terápia, tüneti kezelés
B    Verbális és nonverbális kommunikáció
A    Kommunikációs tréning
B    Szakmai kommunikáció
A    Szakmai etika
A    Egészségügyi jog
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
5    Olvasott szakmai szöveg megértése
5    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5    Szakmai nyelvű beszédkészség
5    Tájékozódás
5    Vérvételi eszközök használata
5    Centrális kanülök használata
5    Injekciós és infúziós terápia eszközeinek használata
5    A citosztatikus keverékinfúziók elkészítése során alkalmazott speciális követelmények alkalmazása
5    Enterális és parenterális táplálás eszközeinek használata
5    Lymphoedema terápia eszközeinek használata
5    TENS készülék használata
5    Reanimáció eszközeinek használata
5    Protézisek használata
5    Sztómaápolás eszközeinek használata
5    Biopsziás, punkciós eszközök használata
5    Katéterek, drének, szondák használata
5    Betegmonitorok használata
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Pontosság
Felelősségtudat
Érzelmi stabilitás
Kiegyensúlyozottság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Empátiás készség
Interperszonális rugalmasság
Visszacsatolási készség
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2483-06 Pszichiátriai szakápolás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Pszichiátriai szakápolást végez az életkori sajátosságoknak és a protokolloknak megfelelően
Felismeri a deviáns viselkedésmódokat
Felismeri és megfelelően kezeli a krízis- és veszélyeztető állapotokat
Közreműködik a pszichológiai tesztek felvételében
Előkészíti a beteget és közreműködik a pszichiátriai diagnosztikai eljárásokban
Segédkezik az orvosi beavatkozások kivitelezésében
Szükség esetén egészségügyi személyi korlátozást alkalmaz
Megfigyeli a pszichiátriai betegeket
Segíti a pszichiátriai betegek alapvető és magasabb rendű szükségleteinek kielégítését az életkori sajátosságoknak megfelelően
Felismeri a pszichofarmakonok hatásait, mellékhatásait
Kezeli az alacsony szociális helyzetből adódó nehézségeket
Pszichiátriai gondozó tevékenységet végez
Környezettanulmányt végez
Ápolói tevékenységét megfelelően dokumentálja
A beteg értékeit kezeli
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    A pszichiátria rövid története
B    A pszichiátriai ápolás története
B    A pszichiátriai ellátás szakterületei, színterei
B    A pszichiátriai kivizsgálás módszerei és diagnosztikai leletek
A    A pszichiátriai kivizsgálás ápolói feladatai
A    Pszichopatológiai alapfogalmak
A    Pszichiátriai kórképek, egyes életkori csoportok pszichiátriai problémái
A    Alkalmazott terápiás eljárások
A    A pszichiátriában alkalmazott ápolási modellek
A    Speciális ápolási diagnózisok
A    Speciális ápolási feladatok
A    Pszichiátriai gondozási feladatok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5    ECT készülék használata
5    Egészségügyi személyi korlátozás eszközeinek használata
5    Az ápoló kompetenciájába utalható pszichológiai tesztek alkalmazása
Személyes kompetenciák:
Határozottság
Önállóság
Döntésképesség
Elhivatottság
Elkötelezettség
Szervezőkészség
Stressztűrő képesség
Türelmesség
Megbízhatóság
Önfegyelem
Társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Empátiás készség
Tolerancia
Motiváló készség
Kapcsolatfenntartó készség
Konfliktusmegoldó készség
Irányítókészség
Együttműködési készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Problémamegoldás
Nyitott hozzáállás
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Kreativitás
Ötletgazdagság
Lényeglátás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2477-06 Interakció a pszichiátriai ellátásban
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A munkáját a jogi és etikai normák betartásával végzi
A szakmai szabályokat és kompetencia határait betartja
Kapcsolatot teremt zavart, agresszív beteggel
Alkalmaz sérülés-specifikus kommunikációs technikákat, módokat
Elfogadja a másságot, figyelembe veszi a vallási, etnikai szempontokat és szokásokat
Magatartásával hiteles viselkedési normát mutat
Tűri és megfelelően kezeli a konfliktusokat
Megvédi szakmai álláspontját
Részt vesz a szocializáció folyamatában
Esztétikus terápiás környezetet biztosít
Részt vesz a reszocializációs folyamatokban
Habilitációs tevékenységet folytat
Részt vesz a rehabilitációs folyamatban
Részt vesz az életkori sajátosságok figyelembevételével a speciális nevelési módszerek alkalmazásában
Részt vesz a szocioterápiás, pszichoterápiás foglalkozásokon
Szabadidős rekreációs programokat szervez a betegek számára
A betegek napi tevékenységét szervezi
Kapcsolatot tart önsegítő csoportokkal
Támogatja a betegek önsegítő, érdekképviseleti tevékenységét
Segítő, támaszt nyújtó kapcsolatokat alakít ki
Munkáját a rehabilitációs team aktív tagjaként végzi
Folyamatosan fejleszti szakmai tudását
Beteget, hozzátartozót edukál
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Szociálpszichológia
A    Speciális kommunikációs technikák
A    A különböző kultúrák jellegzetességei és azok ápolási, gondozási vonatkozásai
A    Pszichiátriai habilitáció, rehabilitáció
A    A szocioterápia módszerei
A    A pszichoterápia módszerei
A    Szocioterápiás és pszichoterápiás ápolói feladatok
A    Terápiás közösség, miliő
A    Önsegítő csoportok
A    A pszichiátriai beteg kezelésbevételének és ápolásának jogi-etikai vonatkozásai
A    A beteg és hozzátartozó oktatása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5    Speciális kommunikációs készség
5    Olvasott szakmai szöveg megértése
5    Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5    Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Határozottság
Önállóság
Döntésképesség
Szervezőkészség
Stressztűrő képesség
Türelmesség
Megbízhatóság
Önfegyelem
Társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Empátiás készség
Tolerancia
Motiváló készség
Kezdeményező készség
Kapcsolatfenntartó készség
Konfliktusmegoldó készség
Irányítókészség
Együttműködési készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Problémamegoldás
Nyitott hozzáállás
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Kreativitás
Ötletgazdagság
Lényeglátás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2478-06 Mentálhigiéné
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Mentálhigiénés tevékenységet végez
Munkája során prevenciós szemléletet érvényesít
Részt vesz a prevenció különböző szintjein zajló munkában
Igyekszik megelőzni a hospitalizációs ártalmakat
Pozitívan gondolkodik
Az önkárosító, lelki egészséget veszélyeztető tényezőket felismeri önmagánál és másoknál
Szinten tartja és fejleszti saját mentálhigiénés állapotát
Egészséges életmódra nevelést folytat az életkori sajátosságok figyelembevételével
Egészségmegőrzési, életvezetési tanácsokat ad
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    A mentálhigiéné fogalma, főbb aspektusai, irányzatai, története
B    Mentálhigiéné és testhigiéné összefüggései
A    Személyiségfejlesztés
A    Mentálhigiénés tevékenység a prevenció különböző színterein
A    Önsegítés fogalomköre
A    Segítő hivatás mentálhigiénéje
A    Párkapcsolatok mentálhigiénéje
A    Szenvedélyek mentálhigiénés aspektusai
A    Pszichoszociális egészség, szociohigiéné
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5    Speciális kommunikációs készség
5    Önértékelési készség
Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Elhivatottság, elkötelezettség
Határozottság
Önállóság
Döntésképesség
Stressztűrő képesség
Türelmesség
Megbízhatóság
Önfegyelem
Társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Empátiás készség
Tolerancia
Motiváló készség
Kezdeményezőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Konfliktusmegoldó készség
Irányítókészség
Együttműködési készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Problémamegoldás
Nyitott hozzáállás
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Kreativitás
Ötletgazdagság
Lényeglátás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése
2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A sürgősségi ellátás technikai feltételeit biztosítja (felszerelések, eszközök)
Készenléti felszereléseket karbantartja, utántölti
Előírt jelentéseket készít, adatokat szolgáltat (fertőző betegek, mérgezések, kriminalisztikai esetek)
Beteg fogadásához folyamatos eszközös készenlétet biztosít
Katasztrófa helyzetek, tömeges balesetek intrahospitalis felszámolásában közreműködik
Tájékoztatja a beteget az egészségügyi szolgáltatásokról
Ellátó team-et riaszt
Diszpécser tevékenységben részt vesz
Orvos utasítására betegirányítást végez
Beteget kísér
Közreműködik a beteg áthelyezésében, alkalmazza a MEES-t
Előkészíti a beteget intrahospitális transzporthoz
Ápolási szolgálatot vezet
Felügyeli az egészségügyi segédszemélyzet tevékenységét
Betegjogokat érvényesít, szakmai szabályokat alkalmaz
Saját jogokat, kötelezettségeket betart
Orvosi, etikai szabályokat betart
Beteg sürgősségi dokumentációját vezeti
Ápolási dokumentációt vezet
Betegazonosítást végez
Ápolási beavatkozásokról – megfelelő szintű és formájú – tájékoztatást ad, meggyőződik a tájékoztatás hatékonyságáról, aláíratja a beleegyező nyilatkozatot
Értékleltárt készít
Az ellenőrzési tevékenységét dokumentálja
Számítógépes célprogramot használ
Statisztikai célból az adatgyűjtésben és adatfeldolgozásban részt vesz
Beteget ad, átvesz a fogadó/küldő intézetben vagy másik mentőegységtől
Részt vesz ápolástudományi kutatásban
Önvédelmet alkalmaz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Etika, szakmai etika
B    Jog
B    Szakmai kommunikáció
B    Ápoláslélektan
B    Szociálpszichológia
B    Informatika
B    Mentálhigiéné
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2    ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2    ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2    ECDL 6. m. Prezentáció
2    ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3    Idegen nyelvű beszédkészség
4    Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4    Jelképek értelmezése
4    Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4    Informatikai eszközök használata
4    Kommunikációs eszközök használata
4    Riasztás eszközeinek használata
Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Önállóság
Stressztűrő képesség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Irányíthatóság
Tolerancia
Udvariasság
Interperszonális rugalmasság
Irányítási készség
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemösszpontosítás
Intenzív munkavégzés
Helyzetfelismerés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Eredményorientáltság
A környezet tisztántartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2417-06 Sürgősségi betegellátás során alkalmazott diagnosztika és megfigyelés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Első állapot felmérést végez
Score-okat alkalmazza
Beteget vizsgál kompetencián belül
Vitális paramétereket ellenőriz
Akut életveszélyt felismer
Pulzust tapint (carotis, radialis, femoralis, brachialis, dorsalis pedis, poplitea)
Légzési hangokat vizsgál
Hallgatja a szívhangokat
Eszméletlen beteget felismer
Döntési szabadságában korlátozott beteget felismer
Végtagi elzáródást felismer, körfogatot mér
Tudatzavart, veszélyeztető állapotot felismer
Óradiurézist mér
Ellenőrzi és értékeli a szükséges leleteket
Bélhangokat vizsgál a sürgősségi ellátás körébe tartozó hasi kórképeknél
Magzat méhen belüli elhelyezkedését, állapotát vizsgálja
Kábítószer élvezőket felismeri
Check-listát kitölt
Bántalmazást felismer
12 elvezetéses EKG-t és kiegészítő EKG-t készít és analizál
Iránydiagnózist állapít meg
Kockázatbecslést végez
Segédkezik mellkas röntgen felvételnél és egyéb képalkotó diagnosztikánál
Endoszkópos beavatkozásoknál asszisztál
Segédkezik bronchoscopos vizsgálatnál
Orvos utasítására artériát pungál és kanülál
Asszisztál lumbálpunkciónál
Sternumpuctio-nál asszisztál (christa, tibia)
Pulzoximetriát végez
Kapnográfiát végez
Relaxometriát végez
Alvásmélységet monitorizál
Hőmérsékletet monitorizál
Folyamatos artériás vérnyomást, monitorozást végez
Hemodinamikai monitorozást végez
PICCO – invazív – noninvazív impedancia kardiogramot készít
CPP-t számol
Folyadékegyenleget készít
CVP-t mér
ICP-t monitorizál
Kamra drainage bemenetét ápolja, átjárhatóságot biztosítja
Monitorizálja a vitális paramétereket
Kapilláris újratelítődési időt mér
Monitorokat előkészít
Készülékek hibáit felismeri
Vért vesz perifériás vénából
Centrális vénás kanülből, artériás kanülből vért vesz
Ágymelletti laborvizsgálatot (vérgáz analízis, kapilláris vérminta, spec. véralvadási vizsgálat) végez
Gyorsteszteket használ
Spirometriás vizsgálatot végez
Intratracheális váladékot vesz
Agyhalál megállapításában asszisztál
Traumatizált beteget megfigyel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Monitorozás
B    Diagnosztika
B    Klinikai laborismeretek
A    Sürgősségi terápia
B    Gyógyszerismeret
A    Műszerismeret
A    Eszközismeret
A    Sürgősségi szakápolás
B    Gépismeret
B    Addiktológia
B    Toxikológia
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Információ kommunikáció
3    Adatbáziskezelés
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3    Idegen nyelvű beszédkészség
4    Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4    Jelképek értelmezése
4    Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4    Sürgősségi ellátás eszközeinek használata
4    Műszerek használata
4    Beavatkozások eszközeinek használata
4    Monitorozás eszközeinek használata
4    Riasztás eszközeinek használata
4    Reanimáció eszközeinek használata
4    Gépi lélegeztetés eszközeinek használata
4    Diagnosztikai eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Precizitás
Önállóság
Térbeli tájékozódás
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányíthatóság
Tolerancia
Interperszonális rugalmasság
Irányítási készség
Közérthetőség
Adekvát metakommunikáció
Módszerkompetenciák:
Figyelemösszpontosítás
Intenzív munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Helyzetfelismerés
Figyelemmegosztás
Kreativitás
Ötletgazdagság
Eredményorientáltság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése
2418-06 Sürgősségi beavatkozások
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szakmai protokollokat alkalmaz
Fájdalmat csillapít
Előkészít, asszisztál, alkalmazza a regionális anesztéziai technikákat kompetencián belül
ED-kanül bevezetésénél asszisztál
Gyógyszert ad ED-kanülbe
Anesztéziánál segédkezik
Inhalációs narkotikumokat alkalmaz
Linton-szonda, Sangstaken-Blackmoore-szonda levezetésében közreműködik
Feszülő PTX-et felismer és punkciójában segédkezik
Közreműködik asphyxiás újszülött ellátásában
Szabad légutat biztosít
Laringeális maszkot bevezet
Előkészít, asszisztál tracheostoma kivitelezésében
Lélegeztet ballonon (PEEP), maszkon – tubuson keresztül
Lélegeztetőgépet állít
Noninvazív CPAP, NIW-lélegeztetést végez
Posturalis drainage-t végez
Orvos utasítására extubál
Mellkasi drain bevezetésénél asszisztál
Sokktalanításban részt vesz
Centrális vénapunkciónál, intraosszeális kanülálásnál asszisztál
Sebet megfigyel, ellát, átkötöz
Orvos utasítására szabad hasfali sérvet visszahelyez
Törést felismer és rögzít
Égett beteg kötözéséhez, fürdetésénél asszisztál
Asszisztál bullektómiánál és fasciotomiánál
Peritoneális dialízist végez
Asszisztál suprapubicus hólyagpunkciónál
Pacemaker generátort állít orvos utasításának megfelelően
Kanülöket ápol
Vérmelegítő készüléket alkalmaz
Hemoperfúziónál asszisztál
Hemodinamikai vizsgálatoknál asszisztál
Plazmaferezisnél asszisztál
Infúziót összeállít, beköt
Meghatározott gyógyszereket összeállít, indikáció alapján bead
Perifériás vénát, artériát biztosít (kanüllel, szárnyas tűvel)
Ellenőrzi a gyógyszerek hatásait
Infúziómelegítőt használ
Fecskendős infúziós pumpát működtet
Volumetrikus és PCA-pumpát működtet
Dekontaminálást végez
Gyomrot mos
Bélmosást végez
Égett, fagyott sérültet ellát
Mérgezett beteget elsődlegesen ellát
Nyakrögzítőt felhelyez, levesz
Vérzést csillapít
BLS-t végez
ALS-ben közreműködik
Szülészeti ellátás során asszisztál
Újszülött ellátást végez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Sürgősségi beavatkozások
B    Sebészeti beavatkozások
B    Műtéttan
A    Reanimatológia
B    Oxyológia
A    Műszerismeret
B    Gépismeret
A    Szakmai protokollok
A    Eszközismeret
A    A sürgősségi ellátás klinikuma
B    Diagnosztika
B    Aneszteziológia
B    Munkavédelem
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2    ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3    Idegen nyelvű beszédkészség
3    Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4    Jelképek értelmezése
4    Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4    Sürgősségi ellátás eszközeinek használata
4    Műszerek használata
4    Beavatkozások eszközeinek használata
4    Monitorozás eszközeinek használata
4    Riasztás eszközeinek használata
4    Reanimáció eszközeinek használata
4    Gépi lélegeztetés eszközeinek használata
4    Extrakorporális keringetés eszközeinek használata
4    Dialízis eszközeinek használata
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Precizitás
Térbeli tájékozódás
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányíthatóság
Interperszonális rugalmasság
Irányítási készség
Közérthetőség
Adekvát metakommunikáció
Meggyőzőkészség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemösszpontosítás
Intenzív munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Helyzetfelismerés
Figyelemmegosztás
A környezet tisztántartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése
2439-06 Sürgősségi szakápolás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Beteget pozícionál (terápiás)
Beteget melegít
Beteg hűtését végzi
A szem kiszáradását megelőzi
Nem mozgatható beteget ápol
Gyomorszondát levezet
Parenterális táplálást végez
Asszisztál jejuneális szonda levezetésénél
Bronchiális lavage-t végez
Mellkasi szívást összeállít és fenntart
Légzésfizioterápiát végez
Ballotál és rotál
Előkészít gépi lélegeztetéshez (technika összeállítása, csatlakozás áramkörhöz, oxigénhez, sűrített levegőhöz)
Oldalszétválasztott lélegeztetett beteget ápol
Hason fektetett lélegeztetett beteget ápol
HFO lélegeztetett beteget ápol
Trachea kanült ápol, szükség esetén cserél
Peritoneális lavage-t végez
Nyitott sternummal rendelkező beteget ápol
Hasi dréneket kezel
Extenziós kezeléseket, függesztések fenntartását és nyárs ápolást végez
Craniotomia utáni sebeket ellát
Nyitott hasfallal rendelkező beteget ápol
Hulladékgazdálkodási szabályokat alkalmazza, hulladékot szelektíven gyűjti
Izolál
Invazív beavatkozásokhoz szükséges eszközöket fertőtleníti és a sterilizáláshoz előkészíti
Donort ápol
Halottakkal kapcsolatos tevékenységet végez
A halott körüli teendőket kegyeletteljesen végzi
Help-szindrómás beteget ápol
Dokumentációt vezet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Oxyológia
A    Monitorozás
A    Sürgősségi szakápolás elmélete, gyakorlata
A    Ápoláslélektan
B    Klinikum
B    Logisztika
B    Dokumentálás
C    Szervezés, vezetés
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2    ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4    Olvasott szakmai szöveg megértése
4    Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
3    Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3    Idegen nyelvű beszédkészség
4    Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4    Jelképek értelmezése
4    Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4    Sürgősségi ellátás eszközeinek használata
4    Műszerek használata
4    Beavatkozások eszközeinek használata
4    Monitorozás eszközeinek használata
4    Riasztás eszközeinek használata
4    Gépi lélegeztetés eszközeinek használata
4    Sebkezelés eszközeinek használata
4    Számítógépes célprogramok használata
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Precizitás
Önállóság
Térbeli tájékozódás
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Interperszonális rugalmasság
Irányítási készség
Közérthetőség
Adekvát metakommunikáció
Meggyőzőkészség
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Intenzív munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Figyelemmegosztás
Kreativitás, ötletgazdagság

Az 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú, Ápoló megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

2321-06

Interakció az egészségügyi ellátásban

2326-06

Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem

2327-06

Első ellátás-elsősegélynyújtás

2323-06

Egészségnevelés – egészségfejlesztés

2324-06

Alapápolás

2325-06

Diagnosztika-terápia

2329-06

Betegmegfigyelés/Monitorozás

2322-06

Gondozás

2323-06

Egészségnevelés – egészségfejlesztés

2330-06

Szakápolás

Az 54 723 01 0100 52 01 azonosító számú, Gyakorló ápoló megnevezésű
részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

2321-06

Interakció az egészségügyi ellátásban

2326-06

Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem

2327-06

Első ellátás-elsősegélynyújtás

2324-06

Alapápolás

2325-06

Diagnosztika-terápia

2329-06

Betegmegfigyelés/Monitorozás

2322-06

Gondozás

Az 54 723 01 0001 54 01 azonosító számú, Diabetológiai szakápoló megnevezésű
szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

Megnevezése

2332-06

Diabetológiai szakápolás

Az 54 723 01 0001 54 02 azonosító számú, Epidemiológiai szakápoló megnevezésű
szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

2333-06

Epidemiológiai szakápolás

Az 54 723 01 0001 54 03 azonosító számú, Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló
megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

2334-06

Intenzív ellátást igénylő betegek megfigyelése, monitorizálás

2342-06

Intenzív betegellátás

2335-06

Általános és regionális anesztézia

2377-06

Intenzív ellátást igénylő betegek szakápolása

2378-06

Transzfuziológia

Az 54 723 01 0001 54 04 azonosító számú, Foglalkozásegészségügyi szakápoló megnevezésű
szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

2379-06

Foglalkozásegészségügyi felmérés

Az 54 723 01 0001 54 05 azonosító számú, Geriátriai szakápoló megnevezésű
szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

Azonosítója

megnevezése

2361-06

Geriátriai szakápolás

Az 54 723 01 0001 54 06 azonosító számú, Hospice szakápoló megnevezésű
szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

2380-06

Hospice szakápolás

2729-06

Koordinációs ismeretek

Az 54 723 01 0001 54 07 azonosító számú, Körzeti közösségi szakápoló megnevezésű
szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

2395-06

Körzeti közösségi szakápolás

Az 54 723 01 0001 54 08 azonosító számú, Légzőszervi szakápoló megnevezésű
szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

2440-06

Légzőszervi szakápolás

Az 54 723 01 0001 54 09 azonosító számú, Nefrológiai szakápoló megnevezésű
szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

2396-06

Nefrológiai szakápolás

2378-06

Transzfuziológia

Az 54 723 01 0001 54 10 azonosító számú, Onkológiai szakápoló megnevezésű
szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

2412-06

Onkológiai szakápolás

Az 54 723 01 0001 54 11 azonosító számú, Pszichiátriai szakápoló megnevezésű
szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

2483-06

Pszichiátriai szakápolás

2477-06

Interakció a pszichiátriai ellátásban

2478-06

Mentálhigiéné

Az 54 723 01 0001 54 12 azonosító számú, Sürgősségi szakápoló megnevezésű
szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

2378-06

Transzfuziológia

2484-06

Sürgősségi ellátás szervezése

2417-06

Sürgősségi betegellátás során alkalmazott diagnosztika és megfigyelés

2418-06

Sürgősségi beavatkozások

2439-06

Sürgősségi szakápolás

V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1.    A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
A szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott követelménymodulokból modulzáró vizsga(ák) teljesítése
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás kiállítása
2.    A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2321-06    Interakció az egészségügyi ellátásban
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Gyakorlati alkalmazás, szituációs feladatok megoldása, informatikai feladatok elvégzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    50%
2. feladat    50%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2326-06    Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Ismeretek alkalmazó módon történő reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek szóbeli felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása az aszepszis- antiszepszis szabályainak gyakorlati alkalmazásával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    25%
2. feladat    25%
3. feladat    50%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2327-06    Első ellátás-elsősegélynyújtás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazási szinten történő reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek szóbeli felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása, első ellátási, elsősegélynyújtási feladatok kivitelezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    25%
2. feladat    25%
3. feladat    50%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2324-06    Alapápolás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:    
Elméleti ismeretek alkalmazási szinten történő reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama:    45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása, ápolási műveletek elvégzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama:    60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    25%
2. feladat    25%
3. feladat    50%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2325-06    Diagnosztika-terápia
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazás szinten történő reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama:     60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti és gyakorlati ismeretek szóbeli felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama:     30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    25%
2. feladat    25%
3. feladat    50%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2329-06    Betegmegfigyelés/Monitorozás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazás szinten történő reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama:     60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása, tünetfelismerés, eszközhasználat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama:     30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    25%
2. feladat    25%
3. feladat    50%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2322-06    Gondozás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismereteinek alkalmazó szintű reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama:     60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása a gondozási feladatokból
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama:     30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    25%
2. feladat    25%
3. feladat    50%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2323-06    Egészségnevelés – egészségfejlesztés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazási szinten történő reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama:     60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása, egészségnevelési helyzetek, feladatok megoldása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama:     30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    25%
2. feladat    25%
3. feladat    50%
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2330-06    Szakápolás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok, szakápolási feladatok kivitelezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    25%
2. feladat    25%
3. feladat    50%
10. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2332-06    Diabetológiai szakápolás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti tudás alkalmazás szintű reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szakápolói feladatok végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    25%
2. feladat    25%
3. feladat    50%
11. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2333-06    Epidemiológiai szakápolás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazó reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok végrehajtása a szakápolási feladatokból, szakápolási feladatok kivitelezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
Interaktív Időtartama: 20 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    25%
2. feladat    25%
3. feladat    35%
4. feladat    15%
12. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2334-06    Intenzív ellátást igénylő betegek megfigyelése, monitorizálása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazás szintű reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazás szintű felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok elvégzése, oxyológia, tünetfelismerés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    25%
2. feladat    25%
3. feladat    50%
13. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2342-06    Intenzív betegellátás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása, intenzív betegellátási műveletek előkészítése, kivitelezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    25%
2. feladat    25%
3. feladat    50%
14. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2335-06    Általános és regionális anesztézia
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazás szinten történő reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazás szinten történő felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs gyakorlati feladatok , előkészítés, műveletek kivitelezése az általános és regionális anesztéziai feladatokból
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    25%
2. feladat    25%
3. feladat    50%
15. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2377-06    Intenzív ellátást igénylő betegek szakápolása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazás szinten történő reprodukálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok elvégzése, szakápolási tevékenységek kivitelezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    25%
2. feladat    25%
3. feladat    50%
16. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2378-06    Transzfuziológia
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazás szinten történő felidézése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása, vércsoport és RH faktor meghatározásához, csepp és túlnyomásos transzfúzió adásához előkészítés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    25%
2. feladat    75%
17. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2379-06    Foglalkozásegészségügyi felmérés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: